Handbok  Franchisi l     ngSocia
Innehåll                                                         ...
Inledning                           samhet man avser att starta saknar man gedigen erfarenhet  ...
I sociala företag                        arbetsmarknaden. För samhället är investeringar i ett  ...
Social franchising – en möjlighet                inget kommer hon om några månader inte längre ha en   ...
Utvecklingen av social franchising                Erfarenheter från den här typen av relation visar att de...
Licens                                                          ...
Att välja strategi – en diskussion                När det inte är möjligt att bygga upp en franchiseorga- ...
Empowerment och social franchising                Gemenskap byggs                     ...
Villa Vägen ut!                                                      ...
CAP – der Lebensmittelpunkt               Den första CAP-affären öppnade 1999 i Sindelfingen,        P...
CASA                              ett Equal-projekt, påbörjades arbetet att kopiera idén i ...
Le Mat                           delle fragole”. Namnet betyder Smultronstället efter     T...
Att bli social franchisegivare                 När man rannsakar om man skall sprida sin verksamhet    ...
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Franchising handbok guide
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Franchising handbok guide

1,483 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Franchising handbok guide

 1. 1. Handbok Franchisi l ngSocia
 2. 2. Innehåll Förord Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Trots att det går bra för Sverige, med lägre arbetslöshet och sjuktal än på länge, kvarstår stora behov av att hitta Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 nya vägar in på arbetsmarknaden för de ca 500 000 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare sid 36 personer som fortfarande finns utanför arbetslivet. De sociala företagen i Sverige och ute i Europa har visat Social franchising – en möjlighet sid 6 Handboken sid 39 att det finns möjligheter att skapa förutsättningar för ett arbetsliv som gör det möjligt för de allra flesta att arbeta, Villa Vägen ut! sid 16 Den ekonomiska sidan sid 42 100 % av sin förmåga. I Sverige 2007 finns ca 150 aktiva sociala företag som tillsammans har drygt 4000 medarbetare, CAP – der Lebensmittelpunkt sid 18 Franchiseavtalet sid 45 många av dessa är också medlemmar i och därmed ägare CASA sid 20 Franchisegivarens informationsskyldighet sid 49 till sina företag. Några företag är riktigt små med ett fåtal aktiva och en begränsad omsättning, några har hundratalet Le Mat sid 22 Adresser och resurser sid 53 medarbetare och en omsättning på många miljoner. Till- sammans finns man i de flesta branscher och producerar varor och tjänster till såväl privatpersoner, näringslivet som offentlig sektor. organisera sig i nätverk och föreningar skapar man i i k hf i k förutsättningar för överföring av såväl erfarenheter och Sociala företag är en bland flera vägar tillbaka till arbets- kompetens som affärsidéer. Den här boken visar på hur livet genom företagande och entreprenörskap. Den stora man kan dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom uppmärksamhet som det sociala företagandet fått under andra sociala företag när man byggt upp sitt företag och de senaste åren kan lätt få oss att tro att hela företeelsen är sin verksamhet. Den är samtidigt ett exempel på hur ny och oprövad. Men som så ofta förr så är inte heller detta metoder som utvecklats inom det privata vinstdrivande nytt. Sedan länge har intresseorganisationer, frivilligrörelser näringslivet kan anpassas och användas av sociala företag men även kommuner och landsting initierat och bidragit för överföring och kvalitetssäkring av affärsidéer även för till utvecklingen av företag som gett arbetstillfällen till företag med sociala mål. exempelvis funktionshindrade och före detta missbrukare. Sedan länge har intresseorganisationer, frivilligrörelser De sociala företagen kommer alltid att ha en relation men även kommuner och landsting initierat och bidragit till offentlig sektor; som utförare av välfärdstjänster, som till utvecklingen av företag som gett arbetstillfällen till leverantör av varor och tjänster och i samarbetet runt de exempelvis funktionshindrade och före detta missbrukare. människor som har sin arbetsplats i de sociala företagen. Coompanion ger information, rådgivning och utbildning till personer som Och en god affärsidé tillsammans med ett medvetet vill förverkliga idéer tillsammans i gemensamma företag. Coompanion är den De allt vanligare kontakterna med projekt och sociala arbetssätt är den grund som gör de sociala företagen sociala ekonomins företagsutvecklare med unika kunskaper om förenings- företag inom EU börjar också sätta sina spår när erfarenheter, framgångsrika i att skapa ett arbetsliv som är öppet även affärsidéer och kompetens sprids genom internationella för dem som har det svårast på dagens arbetsmarknad. drivna företag. 25 kontor samarbetar nationellt men ägs och styrs lokalt. nätverk. Det är roligt att se att svenska sociala företag är Metoder för att överföra kunskap och affärsidéer mellan Viss finansiering från Nutek möjliggör att delar av rådgivningen är kostnadsfri. aktiva och ofta drivande i detta utvecklingsarbete kring sociala företag är ett sätt att stärka både utvecklingen och affärsidéer och metoder i arbetet. de enskilda företagen. Sven Bartilsson, leder och koordinerar Coompanion Göteborgsregionen och är företagsrådgivare till kooperativa och sociala företag sedan 20 år. Har tidigare skrivit böckerna “Att skapa kooperativ” och “Arbete i Egen regi”. En tydlig tendens idag är en ökad fokusering på utveckling Sune Halvarsson, tf generaldirektör Nutek av affärsverksamheten och företagandet. Genom att Per Fontin, ordförande Coompanion Sverige2 1
 3. 3. Inledning samhet man avser att starta saknar man gedigen erfarenhet Social franchising gör det lättare Under 2006 påbörjades etableringen av Sveriges två från. Viktiga nätverk som underlättar framgångsrikt Franchising för att nå sociala mål, social franchising, är första sociala franchisesystem; Villa Vägen ut! och Le Mat, Det finns många anledningar till att starta företag. De företagande saknar man också. Den ”vanlige” företagaren helt enkelt en metod för att ge fler möjligheten att skapa vilka man kan läsa om i denna skrift.Vi är inte de enda flesta gör det för att förverkliga en idé, en dröm eller för tar ofta med sig kontakter från sin tid som anställd. arbete eller nå andra sociala mål genom att starta sociala som förstått den möjlighet som social franchising innebär. att kunna arbeta och styra över sitt arbete. För den som företag. Jag har tillsammans med Vägen ut! och kollegor Boken innehåller två ytterligare exempel från Europa. står utanför arbetsmarknaden på grund av diskriminering De flesta som startar företag har ett litet eget kapital. Ett från Coompanion tagit fasta på att franchising är en fram- Dessa är alla med i European Social Franchising Network eller andra orsaker kan önskan om ett arbete vara en utanförskap leder ofta till att man inte har något sparat gångsrik metod för tillväxt inom traditionellt näringsliv. (ESFN )som man kan hitta mer information om på anledning till att man börjar fundera på om företagande kapital. Det kanske inte är så roligt med den likriktning i stads- www.socialfranchising.coop. Social franchising är i sin kan vara en revansch och en väg till egen försörjning. Trots dessa hinder startas ett antal sociala företag varje miljö och i köpcentra som franchising inneburit genom linda. Jag hoppas att denna bok även skall inspirera andra år av personer som inte har några som helst investerings- att man överallt finner samma butiker. Men å andra sidan att utveckla sig som franchise-givare. Säkerligen kom- I Sverige och övriga Europa startas alltfler företag av medel. I många fall sker det med stöd i form av projekt- visar den utvecklingen hur konkurrenskraftiga franchise- mer, med fler praktiska bidrag, även förståelsen av social personer som samhället verkar ha räknat ut. De startar medel under en längre tid och med coachning av till systemen är. franchising att fördjupas. sina företag med syftet att skapa arbete åt sig själva och exempel Coompanion. Men det finns nästan alltid bland andra i samma belägenhet. Företag startas också av personer initiativtagarna någon eller några som har så pass mycket Franchising är en metod för att föra över kunskap från en Boken försöker kortfattat att beskriva de olika rollerna; som gemensamt vill uppnå andra typer av sociala mål. kompetens och nätverk att man kan ta sig över de trösklar lyckad affärsverksamhet till en annan och att kontinuerligt franchisegivare och franchisetagare, samt de olika Det kan handla om att få en äldreomsorg som man saknar som finns. utveckla sin konkurrenskraft. Det finns flera sätt att göra verktygen i social franchise såsom avtalet, handboken, eller att utveckla ett område som hotas socialt eller detta. Några av dem beskrivs i boken. uppföljnings- och utbildningssystemet. ekonomiskt. Med över en halv miljon människor stående utanför arbetsmarknaden så har det sociala företagandet en stor Det är mycket som skall falla på plats för att ett sådant funktion att fylla. För att flera sociala företag skall etableras socialt företag skall komma igång och bli framgångsrikt. krävs en rad åtgärder för att skapa bättre möjligheter. Förutsättningarna är sällan de allra bästa. Entreprenörerna www.socialaforetag.nu har ofta stått utanför arbetsmarknaden länge och det kan därför vara lite si och så med kompetensen. Den verk-2 3
 4. 4. I sociala företag arbetsmarknaden. För samhället är investeringar i ett Vissa sociala företag fungerar som övergångsarbeten för Sociala företag är en del av det som kallas social ekonomi socialt företag inte bara en investering i livskvalitet och sina medlemmar innan de går vidare till annat arbete. En och som har fått följande spridda definition. arbetar alla 100 % hälsa för individen utan också i högsta grad en samhälls- del företag erbjuder arbetsplatser till personer med stora Med social ekonomi avses organiserade verksamheter Vem som helst kan hamna utanför arbetsmarknaden. ekonomiskt lönsam investering. Till exempel visar ett funktionshinder. En tredje kategori skapar lönearbete för som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demo- Att komma tillbaka kan vara en lång och besvärlig resa. socioekonomiskt bokslut på en samhällsvinst i storleks- sina medlemmar i den egna affärsverksamheten, vilken kratiska värderingar och är organiserade fristående från Men en växande grupp finner sin väg tillbaka genom det ordningen 1 miljon kronor per medarbetare i sociala ofta bygger på försäljning av arbetsträning eller liknande den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska sociala företagandet. Det är människor som idag är stolta företag som arbetar med rehabilitering av f.d. missbrukare. tjänster. Ofta är företagen en kombination av dessa saker verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, koope- medarbetare i företag som skapar värde för andra och Denna samhällsvinst beräknas både på reducerade sam- och kan för olika medlemmar fylla olika behov. rativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksam- gemenskap för sina medarbetare. hällskostnader och på det produktionsvärde som uppstår heter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller Det finns idag över 150 sociala företag i Sverige som i företaget. Ett socialt företag producerar alltid varor eller tjänster för medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. sysselsätter 4500 personer. I många andra europeiska en marknad. Det finns verksamheter som bedriver till- länder växer det fram sociala företag. De sociala företagen i Sociala företag är sinsemellan olika. Företagsformer, ägare verkning, servering, butiker, bilreparationer och tidnings- Inom den sociala ekonomin som utgör drygt 5 % av den Sverige och andra europeiska länder har visat en förmåga och ledningsmodeller varierar.Vanligast är det sociala produktion.Vilken affärsidé man har och omfattningen totala ekonomin i Sverige finns en hel del företagande. att skapa arbete och ökad livskvalitet för deltagarna. I dessa arbetskooperativet, som i regel är en ekonomisk förening av försäljningen är normalt ett resultat av medlemmarnas Nästan alla kooperativ och många föreningar bedriver företag arbetar man 100 % av sin förmåga. Och verksam- vars medlemmar sedan en längre tid stått utanför arbets- intressen och förmågor. företagande och näringsverksamhet. I en del europeiska heten anpassas utifrån förutsättningen att alla inte har full marknaden och i vilken de arbetar avlönat eller oavlönat. länder som exempelvis England inryms de mer närings- förmåga. Det sociala arbetskooperativet har i regel ett samhälleligt Ett bärande inslag i sociala företag är empowerment drivande delarna av social ekonomi, oavsett vilket socialt Den nationella temagruppen ”NTG Socialt företagande stöd för att kunna drivas, till skillnad från det vanliga eller som det ibland översätts, egenmakt. Det vill säga eller samhälleligt mål de har, i begreppet socialt företag – vidgar arbetsmarknaden” som är ett projekt inom arbetskooperativet. att man försöker skapa en process i vilken individer och (social enterprise. 1 Europeiska socialfondens gemenskapsinitiativ, vilket grupper får större kontroll och bestämmanderätt över NUTEK varit värd för under åren 2004-2007 har sina liv. Man satsar på människors inneboende kraft och I de följande exemplen finns ett från Storbritannien, definierat socialt företagande som arbetar för att uppnå en ökad självständighet och ett ökat CASA, som visar hur ett socialt företag skapar lokala och ansvarstagande. Det handlar konkret om att etablera en varaktiga arbeten som en produkt av att lösa det lokala ▲ företagande med övergripande ändamål att integrera a organisation utan över- och underordning i relationerna behovet av omsorg om äldre. Bland exemplen finns även människor som har svårigheter att få jobb på arbets- - mellan människor och inte heller i förhållande till experter ett tyskt, CAP, som visar hur tyska sociala företag mer är marknaden i arbetsliv, företagande och samhälle eller de som kan och de som inte kan. Istället står den kopplade till större organisationer och sällan är kooperativ ▲ företagande som skapar delaktighet för medarbetarna n na behövande i centrum och har definitionsrätten i frågor som hos oss. genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat at som rör henne/honom. Eftersom utgångspunkten är att sätt alla människor har resurser, men att det på olika nivåer 1 Engelska regeringens definition: Social enterprises are businesses ▲ företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i finns hinder så arbetar man för att synliggöra och undan- with primarily social objectives whose surpluses are principally den egna eller liknande verksamheter röja dessa hinder. Hinder kan finnas inom individen själv reinvested for that purpose in the business or in the community, ▲ företag som är organisatoriskt fristående från i form av låg självkänsla och dåligt självförtroende, men rather than being driven by the need to maximise profit for share- offentlig verksamhet även genom diskriminerande strukturer och synsätt i holders and owners. samhället. Social enterprises tackle a wide range of social and environmental issues and operate in all parts of the economy. By using business I de sociala företagen skapas, nya arbetstillfällen som solutions to achieve public good, government believes that social tar tillvara individernas förutsättningar men också enterprises have a distinct and valuable role to play in helping nya vägar till rehabilitering till arbete på den övriga create a strong, sustainable and socially inclusive economy.4 5
 5. 5. Social franchising – en möjlighet inget kommer hon om några månader inte längre ha en marknadsandelar snabbt även med en liten organisation. . franchisetagare. Det beprövade konceptet och den lägre Franchisetagarna är som egna företagare i regel mer Franchising är först och främst ett sätt att föra över kunskap konkursrisken gör ofta det lättare för banken och andra motiverade än anställda. Och som franchisegivare slipper er och erfarenheter från en välfungerande affärsverksamhet finansiärer att bidra med kapital. man bli arbetsgivare för all personal och kan koncentrera raa till ett nytt företag. Franchisegivaren ger franchisetagare sig på annat än den löpande driften. rätten – men också skyldigheten – att utöva en verksam- Franchisingföretagandet är i växande. Bara i Sverige finns het enligt givarens koncept. det över ca 300 kedjor som sysselsätter cirka 100 000 Social franchising människor. Det förekommer inom de flesta branscher. Social franchising innebär att använda och utveckla Franchisetagaren får mot ersättning, använda franchise- De flesta tänker på snabbmat och livsmedelsbutiker. Men franchisingmetoden för att nå sociala mål. Det är alltså givarens namn och varumärke, know-how, affärsmetoder det finns inom detaljhandel, partihandel, hotell- och en metod för att etablera och driva sociala företag. och teknik, arbetssätt och andra rättigheter. Vid etable- restaurang, transport, utbildning, företagstjänster och ringen och under den fortsatta driften får man stöd och mäklartjänster. Det finns såväl storföretag som småföretag. Precis som i traditionell franchising varierar koncepten utbildning och inte minst vidareutveckling av konceptet. Den största franchisekedjan i Sverige är Posten Sverige AB. mellan olika företag utifrån grundarnas historia och Andra kända är Pressbyrån, Hemglass, Gallerix, Anticimex, förutsättningar för etableringarna. I social franchising Fördelen med franchising är att det sänker tröskeln för Guldfynd, Coop, Resia First Hotels,Verner & Verner, finns precis som i all franchise en grundare eller grundar- den som vill starta ett företag. Den kunskap och erfarenhet Sängjätten, Sparbankens Fastighetsbyrå, Arkitektkopia, organisation. Utgångspunkten för franchisegivaren som finns av att driva verksamheten får man snabbt ta Team Sportia och Svenska Turistföreningen, bara för att är att sprida sina idéer, dela med sig av sina erfaren- del av. Många gånger kan man som franchisetagare vara nämna några. heter och bygga en gemenskap. Grundläggande är, väldigt oerfaren av den verksamhet man skall driva. de sociala målen, vilka oftast är att bidra till att fler får Det finns olika typer av franchising. Den mest utvecklade arbete. I denna form av franchising är utbytet mer än Att arbeta under ett etablerat varumärke minskar behovet formen som är den vi talar om här kallas internationellt den ekonomiska vinsten.Viljan till social förändring och av initial marknadsföring. Att vara del av en kedja gör att Business Format Franchising. Där upplåter franchisegivaren att säkra den egna verksamheten är drivkraften. Kanske Precis som i all franchise handlar det om att förmedla och man drar fördelar av en gemensam marknadsföring. ett helt affärssystem och bistår med utbildning, marknads- är det även ett nytt sätt att bygga sociala rörelser, nya vidareutveckla kunskap. Det förutsätter att franchisegivaren, föring och annan service. Andra mindre utvecklade gemenskaper som tillsammans kan agera på flera plan för har definierat sina framgångsnycklar, dokumenterat dessa i Man kan säga att risken som företagare minskar genom former liknar mer återförsäljar- eller licenssamarbete. att minska diskriminering och utanförskap. manualer och utbildar de nya entreprenörerna. franchising. Franchiseföretag har en mycket lägre grad av konkurser än nyföretagande i genomsnitt. Till detta finns Koncepten skiljer sig mycket åt beroende på bransch och Även om formerna varierar har i social franchising alltid Då sociala företag är genomsyrade av demokratiska flera orsaker. Man tillämpar ett beprövat koncept. Fran- val som franchisegivaren har gjort. Många gånger driver franchisegivaren ett avtal med franchisetagaren som reglerar värderingar och empowerment-perspektivet måste även chisegivaren har ett intresse av att verksamheten fortlever franchisegivaren även ett antal egna enheter. skyldigheter och rättigheter. Den sistnämnde bidrar, för- franchiserelationen anpassas för detta. Utbildning, led- med god lönsamhet. Hon gör därför i regel det som står utom sitt engagemang och sin kunskap, till franchisegivarens ningsformer och rutiner måste utformas så att de stärker i hennes makt för att stödja franchisetagaren, bland annat Att franchising blivit populärt beror på att det ofta är organisation genom att betala en avgift. Det gör det möjligt medarbetarnas egenmakt. genom utbildning och kontinuerlig uppföljning. Normalt en bra tillväxtstrategi. Fördelarna är framförallt att det att utveckla affärskonceptet, ha gemensam marknadsföring kan franchiseorganisationen se när försäljning och kräver mindre kapital eftersom det är franchisetagaren och arbeta för att upprätthålla kvalitén i alla enheter. lönsamhet sjunker i enheten. Hon inser då att gör hon som investerar mest i den nya enheten. Man kan öka sina6 7
 6. 6. Utvecklingen av social franchising Erfarenheter från den här typen av relation visar att det Huvudskälet är att socialt företagande och empowerment Kooperationen har sedan sekelskiftet organiserat sig De tidigare kapitlen visar de två sociala franchisingkoncept kan vara en möjlighet för båda parter. Utmaningen för är intimt förknippade. För att ett socialt företag skall i federationer, det vill säga. i vad som i England kallas som finns under etablering i Sverige. CASA och CAP är franchisetagaren är att vara affärsmässig och ha en pro- vara frigörande krävs att det är organiserat så att medar- secondary cooperatives. Det innebär att kooperativ de mest kända europeiska. Utvecklingen är vid skrivandet fessionell ledning. Erfarenheterna från USA visar att det betarnas makt och möjligheter utvecklas optimalt. Det frivilligt sammansluter sig för att samarbeta i en rad av denna bok i sin linda. är svåraste för franchisetagare i den sociala ekonomin att förutsätter att demokratisk deltagande är möjligt. Att praktiska och strategiska frågor. Exempel på sådana är acceptera att lokalen bör väljas utifrån där man får bäst organisera ett demokratiskt företag blir därför viktigt i Kooperativa Förbundet, HSB, ICA och LRF. I de första Det ambitiösaste initiativet är Le Mat i vilket man försökt försäljning inte för att nå andra sociala mål. För kedjan franchisekonceptet. Även om man driver McDonalds- två är det konsumenter som sammanslutit sig i kooperativ. utveckla en hel hotellkedja i Italien och som försöker handlar det om att förstå att det finns andra drivkrafter restaurang som ett socialt företag har man nog inte så I lantbrukskooperationen är det de enskilda producenterna etablera ett europeiskt franchisekoncept. Social firms UK, och att beslutsfattandet tar längre tid. En stor fördel för mycket kunnande att hämta därifrån om hur man skall som bildat ett kooperativt företag. Ursprungligen har som är den nationella stödstrukturen för ”social firms” franchisegivaren är att man kommer in på marknader organisera sig för att uppnå empowerment. dessa kooperativ varit lokala och samlat konsumenter i Storbritannien med 300 medlemmar har haft projekt och områden man annars inte skulle nå. Det verkar som och producenter på en ort. runt social franchising. Det visade sig svårt att utveckla att få franchisegivare har förstått den potential som finns Empowerment har två sidor; utöver den personliga ut- befintliga sociala företag till franchisegivare. Genom i att visa att företaget tar ett socialt ansvar och vilka mer- vecklingen också den faktiska förändringen av maktför- HSB är fortfarande ett intressant exempel för den som är projektet lyckades man utveckla licensformen för ett värden det kan ge. Några av de traditionella företag som hållanden i samhället. Det innebär att social franchising intresserad av hur man för över ett koncept. HSB består i antal koncept. har franchisetagare som är sociala företag avstår, såsom också skapar plattformar för tidigare missgynnade grupper grunden av en halv miljon bostadsrättsinnehavare som är Ben & Jerry, från startavgiften. att ta till vara sina intressen. Här kan franchisegivaren medlemmar i 3844 bostadsrättsföreningar. Bostadsrätts- I Sverige har jag inte kunnat hitta något socialt företag eller skapa förutsättningar för en sådan gemenskap. föreningen är medlem i en regional förening som i sin någon icke vinstdrivande organisation som är franchiseta- Begreppet social franchising används även för att sprida tur är medlem i HSB Riksförbund. gare till en kommersiell franchisegivare. I USA finns det sjuk- och hälsovård, främst i tredje världen. Där har det Men som sagt, även om man inte behöver kalla det social strax under 100 sådana franchisetagare. Syftet hos dem visat sig vara ett effektivt medel för att kunna få små franchising så kan det vara en mycket god idé att sociala Varje år bildar HSB ett antal nya föreningar för vilka är i regel att skapa arbete, ofta för unga, men kan också effektiva team som arbetar lokalt för genomförande av företag blir franchisetagare hos vanliga franchisegivare. man bygger bostäder. Föreningarna har egentligen inga vara att skapa vinster som går till en social verksamhet. t.ex. vaccinationsprogram. Då kontrakterar man olika medlemmar från början. Lägenheterna säljs och på så sätt Det finns reparationstjänster, pizzerior och andra typer av utförare för att genomföra vaccinationerna. Organisationen Andra typer av replikering får föreningen medlemmar. Man kommer in i ett koncept. restauranger och detaljhandel. Ben & Jerry, amerikanskt som driver vaccinationsprogrammet använder de typiska Frivillig fackhandelskedja eller kooperativa Den regionala föreningen stödjer genom tjänster bostads- kvalitetsglassmärke som numera även finns i Sverige, är franchiseredskapen, såsom varumärke, handböcker, federationer rättsföreningen. Man erbjuder utbildning till de nya det mest kända exemplet med drygt ett dussin ”Partner- utbildning och kvalitetssäkring. Företag som samverkar kan göra det på många sätt. På styrelserna. shops” bland sina 500 franchisetagare. Dessa ”partnershops” Coompanion är vi specialister på att stödja och rådge www.hsb.se betalar lägre avgifter än övriga franchisetagare och drivs Jag menar dock att det är lämpligast att bara använda olika typer av samarbete. ofta av någon förening. begreppet social franchising när man talar om koncept eller system som i huvudsak består av sociala företag och En frivillig kedja består av ett antal företag som går samman Jag hoppas denna bok kan inspirera flera traditionella där en del av den kunskap som överförs just handlar om för att använda ett gemensamt varumärke och standard. franchisegivare att börja leta efter sociala entreprenörer driften av det sociala företaget. I regel innefattar samarbetet även inköpssamarbete. och vinna något mer i livet. Men även till sociala entre- Välkända exempel är Järnia och Expert. prenörer att ta kontakt med existerande franchisekedjor som har intressanta produkter.8 9
 7. 7. Licens Basta har utvecklat ett dussin avdelningar utifrån de behov Fria handböcker Som licensgivare kan du upplåta någon annan att använda som medarbetarna har och vilka möjligheter det finns på Det finns naturligtvis alltid olika sätt att kopiera affärs- ditt varumärke, metod, eller uppfinning. Licenstagaren marknaden. Man bedriver bland annat byggnadsarbete, idéer och produkter. Man lånar eller inspireras av hur säljer sedan produkten eller tjänsten till sina kunder mot husisolering, klottersanering, hästuppfödning och hund- andra har gjort innan man etablerar sin verksamhet. en avtalad ersättning, ofta kallad royalty. Ett licensför- dagis. Man bedriver även yrkesutbildning. hållande kan påminna om en franchiserelation. En skillnad Inom ramen för ett svenskt projekt in EU-programmet är att licensgivaren i regel inte står för ett kontinuerligt Under de första åren på 2000-talet etablerade Basta ett Equal, Agdor (www.agdor.eu), har man dokumenterat ett stöd och sällan den uppföljningen av hur det går för den dotterföretag, Basta Väst som ägs av den ideella föreningen antal verksamheter; kaféer med rättviseprofil, städservice licenstagande företagaren. Basta Arbetskooperativ. Initiativet till filialen kom från och legotillverkning. Avsikten är att denna dokumentation Tomas Fröberg och föreningen FUNK som Fröberg har i form av handböcker skall kunna användas av andra som Så har till exempel ett antal välrenommerade tillverkare varit eldsjäl i och grundare av. Han samlade en grupp av vill starta liknande verksamheter. licens på att producera Carl Malmstens välkända möbler. andra före detta missbrukare och inledde ett samarbete Coca Cola tillverkas på licens i stora delar av världen. med Basta. Man fick utbildning på Basta i Nykvarn och Konsulter använder metoder de fått utbildning och kunskap överfördes successivt. Den fastighet utanför hjälpmedel för att använda i sitt arbete med kund. Borås där Basta Väst bedriver sin verksamhet inköptes och ägs av ideella moderföreningen. Idag har Fröberg Även inom det sociala företagandet har man börjat utveckla en plats i den ideella föreningens styrelse och den ideella licensiering för att utveckla livskraftiga företag. Social Inom socialt företagande finns ett spännande exempel föreningens grundare och ordförande Alec Carlberg finns firms UK har försökt att utveckla några produkter för där man valt denna strategi, Basta arbetskooperativ. i Basta Västs styrelse. På så vis knyter man ihop verksam- sociala företag. Man har utvecklat till exempel Soap Co, heterna. butiksförsäljning av handgjorda tvålar och liknande Basta Arbetskooperativ startade 1994 och har idag drygt produkter, som idag finns på fem orter i Storbritannien. 80 medarbetare i sin verksamhet i Nykvarn utanför Idag är ca 20 personer verksamma i Basta Västs verk- Man utvecklar även koncept för ekologiska butiker, Stockholm. Basta drivs i form av en ideell förening. samhet vilken består bland annat av städning och under- - tjänster inom förpackning, lager och kaféer. Nästan alla medarbetarna på Basta har ett långvarigt håll av tågvagnar, rivnings- och annat byggnadsarbete. www.socialfirms.co.uk missbruk bakom sig med allt vad det innebär av utanför- Det finns planer på att starta filialer i södra och norra skap, kriminalitet och svårigheter att få arbete. Det sociala Sverige. Filialer och koncern målet med Basta är att skapa arbete för dem som står allra Det kanske vanligaste sättet att skapa mer affärer och längst från arbetsmarknaden. Det är något man lyckats verksamhet med ett framgångsrikt koncept är att öppna väldigt väl med. Projektet Equal Socialt företagande filialer. I dessa fall kontrollerar och äger det ursprungliga gjorde ett socioekonomiskt bokslut, det vill säga. mätte 2 Ur samhällets perspektiv. Utgiven av NUTEK. företaget filialerna. De kan göra det direkt eller genom att den samhällsekonomiska nyttan av Basta. Det visade sig Infonr: 111-2006 man äger ett dotterbolag i vilket verksamheten bedrivs. att i medeltal så var den samhällsekonomiska vinsten av att En sammanfattande rapport om genomförande av Den lokala verksamheten drivs då av anställd personal en missbrukare kom till Basta och blev medarbetare där socioekonomiska bokslut. Rapporten innehåller översiktliga beskrivningar av metoden så att man vilken man själv rekryterat. En av de största kedjorna är ca 1 000 000 kronor om året.Vinsten uppstod genom kan förstå hur man tänker och vilken nytta man H & M. minskade kostnader för socialbidrag, kriminalvård och kan ha av ett socioekonomiskt bokslut. Rapporten försäkringskostnader samt skatteinbetalningar. 2 bygger på två genomförda socioekonomiska bokslut för Vägen ut! och Basta Arbetskooperativ.10 11
 8. 8. Att välja strategi – en diskussion När det inte är möjligt att bygga upp en franchiseorga- Man kan å andra sidan se en utmaning för vanlig fran- Målen är sociala Det tillvägagångssätt man väljer för att sprida eller kopiera nisation kan säkerligen ett licensavtal vara gångbart, men chising i framtiden om man inte utvecklar formerna för Social franchising är i första hand en metod för att uppnå sociala företag är beroende av en rad förutsättningar och även att den nyetablerade direkt betalar för utbildnings- horisontell kommunikation, det vill säga. skapar förut- sociala mål. Företaget och dess resultat är ett medel för inte minst på de inblandades ambitioner. För de som vill insatser och andra delar av kunskapsöverföringen. sättningar för ökat utbyte mellan individer i systemet. att uppnå detta mål. Ett kännetecken på socialt företagande starta socialt företag finns idag inte så många franchisegivare. Franchisesystem fokuserar relationen mellan givarföretaget är att vinsten, som man självklart strävar efter, huvudsak- Idag är det lättare att komma över produkter som man Om franchisegivaren skall vara en federativ organisation och franchisetagaren. I de flesta branscher växer insikten ligen återinvesteras i verksamheten. kan marknadsföra och skriva licensavtal för att kunna såsom en frivillig kedja eller en mer strikt franchise avgörs om betydelsen av att öppna upp kommunikation mellan göra det på sin ort än att hitta en franchisegivare som troligen i regel på vilket sätt den skapades, av ett nätverk medarbetare för att stärka innovationsarbete och förändring. De sociala målen kan variera.Vi såg i CASA att de är att kan hjälpa till även med startprocessen. Förhoppningsvis av företag eller ett ensamt företag. Den klassiska federa- utveckla en god social service i området och att förbättra skall vi inom Coompanion kunna bidra till att det finns tionen som Konsum eller HSB bygger på frivillighet. Vi har valt två olika sätt i de två första svenska koncepten. medarbetarnas delaktighet och utveckling. I Villa Vägen fler framgångsrika franchisekoncept i framtiden. I väntan Vill man inte vara med så får man lämna. I en vanlig Villa Vägen ut! är en traditionell franchise där Vägen ut! ut! har man ett dubbelt mål; att skapa möjligheter för på detta och att det blir fler franchisegivare så är det franchise kan man inte fortsätta sin verksamhet utan att kooperativen är franchisegivare. Le Mat är tänkt att vara fångar och missbrukare att bryta det tidigare destruktiva inget som hindrar sociala entreprenörer att ta en direkt byta varumärke och andra delar av affärskonceptet. en kooperation bestående av de anslutna företagen, vilka livet men också att skapa arbetsplatser för personer med kontakt med de goda exempel som finns, såsom det ovan alla har ett franchiseavtal. egen bakgrund i kriminalitet och missbruk. I Le Mat beskrevs att Tomas Fröberg gjort. Vanliga franchiseföreträdare menar att det inte är en äkta och CAP är målet att skapa arbetsplatser för dem som Idag åker man ofta på studiebesök till sociala företag franchise ifall den som äger varumärket med mera ägs av Social franchisings huvuddrag står längst från arbetsmarknaden. när man börjar fundera på att starta.Varför inte fundera franchisetagarna. Det skall vara två självständiga parter Rättighet på att köpa tjänsten eller en licens? Tillsammans kan som sluter avtal. Man menar vidare att det är svårare I all franchising överlåter franchisegivaren rättigheten kanske intresserade och befintliga sociala företag skapa att vara framgångsrik och genomföra nödvändiga och att använda varumärke, affärskoncept, metoder, mönster den dokumentation som gör att man kan driva företaget drastiska förändringar ifall franchiseorganisationen ägs av och annat skyddat material till franchisetagaren inom ett professionellt. Det kostar givetvis något, men det kan franchisetagarna såsom i en frivillig kedja. En framgångs- område. Franchisetagaren har också en rättighet att få säkerligen ofta inrymmas i det projekt som företagsstarten faktor inom franchising är att man upprätthåller homo- kunskap i form av manualer, utbildning och annat stöd eventuellt sker inom. geniteten, att alla ser ut och agerar lika. Detta kan lätt för att driva sin verksamhet. tunnas ut när ägarna börjar kompromissa. Många framgångsrika sociala företag är inte intresserade Det är alltid fråga om en rättighet som överlåts från ett av att bli franchisegivare. Man är kanske nöjd med det Flera kedjor och federationer har börjat införa franchise företag till ett annat självständigt företag. man uppnått. Den som ändå funderar på om den skulle genom att även ha enheter som är franchisetagare och Med rättigheten följer alltid en skyldighet att följa satsa på att bli franchisegivare måste dock alltid fundera använder tekniker som vuxit fram inom franchising. anvisningar från franchisegivaren vad gäller skyltning, på om man kan lösgöra kapacitet och kompetens för Förklaringen är att man på olika sätt försöker skapa en metoder, kvalitet och annat som är nödvändigt för att ett ”franchisekontor” och att man kan få in tillräckligt enhetlighet i uppträdandet. Och då är franchising en bra driva verksamheten i enlighet med franchisegivarens genom avgifterna för att långsiktigt kunna driva detta metod. koncept. kontor. I vanlig franchise krävs det att man har en hand- full franchisetagare för att kunna ha en heltidstjänst för sådant arbete. I kommande kapitel beskrivs de förbere- delser och beräkningar man behöver göra.12 13
 9. 9. Empowerment och social franchising Gemenskap byggs företagens syftar till att uppnå sociala mål. Inte sällan är genomförs nya utbildningsinsatser. I Villa Vägen ut! så På ett eller annat sätt är alltid empowerment en del av de Lärande och utveckling sker hos individen, men det sker man beroende av den politik som förs av kommuner praktiserar de nya entreprenörerna i ett etablerat halv- sociala målen. Sociala företag startas av eller för att grupper alltid inom ramen för en kollektiv gemenskap.Vi tar del eller regering. Genom att vara del i en större rörelse så vägshus. Kontinuerligt coachar franchisegivaren ledaren som upplever sig missgynnade skall förbättra sina möj- av andras kunskaper och bidrar på olika sätt till andras kan man gemensamt agera för att förändra politiken så och andra nyckelpersoner. Intranät och nyhetsbrev är ligheter. Företagandet är ett medel genom vilket man utveckling på olika sätt genom samtal och deltagande i att man kan nå sina sociala mål bättre. Man kan arbeta andra sätt att förmedla kunskap. Regelbundet anordnar utvecklar sin självkänsla, självförtroende och kapacitet. olika gemenskaper. Som franchisegivare skapar man en för att förbättra villkoren för den utsatta grupp man till- man möten som ger möjlighet för erfarenhetsutbyte och Ett mål i denna process är att man utvecklar egenmakt. gemenskap för alla de som arbetar och deltar i systemet. hör och man kan verka för bättre villkor för det sociala reflektion. Sådan kan inte utvecklas om man inte får möjlighet att I skråsamhället lärde sig gesällen av mästaren och mästaren företaget. vara delaktig och utöva inflytande. hade utbyte med andra i skrået. Idag deltar många i olika Kvalitet säkras communities på nätet och genom utbytet i den utvecklas Arbetsfördelningen Som franchisetagare är man mån om varumärket. Det Som marginaliserad är det sällan man företräder sig själv. och återskapas kunskap. I social franchise finns en arbetsfördelning för att bedriva är ju delvis det man betalar för. Därmed följer också I regel så är det någon myndighet eller tjänsteman som en effektiv företagsamhet. Fokus hos franchisetagaren är ett behov av att känna sig säker på att alla andra sköter tolkar och för fram ens behov i samhället. Ett inslag i en Vi blir alltmer medvetna om den betydelse kommunikation att driva verksamheten, sköta lokal marknadsföring och sig och inte sprider dåligt rykte. Genom instruktioner empowerment-process är att man utvecklas så att man med andra, som möter samma problem som vi, har för få nöjda kunder. Franchisegivarens uppgift är att svara i handböcker och andra anvisningar så beskrivs den kan företräda sina intressen och sina medsystrar eller vårt lärande och för utvecklingen av våra affärer. Tydligaste för att det sker en utveckling av hela konceptet, stödja kvalitet medbröder. exemplet av detta är programmerares e-postlistor där företagens kvalitet, sänka utgifter för inköp och göra som man som franchisetagare skall uppnå. På olika sätt man hjälper varandra att lösa problem och delge kunskap gemensam marknadsföring. Den enskilde franchisetagaren mäter och uppskattar franchisegivaren att kunder är En social franchisegivare måste organisera sin verksamhet oavsett vem som är ens arbetsgivare. Utan denna kom- har ansvar för sina medarbetare, men franchisegivaren har nöjda och att tjänsterna eller produkterna har en god så denna empowerment-process understöds. En nybliven munikation i den typen av expertgemenskap skulle den uppgiften att stödja dessas kompetensutveckling. kvalitet. Franchisegivaren följer också ekonomin i varje franchisetagare behöver inledningsvis mycket stöd, men teknologiska utvecklingen gå mycket långsammare. företag. Finns det problem någonstans så försöker allt eftersom kommer behovet av att vara delaktig i Kunskap förmedlas franchisegivaren på olika sätt hjälpa till så att det fungerar utvecklingen och bli en företrädare växa. Den sociala franchisegivaren jobbar för att underlätta Franchisegivaren för över kunskap vid etableringen, men som det är tänkt. Det kan handla om att sätta in utbild- kommunikationen i nätverket, och låta erfarenheter även under den fortsatta driften. Det sker på flera olika ningsinsatser eller ge råd. Solidaritet befrukta varandra. I nätverket utbyts framförallt kunskap sätt. En utbildning vid starten förekommer alltid. Denna För att bli social franchisegivare bör man ha gjort erfa- som handlar om att driva de enskilda företagen, men i grundar sig i regel på den handbok som dokumenterar renheter som låter sig spridas. Kanske uppfattar många den sociala franchiseorganisationen finns också möjligheten hur man skall starta och driva verksamheten. Allteftersom sociala entreprenörer att man nått sina sociala mål i och att samla sig för att driva gemensamma frågor. De sociala kunskapen utvecklas förnyas handboken och eventuellt med att den egna verksamheten når ett bra resultat. Social franchising handlar dock om solidaritet, om att ge fler den möjlighet som man själv fått.14 15
 10. 10. Villa Vägen ut! genom boende- och arbetsträningsplatser. Utöver värdet Denna framgångssaga har många orsaker, bland dem av ett meningsfullt arbete och en social tillhörighet för drogfrihet, egenmaktsperspektiv, ledarskap och ett gott På Villa Vägen ut! bor personer som nyligen kommit de lönebidragsanställda så får dessa en chans att komma samarbete med inkännande tjänstemän. från anstalt, behandlingshem, eller som haft andra in i välfärdssystemen. former av socialt bistånd. Detta så kallade halv- Etablerat: Villa Vägen ut! Solberg, ett halvvägshus för vägshus säljer boendeplatser till kriminalvård och Vägen ut! etablerades genom ett projekt som startade män etablerades 2003 och Villa Vägen ut! Karin, ett kommun samtidigt som man skapar arbetsplatser 2002 med stöd av EU-medel. Det hade som syfte att halvvägshus för kvinnor startade 2006. Under 2007 åt människor som stängts ute från arbetsmarknaden underlätta möjligheten att få jobb för människor som har etablerades franchisekonceptet utifrån erfarenheter från de på grund av kriminalitet och/eller missbruk. svårt att integreras eller återintegreras i arbetsmarknaden. två pilotföretagen och två entreprenörsgrupper, i Örebro Initiativet till Vägen ut! togs av brukarverksamheterna och Sundsvall, påbörjade arbetet med att etableras sig Detta beprövade företagskoncept sprids nu vidare Bryggan, KRIS, Vävstugan och Half Way House i som franchisetagare. genom franchising till andra delar av landet. I Örebro Göteborg. Här har kooperatörerna egen erfarenhet av och Sundsvall öppnas snart nya halvvägshus och såväl kriminalitet som missbruk. Ett samarbete utveckladeses fler är på gång. mellan dessa verksamheter och den offentliga sektorn samt med två av organisationerna inom den sociala Medarbetarna i Villa Vägen ut! har egen erfarenhet av ekonomin, Göteborgs FöreningsCenter och Coompanion. on. n. kriminalitet och/eller missbruk. Detta ger ett engagemang Under detta projekt växte det fram fyra sociala arbetskoo- - och en solidaritet med de boende. Genom att personalen perativ: Villa Solberg, Karins Döttrar, Café Solberg och i halvvägshuset har egen erfarenhet kan de också vara arbete. Utöver arbete eller studier deltar de boende i Ateljé Trädet. Ett nära samarbete utvecklades också förebilder och visa att det går att bygga upp ett nytt liv. skötseln av huset, möten och gemensamma fritidsakti- med företrädare för kriminalvård, socialtjänst, försäk- Personalen erbjuds såväl ett yrke med status som en viteter. ringskassa och arbetsförmedling. möjlighet till utveckling och socialt entreprenörskap. De lär sig att bemöta de boende, ansvara för rutiner och Ett villkor för medlemskap och arbete i Vägen ut! är När projekttiden var slut vid halvårsskiftet 2005 skapa struktur i vardagen. De utvecklas också i förmåga att man lämnar sitt gamla liv och upphör med droger. bildade Vägen ut! kooperativen ett konsortium för att att tala med myndigheter och ta sig fram i samhället. Detta är naturligtvis svårt efter mångårigt missbruk men gemensamt sköta kvalitetsutveckling, upphandling, Detta stärker medarbetarnas egenmakt och är för många kooperativen har etablerat en fungerande kultur där man ekonomi och administration.Ytterligare kooperativ en väg tillbaka till arbetsmarknaden. kan stödja och motivera varandra. Hela arbetet bygger på har bildats sen dess och fler är på gång. Ateljé trädet är att man utvecklas till entreprenör med möjlighet att styra inte med i Vägen ut! kooperativen men har ett fortsatt På halvvägshuset Villa Vägen ut! finns aldrig fler än åtta över sitt eget liv. nära samarbete. boende samtidigt. Hit söker sig människor av fri vilja I samarbete med Coompanion, Göteborgs stödstruktur främst från anstalt och behandlingshem. På Villa Vägen ut! Bakom Villa Vägen ut finns Vägen ut! kooperativen som för kooperativt företagande, har Vägen ut! kooperativen ser man arbete som en viktig faktor när det gäller att idag består av en samverkande grupp av sex affärsdrivande utvecklat social franchising som metod för att sprida Franchisegivare: Konsortiet Vägen ut! kooperativens bygga upp självförtroende och identitet. Kvinnor som kooperativ och ytterligare några under uppbyggnad. socialt företagande och uppnå de ursprungliga sociala ekonomiska förening har avtjänat fängelsestraff är ofta mer utslagna än män Sammanlagt arbetar här ca 30 personer, nästan alla med målen: att bryta diskriminering och utestängning från Franchisetagare: Idag fyra franchisetagare, de ursprungliga och stämplas hårdare av samhällets attityder. De har mindre en bakgrund av utanförskap på grund av drogproblem arbetsmarknaden genom sociala arbetskooperativ och att två och två föreningar som håller på att etablera verksamhet tillgång till övriga resurser i samhället och behöver ofta och kriminalitet. Kooperativen har ramavtal med kommun förändra attityden mot människor med drogproblem och i Örebro och Sundsvall. en längre tid för att kunna fungera i utbildning eller och kriminalvård och får sina inkomster i första hand kriminalitet i bagaget. Hemsida: www.vagenut.coop16 17
 11. 11. CAP – der Lebensmittelpunkt Den första CAP-affären öppnade 1999 i Sindelfingen, Personalen i en CAP-butik kan också ha ett lönebidrag Etablerat: Stuttgart 1999 nära Stuttgart. Sedan dess har kedjan växt till drygt 50 från sin respektive delstat, plus en summa för varje jobb Franchisegivare: GDW Süd Genossenschaft der Werkstatten CAP Märkte är en kedja mellanstora matvaruaffärer affärer med sammanlagt över 5000 anställda.Varje butik företaget skapar i regionen. Företaget får hälften som für behinderte Menschen Süd eG som är centralt belägna i tyska städer. De skapar har mellan fem och 20 anställda, två tredjedelar av dem gåva, hälften som lån. Franchistagare: 50 olika föreningar, i regel handikappför- arbetsplatser för människor som står utanför arbets- funktionshindrade. CAP-butikerna är numera en välkänd eningar, främst i södra Tyskland men även i övriga delar. marknaden och möjliggör ett nära och miljö- syn i större tyska städers centrum. CAP Märkte tar oftast över lokaler som andra matvaru- Hemsida: www.cap-markt.de, www.gdw-sued.de vänligt handlande. En av huvudfigurerna i CAP kedjor övergett. Det blir närbutiker med gångavstånd för är Thomas Heckmann som tidigare arbetade på CAP-affärerna drivs av lokala föreningar. Några föreningar kunderna. Detta vitaliserar innerstäderna, upprätthåller en av Tysklands största matvarugrossister EDEKA/ har affärer i flera städer, men de flesta finns bara på en den lokala servicen och ger ett miljövänligt handlande SPAR. ort. När en förening vill öppna en butik tar den kon- – eftersom bilen kan lämnas hemma. takt med GDW som undersöker förutsättningarna. Om Det är GDW Süd, (Genossenschaft der Werkstatten für det blir ett positivt resultat får föreningen hjälp med att CAP växer i Tyskland. Konceptet är lönsamt för både behinderte Menschen) som ligger bakom CAP-kedjan. upprätta en affärsplan, att sammanställa en budget, anställa individ och samhälle. CAP har idag en god erfarenhet GDW Süd arbetar med att få funktionshindrade i arbete personal, utforma butiken och skaffa ett väl sammansatt av området och de är numera så stora att de har ett gott t i de två tyska delstaterna Baden-Württemberg och sortiment. Den unga CAP-affärens anställda får sen ut- renommé hos leverantörerna. Det är enkelt att få igång Bayern. De samarbetar också med fem andra liknande bildning och kontinuerlig vidareutbildning. nya butiker. organisationer för att täcka in resten av Tyskland. CAP-anställda har arbetsvillkor som liknar dem på övriga CAP-affärerna är välsorterade och servicenivån är över arbetsmarknaden, de har helt vanliga anställningskontrakt, genomsnittet. Företagen kan anställa fler personal men arbetet är anpassat till varje persons förmåga. jämfört med andra butiker av samma storlek. Personalen n Personalen förväntas att jobba så bra de kan, har ofta kommer oftast från området och har god lokalkänne- deltider och pressas inte. Företaget måste inte maximera dom, vilket ger en hög personlig service för kunderna. profiten, det räcker med att det går med vinst. CAP ser ljust på framtiden, de tror sig lätt kunna Sedan första världskriget har människor med funktions- komma upp i 70 butiker i hela landet. Det enda som hinder kvoterats in på den tyska arbetsmarknaden. Rent skulle kunna stoppa företaget nu är minskade bidrag praktiskt går det till så att ett visst antal av alla utannon- ur Lönekompensationsfonden. serade arbetstillfälle på ett företag måste gå till personer med funktionshinder. Det här omfattar både näringslivet och den offentliga sektorn. Men många stora företag köper sig fria. De betalar hellre den låga straffavgiften som är straffet att inte följa kvoteringsreglerna än anställer en person med funktionshinder. Straffavgifterna hamnar i en så kallad kompensationsfond ur vilken det hämtas lönebidrag till företag som skapar arbete för funktions- hindrade.18 19
 12. 12. CASA ett Equal-projekt, påbörjades arbetet att kopiera idén i Att låta upphandla hemtjänsten ligger i tiden, den engelska Etablerat: 2004, Sunderland, Newcastleområdet North Tyneside. Det tog två år för det nya kooperativet att staten har som ett politiskt mål att ge medborgarna Franchisegivare: Care and Share Associates (CASA) Ltd Sunderland Home Care Associates (SHCA) är ett komma igång, men erfarenheterna från North Tyneside möjlighet att själva välja vilken typ av hemvård de vill Franchistagare: Manchester Home Care Associates, kooperativt hemtjänstföretag i den nordengelska gav CASA ordentligt med luft under vingarna och inom ha och köpa in den av individer eller organisationer. Det Newcastle Home Care Associates och North Tyneside staden Sunderland. Företagets idé är att skapa lokala 18 månader startades två nya kooperativ, ett i Newcastle finns en pott med statliga pengar ur vilken britterna kan Home Care Associated arbeten för människor som står utanför arbets- och ett i Manchester. plocka pengar till löner för sin hemvård. Hur pengarna Hemsida: www. casaltd.com markanden och samtidigt ge bättre hemtjänst till fördelas och används övervakas av socialförvaltningarna invånarna. För att sprida denna framgångsrika Hela CASA-gruppen levererar idag 7000 hemtjänst- i kommunerna. Cirka 1 procent av all engelsk hemvård modell till övriga landet skapades Care and Share timmar per vecka och har 300 anställda. utfördes 2004 på detta sätt, men statens mål är att öka Associates (CASA) Ltd, som har både sociala och Målet för CASA är att ge människor arbete på sin detta till 50 procent inom fem år. Detta ger CASA- kommersiella mål. Sedan 2004 har CASA startat i hemort, förbättra hemtjänsten för medborgarna och få modellen stora möjligheter att utvecklas framöver. ytterligare tre kommuner. fler entreprenörer i sektorn. CASA har idag skapat egna verktyg för franchisetagarna, de har handböcker, lednings- Varje franchisingkooperativ i CASA-gruppen är ett Sunderland Home Care Associated startade 1994 som ett funktioner och anlitas flitigt som franchisekonsulter. De socialt företag, ägt och styrt av de anställda. De får del kooperativ i den gamla vikingastaden Sunderland, i ett kan hjälpa till med att ordna tillstånd för att skapa ett socialt av vinsten och återinvesterar överskottet in i sitt företagg nedslitet område med mycket hög arbetslöshet. De säljer företag i ett samhälle som är mycket reglerat och byrå- för att hålla en jämn och hög kvalitet. Eftersom det inte e hemtjänst åt den kommunala förvaltningen. SHCA är kratiskt på detta område. CASA har dessutom ett utbild- finns några externa aktieägare är de här företagen djupt t ett socialt företag, väl förankrat i sitt område, och det har ningsprogram som innefattar utbildning och utveckling förankrade i det samhälle de verkar. Administrationen är r från starten haft ett nära samarbete med sina uppdrags- av de anställda från deras allra första dag på jobbet. I de enkel och anspråkslös. givare. Det initiala kontraktet var på 450 tjänstetimmar i lokala hemtjänstkooperativen finns stora möjligheter för veckan fördelat på 20 anställda. Detta har idag växt till 3 människor med låg självkänsla att få växa i sitt arbete. CASA rekryterar all sin personal från närområdet, 800 timmar i veckan och 180 anställda. kommunen kan köpa en bra tjänst och samtidigt få Eldsjälen som driver på CASA-projektet framåt heter många arbetslösa i verksamhet vilket blir en win-win- Trots framgången och möjligheten att fortsätta växa Margaret Elliot. Hon är kooperativ rådgivare i Sunderland situation. utanför Sunderland så bestämde sig kooperatörerna i med mångårig erfarenhet och ett stort socialt engagemang. SHCA för att de ville fortsätta verka lokalt. Men de ville Tillsammans med Shaun Jackson som kommer från den CASA-kooperativen har nästan ingen personalom- ändå sprida den väl fungerande affärsidén utanför sitt kommunala sektorn marknadsför hon idén. sättning alls. Den ligger på 3-5 procent vilket kan område och därför skapades 2004 företaget Care and jämföras med 30 procent i den privata hemtjänsten. Share Associates Ltd (CASA). Med stöd från INSPIRE, Förklaringen är troligen att människorna där jobbar nära varandra, verkar i sin egen hemmiljö och får del av företagets framgångar. 2006 blev Sunderland Home Care Associated Årets Sociala företag i Storbritannien20 21
 13. 13. Le Mat delle fragole”. Namnet betyder Smultronstället efter Tritone. De jobbar inte under varumärket Le Mat, men Etablerat: Under utveckling Ingmar Bergmans film med samma namn. Kooperativet har ett nära samarbete och ansluter sig till grundtankarna Franchisegivare: I Sverige Le Mat Sverige Det sociala kooperativet Associazione Le Mat vill bildades 1979 och bestod av patienter från den psykiatriska när det gäller både en ekologisk och en social medvetenhet. Franchisetagare: Åtta hotell i Italien. I Sverige Solakoop i bygga ett nätverk av välkomnande hotell som vården, drogmissbrukare, konstnärer, läkare och andra Några av Le Mats intentioner är att deras hotell alltid ska Karlstad och Le Mat Vägen ut i Göteborg. också kan ta emot gäster med speciella behov, frivilligarbetande. vara trestjärniga, vara öppna året runt och finnas i alla Hemsida: www.lemat.coop, www.lemat.se människor med t. ex. rörelsehinder, dålig syn eller större städer. Det har dock visat sig vara ganska svårt att allergier. Pensione Tritone totalrenoverades mellan 1989 och 1991 hitta lämpliga befintliga objekt. Många hotell i dagens och när det öppnades igen var det som det trestjärniga nätverk är lantliga hotell, bara öppna under turistsäsong På ett Le Mat-hotell skapas stabila, meningsfulla Hotell Tritone. En av förgrundsfigurerna i den ursprungliga och utan någon handikappanpassning för personal och och välbetalda arbeten åt människor som står gruppen, Renate Goergen, har sedan dess jobbat vidare gäster. utanför arbetsmarknaden. Det ska vara en bärkraftig med att försöka sprida idén och etablera ett nätverk hotellrörelse förenad med mänsklighet. av hotell i Italien. I början av 2000-talet togs de första Man samarbetar idag i ett koncortium; Le Mat Italia. stegen mot att försöka skapa ett europeiskt nätverk med Utöver hotellen ingår även en nationell handikapp- Ursprunget till Le Mat är Hotel Tritone som startades franchisinghotell. Goergen och hennes medarbetare organisation, FISH. i Trieste 1985. Fem unga kvinnor köpte tillsammans sökte EU-pengar och blev godkända som ett EQUAL- Pensione Tritone för att förverkliga en vision om att projekt 2004. Man utgick från Tritone och gjorde Equalprojektet fick ingen omedelbar effekt i Italien, kunna skapa arbetstillfällen för dem som kom ut från de handböcker för varumärket Le Mat. Idag finns det åtta eftersom igångsättningsperioden var för kort. Men målet ett då nyligen nedlagda institutionerna i Italien. Kvinnorna personalägda hotell, vandrarhem och bed-and-breakfast är ett hotell i varje större italiensk stad. Svenska Vägen var medlemmar i det nydanande kooperativet ”Il posto som bygger på de ursprungliga handböckerna från hotell ut! projektet samarbetade med Le Mat vilket idag har resulterat i att Sverige blev det första icke-italienska land d som fått en rörelse med Le Mat-logga, Solakoop i Karlstad. . Vägen ut! kooperativen blev den första medlemmen utanför Italien och fick rätten att genom social franchising sprida tankarna vidare i Norden. Ett Le Mat Sverige har bildats av Vägen ut!, Solakoop och Coompanion i Göteborg,Värmland och Stockholm. Och Le Mat Sverige och Italien har tillsammans bildat Le Mat Europa som numera äger varumärket. Man har verksamheter i flera andra europeiska länder där man visat intresse att ansluta sig när väl utvecklingen i Italien och Sverige tagit några ytterligare steg.22 23
 14. 14. Att bli social franchisegivare När man rannsakar om man skall sprida sin verksamhet Rekrytering av franchisetagare är en mycket viktig del – Gillar kunderna era produkter tillräckligt? och låta fler till exempel få chans att arbeta i liknande i processen.Vem man väljer och i synnerhet de första – Har ni några konkurrensfördelar som socialt företag? Franchise handlar om att sprida kunskap och växa som sociala företag bör man därför granska de egna motiven kommer att bli mycket avgörande för utvecklingen. – Kommer det att fungera på andra orter? företag. Det förutsätter att man har erfarenhet och kunskap och kompetenserna. Jag tror att många gånger kan det Man skall samarbeta länge med varandra och de första blir – Kommer fler försäljningsställen leda till ökad försäljning som går att sprida. Normalt sett har franchisegivare fram- vara bra att ta in någon ny person som man tillsammans även skyltfönster för verksamheten. Intervjuer kan genom- hos er och/eller ger det möjlighet till billigare inköp? gångsrikt drivit en verksamhet i något år. Och därigenom utvecklar franchisearbetet med. föras i flera steg för att båda parter skall känna sig säkra. – Behövs det mycket utbildning av franchisetagare? övertygat sig själva och omgivningen om att det är en En bonus är att arbetet med att utveckla sig till franchise- – Vilka kan vara och var finns möjliga franchisetagare? bra affärsidé. Framgången innefattar självklart att man givare även innebär en utveckling av den existerande Efter att franchisetagaren fått ett par veckors betänketid – Är verksamheten beroende av bidrag? Finns sådana på kunnat uppnå ett gott ekonomiskt resultat och drivit verksamheten. Man kommer att ha stor glädje av att man är det dags att skriva på avtalet. Och sedan börjar det intressanta orter? Hur ser EU-program och liknande verksamheten med ett överskott. tvingas tydliggöra vad som är centralt i den egna verk- egentliga arbetet – att stödja franchisetagaren. ut där? samheten och dokumentera och kvalitetssäkra de rutiner – Är ni sådana som förnyar era produkter? Det är den verksamhet som kommer att tjäna som led- och metoder man har. Pilotverksamhet och analys – Ärligt: får ni många klagomål? stjärna för kommande franchisetagare. Troligen är det så Den verksamhet man drivit framgångsrikt behöver man att denna verksamhet är ett starkt varumärke redan på Franchiseprocessen inledningsvis analysera. Följande är de frågor där man Marknadsföring och försäljning sin lokala marknad. Är den inte det behöver man kanske Processen att utveckla franchise tar sin utgångspunkt i bör söka svar – Har ni en tydlig och lätt igenkännbar marknadsföring jobba med sitt varumärke och verkligen tydliggöra sin den pilotverksamhet man bedrivit. Man behöver göra en som gör er unika? verksamhets särdrag och igenkänning under franchise- analys av den och definiera framgångsnycklarna. Ett stort Om er affärsverksamhet: – Finns det ett varumärke som har en särprägel? Är det processen. arbete är att göra den handbok som skall hjälpa franchiseta- – Har ni med nuvarande ledning möjlighet att stödja skyddat? Är ni konsekventa i användandet? garen. Ofta behöver man utveckla sitt profilmaterial för franchisetagare på ett praktiskt sätt? – Skulle andra sociala entreprenörer gilla ert varumärke Utöver den gjorda erfarenheten måste det självklart finnas att ”säkra” varumärket. En väsentlig del är att göra de – Finns det personer som har tid och vilja att utveckla lika mycket som ni gör? Varför då? personer som vill ta steget att sprida sin idé och expandera ekonomiska kalkyler som franchisetagaren använder. franchisekonceptet? – Mäter ni idag er försäljning och resultatet av era verksamheten.Vi kan se bland våra exempel att det inte – Hur kommer organisationen att ta hand om marknadsföringsaktiviteter? självklart är samma personer som de som driver den Parallellt behöver man göra affärsplanen som franchise- förändringen? – Har ni tillräckligt bra rykte? ursprungliga verksamheten. givare. I den utformas mål, strategi och erbjudandet till – Sköter ni er verksamhet professionellt? Är lokaler – Har ni ett konkurrenskraftigt pris? franchisetagarna. Affärsplanen innehåller även kalkyler och service på topp? – Har ni metoder för försäljningen som är lätta att lära ut? I flera avseenden är det en annan typ av verksamhet att och ekonomisk planering för att klargöra hur man skall – Hur beroende är ni av vissa nyckelpersoner för vara franchisegivare än att driva ett socialt företag. Om få lönsamhet. Affärsplanen kompletteras av en etablerings- försäljningen? det man uppskattar är att befinna sig i den dagliga verk- och en marknadsföringsplan. Därefter kan man utforma – Finns det liknande franchiseföretag ni behöver samheten med kunder och andra medlemmar så är det avtalet. konkurrera med? inte självklart att man vill arbeta med det mer konsultativa – Har ni någon ”krok” som gör att era franchisetagare och administrativa arbetet som det innebär att driva en Kravprofil på franchisetagare och planering av utbildningar inte lämnar er när avtalet går ut? franchiseorganisation. Å andra sidan om man vill utnyttja för franchisetagare är något att ta fram därefter. sina vunna kunskaper och söker nya utmaningar så är det Om man följer boken är det först nu man går ut och Produkten eller servicen en möjlighet. marknadsför sig som franchisegivare. Man måste då ha – Förändras er marknad ofta och fort kan det vara svårt tagit fram lämpliga informationsmaterial. I kapitlet om med franchise. Hur stabil är marknaden? informationsskyldigheten framgår även att man måste ha – Har ni tillräckligt standardiserad produkt/service med relativt utförliga sådana. klara priser?24 25

×