• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Building brands on twitter
 

Building brands on twitter

on

 • 162 views

Onderzoek over de relatie tussen Twitter activiteiten van top 100 merken en de consumenten activiteiten op Twitter ten opzichte van deze merken.

Onderzoek over de relatie tussen Twitter activiteiten van top 100 merken en de consumenten activiteiten op Twitter ten opzichte van deze merken.

Statistics

Views

Total Views
162
Views on SlideShare
157
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 5

http://www.linkedin.com 3
https://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Twitter is eensociaalnetwerkwaarinmensenelkaarkunnenvolgen. Bebruikerskunnenberichtenplaatsen die Tweets wordengenoemd. Alsikbijvoorbeeldjouvolg, zieikjouw tweets en andersom. Deze tweets kunnennietlangerzijndan 140 tekens. Mensenkunnenookeen tweet doorsturen, ditnoem je retweeten
 • Namensstarbuckszijner marketing medewerkers die met concumentencommunicerenStarbucks probeerthunklantentemotiveren door het gebruik van werkwoorden in gebiedendewijsDitzijn de viermanierenwaaropeenmerkzijnklanten op Twitter persoonlijkkanbenaderen
 • De eerstehypothese is van toepassing, maar geld nietvooralle Twitter activiteiten van merken. Merken die veeltwitteren, die bedrijf en productgerelateerdeinformatiegevenhebben over het algemeeneenhogeremerkwaardedanbedrijven die ditniet of in mindere mate hebben
 • Detweedehypothesegaat over de mate waarineenmerkactoef is op Twitter. Zoals is verwachtblijktdatmerken die veelmensenvolgen, labngactiefzijn en veeltwitteren, meervolgershebbendanmerken die dit minder doen.
 • De hypothesen 3, 4 en 5 gaan over het gebruik van eenpersoonlijkebenadering. Dezehypothesenzijngedeeltelijk van toepassing en gedeeltelijkniet. Erwerdverwachtdat het gebruik van eenpositievebenaderingervoorzorgtdatconsumentenzichmeerbetrokkenbij het merkvoelen en daardoormeer, en positiever over het merkgaanpraten. Dit is inderdaadzogeblekenvoor het gebruik van persoonlijkevoornaamwoorden en nonverbaletekens. Dit geld nietvooreenmenselijkeaanwezigheid. Het opvallende is namelijkdatmerken die eenmenselijkeaanwezigheidhebben op twitter, zoals we net bij Starbucks hebbengezien, minder loyaliteit en minder positievemond tot mondreclamehebben.
 • De soorteninformatie die merkengeven op Twitter is het minstgerelateerdaanconsumentenreacties.Merken die informatiegevenafkomstiguitbronnen, watdusniet over het merk of product gaat en merken die doorverwijzingengeven in hun tweets, hebben minder positievemond tot mondreclamedanmerken die dezeinformatienietgeven. De andereverwachteinformatiesoortenhebbengeenverband met hoe consumenten op Twitter reageren op de merken.
 • Mijn advies aan marketing managers, op basis van deze resultaten is ten eerst wordt actief op Twitter. Het feit dat consumenten praten op Twitter over merken en dat de Twitter activiteiten van merken hiermee een relatie hebben geeft aan dat het waardevol voor merken kan zijn om actief te zijn op Twitter. Daarnaast is het belangrijk voor merken om een persoonlijke benadering te hanteren, maar daarin een balans ziet te vinden met professionaliteit. Ten slotte, is het belangrijk dat merken niet alleen maar tweeten, maar ook luisteren naar hun consumenten. Als je weet wat je volgers willen en interessant vinden, kun je het soort informatie dat je geeft hierop aanpassen
 • Mijn advies aan marketing managers, op basis van deze resultaten is ten eerst wordt actief op Twitter. Het feit dat consumenten praten op Twitter over merken en dat de Twitter activiteiten van merken hiermee een relatie hebben geeft aan dat het waardevol voor merken kan zijn om actief te zijn op Twitter. Daarnaast is het belangrijk voor merken om een persoonlijke benadering te hanteren, maar daarin een balans ziet te vinden met professionaliteit. Ten slotte, is het belangrijk dat merken niet alleen maar tweeten, maar ook luisteren naar hun consumenten. Als je weet wat je volgers willen en interessant vinden, kun je het soort informatie dat je geeft hierop aanpassen
 • Denkaanlengte van tekst, visueleaspecten
 • Howelditonderzoekeenaantalvragenheeftbeantwoord, is het ookeenaanleidingvoor het stellen van meervragen. Toekomstigeonderzoekerskunnenbijvoorbeeldonderzoeknaarspecifiekerelaties. Bijvoorbeeld de relatietussen het volgen van consumenten en de volgers van merken. We weten nu datereenrelatie is, maar hoe werkt het precies? Is het zodatalsikjouvolg, jijmijdangaatvolgenalsgunst?Daarnaast is het interessamntomteonderzoeken of de aanname die in dezepresentatieiegemaakt, dat door het gebruik van eenmenselijkeaanwezigheid, de geloofwaardigheid en professionaliteitwordtverminderd van eenmerk op TwitterTen slotte, is ernogveelonderzoektedoennaar de inhoud van tweets. Welkeaspecten van de inhoud van tweets zijnbelangrujkvoorconsumenten? Is datbijvoorbeeld de lengte van een tweet of is dat het toevoegen van visueleaspectenzoalsfoto’s en video’s?

Building brands on twitter Building brands on twitter Presentation Transcript

 • Building Brands on Twitter Een studie over de link tussen Twitter activiteiten van top 100 merken en de consumenten activiteiten op Twitter ten opzichte van deze merken #Master scriptie verdediging 18 september 2012
 • Wat is de relatie tussen Twitter activiteiten van merken en de consumenten reacties op Twitter, Én tussen de Twitter activiteiten van merken en merkwaarde?
 • Bedrijven investeren, zonder te weten wat het rendement is van deze investeringen
 • Hoe zijn bedrijven actief op Twitter?
 • Hoeveelheid activiteiten Actief sinds 29 november 2006 Volgt 78 650 mensen Heeft in totaal 12300 tweets geplaatst
 • Menselijke aanwezigheid Persoonlijke benadering Persoonlijke voornaamwoorden Non verbale tekens Gebiedende wijs
 • Informatie in tweets Product: Bron: Bedrijf: Doorverwijzing: Noemen van merknaam
 • Hoe reageren consumenten op merken op Twitter?
 • Volgers Mond tot mond reclame Positieve mond tot mond reclame Loyaliteit
 • Beantwoorden van de hoofdvraag
 • Merkwaarde Positieve mond tot mond reclame Hoeveelheid van activiteiten Persoonlijke benadering Informatie soort Volgers Twitter activiteiten van merken: Consumenten reacties op Twitter: Mond tot mond reclame Loyaliteit Conceptueel model H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
 • Hypothese 1 De Twitter activiteiten van merken zijn positief gerelateerd aan de waarde van een merk Tweet frequentie Bedrijfsgerelateerde informatie Productgerelateerde informatie Merkwaarde
 • Hypothese 2 De hoeveelheid activiteiten van merken op Twitter is positief gerelateerd aan het aantal volgers dat een merk heeft Volgen VolgersDagen actief Tweet frequentie
 • Hypothesen 3/4/5 Het gebruik van een persoonlijke benadering van merken op Twitter is positief gerelateerd aan de consumenten reacties op Twitter Menselijke aanwezigheid Volgers Persoonlijke voornaamwoorden Nonverbale tekens Mond op mond reclame Positieve mond tot mond reclame Loyaliteit
 • Hypothesen 6/7 De soort informatie die merken op Twitter geven is gerelateerd (positief of negatief) met de consumenten reacties op Twitter Bron gerelateerde informatie Positieve mond tot mond reclame Doorverwijzingen
 • • Twitter activiteiten van merken zijn gerelateerd aan merkwaarde • Hoeveelheid van activiteiten: Hoe meer, hoe beter • Persoonlijke benadering: gemixte resultaten • Informatie soorten: Weinig en negatieve relaties Wat is de relatie tussen Twitter activiteiten van merken en de consumenten reacties op Twitter, Én tussen de Twitter activiteiten van merken en merkwaarde? Hoofdvraag
 • Aanbevelingen
 • Wordt actief (of actiever) op Twitter
 • Balans tussen persoonlijke benadering en professionaliteit
 • Luister naar je volgers
 • Vervolg onderzoek •Oorzaak, gevolg relaties •Zorgt een menselijke aanwezigheid ervoor dat het merk minder geloofwaardig wordt? •Wat is belangrijk ten opzichte van de inhoud van tweets?
 • Vragen?