Hdtv surapon

1,086 views
989 views

Published on

บรรยาย เรื่อง HDTV ให้กับบุคลากร จาก ว.พยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมชนก ในงาน การประชุมวิชาการ 26 กันยายน 2555 ณ. รร.ริช จ.นนทบุรี

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hdtv surapon

 1. 1. Asst.Prof.Dr.Surapon Boonlue!ECT,FiET:KMUTT!การประชุมวิชาการ สถาบันพระบรมชนก 26 กันยายน 2555 !รร.ริช จ.นนทบุร!ี
 2. 2.   Video Samsung Bluray HDTV …….. http://www.youtube.com/watch?v=UJ1MOWg15Ec
 3. 3. KEY NOTES
 4. 4. HDTV คืออะไร??  HDTV นับเป็นมาตรฐานใหม่ของโทรทัศน์ โดยเป็นโทรทัศน์ที่รับสัญญาณใน ระบบดิจิตอล หน้าจอของ HDTV จะมีความกว้างมาก ( wide screen ) และมี ความละเอียดในการแสดงผลสูง มีการแสดงผลของเสียงในระบบ Dolby Digital surround (AC-3) ซึ่งการทํางานร่วมกันนี้ทําให้ได้ภาพและเสียงทดี ที่สุด
 5. 5. ประวัติความเป็นมาของ HDTV  ระหว่างปี1970s และ 1980s HDTV ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศ ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพของ โทรทัศน์และกระตุ้นยอดขาย โทรทัศน์ให้สูงยิ่งขึ้น และระบบ HDTV อันแรกนั้นมีชื่อว่า MUSE  ระบบของThe Japanese NHK นั้นเป็นระบบอนาล็อกแต่เวอร์ชัน ล่าสุดที่คิดค้นโดยสหรัฐอเมริกา นั้นเป็นดิจิตอล
 6. 6. ประวัติความเป็นมาของ HDTV  HDTV เข้ามาในสหรัฐอเมริกานั้นได้รับผล Sony:The Test Disc MUSE Hi- ตอบรับที่หลากหลาย โดยในปี1980s, Vision Rare LD HDTV 1080i the National Association of Broadcasters in the United States    ได้เชิญ NHK ซึ่งเป็น public network ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสนอความคิดเกี่ยว กับ ระบบ MUSE ต่อ the Federal Communications Commission. ซึ่ง ในเวลานั้นมีบุคคลอยู่สองกลุ่มที่มีการต่อ ต้านการนําHDTV เข้ามาในสหรัฐอเมริกา
 7. 7. ประวัติความเป็นมาของ HDTV  HDTV เข้ามาในสหรัฐอเมริกานั้นได้รับผลตอบรับที่หลากหลาย โดยในปี1980s, the National Association of Broadcasters in the United States ได้เชิญ NHK ซึ่งเป็น public network ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสนอความคิดเกี่ยวกับ ระบบ MUSE ต่อ the Federal Communications Commission. ซึ่งในเวลานั้นมี บุคคลอยู่สองกลุ่มที่มีการต่อต้านการนําHDTV เข้ามาในสหรัฐอเมริกา Sony:The Test Disc MUSE Hi-Vision Rare LD HDTV 1080i  
 8. 8. TV TIMELINE
 9. 9. ขนาดจอ กับ FORMAT วีดิทัศน0 4x3 = 1.33 Film 3/5 Wide-screen Motion =1.78 1.85:1 Cinema 16/9 Pictures HDTV Scope 2.35:1 Motion Pictures before 1953
 10. 10. SD-TV SYSTEM
 11. 11. HD-TV SYSTEM 1. DVB-T EURO 2. ATSC USA 3. ISDB-T Japan
 12. 12. HD-TV SYSTEM
 13. 13. FROM SD TO HD  Video Display  CRT Flat Screen Plasma,LCD,LED  Small Large Screen
 14. 14. STANDARD OF TV THAI BROADCAST
 15. 15. ข้อดีของการส่งด้วยระบบ HDTV 1. ทำใหใชประโยชนจากชองสัญญาณไดมากขึ้น เชน เดิม 1 ชองใชได 1 รายการ เมื่อหันมาใชระบบดิจิทัล มีการบีบอัดสัญญาณ (Digital Compression) ก็จะสามารถสงไดถึง 4-6 รายการทางภาคพื้นดิน และ 8-10 รายการทางดาวเทียมM 2. ใหบริการเสริมได (หากกฎหมายอนุญาต)M 3. สามารถรับชมขณะอยูในพาหนะเคลื่อนที่ได เชน รับโทรทัศนบน รถยนตไดชัดเจนในบางความถีM่ 4. สามารถใหบริการฟรี (Free to Air) หรือบริการเก็บคาสมาชิกไดM
 16. 16. ข้อดีของการส่งด้วยระบบ HDTV 5. คาใชจายในการออกอากาศตอ 1 รายการลดลง เพราะเครื่องสง 1 เครื่อง สามารถสงไดหลายรายการM 6. พัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได เพื่อรับกับวิวัฒนาการของการสง และรับโทรทัศนในอนาคต เชน โทรทัศนจอกวาง (WIDE SCREEN) โทรทัศนความคมชัดสูง (HDTV) M 7. ประหยัดพลังงานในการสงโทรทัศน เนื่องจากเครื่องสงใชกำลังออก อากาศลดลงM 8. คุณภาพในการรับชมดีขึ้น ไมมีเงา การรบกวนนอยM
 17. 17. HD TV TODAY  ทรูวิชั่นส์ ได้ออกอากาศด้วยระบบ HD อย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2553 ในระบบดาวเทียม เครือข่ายไทยคม 5 ระบบ Ku-Band  ด้วยเทคโนโลยี โทรทัศน์ระบบดิจิทัล DVB-S2 แบบ MPEG-2/HD และใน ระบบเคเบิลทีวีระบบดิจิทัล DVB-C2 โดยเริ่มแรกที่เปิดให้บริการมี 3 ช่อง HD คือ  True Sport HD, HBO HD และ True Reality HD  และในปีช่วงกลางปี พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มช่อง HD อีก 8 ช่อง คือ True Sport HD2, National Geographic Channel HD, Discovery HD World, Star Movies HD, Fox Family Movies HD, AXN HD, KMTV HD และ I Concerts HD โดยผู้รับต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่รองรับระบบ HD
 18. 18. KEY NOTES
 19. 19. FROM SD TO HD  Video Shooting 4 : 3 16 : 9 720 X 576 1280x720 1920x1280 Same frame as 1280 pSame frame as 720p
 20. 20. TV CAMERA : PAST, PRESENT FUTURE
 21. 21. INTERLACED PROGRESSIVE SCANNING 0 Interlaced Scanning                                         Progressive Scanning [ p = progressive , i = interlace ]
 22. 22. COMMON HIGH-DEFINITION VIDEO MODESVideo mode Frame size in Pixels per image Scanning type Frame rate (Hz) pixels (W×H)720p 1,280×720 921,600 Progressive 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, 721080i 1,920×1,080 2,073,600 2.5 Mbit/s 25 (50 fields/s), 29.97 (59.94 fields/s), 30 (60 fields/s)1080i 1,920×1,080 2,073,600 8 Mbit/s 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
 23. 23. 4K Digital Cinema : 4096SCREEN RESOLUTION Film 2k = 2048x1536 HDTV=1920 x1080 XGA=1024 x768 HDTV=1280 x720 SVGA=800 x600 PAL=768 x480 NTSC=720 x576
 24. 24. SCREEN RESOLUTION 7680×4320 : UHDTV 4K Digital Cinema : 4096×2160 Film 2k = 2048x1536 HDTV=1920 x1080
 25. 25. RESOLUTION ในปัจจุบัน   720×480 (520 lines): D-VHS, DVD, miniDV, Digital8, Digital Betacam (pro)   720×480 (400 lines): Widescreen DVD (anamorphic)   1280×720 (720 lines): D-VHS, HD DVD, Blu-ray, HDV (miniDV)   1440×1080 (810 lines): HDV (miniDV)   1920×1080 (1080 lines): HDV (miniDV), AVCHD, HD DVD, lu-ray, HDCAM SR (pro)   2048×1080 : 2K Digital Cinema   4096×2160 : 4K Digital Cinema   7680×4320 : UHDTV
 26. 26. MEDIA CENSER
 27. 27. WORLD WIDE WEB HD RESOLUTIONSSource Codec (W×H) Video bit Audio rate bit rateBBC iPlayer H.264 1,280×720 3.2 Mbit/s 192 kbit/siTunes/Apple FLV, QuickTime, H.264MP4 1,920×1,080 2.5 Mbit/sTVPlayStationSt H.264 1,920×1,080 8 Mbit/s 256 kbit/sore Movies MPEG-4AVCTV ShowsVimeo H.264 1,920×1,080 4.5 Mbit/sVudu H.264 1,920×1,080 4.5 Mbit/sYouTube H.264/MPEG-4 AVC 2,048x1,536
 28. 28. TV RESOLUTION
 29. 29.   Interlaced : ระบบการแสดงภาพที่เกิดจากการสแกน 2 รอบ (เส้นคู่และคี่) เพื่อให้เกิดภาพ 1 ภาพ มีรูปแบบความละเอียดของสัญญาณอยู่ที่ 480i กับ 1080i Progressive : ระบบการแสดงภาพที่เกิดจากการสแกน 1 รอบไล่ลงมาจนครบ ทําให้ได้ภาพที่นิ่งกว่าชัดเจนกว่าแบบ Interlaced มีรูปแบบ ความละเอียดของสัญญาณอยู่ที่ 480p, 720p และ 1080p Composite หรือที่เรียกว่าสาย AV : เป็นช่องสัญญาณวิดีโอความละเอียดต่ําสุด ไม่สามารถรองรับสัญญาณ Hi-Def ได้ S-Video : สายเชื่อมต่อ ที่มีการพัฒนามาจาก composite แต่ยังไม่เหมาะสมสําหรับการเชื่อมต่อกับ Hi-Def Component : สายเชื่อมต่อที่ได้มาตรฐานสําหรับ Hi-Def HDMI/DVI : การเชื่อมต่อแบบดิจิตอลที่เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดโดยDVI จะส่งได้แต่สัญญาณภาพ ส่วน HDMI จะส่งได้ทั้งภาพและเสียงพร้อมกัน CTR : ทีวีจอแก้ว เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่า ที่ใช้หลอดภาพสุญญากาศและอื่นๆ LCD (Liquid Crystal Display) : จอภาพที่ใช้ผลึกคริสตัลเหลวในการสร้างภาพขึ้นบนจอ ใช้ในทีวีประเภท Flat-Panel และ Projection Plasma : จอภาพที่บรรจุก๊าซเรืองแสง จะใช้ประจุไฟฟ้าที่ไปกระตุ้นก๊าซเหล่านี้ให้เกิดสีขึ้นมา 4:3 : เป็นสัดส่วนภาพแบบเก่าที่พบได้ทั่วไปในทีวีปกติ 16:9 : จอไวด์สกรีน เป็นมาตรฐานของ HDTV ซึ่งจะมีสัดส่วนใกล้เคียงการรับชมในโรงหนัง Contrast Ratio : มาตรฐานวัดค่าความแตกต่างของสีขาวและสีดําที่ทีวีเครื่องนั้นสามารถทําได้ จะแสดงเป็นอัตราส่วนเช่น 800:1 เป็นต้น PIP/PAP : ระบบการแบ่งหน้าจอภาพกับหยุดภาพ Response Time (Res.) : ค่าอัตราการตอบสนองของภาพบนหน้าจอ
 30. 30. FRAME/SEC PAL @ 25 fps. NTSC @ 30 fps Film @ 24 fps
 31. 31. KEY NOTES 3P Pre Production Production Post Production
 32. 32. P1: PLANNING 5W 1H  Who  What  Where  When  Why  How
 33. 33. P2: PRODUCTION DSLR   Resolution   640×480 VGA   1280×720 HDV   1920x1080 HDV   Frame Rate   24 f/sec, 25 f/sec.30 f/ sec   50 f/sec, 60 f/sec   Data transfer   Class 10
 34. 34. EX.
 35. 35. P2: PRODUCTION HD VIDEO CAMERA  Resolution  1280×720 HDV  1920x1080 HDV  Frame Rate  24 f/sec, 25 f/sec.30 f/sec  Data Recorder  Tape  SSD Class 10
 36. 36. EX.
 37. 37. PRODUCTIONHD VIDEO CAMCORDER Resolution  640×480 VGA  1280×720 HDV  1920x1080 HDV Frame Rate  24 f/sec, 25 f/sec.30 f/sec Data Recorder  Tape  SSD Class 10
 38. 38. EX.
 39. 39. LIVE SWITCHER Multi format Switcher HD –SDI SD – SDI Up Scalar
 40. 40. TV CONNECT
 41. 41. P3:POST PRODUCTION iMovie HD Adobe Premier Pro Sony Vegas Pro AVS Video Editor 6.1
 42. 42. POST PRODUCTIONHD VIDEO CAMCORDER
 43. 43. รายละเอียดของเทคโนโลยี MPEGมาตรฐานวิดีโอ MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4ความละเอียดสูงสุด 352 x 288 1920 x 1152 720 x 576 มาตรฐานในระบบ PAL 352 x 288 720 x 576 720 x 576 มาตรฐานในระบบ NTSC 352 x 288 640 x 480 640 x 480 ความถี่ของคลื่นเสียงสูงสุด 48 kHz 96 kHz 96 kHz ช่องสัญญาณเสียงสูงสุด 2 8 8 จํานวนเฟรมต่อวินาทีในระบบ PAL 25 25 25 จํานวนเฟรมต่อวินาทีในระบบ NTSC 30 30 30 คุณภาพของวิดีโอ พอใช้ ดีถึงดีมาก ดีมาก ประสิทธิภาพของระบบ ต่ํา สูง สูงมาก
 44. 44. MOTION GRAPHICS SOFTWARE After effects Flash Photoshop Cinema 4D 3D studio max Blender
 45. 45. LOGO
 46. 46. MEDIA IN FUTURE
 47. 47. SURAPON BOONLUE  Surapon@hotmail.com 081 - 4289275

×