งานนำเสนอ รร ส่งเสริมสุขภาพ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

งานนำเสนอ รร ส่งเสริมสุขภาพ

on

 • 21,992 views

 

Statistics

Views

Total Views
21,992
Views on SlideShare
21,990
Embed Views
2

Actions

Likes
5
Downloads
208
Comments
2

2 Embeds 2

https://twitter.com 1
https://apps.facebook.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

งานนำเสนอ รร ส่งเสริมสุขภาพ งานนำเสนอ รร ส่งเสริมสุขภาพ Presentation Transcript

 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู
 • องค์ประกอบที่ 1
  นโยบายของโรงเรียน
 • องค์ประกอบที่ 1
  นโยบายของโรงเรียน
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
  หรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
  อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนองค์กรในชุมชน
  มีแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
  บุคลากรในโรงเรียนทราบนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
  ฯลฯ
 • องค์ประกอบที่ 2
  การบริหารจัดการในโรงเรียน
 • มีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
  มีคณะทำงานรับผิดชอบในแต่ละโครงการ ส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยครู นักเรียน และผู้ปกครอง / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / องค์กรในชุมชน
  องค์ประกอบที่ 2
  การบริหารจัดการในโรงเรียน
  มีผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนหรือแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีการนิเทศ/ ติดตาม โดยระบบของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง มีสรุปผลการนิเทศ และมีการนำผลการนิเทศไปใช้พัฒนางาน
  มีการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
 • องค์ประกอบที่ 3
  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 • โครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดจากการมี
  ส่วนร่วม
  ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
  องค์ประกอบที่ 3
  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียน
  และชุมชน
  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอย่างเป็นระบบ
 • องค์ประกอบที่ 4
  การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
 • องค์ประกอบที่ 4
  การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
 • องค์ประกอบที่ 5
  บริการอนามัยโรงเรียน
 • องค์ประกอบที่ 5
  บริการอนามัยโรงเรียน
  นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันตามเงื่อนไข
  นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ (เช่น เหา พยาธิ ฯลฯ) ได้รับการรักษา
  นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT)
  นักเรียนที่เจ็บป่วยเกินขอบเขตการบริการของห้องพยาบาล (เช่น ภาวะโลหิตจาง คอพอก ฟันผุ โรคในช่องปาก ฯลฯ) ไดรับการส่งต่อเพื่อการรักษา
 • องค์ประกอบที่ 6
  สุขศึกษาในโรงเรียน
 • นักเรียนเคยได้รับการฝึกทักษะในเรื่อง การรักษาความสะอาดของร่างกาย การล้างมือ การเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตราย
  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ฯลฯ
  องค์ประกอบที่ 6
  สุขศึกษาในโรงเรียน
  มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพ ในโรงเรียน (เช่นเสียงตามสาย การณรงค์ ป้ายนิเทศ นิทรรศการ แจกเอกสาร ฯลฯ)
  นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟัน ผสมฟลูออไรด์
 • องค์ประกอบที่ 7
  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
 • นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย
  นักเรียน ป.1 –ป.6
  ได้ดื่มนมทุกวัน
  องค์ประกอบที่ 7
  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน
  นักเรียนชั้น ป.1 ขึ้นไป มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี
 • องค์ประกอบที่ 8
  บริการอนามัยโรงเรียน
 • องค์ประกอบที่ 8
  บริการอนามัยโรงเรียน
  • มีสถานที่และอุปกรณ์ออกำลังกายที่มีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • มีชมรม/ ชุมนุม / กลุ่ม จัดกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการในโรงเรียน
  • จัดกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับนักเรียน และ / หรือประชาชน
  • มีสถานที่และอุปกรณ์ออกำลังกายที่มีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • องค์ประกอบที่ 9
  การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
 • องค์ประกอบที่ 9
  การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
  นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและทีได้รับการช่วยเหลือหรือส่งต่อได้รับการติดตามจากครู
  ครูประจำชั้นคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนที่มีปัญหาได้
  นักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อน / พ่อแม่ /ญาติพี่น้อง / ครู ทุกครั้งที่มีปัญหา
 • องค์ประกอบที่ 10
  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
 • บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (จากทุกแหล่งข้อมูล เช่น โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น)
  บุคลากรในโรงเรียน มีการประเมินสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ที่จัดขึ้นตามแผนงานของโรงเรียน
  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงเรียน
 • ขอขอบคุณ
  สวัสดี