• Like
Lokalt gitt eksamen- Foredrag Granvin 09.februar 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Lokalt gitt eksamen- Foredrag Granvin 09.februar 2011

 • 693 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Munnleg eksamen.
  Samling Granvin 10-02-11
 • 2. Kven er vi ?
  Kva skal egseianoko om?
  • Generelle føresegner
  • 3. Er det noko nytt ?
  • 4. Faglærarrapporten- Felles mal ?
  • 5. Kva skal elevane vita og når ?
  • 6. Korleis skal eksamensoppgåvene sjå ut ?
  • 7. Korleis organiserer vi munnleg eksamen?
  • 8. Korleis jobbar vi med vurderingskriterier? Film.
 • 3
  Muntlig eksamen
  Eksamen skal være i samsvar med forskriftene
  § 3-25 Generelle føresegner
  § 3-29 Lokalt gitt eksamen
  § 3-31 Hjelpemiddel til eksamen
  Evt. retningslinjer for eksamen fra fylket
  Det som skal vurderes, er kompetansemålene i
  Læreplanen.
  3
  3
 • 9. Forskrift til opplæringslova
  I generelle føresegner
  § 3-1.Rett til vurdering
         Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet………       
     4. ledd:    Det skal vere kjent for eleven kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (nytt at dette står eksplisitt)
  Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  4
 • 10. Forskrift til opplæringslova
  Eksamen
  § 3-25.Generelle føresegner
  Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket.
    
  Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen for fag om eleven skal opp til eksamen i faget, eller om elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensform som skal nyttast, og om eksamen skal vere lokalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kor mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnet
  Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen.
  5. ledd: Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnskolen.
  Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  5
 • 11. Forskrift til opplæringslova
  § 3-29.Lokalt gitt eksamen i grunnskolen
  Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver.
  Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med.
  Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget.
  Ramma for eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev.
   
  Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  6
 • 12. Oppsummert
  • Grunnlag for vurderinga er kompetansemåla i faget
  • 13. Det skal vera kjent for elevane kva som er måla for opplæringa og kva som vert vektlagt i vurderinga
  • 14. 48 timars førebuingstid: Tema/emne må vera vide/opne
  • 15. Tydelegare skilje mellom førebuing og eksamen- det er kompetansen på eksamen som skal vurderast
  • 16. Sensor har avgjerdsmynde på kva eleven skal prøvast i
  Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  7
 • 17. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  8
  Kva konsekvensar får dessepresiseringane?
  Kompetansemåla , vurderingskriterier og grad av måloppnåing må setjast på dagsorden tidleg i skuleåret. ( helst både i 8-9-10 klasse, men i alle fall tidleg i 10kl.)
  Faglærarrapporten må veratydeleg på desse punkta.
  • Kompetansemål
  • 18. Vurderingskriterier
  • 19. Grad av måloppnåing.
 • Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  9
  FØR
  NO
 • 20. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  10
 • 21. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  11
  Fra retningslinjene til Sunnhordland
  Fra retningslinjene til Hardanger-Voss
  Er det behov for en felles mal for faglærarrapport i vår region ?
 • 22. 12
 • 23. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  13
 • 24. Organisering og vurdering av munnleg eksamen.
  Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  14
 • 25. Fylkesmannen i Hordaland
  Utdanningsdirektoratet vil kartleggje gjennomføringa av munnleg eksamen i grunnskulen våren 2011. Bakgrunnen er tilbakemeldingar om at eksamen blir praktisert svært ulikt rundt om i landet. Minst to kommunar i Hordaland vil bli med i undersøkinga.
  Det er Fylkesmannen som skal gjennomføre undersøkinga. Vi vil kontakte nokre kommunar i midten av august, men dersom det er kommunar som er interesert i å vere med på undersøkinga, så kan de ta kontakt med Fylkesmannen før den tid.
  (06.07.2010)
 • 26. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  16
 • 27. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
  17
  Fra FOS sine retningslinjer.
 • 28. Oppgave med kjennetegn
  Et eksempel se vedlegg
  Utgangspunkt: Fagrapporten som elevene har fått.
  48 t før eksamen: E får vite fag og tema og blir minnet om generelle kjennetegn for faget.
  E forbereder et 5 min foredrag om et fritt valgt emne knytet til temaet
  1 time før eksamen: E får en ”spisset” oppgave knyttet til temaet + spesifikke kjennetegn og forbereder foredraget.
  Eksamen: E holder et 5 min foredrag. Samtale om foredraget og temaet og annet fra fagrapporten.
 • 29. 19
  Oppgaven skal være
  …formulert slik at det som skal vurderes er felles for alle prestasjoner
  …formulert slik at både innhold og form skal vurderes
  …formulert slik at det kan lages kjennetegn på måloppnåelse i (minst) tre grader som kan brukes i vurderingen
  19
  Eksamensoppgaven
 • 30. 20
  Elevenes forberedelse
  Vi vet at
  eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen
  eleven ofte ikke forbereder seg til samtalen
  mange faglærere og sensorer ser på samtalen som den viktigste delen av eksamen
  samtalen måler andre sider av elevens kompetanse enn presentasjonen
  Hvordan skal vi få eleven til å forberede seg til både
  presentasjon og samtale?
  20
 • 31. Veiledning
  Hvordan legger vi til rette for god
  veiledning?
 • 32. Frustrasjon
  Eva
  Utfordringer
  Ove
  Flytsone
  Kaj
  Ane
  Kjedsomhet
  Forutsetninger
 • 33. 23
  Myldringsoppgave.
  Korleis legg vi til rette for
  god veiledning på min skule ?
 • 34. 24
 • 35. 25
 • 36. 26
 • 37. 27
  Kva konsekvensar får endringane for :
  • Førebuing til eksamen
  • 38. Oppgavene
  • 39. Sjølve eksamensgjennomføringa
 • 28
  Film fråudir sine sider «Vurdering for læring».
  Filmen er hentet fra udir sine nettsider om vurdering
  Film nr 7 Strømmen vgs.
  Etter filmen- Samtal i smågrupper.
  Hvordan arbeider du og kollegene dine i begynnelsen av skoleåret med å introdusere for elevene hvordan du/dere jobber med vurdering?
  2. I filmen vurderer elevene eget og andres resultat
  ut fra de kravene som er definert for oppgaven. Hvordan hjelper du elevene til å bli trygge på å vurdere eget og andres arbeid?
 • 40. 29
  Aktuelle linker :
  Forum for oppvekst Sunnhordland- Lokalt gitt eksamen
  Sven Olaf sitt foredrag på nettet- Slideshare