นางสาวสุคนธา อรุณภู่ นักศึกษาวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัด...
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา <ul><li>ความสำคัญของการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เศรษฐกิจ การเมือง และ สังคมของโลก </l...
คำถามการวิจัย <ul><li>รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นอย่างไร </l...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
กรอบแนวคิดของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการวิจัยปรับปรุง

416 views
302 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการวิจัยปรับปรุง

 1. 2. นางสาวสุคนธา อรุณภู่ นักศึกษาวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 2. 3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา <ul><li>ความสำคัญของการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เศรษฐกิจ การเมือง และ สังคมของโลก </li></ul><ul><li>ความสำคัญของภาษาจีนในอนาคต </li></ul><ul><li>นโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษา </li></ul><ul><li>รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา </li></ul>
 3. 4. คำถามการวิจัย <ul><li>รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร </li></ul>
 4. 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา </li></ul><ul><li>เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา </li></ul><ul><li>เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา </li></ul>
 5. 6. กรอบแนวคิดของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 6. 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะเปิดสอนภาษาจีนในโรงเรียน </li></ul><ul><li>ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจะได้รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน </li></ul><ul><li>ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา </li></ul>

×