Tuloksia kantaväestön lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tuloksia kantaväestön lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta

on

 • 410 views

Projektitutkija Tuula Aira, Jyväskylän yliopisto

Projektitutkija Tuula Aira, Jyväskylän yliopisto
Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointiseminaari 26.11.2013

Statistics

Views

Total Views
410
Views on SlideShare
410
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tuloksia kantaväestön lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta Tuloksia kantaväestön lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta Presentation Transcript

  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tuloksia kantaväestön lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveysja hyvinvointiseminaari 26.11.2013 Projektitutkija Tuula Aira Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, JY
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Lasten hyvinvoinnin seurannan taustaa  Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2006 ”tietoa on saatavilla hajanaisesti eikä sen tuottamista eri hallinnonaloilla ole koordinoitu”  yhteistyö vahvistui 2007–2011: OKM:n työryhmäraportti 2011: Ehdotus Lasten hyvinvoinnin kansallisiksi indikaattoreiksi  Kataisen hallituksen ohjelma (2011) ”Tiedolla johtamista vahvistetaan kehittämällä lasten hyvinvoinnin kansallisia indikaattoreita.” 2
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana  Lasten hyvinvoinnin tilan kuvaaminen  Indikaattoreiden arviointi – Saatavuus – Luotettavuus – Käytettävyys  OKM:n ja Lapsiasiavaltuutetun toimiston (STM) toimeksianto  JY/Terveyden edistämisen tutkimuskeskus: Tuula Aira, Riikka Hämylä ja Lasse Kannas  Raportti julkaistaan alkuvuonna 2014
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Indikaattoreiden taustaa  0-17-vuotiaat  Koko maata edustava, säännönmukaisin väliajoin       kerättävä aineisto Objektiivinen ja subjektiivinen tieto Pahoinvointi/riskitekijät ja voimavarat Tiedon raportointi sukupuolen ja ikäryhmän mukaan Ikäluokkaan suhteutetut osuudet (%) ja lukumäärät Alueellisista tuloksista esimerkkejä Kansainvälinen vertailutieto
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esimerkkejä aineistoista  THL:n aineistot – Kouluterveyskysely – Toimeentulorekisteri – Lastensuojelurekisteri – Hoitoilmoitusrekisteri  Tilastokeskus ja Eurostat  WHO-Koululaistutkimus (JY)  Lapsiuhritutkimus  Lasten mediabarometri  Nuorisorikollisuuskysely (Optula)  Nuorten vapaa-aikatutkimus
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Ulottuvuudet  Materiaalinen elintaso (6 indikaattoria)  Terveys (11)  Koulu ja oppiminen (9)  Turvallinen kasvuympäristö (11)  Osallistuminen ja vapaa-aika (9)  Yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu (10) – Yhteensä 56 indikaattoria
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Materiaalinen elintaso  Lasten pienituloisuusaste  Perheen varallisuusindeksi (uusi)  Vakavat elintasovajeet lasten perheissä  Lasten kuuluminen pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaviin perheisiin  Lasten kuuluminen kotitalouksiin joissa on hyvin vähän työssäkäyntiä  Ahtaasti asuviin kotitalouksiin kuuluvien lasten osuus
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Materiaalinen elintaso  Kansainvälisesti verraten suomalaislapsilla hyvät elinolosuhteet  Vain pieni osa lapsista – joutuu asumaan ahtaasti (6 %) – elämään perheessä, jossa on vakavia puutteita elintasossa (3 %) – Elämään perheessä, joka joutuu turvautumaan pitkäaikaiseen toimeentulotukeen (1,2 %)  Heikosta perheen varallisuudesta raportoivien lasten osuus on pienentynyt 2000-luvulla (19 %  9 %)
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toisaalta…  Pitkäaikaisen toimeentulotuen varassa elää kuitenkin 13 000 lasta  83 000 lasta (lähes 8 %) kuuluu perheeseen, jossa on hyvin vähän työssäkäyntiä
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Terveys  Imeväiskuolleisuus  Itsemurhakuolleisuus  Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus  Ei yhtään läheistä ystävää  Elämään tyytyväisyys  Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa  Päivittäinen tupakointi  Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran  Liikuntasuosituksen täyttävät (väh 1 tunti/päivä) (uusi)  Ylipaino (uusi)  Hedelmien syöminen päivittäin (uusi)
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Itsemurhakuolleisuus 15-19-v. (lkm/100000) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Pojat 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 0 Tytöt Tilastokeskus, Kuolemansyytilasto
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Elämäänsä tyytyväisten lasten osuus (%) iän mukaan 100 11 v. 80 13 v. 60 15 v. 40 20 0 2002 2006 Pojat 2010 2002 2006 2010 Tytöt JY, WHO-Koululaistutkimus
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleet (%) 2000/ 2002/ 2004/ 2006/ 2008/ 2001 2003 2005 2007 2009 8.- ja 9.-luokkalaiset Pojat 10 10 8 7 7 Tytöt 9 8 7 5 5 Yhteensä 10 9 7 6 6 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat Pojat 16 16 14 11 12 Tytöt 14 14 12 9 9 Yhteensä 15 15 13 10 11 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat Pojat 17 Tytöt 18 Yhteensä 17 2010/ 2011 2013 9 7 8 11 7 9 16 12 14 15 12 13 22 20 21 22 21 21 THL, Kouluterveyskysely
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Koulu ja oppiminen  Peruskoulusta ilman päättötodistusta eronneet  Peruskoulun ryhmäkoot (osin uusi)  Erityisen ja tehostetun tuen oppilaat  Pidennetty oppivelvollisuus  Peruskoulun oppilaat, jotka eivät välittömästi jatkaneet     tutkintotavoitteista opiskelua Heikko lukutaito Koulusta pitäminen Koulun työilmapiirissä ongelmia Vanhemmat rohkaisseet menestymään koulussa (uusi)
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Erityistä ja tehostettua tukea saaneet oppilaat, % peruskoulun oppilasmäärästä 50 45 40 35 30 25 Tehostettu tuki Erityinen tuki 20 15 10 5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 Tilastokeskus, Erityisopetus
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Lukutaito (15-vuotiaat)  Suomalaisten 15-vuotiaiden lukutaito PISA lukutaitotestissä on muihin maihin verrattuna erinomainen  Heikosti lukevien poikien osuus on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla – 2000: 11 %, 2009 13 % (OECD 2010) – Tytöissä heikkoja lukijoita 3 % vuosina 2000 ja 2009  Heikoista lukijoista 10 % maahanmuuttajataustaisia – taustalla usein kielitaito-ongelmat (Sulkunen ja Nissinen 2012)
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Turvallinen kasvuympäristö  Lapsikuolleisuus  Sairaalahoitoon johtaneiden tapaturmien esiintyvyys  Väkivaltatilanteet haittaavat opiskelua  Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa  Kiusaamiseen ei ole puututtu  Alkoholin käyttö perheessä  Vanhempien lapseen kohdistama henkinen ja fyysinen kuritusväkivalta  Rikoksen uhriksi joutuneet lapset  Seksuaalista väkivaltaa kokeneet (uusi)  Perherakenne (uusi, tausta)
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta (%, väh. 1 krt/vko toisten kiusaamiseen osallistuneista ja kiusatuksi joutuneista) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 89 68 70 Ammatillinen oppilaitos Lukio 8. ja 9. lk 69 92 90 73 73 73 THL, Kouluterveyskysely
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Seksuaalista väkivaltaa kokeneet (%) Pojat Tytöt Kaikki 8.- ja 9.-luokkalaiset 9 20 14 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat 6 23 14 33 22 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 11 Kokenut… * kehon intiimialueiden koskettelua vastentahtoisesti TAI * seksiin painostamista tai pakottamista TAI * rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä THL, Kouluterveyskysely
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Osallistuminen ja vapaa-aika  Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus         peruskoulussa (uusi) Oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä (uusi) Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa (uusi) Osallistuminen perheen yhteisille aterioille Sanomalehtien lukeminen Kirjojen lukeminen Järjestöön, seuraan tai kerhoon kuuluminen (uusi) Harrastaminen (uusi) Urheiluseuran toimintaan osallistuminen (uusi)
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Etenkin lasten vapaa-ajankäytön tietopohja puutteellinen  Ohjattuun harrastustoimintaan osallistumista ei ole kartoitettu säännönmukaisesti  Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa selvitetty ensimmäisen kerran vuonna 2012 ”Onko sinulla jokin harrastus, aivan mikä tahansa?” – Pojat 86 % – Tytöt 83 %
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu  Päivähoitoaste  Vaikea päästä koululääkärin ja terveydenhoitajan         vastaanotolle (osin uusi) Raskaudenkeskeytykset ja synnytykset Lapsiperheiden kotipalvelu ed. vuonna (uusi) Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset Lasten huostaanotot Toistuvasti sijoitetut lapset Enemmän kuin kuusi kuukautta laitoshoidossa olleet lapset Itse ilmoitettu rikoskäyttäytyminen Rangaistukset tehdyistä rikoksista
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kodin ulkopuolelle sijoitetut ja huostaanotetut 0-17-vuotiaat 1,4 % 0,7 % 1,0 % 0,6 % 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Kodin ulkopuolelle sijoitetut joista huostassa olleet lapset
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Joitakin johtopäätöksiä  Puutteita pienten lasten hyvinvoinnin tietopohjassa  Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten näkemyksistä ja kokemuksista tarvittaisiin säännönmukaisesti kerättävää tietoa
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Joitakin johtopäätöksiä  ”Monen vähemmistöryhmän lasten hyvinvointitietoa ei kyetty tässä yhteydessä kuvaamaan. Tällaisia erityisryhmiä ovat muun muassa maahanmuuttajat, eri kieliryhmien edustajat, sukupuolivähemmistöt sekä pitkäaikaissairaat ja vammaiset.”  Tietoa kouluikäisten maahanmuuttajien hyvinvoinnista olisi saatavilla KT-kyselystä ja WHOKoululaistutkimuksesta – Esim. vastaajan kieliryhmä ja syntymämaa taustakysymyksenä – Kartoitus vaatisi erillisrahoituksen