Franchising handbok guide
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Franchising handbok guide

on

 • 1,253 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,253
Views on SlideShare
1,253
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Franchising handbok guide Franchising handbok guide Presentation Transcript

  • Handbok Franchisi l ngSocia
  • Innehåll Förord Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Trots att det går bra för Sverige, med lägre arbetslöshet och sjuktal än på länge, kvarstår stora behov av att hitta Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 nya vägar in på arbetsmarknaden för de ca 500 000 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare sid 36 personer som fortfarande finns utanför arbetslivet. De sociala företagen i Sverige och ute i Europa har visat Social franchising – en möjlighet sid 6 Handboken sid 39 att det finns möjligheter att skapa förutsättningar för ett arbetsliv som gör det möjligt för de allra flesta att arbeta, Villa Vägen ut! sid 16 Den ekonomiska sidan sid 42 100 % av sin förmåga. I Sverige 2007 finns ca 150 aktiva sociala företag som tillsammans har drygt 4000 medarbetare, CAP – der Lebensmittelpunkt sid 18 Franchiseavtalet sid 45 många av dessa är också medlemmar i och därmed ägare CASA sid 20 Franchisegivarens informationsskyldighet sid 49 till sina företag. Några företag är riktigt små med ett fåtal aktiva och en begränsad omsättning, några har hundratalet Le Mat sid 22 Adresser och resurser sid 53 medarbetare och en omsättning på många miljoner. Till- sammans finns man i de flesta branscher och producerar varor och tjänster till såväl privatpersoner, näringslivet som offentlig sektor. organisera sig i nätverk och föreningar skapar man i i k hf i k förutsättningar för överföring av såväl erfarenheter och Sociala företag är en bland flera vägar tillbaka till arbets- kompetens som affärsidéer. Den här boken visar på hur livet genom företagande och entreprenörskap. Den stora man kan dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom uppmärksamhet som det sociala företagandet fått under andra sociala företag när man byggt upp sitt företag och de senaste åren kan lätt få oss att tro att hela företeelsen är sin verksamhet. Den är samtidigt ett exempel på hur ny och oprövad. Men som så ofta förr så är inte heller detta metoder som utvecklats inom det privata vinstdrivande nytt. Sedan länge har intresseorganisationer, frivilligrörelser näringslivet kan anpassas och användas av sociala företag men även kommuner och landsting initierat och bidragit för överföring och kvalitetssäkring av affärsidéer även för till utvecklingen av företag som gett arbetstillfällen till företag med sociala mål. exempelvis funktionshindrade och före detta missbrukare. Sedan länge har intresseorganisationer, frivilligrörelser De sociala företagen kommer alltid att ha en relation men även kommuner och landsting initierat och bidragit till offentlig sektor; som utförare av välfärdstjänster, som till utvecklingen av företag som gett arbetstillfällen till leverantör av varor och tjänster och i samarbetet runt de exempelvis funktionshindrade och före detta missbrukare. människor som har sin arbetsplats i de sociala företagen. Coompanion ger information, rådgivning och utbildning till personer som Och en god affärsidé tillsammans med ett medvetet vill förverkliga idéer tillsammans i gemensamma företag. Coompanion är den De allt vanligare kontakterna med projekt och sociala arbetssätt är den grund som gör de sociala företagen sociala ekonomins företagsutvecklare med unika kunskaper om förenings- företag inom EU börjar också sätta sina spår när erfarenheter, framgångsrika i att skapa ett arbetsliv som är öppet även affärsidéer och kompetens sprids genom internationella för dem som har det svårast på dagens arbetsmarknad. drivna företag. 25 kontor samarbetar nationellt men ägs och styrs lokalt. nätverk. Det är roligt att se att svenska sociala företag är Metoder för att överföra kunskap och affärsidéer mellan Viss finansiering från Nutek möjliggör att delar av rådgivningen är kostnadsfri. aktiva och ofta drivande i detta utvecklingsarbete kring sociala företag är ett sätt att stärka både utvecklingen och affärsidéer och metoder i arbetet. de enskilda företagen. Sven Bartilsson, leder och koordinerar Coompanion Göteborgsregionen och är företagsrådgivare till kooperativa och sociala företag sedan 20 år. Har tidigare skrivit böckerna “Att skapa kooperativ” och “Arbete i Egen regi”. En tydlig tendens idag är en ökad fokusering på utveckling Sune Halvarsson, tf generaldirektör Nutek av affärsverksamheten och företagandet. Genom att Per Fontin, ordförande Coompanion Sverige2 1
  • Inledning samhet man avser att starta saknar man gedigen erfarenhet Social franchising gör det lättare Under 2006 påbörjades etableringen av Sveriges två från. Viktiga nätverk som underlättar framgångsrikt Franchising för att nå sociala mål, social franchising, är första sociala franchisesystem; Villa Vägen ut! och Le Mat, Det finns många anledningar till att starta företag. De företagande saknar man också. Den ”vanlige” företagaren helt enkelt en metod för att ge fler möjligheten att skapa vilka man kan läsa om i denna skrift.Vi är inte de enda flesta gör det för att förverkliga en idé, en dröm eller för tar ofta med sig kontakter från sin tid som anställd. arbete eller nå andra sociala mål genom att starta sociala som förstått den möjlighet som social franchising innebär. att kunna arbeta och styra över sitt arbete. För den som företag. Jag har tillsammans med Vägen ut! och kollegor Boken innehåller två ytterligare exempel från Europa. står utanför arbetsmarknaden på grund av diskriminering De flesta som startar företag har ett litet eget kapital. Ett från Coompanion tagit fasta på att franchising är en fram- Dessa är alla med i European Social Franchising Network eller andra orsaker kan önskan om ett arbete vara en utanförskap leder ofta till att man inte har något sparat gångsrik metod för tillväxt inom traditionellt näringsliv. (ESFN )som man kan hitta mer information om på anledning till att man börjar fundera på om företagande kapital. Det kanske inte är så roligt med den likriktning i stads- www.socialfranchising.coop. Social franchising är i sin kan vara en revansch och en väg till egen försörjning. Trots dessa hinder startas ett antal sociala företag varje miljö och i köpcentra som franchising inneburit genom linda. Jag hoppas att denna bok även skall inspirera andra år av personer som inte har några som helst investerings- att man överallt finner samma butiker. Men å andra sidan att utveckla sig som franchise-givare. Säkerligen kom- I Sverige och övriga Europa startas alltfler företag av medel. I många fall sker det med stöd i form av projekt- visar den utvecklingen hur konkurrenskraftiga franchise- mer, med fler praktiska bidrag, även förståelsen av social personer som samhället verkar ha räknat ut. De startar medel under en längre tid och med coachning av till systemen är. franchising att fördjupas. sina företag med syftet att skapa arbete åt sig själva och exempel Coompanion. Men det finns nästan alltid bland andra i samma belägenhet. Företag startas också av personer initiativtagarna någon eller några som har så pass mycket Franchising är en metod för att föra över kunskap från en Boken försöker kortfattat att beskriva de olika rollerna; som gemensamt vill uppnå andra typer av sociala mål. kompetens och nätverk att man kan ta sig över de trösklar lyckad affärsverksamhet till en annan och att kontinuerligt franchisegivare och franchisetagare, samt de olika Det kan handla om att få en äldreomsorg som man saknar som finns. utveckla sin konkurrenskraft. Det finns flera sätt att göra verktygen i social franchise såsom avtalet, handboken, eller att utveckla ett område som hotas socialt eller detta. Några av dem beskrivs i boken. uppföljnings- och utbildningssystemet. ekonomiskt. Med över en halv miljon människor stående utanför arbetsmarknaden så har det sociala företagandet en stor Det är mycket som skall falla på plats för att ett sådant funktion att fylla. För att flera sociala företag skall etableras socialt företag skall komma igång och bli framgångsrikt. krävs en rad åtgärder för att skapa bättre möjligheter. Förutsättningarna är sällan de allra bästa. Entreprenörerna www.socialaforetag.nu har ofta stått utanför arbetsmarknaden länge och det kan därför vara lite si och så med kompetensen. Den verk-2 3
  • I sociala företag arbetsmarknaden. För samhället är investeringar i ett Vissa sociala företag fungerar som övergångsarbeten för Sociala företag är en del av det som kallas social ekonomi socialt företag inte bara en investering i livskvalitet och sina medlemmar innan de går vidare till annat arbete. En och som har fått följande spridda definition. arbetar alla 100 % hälsa för individen utan också i högsta grad en samhälls- del företag erbjuder arbetsplatser till personer med stora Med social ekonomi avses organiserade verksamheter Vem som helst kan hamna utanför arbetsmarknaden. ekonomiskt lönsam investering. Till exempel visar ett funktionshinder. En tredje kategori skapar lönearbete för som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demo- Att komma tillbaka kan vara en lång och besvärlig resa. socioekonomiskt bokslut på en samhällsvinst i storleks- sina medlemmar i den egna affärsverksamheten, vilken kratiska värderingar och är organiserade fristående från Men en växande grupp finner sin väg tillbaka genom det ordningen 1 miljon kronor per medarbetare i sociala ofta bygger på försäljning av arbetsträning eller liknande den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska sociala företagandet. Det är människor som idag är stolta företag som arbetar med rehabilitering av f.d. missbrukare. tjänster. Ofta är företagen en kombination av dessa saker verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, koope- medarbetare i företag som skapar värde för andra och Denna samhällsvinst beräknas både på reducerade sam- och kan för olika medlemmar fylla olika behov. rativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksam- gemenskap för sina medarbetare. hällskostnader och på det produktionsvärde som uppstår heter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller Det finns idag över 150 sociala företag i Sverige som i företaget. Ett socialt företag producerar alltid varor eller tjänster för medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. sysselsätter 4500 personer. I många andra europeiska en marknad. Det finns verksamheter som bedriver till- länder växer det fram sociala företag. De sociala företagen i Sociala företag är sinsemellan olika. Företagsformer, ägare verkning, servering, butiker, bilreparationer och tidnings- Inom den sociala ekonomin som utgör drygt 5 % av den Sverige och andra europeiska länder har visat en förmåga och ledningsmodeller varierar.Vanligast är det sociala produktion.Vilken affärsidé man har och omfattningen totala ekonomin i Sverige finns en hel del företagande. att skapa arbete och ökad livskvalitet för deltagarna. I dessa arbetskooperativet, som i regel är en ekonomisk förening av försäljningen är normalt ett resultat av medlemmarnas Nästan alla kooperativ och många föreningar bedriver företag arbetar man 100 % av sin förmåga. Och verksam- vars medlemmar sedan en längre tid stått utanför arbets- intressen och förmågor. företagande och näringsverksamhet. I en del europeiska heten anpassas utifrån förutsättningen att alla inte har full marknaden och i vilken de arbetar avlönat eller oavlönat. länder som exempelvis England inryms de mer närings- förmåga. Det sociala arbetskooperativet har i regel ett samhälleligt Ett bärande inslag i sociala företag är empowerment drivande delarna av social ekonomi, oavsett vilket socialt Den nationella temagruppen ”NTG Socialt företagande stöd för att kunna drivas, till skillnad från det vanliga eller som det ibland översätts, egenmakt. Det vill säga eller samhälleligt mål de har, i begreppet socialt företag – vidgar arbetsmarknaden” som är ett projekt inom arbetskooperativet. att man försöker skapa en process i vilken individer och (social enterprise. 1 Europeiska socialfondens gemenskapsinitiativ, vilket grupper får större kontroll och bestämmanderätt över NUTEK varit värd för under åren 2004-2007 har sina liv. Man satsar på människors inneboende kraft och I de följande exemplen finns ett från Storbritannien, definierat socialt företagande som arbetar för att uppnå en ökad självständighet och ett ökat CASA, som visar hur ett socialt företag skapar lokala och ansvarstagande. Det handlar konkret om att etablera en varaktiga arbeten som en produkt av att lösa det lokala ▲ företagande med övergripande ändamål att integrera a organisation utan över- och underordning i relationerna behovet av omsorg om äldre. Bland exemplen finns även människor som har svårigheter att få jobb på arbets- - mellan människor och inte heller i förhållande till experter ett tyskt, CAP, som visar hur tyska sociala företag mer är marknaden i arbetsliv, företagande och samhälle eller de som kan och de som inte kan. Istället står den kopplade till större organisationer och sällan är kooperativ ▲ företagande som skapar delaktighet för medarbetarna n na behövande i centrum och har definitionsrätten i frågor som hos oss. genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat at som rör henne/honom. Eftersom utgångspunkten är att sätt alla människor har resurser, men att det på olika nivåer 1 Engelska regeringens definition: Social enterprises are businesses ▲ företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i finns hinder så arbetar man för att synliggöra och undan- with primarily social objectives whose surpluses are principally den egna eller liknande verksamheter röja dessa hinder. Hinder kan finnas inom individen själv reinvested for that purpose in the business or in the community, ▲ företag som är organisatoriskt fristående från i form av låg självkänsla och dåligt självförtroende, men rather than being driven by the need to maximise profit for share- offentlig verksamhet även genom diskriminerande strukturer och synsätt i holders and owners. samhället. Social enterprises tackle a wide range of social and environmental issues and operate in all parts of the economy. By using business I de sociala företagen skapas, nya arbetstillfällen som solutions to achieve public good, government believes that social tar tillvara individernas förutsättningar men också enterprises have a distinct and valuable role to play in helping nya vägar till rehabilitering till arbete på den övriga create a strong, sustainable and socially inclusive economy.4 5
  • Social franchising – en möjlighet inget kommer hon om några månader inte längre ha en marknadsandelar snabbt även med en liten organisation. . franchisetagare. Det beprövade konceptet och den lägre Franchisetagarna är som egna företagare i regel mer Franchising är först och främst ett sätt att föra över kunskap konkursrisken gör ofta det lättare för banken och andra motiverade än anställda. Och som franchisegivare slipper er och erfarenheter från en välfungerande affärsverksamhet finansiärer att bidra med kapital. man bli arbetsgivare för all personal och kan koncentrera raa till ett nytt företag. Franchisegivaren ger franchisetagare sig på annat än den löpande driften. rätten – men också skyldigheten – att utöva en verksam- Franchisingföretagandet är i växande. Bara i Sverige finns het enligt givarens koncept. det över ca 300 kedjor som sysselsätter cirka 100 000 Social franchising människor. Det förekommer inom de flesta branscher. Social franchising innebär att använda och utveckla Franchisetagaren får mot ersättning, använda franchise- De flesta tänker på snabbmat och livsmedelsbutiker. Men franchisingmetoden för att nå sociala mål. Det är alltså givarens namn och varumärke, know-how, affärsmetoder det finns inom detaljhandel, partihandel, hotell- och en metod för att etablera och driva sociala företag. och teknik, arbetssätt och andra rättigheter. Vid etable- restaurang, transport, utbildning, företagstjänster och ringen och under den fortsatta driften får man stöd och mäklartjänster. Det finns såväl storföretag som småföretag. Precis som i traditionell franchising varierar koncepten utbildning och inte minst vidareutveckling av konceptet. Den största franchisekedjan i Sverige är Posten Sverige AB. mellan olika företag utifrån grundarnas historia och Andra kända är Pressbyrån, Hemglass, Gallerix, Anticimex, förutsättningar för etableringarna. I social franchising Fördelen med franchising är att det sänker tröskeln för Guldfynd, Coop, Resia First Hotels,Verner & Verner, finns precis som i all franchise en grundare eller grundar- den som vill starta ett företag. Den kunskap och erfarenhet Sängjätten, Sparbankens Fastighetsbyrå, Arkitektkopia, organisation. Utgångspunkten för franchisegivaren som finns av att driva verksamheten får man snabbt ta Team Sportia och Svenska Turistföreningen, bara för att är att sprida sina idéer, dela med sig av sina erfaren- del av. Många gånger kan man som franchisetagare vara nämna några. heter och bygga en gemenskap. Grundläggande är, väldigt oerfaren av den verksamhet man skall driva. de sociala målen, vilka oftast är att bidra till att fler får Det finns olika typer av franchising. Den mest utvecklade arbete. I denna form av franchising är utbytet mer än Att arbeta under ett etablerat varumärke minskar behovet formen som är den vi talar om här kallas internationellt den ekonomiska vinsten.Viljan till social förändring och av initial marknadsföring. Att vara del av en kedja gör att Business Format Franchising. Där upplåter franchisegivaren att säkra den egna verksamheten är drivkraften. Kanske Precis som i all franchise handlar det om att förmedla och man drar fördelar av en gemensam marknadsföring. ett helt affärssystem och bistår med utbildning, marknads- är det även ett nytt sätt att bygga sociala rörelser, nya vidareutveckla kunskap. Det förutsätter att franchisegivaren, föring och annan service. Andra mindre utvecklade gemenskaper som tillsammans kan agera på flera plan för har definierat sina framgångsnycklar, dokumenterat dessa i Man kan säga att risken som företagare minskar genom former liknar mer återförsäljar- eller licenssamarbete. att minska diskriminering och utanförskap. manualer och utbildar de nya entreprenörerna. franchising. Franchiseföretag har en mycket lägre grad av konkurser än nyföretagande i genomsnitt. Till detta finns Koncepten skiljer sig mycket åt beroende på bransch och Även om formerna varierar har i social franchising alltid Då sociala företag är genomsyrade av demokratiska flera orsaker. Man tillämpar ett beprövat koncept. Fran- val som franchisegivaren har gjort. Många gånger driver franchisegivaren ett avtal med franchisetagaren som reglerar värderingar och empowerment-perspektivet måste även chisegivaren har ett intresse av att verksamheten fortlever franchisegivaren även ett antal egna enheter. skyldigheter och rättigheter. Den sistnämnde bidrar, för- franchiserelationen anpassas för detta. Utbildning, led- med god lönsamhet. Hon gör därför i regel det som står utom sitt engagemang och sin kunskap, till franchisegivarens ningsformer och rutiner måste utformas så att de stärker i hennes makt för att stödja franchisetagaren, bland annat Att franchising blivit populärt beror på att det ofta är organisation genom att betala en avgift. Det gör det möjligt medarbetarnas egenmakt. genom utbildning och kontinuerlig uppföljning. Normalt en bra tillväxtstrategi. Fördelarna är framförallt att det att utveckla affärskonceptet, ha gemensam marknadsföring kan franchiseorganisationen se när försäljning och kräver mindre kapital eftersom det är franchisetagaren och arbeta för att upprätthålla kvalitén i alla enheter. lönsamhet sjunker i enheten. Hon inser då att gör hon som investerar mest i den nya enheten. Man kan öka sina6 7
  • Utvecklingen av social franchising Erfarenheter från den här typen av relation visar att det Huvudskälet är att socialt företagande och empowerment Kooperationen har sedan sekelskiftet organiserat sig De tidigare kapitlen visar de två sociala franchisingkoncept kan vara en möjlighet för båda parter. Utmaningen för är intimt förknippade. För att ett socialt företag skall i federationer, det vill säga. i vad som i England kallas som finns under etablering i Sverige. CASA och CAP är franchisetagaren är att vara affärsmässig och ha en pro- vara frigörande krävs att det är organiserat så att medar- secondary cooperatives. Det innebär att kooperativ de mest kända europeiska. Utvecklingen är vid skrivandet fessionell ledning. Erfarenheterna från USA visar att det betarnas makt och möjligheter utvecklas optimalt. Det frivilligt sammansluter sig för att samarbeta i en rad av denna bok i sin linda. är svåraste för franchisetagare i den sociala ekonomin att förutsätter att demokratisk deltagande är möjligt. Att praktiska och strategiska frågor. Exempel på sådana är acceptera att lokalen bör väljas utifrån där man får bäst organisera ett demokratiskt företag blir därför viktigt i Kooperativa Förbundet, HSB, ICA och LRF. I de första Det ambitiösaste initiativet är Le Mat i vilket man försökt försäljning inte för att nå andra sociala mål. För kedjan franchisekonceptet. Även om man driver McDonalds- två är det konsumenter som sammanslutit sig i kooperativ. utveckla en hel hotellkedja i Italien och som försöker handlar det om att förstå att det finns andra drivkrafter restaurang som ett socialt företag har man nog inte så I lantbrukskooperationen är det de enskilda producenterna etablera ett europeiskt franchisekoncept. Social firms UK, och att beslutsfattandet tar längre tid. En stor fördel för mycket kunnande att hämta därifrån om hur man skall som bildat ett kooperativt företag. Ursprungligen har som är den nationella stödstrukturen för ”social firms” franchisegivaren är att man kommer in på marknader organisera sig för att uppnå empowerment. dessa kooperativ varit lokala och samlat konsumenter i Storbritannien med 300 medlemmar har haft projekt och områden man annars inte skulle nå. Det verkar som och producenter på en ort. runt social franchising. Det visade sig svårt att utveckla att få franchisegivare har förstått den potential som finns Empowerment har två sidor; utöver den personliga ut- befintliga sociala företag till franchisegivare. Genom i att visa att företaget tar ett socialt ansvar och vilka mer- vecklingen också den faktiska förändringen av maktför- HSB är fortfarande ett intressant exempel för den som är projektet lyckades man utveckla licensformen för ett värden det kan ge. Några av de traditionella företag som hållanden i samhället. Det innebär att social franchising intresserad av hur man för över ett koncept. HSB består i antal koncept. har franchisetagare som är sociala företag avstår, såsom också skapar plattformar för tidigare missgynnade grupper grunden av en halv miljon bostadsrättsinnehavare som är Ben & Jerry, från startavgiften. att ta till vara sina intressen. Här kan franchisegivaren medlemmar i 3844 bostadsrättsföreningar. Bostadsrätts- I Sverige har jag inte kunnat hitta något socialt företag eller skapa förutsättningar för en sådan gemenskap. föreningen är medlem i en regional förening som i sin någon icke vinstdrivande organisation som är franchiseta- Begreppet social franchising används även för att sprida tur är medlem i HSB Riksförbund. gare till en kommersiell franchisegivare. I USA finns det sjuk- och hälsovård, främst i tredje världen. Där har det Men som sagt, även om man inte behöver kalla det social strax under 100 sådana franchisetagare. Syftet hos dem visat sig vara ett effektivt medel för att kunna få små franchising så kan det vara en mycket god idé att sociala Varje år bildar HSB ett antal nya föreningar för vilka är i regel att skapa arbete, ofta för unga, men kan också effektiva team som arbetar lokalt för genomförande av företag blir franchisetagare hos vanliga franchisegivare. man bygger bostäder. Föreningarna har egentligen inga vara att skapa vinster som går till en social verksamhet. t.ex. vaccinationsprogram. Då kontrakterar man olika medlemmar från början. Lägenheterna säljs och på så sätt Det finns reparationstjänster, pizzerior och andra typer av utförare för att genomföra vaccinationerna. Organisationen Andra typer av replikering får föreningen medlemmar. Man kommer in i ett koncept. restauranger och detaljhandel. Ben & Jerry, amerikanskt som driver vaccinationsprogrammet använder de typiska Frivillig fackhandelskedja eller kooperativa Den regionala föreningen stödjer genom tjänster bostads- kvalitetsglassmärke som numera även finns i Sverige, är franchiseredskapen, såsom varumärke, handböcker, federationer rättsföreningen. Man erbjuder utbildning till de nya det mest kända exemplet med drygt ett dussin ”Partner- utbildning och kvalitetssäkring. Företag som samverkar kan göra det på många sätt. På styrelserna. shops” bland sina 500 franchisetagare. Dessa ”partnershops” Coompanion är vi specialister på att stödja och rådge www.hsb.se betalar lägre avgifter än övriga franchisetagare och drivs Jag menar dock att det är lämpligast att bara använda olika typer av samarbete. ofta av någon förening. begreppet social franchising när man talar om koncept eller system som i huvudsak består av sociala företag och En frivillig kedja består av ett antal företag som går samman Jag hoppas denna bok kan inspirera flera traditionella där en del av den kunskap som överförs just handlar om för att använda ett gemensamt varumärke och standard. franchisegivare att börja leta efter sociala entreprenörer driften av det sociala företaget. I regel innefattar samarbetet även inköpssamarbete. och vinna något mer i livet. Men även till sociala entre- Välkända exempel är Järnia och Expert. prenörer att ta kontakt med existerande franchisekedjor som har intressanta produkter.8 9
  • Licens Basta har utvecklat ett dussin avdelningar utifrån de behov Fria handböcker Som licensgivare kan du upplåta någon annan att använda som medarbetarna har och vilka möjligheter det finns på Det finns naturligtvis alltid olika sätt att kopiera affärs- ditt varumärke, metod, eller uppfinning. Licenstagaren marknaden. Man bedriver bland annat byggnadsarbete, idéer och produkter. Man lånar eller inspireras av hur säljer sedan produkten eller tjänsten till sina kunder mot husisolering, klottersanering, hästuppfödning och hund- andra har gjort innan man etablerar sin verksamhet. en avtalad ersättning, ofta kallad royalty. Ett licensför- dagis. Man bedriver även yrkesutbildning. hållande kan påminna om en franchiserelation. En skillnad Inom ramen för ett svenskt projekt in EU-programmet är att licensgivaren i regel inte står för ett kontinuerligt Under de första åren på 2000-talet etablerade Basta ett Equal, Agdor (www.agdor.eu), har man dokumenterat ett stöd och sällan den uppföljningen av hur det går för den dotterföretag, Basta Väst som ägs av den ideella föreningen antal verksamheter; kaféer med rättviseprofil, städservice licenstagande företagaren. Basta Arbetskooperativ. Initiativet till filialen kom från och legotillverkning. Avsikten är att denna dokumentation Tomas Fröberg och föreningen FUNK som Fröberg har i form av handböcker skall kunna användas av andra som Så har till exempel ett antal välrenommerade tillverkare varit eldsjäl i och grundare av. Han samlade en grupp av vill starta liknande verksamheter. licens på att producera Carl Malmstens välkända möbler. andra före detta missbrukare och inledde ett samarbete Coca Cola tillverkas på licens i stora delar av världen. med Basta. Man fick utbildning på Basta i Nykvarn och Konsulter använder metoder de fått utbildning och kunskap överfördes successivt. Den fastighet utanför hjälpmedel för att använda i sitt arbete med kund. Borås där Basta Väst bedriver sin verksamhet inköptes och ägs av ideella moderföreningen. Idag har Fröberg Även inom det sociala företagandet har man börjat utveckla en plats i den ideella föreningens styrelse och den ideella licensiering för att utveckla livskraftiga företag. Social Inom socialt företagande finns ett spännande exempel föreningens grundare och ordförande Alec Carlberg finns firms UK har försökt att utveckla några produkter för där man valt denna strategi, Basta arbetskooperativ. i Basta Västs styrelse. På så vis knyter man ihop verksam- sociala företag. Man har utvecklat till exempel Soap Co, heterna. butiksförsäljning av handgjorda tvålar och liknande Basta Arbetskooperativ startade 1994 och har idag drygt produkter, som idag finns på fem orter i Storbritannien. 80 medarbetare i sin verksamhet i Nykvarn utanför Idag är ca 20 personer verksamma i Basta Västs verk- Man utvecklar även koncept för ekologiska butiker, Stockholm. Basta drivs i form av en ideell förening. samhet vilken består bland annat av städning och under- - tjänster inom förpackning, lager och kaféer. Nästan alla medarbetarna på Basta har ett långvarigt håll av tågvagnar, rivnings- och annat byggnadsarbete. www.socialfirms.co.uk missbruk bakom sig med allt vad det innebär av utanför- Det finns planer på att starta filialer i södra och norra skap, kriminalitet och svårigheter att få arbete. Det sociala Sverige. Filialer och koncern målet med Basta är att skapa arbete för dem som står allra Det kanske vanligaste sättet att skapa mer affärer och längst från arbetsmarknaden. Det är något man lyckats verksamhet med ett framgångsrikt koncept är att öppna väldigt väl med. Projektet Equal Socialt företagande filialer. I dessa fall kontrollerar och äger det ursprungliga gjorde ett socioekonomiskt bokslut, det vill säga. mätte 2 Ur samhällets perspektiv. Utgiven av NUTEK. företaget filialerna. De kan göra det direkt eller genom att den samhällsekonomiska nyttan av Basta. Det visade sig Infonr: 111-2006 man äger ett dotterbolag i vilket verksamheten bedrivs. att i medeltal så var den samhällsekonomiska vinsten av att En sammanfattande rapport om genomförande av Den lokala verksamheten drivs då av anställd personal en missbrukare kom till Basta och blev medarbetare där socioekonomiska bokslut. Rapporten innehåller översiktliga beskrivningar av metoden så att man vilken man själv rekryterat. En av de största kedjorna är ca 1 000 000 kronor om året.Vinsten uppstod genom kan förstå hur man tänker och vilken nytta man H & M. minskade kostnader för socialbidrag, kriminalvård och kan ha av ett socioekonomiskt bokslut. Rapporten försäkringskostnader samt skatteinbetalningar. 2 bygger på två genomförda socioekonomiska bokslut för Vägen ut! och Basta Arbetskooperativ.10 11
  • Att välja strategi – en diskussion När det inte är möjligt att bygga upp en franchiseorga- Man kan å andra sidan se en utmaning för vanlig fran- Målen är sociala Det tillvägagångssätt man väljer för att sprida eller kopiera nisation kan säkerligen ett licensavtal vara gångbart, men chising i framtiden om man inte utvecklar formerna för Social franchising är i första hand en metod för att uppnå sociala företag är beroende av en rad förutsättningar och även att den nyetablerade direkt betalar för utbildnings- horisontell kommunikation, det vill säga. skapar förut- sociala mål. Företaget och dess resultat är ett medel för inte minst på de inblandades ambitioner. För de som vill insatser och andra delar av kunskapsöverföringen. sättningar för ökat utbyte mellan individer i systemet. att uppnå detta mål. Ett kännetecken på socialt företagande starta socialt företag finns idag inte så många franchisegivare. Franchisesystem fokuserar relationen mellan givarföretaget är att vinsten, som man självklart strävar efter, huvudsak- Idag är det lättare att komma över produkter som man Om franchisegivaren skall vara en federativ organisation och franchisetagaren. I de flesta branscher växer insikten ligen återinvesteras i verksamheten. kan marknadsföra och skriva licensavtal för att kunna såsom en frivillig kedja eller en mer strikt franchise avgörs om betydelsen av att öppna upp kommunikation mellan göra det på sin ort än att hitta en franchisegivare som troligen i regel på vilket sätt den skapades, av ett nätverk medarbetare för att stärka innovationsarbete och förändring. De sociala målen kan variera.Vi såg i CASA att de är att kan hjälpa till även med startprocessen. Förhoppningsvis av företag eller ett ensamt företag. Den klassiska federa- utveckla en god social service i området och att förbättra skall vi inom Coompanion kunna bidra till att det finns tionen som Konsum eller HSB bygger på frivillighet. Vi har valt två olika sätt i de två första svenska koncepten. medarbetarnas delaktighet och utveckling. I Villa Vägen fler framgångsrika franchisekoncept i framtiden. I väntan Vill man inte vara med så får man lämna. I en vanlig Villa Vägen ut! är en traditionell franchise där Vägen ut! ut! har man ett dubbelt mål; att skapa möjligheter för på detta och att det blir fler franchisegivare så är det franchise kan man inte fortsätta sin verksamhet utan att kooperativen är franchisegivare. Le Mat är tänkt att vara fångar och missbrukare att bryta det tidigare destruktiva inget som hindrar sociala entreprenörer att ta en direkt byta varumärke och andra delar av affärskonceptet. en kooperation bestående av de anslutna företagen, vilka livet men också att skapa arbetsplatser för personer med kontakt med de goda exempel som finns, såsom det ovan alla har ett franchiseavtal. egen bakgrund i kriminalitet och missbruk. I Le Mat beskrevs att Tomas Fröberg gjort. Vanliga franchiseföreträdare menar att det inte är en äkta och CAP är målet att skapa arbetsplatser för dem som Idag åker man ofta på studiebesök till sociala företag franchise ifall den som äger varumärket med mera ägs av Social franchisings huvuddrag står längst från arbetsmarknaden. när man börjar fundera på att starta.Varför inte fundera franchisetagarna. Det skall vara två självständiga parter Rättighet på att köpa tjänsten eller en licens? Tillsammans kan som sluter avtal. Man menar vidare att det är svårare I all franchising överlåter franchisegivaren rättigheten kanske intresserade och befintliga sociala företag skapa att vara framgångsrik och genomföra nödvändiga och att använda varumärke, affärskoncept, metoder, mönster den dokumentation som gör att man kan driva företaget drastiska förändringar ifall franchiseorganisationen ägs av och annat skyddat material till franchisetagaren inom ett professionellt. Det kostar givetvis något, men det kan franchisetagarna såsom i en frivillig kedja. En framgångs- område. Franchisetagaren har också en rättighet att få säkerligen ofta inrymmas i det projekt som företagsstarten faktor inom franchising är att man upprätthåller homo- kunskap i form av manualer, utbildning och annat stöd eventuellt sker inom. geniteten, att alla ser ut och agerar lika. Detta kan lätt för att driva sin verksamhet. tunnas ut när ägarna börjar kompromissa. Många framgångsrika sociala företag är inte intresserade Det är alltid fråga om en rättighet som överlåts från ett av att bli franchisegivare. Man är kanske nöjd med det Flera kedjor och federationer har börjat införa franchise företag till ett annat självständigt företag. man uppnått. Den som ändå funderar på om den skulle genom att även ha enheter som är franchisetagare och Med rättigheten följer alltid en skyldighet att följa satsa på att bli franchisegivare måste dock alltid fundera använder tekniker som vuxit fram inom franchising. anvisningar från franchisegivaren vad gäller skyltning, på om man kan lösgöra kapacitet och kompetens för Förklaringen är att man på olika sätt försöker skapa en metoder, kvalitet och annat som är nödvändigt för att ett ”franchisekontor” och att man kan få in tillräckligt enhetlighet i uppträdandet. Och då är franchising en bra driva verksamheten i enlighet med franchisegivarens genom avgifterna för att långsiktigt kunna driva detta metod. koncept. kontor. I vanlig franchise krävs det att man har en hand- full franchisetagare för att kunna ha en heltidstjänst för sådant arbete. I kommande kapitel beskrivs de förbere- delser och beräkningar man behöver göra.12 13
  • Empowerment och social franchising Gemenskap byggs företagens syftar till att uppnå sociala mål. Inte sällan är genomförs nya utbildningsinsatser. I Villa Vägen ut! så På ett eller annat sätt är alltid empowerment en del av de Lärande och utveckling sker hos individen, men det sker man beroende av den politik som förs av kommuner praktiserar de nya entreprenörerna i ett etablerat halv- sociala målen. Sociala företag startas av eller för att grupper alltid inom ramen för en kollektiv gemenskap.Vi tar del eller regering. Genom att vara del i en större rörelse så vägshus. Kontinuerligt coachar franchisegivaren ledaren som upplever sig missgynnade skall förbättra sina möj- av andras kunskaper och bidrar på olika sätt till andras kan man gemensamt agera för att förändra politiken så och andra nyckelpersoner. Intranät och nyhetsbrev är ligheter. Företagandet är ett medel genom vilket man utveckling på olika sätt genom samtal och deltagande i att man kan nå sina sociala mål bättre. Man kan arbeta andra sätt att förmedla kunskap. Regelbundet anordnar utvecklar sin självkänsla, självförtroende och kapacitet. olika gemenskaper. Som franchisegivare skapar man en för att förbättra villkoren för den utsatta grupp man till- man möten som ger möjlighet för erfarenhetsutbyte och Ett mål i denna process är att man utvecklar egenmakt. gemenskap för alla de som arbetar och deltar i systemet. hör och man kan verka för bättre villkor för det sociala reflektion. Sådan kan inte utvecklas om man inte får möjlighet att I skråsamhället lärde sig gesällen av mästaren och mästaren företaget. vara delaktig och utöva inflytande. hade utbyte med andra i skrået. Idag deltar många i olika Kvalitet säkras communities på nätet och genom utbytet i den utvecklas Arbetsfördelningen Som franchisetagare är man mån om varumärket. Det Som marginaliserad är det sällan man företräder sig själv. och återskapas kunskap. I social franchise finns en arbetsfördelning för att bedriva är ju delvis det man betalar för. Därmed följer också I regel så är det någon myndighet eller tjänsteman som en effektiv företagsamhet. Fokus hos franchisetagaren är ett behov av att känna sig säker på att alla andra sköter tolkar och för fram ens behov i samhället. Ett inslag i en Vi blir alltmer medvetna om den betydelse kommunikation att driva verksamheten, sköta lokal marknadsföring och sig och inte sprider dåligt rykte. Genom instruktioner empowerment-process är att man utvecklas så att man med andra, som möter samma problem som vi, har för få nöjda kunder. Franchisegivarens uppgift är att svara i handböcker och andra anvisningar så beskrivs den kan företräda sina intressen och sina medsystrar eller vårt lärande och för utvecklingen av våra affärer. Tydligaste för att det sker en utveckling av hela konceptet, stödja kvalitet medbröder. exemplet av detta är programmerares e-postlistor där företagens kvalitet, sänka utgifter för inköp och göra som man som franchisetagare skall uppnå. På olika sätt man hjälper varandra att lösa problem och delge kunskap gemensam marknadsföring. Den enskilde franchisetagaren mäter och uppskattar franchisegivaren att kunder är En social franchisegivare måste organisera sin verksamhet oavsett vem som är ens arbetsgivare. Utan denna kom- har ansvar för sina medarbetare, men franchisegivaren har nöjda och att tjänsterna eller produkterna har en god så denna empowerment-process understöds. En nybliven munikation i den typen av expertgemenskap skulle den uppgiften att stödja dessas kompetensutveckling. kvalitet. Franchisegivaren följer också ekonomin i varje franchisetagare behöver inledningsvis mycket stöd, men teknologiska utvecklingen gå mycket långsammare. företag. Finns det problem någonstans så försöker allt eftersom kommer behovet av att vara delaktig i Kunskap förmedlas franchisegivaren på olika sätt hjälpa till så att det fungerar utvecklingen och bli en företrädare växa. Den sociala franchisegivaren jobbar för att underlätta Franchisegivaren för över kunskap vid etableringen, men som det är tänkt. Det kan handla om att sätta in utbild- kommunikationen i nätverket, och låta erfarenheter även under den fortsatta driften. Det sker på flera olika ningsinsatser eller ge råd. Solidaritet befrukta varandra. I nätverket utbyts framförallt kunskap sätt. En utbildning vid starten förekommer alltid. Denna För att bli social franchisegivare bör man ha gjort erfa- som handlar om att driva de enskilda företagen, men i grundar sig i regel på den handbok som dokumenterar renheter som låter sig spridas. Kanske uppfattar många den sociala franchiseorganisationen finns också möjligheten hur man skall starta och driva verksamheten. Allteftersom sociala entreprenörer att man nått sina sociala mål i och att samla sig för att driva gemensamma frågor. De sociala kunskapen utvecklas förnyas handboken och eventuellt med att den egna verksamheten når ett bra resultat. Social franchising handlar dock om solidaritet, om att ge fler den möjlighet som man själv fått.14 15
  • Villa Vägen ut! genom boende- och arbetsträningsplatser. Utöver värdet Denna framgångssaga har många orsaker, bland dem av ett meningsfullt arbete och en social tillhörighet för drogfrihet, egenmaktsperspektiv, ledarskap och ett gott På Villa Vägen ut! bor personer som nyligen kommit de lönebidragsanställda så får dessa en chans att komma samarbete med inkännande tjänstemän. från anstalt, behandlingshem, eller som haft andra in i välfärdssystemen. former av socialt bistånd. Detta så kallade halv- Etablerat: Villa Vägen ut! Solberg, ett halvvägshus för vägshus säljer boendeplatser till kriminalvård och Vägen ut! etablerades genom ett projekt som startade män etablerades 2003 och Villa Vägen ut! Karin, ett kommun samtidigt som man skapar arbetsplatser 2002 med stöd av EU-medel. Det hade som syfte att halvvägshus för kvinnor startade 2006. Under 2007 åt människor som stängts ute från arbetsmarknaden underlätta möjligheten att få jobb för människor som har etablerades franchisekonceptet utifrån erfarenheter från de på grund av kriminalitet och/eller missbruk. svårt att integreras eller återintegreras i arbetsmarknaden. två pilotföretagen och två entreprenörsgrupper, i Örebro Initiativet till Vägen ut! togs av brukarverksamheterna och Sundsvall, påbörjade arbetet med att etableras sig Detta beprövade företagskoncept sprids nu vidare Bryggan, KRIS, Vävstugan och Half Way House i som franchisetagare. genom franchising till andra delar av landet. I Örebro Göteborg. Här har kooperatörerna egen erfarenhet av och Sundsvall öppnas snart nya halvvägshus och såväl kriminalitet som missbruk. Ett samarbete utveckladeses fler är på gång. mellan dessa verksamheter och den offentliga sektorn samt med två av organisationerna inom den sociala Medarbetarna i Villa Vägen ut! har egen erfarenhet av ekonomin, Göteborgs FöreningsCenter och Coompanion. on. n. kriminalitet och/eller missbruk. Detta ger ett engagemang Under detta projekt växte det fram fyra sociala arbetskoo- - och en solidaritet med de boende. Genom att personalen perativ: Villa Solberg, Karins Döttrar, Café Solberg och i halvvägshuset har egen erfarenhet kan de också vara arbete. Utöver arbete eller studier deltar de boende i Ateljé Trädet. Ett nära samarbete utvecklades också förebilder och visa att det går att bygga upp ett nytt liv. skötseln av huset, möten och gemensamma fritidsakti- med företrädare för kriminalvård, socialtjänst, försäk- Personalen erbjuds såväl ett yrke med status som en viteter. ringskassa och arbetsförmedling. möjlighet till utveckling och socialt entreprenörskap. De lär sig att bemöta de boende, ansvara för rutiner och Ett villkor för medlemskap och arbete i Vägen ut! är När projekttiden var slut vid halvårsskiftet 2005 skapa struktur i vardagen. De utvecklas också i förmåga att man lämnar sitt gamla liv och upphör med droger. bildade Vägen ut! kooperativen ett konsortium för att att tala med myndigheter och ta sig fram i samhället. Detta är naturligtvis svårt efter mångårigt missbruk men gemensamt sköta kvalitetsutveckling, upphandling, Detta stärker medarbetarnas egenmakt och är för många kooperativen har etablerat en fungerande kultur där man ekonomi och administration.Ytterligare kooperativ en väg tillbaka till arbetsmarknaden. kan stödja och motivera varandra. Hela arbetet bygger på har bildats sen dess och fler är på gång. Ateljé trädet är att man utvecklas till entreprenör med möjlighet att styra inte med i Vägen ut! kooperativen men har ett fortsatt På halvvägshuset Villa Vägen ut! finns aldrig fler än åtta över sitt eget liv. nära samarbete. boende samtidigt. Hit söker sig människor av fri vilja I samarbete med Coompanion, Göteborgs stödstruktur främst från anstalt och behandlingshem. På Villa Vägen ut! Bakom Villa Vägen ut finns Vägen ut! kooperativen som för kooperativt företagande, har Vägen ut! kooperativen ser man arbete som en viktig faktor när det gäller att idag består av en samverkande grupp av sex affärsdrivande utvecklat social franchising som metod för att sprida Franchisegivare: Konsortiet Vägen ut! kooperativens bygga upp självförtroende och identitet. Kvinnor som kooperativ och ytterligare några under uppbyggnad. socialt företagande och uppnå de ursprungliga sociala ekonomiska förening har avtjänat fängelsestraff är ofta mer utslagna än män Sammanlagt arbetar här ca 30 personer, nästan alla med målen: att bryta diskriminering och utestängning från Franchisetagare: Idag fyra franchisetagare, de ursprungliga och stämplas hårdare av samhällets attityder. De har mindre en bakgrund av utanförskap på grund av drogproblem arbetsmarknaden genom sociala arbetskooperativ och att två och två föreningar som håller på att etablera verksamhet tillgång till övriga resurser i samhället och behöver ofta och kriminalitet. Kooperativen har ramavtal med kommun förändra attityden mot människor med drogproblem och i Örebro och Sundsvall. en längre tid för att kunna fungera i utbildning eller och kriminalvård och får sina inkomster i första hand kriminalitet i bagaget. Hemsida: www.vagenut.coop16 17
  • CAP – der Lebensmittelpunkt Den första CAP-affären öppnade 1999 i Sindelfingen, Personalen i en CAP-butik kan också ha ett lönebidrag Etablerat: Stuttgart 1999 nära Stuttgart. Sedan dess har kedjan växt till drygt 50 från sin respektive delstat, plus en summa för varje jobb Franchisegivare: GDW Süd Genossenschaft der Werkstatten CAP Märkte är en kedja mellanstora matvaruaffärer affärer med sammanlagt över 5000 anställda.Varje butik företaget skapar i regionen. Företaget får hälften som für behinderte Menschen Süd eG som är centralt belägna i tyska städer. De skapar har mellan fem och 20 anställda, två tredjedelar av dem gåva, hälften som lån. Franchistagare: 50 olika föreningar, i regel handikappför- arbetsplatser för människor som står utanför arbets- funktionshindrade. CAP-butikerna är numera en välkänd eningar, främst i södra Tyskland men även i övriga delar. marknaden och möjliggör ett nära och miljö- syn i större tyska städers centrum. CAP Märkte tar oftast över lokaler som andra matvaru- Hemsida: www.cap-markt.de, www.gdw-sued.de vänligt handlande. En av huvudfigurerna i CAP kedjor övergett. Det blir närbutiker med gångavstånd för är Thomas Heckmann som tidigare arbetade på CAP-affärerna drivs av lokala föreningar. Några föreningar kunderna. Detta vitaliserar innerstäderna, upprätthåller en av Tysklands största matvarugrossister EDEKA/ har affärer i flera städer, men de flesta finns bara på en den lokala servicen och ger ett miljövänligt handlande SPAR. ort. När en förening vill öppna en butik tar den kon- – eftersom bilen kan lämnas hemma. takt med GDW som undersöker förutsättningarna. Om Det är GDW Süd, (Genossenschaft der Werkstatten für det blir ett positivt resultat får föreningen hjälp med att CAP växer i Tyskland. Konceptet är lönsamt för både behinderte Menschen) som ligger bakom CAP-kedjan. upprätta en affärsplan, att sammanställa en budget, anställa individ och samhälle. CAP har idag en god erfarenhet GDW Süd arbetar med att få funktionshindrade i arbete personal, utforma butiken och skaffa ett väl sammansatt av området och de är numera så stora att de har ett gott t i de två tyska delstaterna Baden-Württemberg och sortiment. Den unga CAP-affärens anställda får sen ut- renommé hos leverantörerna. Det är enkelt att få igång Bayern. De samarbetar också med fem andra liknande bildning och kontinuerlig vidareutbildning. nya butiker. organisationer för att täcka in resten av Tyskland. CAP-anställda har arbetsvillkor som liknar dem på övriga CAP-affärerna är välsorterade och servicenivån är över arbetsmarknaden, de har helt vanliga anställningskontrakt, genomsnittet. Företagen kan anställa fler personal men arbetet är anpassat till varje persons förmåga. jämfört med andra butiker av samma storlek. Personalen n Personalen förväntas att jobba så bra de kan, har ofta kommer oftast från området och har god lokalkänne- deltider och pressas inte. Företaget måste inte maximera dom, vilket ger en hög personlig service för kunderna. profiten, det räcker med att det går med vinst. CAP ser ljust på framtiden, de tror sig lätt kunna Sedan första världskriget har människor med funktions- komma upp i 70 butiker i hela landet. Det enda som hinder kvoterats in på den tyska arbetsmarknaden. Rent skulle kunna stoppa företaget nu är minskade bidrag praktiskt går det till så att ett visst antal av alla utannon- ur Lönekompensationsfonden. serade arbetstillfälle på ett företag måste gå till personer med funktionshinder. Det här omfattar både näringslivet och den offentliga sektorn. Men många stora företag köper sig fria. De betalar hellre den låga straffavgiften som är straffet att inte följa kvoteringsreglerna än anställer en person med funktionshinder. Straffavgifterna hamnar i en så kallad kompensationsfond ur vilken det hämtas lönebidrag till företag som skapar arbete för funktions- hindrade.18 19
  • CASA ett Equal-projekt, påbörjades arbetet att kopiera idén i Att låta upphandla hemtjänsten ligger i tiden, den engelska Etablerat: 2004, Sunderland, Newcastleområdet North Tyneside. Det tog två år för det nya kooperativet att staten har som ett politiskt mål att ge medborgarna Franchisegivare: Care and Share Associates (CASA) Ltd Sunderland Home Care Associates (SHCA) är ett komma igång, men erfarenheterna från North Tyneside möjlighet att själva välja vilken typ av hemvård de vill Franchistagare: Manchester Home Care Associates, kooperativt hemtjänstföretag i den nordengelska gav CASA ordentligt med luft under vingarna och inom ha och köpa in den av individer eller organisationer. Det Newcastle Home Care Associates och North Tyneside staden Sunderland. Företagets idé är att skapa lokala 18 månader startades två nya kooperativ, ett i Newcastle finns en pott med statliga pengar ur vilken britterna kan Home Care Associated arbeten för människor som står utanför arbets- och ett i Manchester. plocka pengar till löner för sin hemvård. Hur pengarna Hemsida: www. casaltd.com markanden och samtidigt ge bättre hemtjänst till fördelas och används övervakas av socialförvaltningarna invånarna. För att sprida denna framgångsrika Hela CASA-gruppen levererar idag 7000 hemtjänst- i kommunerna. Cirka 1 procent av all engelsk hemvård modell till övriga landet skapades Care and Share timmar per vecka och har 300 anställda. utfördes 2004 på detta sätt, men statens mål är att öka Associates (CASA) Ltd, som har både sociala och Målet för CASA är att ge människor arbete på sin detta till 50 procent inom fem år. Detta ger CASA- kommersiella mål. Sedan 2004 har CASA startat i hemort, förbättra hemtjänsten för medborgarna och få modellen stora möjligheter att utvecklas framöver. ytterligare tre kommuner. fler entreprenörer i sektorn. CASA har idag skapat egna verktyg för franchisetagarna, de har handböcker, lednings- Varje franchisingkooperativ i CASA-gruppen är ett Sunderland Home Care Associated startade 1994 som ett funktioner och anlitas flitigt som franchisekonsulter. De socialt företag, ägt och styrt av de anställda. De får del kooperativ i den gamla vikingastaden Sunderland, i ett kan hjälpa till med att ordna tillstånd för att skapa ett socialt av vinsten och återinvesterar överskottet in i sitt företagg nedslitet område med mycket hög arbetslöshet. De säljer företag i ett samhälle som är mycket reglerat och byrå- för att hålla en jämn och hög kvalitet. Eftersom det inte e hemtjänst åt den kommunala förvaltningen. SHCA är kratiskt på detta område. CASA har dessutom ett utbild- finns några externa aktieägare är de här företagen djupt t ett socialt företag, väl förankrat i sitt område, och det har ningsprogram som innefattar utbildning och utveckling förankrade i det samhälle de verkar. Administrationen är r från starten haft ett nära samarbete med sina uppdrags- av de anställda från deras allra första dag på jobbet. I de enkel och anspråkslös. givare. Det initiala kontraktet var på 450 tjänstetimmar i lokala hemtjänstkooperativen finns stora möjligheter för veckan fördelat på 20 anställda. Detta har idag växt till 3 människor med låg självkänsla att få växa i sitt arbete. CASA rekryterar all sin personal från närområdet, 800 timmar i veckan och 180 anställda. kommunen kan köpa en bra tjänst och samtidigt få Eldsjälen som driver på CASA-projektet framåt heter många arbetslösa i verksamhet vilket blir en win-win- Trots framgången och möjligheten att fortsätta växa Margaret Elliot. Hon är kooperativ rådgivare i Sunderland situation. utanför Sunderland så bestämde sig kooperatörerna i med mångårig erfarenhet och ett stort socialt engagemang. SHCA för att de ville fortsätta verka lokalt. Men de ville Tillsammans med Shaun Jackson som kommer från den CASA-kooperativen har nästan ingen personalom- ändå sprida den väl fungerande affärsidén utanför sitt kommunala sektorn marknadsför hon idén. sättning alls. Den ligger på 3-5 procent vilket kan område och därför skapades 2004 företaget Care and jämföras med 30 procent i den privata hemtjänsten. Share Associates Ltd (CASA). Med stöd från INSPIRE, Förklaringen är troligen att människorna där jobbar nära varandra, verkar i sin egen hemmiljö och får del av företagets framgångar. 2006 blev Sunderland Home Care Associated Årets Sociala företag i Storbritannien20 21
  • Le Mat delle fragole”. Namnet betyder Smultronstället efter Tritone. De jobbar inte under varumärket Le Mat, men Etablerat: Under utveckling Ingmar Bergmans film med samma namn. Kooperativet har ett nära samarbete och ansluter sig till grundtankarna Franchisegivare: I Sverige Le Mat Sverige Det sociala kooperativet Associazione Le Mat vill bildades 1979 och bestod av patienter från den psykiatriska när det gäller både en ekologisk och en social medvetenhet. Franchisetagare: Åtta hotell i Italien. I Sverige Solakoop i bygga ett nätverk av välkomnande hotell som vården, drogmissbrukare, konstnärer, läkare och andra Några av Le Mats intentioner är att deras hotell alltid ska Karlstad och Le Mat Vägen ut i Göteborg. också kan ta emot gäster med speciella behov, frivilligarbetande. vara trestjärniga, vara öppna året runt och finnas i alla Hemsida: www.lemat.coop, www.lemat.se människor med t. ex. rörelsehinder, dålig syn eller större städer. Det har dock visat sig vara ganska svårt att allergier. Pensione Tritone totalrenoverades mellan 1989 och 1991 hitta lämpliga befintliga objekt. Många hotell i dagens och när det öppnades igen var det som det trestjärniga nätverk är lantliga hotell, bara öppna under turistsäsong På ett Le Mat-hotell skapas stabila, meningsfulla Hotell Tritone. En av förgrundsfigurerna i den ursprungliga och utan någon handikappanpassning för personal och och välbetalda arbeten åt människor som står gruppen, Renate Goergen, har sedan dess jobbat vidare gäster. utanför arbetsmarknaden. Det ska vara en bärkraftig med att försöka sprida idén och etablera ett nätverk hotellrörelse förenad med mänsklighet. av hotell i Italien. I början av 2000-talet togs de första Man samarbetar idag i ett koncortium; Le Mat Italia. stegen mot att försöka skapa ett europeiskt nätverk med Utöver hotellen ingår även en nationell handikapp- Ursprunget till Le Mat är Hotel Tritone som startades franchisinghotell. Goergen och hennes medarbetare organisation, FISH. i Trieste 1985. Fem unga kvinnor köpte tillsammans sökte EU-pengar och blev godkända som ett EQUAL- Pensione Tritone för att förverkliga en vision om att projekt 2004. Man utgick från Tritone och gjorde Equalprojektet fick ingen omedelbar effekt i Italien, kunna skapa arbetstillfällen för dem som kom ut från de handböcker för varumärket Le Mat. Idag finns det åtta eftersom igångsättningsperioden var för kort. Men målet ett då nyligen nedlagda institutionerna i Italien. Kvinnorna personalägda hotell, vandrarhem och bed-and-breakfast är ett hotell i varje större italiensk stad. Svenska Vägen var medlemmar i det nydanande kooperativet ”Il posto som bygger på de ursprungliga handböckerna från hotell ut! projektet samarbetade med Le Mat vilket idag har resulterat i att Sverige blev det första icke-italienska land d som fått en rörelse med Le Mat-logga, Solakoop i Karlstad. . Vägen ut! kooperativen blev den första medlemmen utanför Italien och fick rätten att genom social franchising sprida tankarna vidare i Norden. Ett Le Mat Sverige har bildats av Vägen ut!, Solakoop och Coompanion i Göteborg,Värmland och Stockholm. Och Le Mat Sverige och Italien har tillsammans bildat Le Mat Europa som numera äger varumärket. Man har verksamheter i flera andra europeiska länder där man visat intresse att ansluta sig när väl utvecklingen i Italien och Sverige tagit några ytterligare steg.22 23
  • Att bli social franchisegivare När man rannsakar om man skall sprida sin verksamhet Rekrytering av franchisetagare är en mycket viktig del – Gillar kunderna era produkter tillräckligt? och låta fler till exempel få chans att arbeta i liknande i processen.Vem man väljer och i synnerhet de första – Har ni några konkurrensfördelar som socialt företag? Franchise handlar om att sprida kunskap och växa som sociala företag bör man därför granska de egna motiven kommer att bli mycket avgörande för utvecklingen. – Kommer det att fungera på andra orter? företag. Det förutsätter att man har erfarenhet och kunskap och kompetenserna. Jag tror att många gånger kan det Man skall samarbeta länge med varandra och de första blir – Kommer fler försäljningsställen leda till ökad försäljning som går att sprida. Normalt sett har franchisegivare fram- vara bra att ta in någon ny person som man tillsammans även skyltfönster för verksamheten. Intervjuer kan genom- hos er och/eller ger det möjlighet till billigare inköp? gångsrikt drivit en verksamhet i något år. Och därigenom utvecklar franchisearbetet med. föras i flera steg för att båda parter skall känna sig säkra. – Behövs det mycket utbildning av franchisetagare? övertygat sig själva och omgivningen om att det är en En bonus är att arbetet med att utveckla sig till franchise- – Vilka kan vara och var finns möjliga franchisetagare? bra affärsidé. Framgången innefattar självklart att man givare även innebär en utveckling av den existerande Efter att franchisetagaren fått ett par veckors betänketid – Är verksamheten beroende av bidrag? Finns sådana på kunnat uppnå ett gott ekonomiskt resultat och drivit verksamheten. Man kommer att ha stor glädje av att man är det dags att skriva på avtalet. Och sedan börjar det intressanta orter? Hur ser EU-program och liknande verksamheten med ett överskott. tvingas tydliggöra vad som är centralt i den egna verk- egentliga arbetet – att stödja franchisetagaren. ut där? samheten och dokumentera och kvalitetssäkra de rutiner – Är ni sådana som förnyar era produkter? Det är den verksamhet som kommer att tjäna som led- och metoder man har. Pilotverksamhet och analys – Ärligt: får ni många klagomål? stjärna för kommande franchisetagare. Troligen är det så Den verksamhet man drivit framgångsrikt behöver man att denna verksamhet är ett starkt varumärke redan på Franchiseprocessen inledningsvis analysera. Följande är de frågor där man Marknadsföring och försäljning sin lokala marknad. Är den inte det behöver man kanske Processen att utveckla franchise tar sin utgångspunkt i bör söka svar – Har ni en tydlig och lätt igenkännbar marknadsföring jobba med sitt varumärke och verkligen tydliggöra sin den pilotverksamhet man bedrivit. Man behöver göra en som gör er unika? verksamhets särdrag och igenkänning under franchise- analys av den och definiera framgångsnycklarna. Ett stort Om er affärsverksamhet: – Finns det ett varumärke som har en särprägel? Är det processen. arbete är att göra den handbok som skall hjälpa franchiseta- – Har ni med nuvarande ledning möjlighet att stödja skyddat? Är ni konsekventa i användandet? garen. Ofta behöver man utveckla sitt profilmaterial för franchisetagare på ett praktiskt sätt? – Skulle andra sociala entreprenörer gilla ert varumärke Utöver den gjorda erfarenheten måste det självklart finnas att ”säkra” varumärket. En väsentlig del är att göra de – Finns det personer som har tid och vilja att utveckla lika mycket som ni gör? Varför då? personer som vill ta steget att sprida sin idé och expandera ekonomiska kalkyler som franchisetagaren använder. franchisekonceptet? – Mäter ni idag er försäljning och resultatet av era verksamheten.Vi kan se bland våra exempel att det inte – Hur kommer organisationen att ta hand om marknadsföringsaktiviteter? självklart är samma personer som de som driver den Parallellt behöver man göra affärsplanen som franchise- förändringen? – Har ni tillräckligt bra rykte? ursprungliga verksamheten. givare. I den utformas mål, strategi och erbjudandet till – Sköter ni er verksamhet professionellt? Är lokaler – Har ni ett konkurrenskraftigt pris? franchisetagarna. Affärsplanen innehåller även kalkyler och service på topp? – Har ni metoder för försäljningen som är lätta att lära ut? I flera avseenden är det en annan typ av verksamhet att och ekonomisk planering för att klargöra hur man skall – Hur beroende är ni av vissa nyckelpersoner för vara franchisegivare än att driva ett socialt företag. Om få lönsamhet. Affärsplanen kompletteras av en etablerings- försäljningen? det man uppskattar är att befinna sig i den dagliga verk- och en marknadsföringsplan. Därefter kan man utforma – Finns det liknande franchiseföretag ni behöver samheten med kunder och andra medlemmar så är det avtalet. konkurrera med? inte självklart att man vill arbeta med det mer konsultativa – Har ni någon ”krok” som gör att era franchisetagare och administrativa arbetet som det innebär att driva en Kravprofil på franchisetagare och planering av utbildningar inte lämnar er när avtalet går ut? franchiseorganisation. Å andra sidan om man vill utnyttja för franchisetagare är något att ta fram därefter. sina vunna kunskaper och söker nya utmaningar så är det Om man följer boken är det först nu man går ut och Produkten eller servicen en möjlighet. marknadsför sig som franchisegivare. Man måste då ha – Förändras er marknad ofta och fort kan det vara svårt tagit fram lämpliga informationsmaterial. I kapitlet om med franchise. Hur stabil är marknaden? informationsskyldigheten framgår även att man måste ha – Har ni tillräckligt standardiserad produkt/service med relativt utförliga sådana. klara priser?24 25
  • Ekonomi Det viktigaste är att man kan se att er affärsidé är lönsam Hur man uppnår och arbetar för en drogfri miljö är viktiga alla ”varför”. Vid utbildningar är handboken grunden och – Har ni analyserat er ekonomi så att ni förstår dess och att det finns en marknad. Brister det vad det gäller delar av handböckerna i Villa Vägen ut. Samarbetet med då kan man komplettera och förklara och ge bakgrund till marginaler och var vinsterna görs? hur väl ni utformat era rutiner och system så kommer myndigheter är något som franchisegivaren i detta fall på varför man skall göra si och så. – Är er ekonomiska administration sådan att ni kan det att ta lite längre tid att skapa franchisekonceptet och olika sätt medverkar till att det grundläggs under starten. Normalt så finns i en handbok följande avsnitt följa resultatet månad för månad utan långa därmed även bli dyrare. Till exempel har man även använt myndigheter på ur- ▲ Introduktion om företaget, dess värden, organisation eftersläpningar? sprungsorten för att föra över kunskap till myndigheter och historia samt hur franchiseorganisationen fungerar. – Har ni ekonomiska resurser som ger möjlighet för er Definiera framgångsnycklar på den nya orten. ▲ Affärs- och franchisesystemet, om hur verksamheten att arbeta med utveckling av franchisekonceptet innan Utöver att analysera sin verksamhet måste man definiera startar och hur olika delar hänger ihop. inkomsterna från avgifterna blir tillräckliga? vad det är som måste känneteckna en verksamhet som I CAP har man fokuserat på försäljning och distribution ▲ Hur lokaler, skyltning och utrustning skall se ut och – Är era ekonomiska kunskaper goda nog? er.Vad är det som gjorde att man lyckades och som man då man sett att detta är den svaga punkten hos sociala hanteras. – Är ert ekonomiska resultat sådant att andra skulle bli måste fokusera på för att lyckas? Det kan vara saker företag. Franchisegivaren fokuserar på att föra över kunskaper ▲ Instruktioner om det mesta såsom; tider, beställningar, intresserade? som inte är helt självklara men som gör skillnaden. Det om hur man får nöjda kunder som kommer tillbaka. upphandling, kundbemötande, arbetsbeskrivningar, – Skulle en franchisetagare få en så bra ekonomi att de finns alltid några nyckelfaktorer som ger framgången. bokföring, standarder, kvalitetskontroller, annonsering, även kan betala er avgift? Det är dessa som man måste säkerställa så att de finns hos Eftersom det kan vara svårt att riktigt definiera vad det reklamationer och klagomål etc. – Vad kan leda till att er ekonomi blir sämre? franchisetagaren genom att föra över dessa kunskaper och är av allt det man gör som är det avgörande så kan det ▲ Mallar för kontrakt, enkäter med mera. följ upp dem. Ofta kan detta vara saker som grundarna ser vara bra att ta hjälp utifrån. Många sociala företag har ▲ Kontaktregister. Administration som en självklarhet, men som kanske inte andra skulle haft olika typer av utvärderingar. Tyvärr fokuserar de – Har ni effektiva system för ekonomisk administration, uppfatta som viktiga för att de har andra perspektiv eller flesta sådana på den sociala sidan av verksamheten. Har Vi har i Villa Vägen ut! och Le Mat valt att dela upp våra uppföljning av försäljning, dokumentation, kvalitets- saknar kunskapen. Dessa kännetecken måste man säker- man inga egna möjligheter att bekosta utvärderingar av handböcker i tre respektive två delar för överskådlighetens uppföljning, kundnöjdhet och liknande? ställa så att de blir tydliggjorda och beskrivna i handbok företagandet, kan säkerligen uppsatsarbete från högskole- skull. – Har ni en tydlig ledningsorganisation där var och vet och andra material. studenter vara en hjälp till att lyfta blicken. Handboken kompletteras i regel med en rad bilagor sitt ansvar och sina befogenheter? bestående av olika dokument, blanketter och mallar som – Fungerar era system för att alla medarbetare skall dela I Villa Vägen ut var de viktigaste framgångsfaktorerna Utveckla manualen/handboken man använder i verksamheten. information i praktiken? empowerment-perspektivet, drogfriheten och samarbetet Det mest tidskrävande arbetet i att bli franchisegivare är Att skriva en handbok för verksamheten är en stor del av – Har ni utvecklat er så att ni använder informations- med myndigheterna. Empowerment-perspektiv handlar att skriva de handböcker eller manualer som beskriver föreberedelsearbetet i att bli franchisegivare. Men det är teknologi smart nog? om människosyn och ledarskap. Många som jobbar i hur franchisetagaren skall arbeta. Man får vara beredd även något som man fortsätter med hela tiden. Den skall – Har ni policy och riktlinjer för miljö och resursför- sociala företag gör rätt från början medan vissa aldrig på att när man gör det så leder det till att man lyfter på vara ett levande dokument som kompletteras och ändras brukning? förstår hur de hindrar andras utveckling. Att ge människor locket och är tvungen att tydliggöra ett antal saker som utifrån de erfarenheter som man gör. I sin enklaste form – Har ni policy och rutiner för mångfald och jämställdhet? möjlighet att växa handlar i hög grad om ledarskap; att man slarvat med under åren. På så vis blir arbetet även en är den en pärm, men det förekommer även att den finns – Har ni tydliga strukturer som går att föra över för att skapa förutsättningar för att man får uppgifter i nivå med utveckling av kvalitén i den ursprungliga verksamheten. på franchisegivarens intranät. Det viktiga är att den blir säkerställa empowerment och delaktighet? ens förmåga men som leder en vidare. Hur mycket och vad man skall skriva i handböckerna skiljer skriven på ett sådant sätt att den faktiskt används. Därför sig åt. Det är också viktigt att se att den första handboken är en avvägning av mängd och hur detaljerad den skall Bryt nu inte ihop efter att ha gått genom alla dessa frågor! Det är inte självklart hur man för över sådana kunskaper just är den första. Den kommer att och skall ständigt vara alltid något man måste tänka på. Ingen har tillfredställande svar på allt detta. Era svar och och insikter. Det sker delvis genom strukturer i form av förändras och förbättras. Saker dras bort och läggs till. I regel får man kvittera ut ett exemplar av handboken funderingar sätter fokus på sådant ni måste utveckla under stadgar och arbetsorganisation. Även utbildningar och En poäng är att den skall vara koncis och lättillgänglig. först när man skrivit på avtal och blivit franchisetagare. franchiseprocessen. diskussioner med ledarna hos franchisetagaren om hur Den skall kunna fungera som en uppslagsbok. Man skall man arbetar för empowerment är viktiga delar. få tydliga instruktioner, men den behöver inte förmedla26 27
  • Profilmaterial och kommunikationsguide Anledningen är att man behöver det som underlag för Affärsplanen för franchisegivaren Etableringsplan och marknadsföring Man kanske har en genomtänkt användning av logotyp likviditetsbudgeten. Även om ni framgångsrikt drivit er verksamhet länge är av franchisegivaren och tryckmaterial. I så fall är det bara att se över den så Er verksamhetsidé avgör hur ni skall räkna på löneuttag till det en förändring av er affärsidé när ni blir franchisegivare. Er affärsplan skall hänga ihop med en etableringsplan att andra även har lätt att förstå hur man skall använda franchisetagarna. Är det olika alternativ som är möjliga kan Ni bör därför göra en affärsplan. En mall för sådan hittar som innefattar hur många enheter ni skall starta varje färger till exempel. Har man inte gjort detta bör man ta man avstå från att lägga in löner i kalkylen, men då måste ni hos Coompanion och andra företagsrådgivare. år, och gärna var. Det kommer att krävas en handfull hjälp nu att forma den grafiska profilen. Annars kommer man säkerställa att det inom rimlig tid finns tillräckliga franchisetagare i de flesta fall för att man skall kunna ha ni snart att se en uppsjö av personliga varianter som inte överskott för att betala löner. Målet är ju att skapa arbete, Arbetet innebär att ni på allvar funderar på marknaden någon som arbetar med att ge dem det stöd som gör att stödjer byggandet av ett gemensamt varumärke. men det kan vara svårt med löner då de kommande med- och kommer fram till hur många etableringar som är de hålls lyckliga och nöjda. lemmarna kan ha bidrag eller ersättningar av olika slag. möjliga. Den bör innefatta en analys av era egna styrkor Kalkyler och svagheter och hur ni skall organisera er verksamhet. Etableringsplanen måste vara konkret så att den även En väsentlig del i att utveckla franchisekonceptet är att Likviditetskalkyl En viktig punkt i er affärsplan är en budget. Den bör innefattar ett antal mål och aktiviteter där ni marknadsför göra kalkyler som man kan visa franchisetagarna. Det Ni bör göra en likviditetskalkyl, det vill säga. en beräkning visa att era intäkter och ert resultat är så pass goda att ni er för att få franchisetagare. Underskatta inte denna tid, är dock viktigt att påpeka att franchisetagarna själv har av behovet av att låna för att kunna betala leverantörer klarar att vara en god franchisegivare.Viktigt är att den även om många är intresserade så kommer det att behövas ansvar för att göra sin budget. Givaren skall aldrig göra och andra varje månad och för att se pengaflödet. Även baserar sig på realistiska bedömningar av den tid och insatser från er sida för att få dem att fatta beslut. Utan budgeten åt dem. Ansvaret ligger hos franchisetagaren. denna bör brytas ner månadsvis. Det kan vara befogat att, övriga resurser som krävs. franchisetagare blir det ju inget av alla vackra planer. Utifrån pilotverksamheten så bör man göra investerings-, eftersom det kan bli större utbetalningar år 2 och 3 att resultat-, och likviditetskalkyl för en enhet. I det följande göra budget även för dessa år. En väsentlig del i er planering är att fastställa avgifts- Säljmaterial som presenterar vad det innebär att bli fran- beskrivs dessa kalkyler kort. Mallar finns hos Coompanion strukturen. Avgiften som franchisetagarna betalar måste chisetagare behöver tas fram. Men även material som ger för sådana kalkyler. I nästa avsnitt kommer vi till de kalkyler täcka de kostnader ni har för att ge dem service. den information som franchisetagaren enligt lag har rätt eller snarare budgetar som man som franchisegivare Följande intäkter kan vara aktuella: till behöver produceras.Vi kommer i avsnittet om infor- måste göra för den egna verksamheten och att fastställa ▲ Inträdesavgift mationsskyldighet att behandla vilken information det är. avgiften. ▲ Löpande serviceavgift ▲ Marknadsföringsavgift Avtalet Investeringskalkyl ▲ Varupåslag och provisioner Franchisetagaren får rättigheten att bedriva verksamhet En investeringskalkyl skall upprättas på de investeringar r med ert varumärke genom det avtal som ni ingår. Denna som behövs för att etablera verksamheten. Utöver Ni bör upprätta investerings-, resultat-, och likviditets- rättighet har man inom ett område. Det är viktigt att inträdesavgiften behöver den omfatta kostnader för att kalkyler på samma sätt som ni gjort för franchiseenheter- ni inledningsvis tänker igenom inom vilket geografiskt iordningsställa lokaler, inredning, datorer och andra na. I ert fall är det även viktigt att titta på finansieringen område man får rättigheten. I storstadsområdena kan maskiner, fordon och andra större investeringar. så att pengar finns för att växa. Många företag får problem det ofta bli aktuellt med flera franchisetagare, det måste I handboken framgår det vilken kvalité som krävs vad när det börjar gå bra, så även franchisegivare. Era avgifter framgå redan från början för franchisetagaren hur detta det gäller utrustning. På så sätt är den ett stöd för att kommer att släpa efter. Det tar tid för franchisetagarna att kommer att bli. göra investeringskalkylen. kunna betala in avgifter och det är mycket arbete för er Ni bör konsultera juridisk kompetens för att säkerställa i början. Er etableringsplan kommer kanske att behöva kvaliteten och hållbarhet i avtalet. Resultatkalkyl anpassas till vad ni har råd med. I följande kapitel går vi genom avtalets rubriker. Utifrån er befintliga verksamhet och erfarenheter görs en kalkyl för vart och ett av de första tre åren. Det första årets kalkyl skall även delas upp månadsvis.28 29
  • Kravprofil på franchisetagare Serviceutveckling handlar om att kunna leverera service till sina franchise- Men man bör som franchisegivare noga tänka igenom Vem som helst hade inte lyckats att göra det ni gjort. Det Som franchisegivare måste man naturligtvis erbjuda tagare så att de inte blir missnöjda. Normalt sett kan man arbetsfördelningen mellan sig och tagaren. Det är viktigt är knappast så att ni vill ha vem som helst som franchise- sina partners service, och den måste utvecklas under en räkna med att det krävs en handfull enheter innan man att franchisekontorets ansvarsområde inte blir större än tagare. Det är därför viktigt att ni upprättar en profil på längre tid. kan ha en heltidstjänst som jobbar med detta. man klarar. Hur mycket utbildningar hinner man med? vilka som ni vill skall bli era samarbetspartners. Fokusera Vilka marknadsföringsinsatser är realistiska? Hur många på det som leder till framgång! Saker som är aktuella i många fall är att ge stöd vid Uppgiften för franchisekontoret är dubbel; att få igång möten klarar man? Vilka centrala inköp är värda arbets- upphandlingar, eller teckna ramavtal som man kan jobba nya franchiseenheter och att ge service till de befintliga. insatsen? Utbildningsdesign under, inköpsavtal med leverantörer, arbetsgivarfrågor, Det är delvis två olika verksamheter. Den första delen Franchisetagaren kommer till er för att ni har kunskap. coachning till ledarna, drift av hemsidan och annan handlar om att marknadsföra konceptet, rekrytera och Skaffa franchisetagare Hur den skall förmedlas måste ni ha en plan för. Det marknadsföring. utbilda nya franchisetagare. Den andra delen handlar om Sanningens minut är när man skall skriva avtal med kan ske på många olika sätt. Sociala företag kan ha en Viktigast är dock att finnas till hands för råd och stöd att ge service och stöd, arrangera utbildningar och möten franchisetagare. Att få de rätta franchisetagarna är ju helt något längre startsträcka med tanke på att resurser ofta hela tiden. samt göra uppföljningar och kontroller. avgörande. I social franchising så kommer i de flesta fall saknas. Vi har löst det så med Villa Vägen ut! och Le Mat processen att rekrytera och välja ut franchisetagare att se att entreprenörerna får punktinsatser genom utbildning Franchisekontoret En annan viktig uppgift för franchisekontoret är att annorlunda ut än i normal franchising. Att annonsera i direkt från franchisegivaren, men att längre utbildnings- Att starta en franchiseverksamhet är man i regel tvungen utveckla affärsidén eller produkterna. Inspirationen kan en ort om franchisetagare är nog endast i undantagsfall insatser för att stärka företagarkompetensen och som stöd att göra parallellt med att man driver ordinarie verksamhet. komma från enskilda franchisetagare eller från omvärlds- en bra lösning.Villa Vägen ut! tror att man hittar franchi- i grupprocessen görs av lokala Coompanion. Utgångs- Så fort som möjligt är det lämpligt att kunna skapa den bevakningen. setagare med den rätta inställningen och kompetensen punkten i utbildningarna är handboken. Utbildningarna organisation som man funderat ut i affärsplanen. Det genom organisationer som KRIS (Kriminellas revansch i kombineras med praktik på befintliga enheter för samtlig En uppgift för franchisekontoret är att skapa förutsättningar samhället). Le Mat kommer säkerligen att spridas genom personal på den nya enheten. för ökad lönsamhet. I många fall så tecknar franchisegi- t.ex. Coompanions nätverk. En viktig del i etablerings- varen inköpsavtal med leverantörer för att få rabatter. Det planen är just att finna ut vägar att nå ut och intressera ll Det är viktigt att tänka på att det som skall föras över till leder till lägre kostnader och stor nytta för franchisetagarna. de mest intressanta målgrupperna. d. de nya personerna är en företagskultur. Det kan ta lite tid. Baksidan är dock så att man då i franchiseavtalet behöver För att göra det är det en fördel om de ledande personerna a bestämma att franchisetagaren måste köpa från denna Franchisegivaren måste vara noga med att informera deltar i detta som de kulturbärare de är. Att göra praktikk leverantör. Och det kommer alltid att finnas enskilda om vad man förväntar sig och avläsa de reaktioner detta är säkerligen ett bra sätt. som kommer att hitta lägre priser någonstans lokalt vilket väcker hos de intresserade. Troligen behövs det ett antal kommer att fresta dem att bryta solidariteten. möten för att avläsa entreprenörernas seriositet. Om det Ni kanske kan försöka formulera för er själva några finns en grupp så kan det säkerligen vara lämpligt att nycklar i er kultur. Hos oss på Coompanion säger vi att I vissa fall så löser franchisegivaren centrala funktioner för Coompanion gör en kortare utbildning för gruppen för vi är mänskliga, informella, engagerade, kunniga och franchisetagarna. I en del franchisekedjor är det franchi- att man på så sätt skall få känna på varandra lite. utmanande.Vi försöker uppfylla följande sentenser; segivaren som har hyreskontrakten. Det gör det lättare när ”personliga men inte privata”, ”självsäkra men inte någon franchisetagare lägger ner, men innebär samtidigt Som franchisegivare måste man vara beredd på att säga arroganta”, ”engagerade och engagerande men aldrig ett större ekonomiskt åtagande. I vissa fall som till exempel nej efter intervjuer och möten om man känner sig tveksam missionerande” samt ”professionella – användbarhet är Villa Vägen ut! så tecknar franchisegivaren ramavtal med till om entreprenörerna verkligen kommer att klara av ledordet”. Ett annat sätt är att ha gjort klart för sig de kunder. Det kan även leda till att franchisegivaren fakturerar, att driva verksamheten. grundvärderingar som finns och vilket beteende de vilket naturligtvis underlättar för att få in avgifterna och för med sig. förbättrar likviditeten hos denne.30 31
  • Att bli franchisetagare Franchising är ett sätt att lättare kunna komma igång och Nackdelarna Gruppens förutsättningar ta ett skutt över kunskapsgapet. Den som är speciellt i Det finns självklart en baksida av social franchising också. Att starta ett socialt franchiseföretag reser i stort samma Att vara social franchiseföretagare franchising är att man inte är helt självständig. Friheten ▲ Man måste anpassa sig och följa de gemensamma frågor som att starta ett kooperativ eller annat socialt Det finns många olika motiv till varför man väljet att starta som företagare begränsas av att man inte själv kan standarder och regler som finns i handboken. Det företag. och driva företag. För de flesta handlar det om ett behov bestämma om förbättringar man tycker är nödvändiga. som ni tycker borde förbättras kanske inte går att av frihet att bestämma över sig själv och sin tid, få arbeta Som social franchisetagare kan man kanske komma över göra, då andra inte är villiga. Å andra sidan tvingas Är ni villiga att satsa på detta fullt ut? Man kan inte smyga med något som man trivs med och utveckla en egen idé denna nackdel om det leder till att man når de sociala man till förändringar som franchisegivaren anser igång en franchiseverksamhet som man många gånger samt att nå en ekonomiskt hållbar situation. I det sociala målen och kan ingå i en social rörelse som det aktuella nödvändiga. gör med andra företag. Det gäller att satsa 100 % från företaget handlar det nästan alltid om att få ett arbete, franchisesystemet kan bli. ▲ Det finns en kostnad genom avgifterna som kan vara början. Har ni stöd i er omgivning för det ni vill göra. vilket många saknat på grund av diskriminering eller av betydande. Är den fast så blir den tung att bära om Att vara företagare innebär att man inte kan resonera andra orsaker. Utöver arbete så är även behovet av gemen- Fördelarna det går dåligt. bort behov om att arbeta mer än normal arbetstid om skap oftast en viktig drivkraft för den sociala företagaren. Det finns många fördelar med att bli social franchisetagare ▲ Ibland får man bara handla från leverantörer som har det krävs, även om det självklart bör vara ett mål att inte jämfört med att starta ett oprövat socialt företag. avtal med franchisegivaren och därmed inte välja själv. arbeta mer än normalt. Går det dåligt får man jobba lite Att starta ett företag kräver mycket av dem som gör det. ▲ Man får tillgång till en affärsidé, varumärke och ett ▲ Ni kan inte sälja eller ändra ägandet hur ni vill utan mer, helt enkelt. Man måste fokusera och blir för en tid vara tvungen att fungerande system och kan komma igång mycket godkännande av franchisegivaren. prioritera bort andra saker man vill eller brukar göra. snabbare. Misstag behöver inte upprepas. Man får ▲ Vill man upphöra av någon anledning att ingå i Är gruppen eller teamet det rätta? Litar ni på varandra Som företagare måste man utöver själva det praktiska ar- ensamrätt i ett område. kedjan så är avtalet konstruerat så att ni inte kan och har ni rätt sammansättning? Det kan finnas olika betet i verksamheten även leda och styra, administrera och ▲ Kunskapsbehovet är mycket mindre. Det finns stöd driva verksamheten vidare utan att ändra erbjudande ambitioner bland er. Det behöver inte vara ett problem marknadsföra den. Det krävs en hel del kunskaper för att för själva verksamheten och kunskap om hur man och marknadsföring. om alla accepterar att det är så. Ta gärna hjälp från lyckas, även om dessa inte skall överdrivas. Det är många driver ett företag får man del av genom utbildning, ▲ Om andra franchisetagare missköter sig så kan det Coompanion för att diskutera er grupp. Det kan underlätta som blivit framgångsrika utan att från början haft kunskaper handbok och rådgivning. påverka varumärket och därmed skrämma bort kunder att någon utifrån kommer och ställer de rätta frågorna. I om företagande. Att ta hjälp och råd utifrån om det man ▲ Löpande support och administrativa tjänster innebär från er verksamhet. Och för att franchisegivaren skall våra social franchisingkoncept har vi relativt omfattande inte kan är en utmärkt egenskap hos företagare. att man kan fokusera på verksamheten. kunna kontrollera kvalitén så måste ni kontinuerligt kompanjonavtal. Det hör nämligen till livet att oenighet ▲ Det är lättare att få lån. Finansiärer känner större lämna rapporter och acceptera kontroller. uppstår, men det måste lösas smidigt för att företaget skall trygghet eftersom det finns något bakom er och kunna fortleva. Det går att förebygga en hel del genom affärsidén är dokumenterad. Det kan bli lättare av Att vara uppmärksam på initiala diskussioner och bra kompanjonavtal. samma anledning att få bra läge och hyreskontrakt. Att gå in i en franchiserelation är ett stort beslut. Ett avtal ▲ Det ger ofta bättre lönsamhet då inköp blir billigare skall skrivas som i regel kommer att gälla i fem år. Ni Kan ni inordna er i ett system? Ni måste ju följa hela och verksamheten kan bedrivas effektivare. skall investera tid och pengar, så det är inte konstigt om franchiseorganisationen. Här måste ni vara ärliga mot er ▲ Er marknadsföring har glädje av gemensam ni kommer att känna en tveksamhet. Ni behöver fundera själva och franchisegivaren. Ni känner er själva. Om det marknadsföring och de andra franchisetagarnas genom om ni är mogna, om franchisegivaren kommer är viktigare för er identitet att bygga ett eget varumärke marknadsföring. att ge er det stöd ni behöver och om affärsverksamheten och bestämma allt själva än att återanvända andras kunskap ▲ Man blir del i ett nätverk där kunskap hela tiden ger de intäkter ni behöver. och inte få huvudrollen så kanske ni skall avstå från att utvecklas och utväxlas. Tillsammans kan man åstad- bli franchisetagare. komma mer på många plan.32 33
  • Den sociala franchisegivaren personer som kommer att arbeta med er och som har klara perioder av dålig lönsamhet och för att expandera För er som franchisetagare är det viktigt att ni får det tillräcklig tid och kunskap. Ni vill säkert träffa de personer i den takt man bestämmer sig för. I den sociala före- stöd ni behöver och betalar för. Det kan vara vanskligt som är nyckelpersoner och de som skall ha mest kontakt tagsvärlden trollar man ofta med knäna och lyckas skaffa att bedöma särskilt om det är en liten och ny franchise- med er. fram pengar genom projektmedel. Det kan givetvis vara givare. Några saker ni måste fråga er är: svårt att bedöma sannolikheten i det. Finns det andra Vilka är och blir de andra franchisetagarna? Det är viktigt intressenter som är villiga att backa upp om det blir Vilken erfarenhet finns, det vill säga. hur går den ur- för er att andra franchisetagare är bra, eller till och med svårigheter? sprungliga verksamheten och vad är orsaken till att det bättre än er. Franchisegivarens kriterier för att välja går bra? Ni måste ju fundera själva och bedöma om franchisetagare är viktiga för er liksom naturligtvis vilken Är de inkomster som franchisegivaren har tillräckliga för franchisegivaren har kunskap att bedöma om verksam- expansionsplan som finns. Innebär det att man har tid att ger er service? Ta reda på hur denne tjänar pengar, det heten kan bli lönsam på andra orter. för er? är ju viktigt för er att inte den verksamheten är under- finansierad. Vilken kunskap och beredskap finns för att vara social Är franchisegivaren solid nog? Det blir en katastrof för franchisegivare? Det är ju en sak att driva egen verksamhet. er om franchisegivaren inte lyckas fullfölja sina planer på Om franchiseerbjudandet Frågan är om franchisegivaren har företagsstruktur och grund av dålig lönsamhet eller liknande. Ni bör kunna få Som ni ser på andra ställen i denna bok så kan innehållet reda på om franchisegivaren har tillräckligt kapital för att i vad man får som franchisetagare variera mellan olika koncept. Men det mest avgörande är om affärsidén för verksamheten ni skall driva är tillräckligt bra och att ni får valuta för avgiften. Hur ser kalkylen ut? Kommer ni att få en god ekonomi? När ni skall starta; hur kommer stödet att se ut? De sätt Ni kan inte förvänta er några utfästelser från franchise- ni får kunskapen kan variera likaså den tid det tar för givaren eller att få se någon annans resultaträkning. Men er att komma igång. Dessa uppgifter är viktiga för er den kalkyl ni får bör ni kritiskt granska och ställa många planering. frågor runt.Vilka avgifter skall ni betala och vilka villkor finns det för betalning? Vilket stöd kommer ni att få för att driva verksamheten? Det är inte säkert att franchisegivaren kan ge er fullständiga Vilken marknadsföring blir aktuell? Huvuddelen av försäkringar om antalet utbildningsdagar och möten, hon marknadsföringen kommer ni säkert själva att stå för mot måste ju även möta förändrade behov hos franchisetagarna. era kunder, men det är relevant att få information om Men ni bör kunna få en uppfattning om vilket stöd vad som förväntas av er och vilka material och stöd ni får. handbok, rådgivning, nätverk och utbildningar kommer Ni bör även få information om den centrala marknadsfö- att ge er. ringsplan som finns för gemensamma insatser.34 35
  • Att förbli franchisegivare Skapa gemenskap Franchisetagarna är företagare och därav följer att man Många franchisetagare upplever snart att ett stort värde måste fokusera på den egna affärsverksamheten. Mötes- Att ständigt återskapa er relation ligger i utbytet med kollegor. Många franchisekedjor är verksamhet måste därför vara effektiv och värdefull för De flesta franchisetagare är mycket nöjda inledningsvis. relativt centralstyrda och bygger inte på utbyte mellan deltagarna. Fysiska möten bör kompletteras med intranät När de väl bestämt sig och ni hjälper dem att komma personer i de olika enheterna. Det tror jag inte kommer eller maillistor. Det kloka franchisekontoret använder en igång så är relationen på topp. Ni levererar mycket kunskap att fungera i framtiden. Förmågan att tackla förändringar teknisk plattform för detta som bidrar till att bygga en som de är i starkt behov av och de suger i sig. Ert försprång och att ständigt utvecklas blir alltmer beroende av att fler kunskapsbas av alla de frågor som folk ställer till varandra. är stort och de känner ofta att det är värt pengarna. De deltar i utvecklingsarbete. Lärande i organisationer anser vi Det skall helt enkelt vara möjligt att ta del av tidigare får ju så mycket. numera inte i lika hög utsträckning sker genom planerade diskussioner och svar på frågor som andra haft. utbildningar utan informationsutbyte och gemensam Är det i ett tidigt skede av er historia som franchisegivare reflexion med andra som möter samma utmaningar är Marknadsföringen så är ju varumärket inte så välkänt. De har kanske inte så viktigare för individernas lärande. Hur arbetsfördelning ser ut mellan franchisetagare och stort värde av det. Er första franchisetagare har inte lika franchisegivare vad det gäller marknadsföringen kan variera mycket glädje av varumärket som den 1000:e McDonalds- I social franchising är den personliga utvecklingen hos all i olika koncept och vid olika tidpunkter i kedjor. Huvud- restaurangen har. personal alltid ett viktigt mål. Om lärandet sker genom delen av all marknadsföring sker i de lokala enheterna. utbyte med kollegor blir möten med andra oundgängliga. Det är de som står för försäljning och kundkontakter. Med tiden utvecklas franchisetagarens kunskaper och Den sociala franchisegivaren måste därför skapa system Franchisekontoret skall stödja de lokala, men självklart Utbildningarna genomförs med egen personal eller de kan driva verksamheten utan er konkreta hjälp. som gör det möjligt för alla de som deltar i rörelsen att även sköta nationell eller internationell marknadsföring inhyrda utbildare. Oavsett vilket är det viktigt att man Huruvida ni då lyckas upprätthålla värdet för dem så att föra gemensamma diskussioner och lära av varandra. inklusive att hantera hemsidan. inte släpper på kvalitén. Dessa utbildningar är en av de de är villiga att fortsätta som franchisetagare är beroende Franchisekontoret behöver därför bygga upp olika viktigaste sakerna när franchisetagarna bedömer om de på hur väl ni utför ert arbete. Med tiden så stiger värdet aktiviteter där människor regelbundet kan träffas och lära Utbildning får valuta för sin avgift. När ni tar in externa personer så av varumärket. Men för att det skall göra det så måste tillsammans. En viktig del i detta är att hela tiden strategiskt Som franchisegivare kommer man kontinuerligt att bör man vara mycket noga med vad man vill få ut och ni tillsammans ha lyckats väl med er marknadsföring. Ju arbeta för att olika personer i systemet har kontakt med behöva utveckla och förbättra de utbildningar som man få dem att förstå hur er franchising fungerar, i synnerhet fler enheter desto mer marknadsföring och ju nöjdare varandra. erbjuder franchisegivarnas medarbetare. Det kan vara med hur ansvarsförhållandet ser ut. Ett sätt att ständigt kunder desto starkare varumärke. många olika slags utbildningar som man planerar och förbättra kvalitén på utbildningarna är att göra utvär- genomför. De kan exempelvis vara: deringar. Ett annat sätt är att ha ett litet utbildningsråd. Som franchisegivare har ni det övergripande ansvaret för Dessa bör dock ha utvärderingar som grund för sin kvalitén. Ni måste därför följa utvecklingen i de olika ▲ Introduktionsutbildningar för nyanställda diskussion, annars blir det just dessa franchisetagares åsikter enheterna noga och använda all er kreativitet för att hjälpa ▲ Utbildning när man vill förbättra eller införa något nytt som får för stort genomslag. dem att sköta sin verksamhet bättre än konkurrenter. ▲ Ledarskapsutbildningar Börjar kvalitén sjunka hos en del franchisetagare så lär ▲ Utbildningar i de egna datasystemen Uppföljning varumärket bli mindre värt och ni får därmed missnöjda ▲ Ekonomiutbildningar En väsentlig del av arbetet som franchisegivare är att franchisetagare. ▲ Specialistkurser följa utvecklingen i enheterna. För att göra det behöver Ni kommer att behöva utveckla er service med tiden så man ha tydliga system och fasta rutiner för rapportering att den möter de alltmer krävande franchisetagarnas behov. om försäljning, resultat, kompetensutveckling och andra Det kan handla om utbildning, villkor hos leverantörer nyckeltal. Man bör med tiden även skapa system för eller marknadsföringsmaterial. uppföljning av kundnöjdhet.36 37
  • Vilka nyckeltal utöver försäljning ni använder er av kan föreskriver. Man har ju ett avtal som gör att man inte Handboken vara tjocka som telefonkatalogen, medan andra kan vara variera, de skall fånga det väsentliga. Fokus bör dock kan lämna familjen och driva företaget efter eget huvud. mycket rudimentära. I flera avseenden kan det sägas att ligga på marknadssidan; hur många kundkontakter, antal Detta kan ställa till problem om inte kommunikationen Handboken eller manualen är en viktig del i franchise. det är lika viktigt hur handboken är skriven än vad som beställningar, försäljning etc. Men även de sociala aspek- sker på ett respektfullt sätt och man som franchisegivare Den sammanfattar och innehåller den viktigaste kunskapen står i den. Självklart är det viktigt med innehållet, men terna såsom rehabilitering, kompetensutveckling etc. bör inte är medveten om att nyttan för franchisetagaren ändrar för att kunna driva den aktuella verksamheten. Den är om läsaren inte kan ta del av den och upplever att den mätas och följas upp. sig med tiden. det viktigaste momentet för att föra över kunskapen från är ett stöd kommer man inte heller att ta del av innehållet. franchisegivare till franchisetagare.Vissa handböcker kan Är den alltför utförlig och omfattande kan den även bli Det som mäts och rapporteras tenderar också att bli det Det är viktigt att det avtal som man har är så tydligt som som fokuseras på i verksamheten. I praktiken hjälper ni möjligt för att undvika konflikter baserade på otydlighet. När man svarar i telefon franchisetagarna att fokusera på det väsentliga när ni Men som franchisegivare måste man vara beredd på att “Hotell Le Mat Göteborg. Det är Eva” följer upp genom att samla in data. lägga ner mycket tid på att lyssna och förklara vad som är Hur man följer upp finns beskrivet i handboken i respektive framgångskonceptet. Man skall absolut försöka undvika Ej på plats kedja. Därmed är det också föreskrivet att det skall ske att göra speciella överenskommelser med enskilda utan Om den som söks inte är anträffbar/pratar i telefon/ regelbundet. Reagera omedelbart om ni inte får de behandla alla på ett likartat sätt och vidmakthålla enhet- är upptagen med något, svara: rapporter som skall lämnas. Det måste vara självklart för ligheten. Som franchisegivare är det viktigt att uppmärk- – ”Han/hon är upptagen i telefon” eller alla från början att detta är en del av arbetet. samma och ta till sig franchisetagarnas erfarenheter så att – ”Han/hon sitter i ett möte” eller hela konceptet förbättras. – ”Han/hon är bortrest men kommer tillbaka på … Konflikter och dess lösning Konflikter uppstår i de flesta relationer efter en tid. Orsakerna Kommunikation och organisation Avsluta med kan vara många. Det är inte ovanligt i en franchiserelation Om man väljer en fedrativ organisation, det vill säga en – ”Kan jag be att han/hon ringer upp?” eller att franchisetagaren blir besviken då man inte når det kooperativ modell där franchistagarna tillsammans äger – ”Kan jag ta ett meddelande?” eller resultat man förväntat sig. Det kan självklart vara så att franchisegivaren, får man en modell för hur åtminstone – ”Kan jag hjälpa dig med något?” affärsidén inte är bra nog, men det kan ju även bero på det de formella diskussionerna skall föras. Där träffas man på egna agerandet. Likaså kommer franchisetagaren med årsmötet och beslutar i viktiga frågor och väljer demo- Säg aldrig tiden på olika lösningar som skulle kunna få deras verksamhet kratiskt en styrelse. – “Jag har ingen aning om var han/hon är” eller att fungera bättre eller leda till att de får lägre kostnader. Det är inte ovanligt att större franchisekedjor har någon – “Han/hon borde ha varit tillbaka förlänge sedan” eller Ur franchisegivarens perspektiv kan dessa framstå som slags förening som franchisetagarna är medlemmar i för – “Han/hon dricker kaffe men jag kan be att han/hon ringer upp” eller mindre intressanta då det skulle leda till alltför olika att skapa kanaler för utbyte. Den kan ha en styrelse där – ”Kan du ringa igen om en stund”. verksamheter och därmed ett otydligare varumärke om även franchisegivaren deltar. man genomförde dessa lösningar. Det är nämligen inte Lämna meddelande säkert att franchisegivaren kan förmå övriga att göra Oavsett hur man ordnar formerna för den gemensamma När personen som söks inte kan ta samtalet, utan ska ringa tillbaka, lämnar man ett med- likadant. Och kan han därför inte tillstyrka förbättrings- diskussionen och utbytet så är det viktigt att franchisegi- delande: meddela vem som söker och telefonnummer, i vilket ärende (om det framkommit), förslaget blir naturligtvis franchisetagaren missnöjd. varen har en dialog med varje franchisetagare kontinuerligt. dagens datum och tiden då personen ringde. Gemensamma möten kan inte ersätta detta. Det kan Till skillnad mot relationen mellan barn och föräldrar behöva schemaläggas när man skall skicka e-post, ringa Ringa upp kan franchisetagaren när de har sin fulla förmåga inte upp och besöka franchisetagarna. När man själv ringer. Presentera dig alltid med både namn och företag. lämna familjen utan måste fortsätta att göra som föräldern Exempel “Hej, det är Eva Persson från Hotell Le Mat Göteborg”.38 39
  • en hyllvärmare. Blir den däremot konkret och ett bra datum eller versioner framgår.) Det blir dock vanligt att Den andra delen innehåller ”vardagspraktikan”: Franchiseavtalet föreskriver i regel att handboken skall verktyg i det dagliga arbetet så kommer den även att man har tillgången till handboken över Internet vilket ▲ Tjänster och produkterna följas. Det innebär att franchisegivaren, som är den som användas ofta. Då ökar styrningen genom att man tar del naturligtvis underlättar uppdateringar. Det finns företag ▲ Marknadsföring ger ut handboken, kan införa nya element eller förändra av det franchisegivaren har skrivit. Och därmed ökar det som erbjuder just lösningar för publicering av franchise- ▲ Dagliga arbetet i konceptet som man har att följa. Men det är givetvis enhetliga agerande som man eftersträvar. handböcker. ▲ Företagets organisation så att franchisegivaren överväger vad som skall ändras ▲ Medarbetarfrågor och att dessa förändringar är vettiga. Större förändringar I de avsnitt som är viktiga så skall man inte vara rädd för Dispositionen är viktig. Villa Vägen ut och Le Mat har ▲ Upphandling och ramavtal kräver dialog och förankring för att alla i kedjan skall att vara alltför konkret. (Handboken skall ju vara ett stöd funnit det vettigt att ha etablerings- eller starthjälpen i en ▲ Ekonomi och administration förstå och vara villiga att göra det som krävs. Är det mer för novisen.) Ovan är ett exempel från Le Mat om hur man separat del. I Villa Vägen ut har man tre delar. ▲ Utbildning omfattande förändringar så har man kanske skaffat en bör svara i telefon för att belysa hur tydlig man kan vara. ▲ Uppföljning, kvalitetssäkring och miljö referensgrupp eller liknande för att den nya handboken Den första delen beskriver grunderna och värderingarna: skall passa franchisetagarnas verklighet. Formen är i regel en pärm med flickar. Det innebär ▲ Halvvägshuskonceptet Del tre är som sagt de förberedande delarna som: också att man får ett lösbladssystem som successivt kan ▲ Vägen ut! kooperativen ▲ Startplan Handboken får man som franchisetagare normalt först bytas ut. (Men glöm inte att använda ”sidfötter” med ▲ Socialt företagande och kooperation ▲ Finansiering av starten när man tecknat avtal, även om man kan få möjlighet att datum eller version för dokumenten.) Och komplettera ▲ Social franchising ▲ Den juridiska formen – ekonomisk förening bläddra i den vid informationsmöten och förhandlingar. ständigt med en uppdaterad innehållsförteckning, där dessa ▲ Företagsförsäkring Den samlar information och kunskap om hur man driver ▲ Fastighet för halvvägshuset ett företag för att förverkliga affärsidén. Den är därför ett ▲ Tillstånd för Hem för vård eller boende dokument som inte får spridas och när man slutar som ▲ Startutbildningen franchisetagare får man lämna tillbaka handboken. Därtill kommer ca 30 mallar och andra dokument som Självklart så avtar värdet av handboken när man lärt sig används i verksamheten för planering och dokumentation. verksamheten och haft företaget något år. Den fyller dock Dessa dokument är checklistor adresslistor på fängelser, fortfarande en stor funktion genom att den kontinuerligt anställningsavtal, blanketter för inskrivning etc. utvecklas och därmed formulerar konceptet för ny personal eller nya franchisetagare. Handboken är ett levande dokument och förändras kontinuerligt. Det är rimligt att den inte är så omfattande inledningsvis utan växer utifrån vad franchisegivaren gör för erfarenheter tillsammans med franchisetagare.40 41
  • Den ekonomiska sidan I kapitlet om franchisegivare behandlas kalkyler och I ett socialt företag kan villkoren vara annorlunda då Marknadsföringsavgift avgifter översiktligt, vi skall här utveckla finansiering och de som startar och driver företaget inte har kapital att Det förekommer även andra typer av avgifter. Även Franchise kan ses som en arbetsfördelning som skapar ge förutsättningar för ekonomisk planering. investera. Däremot har franchisegivaren samma kostnader dessa beräknas ofta på omsättningen. En sådan avgift är större ekonomisk effektivitet. Franchisekedjornas förmåga som ett kommersiellt företag för att utveckla franchisefö- marknadsföringsavgift som öronmärks för gemensamma att konkurrera pekar på att franchising är effektivt. Avgifter retaget. Det kräver ett mått av kreativitet. marknadsföringsaktiviteter. Utöver serviceavgiften så kan Avgifterna är centrala i franchiserelationen och ett känsligt det tillkomma en avgift på ytterligare 2-3 procentenheter Social franchising syftar inte till att ge avkastning och kapitel. De är en kostnad hos franchisetagaren och I Villa Vägen ut har man slopat inträdesavgiften och räknar för sådan marknadsföring. ekonomiska vinster, utan istället att lösa sociala behov en intäkt hos franchisegivaren. Som företagare är man med att varje enskilt nytt franchisekooperativ kommer och brister. En god ekonomi är ett medel för att göra givetvis intresserad av att hålla ner sina kostnader så att att finansiera sin start med projektbidrag och att Vägen ut detta. Sociala företag som vill utvecklas måste liksom det blir pengar över till löner och investeringar. Vilka genom det kan kompenseras för sina faktiska kostnader andra företag gå med vinst.Vinsten eller överskottet ger avgifter som används och dess storlek varierar mellan genom att man fakturerar. Även har man genom samarbetet ett kapital för att expandera i framtiden. Bygger man inte olika franchisesystem och det kan vara svårt att fastställa med Coompanion funnit en modell för hur en entrepre- e-- upp eget kapital så får man ofta likviditetsproblem när vilka avgifter man skall ha. nörsgrupp skall kunna få stöd i sin startprocess. det börjar gå riktigt bra. Det sociala företaget som saknar eget kapital har också svårare att få krediter. Inte klarar Som franchisegivare måste man ha ett långsiktigt Serviceavgift man heller av att hantera tillfälliga nedgångar utan att perspektiv; man måste behandla alla likartat och ha en Serviceavgiften varierar stort mellan olika franchisesystem. m m. göra sig av med personal. långsiktig lönsamhet. Det innebär säkerligen att man Flera faktorer påverkar hur man sätter avgiften.Vilken under de första åren innan affärsplanen är uppfylld service man får är en faktor. En annan kan vara den I franchise har både givare och tagare intresse av att det knappast får ekonomin att gå ihop. Under dessa år har lönsamhet som en verksamhet har. Möjligheten att mäta a går bra för båda. Givarens ekonomi är beroende av fram- man få franchisetagare, vilkas försäljning fortfarande är är en annan. I vissa branscher förekommer ju tyvärr att gången och resultatet hos franchisetagarna. Är franchise- under utveckling. intäkter inte blir bokförda vilket kanske gör försäljning kontorets ekonomi svag så kommer man inte heller av att till en dålig grund för att räkna ut avgiften. utveckla konceptet och ge den service som franchisetagarna Inträdesavgiften behöver. Normalt finns det en avgift som skall bidra till att täcka Det vanligaste är att man har en procentsats på omsätt- franchisegivarens kostnader för att utveckla franchisekon- ningen eller bruttovinsten. Runt 5% av omsättningen ceptet, rekrytera och den service och utbildning som är vanligt att avgiften ligger på, men det kan vara upp franchisetagaren skall få. I vissa koncept kan det ingå att till 20%. Det är ovanligare med en fast avgift men det man får utrustning alternativt får köpa den av franchi- förekommer. Det finns fördelar och nackdelar med segivaren. Man kan ofta räkna med att 10% av investe- båda tillvägagångssätten. Lokaler Lokalerna är en betydande utgift i ett företag och de får ringen för att komma igång utgörs av franchiseavgiften. Ibland förekommer i franchising att franchisegivaren får ofta en strategisk funktion genom sin placering. Ett nytt Runt 100 000 kronor ligger den på i många traditio- inkomster genom att göra påslag på varor som man säljer socialt företag kan ha svårt att komma över bra lokaler nella system som Fuji, Sandy, Gallerix och Taco Bar. eller förmedlar till franchisetagaren. Detta kan ju leda till till bra villkor. Hyresvärdar vill ibland ha bankgarantier Medan den för hamburgerrestauranger ligger på över en lägre franchiseavgift. Man bör nog vara uppmärksam eller liknande för hyran, vilka kan vara svåra att skaffa 300 000 kronor. på att den typen av förfarande kan leda till misstänksamhet och som kostar pengar. och minska transparensen.42 43
  • En verksamhet som vänder sig till allmänheten, men Normalt sett rekommenderar man inte att franchisegivaren Franchiseavtalet detta vara reglerat. Som franchisetagare vill man ju vara även ett halvvägshus som säljer till myndigheter, blir lånar eller på annat sätt finansierar franchisetagaren. Det säker på att villkoren inte förändras och franchisegivaren snabbt etablerad på en plats. För franchisegivaren kan det komplicerar franchiserelationen om man har den typ av Centralt i franchisingrelationen är avtalet. Det finns numera är ju intresserad av att inte förlora sin partner. I regel är vara värdefullt att ha tillgång till lokalen om en franchise- band. Som franchisegivare blir det svårt att avsluta när en franchiselag i Sverige som i första hand reglerar den avtalen och uppläggen konstruerade så att det är svårt tagare inte förnyar avtalet genom att man därigenom kan det inte fungerar i övrigt. Och en missnöjd franchisetagare information som man som franchisegivare är skyldig att att lämna som franchisetagare utan att upphöra med sitt ersätta denne med en ny franchisetagare i samma lokaler. kan låta bli att betala räntor eller motsvarande. Ett lämna. Normalt är samarbete mellan företag som hindrar företag. Ur franchisegivarens perspektiv är detta viktigt Då kan verksamheten fortsätta utan större avbrott. För alternativ är att låta en utomstående erbjuda bra finan- konkurrens förbjudet i Sverige och andra EU-länder. eftersom man har en långsiktig strategi och att det med franchisetagaren är det å andra sidan negativt att inte ha sieringslösningar. Det finns dock i EG-rätten vad man kallar ett ”gruppun- tiden blir svårare att hålla kvar franchisetagaren. Som en möjlighet att kunna driva en annan verksamhet till dantag” för samarbete mellan företag i form av franchising. franchisetagare är det dock viktigt att avtalet är sådant att samma kunder om man upphör med franchisen. Uppföljnings- och rapportsystem Har man en gemensam identitet, kunskapsöverföring om man vill sluta och gå vidare till annat att det medger Franchisegivaren skall månatligen kräva in resultat och och det finns en löpande support är denna typ av samar- att man kan få del i det värde som byggts upp i företaget Det förekommer att franchisegivare hyr eller äger lokaler likviditetsrapporter enligt en i handboken fastställd bete möjligt. Franchiseavtalet måste hålla sig inom detta under den period man drivit verksamheten. som man andrahandsuthyr till franchisetagare. Detta standard. Det innebär att man på supportkontoret kan undantag och vad som regleras inom lagstiftning som Nedan följer de rubriker som traditionellt finns i ett innebär ju naturligtvis en risk då man har kostnader för följa hur verksamheten går. För att möjliggöra detta finns hyresrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. franchiseavtal och några kommentarer om dess innebörd. dessa om franchisetagaren misslyckas. Samma sak gäller det i handboken anvisningar hur kontering och administra- ju även om man som franchisegivare lämnar garantier till tion skall ske. För franchisegivaren är framtagandet av avtalet en viktig Parter hyresvärden för sina franchisetagare. del av konceptutvecklingen. Man bör i denna process Avtalet skrivs mellan franchisegivaren och franchisetagaren, Som social franchisegivare bör man kanske ändå överväga Prissättning anlita juridisk kompetens för att säkra kvalitén i avtalet. i regel mellan juridiska personer. I social franchising är hur man kan bidra till att franchisetagarna skall komma Konkurrenslagstiftning gör att franchisegivaren inte kan Avtalens utformning skiljer sig mellan olika franchisetagare, det ju det sociala företaget som är franchisegivare. För åt lokaler på bra villkor. föreskriva priser eller lägsta pris. Man har dock rätt att men de är i regel ganska omfattande dokument. franchisegivaren är det dock väldigt viktigt att se bortom bestämma ett högsta pris. Leverantörer och även franchise- Avtalet reglerar inte hur verksamheten skall bedrivas, det den ekonomiska föreningen eller övriga juridiska former. Finansiering givare kan ha rekommenderade priser. Men man får dock sker i handboken. Därför måste avtalet i många avseende Man måste ju ha förtroende för franchisetagarna så att Normalt tillhandhåller franchisegivaren en investerings- inte agera med syfte eller resultat att upprätthålla priserna hänvisa till handböckerna. Men avtalet skall tydligt reglera man får i regel även i avtalet inkludera namnet på de kalkyl som innefattar den utrustning och andra kostnader i cirkaprislistan. Tecken på att det föreligger ett avtal eller parternas skyldigheter och rättigheter. Det skall även personer som är medlemmar eller ägare. för att komma igång. Dessa pengar behöver franchisetagaren samordnat förfarande för att upprätthålla rekommenderade beskriva den arbetsfördelning som finns mellan franchi- få fram för att komma igång. Det kan vara ett betydande priser kan exempelvis vara att leverantören övervakar segivaren och franchisetagaren.Vilket område som man Till skillnad mot vad man kan tro är det önskvärt att hinder för ett socialt företag vars medlemmar har lång sina franchisetagares prispolitik eller att man på något sätt får rättighet till är en del av avtalet och ersättningarna är franchisetagaren i sitt firmanamn inte använder franchi- tid av arbetslöshet bakom sig. I Equal Socialt företagande missgynnar de som avviker från listpriserna. andra viktiga delar. segivarens varumärke. Den juridiska personen bör heta har man kartlagt dessa svårigheter. En av de lösningar vi i något neutralt och helst något som inte innebär en egen Västra Götaland har skapet är en kreditgarantiförening för Återbäring Syftet med avtalet är till stor del att föregripa och anvisa identitet. I Villa Vägen ut! heter de sociala företagen till social ekonomi som kan ställa ut garantier för banklån som Sociala företag som är kooperativ har ju principer om lösningar på problem och konflikter som kan dyka upp. exempel TCD ek.för och KSPT ek.för vilket bygger på kooperativ behöver ta. En sådan startas även i Stockholm. maktdelning, men även om delning av vinst. Det är ju Det är självklart därför viktigt att avtalet är skrivet på ett bildarnas initialer. Om avtalet skulle sägas upp kan man fullt möjligt för franchisegivare som är kooperativa som sådant sätt att alla inblandade kan förstå dess innebörd. då inte fortsätta driva verksamheten med ett namn som Som social franchisegivare bör man ha en strategi för Le Mat att dela ut överskott i form av återlikvid, det vill anknyter till franchisegivarens varumärke. Att det egna franchisetagarnas finansiering. I Le Mat finns planerna på säga. att en del av överskottet delas ut som procent på det Ett franchiseavtal skall vara tidsbundet. Det får vara längst firmanamnet är ”identitetslöst”minskar också risken att att skapa ett bolag som äger eller hyr fastigheterna och man betalat. fem år. Det måste vara möjligt för parterna att gå skilda detta firmanamn börjar användas parallellt, t ex att någon som i sin tur hyr ut fastigheter till franchisetagare. vägar. Om det skall ske före avtalets utgång så måste skulle svara i telefonen: – Välkommen till KSPT44 45
  • Inledning Förbindelser Handboken Syftet med samarbetet skall framgå och varför man driver verr Båda parterna förbinder sig genom avtalet att under Handboken har ett eget avsnitt i avtalet som beskriver den i formen av franchise beskrivs i inledande paragrafer. fer. r och efter avtalstiden iaktta sekretess. Franchisetagaren hur denna är något man har till låns så länge avtalet består Man försöker även tydliggöra de begrepp och det varu- - förbinder sig också att inte engagera sig i konkurrerande men inte längre. Hur man skall hantera handboken som märke som man använder. verksamheter. konfidentiell handling föreskrivs också. Innehållet i hand- boken omfattas av sekretessen och den är inte begränsad Rättigheten För att franchisegivaren skall kunna upprätthålla kvalitets- till avtalstiden utan obegränsad. Vilken rättighet som överlåts det vill säga. att driva ett arbetet så måste man ha rätt till insyn. Det innebär att företag som använder franchisegivarens varumärke och franchisetagaren ger denne rätt till inspektioner och Utveckling och utbildning metoder framgår i detta avsnitt av avtalet. Avtalet tillgång till redovisningshandlingar och liknande. En väsentlig del av franchise är den kunskapsöverföring beskriver också inom vilket område denna rättighet och utveckling av konceptet som sker genom utbildningar gäller. Ibland är det kopplat till en speciell fastighet eller r och träffar. Franchisegivaren måste ordna sådana och plats. För franchisetagaren är det också viktigt att veta Förhållandet till tredje man och franchisetagarens medarbetare förbinder sig att delta på om denna rätt är något man får exklusivt eller inte. gemensam identitet dessa. Hur kostnader för dessa fördelas beskrivs i avtalet. För båda parter är det viktigt att avtalet klargör att man Normalt får franchisetagarna betala rörliga kostnader, Det geografiska området hittar man ett lämpligt sätt inte kan representera eller binda den andra parten genom logi, resor och egen arbetstid. att beskriva, man får bara tänka på att olika indel- avtal med kunder eller leverantörer om det inte särskilt ningsmodeller förändrar sig. Som franchisetagare framgår av avtalet. Man arbetar under samma varumärke Marknadsföring har man sällan rätt att marknadsföra sig aktivt utanför F Franchisetagarens skyldigheter men är skilda juridiska personer. Franchisetagaren måste Rollerna i marknadsföringsarbetet beskrivs och att man området, däremot är kunder som vänder sig till en som Detta avsnitt innehåller inte alla detaljer utan hänvisar till därför i sin korrespondens och på sina fakturor använda kan förvänta sig att franchisegivaren gör en planering för kommer från andra områden något man i regel får handboken. Det kan dock finnas föreskrifter om vilken sitt firmanamn och organisationsnummer. denna. acceptera. Det man kallar passiv försäljning kan alltså organisation man skall ha.Villa Vägen ut! har som social Handboken beskriver hur man skall göra med reklama- knappast förbjudas. franchisegivare i sin handbok normalstadgar och kom- tioner och det är viktigt för hela franchisekedjan att dessa Ekonomi och administration panjonavtal som säkerställer karaktären på verksamheten. följs, annars riskerar varumärket bli en negativ marknads- Franchisegivaren skall hålla med instruktioner för hur Franchisegivarens skyldigheter I avtalet preciseras vilka som är medlemmar och att det föring. administrationen skall läggas upp och skötas. Det innefattar Avtalet bör beskriva så utförligt som möjligt den service skall finnas en verksamhetsansvarig som franchisegivaren en kontoplan som man förbinder sig att följa. Franchise- som franchisegivaren ger både i samband med etablering godkänner. Ägare och medlemmar kan ju förändras i en Man har oftast ett profilprogram som man genom avtalet tagaren är skyldig att lämna budgetar och rapporter. som i den kontinuerliga driften. Man måste dock vara juridisk person på ett sätt som franchisegivaren kan ha svårt förbinder sig att följa. Avtalet tydliggör att varumärkena öppen för att det kommer nya behov hos parterna. att acceptera när man varit noga vid valet av franchisetagare. och kännetecken är franchisegivarens. Därför regleras Man kan som franchisegivare i avtalet kräva att godkänna även att franchisetagaren inte får använda dem på andra den revisor som franchisetagaren skall utse. Det är viktigt Vi har ju tidigare behandlat vad det innebär att vara Har man krav på att tagaren skall följa centrala inköpsavtal sätt än de som uttryckligen godkänns av franchisegivaren. att revisionen sker på ett riktigt sätt eftersom man aldrig franchisegivare. Men avtalet tar upp hur man klarar av bör det nämnas i avtalet. Likaså bör man om det finns Det kan handla om hur man använder en del centrala kan ha full insyn i bokföringen. Likaså kan det finnas kvalitetssäkringen, stöd som lämnas, syftet med handbok ramavtal eller liknande som franchisegivaren tecknar begrepp och till exempel webbadresser. Tidigare beskrevs speciella krav på de försäkringar som tagaren är skyldiga och att den innehåller anvisningar till franchisegivaren, och som franchisetagaren förväntas följa skriva om dem även att franchisetagaren inte kan välja firmanamn för sin att teckna. centrala inköp, marknadsföring med mera. i avtalet. Att franchisegivaren har krav, vilka framgår i juridiska person hur man vill. Att franchisetagaren är skyldig att betala löner, skatter handboken, på lokalerna och eventuellt skall godkänna och skulder är självklart men underlåtenhet att göra det dem preciseras också. kan bli ett avtalsbrott.46 47
  • Avgifter Avtalets upphörande Franchisegivarens Informationsplikten Avgifterna och hur dessa skall betalas anges i avtalet. Det kan finnas behov av att avsluta avtalsrelationen innan informationsskyldighet Man skall ge en information om ”avtalets innebörd och avtalstidens slut.Väsentliga avtalsbrott är en orsak. Man övriga förhållanden som behövs med hänsyn till omstän- Överlåtelse av rättigheter bör precisera vad som kan vara väsentliga avtalsbrott.Villa Inledning digheterna”. Detta skall förstås som att det är viktigt att I social franchising är man normalt inte intresserad av Vägen ut! har till exempel angivit brott mot drogfriheten Franchisegivaren har enligt lag skyldighet att ge information sådana delar av avtalet och verksamheten som kan ha att någon annan blir franchisetagare, men det är ändå som ett sådant avtalsbrott. Även mindre allvarliga brott till franchisetagaren innan avtalet skrivs under så att denne avgörande följder för franchisetagaren är tydligt beskrivna. rimligt att franchisetagaren kan sälja rättigheten om det som inte rättas till eller upprepas kan vara grund för förstår vad den skall skriva under. Syftet är vällovligt och Utöver information om avtalet skall man lämna infor- finns betydande investeringar gjorda. Även om man är avtalsbrott. Att man inte betalar avgifter är också avtals- stärker franchisetagarens ställning genom att denne får mation om andra relevanta förhållanden såsom innehåll ett kooperativ kan medlemmarna ju vilja lägga ner och brott. Om part går i konkurs upphör också avtalet. bra information och tid att sätta sig in i den framtida i andra avtal som man även skall ingå tillsammans, såsom då sälja verksamheten. En överlåtelse skall dock skriftligt relationen. hyreskontrakt eller leasingavtal. Relevant information är godkännas i så fall av givaren. Franchiseavtalet bör även Regler efter avtalets upphörande även franchisegivarens framtidsplaner. ange de krav som ställs på en franchisetagare och att de För franchisegivaren är det också viktigt att försäkra sig När och hur kostnader i form av utbildningar som franchisegivaren om att allt som markerar tillhörighet till franchisekedjan Franchisegivaren skall lämna över informationen senast behöver genomföra till den nye franchisetagaren bekostas tas bort eller återlämnas så att de inte finns kvar i någon 14 dagar före undertecknandet av avtalet. Det innebär av den tidigare tagaren genom att de ingår i försäljnings- annan verksamhet. Normalt sett har man ett ettårigt att man har vad som kallas en ”cooling of period”. Det priset. Franchisegivaren har normalt en förköpsrätt in- konkurrensförbud för att försvåra att franchisetagaren är viktigt att franchisetagaren skriver under ett daterat skriven i avtalet för att på det viset få möjlighet att styra fortsätter under annat namn. Det är viktigt att man är dokument som styrker att denna tagit emot dokument vem som blir franchisetagare. Det innebär att om man tydlig eftersom hon kan sitta kvar med hyreskontrakt med informationen. inte anser köparen lämplig så kan man köpa verksamheten eller liknande avtal. för att sedan överlåta den till någon mera lämplig. För att undvika missförstånd bör man sätta samman ett Tolkning, medgivande och meddelande informationspaket som innehåller alla dokument och Utveckling Avtalet innehåller också skrivningar om hur det skall med en tydlig innehållsförteckning, även dokument som m Många affärsidéer kan vara bättre än franchisegivaren tror tolkas som helhet. Likaså finns regler för att undanröja tidigare lämnats kan ingå. i sin etableringsplan och kan i framtiden möjliggöra fler missförstånd i kommunikation. I regel säger dessa att Det är franchisegivaren som har bevisbördan att visa att enheter. Avtalet kan innehålla regler om vad som gäller om skriftlig kommunikation är det som gäller för medgivande informationen har lämnats eller att den redan var känd d ytterligare etableringar inom det område franchisetagaren från franchisegivaren för avsteg. så det är bäst att göra det ordentligt. har rättigheter blir aktuella. Underskrifter Avtalstid Franchiseavtalet skall när det skrivits under ersätta tidigare De flesta franchiseavtal är på tre eller fem år. Fem år är överenskommelser. Parternas firmatecknare skriver under maxtid normalt. Normalt skrivs en option på förlängning avtalet, men även övriga delägare i det sociala företaget in i avtalet, det vill säga. att franchisetagaren har möjlighet eftersom de även binds av avtalets regler. att teckna nytt avtal under förutsättning att han inte misskött sig. Då skall självfallet inte någon inträdesavgift betalas.48 49
  • Lagen föreskriver att följande Uppgift om den ersättning som man skall betala Uppgift om konkurrensförbud Uppgifter om Franchisegivaren information lämnas: och övriga ekonomiska villkor Om franchisetagaren inte får engageras i någon verk- En utförlig beskrivning av franchisegivaren skall själv- En beskrivning av verksamheten som skall bedrivas Det skall finnas klar och tydlig information, vilken till samhet som konkurrerar med franchisegivaren så skall de klart finnas innefattande adress, juridisk form, hur länge Här skall affärsidén beskrivas och de tjänster och produkter stora delar kan hämtas ur avtalet, om: villkoren beskrivas. Detta gäller konkurrensförbund såväl den verksamhet som franchisas har bedrivits i egen regi som man skall sälja. Även på vilket sätt de skall säljas. – Inträdesavgiften, och om den betalas tillbaka eller under som efter avtalstiden. och som franchise, uppgifter om ledningen och huruvida Vidare skall en beskrivning av de kännetecken och inte. Samt villkor för dess återbetalning. den har domar mot sig rörande franchisen eller annan varumärken som man skall använda i verksamheten och – Storleken på franchiseavgiften och hur den betalas Uppgift om avtalstiden, villkor för förändring, affärsverksamhet eller konkurser. innehållet i det profilprogram som beskriver hur de – Storleken på andra löpande avgifter förlängning samt uppsägning och de ekonomiska Om försäljningsställen som drivs av franchisegivaren används i verksamheten lämnas. Grunden för hur avgifterna beräknas och eventuella konsekvenserna av den finns, bör information om dem lämnas. indexklausuler De villkor som finns i avtalet för bör tydligt framgå. – Eventuella avgifter för marknadsföring Uppgifter om andra franchisetagare – Avgifter som tas ut vid överlåtelser eller andra Uppgift om hur tvist ska prövas och vad som skall Man bör utöver listan på franchisetagare även komplettera förändringar gälla ifråga om kostnadsansvar för en sådan tvist den med de franchisetagare som lämnat kedjan under de – Påslag som görs på levererade produkter Om tvisten skall avgöras i domstol eller skiljenämnd skall sista åren och anledningarna till detta. – Ersättning från leverantörer anges och om skiljenämnd skall användas även reglerna – Andra former av ersättningar som kommer för skiljenämnden. Förekommande rättsprocesser franchisegivaren tillgodo Om det förekommer rättsprocesser som kan påverka – Uppskattning av franchisetagarens investeringskostnader Kompletterande information franchisetagarens rätt att använda rättigheterna skall man – Uppgifter om finansiering och om det finns hjälp till Det som lagstiftningen beskriver skall anses som ett informera om detta. sådan finansiering minimum. Utöver den bör ytterligare information lämnas. – Franchisegivarens ekonomi (senaste årsredovisningen) Rättsläget får anses som ovisst. Men Unidroit – ett inter- nationellt institut för harmonisering av privaträtten som Uppgifter om immateriella rättigheter som ska Sverige är medlemmar i – har tagit fram en modellag för upplåtas till franchisetagaren nationell lagstiftning om informationsplikt vid franchising. Man bör lämna uppgift om registrerade varumärken, Syftet med modellagen är att förse de medlemsstater som mönster, patent och upphovsrätter med registrerings- överväger att införa lagstiftning på franchiseområdet med nummer och hur länge de är skyddade och vem som är en förebild som kan tjäna som vägledning och inspiration Uppgift om andra franchisetagare som har avtal innehavare. Franchisetagaren behöver även information vid detta arbete. Den ger att följande information ska inom samma system och omfattning av deras om villkoren för att använda dessa rättigheter. lämnas. verksamhet Man skall lämna information om vilka andra franchise- Uppgift om varor eller tjänster som man är skyldig tagare som finns, lämpligen genom en adresslista som att köpa innefattar deras omsättning. Varor och tjänster som franchisetagaren måste köpa eller hyra från franchisegivaren eller dennes leverantör samt förutsättningar och villkor för detta. Finns det inga sådana krav bör man ange detta.50 51
  • Varor och tjänster Lokalen Adresser och resurser Utöver de varor och tjänster man måste köpa bör även Ställer franchisegivaren krav på lokalerna bör dessa följande uppgifter lämnas: preciseras. Coompanion Kooperativ Utveckling Sverige – Om man kan rekommendera att andra leverantörer Box 2292 godkänns. Marknadsföring 103 17 Stockholm – Om man kan få del i bonus- eller rabattförmåner Den gemensamma marknadsföringen som franchisegivare www.coompanion.se som franchisegivaren får från leverantörer. står för skall beskrivas och hur franchisegivaren skall Coompanion Göteborgsregionen – Om det finns regler för sortiment man inte får sälja. delta i denna. Även de föreskrifter om hur man skall Lindholmspiren 5 – Om det finns särskilda villkor för försäljningen som marknadsföra lokalt bör tydliggöras. 417 56 Göteborg krav på maximipris eller om man lämnar 031-744 01 60 rekommenderade priser. Personligt engagemang goteborg@coompanion.se – Om man har ensamrätt i något område eller till Ställer man krav på aktivt deltagande i verksamheten av www.coompanion.se någon kundgrupp. ägarna bör det framgå. – Om franchisegivaren även kan sälja genom annan I social franchising är det ju viktigt att tydliggöra hur Vägen ut! kooperativen distributionskanal, t.ex. internet i det aktuella området. empowermenten skall fungera och vilka som skall arbeta Skeppsbron 5-6 – Om det finns begränsningar om till vilka kunder och ha makt i verksamheten. 411 21 Göteborg man får sälja till. 031-711 61 50 vagenut@vagenut.coop Ekonomiskt resultat www.vagenut.coop Man kan avstå från att lämna information om förväntat Svenska Franchiseföreningen ekonomiskt resultat. Då bör man noga uttrycka att man Sofi erogatan 3A inte kan beräkna det, då resultaten varierar mellan för- 412 54 Göteborg säljningsställen. Lämnar man däremot information bör 031-40 55 10 man beskriva vilket underlag som finns, vilka försälj- www.franchiseforeningen.se ningsställen och under vilken period, om det är egna resultat eller franchisetagares och likaså hur stor andel NUTEK av försäljningsställena som har ett sådant eller bättre Box 4044 resultat. 102 61 Stockholm Man bör även beskriva hur marknaden för dessa tjänster 08-681 91 00 eller produkter ser ut och dessas framtidsutsikter. www.nutek.se Utbildningar och support De utbildningar som planeras bör man informera om, inklusive plats, längd och kostnader för dessa, om så Foto: Bibbie Friman, Johan Wingborg, Jerker Halling, är möjligt. Susanne Griffin, Pernilla Svebo Lindgren, Marie Milling, Patrik Linnstrand mfl Layout: www.griffingrafiskdesign.se52 53
  • Social Franchising – franchising med sociala målFranchising gör det enklare att starta företag. Affärsidén är Detta är en skrift för dig som vill veta hur social franchisningredan prövad och det finns kunskap som kan överföras till går till. Den bygger på studier av hur andra gjort, i Sverige,nya företagare. Tyskland och Storbritannien. Det är vår förhoppning attSocial franchising är franchising med sociala mål. Det handlar boken både ska inspirera och vara en handfast hjälp föralltså om att återanvända affärsidéer som förutom ekonomisk den som vill lära sig en metod för överföring av affärsidéervinst också bidrar till att människor får möjlighet att bidra i sociala företag - för såväl franchisegivaren som franchise-efter förmåga. tagaren. Framförallt hoppas vi förstås att den ska skapa fler sociala företag där såväl mänskliga som ekonomiska vinster är målet. Information om oss som står bakom Coompanion Göteborgsregionen denna handbok Coompanion arbetar med rådgivning, utbildning och information för att öka kunskaperna om och intresset för kooperativa företag och NTG Socialt företagande – vidgar arbetsmarknaden ekonomiska föreningar. Statsbidrag möjliggör kostnadsfri rådgivning Målet med projektet är att underlätta för start och drift av sociala företag och information om kooperativt företagande. Coompanion finns på i Sverige genom att sprida information och kunskap och att påverka ytterligare 25 platser i landet. www.coompanion.se strukturer som idag verkar hindrande. Nutek är projektägare och genomför projektet i ett brett partnerskap med myndigheter, organisationer och NUTEK sociala företag. Projektet drivs inom ramen för gemenskapsinitiativet Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya Equal/Europeiska socialfonden. www.nutek.se / www.socialaforetag.nu företag, fler växande företag och fler starka regioner. www.nutek.se Projektet Social Franchising Vägen ut! kooperativen Målet med projektet är att utveckla nya metoder för att överföra och Sju sociala företag med sammanlagt 30 anställda. Flertalet av de anställda kvalitetssäkra affärsidéer genom franchising med sociala mål. Projektet har egen erfarenhet av utanförskap till exempel i form av missbruk drivs av Vägen Ut! kooperativen tillsammans med Coompanion inom och kriminalitet. Kooperativen driver två halvvägshus, café, väv- och ramen för gemenskapsinitiativet Equal/Europeiska socialfonden. konsthantverk, screentryckeri, egenanställningsföretag och snart hotell. www.socialfranchising.se Kooperativen har startat ett konsortium för gemensamma frågor, t ex personaladministration. www.vagenut.coop www.socialfranchising.coop www.lemat.coop