Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2012 04

1,064 views

Published on

Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos tendencijos, pristato dr. Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2012 04

 1. 1. Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos tendencijosdr. Nerijus MačiulisSwedbank vyriausiasis ekonomistas © Swedbank
 2. 2. Pasaulio ekonomikos iššūkiai© Swedbank
 3. 3. 2 metų trukmės valstybių obligacijų pajamingumas, % 22.5 Italija Ispanija Prancūzija 20.0 Vokietija Portugalija 17.5 15.0 12.5Procentai 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 Grd Bal Bir Rgp Spl Grd Vas Bal Bir Rgp Spl Grd Vas Bal 09 Swedbank © 10 11 12 Source: Reuters EcoWin
 4. 4. Efektyvi pagalba ir pamintos vertybės Centrinių bankų turtas 4.0 350 • Centriniai bankai 325 bazines palūkanas 3.5 Anglijos Centrinis Bankas, GBP 300 laikys istorinėse 275 žemumose 3.0 • Esant poreikiui ir toliau 250 bus taikomosEUR, USD, SEK (thousand billions) 2.5 Federalinių rezervų 225 netradicinės pinigų sistema, USD 200 politikos priemonės GBP, (billions) • Didesnės infliacijos 2.0 175 rizika išlieka žema dėl 150 EZ bankų paskolų 1.5 125 portfelio traukimosi Europos Centrinis Bankas, EUR 100 1.0 75 Riksbank, SEK 50 0.5 25 0.0 0 07 08 09 10 11 12 © Swedbank Šaltinis: Reuters EcoWin
 5. 5. Pasaulio ekonomikos vystimosi scenarijai• Pagrindinis scenarijus (60 proc.) – pasaulio ekonomika augs 3,1 proc. šiemet ir 3,4 proc. 2013 metais. Euro zonos ekonomika susitrauks 0,5 proc. Ekonominė, politinė ir socialinė krizė apėmusi daugumą pietų EZ šalių.• Neigiamas scenarijus (30 proc.) – jį gali sukelti naftos kainos, Kinijos “kieto” nusileidimas, bei JAV ekonomikos išsikvėpimas (dėl griežtesnės fiskalinės politikos). Didžiausia rizika susijusi su rinkimais ir politikų sprendimais. Italijai ir, ypač, Ispanijai gali prireikti pagalbos į EFSF ir TVF. Pasaulio ekonomikos augimas sulėtėja iki 2 proc.• Teigiamas scenarijus (10 proc.) – spartesnį pasaulio ekonomikos augimą, siekiantį 4 proc., galėtų lemti ekspansyvesnė besivystančių šalių ekonominė politika, mažesnė naftos kaina bei stipresnis pasitikėjimas dėl išsivysčiusių šalių įgyvendinamų reformų, kuris skatintų namų ūkių vartojimą ir įmonių investicijas. © Swedbank
 6. 6. Pagrindiniai prekybos partneriai nėra recesijoje Ekonomikos augimas 9% 8% 7.6% Euro zona Vokietija 7% 5.9% Rusija 6% 5.5% Estija 5% Latvija 4.2% 4.3% 4.1% 4.0% 4.1% 3.9% Lietuva 4% 3.3% 3.5% 3.1% Švedija 2.7% 2.5% 3% 2.1% 2% 1.5% 1.3% 1% 0.5% 0.5% 0.4% 0% -0.5% -1% 2011 2012p 2013p © Swedbank
 7. 7. Lietuvos ekonomika© Swedbank
 8. 8. Lietuvos BVP augimas lėtės, tačiau, kaip ir prognozavomemetų pradžioje, bus vienas sparčiausių ES BVP augim o sudėtinės dalys, % 10% 5.9% 8% 6% 4.3% 3.3% 4% 1.4% 2% 0% -2% -4% 2010 2011 2012p 2013p Namų ūkių v artojimas Vy riausy bės v artojimas Inv esticijos (išsk. atsargas) Atsargos Gry nasis eksportas BVP augimas Šaltinis: SD, Swedbank • Pirmasis šių metų ketvirtis, tikėtina, buvo prasčiausias šiemet, tačiau metinis augimas turbūt viršijo 4 proc. • Metinis augimas toliau lėtės dėl aukštesnės palyginamosios bazės © Swedbank
 9. 9. Eksporto augimas sustojo, tačiau tik laikinai Prekių ir paslaugų eksporto srautai, m ln. LTL 7000 3500 Prekių eksportas (kair.sk.) 6000 3000 Lietuv iškos kilmės prekių 5000 2500 eksportas (kair.sk.) 4000 2000 Paslaugų eksportas (deš.sk.) 3000 1500 2000 1000 1000 500 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Šaltinis: SD, Lietuv os bankas © Swedbank
 10. 10. Pramonė ir apdirbamoji gamyba Pram onė, m etinis pokytis 30% Pramonė 20% 10% Apdirbamoji gamy ba 0% Apdirbamoji gamy ba (be -10% raf inuotų naf tos produktų gamy bos) -20% Elektros, dujų, garo tiekimas -30% 2010 2011 2012 Šaltinis: Statistikos departamentas • Apdirbamosios gamybos (be naftos pr.) metinis augimas spartėjo penktą mėnesį iš eilės © Swedbank
 11. 11. Gyventojų lūkesčiai ir vartojimas Lūkesčiai ir vartojim o m etiniai pokyčiai, % 30 60 20 40 Namų ūkių v artojimas, % 10 20 Mažmeninė preky ba be transporto priemonių, % 0 0 Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (deš.sk.) -10 -20 -20 -40 -30 -60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Šaltinis: Statistikos departamentas. • Namų ūkių vartojimas augs 3,5 proc. šiemet ir 3,7 proc. 2013 metais – šiek tiek sparčiau nei prognozavome metų pradžioje. © Swedbank
 12. 12. Neparankios naftos kainų tendencijos Brent rūšies naftos kaina 160 140 JAV 120 doleriais 100 Eurais 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Šaltinis: Reuters Ecowin • Lietuvai nafta brangsta ne tik dėl jos kainų kilimo, bet ir dėl JAV dolerio atžvilgiu pingančio euro © Swedbank
 13. 13. Naftos kaina mažės, bet tiekimo sutrikimų irkainos šuolių tikimybė išlieka Brent naftos kaina130 • Nors prognozuojame 119 118 naftos kainų120 mažėjimą, ženklaus 111 poveikio Lietuva110 nepajaus dėl100 pingančio euro 89.3 93.7 91.7 • Maisto produktų 90 indeksas šiemet 80 sumažės 8,4 proc, JAV doleriais 2013 metais išaugs 70 3,7 proc. Eurais 60 2010Q4 2011Q4 2012Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 Šaltinis: Reuters Ecow in, Sw edbank prognozės © Swedbank
 14. 14. Infliacija mažės, bet lėčiau nei prognozavome Vartotojų ir gam intojų kainos 15% 2.5% Inf liacija, mėnesio 12% 2.0% poky tis (deš.sk.) 9% 1.5% 6% 1.0% Inf liacija, v idutinis 3% 0.5% metinis poky tis 0% 0.0% -3% -0.5% Metinis gamintojų -6% -1.0% kainų augimas Lietuv os rinkoje -9% -1.5% -12% -2.0% -15% -2.5% 2009 2010 2011 2012p 2013p Šaltinis: Statistikos departamentas. • Padidinome šių metų infliacijos prognozę iki 2,8 procento. • Tačiau dėl mažėsiančių išorinių veiksnių įtakos, sumažinome kitų metų prognozę iki 2,5 proc. (anksčiau prognozavome 3 proc. kainų augimą) © Swedbank
 15. 15. Lietuvos įmonės ir gyventojai – tarp mažiausiaipasiskolinusių ES Nam ų ūkių ir nefinansinių įm onių paskolos 36000 120% 30000 100% 24000 80% 18000 60% 12000 40% 6000 20% 0 0% -6000 -20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Namų ūkių paskolos, m LTL (kair.sk.) Įmonių paskolos, m LTL (kair.sk.) Namų ūkių paskolos, metinis augimas (deš.sk.) Įmonių paskolos, metinis augimas (deš.sk.) Šaltinis: Lietuv os Bankas © Swedbank
 16. 16. Nedarbas toliau mažės ir kitų metų pabaigojebus tik kiek didesnis nei 10 procentų Darbo rinka 24% 20% 17.8% 15.4% 16% 13.7% 13.0% 11.4% 11.0% 12% 8.3% 8% 5.6% 5.8% 4.3% 4.5% 4.6% 4% 0% -4% -8% -12% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p Nedarbo lygis Nominalus bruto (iki mokesčių) atlyginimų augimas Realus neto (po mokesčių) atlyginimų augimas Darbo našumas • Šiemet bus sukurta apie 30 tūkst. naujų darbo vietų • Vidutinis darbo užmokestis padidės 4,3 proc. šiemet ir 4,6 proc. 2013 metais. • Realus darbo užmokestis padidės, atitinkamai, 1,5 proc. ir 2 proc. © Swedbank
 17. 17. Dauguma prarastų darbų – pramonėje irstatybų sektoriuje Užimtųjų skaičius pagal ekonomines veiklos rūšis (tūkst.) ir pokytis per 4 metus (%) Prekyba, transportas -2% -6% Viešasis vald. Pramonė -20% Apdirbamoji gamyba -19% -10% Žemės ūkis Statyba -48% Profesinė veikla 28% Pramoginė veikla 30% Informacija ir ryšiai 32% Finansinë veikla -14% NT operacijos 50% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2007 IV ketv. 2011 IV ketv. Šaltinis: Statistikos depatamentas © Swedbank
 18. 18. Ilgalaikiai augimo ir konkurencingumo iššūkiai© Swedbank
 19. 19. Tik eksportas viršijo 2008 metų lygį BVP dinam ika išlaidų m etodu, % 50% 40% Poky tis nuo dugno iki 2011 IV ketv . 30% 20% 13% Poky tis nuo piko iki 10% dugno 0% -15% -10% Dabartinė padėtis: -7% -5% -6% -20% 2011 IV ketv . nuo -30% piko -40% -31% -50% -60% BVP Namų ūkių Valdžios Investicijos Eksportas Importas vartojimas vartojimas (išsk. Šaltinis: Statistikos depatamentas, atsargas) Swedbank skaičiav imai. © Swedbank
 20. 20. Darbo našumas, indeksas 2005=100 125 Latvija Lietuva Estija Vokietija 120 115 110Indeksas 105 100 95 90 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 04 © Swedbank 05 06 07 08 09 10 11 12 Šaltinis: Reuters EcoWin
 21. 21. Žemo darbo našumo priežastys 400 14 Darbo 350 našumas, 337 344 12 tūkst. eurų 300 316 324 291 299 10 250 8.4 8.7 Kapitalas 8.4 8.4 7.6 tenkantis 8 200 6.6 vienam darbuotojui, 6 tūkst. eurų 150 Bendrasis 100 3.0 4 gamybos 85 veiksnių 50 65 65 63 63 2 produktyvumas 56 50 (dešn. skalė) 14 0 0 Belgija Suomija JK Prancūzija Olandija Italija Lietuva Šaltinis: Eurostat, Swedbank © Swedbank
 22. 22. Materialinės investicijos išlieka dugne Materialinės investicijos, % BVP 25% 23.5% 21.3% 20.7% 20% 19.0% 17.6% 17.9% Kitos, % BVP 17.2% 16.6% 16.2% 15.0% 8.5% 7.1% 14.3% 14.0% Įrenginių, mašinų, transporto 15% 13.5% 13.2% 7.7% priemonių įsigijimas, % BVP 11.8% 5.8% 6.9% 7.1% 5.4% 7.0% 6.6% 6.0% 3.4% Pastatų staty ba ir 4.4% rekonstrav imas, % BVP 10% 5.5% 4.8% 3.8% Materialinės inv esticijos, % BVP 5% 0% 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Šaltinis: Statistikos departamentas, Swedbank © Swedbank
 23. 23. Investicinių prekių im portas, gam ybinių pajėgum ų panaudojim o lygis ir įm onių paskolos120 80100 Inv esticinės prekės, 80 75 metinis augimas 60 40 70 Įmonių paskolos, metinis augimas 20 0 65 Gamy binių pajėgumų-20 panaudojimo ly gis-40 60 (deš.sk.)-60-80 55 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Šaltinis: Statistikos departamentas, Lietuv os Bankas. © Swedbank
 24. 24. Nepaisant emigracijos, darbo jėgos kiekis išliko stabilus Gyventojai (tūkst.) ir jų aktyvumo lygis (proc.)2500 90% 85%2000 80% Neaktyvūs gyventojai 75%1500 Darbo jėga 70%1000 Gyventojai (15-64) 65% 1641 1635 1621 1618 1607 1603 1614 1600 1588 1591 1581 1571 1560 Darbo jėgos aktyvumas (15-64) 60%500 (dešn. sk.) 55% 0 50% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Šaltinis: Statistikos departamentas, Sw edbank • Švedijoje, Šveicarijoje gyventojų aktyvumas viršija 80 proc. • Lietuvoje – 72 proc., mažiau nei Latvijoje ar Estijoje © Swedbank
 25. 25. Šešėlinė ekonomika ir valstybės finansai© Swedbank
 26. 26. Valstybės biudžeto pajamos 2012 m. I ketv., m LTL 4200 70% 3600 60% 46.7% 3000 50% 2400 40% 1800 30% 1200 10.2% 20% 5.8% 600 3.6% 10% -3.0% 0 6.1% 0% 2.2% 2.8% -600 -2.4% -10% -1200 -11.6% -20% Valstybės biudžetas PVM GPM Akcizai Pelno mokestis (be ES paramos) 2012 m. f aktas 2012 m. planas 2011 m. f aktas Metinis augimas Plano v y kdy mas• 2011 metais darbo užmokesčio fondas išaugo 4,6 proc., o nacionalinio biudžeto pajamos iš GPM – 8,7 proc. © Swedbank
 27. 27. Cigarečių kontrabanda mažėjo, bet išlieka antradidžiausia ES% nuo visų “Nelietuviškų” pakelių paplitimassurinktų pakelių50% 43.0% 41.5% 145 mln. litų 34.6% 30.8% (akcizai + PVM) 21.3% 328 mln. litų 12.6% (akcizai + PVM) 0% 2009 Q2 2009 Q4 2010 Q2 2010 Q4 2011 Q2 2011 Q4 (n=4,992) (N=5,798) (N=5,800) (n= 5,800) (N=5,800) (N=5,800) Šaltinis: Nielsen empty pack survey © Swedbank
 28. 28. Ar tikrai mažėja alkoholio vartojimas?600000 3300000 -13,7% 3200000 Stiprūs alkoholiniai gėrimai,500000 perskaičiuoti į gryną etilo 3100000 alkoholį (HPA) -5,2%400000 Vynas ir kiti fermentuoti 3000000 gėrimai300000 2900000 Tarpiniai produktai 2800000200000 -41,3% 2700000 Alus (dešn. skalė)100000 2600000 0 2500000 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. Šaltinis: VMI • Lietuva pirmauja ES pagal vartojusių alkoholį skaičių (93,3 proc.), ES vidurkis – 75 proc. • Biudžeto pajamos iš akcizo etilo alkoholiui 526 mln. litų © Swedbank
 29. 29. „Legali“ alkoholio kontrabandaSveikatai nekenksmingas odekolonas Sveikatai pavojinga kosmetika, 60%(sudėtyje etilo alkoholis), alk, 2,20 Lt (= degtinės 0,5 ltr. 3,7 Lt) 60% alk., 2,99 Lt (= degtinės 0,5 ltr. 10 Lt) Skonis pritaikytas gėrimui, nuodingas denatūratas – izopropilo alkoholis © Swedbank
 30. 30. Geros dienos! Ekonomikos apžvalgų ir tyrimų prenumerata: WWW.SWEDBANK-RESEARCH.COM© Swedbank

×