• Save
20130528 co p b&b intro
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

20130528 co p b&b intro

on

 • 266 views

 

Statistics

Views

Total Views
266
Views on SlideShare
266
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

20130528 co p b&b intro Presentation Transcript

 • 1. CoP Biodiversiteit en BedrijvenTransitie analyseDerk Loorbach, Den Haag, 28-05-2013Transitie analyseDerk Loorbach, Den Haag, 28-05-2013
 • 2. GEZAMENLIJKE CONTEXTDutch Research Institute For Transitions
 • 3. Dutch Research Institute For Transitions
 • 4. Dutch Research Institute For TransitionsIn transitie?Take offVoorontwikkelingStabilisatieTijdIndicator voormaatsch. veranderingVersnellingRotmans et al, 2000Zitten we hier?Macro-levelautonome trends,paradigmas, langzameveranderingMeso-levelregime: dominantestructuren, culturen enwerkwijzenMicro-levelSnelle verandering:innovatieve ideeën,projecten, technologie, nicheactoren
 • 5. Opkomendeduurzaamheidstransities• Energie: van centraal en fossiel naar(de)centraal en hernieuwbaar• Grondstoffen: van lineair naar circulair en vanniet-biobased naar biobased• Herwaarderen: van Euro naar waarden endiensten• Macht: van hiërarchisch naar netwerken• Mensen: van kwantitatieve naar kwalitatievegroeiDutch Research Institute For Transitions
 • 6. Groene economie?• Grenzen aan groei– Binnen resource- en emissiegrenzen en mensenrechten• Internaliseren ecologische en sociale kosten– Waardencreatie belonen en verspilling bestraffen• Efficiëntie als middel verduurzaming– Economische winst deels inzet waardenverbetering• Veerkracht– Diversiteit, adaptatie, innovatie• Herwaardering welvaart– In termen van geluk, gelijkheid, rechtvaardigheid, welzijn
 • 7. Dutch Research Institute For Transitions
 • 8. Welke transitie?• van een regime waarin getracht wordt denegatieve effecten van het Nederlandsebedrijfsleven op biodiversiteit vooraldoor externe prikkels (beleid) tebeperken, naar een bedrijfsleven dattoegevoegde waarde creëert voorbiodiversiteit en ecosystemen vanuitinterne prikkels en drijfveren?Dutch Research Institute For Transitions
 • 9. BEDRIJVEN LEIDENDutch Research Institute For Transitions
 • 10. De evolutie in CSR• Van voorontwikkeling naar transitie:– 1ste generatie: milieurapportages (regulering)– 2e generatie: efficiency en corporate social responsibility(markt)– 3e generatie: van minimaliseren impact naar pro-biodiversiteitbusiness (transitie)• Bedrijven toenemend proactief in het herschikken vanmarkt en samenleving– Vanuit ‘overleven’ en vanuit kansen– Overheid onvermogend en steeds meer volgend
 • 11. Verschillende typen• bedrijven die biodiversiteit toevoegen– Uitdaging: Hoe kan de winst op biodiversiteit verrekend wordenmet andere stakeholders?• bedrijven die afhankelijk zijn van biodiversiteit– Uitdaging: Balans vinden tussen de productie van het bedrijf en denatuurlijke productie en regeneratie van de ecosystemen waaruit zij(een deel van) de productie onttrekken• bedrijven die niet afhankelijk zijn vanbiodiversiteit, maar er wel een impact ophebbenDutch Research Institute For Transitions
 • 12. Dutch Research Institute For TransitionsVerschillende transitierollen• Niche georiënteerd– Experimenteren– Samenwerken– Ruimte maken– Stimuleren– Verbinden– Faciliteren– Participeren• Regime georiënteerd– Agenderen– Druk opbouwen– Institutionaliseren– Draagvlak creëren– (De)reguleren– Uitdagen– Confronteren Verbinden van niche- en regime-innovatie
 • 13. Bedrijven voor biodiversiteit:bedrijven die winst genereren met activiteitendie biodiversiteit conserveren en bevorderen,natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruiken ende voordelen eerlijk delenDutch Research Institute For Transitions
 • 14. Bedrijfstransities?• VanAfvalbedrijfEnergieleverancierVoedselmultinationalDakdekker• NaarGrondstoffenbedrijfVan GansewinkelEnergiedienstverlenerEneco/ESCODuurzame lifestylemanagerUnileverGebiedsontwikkelaar
 • 15. Bedrijven op tweesprongModel Shell•Focus op behoud•Vertragen transitie•Strategisch remmen•Incrementele innovatie•Aandeelhouderswaarde• Model Unilever• Focus op verandering• Versnellen transitieS• Strategisch innoveren• Radicale innovatie• Maatschappelijke waardeDutch Research Institute For Transitions
 • 16. TRANSITIE ADVIES VAN DE COPBEDRIJVEN EN BIODIVERSITEITDutch Research Institute For Transitions
 • 17. Transitie-sturing  Biodiversiteitstransitie   Transitieaanpak  Macro Mondiale trendsInternationaal beleid  Lange-termijnvisie,transitiebeelden enleidende principesStrategischMeso Nederlandsebedrijfsleven in relatietot biodiversiteit  Transitiepaden enstrategische agendaTactischMicro Biodiversiteitsbewustondernemende niches  Transitie-experimentenOperationeelDutch Research Institute For Transitions
 • 18. Dutch Research Institute For TransitionssamenlevingTransitie ArenaReguliere bedrijfsprocessen- Korte termijn- Bestaande belangen- Incrementele verbeteringen- Probleem- en doelgericht- Lange termijn- Change agents- Systeeminnovaties- Probleem- en doelzoekendTransitiearenas
 • 19. Dutch Research Institute For TransitionsMogelijke doorbraken?1. Pro-bio-business: internaliseren allekosten en baten (vb leven op daken)2. 100% duurzaam inkopen: door overheiden bedrijven (vb Kruidenier)3. Duurzaam landschap: bedrijven dragenzorg voor locatie (vb Heijmans)
 • 20. Inzichten• De transitie is in de voorontwikkeling: urgentie en innovatie nemen toe,en er ontstaat zicht op de aard van de opgave en persistentie van debiodiversiteitsproblematiek• Een succesvolle transitie is alleen mogelijk als er ook binnen en tussenindividuele bedrijven een fundamentele cultuuromslag plaatsvindt• Voor het slagen van de biodiversiteitstransitie is er behoefte aan eenmeer gerichte verbinding tussen operationeel (CoP B&B) en strategischniveau• Er ligt een basis voor een transitiestrategie, waarbij het ontwikkelen vaneen gedeelde visie en agenda even belangrijk zijn als het inzetten vaneen select aantal transitie-experimenten gericht op systeemdoorbrakenDutch Research Institute For Transitions
 • 21. Dutch Research Institute For TransitionsVoor meer informatie en EHBT:loorbach@drift.eur.nlwww.drift.eur.nlwww.ksinetwork.orgwww.twitter.com/drk75