LEAN INTRODUKTION, IMPLEMENTERING, LEAN VÆRKTØJER OG METODER

3,107 views
2,868 views

Published on

Find ud af hvad LEAN går ud på, få lidt inspiration til hvad der arbejdes med under lean-implementering

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LEAN INTRODUKTION, IMPLEMENTERING, LEAN VÆRKTØJER OG METODER

 1. 1. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Introduktion til lean
 2. 2. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk LEAN – hvad og hvordan • LEAN = slank og veltrimmet – men ikke udsultet og underernæret! • LEAN er en kulturændring! • LEAN virker! • LEAN er sund fornuft sat i system! • LEAN skal laves der hvor værdien skabes – ikke i mødelokaler • Medarbejderne skal i høj grad involveres og have ejerskab • Alle ideer skal på bordet
 3. 3. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Hvorfor LEAN? Fokus på: • Kundens ønsker og behov • Fjernelse af spild • Større produktivitet • Bedre indtjening • Tid til udvikling og vækst • Overblik og helhedssyn (ingen silo-tænkning) • Frustrationer og stress • Bedre trivsel • Medarbejderudvikling • Ledelsesudvikling • At lytte og høre efter • Fakta frem for mavefornemmelser
 4. 4. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk LEAN i historisk perspektiv Ford var kendt for masseproduktion Resulterede i: • Høj ressourceudnyttelse • Høj produktivitet på den enkelte maskine • Sub-optimering • Store lagre Toyota har fokus på levering til kunden og gennemløbstiden Resulterede i: • Helhedsløsninger • Flow – lav gennemløbstid • Levering til tiden • Minimale lagre Toyota indfører i 1953 Toyota Production System (baggrund for Lean) Bogen ”Lean Thinking” udkommer i 1996
 5. 5. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Lean har fokus på helheden - Vi skal se og forstå hele elefanten (værdikæden) – ikke kun enkelte dele af den
 6. 6. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk De fem LEAN-principper 5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer Vi kan altid gøre det lidt bedre – så tro ikke at nu er du færdig med LEAN – det fortsætter med dig som anfører Løbende forbedringer kan med fordel styres på tavler, hvor man afleverer nye ideer og holder øje med fremdriften 4. Lad slutkunden trække ydelse og service Lad kunden bestemme hvornår du skal ”producere” – gør ikke noget fordi det plejer kunden, det kan være spild Tænk på pølsevognen – her produceres et lille ”bufferlager” og der leveres altid varme pølser efter din ordre 3. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter Efter at have fjernet spildet skal vi nu have skabt flow i det der skaber værdi – færrest mulige stop undervejs Som den grønne bølge i trafikken, vi skal måske lette foden fra speederen, men ikke stoppe helt op 2. Kortlæg værdistrømme og eliminér spild Værdistrømsanalyser giver overblik og indsigt – bør i samarbejde mellem flere medarbejdere Når analyserne laves ser man oftest en del spild som man blot kan fjerne nu og her = de lavthængende frugter 1. Identificér hvad der skaber værdi for kunden Kunden kan være en ekstern kunde – men også ”næste led i kæden”, altså en intern afdeling Hvordan ved man hvad der skaber værdi for kunderne? – spørg dem – ganske simpelt!
 7. 7. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Spildtyperne i Lean De 2 øverste spildtyper relaterer til medarbejderne, de nederste 7 er ”produktionsrelaterede” Spildtype Kort beskrivelse Tab af viden - Manglende koordinering - Manglende overdragelse af viden, genetablering af mistede informationer Sikkerhed - Usund arbejdsmiljø => sygdom og stress - Ulykker Overproduktion - For hurtig i forhold til næste proces – for meget, noget der ikke er bestilt - Unødig indsamling og arkivering af informationer Ventetid - Afventer leverancer, beslutninger, samtaler, problemhåndtering - Ustabile systemer Unødvendig transport - Sagsakter sendes ”rundt i systemet” – man leder efter tingene i ”systemet” - Uhensigtsmæssig layout Uhensigtsmæssig fremstilling - Unødig detaljering, i forhold til kundens ønsker – for høj service - Manglende standarder Lagre - Store bunker af sager, fyldte indbakker, lagre mellem processer - Pukler i sagsbehandlingen – ikke optimal opgavefordeling – ringe kundeservice Unødvendig bevægelse - Mange udprintninger, ikke optimal brug af IT-systemer - Uhensigtsmæssig layout Kassation pga. fejl - Tilbageløb, brandslukning, fejlretning - Forkert arbejdsgrundlag, dobbelt indtastning af data
 8. 8. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Hvad er spild 5% 35% 60% Gennemløbstid - fordeling Værdiskabende Nødvendige Spild Spild (Muda) er kendetegnet ved at være aktiviteter, der anvender ressourcer uden at skabe værdi for kunden Det kræver mindst lige så stor indsats og hårdt arbejde, at skabe spild som at skabe værdi Kun 5% af gennemløbstiden for et produkt er værdi- skabende – resten er enten nødvendige aktiviteter, eller spild Når vi arbejder med LEAN fjerner vi så vidt muligt alt hvad der, set med kundens øjne, er spild
 9. 9. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Skab en forbedringskultur LEAN stopper aldrig – der er altid noget der kan gøres lidt bedre Det japanske ord for løbende forbedringer er Kaizen • Man skal forbedre sig hver dag • Man skal til stadighed identificere og eliminere spild • Man skal fokusere på at komme tættere på kundens virkelige ønsker • Man skal se muligheder frem for begrænsninger • Man skal turde tage chancer • Man skal have et team der arbejder efter samme mål • Man skal have en synlig leder der er bevidst om sit ansvar • Man skal acceptere, at man aldrig bliver færdig med Lean
 10. 10. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Den store LEAN-værktøjskasse Der er rigtig mange værktøjer at arbejde med – de støtter alle op omkring principperne, og benyttes efter behov: • Værdistrømsanalyser (VSM) • Fjernelse af spild (rød, gul & grøn tid) • 5S (indretning af arbejdspladsen) • Kaizen (løbende forbedringer) • Målstyring – manuelle tavler til synliggørelse • Tidsstudier • Flow og layout • SMED • OEE • Gemba – synlig ledelse • Standarder • Audits • Lean templet
 11. 11. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Skabelon for tegning af VSM Proces - overskrift Papir:_________ stk. Tid:__________ sek. Proces - overskrift Papir:_________ stk. Tid:__________ sek. OEE:__________ Proces - overskrift Papir:_________ stk. Tid:__________ sek. Beskrivelse af proces - - - - - Beskrivelse af proces - - - - - Beskrivelse af proces - - - - - Timer/dage Timer/dage L L ide ide ide ide spørg smål spørgs mål Tid PT GT Evt. kopi af papir som printes og bruges ved hver proces (hæftes på VSM) Generelle oplysninger Sendinger per måned:_________ Antal ansatte:________________
 12. 12. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk 5S anvendes til indretning af arbejdspladsen Det er vigtigt, at ens arbejdsplads er indrettet, så man ikke skal lede efter ting, gå langt efter noget man bruger ofte, eller har ting til at fylde op, som man stort set aldrig bruger. Derfor er fokus på 5S et af de tiltag der på kort tid giver et stort udbytte, såvel hvad angår performanceresultater som arbejdsklima og sikkerhed. De 5S’er: Sortere Simplificere Støve af Standardisere Selv-disciplin
 13. 13. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk 5S 5. Selvdisciplin Hav faste aftaler om hvad der er tilladt. Afhold audits i fast interval Hjælp hinanden! 1. Sortér Hvad har du brug for i din hverdag Alt unødigt fjernes Etabler evt. karantæneområde 2. Simplificer Det du bruger ofte skal være tæt på din arbejdsplads Lav simple overskuelige løsninger 3. Støve af Sørg for at der bliver gjort rent – gør det tilgængeligt hvis du ikke selv er ansvarlig for rengøring 4. Standardisere Lav en standard for hvordan det skal se ud. Opmærk med skyggemarkeringer/dymo Tag evt. billeder af området
 14. 14. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk SMED (single minute exchange of dies) Målet er, at lave en omstilling på under 10 minutter (single minute) Vi inddeler en omstilling i 3 kategorier når vi arbejder med metoden SMED 48% 9% 43% Total omstilling – eksempel efter analyse Indre tid Ydre tid Spild  Effektiv omstilling  Brug af vejledning  Fokus på opgaven  Uforstyrret omstilling  Aktiviteter som vi kunne have forberedt  Aktiviteter måske ikke er en del af omstillingen  Pauser  Tekniske problemer  Samtale  Uhensigtsmæssige bevægelser  Ting der driller
 15. 15. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Manuelle tavler Hvorfor have tavler på arbejdspladsen: • Ledelsen får mulighed for at give fælles informationer • Medarbejderne får informationer og indblik • Man ved i hvilken retning man skal • Resulterer i adfærdsændringer • Fastholdelse af fokus • Følge udviklingen • Afdække problemområder • Årsagsregistrering • Løbende forbedringer • Ledelsesværktøj Skab enighed omkring mål, sørg for de giver værdi for medarbejderne
 16. 16. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Udfordringer ved implementering Der er flere faktorer der er afgørende for, om man får succes: • Ledelsens engagement og synlighed • Der er synlige mål, så alle går efter det samme • Der er fastlagt en strategi fra ledelsen (styregruppe) • Alle er forandringsparate – man kan se ”den brændende platform” • Der er sat ressourcer af til arbejdet (menneskelige og økonomiske) • Der er kompetencer til stede – som kan hjælpe undervejs • Der gives tilbagemeldinger undervejs i forløbet (Kommunikationsplan) • Alle ideer og forslag er velkomne (Tavle til styring og synlighed) • Der er plads til at lave fejl – og lave ”ommere” • Der er en positiv tilgang til tingene – se muligheder – frem for begrænsninger • Der udvises respekt for hinanden (Forventningsafklaring og rollefordeling) • Medarbejderne kan se fordelene i at gøre noget anderledes
 17. 17. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Work smarter – not harder
 18. 18. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Har dette givet anledning til spørgsmål eller vil I gerne have et uforpligtigende besøg så kontakt mig: Storgaard INNOVATION Erna Storgaard Kastanievænget 1 7173 Vonge Tlf. 22 25 90 30 Mail: erna@storgaardinnovation.dk Se desuden mere på www.storgaardinnovation.dk

×