Ajankohtaista opetustoimessa

568 views

Published on

Aulis Pitkälä, Johda kuntasi terveydenedistämistyötä - terveyden edistämisen ajankohtaispäivä 11.12.2012

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ajankohtaista opetustoimessa

 1. 1. Ajankohtaista opetustoimessa Johda kuntasi terveydenedistämistyötä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä 11.12.2012 Paasitorni, HelsinkiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. Eriytymiskehitys koulutusprosesseissa ja - voimavaroissa Opetuksen määrässä Kielten opetuksen tarjonnassa Valinnaisaineiden tarjonnassa Oppimistuloksissa Opetusryhmien koko Oppimisympäristöissä (koulurakennukset, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, oppimateriaalit ja muut oppimisympäristöt) Koulun ulkopuolisessa toiminnassa Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen ja terveydenhuollon palveluissa Merkittävät systemaattiset erot vaarantavat koulutuksen tasa- arvon toteutumisenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Haasteellisia signaaleja Heikkenevätkö oppimistulokset? Kasvavatko koulujen väliset erot? - Oppimistuloksissa? - Oppilaiden yleisessä hyvinvoinnissa? Tyttöjen ja poikien väliset erot oppimistuloksissa - Tyttöjen asenteet yleisesti poikia myönteisempiä - Lähes kaikissa oppiaineiden oppimistulosten arvioinneissa tytöt arvioivat osaamisensa huonommaksi kuin pojat Nuorten syrjäytyminenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Miten tästä eteenpäin? - Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelmat Opetuksen järjestäjien koulutuksen kehittämisen tukeminen ja ohjaaminen Kehittämisen laadun ja vaikuttavuuden lisääminen Koulutuksen tarpeellisen resurssoinnin turvaaminen Opetussuunnitelmaprosessin tukeminen Yhteiseen keskustelun ja innovaation lisääminen Koulujen välisten erojen kasvamisen pienentäminen Oppimaan oppimisen laadun parantaminen Yhteistyömuotojen kehittäminen kunnassaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Hallitusohjelma KESUKEHITTÄMISOHJAUS KEHITTÄMISPOTENTIAALIKeskeisten kansallisten keskeisten Parannetaan ja lisätään valtakunnallisenkoulutuspoliittisten hankkeiden ja ja paikallisen suunnittelun koheesiota,tavoitteiden toteutuminen OKM yhteismitallisuutta ja vuoropuhelua.OKM:n ja virastojen väliset KESU-konseptin rakenteistaminen jatulossopimukset ja muu ohjaus sähköistäminenKoulutuksen järjestäjien suuntaanvuorovaikutteisempi sekätietoperusteisempi informaatio- Opetushallitus Paikalliset tulokset ja kokemuksetohjaus jaetaan ja integroidaan koko- Kehittämishankeohjaus opetustoimen eduksi.- Resurssiohjaus Koulutuksen järjestäjät aktiivisinaPaikalliset koulutuksen Koulutuksen toimijoina ja välittäjinä keskushallinnonkehittämissuunnitelmat osana sekä oppilaitosten välillä.ohjaussuhdetta ja järjestäjätrahoitusjärjestelmiä.Voimistuva sidosryhmäyhteistyökaikilla tasoilla. Koulut ja oppilaitokset Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Opetussuunnitelmat uudistuvat Tavoitteet, tuntijako sekä opetussuunnitelman perusteet uudistetaan koko yleissivistävän koulutuksen osalta Työ toteutettaneen kokonaisuudessaan vuosien 2012-2016(17) välisenä aikana Useita perusteasiakirjoja uudistetaan yhtä aikaa laajassa sidosryhmäyhteistyössä Esi- ja perusopetuksen perusteiden uudistaminen on alkanut Valtioneuvosto teki päätöksen 28.6.2012 (VN asetus 422/2012) perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaostaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. Opetussuunnitelman perustetyössä korostuvat Tulevaisuusorientaatio Kestävä kehitys Laaja-alaiset oppimisen ja kasvun tavoitteet esim. • Monilukutaito • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Koulun toimintakulttuurin merkitys • Vuorovaikutus, osallisuus • Oppiva yhteisöOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 9. 9. OPS 2016 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Luonnokset löytyvät verkosta osoitteella http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset Oppiaineita koskeva uudistustyö käynnistyy tältä pohjalta tammikuussa 2013.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 10. 10. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Drop-off-ilmiö WHO-Koululaistutkimuksen aineistoissa 1986-2010 Tuula Aira, Sami Kokko, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Lasse Kannas
 11. 11. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntasuosituksen mukaan liikkuvat pojat ja tytöt iän mukaan 2002-2010 (%)10080 11 v. 13 v.60 *** 48 15 v. *** *** 38 3740 *** 32 *** 29 *** 25 24 2120 16 15 17 15 17 8 96 9 10 0 2002 2006 2010 2002 2006 2010 Pojat Tytöt
 12. 12. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLiikuntaa viitenä edeltävän viikon päivänävähintään tunnin päivässä 2002-2010 (%)10080 *** *** 11 v. 70 72 *** 65 13 v. *** 61 *** 60***60 54 51 52 15 v. 49 41 40 43 42 35 3840 30 30 2220 0 2002 2006 2010 2002 2006 2010 Pojat Tytöt
 13. 13. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  Suomalaisten 15-vuotiaiden liikunta-aktiivisuus on 55 % vähäisempää kuin 11-vuotiaiden liikunta-aktiivisuus = muutos suurempi kuin missään muussa tarkastelun kohteena olleessa lähes 40 Euroopan ja Pohjois- Amerikan maassa  Tyttöjen liikunta-aktiivisuuden väheneminen (-58 %) iän myötä tällä mittarilla tarkasteltuna 7. yleisintä maiden vertailussa
 14. 14. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntasuosituksen mukaan liikkuvien 11-, 13- ja 15-vuotiaiden poikien osuudet Pohjoismaissa v. 2009/2010100 Pojat 80 60 11 v. *** 38 *** *** 13 v. 40 32 *** 27 15 v. ns 25 17 19 18 20 20 14 13 16 15 12 12 14 0 Suomi Ruotsi Norja Tanska Islanti
 15. 15. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntasuosituksen mukaan liikkuvien 11-, 13- ja 15-vuotiaiden tyttöjen osuudet Pohjoismaissa v. 2009/2010100 Tytöt 80 60 11 v. 13 v. 40 15 v. 25*** *** *** ns *** 20 17 17 17 17 10 11 9 10 10 8 11 9 6 9 0 Suomi Ruotsi Norja Tanska Islanti
 16. 16. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietokonetta muuhun kuin pelaamiseenkoulupäivänä ≥3h käyttävien nuorten osuudet (%)100 80 11 v. 13 v. 60 15 v. *** *** *** 40 *** 34 33 25 24 27 22 19 20 16 13 13 9 8 0 2006 2010 2006 2010 Pojat Tytöt
 17. 17. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietokonetta muuhun kuin pelaamiseenviikonlopun päivänä ≥3h käyttävien nuorten osuudet (%)10080 11 v. 13 v.60 *** *** *** 50 53 15 v. 46 *** 36 37 4040 31 26 24 2220 16 14 0 2006 2010 2006 2010 Pojat Tytöt
 18. 18. Prosentuaalinen ero 11-v. ja 15-v. poikien ja tyttöjen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO liikunta-aktiivisuudessa, HBSC 2010 (liikuntaa 7pv/vko) 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 SUOMI -55 -71 Itävalta Norja -54 -68 Espanja Itävalta POJAT -50 TYTÖT -66 Ukraina Romania -50 -64 Romania Saksa -46 -63 Irlanti Portugali -41 -61 Unkari Belgia -41 -58 SUOMI Sveitsi -39 -57 Portugali Islanti -39 -57 Kroatia Espanja -38 -57 SaksaIso-Britannia -36 -57 Puola Ranska -35 Kreikka -56 Slovenia -35 -54 Makedonia Turkki -34 -53 Turkki Irlanti -34 -52 Iso-Britannia Makedonia -32 -50 Norja Unkari -32 -48 Ruotsi Ruotsi -31 -47 Slovenia Viro -29 -45 Islanti Ukraina -29 -45 Slovakia Kroatia -28 Sveitsi -44 Puola -26 Viro -43 Venäjä -24 -42 Belgia Luxemburg -24 -41 Venäjä Kanada -20 -40 Ranska Liettua -20 -40 Kanada Alankomaat -18 -39 Tsekki Armenia -17 -35 Liettua Grönlanti -16 -33 Armenia Latvia -15 -31 USA Tanska -12 -28 Alankomaat Tsekki -11 -28 Grönlanti Kreikka -11 -28 Latvia Slovakia -10 -27 Luxemburg USA 10 -26 Italia Italia 12 -25 Tanska
 19. 19. MITEN VASTATA NÄIHIN HAASTEISIIN?Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move - peruskoulun 5. ja 8. –vuosiluokille Fyysinen toimintakyky vaikuttaa ratkaisevasti lasten ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Liikunnasta aktiivinen tukitoimi ennaltaehkäisevälle terveystyölle. Move! -järjestelmän suunnittelu aloitettiin Opetushallituksessa keväällä 2008. Valtakunnallisten fyysisen toimintakyvyn seurantojen tulisi tukea kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten yhteydessä tehtävää oppilaan fyysisen toimintakyvyn arvioimista peruskoulun 5. ja 8. -vuosiluokilla (Vn asetus 380/2009)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 21. 21. Move! mittaus-, seuranta- ja palautejärjestelmä Kansallinen taso Antaa objektiivista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä Yksilön taso Move!:n yhteyteen valmistettu kannustava ja myönteinen Move-palaute antaa oppilaille, huoltajille, opettajille ja terveydenhuollolle eri tarkoituksiin sovellettavaa tietoaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 22. 22. Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move  Suomenkielisten verkkosivut valmistuneet http://www.edu.fi/move  Ruotsinkielisen materiaalin käännöstyö (JKL)  Mittaukset Liikkuva koulu-ohjelmassa 2013 – 2015  Valtakunnallinen tiedon keruu ja tiedottaminen 2016 –  Valtakunnalliset ja kuntakohtaiset palautteet 2016 –  Move:n tuotteistaminen kansainväliseen käyttöön  2013 OPS2016 ainetyöryhmät aloittavat  Move:n kiinnittyminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin /LiikuntaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×