تعريف بعلم الإدارة - د. طارق السويدان
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

تعريف بعلم الإدارة - د. طارق السويدان

on

 • 12,072 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,072
Views on SlideShare
12,058
Embed Views
14

Actions

Likes
14
Downloads
1,083
Comments
2

4 Embeds 14

http://twitter.com 9
https://twitter.com 2
http://personatty.com 2
http://www.onlydoo.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • العمليات أساسية لكل مدير أساسية لكل منظمة المهارات مساعدة لكل مدير الاتجاهات علم إضافي
 • العمليات أساسية لكل مدير أساسية لكل منظمة المهارات مساعدة لكل مدير الاتجاهات علم إضافي
 • العمليات أساسية لكل مدير أساسية لكل منظمة المهارات مساعدة لكل مدير الاتجاهات علم إضافي
 • العمليات أساسية لكل مدير أساسية لكل منظمة المهارات مساعدة لكل مدير الاتجاهات علم إضافي

تعريف بعلم الإدارة - د. طارق السويدان Presentation Transcript

 • 1. 30(4( !567 8"96% !"#$% & (#)* +(#",-.( /012 .2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 2. :;16.( 30(4( !5) Management2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 3. :;16.( 30(4( !5) Management <1C1D%E( <(01AB( 8?1@,.( <1=5>6.( Trends Skills Functions Operation2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 4. :"0(4( <1=5>6.( Operations :71N9.( !=LMI.( J=K,I.( F=GHI.(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 5. F=GHI.( <1N1G7 O5=QR% OD=%(9IP( +S(,IB( T(U(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 6. !=LMI.( !=LM% !=LM% !=LM% V>6.( (9WU( XN,.(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 7. J=K,I.( 31=$.( [=]I.( Y1Z%E(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 8. !"#$%& V"#6% ^1=N 01-B( T(U( a=HR% #"#]% <_`RB( 9="16B(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 9. :"0(4( 8?1@,.( Functions +&bc <1"9IRB( d1Ie4( V",>I.( (9WU( f",-I.( :;#H.(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 10. :"0(4( <(01AB( Skills i-]% h",I.( 30(* T1$.4( 39j(k.( Y16.( <1)1>IKE( & g96.( !"#$I.(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 11. :"0(4( <(01AB( Skills 3T(9$.( n1H%* l,P1].( m1>IPE( :6"9-.( <(0(9$.( 30(4( OW2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 12. :o"#].( <1C1D%E( Trendss 9=`I.( q"0#I.( m(#74( V>6.( f"9W r01`I7E( 9",GI.(& T1G)* 9==QI.( <1=p_Z.(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 13. :o"#].( <1C1D%E( Trendss & 3,$.( :>LMB( 30(4( 30(* n,M.( :>56IB( :=e&9I`.4( qC(,B( 30(4( & !=$.( 39].( /_tU(2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 14. :;16.( 30(4( !5) Management <1C1D%E( <(01AB( 8?1@,.( <1=5>6.( Trends Skills Functions Operation !5) 3#)1-; :=P1Pu :=P1Pu OW1v* 9"#; V`. :>LM; V`. 9"#; V`.2010 % () ! ( & 14 % $#"!
 • 15. w1IH.( OW& :;16.( 30(4( !5) Management JP01; & J>56% JK1I]IP xeU Vj,I.( y-M% E & T1)#.( &2010 % () ! ( & 14 % $#"!