Fysisk planering, infrastruktur,energi och klimatMats Johan Lundströmtekn. lic., doktorandSkolan för arkitektur och samhäl...
Uthållig kommun fysisk planering                  2
Fysisk planering är viktigt…  Transporter:•  Möjligheter för mer hållbara transportsätt (gång,  cykel, kollektivt) sa...
Uthållig kommun fysisk planering            Top-down (expert)        Urban design           ...
Uthållig kommun fysisk planering            Top-down (expert)        Urban design           ...
DET GODA SAMTALETmåste få ta tid    6      6
Framtagande av mål och nyckelfrågor i en gemensamsektorsöverskridande workshop                      7...
Olika planeringsförutsättningar behöver överlagras för att identifiera konflikter och synergier.             ...
Breda samverkansprocesser•  Ökad förståelse för andras synsätt, kunskaper och behov  (lärandeprocesser och ömsesidig fö...
Mål – alternativ - utvärdering - uppföljning                      10
Elproduktionens                Fjärr-klimatpåverkan                 värmeMedel      ...
UKFP-processen         Planeringsuppgiften          Begreppet Hållbarhet –                ...
Fysisk planering är viktigt…… skapar möjligheter ochförutsättningar för hållbaralivsstilar.     Mats Johan Lundström, ...
Fysisk planering är viktigt…… men räcker det?     Mats Johan Lundström, KTH   Samhällsplanering & miljö. Linköping ...
Faktorer som påverkarbebyggelsens energianvändning*• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokali...
PBL-planeringenspåverkansmöjligheter* är begränsad• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokalise...
Workshop för att översiktligt analysera och ta fram idéer till olika tänkbara kombinationer av styrmedel. Workshop i Mälar...
Västervik översikt över styrmedel utöver nationella mål och lagar. ÖP2025/FÖP             S T Y R M E D E L – ...
SAMHÄLLE / KOMMUNREGIONAL PLANERING, STRATEGISK MKBÖP / FÖP, STRATEGISK MKBHÅLLBARHETS-      DP / MKB        ...
?   Planering                InformationEN BUKETT AV STYRMEDEL – mjuka och hårda            ...
Regelansvarig     PBL-arenanBerörda                             Initiativtagare     ...
PBL-plus-planering•  Utnyttja PBL-processens samrådsprocess som en arena  för medverkan, påverkan, informationsverkan (...
HypoCity• Fjärrvärmens utmaningar• Lågtemperatursystem• Planering, produktutveckling & affärsutvecklingAnsökan VinnovaKTH,...
mats.lundstrom@abe.kth.se              24
25
”Planering och hållbarbebyggelseutveckling i ett energi-och klimatperspektiv”Licentiatavhandling, Lundström 2010Uthållig k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mats Johan Lundström

466 views
404 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mats Johan Lundström

 1. 1. Fysisk planering, infrastruktur,energi och klimatMats Johan Lundströmtekn. lic., doktorandSkolan för arkitektur och samhällsbyggnadInstitutionen för samhällsplanering & miljöAvdelningen för urbana och regionala studier 1
 2. 2. Uthållig kommun fysisk planering 2
 3. 3. Fysisk planering är viktigt… Transporter:• Möjligheter för mer hållbara transportsätt (gång, cykel, kollektivt) samt reslängder: lokalisering, placering, utformning, täthet, funktionsblandning Uppvärmning:• Energieffektivare byggnader: byggnadstyper, omslutningskvot• Mikroklimat: lokalisering, placering• Möjligheter för kraft-/fjärrvärme: lokalisering, placering, täthet• Storlek Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 3
 4. 4. Uthållig kommun fysisk planering Top-down (expert) Urban design Rationell Systemteori planeringSubstantiellt Process innehåll Kommunikativ planering Bottom-up (governance) 4
 5. 5. Uthållig kommun fysisk planering Top-down (expert) Urban design Rationell Systemteori planering UthålligSubstantiellt kommun fysisk Process innehåll planering Kommunikativ planering Bottom-up (governance) 5
 6. 6. DET GODA SAMTALETmåste få ta tid 6 6
 7. 7. Framtagande av mål och nyckelfrågor i en gemensamsektorsöverskridande workshop 7 7
 8. 8. Olika planeringsförutsättningar behöver överlagras för att identifiera konflikter och synergier. 8 8
 9. 9. Breda samverkansprocesser• Ökad förståelse för andras synsätt, kunskaper och behov (lärandeprocesser och ömsesidig förståelse)• Behov av bred medverkan (politiker, energi-/trafikbolag, byggherrar m fl) – bredare underlag och robustare beslut med större legitimitet.• Deltagande – förstår resonemang – bättre beslut.• Socialt och institutionellt kapital.• Bättre chans för genomförande om ”alla är med” 9
 10. 10. Mål – alternativ - utvärdering - uppföljning 10
 11. 11. Elproduktionens Fjärr-klimatpåverkan värmeMedel 414 Surahammar 263 VästmanlandMarginal (”ögonblicksbild”) 99 Halland, medianlän 19 Södermanland 1 Oxelösund Källa: Elforsk Källa Folksam 11
 12. 12. UKFP-processen Planeringsuppgiften Begreppet Hållbarhet – MINDMAP lokal tolkning Analys Plats REGION- OCHOmvärld inkl potentialanalys STADSANALYS Nyckelfrågor STRUKTURERAD Mål BRAINSTORMING BACKCASTING F r a m t i d s b i l d e r Strategiska vägval VÄRDEROS Effektprofil Konsekvensbedömning INDIKATORER MCA Strategi Hård- och Mats Johan Lundström, KTH mjukvara Samhällsplanering & miljö. Linköping 12
 13. 13. Fysisk planering är viktigt…… skapar möjligheter ochförutsättningar för hållbaralivsstilar. Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 13
 14. 14. Fysisk planering är viktigt…… men räcker det? Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 14
 15. 15. Faktorer som påverkarbebyggelsens energianvändning*• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokalisering (mikroklimat, fjärrvärme)• Stadstyper/byggnadstyper• Storlek• Beteende, livsstil• Drift * Transporter nämns ej här Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 15
 16. 16. PBL-planeringenspåverkansmöjligheter* är begränsad• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokalisering (mikroklimat, fjärrvärme, transporter)• Stadstyper/byggnadstyper• Storlek• Beteende, livsstil• Drift * vad gäller energi för uppvärmning Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 16
 17. 17. Workshop för att översiktligt analysera och ta fram idéer till olika tänkbara kombinationer av styrmedel. Workshop i Mälardalsklustret juni 2010 17
 18. 18. Västervik översikt över styrmedel utöver nationella mål och lagar. ÖP2025/FÖP S T Y R M E D E L – utöver nationella mål och lagarAnalyser Administrativa Avtal Samverkan Arenor Annat(?) planer/policies/program etc Vision 2025 Regional RUPEN Fördjupad Lokala Miljömål Medborgardialog Gestalta kollektivtrafik KLT hållbarheten Tidigt Energi -och Nooil –Kalmar län om Hållbarhet och klimatstrategi Uthållig kommun Planeringsmål i ÖP skede Trafikstrategi Upphandling Trästad 2012 Klimatanpassnings Nätverk fysisk program planering Avsiktsförklaring Hållbarhets- Arkitekttävling kommun + konsekvens- Hållbarhetsnätverk Sent byggherre analyser Detaljplaner skede Energi -och Upphandling Samråd/Utställning klimatstrategi Miljöbedömning - behovsbedömning BBR Exploateringsavtal Bygglov – Dialog Energi- och klimat och Markanvisningsavtal och rådgivning rådgivning Genom- Energi förande effektiviserings- Upphandling strategi KLIMP och LIP Visa projekt Energi- och klimat upp Hållbarhetsbokslut - Upphandling rådgivning Goda uppföljning Klimatlöfteskampanjen exempel Förvalt- – attityd och beteende Miljötillsyn ning Drift, underhåll etc 18
 19. 19. SAMHÄLLE / KOMMUNREGIONAL PLANERING, STRATEGISK MKBÖP / FÖP, STRATEGISK MKBHÅLLBARHETS- DP / MKB EXPLOATERING AVTAL FAS T I G H E T S Ä GAR E / F Ö R E TAGPROGRAMSTRATEGISK FASTIGHETSPLANERING PROGRAM PROJEKTERING UPPHANDLING GENOMFÖRANDE FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL Ulf Ranhagen sep 2011 19 19
 20. 20. ? Planering InformationEN BUKETT AV STYRMEDEL – mjuka och hårda 20
 21. 21. Regelansvarig PBL-arenanBerörda Initiativtagare Illustration baserad på Fog, Bröchner, Törnqvist, Åström (1992) 21
 22. 22. PBL-plus-planering• Utnyttja PBL-processens samrådsprocess som en arena för medverkan, påverkan, informationsverkan (ge och ta)• Få med ”fråge-ägarna”• Brett deltagande• Både hårdvara (fysiska strukturer) och mjukvara (beteende) – jfr Mobility Management• Blandad styrmedelsbukett• Kombinera rationella och kommunikativa planeringsmetoder• Genomförandeperspektiv redan i planeringen• Utnyttja kommunens kunskapsresurser som stöd (energirådgivning, upphandling, pedagogik…) 22
 23. 23. HypoCity• Fjärrvärmens utmaningar• Lågtemperatursystem• Planering, produktutveckling & affärsutvecklingAnsökan VinnovaKTH, SP m fl 23
 24. 24. mats.lundstrom@abe.kth.se 24
 25. 25. 25
 26. 26. ”Planering och hållbarbebyggelseutveckling i ett energi-och klimatperspektiv”Licentiatavhandling, Lundström 2010Uthållig kommun fysisk planering, 2006-2008Kan laddas ned på uppsatser.se 26

×