Munnleg eksamen. Samling Ullensvang-Ulvik    mars 2012.    Sven Olaf Brekke
Kven er eg            Kven er vi ?        Kva skal eg seia noko om?•  Generelle føresegner•  Er det no...
Muntlig eksamenEksamen skal være i samsvar med forskriftene§ 3-25 Generelle føresegner§ 3-29 Lokalt gitt eksamen§ 3-31 Hje...
Forskrift til opplæringslova                      4I generelle føresegner§ 3-1. Rett til vurdering ...
Forskrift til opplæringslova                      5Eksamen§ 3-25. Generelle føresegnerEksamen skal v...
Forskrift til opplæringslova                      6§ 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolenKommunen...
Oppsummert                        7    Grunnlag for vurderinga er kompetansemåla i faget    ...
Kva konsekvensar får desse presiseringane?1.Kompetansemåla , vurderingskriterier og grad av måloppnåing må setjast pådagso...
FØR         NOToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  9
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  10
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  11
Fra retningslinjene til Sunnhordland  Fra retningslinjene til Hardanger-Voss  Er det behov for en felles mal for faglæ...
Noen eksempler            på        vurderingskriterierToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  13
14
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  15
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  16
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  17
Organisering og vurdering av munnleg       eksamen.      Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  18
Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsdirektoratet vil kartleggje gjennomføringa av munnleg eksamen i grunnskulen våren 201...
Rundskriv 1-2010.          Konsekvenser for          oppgaveutformingToril Tysseland, Fylkesmannen i H...
Den regionale instruksen er endra når det gjeldpunktet som seier noko om oppgåveutforming.  Faglæraren har ansvar for å u...
Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  22
Fra FOS sine retningslinjer.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland  23
EksamensoppgavenOppgaven skal være• …formulert slik at det som skal vurderes er felles for alle prestasjoner• …formulert ...
Elevenes forberedelse Vi vet at • eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen • eleven ofte ikke forbereder seg til sa...
VeiledningHvordan legger vi til rette for godveiledning?
Frustrasjon         Eva                     OveUtfordringer                 ...
Myldringsoppgave.   To og to sammen Korleis legg vi til rette forgod veiledning på min skule ?      Vis film.  ...
29
30
31
Film frå udir sine sider «Vurdering for læring».Halbrend skule.Etter filmen- Samtal i smågrupper. Korleis arbeider vimed v...
33
34
35
36
Etter Lunsj.Endringar i regional forskrift og arbeid ifaggrupper.                       37
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Foredrag lokalt gitt eksamen-ullensvang-ulvik mars 2012-3

563 views
492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foredrag lokalt gitt eksamen-ullensvang-ulvik mars 2012-3

 1. 1. Munnleg eksamen. Samling Ullensvang-Ulvik mars 2012. Sven Olaf Brekke
 2. 2. Kven er eg Kven er vi ? Kva skal eg seia noko om?• Generelle føresegner• Er det noko nytt ?• Faglærarrapporten- Felles mal ?• Rundskriv1-2010. Konsekvensar for oppgåveutforming.• Korleis organiserer vi munnleg eksamen?• Korleis jobbar vi med vurderingskriterier? Film.• LUNSJ!!• Endringar i den regionale forskriften.• Arbeid i faggrupper.
 3. 3. Muntlig eksamenEksamen skal være i samsvar med forskriftene§ 3-25 Generelle føresegner§ 3-29 Lokalt gitt eksamen§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamenEvt. retningslinjer for eksamen fra fylketDet som skal vurderes, er kompetansemålene iLæreplanen. 3
 4. 4. Forskrift til opplæringslova 4I generelle føresegner§ 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar i offentleg vidaregåande opplæring har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet……… 4. ledd: Det skal vere kjent for eleven kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (nytt at dette står eksplisitt)Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 5. 5. Forskrift til opplæringslova 5Eksamen§ 3-25. Generelle føresegnerEksamen skal vere i samsvar med læreplanverket.Læreplanen i det enkelte faget fastset om og eventuelt når i opplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen for fag om eleven skal opp til eksamen i faget, eller om elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensform som skal nyttast, og om eksamen skal vere lokalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kor mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnetEksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen.5. ledd: Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnskolen.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 6. 6. Forskrift til opplæringslova 6§ 3-29. Lokalt gitt eksamen i grunnskolenKommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver.Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med.Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget.Ramma for eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per elev.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 7. 7. Oppsummert 7  Grunnlag for vurderinga er kompetansemåla i faget  Det skal vera kjent for elevane kva som er måla for opplæringa og kva som vert vektlagt i vurderinga  48 timars førebuingstid: Tema/emne må vera vide/opne  Tydelegare skilje mellom førebuing og eksamen- det er kompetansen på eksamen som skal vurderast  Sensor har avgjerdsmynde på kva eleven skal prøvast iToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland
 8. 8. Kva konsekvensar får desse presiseringane?1.Kompetansemåla , vurderingskriterier og grad av måloppnåing må setjast pådagsorden tidleg i skuleåret. ( helst både i 8-9-10 klasse, men i alle fall tidleg i10kl.)Vis film.Faglærarrapporten må vera tydeleg på desse punkta. • Kompetansemål • Vurderingskriterier • Grad av måloppnåing. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 8
 9. 9. FØR NOToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 9
 10. 10. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 10
 11. 11. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 11
 12. 12. Fra retningslinjene til Sunnhordland Fra retningslinjene til Hardanger-Voss Er det behov for en felles mal for faglærarrapport i vår region ?Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 12
 13. 13. Noen eksempler på vurderingskriterierToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 13
 14. 14. 14
 15. 15. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 15
 16. 16. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 16
 17. 17. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 17
 18. 18. Organisering og vurdering av munnleg eksamen. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 18
 19. 19. Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsdirektoratet vil kartleggje gjennomføringa av munnleg eksamen i grunnskulen våren 2011. Bakgrunnen er tilbakemeldingar om at eksamen blir praktisert svært ulikt rundt om i landet. Minst to kommunar i Hordaland vil bli med i undersøkinga. Det er Fylkesmannen som skal gjennomføre undersøkinga. Vi vil kontakte nokre kommunar i midten av august, men dersom det er kommunar som er interesert i å vere med på undersøkinga, så kan de ta kontakt med Fylkesmannen før den tid. (06.07.2010)
 20. 20. Rundskriv 1-2010. Konsekvenser for oppgaveutformingToril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 20
 21. 21. Den regionale instruksen er endra når det gjeldpunktet som seier noko om oppgåveutforming. Faglæraren har ansvar for å utarbeida oppgåvene til lokalt gitt eksamen. Oppgåvene må stå i forhold til den førebuingstida og dei hjelpemidla elevane har til rådvelde. Ekstern sensor ser til at oppgåvene gjev grunnlag for å vurdera viktige sider ved eleven sin kompetanse slik denne står i kompetansemåla i fagrapporten. Vi presiserer at samtaledelen (ca. 20 min) skal vera noko meir enn ein samtale om presentasjonen og dei kompetansemåla som var knytte til denne. Faglærar kan utforma oppgåvene slik at eleven saman med presentasjonstema, får oppgjeve nokre emne som kan vera aktuelle for samtaledelen. Ekstern sensor og faglærar må og drøfta hovudlinjene for dei kriteria som skal nyttast for vurdering av elevsvara.
 22. 22. Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 22
 23. 23. Fra FOS sine retningslinjer.Toril Tysseland, Fylkesmannen i Hordaland 23
 24. 24. EksamensoppgavenOppgaven skal være• …formulert slik at det som skal vurderes er felles for alle prestasjoner• …formulert slik at både innhold og form skal vurderes• …formulert slik at det kan lages kjennetegn på måloppnåelse i (minst) tre grader som kan brukes i vurderingen 24
 25. 25. Elevenes forberedelse Vi vet at • eleven legger (for) mye arbeid i presentasjonen • eleven ofte ikke forbereder seg til samtalen • mange faglærere og sensorer ser på samtalen som den viktigste delen av eksamen • samtalen måler andre sider av elevens kompetanse enn presentasjonen Hvordan skal vi få eleven til å forberede seg til både presentasjon og samtale? 25
 26. 26. VeiledningHvordan legger vi til rette for godveiledning?
 27. 27. Frustrasjon Eva OveUtfordringer Kaj Ane Kjedsomhet Forutsetninger
 28. 28. Myldringsoppgave. To og to sammen Korleis legg vi til rette forgod veiledning på min skule ? Vis film. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. Film frå udir sine sider «Vurdering for læring».Halbrend skule.Etter filmen- Samtal i smågrupper. Korleis arbeider vimed vurderingskriterier på eigen skule ? 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. Etter Lunsj.Endringar i regional forskrift og arbeid ifaggrupper. 37

×