Tatabahasa

14,951 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
390
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tatabahasa

 1. 1. TINGKATAN 5 MORFOLOGI1. KATA GANTI NAMA2. KATA ADJEKTIF DENGAN KATA PENGUAT3. KATA ADJEKTIF TERBITAN4. KATA KERJA TAK TRANSITIF BERAPITAN5. KATA KERJA PASIF SINTAKSIS1. AYAT BERPOLA FN+FN2. AYAT BERPOLA FN+FK a. FN+FKtr b. FN+FKttr3. AYAT BERPOLA FN+FA (PERLUASAN AYAT )4. AYAT SONGSANG5. AYAT PASIF SUSUNAN SONGSANG6. AYAT PERINTAH7. AYAT MAJMUK8. AYAT TUNGGAL TATABAHASA : NOTA RINGKAS DAN LATIHAN KENDIRI ANALISIS MORFOLOGI DAN SINTAKSIS 1 (RUJUKAN UTAMA: 1.TATABAHASA DEWAN DAN
 2. 2. 2.BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 DANA. KATA NAMA1.GOLONGAN KATA NAMAKata nama amKata nama khasKata ganti nama2. PEMBENTUKAN KATA NAMAKata nama tunggalKata nama terbitanKata nama majmukKata nama gandaGolongan kata nama1. Kata nama am merujuk pada a. Benda: contoh - buku, orang, sekolah, pokok. bumi b. Perkara: contoh – cuaca, angin, udara, sedutan c. Konsep: contoh - perpindahan, pembinaan, perbuatan,keadilan,kedamaian2. Kata nama khas ialah khusus pada sesuatu nama, contohorang pangkathaiwan bendaperbadanan undang-undangbangsa, bahasaHuruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar
 3. 3. Contoh: Puteri Cendera Kesuma Pusat dalam Komuniti 3. Kata nama khas terbahagi kepada dua;• Kata nama khas hidup (manusia dan bukan manusia)• Kata nama khas tak hidup 4. kata ganti nama Kata ganti nama tunjuk- pengganti kata nama - menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk - dua kata ganti nama tunjuk (ini dan itu) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri tanya- apa merujuk benda atau perkara - siapa merujuk orang - mana merujuk benda atau orang Kata ganti nama diri orang -• Kata ganti nama diri orang pertama : saya, aku, beta, hamba, patik, kami, kita• Kata ganti nama diri orang kedua : anda, engkau, awak, kamu• Kata ganti nama diri orang ketiga : ia, dia, mereka, nya, baginda, beliau, mereka Latihan 1: Berdasarkan cerpen Memori Seorang Tua (Antologi Harga Remaja ); kenal pasti sekurang-kurangnya lima belas i. kata nama am ii. kata nama ganti nama dan iii. enam kata nama khas
 4. 4. Pembentukan kata namaA.KATA NAMA TUNGGAL: • satu morfem bebas • kata inti bagi Frasa NamaContoh: buku, kereta, wang,perempuanSatu lagi bentuk kata dalam kategori kata nama tunggal ialah kata akronim***KATA AKRONIM ialahCantuman bahagian-bahagian tertentu daripada serangkaian perkataan.Cantuman boleh terdiri daripada • Huruf-huruf daripada rangkaian kata • Suku-suku kata daripada rangkaian kata • Bahagian-bahagian daripada perkataanAda 4 jenis KATA AKRONIM1.Cantuman huruf awal perkataan-perkataanContoh: ABIM- ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIAUSIM-UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIAUNITAR- UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK( cantuman huruf awal mesti membentuk sebutan baru tetapi masih mendukung makna yangsama )2. Cantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutanContoh: Perhilitan – PerlindunganHidupan Liar dan Taman NegaraMAWAR - Majlis Wanita Johor3. Cantuman suku kata awal perkataanContoh: tadika – taman didikan kanak-kanak
 5. 5. cerpen – cerita pendekkomsas – komponen sastera4. Cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataanyang mengikuti.Contoh: jentolak – jentera tolakjalurah - jalan lurahpurata - pukul rataB. KATA NAMA TERBITANTerhasil melalui proses pengimbuhan pada kata dasar • 4 jenis imbuhan yang boleh digabungkan dengan kata dasar bagi mmenghasil kata nama terbitan  Imbuhan awalan  Imbuhan akhiran  Imbuhan apitan  Imbuhan sisipan • 5 jenis kata yang menerima imbuhan untuk membentuk KATA NAMA TERBITAN  Kata akar  Kata tunggal  Kata terbitan  Kata majmuk  Rangkaian kataKata akar  Tawa- tertawa ( awalan ter-... )  Mudi – kemudi (awalan ke-... )Kata tunggal
 6. 6.  hancur - kehancuran ( apitan ke-.... -an)  bina - pembinaan (apitan pem-...-an )  renung – renungan (akhiran ...-an)  ceramah- penceramah (awalanpen-... )  kembung – keembung ( sisipan ....- em.-... )Kata terbitanBerangkat - keberangkatan ( apitan ke-....-an)Berkesan - keberkesananSinambung – kesinambunganKata majmukIbu bapa – keibubapaan ( apitan ke-....-an )Kenal pasti – pengenalpastian (apitan pe-...-an )Rangkaian kataTidak adil - ketidakadilan ( apitan ke-...-an )Tidak sempurna – ketidaksempurnaan (apitanke-....-an )Melalui proses pengimbuhan kata nama terbitan boleh terhasil daripada • Kata kerja: bina – pembinaan jalan- perjalanan • Kata adjektif: kasih - kekasih tua - ketuamuda- pemudaLatihan 2:Berdasarkan cerpen Melissa (Antologi Harga Remaja ) ; kenal pasti dan senaraikan 3 katanama terbitan bagi setiap imbuhan di bawah
 7. 7. Awalan peN-Awalan pe-Awalan peR-Awalan ke-Awalan juru-Akhiran –anApitan peN-....-anApitan pe-...-anpeR-...-anke-...-anC . KATA NAMA MAJMUKDua kata dasar atau lebih yang membawa makna yang tertentuDieja terpisahBerdiri sebagai satu unitAda 3 jenis kata nama majmuka. rangkai kata bebas guru besar Naib Canselor balai raya Perdana Menteri tiga segi tepat Mejar Jeneralb. istilah khusus dalam bidang ilmiah papan kekunci medan magnet dalam talian hukum karma laman sesawang analisis sasterac. maksud kiasan (banyak terdapat dalam simpulan bahasa ) kaki bangku ayam tambatan
 8. 8. ringan tulang tumbuk rusuk ada hati buku lima Terdapat 14 kata nama majmuk yang telah mantap dan ditulis sebagai satu perkataan antarabangsa , bumiputera, jawatankuasa, kakitangan kerjasama , warganegara, olahraga , pesuruhjaya setiausaha , sukarela , suruhanjaya, tandatangan tangungjawab, matahari D. KATA GANDA Kesemua bentuk kata nama iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan penuh Penggandaan separa Penggandaan berentak Penggandaan penuh Kata nama tunggal tanpa imbuhan ayat- ayat-ayat pahlawan – pahlawan-pahlawan wajah -wajah-wajah kata nama tunggal dengan akhiran ...-an bayang - bayang-bayangan biji -biji-bijian sayur -sayur-sayuran kata nama terbitan ketua -ketua-ketua kementerian- kementerian-kementerian pertubuhan –pertubuhan-pertubuhan kata nama majmuk
 9. 9.  kertas kerja -kertas-kertas kerja  mata pelajaran -mata-mata pelajaran  buku tulis -buku-buku tulis Penggandaan separa- Melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar- Suku kata pertama bagi perkataan pertama digandakan- Huruf pertama bagi suku kata pertama ditukar ke huruf ‘e’  Langit -- lalangit --- lelangit  Kura -- kukura --- kekura  Laki -- lalaki --- lelaki  Pohon -- popohon ---pepohon Penggandaan berentak Proses penggandaan kata nama dasar mengikut rentak bunyi  sayur --- sayur-mayur  kiuh ---- kuih-muih  lauk --- lauk-pauk  kayu ---- kayu-kayan  gunung ---- gunung-ganang  suku ---- suku-sakat  batu ---- batu-batan  warna ---- warna-warni  anak --- anak-pinak  sedu --- sedu-sedan Latihan 3:
 10. 10. a. Bina satu ayat bagi setiap pasangan kata di bawah yang menunjukkan anda fahan akanmakna dan penggunaannya dalam ayati. bulan - bulan maduii. kaki - kaki ayamiii. makan – makan hatib. bina satu ayat bagi setiap kata di bawah yang menunjukkan anda faham akan maksuddan penggunaannya dalam ayati. guruii. guru-guruiii. guru besariv. perguruanv. keguruan=============================================================B . FRASA NAMA( berdasarkan Buku Teks Tingkatan 4 MUKA SURAT 162-163 ) 1. KATA INTI bagi Frasa Nama ialah Kata Nama 2. **Frasa Nama boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih 3. Frasa Nama boleh berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam ayat objek bagi kata kerja unsur nama dalam frasa sendi nama frasa pelengkap dalampredikat 4. Subjek dalam ayat mesti terdiri daripada Frasa NamaContoh 1I. Buku
 11. 11. II. Buku tebalIII. Buku tebal ituIV. Sebuah buku tebal@@ FRASA NAMA SEBAGAI SUBJEK DAN PREDIKAT BIL SUBJEK PREDIKAT 1 Solusi sebuah majalah. 2 Majalah Solusi majalah ilmiah 3 Ah Lam pelukis 4 Ah Lam seorang pelukis 5 Ah Lam seorang pelukis batik@@FRASA NAMA SEBAGAI OBJEK DALAM PREDIKAT BIL SUBJEK PREDIKAT (FRASA KERJA ) KATA KERJA OBJEK (FRASA NAMA) 1 Ibu sedang melayari internet 2 Kuhan membaca buku cerita 3 Keindahan Pantai Cenang memikat hati 4 Puan Mary menghias rumah 5 Makcik Aliza menyapu sampah@@ FRASA NAMA SEBAGAI UNSUR NAMA DALAMFRASA SENDI NAMABIL SUBJEK PREDIKAT (FRASA KERJA ) FRASA FRASA KETERANGAN KERJA SENDI FRASA NAMA NAMA1 Soleh Johnsons berbincang dengan Faridah2 Cakera liut itu ada pada Firdaus3 Perkahwinan Zain mendapat restu daripada semua ahli keluarga dan Anne4 Halim memangkas dengan parang pokok5 Melina Menelefon dari Marang. Benny@@ FRASA PELENGKAP DALAM PREDIKAT
 12. 12. BIL SUBJEK PREDIKAT FRASA KERJA FRASA NAMA (FRASA PELENGKAP ) 1 Benny menjadi pelayar 2 Pengembara itu berselimutkan embun 3 Dato’ Azrul ada ladang kelapa C. FRASA NAMA DALAM SUBJEK BOLEHDIAMBIL ALIH OLEHi. FRASA KERJAii. FRASA ADJEKTIF SUBJEK FRASA KERJA BIL SUBJEK PREDIKAT 1 Membasuh ialah tugas harian saya. 2 Berjoging merupakan amalan yang sihat 3 Melukis menjadi kegemaran Melina SUBJEK FRASA ADJEKTIF BIL SUBJEK PREDIKAT 1 Kasih sayang sifat yang perlu ada padadiri seorang ibu 2 Bijak ialah satu kurniaan Tuhan 3 Biru laut warna kesukaan Salmah LATIHAN 1: MENGENAL PASTI a. FRASA NAMA b. FUNGSI FRASA NAMA DALAM AYAT Maniam seorang bapa yang baik. Dia berkahwin dengan Malini. Maniam mempunyai seorang anak bernama Ramakrisynen tetapi tidak pernah bertemu dengan anaknya itu. .Semasa pendudukan Jepun di negara kita, Maniam ditangkap oleh polis. Dia disyaki oleh penjajah Jepun menjadi tali barut kepada orang Inggeris. Semasa disoal siasat, Maniam menceritakan sejarah hidupnya kepada Inspektor Rama. Tiba-tiba Inspektor Rama menangis. Inspektor Rama memberitahu Maniam bahawa dia ialah Ramakrisynen yang diceritakan oleh Maniam. Inspektor Rama terus sujud di kaki Maniam. Semua orang yang ada di situ menangis melihat kejadian yang tidak disangka-sangka itu. LATIHAN 2: MEMBINA AYAT MENGGUNAKAN FRASA NAMAI. Frasa Nama sebagai subjek
 13. 13. i. kabus: Kabus di Cameron Hihglands amat tebal.ii. Bukit Fraser:iii. Penyakit Sindrom Down:iv. Kapal layar : II. Frasa Nama sebagai predikati. pengusaha pusat penyembelihan kambing: Soleh Johnson ialah pengusaha pusat penyembelihan kambingii. adik Faridah:iii. Mejar(B) Kamaruddin:iv. Bukit Kutu: III. Frasa Nama sebagai unsur bagi kata sendi namai. Lembah Klau : Fuad berkereta dari Kuala Terengganu ke Lembah Klau.ii. Farhana:iii. Kampung Danau Seberang:iv. penduduk Sungai Ruan: IV. Frasa Nama sebagai objek: (Ayat Aktif Transitif )i. Hisyam : Melisa menyayangi Hisyamii. Pahlawan Buntung :iii. Pak Itam menganjurkan:iv. Indera Nata menunggang : V. Frasa Nama sebagai pelengkap (Ayat Aktif Tak Transitif ) Isteri: Anne menjadi isteri Zain Lengan: Mak Salmah tidur berbantalkanlengan. ada cita-cita:
 14. 14. bertatahkan emas permata:bertilamkan rumput:ANALISIS MORFOLOGI DAN SINTAKSIS 2A. KATA KERJA1. PENGGOLONGAN KATA KERJAi. KATA KERJA TAK TRANSITIFii. KATA KERJA TRANSITIF2. PEMBENTUKAN KATA KERJAi. KATA KERJA TUNGGALii. KATA KERJA TERBITANiii. KATA KERJA GANDAiv. KATA KERJA MAJMUKPENGGOLONGAN KATA KERJAi. Kata Kerja Tak Transitif-tidak memerlukan objek-dibahagikan kepada dua jenis  Berpelengkap  Tanpa pelengkapPerkataan selepas kata kerja berfungsi sebagai pelengkapAyat yang terbentuk menggunakan KKTTr dinamakanAYAT AKTIF TAK TRANSITIF**KATA KERJA AKTIF TAK TANSITIF (kkttr) tanpa pelengkap-Kata kerja ini boleh berdiri sendiri tanpa memerlukan kata atau frasa untuk melengkapkanmakna ayat.
 15. 15. - kkttr tidak mempunyai objek seperti kata kerja transitif- kkttr tidak boleh dipasifkan.contoh kkttr tanpa pelengkapmenyanyi berlalubersembahyang pulangberdoa berguraubangun berdirimenangis berjalanpergi tercengangduduk kembalihinggap tumbuhruntuh memberontakContoh ayat a. Semua pelajar sedang bersembahyang. b. Semua orang sudah bangun. c. Adik menangis. d. Tamadun purba itu telah runtuh***KATA KERJA AKTIF TAK TANSITIF (kkttr) berpelengkap - Kata kerja yang mesti iikuti oleh pelengkap bagi menyempurnakan ayat. - Ayat menjadi tergantung jika tiada pelengkap - Pelengkap bukan merupakan objek yang mengikuti kata kerja transitif - Ayat Aktif Tak Transitif dengan pelengkap tidak boleh dipasifkanContoh kkttr berpelengkapberansur berbuat
 16. 16. tinggal berselimutkanmenjadi berbantalkanberumah beralaskanContoh ayati. Hari sudah beransur petang.ii. Abdullah tidak berbuat salah.iii. Bapa sedang beransur pulih.iv. Seman menjadi menantu Mat Ranggi.v. Semua peserta perkhemahan tidurberselimutkan kanvas .vi. Maniam berbantalkan lengan.vii. Pendatang tanpa izin telah berumah di bangunan lama itu.viii. Pak Ismail duduk beralaskan tikar mengkuang.PERKATAAN YANG DIGELAPKAN IALAH kkttr berpelengkapCUBA GUGURKAN PERKATAAN /FRASA SELEPAS kkttrJawapan: Ayat akan menjadi tidak sempurna dan tergantung.UNSUR PELENGKAP BAGI kkttr berpelengkapi. Frasa Nama/kata nama a. Gayah menjadi isteri Seman. b. Pak Ismail ada kebun jagung. c. Farhana berbaring berbantalkanlengan. d. Cikgu Zamani berhujah bersandarkan pendapatnya sahaja.ii. Frasa Adjektif/Kata Adjektif a. Penyakit Mariana beransurpulih. b. Keadaan masyarakat di Changkat Janggus semakintegang.
 17. 17. c. Hubungan penduduk Kampung Changkat Janggus bertambahkukuh. d. Mak Bedah tinggal miskin.iii. Frasa Sendi Nama a. Semua kaum keluarga berada di Lapangan Antarabangsa Kuala Lumpur. b. Robert Lim singgah di rumah Pak Ismail . c. Kereta Fuad membelok ke kanan . d. Farhana telahpun bertolak dari Kuala Terengganu.LATIHAN 1:Bina satu ayat menggunakan kata kerja di bawah kemudian kenal pasti penggolongan kata kerjatersebut.i. naikii. berbuatiii. menetapiv. tertinggalv. senyumvi. bersandarLATIHAN 2Kenal pastii. kkttr berpelengkap dan kkttr tanpa pelengkap dalam ayat-ayat di bawahii. bina satu ayat lain bagi setiap kata kerja tersebut. Setelah Fuad berfikir panjang, dia menerima tawaran Cikgu Abas. Keesokan harinyaFuad ke Sekolah Menengah Seri Setia untuk melaporkan diri. Di kantin sekolah Fuaddiperkenalkan oleh Cikgu Abas kepada Farhana iaitu Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Sejak itu,Fuad dan Farhana sering berbincang tentang program untukmemantapkan penguasaan BahasaInggeris para pelajar. Fuad telah memohon cuti daripada pihak sekolah. Fuad mahu pulang ke kampungnya diSungai Ruan. Sebelum bertolak ke Sungai Ruan, Fuad singgah di pasar Kuala Terengganu. Diamahu membeli cenderamata untuk adik-adik sepupunya. Di sana, Fuad terlihat kelibat Farhana
 18. 18. sedang bertanya dari sebuah kaunter bas ke sebuah kaunter bas yang lain. Malangnya semua tiket bas sudah habis dijual. Fuad mempelawa Farhana menaiki keretanya kerana mereka akan melalui laluan yang sama. Keluarga Fuad yang tinggal di Sungai Ruan amat gembira dengan kepulangannya. Di situ, Fuad meluahkan perasaannya untuk mencari ibu kandungnya. Keinginannya bertambah kuat apabila Pak Said bersetuju untuk menenaminya ke Lembah Klau iaitu kampung halaman ibunya. Mereka bertemu dengan Pak Ngah Lias. _________________________________________________________________________ **** KATA KERJA TRANSITIF (kktr) -kata kerja yang mengandungi objek -objek bagi kktr ialah kata nama/frasa nama -objek diperlukan untuk melengkapkan makna ayat -ketiadaan objek menyebabkan ayat tidak lengkap/ ayat tergantung. Kktr dibahagikan kepada dua jenis i. kata kerja yang berfungsi dalam ayat aktif-kata kerja transitif aktif ii. kata kerja yang berfungsi dalam ayat pasif –kata kerja transitif pasif i. Kata Kerja Yang Berfungsi Dalam Ayat Aktif- kata kerja transitif aktif kata kerja ini menerima imbuhan • awalan meN-... • apitan meN-...-i • apitan meN-...-kan ii. . Kata Kerja Yang Berfungsi Dalam Ayat Pasif – kata kerja transitif pasif  kata kerja transitif pasif terhasil daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif  kata kerja ini menerima imbuhani. awalan di-... contoh: Senaman dilakukan oleh pelajar-pelajar itu.
 19. 19. ii. apitan di-...-i Contoh: Pak Itam dikenali oleh semua penduduk desa.iii. apitan di-...-kan Contoh: Robert Lim dipertemukan oleh Fuad dengan ibunya, Mariana.iv. awalan ber-... Contoh: Pertanyaan Cikgu Abas belumberjawab.v. awalan ter-... Yew Seng tertangkap oleh polis. vi. akhiran -...kan Keputusan Raja-raja Melayu, akan betaserahkan kepada wakil kerajaan British . vii. akhiran -... i Keberanian pahlawan Buntung aku kagumi. atau kekal sebagai kata kerja tanpa imbuhan contoh: Buku itu saya baca. LATIHAN 1 Bina satu ayat menggunakan kktr di bawahi. menganugerahkanii. membawaiii. melibatkaniv. diserahkanv. belikanvi. jemur
 20. 20. LATIHAN 2: Kategorikan KATA KERJA TRANSITIF DALAM AYAT-AYAT DI BAWAHi. Sajak Dirgahayu Bahasaku dihasilkan oleh Ahmad Sarju.ii. Sajak ini membicarakan isu kedudukan bahasa kebangsaan di negara kita.iii. Bahasa kebangsaan pernah digunakan sebagai bahasa antarabangsa semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu.iv. Kita tidak boleh memandang rendah kedudukan bahasa kebangsaan di negara ini.v. Bahasa kebangsaan seharusnya dimartabatkan oleh rakyat Malaysia sebagai bahasa ilmu.vi. Saya sayang bahasa kebangsaan saya. LATIHAN 2: Kenal pasti kktr aktif dan kktr pasif dalam ayat-ayat di bawah Cerpen Ibu dan Ceper ialah hasil nukilan Dato’ Shahnon Ahmad. Cerpen yang bertemakan kegigihan seorang ibu yang bekerja kuat semasa mudanya. Kekuatansemangat ibu disamakan oleh penulis dengan kederasan aliran air Sungai Ceper yang mengalir di kampung mereka. Ibu menggunakan kudrat dua tangan dan kaki untuk mengerjakan sawah bagi menyara kehidupan keluarga. Penulis menekankan persoalan tanggungjawab ketua keluarga .Selain itu masalah tentang pencemaran alam juga didedahkan oleh penulis. Kelesuan aliran Sungai Ceper diibaratkan oleh penulis seperti keadaan ibu yang semakin uzur dan sering sakit. Tenaga ibu semakin berkurang seiring dengan usianya yang semakin tua. Begitu juga Sungai Ceper yang semakin lesu dan kotor . Ibu dan Sungai Ceper digambarkan oleh penulis, sudah melalui perjalanan hidup yang sangat panjang . Kedua-duanya sudah tua dan tidak produktif lagi. ___________________________________________________________________ ANALISIS MORFOLOGI DAN SINTAKSIS 3 1. KATA ADJEKTIF - Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat - Unsur inti bagi Frasa Adjektif - Kata adjektif boleh didahului/diikuti oleh kata penguat. • Indera Jenaka sangat takut .-didahului oleh kata penguat
 21. 21. • Raja Kecil baik sungguh - diikuti oleh kata penguat 2. Jenis –jenis kata adjektif• Kata adjektif sifatan/keadaan• Kata adjektif warna• Kata adjektif ukuran• Kata adjektif bentuk• Kata adjektif waktu• Kata adjektif jarak• Kata adjektif cara• Kata adjektif perasaan• Kata adjektif pancaindera 3. PEMBENTUKAN KATA ADJEKTIF Kata adjektif tungal Kata adjektif terbitan Kata adjektif ganda Kata adjektif majmuk PEMBENTUKAN KATA ADJEKTIF• Kata adjektif tunggal: kuning, terang, pendek, masin• Kata adjektif terbitan: terkecil, terpanjang, tercantik,terdekat ( awalan ter-.... ) sebesar, sepandai, seindah, seburuk(awalan se-... ) kebaratan, kemelayuan, kecinaan ( apitan ke-... –an ) gemuruh, gemilang,semerbak ( sisipan –em )
 22. 22. selerak, gelembung, kelebak ( sisipan –el) kerlip, gerodak ( sisipan –er )• Kata adjektif ganda: kecil-kecil, pedas-pedas ( ganda penuh ) Kekuning-kuningan, kecina-cinaan,( apitan ke-...-an ) Besar-besaran, kecil-kecilan, belas-belasan(akhiran –an) Porak-peranda, simpang-siur ( ganda berentak)• Kata adjektif majmuk:  Kata yang terhasil daripada proses yang merangkaikan kata adjektif dasar  Dieja terpisah  Membawa makna tertentu  contoh Kuning langsat: Baju berwarna kuning langsat amat sesuai dengan ibu. Muda remaja : Kaum muda remaja gemar terlalu gemar akan hiburan. Panjang tangan: Sifat Suppiah yang panjang tangan akhirnya memakan dirinya sendiri. Latihan 1 a. Kenal pasti dan kategorikan kata adjektif yang terdapat dalam cerpen Biarkan Samudera (Antologi Harga Remaja ) LATIHAN ULANG KAJI BAGI PELAJAR TINGKATAN 5 STRUKTUR BINAAN AYAT (MUKA SURAT 208-209 BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4) B.LATIHAN MENGENAL PASTI FRASA DAN KLAUSA BIL AYAT FRASA KLAUSA
 23. 23. (jenis frasa)1 Baju sudah bergosok.2 Adik membatalkan puasanya keranaadik tersangat lapar.3 Saya tidak hadir kerana saya demam4 Ah Meng dan Ah Chongsedang belajar.5 Saya sakit perut.6 Jalan ke sekolah ditutup kerana dinaiki air banjir.7 Semua soalan disediakan olehUnit Peperiksaan Sekolah ini.9 Semua manusiadituntut agama agar bermaaf-maafan sesame mereka.10. Bangunan lama sekolah inimasih digunakan walaupun sudah ada bangunan baru.11. Rakyat Malaysia amat mementingkan cara hidup yang harmoni.12. Pengajaran yang berkesan memerlukan alat bantu mengajar yang baik.13 Membacakegemaran saya14 Aktiviti berkhemah amat digemari oleh pelajar-pelajar sekolah ini.15 Fikirannya berkecamukkerana peperiksaan akan menjelang tidak lama lagi.16 Para guru sedang bertungkus lumusmenyelesaikan sukatan pelajaran kerana peperiksaan hampir tiba.( KEPADA PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN 5 .... SELAMAT MENCUBA )Teliti ayat-ayat di bawah kemudian klasifikasikan mengikut frasa-frasa berikut iaituI. FRASA NAMAII. FARSA KERJAIII. FRASA ADJEKTIFIV. FRASA SENDI NAMA
 24. 24. 1. Ketika sampai di sekolah, saya terus menuju ke kelas untuk memulakan tugas membersihkankelas.2. Warna merah ialah warna kesukaan saya.3. Penghijrahan Melina ke Dubai diuruskan oleh bapa saudara suaminya iaitu Jaafar An-Anbia4. Kari yang dimakan Faridah sangat pedas.5. Mejar Kamaruddin ke Bukit Kutu untuk mencari anaknya.6. Faridah ditemui oleh penduduk Sungai Dua.7. Panglima Garang ialah ketua orang-orang Melayu dan pelombong Cina di Sungai Kubu .__________________________________________________________________________PENGETAHUAN TATABAHASA DAN KEMAHIRAN BERBAHASAA. LATIHAN ULANGANAYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN( BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 : MUKA SURAT 215 DAN 216 )Baca dan teliti ayat-ayat di bawah dani. kenal pasti ayat-ayat dasar yang membentuk ayat-ayat terbitanii. nyatakan Pola Ayat Dasar bagi ayat-ayat tersebut1. Ali sedang membaca buku apabila terdengar bunyi dentuman yang kuat di luar rumahnya.2. Mei Ling dan Aminah akan menyertai pertandingan perbahasan sempena Hari Patriotik .3. Gopal yang sentiasa berpakaian kemas sering dipuji oleh guru-guru sekolahnya.4. Saya tidak hadir ke sekolah kerana demam.5. Membaca merupakan amalan murni.6. Pembinaan bangunan tambahan sekolah telah disiapkan pada hujung tahun 2009.
 25. 25. 7. Para pelajar sekolah ini mesti memakai uniform kokurikulum pada setiap hari Rabu. 8. Kelas bimbingan bahasa Melayu akan dimulakan oleh guru selepas perayaan Tahun Baru Cina. 9. Memantau aktiviti warga sekolah ,pengetua pada setiap hari. 10. Ke rumah nenek kami pada setiap hujung bulan. Panduan 1. Ayat Dasar ialah ayat tunggal. . 2. Ayat tunggal yang panjang tidak dianggap ayat dasar kerana telah mengalami perluasan. 3. Ayat Dasar mempunyai hanya satu subjek dan satu predikat 4. Ayat Dasar mempunyai susunan ayat biasa iaitu subjek di hadapan dan diikuti oleh predikat 5. Ayat Dasar ialah ayat aktif susunanbiasa dan AYAT PENYATA. 6. Bagi AYAT MAJMUK : cerakinkan ayatmenjadi AYAT TUNGGAL 7. Bagi AYAT PASIF : tukarkan ayat menjadi AYAT AKTIF 8. bagi AYAT SONGSANG : susunkan ayat menjadi AYAT SUSUNAN BIASA 9. AYAT SOAL /AYAT TANYA bukan AYAT DASAR Ada 4 jenis POLA AYAT1. FN+FN (FRASA NAMA+FRASA NAMA )2. FN+FK (FRASA NAMA+FRASA KERJA)3. FN+FA (FRASA NAMA+FRASA ADJEKTIF)4. FN+FS (FRASA NAMA+ FRASA SENDI NAMA)
 26. 26. PERIBAHASA 1.Bina satu ayat dengan peribahasa di bawah yang menunjukkan anda faham akan makna peribahasa tersebut1. Adu tenaga- mempertandingkan kekuatan2. Adu nasib - mencuba untung3. Alah sabung menang sorak- biarpun kalah namun masih cakap besar4. Ayam beroga itu jika di pinggan emas sekalipun diberi makan,ke hutan juga perginya Orang dagang, bagaimana senag di negeri orang, ingat juga akan negerinya sendiri.5. Ayam bertelur di atas padi mati kelaparan Orang yang menderita kesusahan di tempat yang mewah. 2. BIL PERIBAHASA MAKSUD BERANI 1. Berani lalat Berani di belakang lawan (kalau berhadapan ,takut) 2. Berani malu, takut mati Pengecut 3. Berani pegang berani tanggung Tiap-tiap yang dicakapkan akan berani pula dikerjakan 4. Berani udang Tidak tetap hati BESI
 27. 27. 1. Besi baik tiada berkarat Perbuatan baik tetap terpuji selamanya (tidak dilupakan)2. Asal besi pengapak kayu, Asal atau darjat seseorang ditentukan pada tingkah lakunya. asal emas menjadi penduk ( nota; penduk ialah salutan emas atau perak pada sarung keris )3. Dahulu parang sekarang besi Dahulu sayang sekarang benci4. Memegang besi panas Berbuat sesuatu pekerjaan yang tidak tetap ( dengan perasaan khuatir atau takut)5. Sedencing bagai besi, seciap bagai ayam Mengerjakan sesuatu bersama-sama

×