Positive network statement press con

1,388 views
1,199 views

Published on

Positive network statement press con

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Positive network statement press con

 1. 2. ในวันที่คนไทย ....
 2. 3. ขาดสิ่งรวมใจ ที่เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันทั้งชาติ
 3. 4. ในวันที่คนไทยแบ่งแยก เป็นสี เป็นกลุ่ม และต่างมีความเชื่อที่แตกต่าง แตกแยกกันอย่างมากมาย
 4. 5. ในขณะที่คนไทย ขาดความเชื่อมั่นในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือองค์กรของรัฐ
 5. 6. สับสนกับความรู้สึก ถูกผิด ศีลธรรม จรรยาบรรณ ผิดชอบชั่วดี
 6. 7. ทำไม เกิดอะไร มึงผิด มึงผิด กูไม่ผิด กูไม่ผิด ใครผิด ?
 7. 8. ในช่วงเวลาที่สาหัสที่สุดนี้ เราทำอะไรกันได้บ้าง นอกจาก บ่น ก่นด่า ซ้ำเติม ทับถม
 8. 10. “ เครือข่ายพลังบวก” เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของ คนทำสื่อในหลากหลายวิชาชีพ ที่มีใจอยากหยุดความแตกแยก อยากเปลี่ยนความคิดอคติ ให้กลายเป็นพลังบวก เพื่อซ่อมสร้าง พัฒนาสังคมไทย ให้เติบโตต่อไปบนรากฐาน ที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน
 9. 11. กลุ่มชื่นชมทักษิณ ที่เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของเขา กลุ่มชื่นชมนายกอภิสิทธิ์ และเกลียดทักษิณ กลุ่มไม่ชื่นชมทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง แต่จงรักภักดีใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มเสื้อแดงเทียมที่หวังแค่ผลประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มรากหญ้าที่เดือดร้อนและต้องการความเป็นธรรม กลุ่มแนวคิดใหม่ที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครอง กลุ่มเสื้อเหลืองที่จงรักภักดีใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มไม่สนใจการเมืองห่วงแต่ปากท้องของตัวเองไปวันๆ กลุ่มทายาทวัยรุ่น ของแต่ ละสีที่ถูก หล่อหลอมขึ้นมา ในความเชื่อนั้น
 10. 12. ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ลัทธิ ยากที่จะเปลี่ยน
 11. 13. อยากเห็นเมืองไทย ดีกว่านี้ ( อย่างน้อยก็ในแง่มุมความเชื่อของกลุ่มนั้นๆ ) แต่ยังมีจุดร่วมหนึ่งที่ ทุกสี ทุกกลุ่มเห็นพ้องกัน
 12. 14. จุดมุ่งหมายหลักของเครือข่ายพลังบวก <ul><li>ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึง ผลกระทบร่วมกัน และเข้าใจบทบาทตัวเอง ในการฟื้นฟู และสร้างสังคมไทย อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน </li></ul>
 13. 15. ในวิกฤติทำให้เกิดโอกาสใหม่ <ul><li>คนไทยหันมาสนใจการบ้านการเมืองมากขึ้น </li></ul><ul><li>คนกรุงได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มคนรากหญ้า ที่ตนไม่เคยสนใจมาก่อน </li></ul><ul><li>คนเลว องค์กรเลว ความชั่ว ผุดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>คนกล้าจะตั้งคำถามกับ ระบบ กฎเกณฑ์ </li></ul><ul><li>ความเชื่อโดยใช้วิจารณญานมากขึ้น </li></ul><ul><li>คนเริ่มสนใจ ศีลธรรม จรรณยาบรรณ ผิดชอบ ชั่วดี หลังจากที่หลับตากับสิ่งเหล่านี้ในสังคมมานาน </li></ul>
 14. 16. ในวิกฤติทำให้เกิดโอกาสใหม่ <ul><li>เริ่มตระหนักว่า สังคมหนึ่งๆ หรือประเทศสามารถมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน และต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ </li></ul><ul><li>ทำให้เริ่มคิดถึงอนาคตของชาติอย่างจริงจังมากกว่าอยู่ไปตามครรลองเก่าๆไปวันๆ </li></ul><ul><li>สังคมไทยเริ่มพูดจากันในแต่ละชุมชน ถึงแม้จะเป็นเฉพาะในกลุ่มที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน </li></ul><ul><li>พลังประชาชนคือพลังมหาศาลที่เป็นได้ทั้งทางบวกและลบ สามารถขับเคลื่อนความคิด ความเชื่อได้อย่างมหัศจรรย์ </li></ul><ul><li>เกิดพลังใหม่ของสื่อ Social Networking ที่สามารถสนับสนุนหรือคัดง้างสื่อแบบเก่าๆได้ </li></ul>
 15. 17. ในวิกฤติทำให้เกิดโอกาสใหม่ <ul><li>คนไทยหันมาสนใจการบ้านการเมืองมากขึ้น </li></ul><ul><li>คนกรุงได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มคนรากหญ้า ที่ตนไม่เคยสนใจมาก่อน </li></ul><ul><li>คนเลว องค์กรเลว ความชั่ว ผุดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>คนกล้าจะตั้งคำถามกับ ระบบ กฎเกณฑ์ ความเชื่อ โดยใช้วิจารณญาน และความรู้ </li></ul><ul><li>คนเริ่มสนใจ ศีลธรรม จรรณยาบรรณ ผิดชอบ ชั่วดี หลังจากที่หลับตากับสิ่งเหล่านี้ในสังคมมานาน </li></ul><ul><li>เริ่มตระหนักว่า สังคมหนึ่งๆ หรือประเทศสามารถมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน และต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ </li></ul><ul><li>ทำให้เริ่มคิดถึงอนาคตของชาติอย่างจริงจังมากกว่าอยู่ไปตามครรลองเก่าๆไปวันๆ </li></ul><ul><li>สังคมไทยเริ่มพูดจากันในแต่ละชุมชน ถึงแม้จะเป็นเฉพาะในกลุ่มที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน </li></ul><ul><li>พลังประชาชนคือพลังมหาศาลที่เป็นได้ทั้งทางบวกและลบ สามารถขับเคลื่อนความคิด ความเชื่อได้อย่างมหัศจรรย์ </li></ul><ul><li>เกิดพลังใหม่ของสื่อ Social Networking ที่สามารถสนับสนุนหรือคัดง้างสื่อแบบเก่าๆได้ </li></ul>
 16. 18. เพราะทุกพลัง ( เล็กๆ ) ของเราทุกคนนับจากนี้ ล้วนมีผลกระทบต่อชาติทั้งสิ้น เป็นได้ทั้งพลังทำลาย หรือพลังบวกสร้างชาติไทยให้ดีกว่าเดิม “ ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย” อย่ามองข้ามพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ
 17. 19. <ul><li>พลังบวก หรือ พลังสร้างสรรค์คือพลังสำคัญใหม่ของประเทศที่ต้องปลุกให้ตระหนัก ต้องกระตุ้นให้เกิด ต้องปลูกฝังให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>ทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของพลังบวกภายในตนเอง และใช้ศักยภาพของพลังบวกที่ตัวเองหรือสังคมมี ร่วมกันผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นรูปธรรมในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และรวมถึงระดับประเทศ </li></ul>นิยามของ “ พลังบวก ”
 18. 20. <ul><li>เครือข่ายพลังบวกเป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชน ที่ริเริ่มจากกลุ่มนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน แต่เปิดกว้างสู่คนไทยทั้งชาติโดยขอให้มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>เป็นผู้มีพลังบวกซ่อนอยู่ในตัว </li></ul></ul><ul><ul><li>อยากลดทิฐิ อยากลดแรงลบ และความเครียดของสังคมปัจจุบัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่จำกัด เพศ วัย ความรู้ อาชีพ สีเสื้อ ฐานันดร </li></ul></ul><ul><ul><li>ต้องการสร้างชาติอย่างเดียว ไม่เกี่ยวการเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ได้มองหาค่าตอบแทน แต่อยากตอบแทนชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีใจที่พร้อมให้อภัยคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และพร้อมต้อนรับ ทุกคนสู่สังคมใหม่ </li></ul></ul>“ เครือข่าย “ พลังบวก ” คือใคร ?
 19. 21. People Poll Road Map Visionary Thailand กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจร่ปัญหาที่แท้จริงจากทุกกลุ่ม ทุกสี โดยเริ่มจากการ “ ฟังให้ได้ยิน ” AWARE AND UNDERSTAND THE REAL ISSUE กระตุ้นให้คนไทยตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ ต่อตนเองและประเทศโดยรวม มีสิทธิ มีเสียง มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทย และประเทศให้ดีขึ้น AWARE OF THE ROLE IN BEING ACTIVE CITIZEN กระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้นทำบวก โดยเป้าหมายระยะสั้น เน้นให้เกิดกิจกรรมพลังบวก โดยเริ่มที่ตัวบุคคล ในครอบครัว บริษัท กลุ่มคน ชุมชน หรือสังคมระดับจังหวัด และประเทศ TAKE PART IN MAKING THE CHANGE
 20. 22. <ul><li>คือเป้าหมายสูงสุด สร้างให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติที่มาจากเสียงประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ผูกกับรัฐบาลใดหนึ่ง </li></ul><ul><li>เป็นพลัง “เสียง” ที่ยั่งยืน แข็งแกร่ง เป็นระบบและมีความสันติธรรม </li></ul><ul><li>เป็นเครื่องมือช่วยชี้วัดปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ ( ระดับความเป็นอยู่ มาตราฐานรายได้ เศรษฐกิจองค์รวม การศึกษา สุขภาพ และสภาพสแวดล้อม ความผิดชอบ ชั่วดี รวมถึง ศีลธรรมจรรยาบรรณ ) </li></ul><ul><li>ขณะเดียวกันใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการทำงานของรัฐบาล (Public Enforcement) โดยนำเอาผลสำรวจขึ้นแถลงในวงกว้างเป็นไตรมาส </li></ul><ul><li>สามารถติดตามผล ( Tracking) และชี้ให้เห็นเป็นดัชนีชี้วัดได้เป็นระยะๆ ระหว่างความต้องการของประชาชนทั้งประเทศกับแนวนโยบายและผลการทำงานของภาครัฐ </li></ul>People Poll “ โครงการสำรวจความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ ”
 21. 24. พลัง อยากเห็นเมืองไทย ดีกว่านี้ ในแง่มุมความเชื่อของกลุ่มนั้นๆ อย่ามองข้ามพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ
 22. 25. เป็นตัวอย่าง และ เปิดโอกาสให้แสดงออก ทางประชาธิปไตย อย่างถูกต้อง
 23. 26. พูด - ฟัง เป็นตัวอย่าง และ เปิดโอกาสให้แสดงออก ทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
 24. 27. พูด - ฟัง รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ อย่างจับต้องได้
 25. 28. พูด - ฟัง หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ชาวบ้านตามชนบท คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป นักการเมือง สื่อสารมวลชน
 26. 29. จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นที่ยั่งยืน
 27. 30. กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจร่วมกัน AWARE AND UNDERSTAND THE REAL ISSUE Care & Relevance Communication Plan Phase 1 จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นที่ยั่งยืน Radio TVC filler Local Cable TV Banner Social net work T-shirt Press con Website PR TVC “I’ll listen”
 28. 31. Communication Plan กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจร่วมกัน AWARE AND UNDERSTAND THE REAL ISSUE กระตุ้นให้คนไทยตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทและต้องทำหน้าที่ให้ดีทั้งต่อตนเองและต่อประเทศส่วนรวม UNDERSTAND THE ROLE OF ACTIVE CITIZEN Care & Relevance Understand Phase 1 จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นที่ยั่งยืน Phase 2 Radio TVC filler Local Cable TV Banner Social net work T-shirt Press con Website PR Radio TVC filler Social net work Website TVC “I’ll listen” TVC “active citizen” 2 music VDO Press con PR Local Cable TV
 29. 32. กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจร่วมกัน AWARE AND UNDERSTAND THE REAL ISSUE กระตุ้นให้คนไทยตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทและต้องทำหน้าที่ให้ดีทั้งต่อตนเองและต่อประเทศส่วนรวม UNDERSTAND THE ROLE OF ACTIVE CITIZEN กระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้นทำบวก โดยเป้าหมายระยะสั้น เน้นให้เกิดกิจกรรมพลังบวก TAKE PART IN MAKING THE CHANGE Phase 1 จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นที่ยั่งยืน Care & Relevance Understand Action & Participation Phase 2 Radio TVC filler Local Cable TV Banner Social net work T-shirt Press con Website PR Radio TVC filler Social net work Website TVC “I’ll listen” TVC “active citizen” 2 music VDO Press con PR TVC “take part” Radio Social net work Website Press con PR TVC filler Local Cable TV Local Cable TV Phase 3 Communication Plan
 30. 33. Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Media exposure – Rewarding and Recognition for great positive contributors TVC filler Social net work PR Press coverage กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจร่วมกัน AWARE AND UNDERSTAND THE REAL ISSUE กระตุ้นให้คนไทยตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทและต้องทำหน้าที่ให้ดีทั้งต่อตนเองและต่อประเทศส่วนรวม UNDERSTAND THE ROLE OF ACTIVE CITIZEN กระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้นทำบวก โดยเป้าหมายระยะสั้น เน้นให้เกิดกิจกรรมพลังบวก TAKE PART IN MAKING THE CHANGE Phase 1 จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นที่ยั่งยืน Care & Relevance Understand Action & Participation Phase 2 Radio TVC filler Local Cable TV Banner Social net work T-shirt Press con Website PR Radio TVC filler Social net work Website TVC “I’ll listen” TVC “active citizen” 2 music VDO Press con PR TVC “take part” Radio Social net work Website Press con PR TVC filler Local Cable TV Local Cable TV Phase 3 Communication Plan + +
 31. 34. Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Ignite Media exposure – Rewarding and Recognition for great positive contributors People Poll Media exposure: population thermometer TVC filler Social net work Press con PR Press coverage Social net work PR Press coverage กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจร่วมกัน AWARE AND UNDERSTAND THE REAL ISSUE กระตุ้นให้คนไทยตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทและต้องทำหน้าที่ให้ดีทั้งต่อตนเองและต่อประเทศส่วนรวม UNDERSTAND THE ROLE OF ACTIVE CITIZEN กระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้นทำบวก โดยเป้าหมายระยะสั้น เน้นให้เกิดกิจกรรมพลังบวก TAKE PART IN MAKING THE CHANGE Phase 1 จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นที่ยั่งยืน Care & Relevance Understand Action & Participation Phase 2 Radio TVC filler Local Cable TV Banner Social net work T-shirt Press con Website PR Radio TVC filler Social net work Website TVC “I’ll listen” TVC “active citizen” 2 music VDO Press con PR TVC “take part” Radio Social net work Website Press con PR TVC filler Local Cable TV Local Cable TV Phase 3 Communication Plan + + + +
 32. 35. พูด - ฟัง เป็นตัวอย่าง และ เปิดโอกาสให้แสดงออก ทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ อย่างจับต้องได้
 33. 37. เป็นตัวอย่าง และ โอกาสของการแสดงออก ทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
 34. 39. Ignite คืออะไร  งานที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Pecha Kucha Nights  Ignitor มีเวลาพูดคนละ 5 นาที ผ่านสไลด์ 20 แผ่น โดยแต่ละแผ่นจะเปลี่ยนภายในเวลา 15 วินาที  จัดครั้งแรกที่ Seattle ในปี 2006
 35. 40. March 1-5, 2010 Six continents, 60 Cities, 600 Talks, 10,000+ Igniters
 36. 42. Ignite Talk
 37. 46. www.ignite.in.th
 38. 48. <ul><li>Ignite Thailand++ </li></ul><ul><li>20 Cities, 400 Igniters, 5,000 participants </li></ul><ul><li>2,000 minutes of creative commons </li></ul><ul><li>inspiration videos </li></ul><ul><li>1 million views expected </li></ul>
 39. 53. <ul><li>คนไทยต่างสี ต่างกลุ่ม ได้ฟัง ( อย่างได้ยิน ) กันมากขึ้น </li></ul><ul><li>เปิดเวทีการแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องสิทธิอย่างเป็นระบบ กว้างขวาง และยั่งยืน </li></ul><ul><li>ใช้ “โครงการสำรวจความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ” (People Poll) เป็นเสียงของประชาชน และเป็นแรงกดดันการทำงานของรัฐบาลทุกสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน </li></ul>สิ่งที่คาดหวัง

×