การเลือกและจัดเนื้อหา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การเลือกและจัดเนื้อหา

on

 • 3,528 views

063700

063700

Statistics

Views

Total Views
3,528
Views on SlideShare
3,528
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การเลือกและจัดเนื้อหา การเลือกและจัดเนื้อหา Presentation Transcript

 • การเลือกและจัดเนื้อหา และประสบการณ์การเรียนของหลักสูตร
  Educational Experiences
 • ผู้จัดทำ
  นายรัชชัย ลุงมา
  540232090
  นายสุรพงษ์ คำใจ
  540232092
  นางเฉลิมศรี ขันธรรม
  540232083
 • การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้
  กำหนดจุดมุ่งหมาย
  เลือกสาระความรู้
  คัดเลือกเนื้อหาวิชา
  จัดลำดับเนื้อหาวิชา
  แก้ไขเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์
 • การจัดองค์ประกอบของหลักสูตร
  ขอบข่ายของหลักสูตร (Scope)
  การบูรณาการ (Integration)
  การเรียงลำดับขั้นตอน (Sequence)
  ความต่อเนื่องกัน (Continuity)
  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและความสมดุล (Articulation and Balance)
 • ปัจจัยในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
  Validity
  Relevance to life
  Variety
  Suitability
 • การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
  การสะสม
  การเรียนรู้แบบหลากหลาย
 • ปัจจัยในการเลือกเนื้อหา
  การนำไปใช้
  ความสำคัญ
  เครื่องมือ
  สิ่งที่น่าสนใจ
  ระดับการเรียนรู้
 • รูปแบบของหลักสูตร
  • หลักสูตรแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชาเป็นศูนย์กลาง
  • รูปแบบที่เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลาง เน้นปัญหาการดำรงชีวิต
  • หลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยี
  • หลักสูตรแบบสมรรถณะ
 • หลักสูตรแบบเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง
  • หลักสูตรแบบรายวิชา
  • หลักสูตรแบบสาขาวิชา
  • หลักสูตรแบบรวมวิชา
  • หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชาหรือสหสัมพันธ์
 • หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • หลักสูตรแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง
  • หลักสูตรประสบการณ์
  • หลักสูตรแบบมนุษยนิยม
 • รูปแบบที่เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลาง เน้นปัญหาการดำรงชีวิต
  • หลักสูตรแบบเน้นสภาพชีวิต เน้นทางสังคม ชีวิต ความเป็นอยู่
  • หลักสูตรแกน
  • หลักสูตรเน้นการแก้ปัญหาสังคมและการปฏิรูปสังคม
  • หลักสูตรที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
 • การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย
  พุทธศักราช 2503
  1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น มี 6 หมวด คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา พลานามัย
  2. ระดับประถมศึกษาตอนปลายตอนต้น มี 8 หมวด คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา พลานามัย ภาษาอังกฤษและหัตถะศึกษา
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพต้องเรียนวิชาเลขคณิตและพีชคณิต ทั้ง 3 ปี
  เนื้อหาส่วนหนึ่งซึ่งทั้งสองสายเรียนเหมือนกัน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งสายสามัญเรียนเพิ่มสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และสายอาชีพเรียนเพิ่มสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ เรียน 2 ปีและสายอาชีพ เรียน 3 ปี)
  สายสามัญแบ่งเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกทั่วไป แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ
  หลักสูตรคณิตศาสตร์แบ่งเป็นคณิตศาสตร์ ก. (วิชาบังคับร่วมของสายสามัญและสายอาชีพ เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และคณิตศาสตร์ ข. (วิชาบังคับร่วมของแผนกศิลปะและแผนกทั่วไป สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง )
  .......หลักสูตร 4-3-3-2
 • การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)
  พุทธศักราช 2521
  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
  กลุ่มทักษะ
  กลุ่มประสบการณ์ชีวิต
  กลุ่มลักษณะนิสัย
  กลุ่มการงาน
 • การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)
  พุทธศักราช 2521
  ปรับปรุง 2533
  ระดับประถม
  แบ่งออกเป็น 5กลุ่ม
  กลุ่มทักษะ
  กลุ่มประสบการณ์ชีวิต
  กลุ่มลักษณะนิสัย
  กลุ่มการงาน
  กลุ่มประสบการณ์พิเศษ
 • การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)
  พุทธศักราช 2521
  ปรับปรุง 2533
  วิชาบังคับแกน
  ระดับมัธยมศึกษา
  กิจกรรม
  วิชาเลือกเสรี
  วิชาบังคับเลือก
 • การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)
  พุทธศักราช 2544
  แบ่งระดับออกเป็น 4 ช่วงชั้น
  แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระ
 • การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)
  พุทธศักราช 2551
  แบ่งสาระการเรียนรู้ เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  เพิ่มจากหลักสูตร 44
  กำหนดตัวชี้วัด
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
  ประกอบด้วย
  รายวิชาพื้นฐาน
  รายวิชาเพิ่มเติม
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  เวลาเรียน
  ตัวชี้วัด
  ระดับประถมศึกษาเป็นรายปี
  ระดับมัธยมศึกษาเป็นรายภาค
 • สวัสดี