Falsafah dan perkembangan pendidikan di malaysia

12,680 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
261
Actions
Shares
0
Downloads
676
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Falsafah dan perkembangan pendidikan di malaysia

 1. 1. FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA TAJUK: “ANALISIS SECARA KRITIKAL LAPORAN ATAU PENYATA UTAMA MEMPENGARUHI ALIRAN SEJARAH PENDIDIKAN NEGARA KETIKA ERA SELEPAS KEMERDEKAAN”. DARIPADA KUMPULAN 14
 2. 2. . Era Selepas KemerdekaanLAPORAN / PENYATA UTAMA Laporan Rahman Talib 1960. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Akta Pendidikan 1961. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
 3. 3. Laporan Laporan Jawatankuasa Pendidikan 1956Rahman Talib atau Laporan Razak;1960. “tujuan dasar pendidikan dalam negara ini adalah untuk menyatukan budak-budak daripada semua bangsa dalam negara ini dengan menggunakan satu peraturan pendidikan yang meliputi semua bangsa dengan mengunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama dengan cara beransur-ansur”. Laporan Rahman Talib 1960. Matlamat:- vii.Mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran – syor Laporan Razak. viii.Menyemak semula syor Laporan Razak. ix.Membuat penambahbaikan dan mengubah syor mengikut situasi pendidikan pada masa itu.
 4. 4. Hasil: Penyusunan semula struktur persekolahan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. iii.Pendidikan sejagat percuma – semua jenis sekolah rendah kerajaan dan bantuan. iv.Had umur berhenti sekolah dinaikan – daripada 12 tahun kepada umur 15 tahun.LAPORAN v.Memajukan pendidikan perdagangan,vokasional, teknik dan Sekolah Lanjutan Kampung.RAHMAN vi.Pendidikan Agama Islam dimajukan (perkara Seksyen 49 Ordinan Pelajaran 1957. Perhatian – PendidikanTALIB 1960 Moral. Rasional; Pendidikan diberi secara percuma kerana taraf kemiskinan pendudukan masih tinggi. Di samping menggalakan rakyat meningkatkan taraf hidup dan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan negara dengan menjadi tenaga rakyat mahir dan mempunyai jati diri Malaysia.
 5. 5. AktaPendidikan1961 "BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara Laporan Razak dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, 1956 sosial, ekonomi, dan politiknya..............“ + Rahman Talib •Dasar –dasar penting dalam Penyata Razak 1960 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 - dikuatkuasakan oleh kerajaan melalui Akta = Pelajaran 1961. Akta Pelajaran,1961.
 6. 6. A aPendidika 1961 kt n(Da rPendidika Keba a sa n ngsa n); • Akta Pendidikan 1961 – dasar legislatif (perundangan) kemestian untuk dilaksanakan oleh sekolah-sekolah. JIKA TIDAK  Sekolah-sekolah boleh dikenakan hukuman.
 7. 7. A aPendidika 1961 kt n(Da rPendidika Keba a sa n ngsa n); Perkara penting;ii. Penubuhan hanya satu sistem pendidikan kebangsaan.iii. Satu sistem pendidikan – memenuhi aspirasi negara (pembangunan sosial, ekonomi , politik dan kebudayaan).iv. Satu sistem pendidikan perlu dapat mengadakan pengajaran cekap dan berkesan.v. Kos- efektif – pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berperingkat.vi. Satu sistem pendidikan menepati prinsip – kanak-kanak dididik sejajar dengan kehendak ibu bapa mereka; berbilang kaum, agama dan budaya.vii. Peruntukan undang-undang lebih lanjut- Diadakan dari masa ke masa ; pelaksanaan dengan berkesan.
 8. 8. A aPendidika 1961 kt n(Da rPendidika Keba a sa n ngsa n);vii. Peruntukan undang-undang lebih lanjut-Menjamin sistem pendidikan kebangsaan dapat berkembangdengan progresif kepada taraf lebih baik.viii. Peruntukan undang-undang lebih lanjut-Menjamin satu sistem pendidikan menggunakan bahasakebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.
 9. 9. A aPendidika 1961 kt n(Da rPendidika Keba a sa n ngsa n);  Proklamasi Akta pendidikan 1961 ialah “SATU SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN” SATU = SERAGAM
 10. 10. A aPendidika 1961 kt n(Da rPendidika Keba a sa n ngsa n); Implikasi frasa “satu atau seragam” terhadap pendidikan formal kerajaan pusat;
 11. 11. A aPendidika 1961 kt n(Da rPendidika Keba a sa n ngsa n); Kesan:- Bermula ………pendekatan Pandang ke Timur (dulu pendidikan ala Eropah-England kini ala Malaysia-Asia).- Perpaduan nasional semakin jitu.- Meningkatkan dan memantapkan profesional keguruan.- Jayanya, dasar alih bahasa serta meningkatkan kualiti pendidikan dalam aliran Melayu.- Melahirkan tenaga kerja mahir – melalui pendidikan teknik dan vokasional.NAMUN Dasar mewujudkan pengajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral tidak dilaksanakan dengan kadar segera.
 12. 12. A aPendidika 1961 kt n(Da rPendidika Keba a sa n ngsa n); KENAPA?  Kesukaran membina kurikulum pendidikan Islam dan moral.  Kesukaran dari segi latihan guru – tiada pakar.  Ketiadaan bahan bacaan.  Suasana budaya hidup yang aman – 1960-an hingga 1970-an tiada gejala rasuah, penipuan, maksiat dan dadah.
 13. 13. RASIONAL: Hakikatnya; naluri (fitrah) manusia kepada pencipta. Al-Ghazalimembentangkan bukti wahyu berkaitan dengan fitrah berdasarkan nas al-Quran, bermaksud: “Maka memperhadapkan wajahmu dengan luruskepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptamanusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulahagama yang lurus tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” (surah al-Rum:30).Ayat di atas menjelaskan bahawa manusia dicipta atas dasar fitrah ataunaluri bagaimana untuk mentauhidkan tuhan.•Al-Farabi melalui teori politiknya; bahawa akal dan wahyu adalah satuhakikat padu. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang sertamasyarakat kacau-bilau. Akal dan wahyu perlu dijadikan dasar kepadapembinaan sebuah negara yang kuat, stabil serta makmur.
 14. 14. RASIONAL: Pendidikan agama atau pendidikan moral diterima secara tidak formal di rumah atau institusi sosial atau rumah ibadat pada masa itu, namun penekanan ilmu agama secara formal amat diperlukan secara berterusan supaya proses pertimbangan akal rasional dan kepercayaan dapat melahirkan pelajar bersahsiah tinggi.
 15. 15. 13hb MEI 1969? KENAPA? Peristiwa yang membawa 1001 iktibar………… DAN Tahun 1970 Pembentukan Rukun Negara (pancasila kebangsaan)Penggubalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Matlamat; Cara hidup bernegara Basmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Penyusunan semula masyarakat– menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi.(British: memperkenal konsep pecah dan perintah)
 16. 16. - Tahun 1957 hingga 1970 -Era Penyusunan Semula Sistem Pendidikan Malaysia.- Bermatlamat membina sebuah masyarakat bersatu padu.- Mempunyai identiti – bangsa MalaysiaPenstrukturan semula sistem pendidikan:• Dasar Pendidikan; memperkasakan Semangat Nasionalisme.• Penyelarasan organisasi pentadbiran pendidikan – sekolah, negeri dan pusat.• Struktur dan penjenisan sekolah.• Struktur kurikulum sekolah, pendidikan guru dan pendidikan tinggi – konsolidasi dalam proses pembangunan tenaga rakyat pelbagai bidang.• Memperbaiki keadaan demokrasi dan ekuiti dalam pendidikan.
 17. 17. Iktibar 13 MEI 1969; Al-Farabi menyatakan keadilan merupakan sifat semulajadi manusia, manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semulajadi tersebut. Teori Fungsionalisme, menurut Auguste Comte dan Herbert Spencer berpendapat masyarakat itu umpama suatu organisme yang hidup. Masyarakat mempunyai tisu dan organ yang berfungsi bersama. Jadi bahagian-bahagian di dalam masyarakat hendaklah berfungsi dengan harmonis agar dapat bergerak dengan licin, kerana bahagian tubuh badan itu memainkan peranan masing-masing memelihara kestabilan seluruh tubuh. Rasionalnya; negara yang ditadbir dengan penuh hikmah dan harmoni akan melahirkan rakyat yang taat dan patuh kepada ketuanya. Bagi Konfusius politik mempunyai kaitan rapat dengan moral. Kekejaman undang-undang memburukkan lagi keadaan justeru kaedah beransur-ansur serta berterusan bimbingan moral ke dalam jiwa rakyat menimbulkan perasaan malu dan hati mereka dapat diperintah..
 18. 18. LaporanJawatankuas a Kabinet 1979.Sebab; Peristiwa 13 MEI 1969 Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975)  Pusat Perkembangan Kurikulum 1973 -Bidang pendidikan berfokus mengkaji, merancang dan menggubalkepada: kurikulum agar sesuai dengan prosesn Menggalakkan integrasi pembangunan individu, masyarakatnasional. negara dan perkembangan ilmue Mengubahsuai dan memajukan pengetahuan semasa. program pendidikan dan latihan.k Mempertingkatkan mutupendidikan –terutama bidang  September, 1974 kerajaan menubuhkansains dan teknologi. jawatankuasa kabinet – menyemakl Memperbaiki organisasi kembali dasar pendidikan kebangsaanpendidikan. serta meningkatkan kualiti pendidikan.
 19. 19. La a J w t nkua Ka 1979 por n a aa sa binet Hasilnya,Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (dasarpendidikan kebangsaan) dikemukan kepada kerajaan pada November 1979.Pengerusi , Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad.Tujuan jawatankuasa ialah: “Mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pendidikan termasuk kurikulumnya,dalam rangka dasar pendidikan kebangsaan yang wujud, dengan tujuan untukmemastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada darisegi jangka pendek mahupun jangka panjang, dan lebih-lebih lagi untuk memastikanbahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkanmasyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih”.
 20. 20. La a J w t nkua Ka 1979 por n a aa sa binet Pembentang an laporan– pelbagai kelemahan dalam sistem pendidikan pada tahun 1970-an.
 21. 21. La a J w t nkua Ka 1979 por n a aa sa binet Apakah penghalang kepada pencapaian matlamat pendidikan bermutu?Menekankan penguasaan isi kandungan pelajaran sematam-mata - kurikulum sekolah rendah.Kaedah pengajaran berpusatkan guru.Masalah pendidikan yang bermutu rendah; mutu infrastruktursekolah dan taraf kesihatan murid-murid sekolah rendah.Bakat dan minat murid diabaikan – kurikulum sekolahmenengah.
 22. 22. La a J w t nkua Ka 1979 por n a aa sa binet Cadangan yang dibuat untuk memperbaiki matlamat pendidikan bermutu: Menekankan penguasaan kemahiran asas 3M; membaca, menulis dan mengira (sekolah rendah). Pembelajaran berpusatkan murid – guru sebagai fasilitator. Mencungkil dan mengasah bakat terpendam pelajar dapat melahirkan pelajar kreatif dan kritis mampu berinovasi.
 23. 23. RASIONAL: Dalam surah al-Alaq ayat 1 hingga 5, Allah s.w.t mewahyukan: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.Penjelasan ayat 1 hingga 5 al-Alaq menuntut manusia supaya menguasai ilmumelalui membaca.Secara saintifik apabila proses 3M (membaca, menulis, mengira) berlaku makasaraf otak berfungsi secara optimum; penggunaan otak himesfera kanan dan kiri. Melahirkan pelajar cerdas, cergas dan mampu berkomunikasi dengan yakinmalah bijak berinteraksi dengan guru.Jadi pembelajaran berpusatkan guru dapat diminimumkan.
 24. 24. RASIONAL: Menurut konfisus: “Sifat dan perasaan manusia pada mulanya hampir sama,hanya kerana amalan tidak sama, maka jarak antara manusia beransur-ansursemakin jauh”. Konfisus sering menggunakan prinsip perbezaan individu sertamenyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut keperluan, keadaan dan kemampuanpenerimaan murid-murid.Sesungguhnya penciptaan manusia begitu kompleks dan unik. Setiap manusiadiberi akal dan otak yang sama namun kemampuan memanipulasi jentera otak danakal berbeza mengikut manusia. Faktor-faktor ini terjadi kerana tahap kesedaran dankeintelektual seseorang individu, masyarakat sesama berinteraksi dalam persekitarannyaberbeza.Kurikulum untuk mencungkil dan mengasah bakat pelajar perlu dilaksanakan bagimelahirkan pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan berbeza mengikut teori Gadner.
 25. 25. KBSRKBSM /Hasil daripada cadangan Laporan Jawatankuasa Kabinet; Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan mulai 1983. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah mulai 1989.Matlamat KBSR: Memberikan pendidikan yang seimbang dan berlandaskan prinsip- prinsip dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK),1988 . Mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yang akan membenarkannya untuk beroperasi dengan efisien dalam struktur sosial negara.
 26. 26. KBSR/KBSM Objektif KBSR: Bagi kurikulum di peringkat sekolah rendah bertujuan agar murid boleh menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Memperoleh ilmu pengetahuan yang sesuai dengan peringkat umur dan perkembangan diri mereka. Menguasai Bahasa Melayu - sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.
 27. 27. KBSMKBSR / Struktur KBSR: Kurikulum sekolah rendah – berfokuskan kemahiran dalam tiga bidang; 1. Bidang komunikasi. 2. Bidang manusia dengan alam sekitar 3. Bidang perkembangan diri individu*.* mewajibkan semua murid Islam mempelajari dan mengambil peperiksaan mata pelajaran Agama Islam di sekolah rendah dan menengah.*
 28. 28. RASIONAL:KBSR direka oleh Pusat Perkembangan Kurikulum berpusatkan kepadaperkembangan potensi murid; J-E-R-I-S terpaksa berhadapan dengan kekangan kosdan masa.Pelaksanaan KBSR merupakan satu inovasi kurikulum, tetapi bukanlah yang serbabaik dan komprehensif.KBSR dan KBSM telah dilaksanakan oleh semua sekolah di Malaysia, namunpembelajaran berteraskan peperiksaan tetap diguna untuk mengukur araskecerdasan pelajar.Justeru penyelidikan dan pembangunan sistem pendidikan Malaysia perlu diadakansecara berterusan melalui gabung jalin idea cendiakawan dan idea ahli politik agarkebajikan individu dan masyarakat terpelihara.Pendidikan penting sebagai satu elemen asasi pembangunan manusia danmasyarakat.
 29. 29. KESIM N PULA Perkembangan sejarah pendidikan di Malaysia semasa era selepas merdeka melalui tiga fasa; - Reformasi dalam Sistem Pendidikan Malaysia. - Penyusunan semula Sistem Sistem pendidikan Malaysia. - Inovasi dalam pendidikan. Namun, orentasi peperiksaan yang dicetuskan oleh penjajah masih menguasai corak pendidikan Malaysia sehingga ke hari ini. Sebagai negara, yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi sepatutnya pembangunan modal insan menjadi keutamaan. Kerana ilmu tanpa didasari agama atau kepercayaan melahirkan manusia angkuh dan sombong malah sanggup menganiaya manusia lain.
 30. 30. Sekian, Terima kasih.BAHAN RUJUKAN;SUFEAN HUSSIN (2002), DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA; TEORI DAN ANALISIS. KUALA LUMPURDEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.SUFEAN HUSSIN (2004), PENDIDIKAN DI MALAYSIA; SEJARAH, SISTEM DAN FALSAFAH. EDISI KEDUA,KUALALUMPUR.DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.ABDUL SAMAD YUSSOF (2010). AL-GHAZALI & KONFUSIUS; IDEA-IDEA PENDIDIKAN BERKESAN,. BANGI, SELANGOR.PENERBITAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.TIE FATT HEE (2004), LIABILITI DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN. CHERAS, KUALA LUMPUR. UTUSAN PUBLICATIONS &DISTRIBUTORS SDNBHD.HTTP:///WWW.GOOGLE/TOKOH-TOKOH ILMUAN ISLAM.(2008).

×