DISEDIAKAN OLEH:
NOR AFIQAH BINTI SALIHEN
TOPIK 3:IDEA,WAWASAN DAN DASAR
PEMBANGUNAN NEGARA
DASAR –DASAR PEMBANGUNAN NEGARA
 Dasar-dasar Negara
Dasar Ekonomi
I. Dasar Automotif Nasional (NAP)
II. Dasar Pertanian N...
DASAR AUTOMOTIF NASIONAL (NAP)
 Tujuan
-merangsang perkembangan sektor automotif
negara dan membangunkan sektor automotif...
OBJEKTIF NAP
 Galakkan persekitaran pelaburan yang kondusif
 Pembangunan industri automotif terancang &
tersusun
 Menin...
DASAR PERTANIAN NEGARA
 untuk tingkatkan pendapatan petani,
 untuk tingkatkan eksport komoditi pertanian,
 untuk tingka...
DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA(DPN3)
 bertujuan tingkatkan pengeluaran makanan,dan
kualiti makanan,
 supaya sektor pertan...
DASAR PERTANIAN
NEGARA 1
• Penekanan utk
membangunkan sektor
pertanian yg
berorentasikan ekspot
• Penekanan kepada
dasar e...
CABARAN YG DIHADAPI SEKTOR PERTANIAN
 KEPERLUAN UNTUK
-menjamin bekalan makanan yang mencukupi
-mengurangkan penggunaan b...
TINDAKAN UNTUK MENGATASI CABARAN
 Strategi pembangunan sektor pertanian dan
perhutanan disepadukan
 Menggalakkan petani-...
OBJEKTIF DPN3
 Memaksimakan pendapatan dengan penggunan
sumber secara optima
 Memaksimakan sumbangan sektor pertanian
ke...
LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MELAKSAKAN
OBJEKTIF DPN3
 Peningkatan sekuriti makanan
 Peningkatan produktiviti & daya saing...
DASAR AGROMAKANAN (2011-2020)
 OBJEKTIF
Meningkatkan pendapatan kumpulan sasar
dan sumbangan kepada pendapatan negara
 T...
HALA TUJU STRATEGIK DASAR AGROMAKANAN
 KEDAYASAINGAN
o penerokaan pertanian bernilai tinggi
o Peningkatan pengeluaran dan...
 KEMAMPANAN
 Persedian apabila mengalami perubahan iklim
 Peluasan amalan mesra alam
 Pengurusan bahan sampingan/buang...
DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-
2010
 OBJEKTIF
 Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti
sektor agromakanan
 Memas...
 STRATEGI DASAR JAMINAN BEKALAN
MAKANAN
 Peningkatan pengeluaran beras
 Perwujudan stok penimbal beras
 Pengeluaran & ...
DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010
 OBJEKTIF
 Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti
sektor agromakanan
 Memast...
 untuk meningkatkan pembangunan insan,
 dapat perbanyakkan industri berat,
 untuk tingkatkan pendapatan negara,
PELAN I...
 (PIP 1)
 menyediakan asas sektor perkilangan sebagai penjana
pertumbuhan ekonomi
 (PIP2)
 mengukuhkan industri & meni...
 5 TERAS PIP
 Meningkatkan daya saing,produktiviti,kecekapan
pembekal perkhidmatan
 Membangunkan kapasiti dan keupayaan...
 8 SUB-SEKTOR YANG TELAH
DIKENALPASTI OLEH PIP3
 PERKHIDMATAN
 PERNIAGAAN & PROFESIONAL
 PERDAGANGAN & PEREDARAN
 PEM...
EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN
 untuk menghasilkan produk baru yang
produktif,
 untuk menghasilkan kemahiran yang
produk...
SOGOSHOSHA MALAYSIA
 syarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara
 dengan cara buka rangkaian perniagaan antarabangsa...
RUMUSAN DASAR TERDAHULU
 DASAR PANDANG KE TIMUR
 Mencontohi amalan dari negara Timur seperti
Korea dan Jepun supaya peng...
 DASAR PENGURANGAN BEBAN
PERBELANJAAN AWAM
 Mengurangkan defisit dan mengawal inflasi
 Mengawal hutang negara
 DASAR B...
 DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 Menghapuskan sifat permusuhan antar sektor
kerajaan dengan sektor swasta
 Mewujudkan ker...
 DASAR PENSWASTAAN
 TUJUAN
 Meringankan beban kerajaan
 Meningkatkan kecekapan.daya dan mutu pengeluaran
 Mengagihkan...
 DASAR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
 Bertujuan utk memupuk atau menanam ciri-ciri
kepimpinan yg berkesan utk dicontohi,dih...
 DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM
 Mewujudkan masyarakat yg bermaruah,& disegani
masyarakat
 Menghapuskan sikap –ve da...
DASAR SOSIAL & BUDAYA
DASAR SOSIAL NEGARA
 DSN bertujuan utk mewujudkan sebuah
Malaysia yg maju dan mapan dari aspek
sosial dan teknologi
 Mat...
 Menerapkan nilai-nilai murni yang diberi
keutamaan pada setiap peringkat
 Memastikan keperluan asas individu,keluarga
d...
DASAR SUKAN NEGARA
RASIONAL DASAR SUKAN NEGARA
sumbangan
Individu
-pembentukan sahsiah
-Meningkatkan tahap
kesihatan
Masyarakat
-wujudkan sua...
OBJEKTIF DASAR SUKAN NEGARA
Mewujudkan masyarakat yg
sihat,berdisiplin dan bersatu padu
Menyediakan peluang dan kemudahan
...
DASAR ALAM SEKITAR NEGARA(DASN)
OBJEKTIF DASN
Alam sekitar yg
bersih
,selamat,sihat &
produktif
Pemuliharaan
kebudayaan &
warisan
semulajadi
Cara hidup,po...
8 PRINSIP DASN
Pengawasan alam sekitar
Membuat keputusan
bersepadu
Peranan sektor swasta
Komitmen dan
kebertanggungjawaban...
RANCANGAN FIZIKAL NEGARA
 Panduan perancangan fizikal dan
dilaksanakan di peringkat persekutuan dan
negeri
 Menentukan a...
Fungsi
RFN
Mengukuhkan
perancangan
negara
Menyelaras
sektor sektoral
Membentuk
rangka kerja
Tema
RFN
Pembentukan
kerangka
...
DASAR WANITA NEGARA
OBJEKTIF
Berkongsi menerima
faedah & peluang
pembangunan
negara dengan lelaki
Membangunkan
kaum wanita...
STRATEGI DASAR WANITA NEGARA
Mewujudkan unit
HAWA
Meningkatkan
kesedaran
peranan wanita
Mempertingkatkan
peranan wanita
da...
Pa powerpoint
Pa powerpoint
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pa powerpoint

525

Published on

KHAS UNTUK ANDA

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
525
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pa powerpoint

 1. 1. DISEDIAKAN OLEH: NOR AFIQAH BINTI SALIHEN TOPIK 3:IDEA,WAWASAN DAN DASAR PEMBANGUNAN NEGARA
 2. 2. DASAR –DASAR PEMBANGUNAN NEGARA  Dasar-dasar Negara Dasar Ekonomi I. Dasar Automotif Nasional (NAP) II. Dasar Pertanian Negara Ketiga(DPN3) III. Dasar Agromakanan (2011-2020) IV. Dasar Jaminan Bekalan Makanan 2008-2010 V. Pelan Induk Perindustrian Ketiga (PIP3) VI. Ekonomi Berasaskan Pengetahuan VII. Sogoshosha Malaysia VIII. Rumusan Dasar Terdahulu
 3. 3. DASAR AUTOMOTIF NASIONAL (NAP)  Tujuan -merangsang perkembangan sektor automotif negara dan membangunkan sektor automotif Malaysia  Objektif utama NAP pembangunan industri automotif terancang dan tersusun
 4. 4. OBJEKTIF NAP  Galakkan persekitaran pelaburan yang kondusif  Pembangunan industri automotif terancang & tersusun  Meningkatkan daya saing antara syarikat pengeluar automotif  Galakkan pembangunan teknologi baru dalam industri automotif domestik  Galakkan pembangunan aktiviti pengeluaran yang mempunyai nilai tambah yg tinggi  Tiingkatkan penyertaan bumiputera dalam bidang ini  Tingkatkan standard keselamatan utk pengguna  Menambah baik instrumen pelaksaan NAP
 5. 5. DASAR PERTANIAN NEGARA  untuk tingkatkan pendapatan petani,  untuk tingkatkan eksport komoditi pertanian,  untuk tingkatkan mutu komoditi pertanian,  untuk bangunkan kampong tradisional,  untuk libatkan swasta dalam pertanian,  untuk swastakan projek pertanian,  untuk tubuh koperasi peladang,  untuk urus pertanian secara professional,
 6. 6. DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA(DPN3)  bertujuan tingkatkan pengeluaran makanan,dan kualiti makanan,  supaya sektor pertanian boleh bersaing,  dapat tingkatkan sekuriti makanan,  dapat hasilkan sumber yang baru,  untuk memulihara dan menggunakan sumber asli,  dapat hubungkan sektor pertanian dan perindustrian,  supaya ada pertalian yang erat antara sektor. pertanian,perindustrian dan perkhidmatan,  untuk tingkatkan sekuriti MAKANAN  dengan cara guna BIOTEKNOLOGI dalam pertanian,
 7. 7. DASAR PERTANIAN NEGARA 1 • Penekanan utk membangunkan sektor pertanian yg berorentasikan ekspot • Penekanan kepada dasar ekspansionari yang mengutamakan tanaman komoditi DASAR PERTANIAN NEGARA 2 • Penekanan kepada peningkatan produktiviti,kecekapan & persaingan • Melakukan pembaharuan dalam memajukan industri asas tani DASAR PERTANIAN NEGARA 3 • Meningkatkan daya saing sektor pertanian berikutan liberalisasi perdagangan antarabangsa • Usaha-usaha yang diutamakan: • Meningkatkan daya saing pengeluaran makanan • Mengurangkan defisit imbangan dagangan utk makanan • Meningkatkan pelaburan swasta • Sumber manusia mahir • Bekerjasama dengan kerajaan negeri • Sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam diperkemaskan
 8. 8. CABARAN YG DIHADAPI SEKTOR PERTANIAN  KEPERLUAN UNTUK -menjamin bekalan makanan yang mencukupi -mengurangkan penggunaan buruh -memaksimumkan sumber yang sedia ada -memperkukuhkan daya saing sektor pertanian negara -meningkatkan pelaburan swasta -merubah sektor kecil -menyokong perindustrian negara & pelaburan luar negara -memastikan pembangunan pertanian & perhutanan yg mampan
 9. 9. TINDAKAN UNTUK MENGATASI CABARAN  Strategi pembangunan sektor pertanian dan perhutanan disepadukan  Menggalakkan petani-petani mengamalkan teknik-teknik pertanian moden
 10. 10. OBJEKTIF DPN3  Memaksimakan pendapatan dengan penggunan sumber secara optima  Memaksimakan sumbangan sektor pertanian kepada KDNK  Memberi perhatian kepada masalah kekurangan sumber  Kegiatan perhutanan dan pertanian dapat dibangunkan bersama-sama  Membentuk asas pengeluaran yang luas melalui integrasi antara perhutanan dan pertanian
 11. 11. LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MELAKSAKAN OBJEKTIF DPN3  Peningkatan sekuriti makanan  Peningkatan produktiviti & daya saing sektor pertanian  Mengukuhkan pertalian dengan sektor lain  Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru  Pemulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan  Memperkenalkan 2 pendekatan strategik  pendekatan perhutani  Pendekatan berasaskan produk.
 12. 12. DASAR AGROMAKANAN (2011-2020)  OBJEKTIF Meningkatkan pendapatan kumpulan sasar dan sumbangan kepada pendapatan negara  TERAS DASAR AGROMAKANAN  Kedayasaingan  Kemampanan
 13. 13. HALA TUJU STRATEGIK DASAR AGROMAKANAN  KEDAYASAINGAN o penerokaan pertanian bernilai tinggi o Peningkatan pengeluaran dan produktiviti o Penglibatan swasta o Pengukuhan rantaian bekalan agromakanan o Pengukuhan R & D dan inovasi
 14. 14.  KEMAMPANAN  Persedian apabila mengalami perubahan iklim  Peluasan amalan mesra alam  Pengurusan bahan sampingan/buangan  Penggunaan sumber manusia berkualiti  Pemakanan untuk kesihatan
 15. 15. DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008- 2010  OBJEKTIF  Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agromakanan  Memastikan bekalan bahan makanan mencukupi,berkualiti dan selamat  Memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal agar bekalan makanan x merosot
 16. 16.  STRATEGI DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN  Peningkatan pengeluaran beras  Perwujudan stok penimbal beras  Pengeluaran & produktiviti komodidti  Pengukuhan pasaran & pengagihan  Program bumi hijau  Pengurusan tanah terbiar
 17. 17. DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010  OBJEKTIF  Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agromakanan  Memastikan bekalan bahan makanan mencukupi,berkualiti dan selamat  Memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal agar bekalan makanan x merosot
 18. 18.  untuk meningkatkan pembangunan insan,  dapat perbanyakkan industri berat,  untuk tingkatkan pendapatan negara, PELAN INDUK PERINDUSTRIAN KETIGA (PIP3)
 19. 19.  (PIP 1)  menyediakan asas sektor perkilangan sebagai penjana pertumbuhan ekonomi  (PIP2)  mengukuhkan industri & meningkatkan aktiviti nilai tambah dan produktiviti  (PIP3)  Memberi tumpuan untuk menangani sebarang cabaran baru  Memberi tumpuan kepada pertumbuhandan perkembangan sektor perkhidmatan utk menjadikan nya peneraju pertumbuhan ekonomi
 20. 20.  5 TERAS PIP  Meningkatkan daya saing,produktiviti,kecekapan pembekal perkhidmatan  Membangunkan kapasiti dan keupayaan sub sektor menjadikan Malaysia sebagai pusat seranytau bagi perkhidmatan terpilih  Memperkukuhkan persekitaran yg lebih kondusif  Memperkemas sokongan institusi bagi pembangunan
 21. 21.  8 SUB-SEKTOR YANG TELAH DIKENALPASTI OLEH PIP3  PERKHIDMATAN  PERNIAGAAN & PROFESIONAL  PERDAGANGAN & PEREDARAN  PEMBINAAN  PENDUDUKAN & LATIHAN  PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN  PERKHIDMATAN PELANCONGAN  TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SERTA LOGISTIK
 22. 22. EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN  untuk menghasilkan produk baru yang produktif,  untuk menghasilkan kemahiran yang produktif,  untuk membangunkan teknologi maklumat,  untuk membangunkan telekomunikasi,  lahirkan tenaga buruh yang berpendidikan tinggi,
 23. 23. SOGOSHOSHA MALAYSIA  syarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara  dengan cara buka rangkaian perniagaan antarabangsa,.  untuk majukan syarikat besar,  untuk tingkatkan eksport,  untuk majukan produk eksport,  untuk tingkatkan hasil eksport,  untuk kembangkan perniagaan berskala besar,.  syarikat milik rakyat tempatan` dan bukan usahasama dengan pelabur luar,.  untuk pemindahan pengetahuan baru,  untuk pemindahan teknologi baru,  eksport digalakkan,  pasaran diluaskan ke luar negara,
 24. 24. RUMUSAN DASAR TERDAHULU  DASAR PANDANG KE TIMUR  Mencontohi amalan dari negara Timur seperti Korea dan Jepun supaya pengurusan dan prestasi dapat dipertingkatkan  Mewujudkan nilai dan etika kerja yg +ve  Meningkatkan motivasi pekerja seiring dengan nilai-nilai Islam dan kepimpinan melalui teladan
 25. 25.  DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM  Mengurangkan defisit dan mengawal inflasi  Mengawal hutang negara  DASAR BELI BARANG BUATAN MALAYSIA  Menghapuskan persepsi buruk tentang barangan buatan Malaysia  Menyokong pengusaha tempatan dalam menghasilkan produk yg bermutu  Mengurangkan pengaliran wang melaui pertukaran wang asing
 26. 26.  DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA  Menghapuskan sifat permusuhan antar sektor kerajaan dengan sektor swasta  Mewujudkan kerjasama antara kedua-dua sektor  Galakkan perkongsian dan pertukaran maklumat antara kedua-dua sektor PERANAN SEKTOR AWAM SEBAGAI FASILITATOR SEBAGAI PERANCANG MENYEDIAKAN MAKLUMAT SEBAGAI PELAKSANA
 27. 27.  DASAR PENSWASTAAN  TUJUAN  Meringankan beban kerajaan  Meningkatkan kecekapan.daya dan mutu pengeluaran  Mengagihkan sumber dengan cekap  Menggalakkan pertumbuhan ekonomi  Membantu mencapai matlamat  BENTUK PENSWASTAAN  Penjualan(pemindahan ,FIMA)  Pajakan(penyewaan )  Kontrak pengurusan (penyediaan makanan di asrama)  Bina- Kendali – Pindah & Bina-Kendali (PLUS)
 28. 28.  DASAR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN  Bertujuan utk memupuk atau menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi,dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan anggota kerajaan dan juga orang awam  DASAR BERSIH ,CEKAP & AMANAH (BCA)  Mewujudkan etika kerja & sikap berkhidmat yg baru ke arah peningkatan kepada hasil dan mutu kerja  Bersih-tatacara berpakaian,percakapn & perbuatan,bermoral tinggi,berdisiplin,tidak amalkan rasuah,taat,boleh dipercayai  Cekap-cepat membuat keputusan,berpandangan jauh,mahir,berpengalaman& berpengatahuan  Amanah-jujur ,bertanggungjawap
 29. 29.  DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM  Mewujudkan masyarakat yg bermaruah,& disegani masyarakat  Menghapuskan sikap –ve dalam menjalankan tugas  Menghasilakn perkhidmatan yg bermutu  Memupuk nilai-nilai murni yg boleh diterima ole h semua golongan 11 nilai yang disarankan , -amanah -berdisiplin -bertanggungjawap -bekerjasama -ikhlas -berbudi mulia -dedikasi -bersyukur -sederhana -tekun -bersih -
 30. 30. DASAR SOSIAL & BUDAYA
 31. 31. DASAR SOSIAL NEGARA  DSN bertujuan utk mewujudkan sebuah Malaysia yg maju dan mapan dari aspek sosial dan teknologi  Matlamat utama dasar ini;  Setiap individu ,tanpa mengira kumpulan etnik,agamadan fahaman politik dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara.  Menikmati kesejahteraan hidup secara hidup berterusan bagi semua rakyat.
 32. 32.  Menerapkan nilai-nilai murni yang diberi keutamaan pada setiap peringkat  Memastikan keperluan asas individu,keluarga dan masyarakat dipenuhi  Membangun dan memperkasa insan sepanjang hayat.  Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan & perkhidmatan sosial  Menjana sinergi multi sektor  .
 33. 33. DASAR SUKAN NEGARA
 34. 34. RASIONAL DASAR SUKAN NEGARA sumbangan Individu -pembentukan sahsiah -Meningkatkan tahap kesihatan Masyarakat -wujudkan suasana yg kondusif -mencegah jenayah remaja Negara -mencapai kecemerlangan -memupuk persahabatan -meningkatkan maruah bangsa
 35. 35. OBJEKTIF DASAR SUKAN NEGARA Mewujudkan masyarakat yg sihat,berdisiplin dan bersatu padu Menyediakan peluang dan kemudahan bgi memenuhi keperluan rakyat Meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan Mencapai kecemerlangan dgn semangat kesukanan
 36. 36. DASAR ALAM SEKITAR NEGARA(DASN)
 37. 37. OBJEKTIF DASN Alam sekitar yg bersih ,selamat,sihat & produktif Pemuliharaan kebudayaan & warisan semulajadi Cara hidup,pola penggunaan dan pengeluaran yg lestari
 38. 38. 8 PRINSIP DASN Pengawasan alam sekitar Membuat keputusan bersepadu Peranan sektor swasta Komitmen dan kebertanggungjawaban Penyertaan aktif masyarakat antarabangsa Penggunaan mapan sumber asli Peningkatan berterusan kualiti alam sekitar Pemuliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam
 39. 39. RANCANGAN FIZIKAL NEGARA  Panduan perancangan fizikal dan dilaksanakan di peringkat persekutuan dan negeri  Menentukan arah tuju pemajuan fizikal dan pemuliharaan bagi seluruh semenanjung Malaysia
 40. 40. Fungsi RFN Mengukuhkan perancangan negara Menyelaras sektor sektoral Membentuk rangka kerja Tema RFN Pembentukan kerangka spatial negara Peningkatan daya saing ekonomi Pemodenan sektor pertanian Pengukuhan pembangunan pelancongan Pengurusan petempatan manusia Pemuliharaan sumber semulajadi & alam sekitar Penyepaduan rangkain pengangkutan Penyediaan infrastrukur
 41. 41. DASAR WANITA NEGARA OBJEKTIF Berkongsi menerima faedah & peluang pembangunan negara dengan lelaki Membangunkan kaum wanita dgn mengintegrasikan mereka
 42. 42. STRATEGI DASAR WANITA NEGARA Mewujudkan unit HAWA Meningkatkan kesedaran peranan wanita Mempertingkatkan peranan wanita dalam pekerjaan Mewujudkan dasar kesihatan keperluan wanita Kerajaan menentukan anggaran belanjawan utk wanita Meningkatkan bantuan & penglibatan NGO dalam persatuan wanita
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×