93 474 74 50                  www.suport.orgSuport Associatiu Especialitzats en gestió pel Tercer Sector
Suport al Tercer Sector                       Suport AssociatiuLa Fundació Catalana de l’Esplai és ...
Et fem costat!Club de SuportLa gestió de les entitats sense afany de lucre té   modalitat bàsicaunes característiques p...
Eines per a la gestió  Programes  informàtics de  gestió d’entitats  Els programes informàtics de Suport Associati...
Resol els teus dubtes                 Aposta per la formacióAssessorament i               ...
Millora la gestió de l’entitatGestió associativa i de fundacionsPer tal de cobrir totes les necessitats de gestió de les e...
Serveis jurídics                    AssegurancesSuport jurídic per a la gestió dels aspectes legals, ...
Serveis comptables i fiscals  Suport per a la gestió dels aspectes compta-  bles, econòmics, fiscals i financers, de j...
Serveis informàtics                Serveis laboralsSuport en temes informàtics i de noves tecno-   Suport...
Teixit associatiu   Suport a   l’Administració Pública   Suport Associatiu posa a disposició de l’Admi-   nistraci...
Contactaamb nosaltres Suport Associatiu www.suport.org info@suport.org Suport informàtic informatic@suport.org Suport jurí...
Amb el suport de                                                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suport Associatiu.

289 views

Published on

Fullet sobre les activitats i serveis que Suport Associatiu ofereix a les entitats del Tercer Sector

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Suport Associatiu.

 1. 1. 93 474 74 50 www.suport.orgSuport Associatiu Especialitzats en gestió pel Tercer Sector
 2. 2. Suport al Tercer Sector Suport AssociatiuLa Fundació Catalana de l’Esplai és una Suport Associatiu és una entitat sense afany de lucre dedicada aentitat sense afany de lucre que té permissió educar els infants i els joves, l’enfortiment del Tercer Sector mitjançant l’acompanyament enenfortir les entitats de lleure i el Tercer les tasques de gestió, la formació i la generació d’eines i recursosSector, millorar el medi ambient i pro- per a associacions i fundacions.moure la ciutadania i la inclusió social,amb voluntat transformadora. També presta, a demanda de les entitats, serveis personalitzats i de gestió directa.Agrupa les entitats Associació Catala-na Cases de Colònies, Serveis d’Esplai, Suport Associatiu s’especialitza en els següents àmbits de laCentre d’Estudis de l’Esplai, Suport As- gestió per a entitats no lucratives:sociatiu, Federació Catalana de l’Esplaii Fundación Esplai. • Informàtica i noves tecnologies.La missió de la Fundació es concreta en • Comptabilitat i fiscalitat d’entitats no lucratives.la prestació de serveis i programes edu- • Dret associatiu i de fundacions.catius integrals a les escoles, la gestiód’equipaments i programes d’educació • Gestió de les persones.ambiental, cursos de formació i serveisde gestió per al món associatiu i projec-tes per la inclusió digital. Integra tambél’acció d’una Federació i dels seus cen-tres d’esplai, així com la tasca de la Fun-dación Esplai d’àmbit estatal i l’impuls Suport Associatiu va néixer l’any 1989 amb l’objectiude diferents programes de cooperacióinternacional. de donar suport a les entitats no lucratives en la seva gestió quotidiana.La proposta global dels projectes impul-sats per la Fundació es caracteritza per: Suport Associatiu compta amb un equip estable de• Voluntat educativa professionals compromesos i especialitzats en la ges-• Opció per la inclusió i la transformació social tió associativa i de fundacions.• Compromís mediambiental i El nostre objectiu és facilitar a les entitats les tasques de sostenibilitat• Aposta per la qualitat del servei de gestió per tal que puguin dedicar el màxim de temps• Compromís per la coresponsabilitat i recursos per assolir la seva missió.• Impuls al Tercer Sector
 3. 3. Et fem costat!Club de SuportLa gestió de les entitats sense afany de lucre té modalitat bàsicaunes característiques pròpies que cal conèixer • Atenció telefònicaper garantir-ne un desenvolupament eficient. • Programes informàtics de gestió d’entitats:Per poder complir amb la seva missió, les entitats Gestió de Socisnecessiten dur una gestió eficaç però, habitual- Comptabilitatment, no disposen d’experts en tots els àmbits Projeccions econòmiques per ade la gestió ni poden permetre’s tenir assessors control del pressuposten cadascun d’ells. Facturació Llibre de CaixaMitjançant el Club de Suport, totes les entitats Correspondènciaassociades poden disposar d’assessors altament Gestió del tempsespecialitzats en totes les àrees de la gestió id’eines i recursos informàtics per agilitzar la • Espais de participaciógestió administrativa i comptable. • Jornades d’intercanvi i formacióEl Club de Suport és el punt de trobada de les en-titats associades i els experts en gestió d’entitatsde Suport Associatiu. Actualment, el Club aple-ga més de 1.200 entitats que es beneficien de les modalitat suport a la gestióeines, recursos, formació i acompanyament que Acompanyament especialitzat d’expertsSuport Associatiu els proporciona. en gestió associativa i de fundacions en una o més àrees:Les entitats sòcies també disposen d’espais departicipació virtuals i presencials per compartir • Informàtica i noves tecnologiesels seus dubtes, les seves preocupacions i per • Comptabilitat i fiscalitatconèixer el treball d’altres entitats, a fi de po- • Gestió de les personesder establir una xarxa de relacions que faciliti la • Dret associatiu i de fundacionscol·laboració entre elles. Inclou tots els avantatges de la modalitat bàsica. 3
 4. 4. Eines per a la gestió Programes informàtics de gestió d’entitats Els programes informàtics de Suport Associatiu formen part dels serveis exclusius per a les enti- tats sòcies del Club de Suport. Estan especialment dissenyats per a la gestió administrativa i comptable de les entitats no lu- cratives tenint en compte totes les especificitats pròpies de les organitzacions del Tercer Sector. Suport Associatiu proporciona, junt amb els programes, els manuals d’ús de cadascun d’ells i, addicionalment, ofereix formació online i pre- sencial per treure el màxim rendiment de totes les aplicacions. • Gestió de socis • Llibre de Caixa • Comptabilitat • Registre de • Projeccions Correspondència econòmiques per • Gestió de al control de Documents i pressupost Biblioteca • Facturació • Gestió del temps4
 5. 5. Resol els teus dubtes Aposta per la formacióAssessorament i Formacióconsultoria Gràcies a l’experiència de més de 20 anys en ges- tió associativa i de fundacions, Suport AssociatiuSovint les entitats necessiten una orientació pro- disposa d’una àrea de formació que dissenya ifessional per poder encarar els reptes de la gestió imparteix accions formatives dins els àmbits:del dia a dia. • Gestió associativa i de fundacionsSuport Associatiu disposa d’un equip d’assessors • Dinàmica associativaespecialitzats en gestió associativa i de fundacions • Comunicacióen els àmbits jurídic, comptable, fiscal, laboral i • Intervenció socialinformàtic. • Informàtica i noves tecnologiesEls assessoraments es poden realitzar: Els cursos de Suport Associatiu tenen com a• Presencialment, a la seu de Suport Associatiu o objectiu la formació integral de gestors, tècnics bé de l’entitat sol·licitant i voluntaris de les entitats sense afany de lucre.• Per telèfon, correu electrònic o Skype Per facilitar-ne l’accés a totes les entitats, Suport• Sessions grupals Associatiu ofereix diverses modalitats de forma- ció: presencial, online i formació a mida. • Plans estratègics • Tallers de detecció de necessitats formatives • Plans de viabilitat • Plans de formació • Implantació de sistemes de qualitat • Gestió del voluntariat • Estudis i informes • Captació de fons • Plans d’igualtat • Planificació estratègica • Mapa de riscos • Gestió i organització d’entitats • ... • ... 5
 6. 6. Millora la gestió de l’entitatGestió associativa i de fundacionsPer tal de cobrir totes les necessitats de gestió de les entitats, Suport Associatiu ofereix serveispersonalitzats de gestió en les àrees econòmica, jurídica, laboral i informàtica. • Confecció de la comptabilitat • Estatuts i reglaments de règim intern • Revisió de la comptabilitat • Tràmits davant del Registre • Confecció de comptes anuals • Revisió dels llibres oficials obligatoris • Confecció de la memòria d’Hisenda • Preparació i revisió de documents legals • Confecció dels models tributaris • Protecció de dades • Control pressupostari i de centres de cost Servei Servei • Declaració d’Utilitat Pública econòmic jurídic Suport a la gestió • Desenvolupament de • Nòmines pàgines web Servei Servei • Contractes de treball • Suport ofimàtic informàtic laboral • Altes, baixes i variacions de • Manteniment d’equipaments treballadors informàtics • Comunicats d’accidents de treball • Assistència remota • Certificats d’atur • Còpies de seguretat • Liquidacions i quitances 6
 7. 7. Serveis jurídics AssegurancesSuport jurídic per a la gestió dels aspectes legals, Moltes associacions i fundacions estan obligadesfiscals, laborals, civils, mercantils i de tràmits a tenir contractades assegurances concretes enregistrals de les entitats. funció de la seva activitat. • Constitució i tràmits registrals d’associacions assegurances específiques i de fundacions • Assegurances de voluntaris • Redacció i modificació d’estatuts (sense necessitat d’aportar cap llistat) • Renovacions d‘òrgans de govern • Assegurances per a activitats culturals i • Tràmits per al canvi de domicili i de de lleure denominació al Registre i a Hisenda • Assegurances per associacions de pares i • Declaració d’Utilitat Pública mares (AMPA) • Protecció de dades personals: adequació a la • Assegurances per a entitats esportives LOPD i LSSI • Assegurances D&O de membres de juntes • Redacció de la documentació relativa als directives i patronats, i de directius d’entitats voluntaris de l’entitat assegurances generals • Col·laboracions amb empreses i entitats • Assegurances d’accidents i de • Revisió i assessorament sobre contractes de responsabilitat civil prestació de serveis, de lloguer, etc • Assegurances de locals • Registre de logos i marques • Assegurances de vehicles • Mapa de riscos legals de l’entitat • Assegurances d’assistència en viatge,… 7
 8. 8. Serveis comptables i fiscals Suport per a la gestió dels aspectes compta- bles, econòmics, fiscals i financers, de justi- ficació de comptes, auditories, subvencions i d’informatització de la comptabilitat. comptabilitat • Confecció comptabilitats • Revisió de comptabilitats • Confecció de comptes anuals • Confecció de la Memòria d’Hisenda • Auditories de comptabilitats fiscalitat • Declaracions de retencions de l’IRPF (treballadors i professionals) • Declaracions de retencions de l’IRPF (lloguers) • Declaracions de donatius rebuts • Declaracions d’IVA • Impost de Societats • Declaració anual d’operacions amb tercers superiors a 3.005,06 €8
 9. 9. Serveis informàtics Serveis laboralsSuport en temes informàtics i de noves tecno- Suport per a la gestió de les persones treballa-logies, en l’àmbit de desenvolupament web i dores i voluntàries de les entitats.de gestió de sistemes informàtics. • Seguretat de la informació: antivirus, gestió laboral actualitzacions del sistema, etc • Contractes de treball • Funcionament i optimització en el manteni- • Altes, baixes i variacions de treballadors ment dels components i dispositius físics • Confecció de nòmines • Instal·lacions de nous programes i • Confecció de butlletins de cotització (TC) actualitzacions • Assessorament sobre bonificacions • Comprovació i optimització del rendiment de la màquina • IRPF trimestral i anual • Funcionament bàsic dels ordinadors a la • Certificats de retencions de treballadors xarxa, Internet, impressores, etc • Comunicats d’accidents de treball • Projectes de pàgines web, accessibilitat, • Certificats d’atur usabilitat i eines 2.0 • Liquidacions i quitances • Implantació de nous projectes tecnològics gestió de voluntaris • Connexions remotes per a la resolució • Document de compromís d’incidències • Assegurança de voluntaris • Supervisió i gestió de servidors • Projectes de voluntariat • Còpies de seguretat online • Voluntariat corporatiu • Formació específica • Suport a la gestió dels voluntaris 9
 10. 10. Teixit associatiu Suport a l’Administració Pública Suport Associatiu posa a disposició de l’Admi- nistració Pública el seu coneixement i experiència en la gestió de les entitats sense afany de lucre a fi d’enfortir el teixit associatiu del territori partint de les necessitats reals de les entitats. • Suport, acompanyament i formació per als tècnics municipals • Serveis d’assessorament a les entitats del municipi • Formació per a les entitats del municipi • Tallers de diagnòstic del teixit associatiu • Tallers de detecció de necessitats formatives de les entitats • Tallers sobre gestió associativa i de fundacions: Òrgans de govern Estatuts Captació de fons Gestió econòmica • Plans de formació • Estudis i informes10
 11. 11. Contactaamb nosaltres Suport Associatiu www.suport.org info@suport.org Suport informàtic informatic@suport.org Suport jurídic-laboral juridic@suport.org Suport comptable-fiscal economic@suport.org 11
 12. 12. Amb el suport de Barcelona Carrer Riu Anoia, 42-54 08820. El Prat de Llobregat info@suport.org www.suport.org 93 474 74 50 com contactar C O N C E P C I Ó G R À F I C A I O L A N D A G U À R D I A R U I Z 2 0 1 1 . I M P R È S E N PA P E R C Y C L U S R E C I C L AT 1 0 0 %

×