”Medicine is a social science, and politics is nothing but medicine at a larger scale”-Rudolf Virchow, 1848       AL...
”Kun jossakin ryhtyy tutkimaan terveyssuhteita ja oloja, saadakseen  paikkakunnalla vallitsevista olosuhteista ja tavoist...
Saappaat savessa kokemuksia kunta/alueyhteistyöstä TEROKA, INDI, ATH, LATE jne. alueyhteistyön pohjalta tiedämme: • Alue...
Tietoperustainen päätöksenteko•  Evidence based policy making   – Päätöksentekoa ohjaa halu monipuoliseen tiedon   ...
Nykyään meillä Suomessa•  Terveyden ja hyvinvoinnin alueellisia ja kunnallisia seurantatietoja tarvitaan    – Kunnat...
THL: kansallinen kehittämisnäkökulmaaluetasoiseen terveysEROseurantaan•  Väestöön kohdistuvat kyselytiedot tulisi kerätä...
Tieto keskiössä, jolloin sen pitää olla avointa eri tarpeisiinTUTKIMUS          DATA  27.3.2012    THL / Kai...
ATH:n motto:27.3.2012  THL / Kaikkonen 11/2011         8
Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH• Kerätään seurantatietoa sellaisista terveyden edistämis- toimien suuntaa...
Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATHTavoitteena suunnittelua ja arviointia palvelevantietopohjan vahvistaminen ...
27.3.2012  THL / Kaikkonen 09/2011            11
ATHn toteutus pähkinänkuoressa•  Visiona toteuttaa yhden–neljän vuoden välein, ”online”    – Alueiden kannalta polii...
ATH lomakkeet, perusajatus• Peruslomake neljällä kielellä kolmessa ikäryhmässä• Jatkossa myös muita kieliä, maamut, saamel...
Merkitys- ja tulkintatiedolla suuri rooli•  Ilmiön merkitys ja tulkinta•  Määritelmä•  Vaikutus väestön hyvinvointii...
Esimerkkejä käytännön ATH      hyödyntämisestä käytännössä27.3.2012       THL / Kaikkonen 11/2011  15
Valmiita tietoja päätöksenteossa:Turun liikuntatoimi                     www.thl.fi/ath27.3.2012   ...
Tietoja tutkimusaineistosta:tutkimusohjelmat ja syvemmän tarpeet      Tutkimusdata27.3.2012         THL / K...
Valmiita tietoja osaksihyvinvointikatsausta, Uusi Oulu      www.thl.fi/ath 27.3.2012   THL / Kaikkonen 11/2011  ...
Opinnäytteitä ja              tietoa päättäjille                 -olemassa oleva tulosmateri...
Tutkimustietojen saattaminenpäätöksentekijöitä puhuttelevaanmuotoon?  ATH-suunnitelmat 30+   Sosiaalinen kestävyys  ...
Valtakunnallistaminen        -otos 150 00027.3.2012     THL / Kaikkonen 11/2011  21
ATH:n valtakunnallistaminen,perusviesti•  THL:n vaikuttavuussaavutuksia väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn j...
Otoksen peittävyys maakunnittain27.3.2012   THL / Kaikkonen 11/2011  23
ATH:n riittävä kansallinen otos 150 000• Maakunnat, SHP:t ja työsuojelupiirit    – Tiedot ikäryhmittäin, sukupuolittai...
Otossuunnittelu 2012–2014, katsetulevaisuuteenKansallinen                        Alueellinen•  O...
Lisäotokset                       Yhteistyöalueita syksystäPerusidea                ...
Etniset ryhmät ATH2014•  Maamu-tutkimus antaa merkittävästi suuntaa mitä tulisi tarkastella   osana väestötutkimusta m...
Hyötyjä•  THL:n strategian sekä toimialojen 1 ja 2 sekä VETO-osaston toiminnallisten ja  tulostavoitteiden mukaista pys...
Toiminta• Toimialojen 1 ja 2 yhteistoimintana, mukana TA4 ja myös TA3• Vakinaistaminen: ATH osaksi THL:n suuria väestötu...
Sairaanhoitopiirien rooli ATH-tutkimuksessa: 13.3.2012• Yhteistyössä THL ja SHP luovat rakenteet, joilla ATH-aineisto ote...
Välipalana Pohjanmaan motivointikirjeluonnos                     Arpajaiset: lisäksi IPAD3      ...
Kiitos mielenkiinnostanne!Risto Kaikkonen       Marja VaaramaProjektipäällikkö      YlijohtajaTHL/ATH    ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH)

1,486

Published on

Alueellinen terveys- ja hvinvointitutkimus (ATH), Risto Kaikkonen. THL:n ja sairaanhoitopiirien johtajien tapaaminen 2012.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,486
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH)

 1. 1. ”Medicine is a social science, and politics is nothing but medicine at a larger scale”-Rudolf Virchow, 1848 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH -tietoperustainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen alueilla Risto Kaikkonen, projektipäällikkö, vastaava tutkija +ATH-johtoryhmä 27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 1
 2. 2. ”Kun jossakin ryhtyy tutkimaan terveyssuhteita ja oloja, saadakseen paikkakunnalla vallitsevista olosuhteista ja tavoista selville syyt, joko yleiseen kivuloisuuteentahi, muihin paikkakuntiin verraten, hyvään terveyskantaan, on tietysti suotava, että kaikki mahdollisesti tarjona olevat lähteet käytetään terveyskannan valaisemiseksi”Terveysseuranta: Konrad Relander (Reijowaara) vuosi 1892 Informaatiotulva Vuosi 1983, Lääkärilehti27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 2
 3. 3. Saappaat savessa kokemuksia kunta/alueyhteistyöstä TEROKA, INDI, ATH, LATE jne. alueyhteistyön pohjalta tiedämme: • Aluekohtainen tieto puhuttelee päätöksentekijöitä • Tiedolla herättely toimii • Tietojen helppo lähestyttävyys tärkeää • Muodostuu laajat ja monipuoliset verkostot, yli hallintorajojen • Tavoitteet viedään strategioihin, sitoutuminen 27.3.2012 3
 4. 4. Tietoperustainen päätöksenteko• Evidence based policy making – Päätöksentekoa ohjaa halu monipuoliseen tiedon hyödyntämiseen• Päätöksentekoa suunnataan – toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa seuranta-, arviointi- ja tutkimustietoon perustuen• Päätöksentekoon tarvitaan – Useista tietolähteistä poimittuja koonnoksia, koosteita, selvityksiä, tilastoraportteja – Tietojalosteita, joissa numeroille annettu merkitys ja tulkinta• Päätöksissä tarvitaan – Työkaluja ja keinoja kuvaamaan päätöstä koskevat skenaariot – Päätöksenteon läpinäkyvyyttä niitä jälkikäteen arvioitaessa27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 4
 5. 5. Nykyään meillä Suomessa• Terveyden ja hyvinvoinnin alueellisia ja kunnallisia seurantatietoja tarvitaan – Kunnat tarvitsevat väestöryhmittäistä tietoa vaikutettavissa olevista ilmiöistä palvelutarpeen arviointia, toimien kohdentamista, resurssien ohjausta ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten. – Lainsäädäntö velvoittaa kunnat seuraamaan väestönsä terveydentilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. (Kansanterveyslaki, 2006, § 14 1a; Terveydenhuoltolaki §12, HE 90/2010, voimaan 1.5.2011) – SHP:n rooli korostunut kuntien suuntaan (Terveydenhuoltolaki §34-36)• Nykyinen tilanne on huono – Väestökyselytietoihin perustuvia tietoja esimerkiksi elintavoista ja kansalaisten omista kokemuksista ei useimmiten ole saatavissa kuntatasolla tai edes aluetasolla. (myös lasten 0-13-vuotiaiden terveysseurannassa merkittäviä puutteita) – Saatavilla olevat – lähinnä rekistereihin perustuvat – seurantatiedot eivät yleensä kuvaa tilannetta väestöryhmittäin. – Kansallisissa terveysohjelmissa seurattaviksi esitettyjä osoittimia on runsaasti, ja samaa ilmiötä koskevat seurantasuositukset ovat keskenään osin ristiriitaisia. – Seurantaosoittimien tulkinnassa tarvittava asiantuntemus on monissa kunnissa riittämätön.• Näistä syistä kunnat eivät nykyisin suoriudu lakisääteisestä velvoitteestaan seurata väestönsä terveyttä. Kunnat tarvitsevatkin tukea terveys- ja hyvinvointiseurannan järjestämisessä.27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 5
 6. 6. THL: kansallinen kehittämisnäkökulmaaluetasoiseen terveysEROseurantaan• Väestöön kohdistuvat kyselytiedot tulisi kerätä kansallisesti yhtenäisesti koordinoidulla tavalla – Parhaat mahdolliset indikaattorit tärkeimmistä ilmiöistä, INDI – Varmistetaan tietojen avoin saatavuus, niiden hyvä vertailukelpoisuus keskenään ja kartutetaan myös kansallisen tason tietoja ja alueellisia vertailuja – Lisäksi samalla tutkimuslaitosyhteistyö tuo ison laitoksen asiantuntijatulkinnan lähemmäksi alueita ja mahdollistaa vuorovaikutuksen – Alueellisten erojen esille tuominen palvelee myös kansallisen tason tietotarpeita ja mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä –esim. palvelurakenneuudistus? – Näistä aluetasoisista tietotarpeita koskevista syistä THL on käynnistänyt uuden tutkimusperinteen – Toiminnan tulee olla kiinteässä vuorovaikutuksessa – Alueiden kehittämistyö osana kansallista kehittämistyötä (KASTE) ja toisinpäin – THL:ssä meneillään olevaan indikaattoriohjelmaan ns. INDI-ohjelmaan, missä on tarkoitus esittää keskeisimmät aluetasoiset indikaattorit ja identifioida tietoaukot. – Tietoaukkojen kansallinen paikkaaminen alueita palvellenMoni keskeinen seurattava INDI-ilmiö saadaan jatkossa Alueellisestaterveys- ja hyvinvointitutkimus ATH:sta27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 6
 7. 7. Tieto keskiössä, jolloin sen pitää olla avointa eri tarpeisiinTUTKIMUS DATA 27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 7
 8. 8. ATH:n motto:27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 8
 9. 9. Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH• Kerätään seurantatietoa sellaisista terveyden edistämis- toimien suuntaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta keskeisistä ilmiöistä, joista ei saada tietoa rekistereistä• Kehitetään samalla kyselyn eri vaiheiden teknistä toteutusta käsityötä minimoivalla ja nopeaan raportointiin tähtäävällä tavalla• Luodaan kunnille/kuntayhtymille edellytykset: – seurata väestönsä ja sen osaryhmien terveyttä – terveyteen vaikuttavia tekijöitä, – verrata omia tietojaan • muiden alueiden tietoihin • koko maan tilanteeseen • asetettuihin tavoitteisiin 27.3.2012 THL / Kaikkonen 09/2011 9
 10. 10. Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATHTavoitteena suunnittelua ja arviointia palvelevantietopohjan vahvistaminen alueilla ja kunnissaATH vastaa aikuisväestön alueellisen terveys-ja hyvinvointiseurannan selkärankana• Lain velvoitteisiin (Kansanterveyslaki, Terveydenhuoltolaki)• Politiikkaohjelmien linjauksiin (mm. TEPO, TEROKA)• KASTE-ohjelman toimeenpanoon (toimenpide 3b)ATH:ssa kehitetään THL:n toimialojen ja muidentutkimuslaitosten yhteistyönä väestötutkimusmetodologiaajoustavammaksi ja tehokkaammaksi, jotta voidaan vastata hyvinmuuttuviin haasteisiin vähentäen tiedonkeruun kustannuksia,kohentaen tiedon laatua ja edistäen tulosten nopeaaraportointia.Tiivis yhteistyö THL:n, TTL:n; OPTULA:n ja TK:n välillä 27.3.2012 THL / Kaikkonen 09/2011 10
 11. 11. 27.3.2012 THL / Kaikkonen 09/2011 11
 12. 12. ATHn toteutus pähkinänkuoressa• Visiona toteuttaa yhden–neljän vuoden välein, ”online” – Alueiden kannalta poliittisdemokraattiset ja taloudelliset perusteet, valtuusto- ja hallituskaudet – Mahdollista tehdä myös keskivaiheen tarkasteluita – Mahdollista seurata myös yksilötason muutoksia, jos samoja henkilöitä valitaan peräkkäisten tutkimusten otoksiin – Harvimmillaan siis neljän vuoden välein• Ensimmäisellä kierroksella vuonna 2010–2011 otoskoko 34 000 – Turku 9 000 – Kainuu 9 000 – Pohjois-Pohjanmaan 2 seutukuntaa yht. 8 000 – Keski-satakunta, yht. 3000 – Koko Suomi yht. 5000• Vuonna 2012-2014 tutkimuksen 2. vaihe, tavoiteltu otoskoko noin 150 000+ – Valtakunnallinen perusotos, alueet voivat liittyä mukaan• Rahoituspohja – Alueilla vain toimintaan liittyviä pakollisia kustannuksia, joita pyritään kehittämistyöllä jatkuvasti supistamaan – THL vastaa asiantuntemuksesta ja kehittämistyöstä – Selvitetään mahdollisuuksia saada alueille kansallisesta kompensaatiorahoitusta27.3.2012 THL / Kaikkonen 09/2011 12
 13. 13. ATH lomakkeet, perusajatus• Peruslomake neljällä kielellä kolmessa ikäryhmässä• Jatkossa myös muita kieliä, maamut, saamelaiset jne.• Kielet – Suomi – Ruotsi – Venäjä – Englanti• Ikäryhmät – 20–54-vuotiaat – 55–74-vuotiaat – 75+ -vuotiaat• Tulevaisuuden lisämoduleita – Toiminta- ja työkyky – Työolot – Mielenterveys – Tapaturmat ja väkivalta – Liikunta – Sosiaalinen pääoma – Hoidon tarpeen ja tyydyttyminen – Päihteet ja riippuvuudet – Elämänlaatu – Palvelut27.3.2012 THL / Kaikkonen 09/2011 13
 14. 14. Merkitys- ja tulkintatiedolla suuri rooli• Ilmiön merkitys ja tulkinta• Määritelmä• Vaikutus väestön hyvinvointiin• Taloudellinen merkitys• Miten ilmiöön kyetään vaikuttamaan• Mitä kunnassa/alueilla tulisi tehdä• Katso myös seuraavat osoittimet• Asiasanat• Tekninen kuvaus ja lisätiedot• Laskeminen• Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään• Päivitystiedot• Lisätiedot ja käytön rajoitukset• Tietoaineisto• Viitteet• Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus• Yhteystiedot• Tietoaineiston yhteystiedotEsimerkki: http://www.terveytemme.fi/ath/ennakkotulokset/notes/ath_alco_cr.htm27.3.2012 14
 15. 15. Esimerkkejä käytännön ATH hyödyntämisestä käytännössä27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 15
 16. 16. Valmiita tietoja päätöksenteossa:Turun liikuntatoimi www.thl.fi/ath27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 16
 17. 17. Tietoja tutkimusaineistosta:tutkimusohjelmat ja syvemmän tarpeet Tutkimusdata27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 17
 18. 18. Valmiita tietoja osaksihyvinvointikatsausta, Uusi Oulu www.thl.fi/ath 27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 18
 19. 19. Opinnäytteitä ja tietoa päättäjille -olemassa oleva tulosmateriaali -tietoja tutkimusaineistosta Tutkimusdata27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 19
 20. 20. Tutkimustietojen saattaminenpäätöksentekijöitä puhuttelevaanmuotoon? ATH-suunnitelmat 30+ Sosiaalinen kestävyys Työttömyys ja krooniset sairaudet Palvelujärjestelmä ja unmetneeds Väkivalta ja turvattomuus Mielenterveys- ja päihteet, alueet Paikkatiedot ja hyvinvointi Turussa Psyykkinen hyvinvointi Mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttö Rahapelaamisen ongelmat Työ ja perhe27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 20
 21. 21. Valtakunnallistaminen -otos 150 00027.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 21
 22. 22. ATH:n valtakunnallistaminen,perusviesti• THL:n vaikuttavuussaavutuksia väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja elinolojen sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkimisessa ja kehittämisessä• Tieto väestön terveydestä ja toimintakyvystä välittömästi asiantuntijoiden käyttöön• THL:n koordinoima Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) on vastannut tietoperustaisen päätöksenteon haasteisiin mittavalla 34 000 suomalaisen tutkimuskokonaisuudella. – Raportointi nopealla aikataululla kunta- ja aluepäättäjille Terveytemme -palvelussa sekä kuntatilaisuuksissa. – Havaittiin alueellisia ja sosioekonomisen aseman mukaisia eroja päätöksenteolla vaikutettavissa olevien tekijöiden, kuten kulttuuripalveluiden, terveyspalveluiden, hyvinvoinnin osatekijöiden ja elintapojen, suhteen. – ATH on merkittävä uusi kansallinen avaus ja suuri apu kunnille ja alueille hyvinvointikertomusten tekemisessä sekä uuden terveydenhuoltolain mukaisen väestöryhmittäisen seurannan toteuttamisessa. – Kuntien ja alueiden lisäksi tutkimusaineistoa hyödynnetään lukuisissa tutkimushankkeissa.• ATH-tutkimus laajenee kansalliseksi vuosina 2012–2014 käsittäen jopa yli 150 000 suomalaista. Lisäksi tietosisällön peittävyyttä lisätään etnisiin ryhmiin. – Otokset poimitaan useammassa erässä ja kansallinen tutkimuskokonaisuus valmistuu vuoden 2014 lopussa – Alueita koskevia tietoja raportoidaan kansallisista otoksista mahdollisuuksien mukaan jo tutkimuksen kuluessa – Alueiden täydentävät tietotarpeet voidaan poimia erillisotoksina yhdessä sovittavina hetkinä –tällöin tutkimuskokonaisuus on vielä täydellisempi vuoden 2014 lopussa ja alueiden tarpeita on katettu maksimaalisesti jo ennen tätä27.3.2012 ATH-tutkimus 2012 / Kaikkonen / Murto 22
 23. 23. Otoksen peittävyys maakunnittain27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 23
 24. 24. ATH:n riittävä kansallinen otos 150 000• Maakunnat, SHP:t ja työsuojelupiirit – Tiedot ikäryhmittäin, sukupuolittain ja sosioekonomisen aseman mukaan liki kaikista – Yleisempi vertailu mahdollista kaikkiin pl. Ahvenanmaa• Kaupungit ja kunnat – Kuusi suurinta väestöryhmittäin (Helsinki-Jyväskylä) – Yleisempi vertailu mahdollista 30 suurimman kaupungin/kunnan osalta• Palvelujen järjestämisen mukaan ryhmittelyt• Maaseutumaiset, kaupunkimaiset jne.• Paikkatiedot mukana, alueita voidaan rakentaa27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 24
 25. 25. Otossuunnittelu 2012–2014, katsetulevaisuuteenKansallinen Alueellinen• Otospoimintasuunnitelma koskee suurta • Lisäotoksiakin tarvitaan: ATH-aineistopoimintaa, joka ajoittuu n. vuosille 2012–2014. • esim. Helsingistä, jossa voitaisiin• Tavoite: suuri koko maata edustava otos, verrata eri peruspiirejä. joka mahdollistaa melko tarkkojen tulosten • ESTER ja Pohjanmaa näyttävät tietä raportoinnin alue- ym. osajoukkotasoilla jo syksystä• Suunnitelma: esim. 8 otosta mahdollistaa: 8 • Aikaulottuvuuden huomioiminen seurantapistettä kansallisesti muutoksen tarkasteluun (jatkuva seuranta), alueellisesti suhteessa kansallisiin otoksiin myös seurantaa, kevyempi toteuttaa, • Pienien ja keskisuurten motivoinnit ja sisälle rakennetut erilaiset täydennystarpeet vaikuttamistavat mahdollisia• Valmistuu vuoden 2014 lopussa, isommat • Tiedon akuutimpi tarve huomiotava jo alueet saavat jopa seurantaa tutkimuksen aikana• Vuonna 2014 etniset ryhmät: riittävä • Kuinka suuria kokonaisuuksia rahoituspohja taattava pysytään käsittelemään (n. 30-• Jatkuva seuranta ja sen mahdollisuudet 40t/otos) tulevaisuudessa on iso mahdollisuus • Vaatii sopimista ja otosten poiminnat haastavampia27.3.2012 ATH-tutkimus 2012 / Kaikkonen / Murto 25
 26. 26. Lisäotokset Yhteistyöalueita syksystäPerusidea 2012 ja alkuvuodesta 2013• Alue voi olla mikä • Ester-alueet: Espoo, tahansa Vantaa, Eksote, Kotka- – Otos: 1000 alueittaiseen Kouvola, Itä-Uusimaa jne. vertailuun • Pohjanmaa – Otos: 3000 väestöryhmittäiseen • Helsinki vertailuun • Pohjois-Karjala • Keski-Pohjanmaa • Lisäksi muitakin tarpeita: RAY ym.27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 26
 27. 27. Etniset ryhmät ATH2014• Maamu-tutkimus antaa merkittävästi suuntaa mitä tulisi tarkastella osana väestötutkimusta muuttuvassa Suomessa – Aktivoituminen suunnittelussa vuoden 2012 keväällä• Tiedonkeruumenetelmät täydentyvät (lomake+web lisäksi) – Puhelinhaastattelu – Käyntihaastattelu – Kutsuhaastattelu – Ovikäynnit• Organisaation kouluttaminen – Natiivit haastattelijat tavoitteena• Etnisten ryhmien identifiointi ja poiminta – Romanit eivät ole erikseen rekistereissä• Rahoitusta esitetty osana ATH:ta 200 000 euroa tähän,27.3.2012 ATH-tutkimus 2012 / Kaikkonen / Murto 27
 28. 28. Hyötyjä• THL:n strategian sekä toimialojen 1 ja 2 sekä VETO-osaston toiminnallisten ja tulostavoitteiden mukaista pysyvää ydintoimintaa• ATH vastaa seurantainstrumenttina monien ohjelmien velvoitteisiin THL:lle ja kuntia koskevaan lakiin aikuisväestön osalta, tukee SHP:n toimintaa• Laitoksen eri osat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä• Tutkimuksellinen hyödyntäminen lähtenyt välittömästi käyntiin, 30+ suunnitelmaa• Työterveyslaitos on ehdottanut jatkossa tiivistä yhteistyötä Työ ja terveys - tutkimuksen ja ATH:n välillä• Käytettävissä laajat rekisteriseurantatiedot ja seurantatutkimukset mahdollisia• Terveys, hyvinvointi ja palvelut aikuisväestössä: ATH täydentää merkittävällä tavalla THL:n muiden väestötutkimusten (HYPA, AVTK, EVTK, FINRISKI, T2000, T2011) antamaa kuvaa• Sidoslaitosten tutkimukset: Työterveyslaitos, Tilastokeskus, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, UKK, Osaamiskeskukset – Hyödynnetty asiantuntemusta ja osallistettu hyödyntämiseen• Tiedon nopean käyttöönottamisen ja tulosten hyödyntämisen merkitys• ATH:n valtakunnallinen laajentaminen palvelee välittömästi THL:n avainINDIkaattorityötä.• Väestötutkimusten prosessien hallinnan parantaminen osana ATH:ta – Laitoksen kaikki väestötutkimukset hyötyvät – Prosessien kehittämisessä mukana TTL ja TK, myös VTT ja TKK sidosryhminä 27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 28
 29. 29. Toiminta• Toimialojen 1 ja 2 yhteistoimintana, mukana TA4 ja myös TA3• Vakinaistaminen: ATH osaksi THL:n suuria väestötutkimuksia• Toteutus: 150 000 henkilön otoksella neljän vuoden välein. 2012–2014, seuraava 2017–2018• THL:n satsaus on aineistonkeruun kuluihin merkittävä vuosina 2012-2014 • täydennettynä etnisiä ryhmiä koskevilla osioilla – Keruun kuluja, ei omia palkkakuluja• Alueet ja organisaatiot – omat lisäotostarpeet otoksen peittävyyteen liittyen27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 29
 30. 30. Sairaanhoitopiirien rooli ATH-tutkimuksessa: 13.3.2012• Yhteistyössä THL ja SHP luovat rakenteet, joilla ATH-aineisto otetaan alueilla käyttöön – Lähetetään seuraavaksi johtajille LYHYT kirje asiasta – Miten päästään konkreettisesti yhteistyöhön pth/terveyden edistämisen yksiköihin? – Yksiköiden vastuuhenkilöiden nimet? – Johtajien rooli tietoisuuden nostamisessa? – Rakenteet ovat osittain jo olemassa, sitä tänäänkin todistetaan – Perusterveydenhuollon/terveyden edistämisen yksiköt avainroolissa – Onko teillä ehdotuksia ja toiveita käytännöistä?27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 30
 31. 31. Välipalana Pohjanmaan motivointikirjeluonnos Arpajaiset: lisäksi IPAD3 Kasvot 27.3.2012 ATH-tutkimus 2012 / Kaikkonen / Murto 31
 32. 32. Kiitos mielenkiinnostanne!Risto Kaikkonen Marja VaaramaProjektipäällikkö YlijohtajaTHL/ATH THL/TA1p. 020 610 8176 p. 020 610 6004risto.kaikkonen@thl.fi marja.vaarama@thl.fiErkki Vartiainen Seppo KoskinenYlijohtaja TutkimusprofessoriTHL/TA2 THL/TA1p. 020 610 8622 p. 020 610 8762erkki.vartiainen@thl.fi seppo.koskinen@thl.fi+muut ATH-johtoryhmäläiset: Minna-Liisa Luoma, Tiina Laatikainen,Jaason Haapakoski, Timo Koskela ja Jukka Murto27.3.2012 THL / Kaikkonen 11/2011 32
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×