Sara Gustafsson

639 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sara Gustafsson

 1. 1. Kommunens roll för en mer hållbar logistik Sara Gustafsson Industriell miljöteknik Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet 2011-10-13 1
 2. 2. Hållbar utveckling – allt eller inget?Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utanatt äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sinabehov" (Brundtlandkommissionen, 1987) 2
 3. 3. Kommunernas nya roller i hållbarhetsarbetet• Förr främst myndighetsutövare – nu drivande motor för utvecklingen.• Kompetens att möta miljöteknikföretagens roll och främja samverkan för hållbar utveckling.• Strukturera och samordna det kommuninterna hållbarhetsarbetet för att det ska bli mer strategiskt och verkningsfullt.• Ännu viktigare att ha en bra samverkan på regional nivå eftersom hållbarhetsfrågorna är geografiskt gränsöverskridande 3
 4. 4. 4
 5. 5. Integrerat angreppssätt• En trend såväl inom näringslivet som i offentlig sektor.• Svårt att separera hanteringen av miljöfrågor eftersom de hänger ihop med många andra frågor.• Fördelar med att bedöma verksamheten ur flera perspektiv samtidigt.• En viss mognad krävs i organisationen. 5
 6. 6. Norrköpings kommun 6
 7. 7. nationelltregionalt lokalt internt
 8. 8. Nationellt LIP, KLIMP, Den goda staden, Uthållig kommun •Hållbart resande har blivit en permanent process istället för ett projekt •Biogasanvändning •Spinoff/koppling till Norrköpingspaketet
 9. 9. Regionalt • Gemensam ÖP med Linköping • Gemensam klimatvision med Linköping • Regional kollektivtrafikmyndighet från 2012 • Utvecklings och samverkansplan Norrköping-Linköping
 10. 10. Lokalt • Norrköpingspaketet (godstransportperspektiv) • Hållbart resande • Det goda livet finns i Norrköping (vision 2030) • LA21 • Aalborgdeklarationen
 11. 11. • Riktlinjer som styr beteenden och upphandling (tjänstefordon, tjänsteresor etc)• Riktlinjer för trafik• Upphandling
 12. 12. Aktörer och samverkan? • Nationellt (ex. Naturvårdsverket, Trafikverket, Energimyndigheten). • Regionalt (ex. Energikontoret Östra Götaland, Östgötatrafiken, nya kollektivtrafikmyndigheten (från 2012)). • Lokalt: (ex. Norrköpingspaketet, Stadskärnegrupp, SPIRA). • Internt: olika arbetsgrupper, en del fasta en del tillfälliga. 12
 13. 13. Reflektioner från den ”kommuninterna”inventeringen • Norrköpingspaketet verkar ha haft stor betydelse, både vad gäller åtgärder som en arena för samverkan/erfarenhetsutbyte. • Vilja och intresse finns, men det är ”för lite luft i organisationen” att arbeta med hållbarhetsfrågor på ett mer samordnat sätt. • Frustration över att infrastruktursatsningar inte blir av/blir försenade – kommunen har litet handlingsutrymme. • Många nationella satsningar har satt sina spår i Norrköping (LIP/KLIMP, Den Goda Staden, Uthållig kommun etc.). • Särkoppling mellan kollektivtrafik/persontrafik och godstrafiksystem. 13
 14. 14. Samverkan mellan aktörer utifrånlogistikföretagens perspektiv• Begränsad kontakt inom logistikbranschen samt mellan branschen och kommunen.• Kommunkontakter främst i diskussioner om områden för potentiella nyetableringar, infrastrukturfrågor samt vid upphandlingar.• Flera av företagen som intervjuats är nationella eller internationella och har inte sina kontor i Norrköping. 14
 15. 15. Framtida utmaningar och satsningar ilogistikbranschen• Många efterfrågar ett hårdare regelverk och att samma förutsättningar ska gälla för alla.• Intermodalitet är lösningen på många problem.• ”Varför är inte transportbolag tillståndspliktig verksamhet när branschen har så stora utsläpp?”” Etablera bra och tillförlitliga korridorer till de stora konsumtionsområdena eller stora geografiska områdena och ta bort fjärrbenen med lastbilstrafik och stoppa in tågpendlar istället” (Områdeschef, Green Cargo) 15
 16. 16. Problem/svårigheter i miljö-ochhållbarhetsarbetet• Pressade priser på transporter –mindre företag har sämre möjligheter att agera miljöanpassat.”Miljöaspekten har mindre betydelse än vad många vill tro, det blev särskilt tydligt vid senaste lågkonjunkturen, då transportkostnaden framförallt hade en avgörande betydelse.” (Marknadsansvarig, Norrköpings hamn och Stuveri) 16
 17. 17. Norrköpings kommun som arena för hållbarutveckling• Det finns många kommunala initiativ/åtgärder/processer för ett mer hållbart transportsystem.• Intern styrmodell för att samordna verksamhetsstyrningen- minskar risken för målkonflikter?• Utmaning: ökad samverkan mellan godstrafik och persontrafik för en mer integrerad trafikplaneringsprocess. 17
 18. 18. Några av kommunens roller för en hållbar logistik • Coach- att genom sin stora samlade kompetens bidra med kunskap till andra samhällsaktörer • Konstant i lokalsamhället – potential för kontinuitet och långsiktighet • Inflytelserik upphandlare– kan i stor utsträckning påverka vilka produkter och tjänster som ska köpas in. • Föredöme – gentemot företag och medborgare • Demokratisk företrädare • Kontrollant • Marknadsaktör 18

×