Your SlideShare is downloading. ×
Motioner med yttranden och svar 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Motioner med yttranden och svar 2011

1,573
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Motioner med Distriktsstyrelsens yttranden och svar för Distriktsstämman 9/4 – 2011 Centerpartiet Stockholms stad 1
 • 2. Motion 1:2011. Om informationspolicy för Centerpartiet.Motionär: Marianne NordMotion 2:2011. Ang. att inskränka fackets roll för att värna näringsfrihetenför fler företag.Motionär: Helen TörnqvistMotion 3:2011. Ang. nytt socialförsäkringssystem.Motionärer: Helen Törnqvist & Tobias WahlqvistMotion 4:2011. Om sänkta skatter för fler företag och jobbMotionärer: Fredrik Posse & Helen TörnqvistMotion 5:2011. Översyn av stadgarnaMotionär: Bruno KlerbyMotion 6:2011. Angående klotterMotionär: Bruno KlerbyMotion 7:2011. Bättre signalsystem för effektivare o lägreenergiförbrukning.Motionär: Bruno KlerbyMotion 8:2011. Omreglera SystemmonopoletMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 9:2011. Säkrare trafik utan fartkamerorMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternMotion 10:2011. Förbättrad högre utbildning med mer personligt ansvarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 11:2011. Frihandel skapar fria samhällen med fria människorMotionär: Avdelningsmotion – StureplanscenternMotion 12:2011. Synliggör skatternaMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 13:2011. SkatteslöseriMotionär: Christer Mellstrand, StureplanscenternMotion 14:2011. Avskaffa sexköpslagen 2
 • 3. Motionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 15:2011. Avskaffa fasta skollovMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternMotion 16:2011. Avskaffa TV-licensenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 17:2011. Rätten till ett privatlivMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 18:2011. Dubbelt grundavdrag för företagareMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 19:2011. Avskaffande av allmänna helgdagarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 20:2011. Centerpartiet ska sluta bedriva kyrkopolitikMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 21:2011. Enhetlig skatt- skapar rättvisa och räddar välfärdsstatenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 22:2011. Gratis lokaltrafikresor for pensionärer 75+Motionär: Irene NybergMotion 23:2011. Skänk bort Miljonprogramhusen till de boende.Motionär: Irene NybergMotion 24:2011Motionär: Anita LackbergMotion 25:2011. Motion om att värna barns rätt till skolgångMotionär: Helen Törnqvist, StockholmscenternMotion 26:2011. Inget dubbdamm i städernaMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 27:2011. Gör det lättare att byta nationsmedborgarskap inom EU.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, Stockholm 3
 • 4. Motion 28:2011. Kräv fullständiga beräkningar av transporterskoldioxidutsläpp.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 29:2011. Lägre viktgräns för krav på C-behörighet i körkortMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 30:2011. Sommartid en månad tidigareMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 31:2011. Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än småbilarMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 32:2011. Statliga bolag bör gå före i energiomställningenMotionär: Cleanteachnätverket via Peter Platell 4
 • 5. MotionerMotion 1:2011. Om informationspolicy för CenterpartietMotionär: Marianne NordJag vill se två ledande principer för Centerpartiets informationsarbete: 1. En öppenhet i partiets arbete, så att inte bara politiska ställningstaganden redovisas kontinuerligt t.ex. på webben utan också diskussioner och debatter, som kan leda till ändrade ståndpunkter. Öppna arkiv där man efteråt kan ta vilka argument det var som blev avgörande. Det senare kanske kunde ske i samarbete med Wikipedia. 2. Alla medlemmar ska – enligt principen alla människors lika värde – få möjlighet att delta i partiets verksamhet. Många nås av information via e-post och Internet, men inte alla. Även datorlösa medlemmar måste få vara med. Någon form av tryckt information typ Bladet krävs. Den måste vara regelbunden. Andra vägar kan tänkas som komplement t.ex. SMS-utskick eller ett telefonnummer med inspelad information.Dessutom bör en satsning göras för att få fler medlemmar delaktiga i de politiskadiskussionerna t.ex. genom utbildning i sociala media.Jag föreslår stämman besluta– Att ta fram en informationspolicy för Centerpartiet i Stockholm med hänsyn tagen tillMotionen synpunkter.– Att göra en satsning för att få fler medlemmar delaktiga.– Att skicka Motionen till Riksstämman för motsvarande diskussion på riksplanet.Hägersten den 27 februari 2011Marianne NordHägersten-Skärholmens Centeravdelning 5
 • 6. Svar på motion 1:2011Motionären lyfter frågan om internkommunikation för att alla medlemmar ska få möjlighet attdelta i partiets verksamhet. Frågan är viktig, inte minst i en folkrörelse som Centerpartiet.För några år sedan gjorde Stockholmscentern en översyn av sin internkommunikation ochutvecklade bland annat medlemstidningen Bladet. Vi har även de senaste åren börjat medsms-utskick som komplement till e-post och vanliga postutskick. I tillägg till detta finnsstockholmscentern.se, med kalendarium och annan viktig information.Under vintern och våren har diskussion kring internkommunikationsarbetet pågått idistriktsstyrelsen. Vi har funnit att kommunikationen inte har fungerat optimalt, av olika skäl.Dels har Bladet inte den höga läsbarhet som hade varit önskvärt, i synnerhet inte i relation tilldet arbete som lagts ner på den, dels har e-posten blivit alltför omfattande. Till det kommer attdet sker en snabb utveckling på kommunikationsområdet, där sociala medier som Twitter ochFacebook används alltmer och där vi ser ett behov av att bli mer strategiska. Därutöver serdistriktsstyrelsen behovet av att på ett bra sätt även nå fram till de medlemmar som inte hartillgång till e-post eller internet. Det handlar alltså om att få en så god kommunikation sommöjligt, samtidigt som vi har begränsade resurser i form av både personal och ekonomi.Vid distriktsstyrelsens möte den 1 mars 2011 beslutades att inleda ett nytt sätt att arbeta medinternkommunikation. Vi valde då att lägga ner Bladet och att istället satsa på en ständigtuppdaterad webbplats och ett informationsbrev via e-post som helst ska gå ut veckovis. Vi skaockså i högre utsträckning använda oss av sms-information, till exempel när vi med kortvarsel behöver folk som gör kampanjinsatser, eller när någon i Stockholmscentern har endebattartikel publicerad i en tidning. Under våren går ett brev ut till alla de medlemmar tillvilka vi saknar e-postadress. Vi uppmanar dem som har en e-postadress, men som ännu inteuppgett den till partiet, att göra så. Till dem som inte har en e-postadress ska ombudsmannenmed viss regelbundenhet skicka utskrifter av webbkalendarium och veckoe-post per vanligpost.Motionären nämner också i motionen information från Riksorganisationen. Då partiet just nugenomgår en översyn av all kommunikation, bland annat med anledning av att en nypartisekreterare tillträtt, vill vi avvakta och se resultatet av den översynen.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta: 6
 • 7. Att anse motionen besvarad.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 2:2011. Ang att inskränka fackets roll för att värna näringsfriheten förfler företag.Motionär: Helen TörnqvistCenterpartiet vill se ett Sverige där vi har en god välfärd. Denna välfärd byggs upp med hjälpav pengar som samlas in till vår gemensamma skattekista. Skatter i form av inkomstskatt,mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter mm tas ut på arbete. Dessa skatter tas till stor del ut avföretagare som anställer personer eller säljer varor. Sverige behöver ha fler som blirföretagare. En företagare är en person som med egen tid, kapital, engagemang och kompetensförverkligar en affärsidé. När individers drivkrafter är så pass starka att man väljer att ge såmycket av sig själv att man vill kämpa för att bidra till vår gemensamma välfärd ska dettavärde värnas. Då krävs det att samhället står upp för näringsfriheten.Näringsfrihetens störste fiende är arbetsrättslagstiftningen som ger fackförbunden en orimligtstor roll. Fackens makt måste minskas, om fler ska vilja bli företagare. Fackens roll skrämmerföretagen att anställa och hindrar dem att växa. Fackförbunden är alltså ett hot mot tillväxtensom kan rädda välfärden för en åldrande befolkning, men också mot individens frihet då dearbetar kollektivistiskt. Inom offentlig sektor arbetar fackförbunden givetvis med störst fokuspå sina medlemmar, de anställda, som dock är ett medel för att nå målet, nämligen nöjdabrukare. På en modern och trygg arbetsmarknad måste företagare få bestämma vilkenkompetens som krävs för att bli konkurrenskraftig, men facken motsätter sig en reformeringav arbetsrätten och slopande av turordningsreglerna, vilket gör att företagaren inte fårbestämma över sina egna resurser. Detta är ett hot mot näringsfriheten.Fackförbunden spelade en stor och viktig roll i förra seklets början. Facken var med ochstiftade rådande arbetsrättsliga lagar under 1970-talet för en annan arbetsmarknad.Industrisektorn har minskat, medan tjänsteföretagen ökar hela tiden. Allt färre väljer att gåmed i ett fackförbund. Signalen är tydlig om att vi måste tona ned fackens roll.Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller ett antal stridsåtgärder som bygger på konflikt,snarare än konsensus och samarbete. Sympatistrejk härleds till att arbetare ska visa solidaritetmed arbetare i en helt annan bransch, vilket är osolidariskt med den svenska välfärden. Vidstrejk blir arbetsgivaren, som ofta är en företagare, drabbad. Lägre intäkter kommer in till 7
 • 8. välfärden. Människor avskräcks från att vilja driva företag. Blockad är en grundlagsstadgadrättighet för fackförbund att övervaka en arbetsplats som ska förhindras till ekonomiskaförbindelser.Jag menar att det ska stå en arbetsgivare fritt att teckna vilket avtal som helst med enarbetstagare. Människor måste ses som starka, kompetenta, fria individer. Men det som står iavtalet ska givetvis följas av företagaren. Annars ska han/hon under en tid få näringsförbud,samt listas på Internet, så att uppgifterna lätt kan hittas av arbetstagare. Efter avtjänat straffmåste personen ifråga återigen betraktas som oskyldig.Att minska fackets roll är viktigt för att få fler företag där de nya jobben växer fram. Jobb somkan ge oss skatteintäkter till en framtida förnyad välfärd som behövs för våra barn och äldre.Jag yrkar:– Att arbetsrättslagstiftningen skrivs om så att arbetsgivaren har möjlighet att skriva de avtalhan/hon vill med arbetstagaren– Att på Internet lista företagare som har näringsförbudHelen Törnqvist, StockholmscenternMotionssvar 2:2011I flera uppmärksammade fall har små företag utsatts för starka konfliktåtgärder av olikafackförbund, för att tvingas skriva på avtal som ingen anställd vid företaget önskat. I någrafall har det gått så långt att företag har tvingats i konkurs.Centerpartiet har i olika omgångar adresserat problemet att den svenska arbetsmarknaden,med fackförbundens starka makt, inte riktigt är framtidssäkrad. Den lagstiftning somfackförbunden stöder sig på, när försöker framtvinga kollektivavtal, är tillkommen ochkonstruerad för en tid då det svenska näringslivet såg annorlunda ut. På väg in ett samhälledär tjänstesektorn blir större och industriarbetena färre, måste samhällets institutioner hängamed. De nya företagen är mindre och ägare och anställda arbetar ofta sida vid sida. Bådeanställda och ägare är individer med individuella förmågor. För vissa passar kollektivavtal braoch för andra gör det inte det. En lagstiftning som då tillåter en extern part att påtvinga allaföretag kollektivavtal är orimlig. Av såväl rent principiella skäl, som samhällsekonomiskaeftersom den nödvändiga strukturomvandlingen – och framväxten av nya jobb – hindras. 8
 • 9. Motionären föreslår också upprättandet av en ”svart lista” över företagare som är belagda mednäringsförbud. Tjänster för kreditupplysning erbjuds på den privata marknaden och frågan omnäringsförbud kan besvaras genom dessa tjänster.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionens första att-satsAtt anse motionens andra att-sats besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreReservation:Per Karlberg och Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på motionens första att-sats.Helen Törnqvist reserverade sig till förmån för bifall till motionen i sin helhet.Motion 3:2011. Ang nytt socialförsäkringssystemMotionärer: Helen Törnqvist & Tobias WahlqvistCenterpartiet strävar efter ett Sverige där varje individ får växa. I ett starkare, rikare Sverigehar vi starka individer vars fulla potential kommer till sin rätt i företagande, övrigt arbetslivoch civilsamhället. Den viktigaste vägen till egenmakt är självförsörjning. Alliansensarbetslinje är grunden för ett samhälle där fler dagligen går med stolthet till jobbet.Nästa steg är att anpassa samhällets skyddsnät så att det signalerar människovärde, men ocksåpremierar sysselsättning och gör att människor blir friare att fatta egna beslut.På partistämman i Örebro 2009 beslutades att arbetslöshetsförsäkringen ska vara obligatorisk.Detta ifrågasätter vi, men menar att den bör individualiseras och omformar den så att privatacertifierade försäkringsbolag och fackförbund får möjlighet att erbjuda försäkringar. Dessaska alltså ta in avgifterna, betala ut ev. stöd och ansvara för omställning och jobbcoachning.I ett nytt arbetslöshetsförsäkringssystem bör företagare och arbetstagande vara likställda på såsätt att det är upp till individen själv att avgöra vilken nivå på försäkringen som önskas, vilkenlämpligen avgörs utifrån individens attraktion på arbetsmarknaden i kombination med 9
 • 10. hans/hennes drivkraft och flexibilitet att finna eller skapa sig ett arbete. Det är också upp tillindividen att själv välja försäkringsbolag/fackförbund.Det är viktigt att samhället finns för att skydda och ge stöd när det verkligen behövs. Därförmåste även försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd vara människovärdigt och syfta till attarbetslinjen stärks. Vi anser att socialbidraget ska göras om till sociallån, som av individenkan tas av kommunen till en lägre ränta än av bankerna, just för att låntagaren ska kunna fåstöd och hjälp med ev. avbetalningsplaner. Pengarna ska alltså betalas tillbaka i sinom tid,vilket signalerar ett människovärde och visar på att du får ta en konsekvens av dinahandlingar. Kanske behövs någon form av övergångsperiod för människor som har befunnitsig i det gamla samhällssystemet och inte alls är vana vid att tänka på det nya sättet ellerbefinner sig i en utsatt situation.I socialförsäkringssystemet bör även en människovärdesgaranti införas. Garantin ska ge rättentill varje individ i Sverige att få tillbaka sitt människovärde när behovet uppstår. Personer somvill bryta ett missbruk, lämna brottslighet, hemlöshet, prostitution eller missförhållanden skafå omedelbart och adekvat stöd då han/hon söker hjälp. Att själv välja att ta sig ur en dåligsituation är ett stort steg och ska belönas med direkt agerande från samhället och de utföraresom samhället beställer tjänster från.Vi yrkar att:– En individualiserad arbetslöshetsförsäkring införs– Arbetslöshetsförsäkringen kopplas ihop med jobbcoaching/arbetsförmedling– Det ska vara frivilligt att teckna en arbetslöshetsförsäkring– Socialbidrag istället utvecklas till sociallån– En människovärdesgaranti införs– Sända Motionen vidare till partistämmanHelen TörnqvistTobias WahlqvistCenterpartiet i Stockholms stad 10
 • 11. Motionssvar nr 3:2011Motionärerna tar upp en av de grundläggande frågorna om organiseringen av kärnan i densvenska välfärden nämligen socialförsäkringarna. Den pågående parlamentariskasocialförsäkringsutrednigen, Psfu, ser över den långsiktiga hållbarheten försocialförsäkringarna och ser över en eventuell samordning av a-kassan ochsocialförsäkringen.Motionärerna föreslår ett ökat mått av individualisering av försäkringarna och motsätter sig enobligatorisk a-kassa. De fakto är det så redan i dag att socialförsäkringarna allt merindividualiseras. Allt fler har tilläggsförsäkringar som antingen är avtalsförsäkringar somkommer med anställning och fackmedlemskap eller så har man valt att själv, helt privat,teckna sig tilläggsförsäkringar. Alla torde vara överens om att samhället ska stå för detyttersta ekonomiska skyddet i händelse av sjukdom eller arbetslöshet. Frågan vi kan ställa ossär hur högt den ska gå. Att den allmänna socialförsäkringen allt mer blir engrundtrygghetsförsäkring som vi som individer sedan kan välja att göra tilläggsförsäkringartill är att föredra. Det skulle också kunna stärka skyddet för dem som behöver det mest ochkommat att ge dem som har den relativt att bra ett något större eget ansvar.Frågan om en obligatorisk a-kassa är både kontroversiell och svårhanterad. De somförespråkar en obligatorisk a-kassa har egentligen inte definierat vad de menar med det.Många talar egentligen om en allmän a-kassa i stil med hur försäkringssystemet i dagfungerar. Debatten om vilken väg vi bör välja i centerpartiet borde ta sin grund iföreningsfrihet och möjligheten att själv ta ett större ansvar om man så önskar. En sån linjegår i rak kontrast till en obligatorisk a-kassa med medlemskap men behöver inte gå emot enallmän a-kassa som man skull omfattas av med endast skattepliktighet som grund.Motionärernas förslag om att öppna upp för a-kassorna att driva arbetsförmedlingar är enmöjlighet som genast bör prövas. I och med att a-kassorna står för kostnaderna vidarbetslöshet finns starka incitament för att driva en effektiv förmedlingsverksamhet och dendörren bör öppnas i stället för att som i dag vara stängd då det saknas lagstöd för sådanverksamhet.Det är välkommet att motionärerna lyfter företagarens tillgång till trygghetssystem och det är 11
 • 12. en kärnfråga att lösa för att företagare ska känna en trovärdighet för systemet och attbetalningsviljan inte ska försvinna. Möjligheten till att välja en så kallad opt out-väg för densom så önskar bör finnas.Önskvärt är också en generell diskussion om samhällets ansvar, skyddsnät och kostnader. Alltför mycket av stuprörstänkanden gör ibland att staten justerar sina regleringar ochkostnaderna hamnar i stället på kommunernas försörjningsstöd. Det är bara att skjutaproblemen under mattan utan att ta dem på allvar. Målet måste precis som motionärernaskriver vara att ge ett grundläggande skydd som tillåter egna val och låter individen växa.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 4:2011. Om sänkta skatter för fler företag och jobbMotionärer: Fredrik Posse & Helen TörnqvistAlliansen har under mandatperioden drivit jobblinjen (dvs. en ökning av arbetskraftsutbud),som har fungerat tämligen väl, trots finanskrisen. Vad som varit otillräckligt är dockföretagens efterfrågan på arbeten. Nu behövs ytterligare fokus på att skapa arbetstillfällen. Vibehöver en politik som mycket starkare uppmuntrar till ny- och tillväxtföretagande. Vi ser ettstort behov av förändringar i skattereglerna, vilka skulle möjliggöra arbetsskapande genom attminska riskerna för företag att anställa och expandera.Sverige måste bli ett land där det blir mer lönsamt att starta, driva och avyttra företag. Därförmåste vi sänka risken att driva företag. Snarast behöver även den svenska skattebelastningensänkas till den europeiska nivån för att vi ska kunna konkurrera på den internationellamarknaden.Centerpartiets ambition att göra Sverige till ett av världens mest företagsvänliga länder måstestyrkas ytterligare.Vi ser tre områden där det finns ett reformbehov för fler företag och jobb: 12
 • 13. Uppmuntra sparande.För att öka möjligheten och uppmuntra uppbyggandet av ett sparkapital som kan användastill nyföretagande (både i egna och i andras företag) ser vi att den statliga inkomstskatten börslopas helt. En rättvis skatt med samma skattesats rätt över skulle underlätta sparandet till enstartplåt.Underlätta för människor att tjäna pengar på att driva företag.Det måste bli mer lönsamt att driva företag och att anställa. Jobbskatteavdraget har varit ettsteg i rätt riktning även för företagare. Skattesänkningen för fåmansbolag med storalönekostnader är ett annat. Men det behöver göras mer.Arbetsgivaravgifterna måste sänkas. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden för såvälbefintliga företag som för nya, vittnar företagens organisationer om.När det gäller enskilda firmor betalar dessa preliminära skatter i förskott. Staten tvingar alltsåföretagarna att betala skatt i förskott (alltså låna ut pengar till staten!), innan det blivit någonvinst, eller man ens börjat tjäna pengar. Detta system behöver förändras så att företagarenistället betalar en faktisk skatt i efterskott, som sker med moms. Företagaren vill givetvissnabbt kunna leva på sitt företagande.Stoppa straffbeskattningen av s.k. fåmansbolagsägare.När en fåmansföretagare, dvs. företagare med ett aktiebolag som ägs av ett fåtal personer,säljer sitt företag blir reavinsten 58 % upp till en viss nivå (beskattning sker som om det varitlön) istället för 30 % som det är i alla andra fall. Detta är djupt orättvist och kontraproduktivt.Reavinstskatt för fåmansbolagsägare måste sänkas till 30 % snarast.Vi yrkar:– Avskaffa systemet med preliminära skatteinbetalningar till förmån för betalning av faktiskskatt i efterskott.- Införa en enhetlig procentuell skattenivå för samtliga inkomstslag- Sänka arbetsgivaravgifterna- Att sänka reavinstskatten till 30 % för fåmansbolag 13
 • 14. Fredrik PosseHelen TörnqvistStockholmscenternMotionssvar 4:2011.Motion 4 besvaras tillsammans med Motion 12. Se Motion 12 med svar.Motion 5:2011. Översyn av stadgarnaMotionär: Bruno KlerbyVid stämman i Örebro antogs nya stadgar för Centerpartiet.Jag var inte med vid stämman och har kanske inte bakgrunden klar för mig men icke destomindre anser jag att de nuvarande stadgarna behöver en förnyad översyn.Grunden i organisationen, avdelningen, har blivit något betydelselöst som kan hanteras hursom helst och denna Motion tar sikte på detta.Det står i par. 12 att avdelningen är en självständig juridisk person. Därmed antyds att den haren viss tyngd. Efterföljande text motsäger dock detta.Den är alltför oprecis och ofullständig och ger stort utrymme för godtycke.Istället för att vara ett stöd för ordning och reda bidrar den, efter vad jag redan kunnatobservera i verkligheten, till förvirring och oreda.Man kan nog säga att stadgarna är demokratiskadliga.Den tillhörande arbetsordningen förbättrar inte.Tyvärr är det nog så att väljarkåren så småningom inser detta förhållande och eftersompolitiken nu för tiden mer handlar om förtroende än om ideologi kommer det att skada partiet.Ett statsbärande parti måste helt enkelt ha fungerande stadgar.För den som tycker att ”byråkratin” kring avdelningen är för betungande finns ju möjlighetenatt ansluta sig till kretsen och ingå i någon lösare sammanslutning av typen ”nätverk” ellerliknande. 14
 • 15. Jag föreslår:– Att distriktsstämman med instämmande sänder denna Motion till riksstämman.Stockholm den 25 februari 2011Bruno KlerbyMotionssvar 5:2011.Motionären anser att Centerpartiets stadgar behöver en översyn. Bland annat hävdarmotionären att stadgarna är demokratiskadliga och bidrar till förvirring och oreda.Distriktsstyrelsen har inte upplevt de påtalade bristerna. Vi anser att det är positivt attavdelningar är frivilliga. Det ger bättre demokrati att varje medlem har varsin röst pådistriktsstämman och inte som fallet var tidigare då man hade representativ demokrati ochbara ett fåtal hade rösträtt. En översyn av stadgarna pågår.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 6:2011. Angående klotterMotionär: Bruno KlerbyVi har i över 20 års tid plågats av klotter.Detta fenomen som gör en vanlig promenad, både hemomkring och i närliggandeströvområden, till en dyster och humörnedsättande upplevelse.Man kan gott tala om mental miljöförstöring.Jag tror att klottret har större negativ påverkan på trivsel och samhällsanda än vad vi kansketror.Kommunen har, jämfört med tidigare år och under moderat ledning intensifieratklotterbekämpningen. Framsteg har gjorts och det har säkert uppskattats men hittills har dettyvärr inte räcktKommunen sägs ha en 24-timmarsregel när det gäller borttagning. Den följs inte - inte ens iStadshusets omedelbara närhet. 15
 • 16. Rengöringen tycks också vara ganska slumpmässig. Så till exempel hålls sedan en tid,bropelarna under Tranebergsbron klotterfria - en ganska undanskymd plats - medan klotterlängs Essingeleden och Klarastrandsleden får sitta i åratal.Det är också tydligt att det är kommunala, f.d. kommunala och statliga anläggningar såsomelskåp, lyktstolpar, transformatorstationer, förrådsbyggnader, skolbyggnader, parkbänkar ochliknande som sköts sämstÄven SL tycks ha börjat tappa mark på senare tid.Här behövs uppenbarligen nya tag och kanske ny metod.I Tyskland målar man över klotter. Det är förmodligen enklare, snabbare och jämfört medhögtryck mer skonsamt för underlaget.Kanske kan detta utvecklas ytterligare genom att frivilliga kostnadsfritt hämtar utrengöringsmaterial från kommunen och på så sätt håller sitt kvarter eller del av sin stadsdelklotterfri. Erfarenhet av detta finns och det kommer troligen att fungera. Åtminstone bitvis.Förutsättningarna att komma till rätta med detta är numera större än tidigare.Dels har vi ett centerpartistiskt stadsmiljöborgarråd och dels har vi den nya lagen omföräldrars ekonomiska ansvar. Den senare kommer troligen att avhålla många klottrare.Mot ”den hårda kärnan” bland klottrarna är det antagligen snabb rengöring eller övermålningsom kan ge framgång.Jag föreslår– Att stämman instämmer i Motionen och uppmanar våra kommunalt förtroendevalda attaktivt arbeta med denna fråga.Kristineberg den 19 februari 2011Bruno KlerbyMotionssvar M6:2011Motionären lyfter fram problemet med klotter och vill att Centerpartiets förtroendevalda ikommunen arbetar aktivt med klotterfrågan. Distriktsstyrelsen instämmer i att staden ska 16
 • 17. arbeta aktivt med att bekämpa skadegörelse som klotter. Därför har Stockholm, sommotionären också nämner, en 24-timmarsregel när det gäller borttagning av klotter påkommunal egendom. För att klotter ska kunna saneras så krävs det dock att detta anmäls viatelefon eller web. Stockholmarna måste med andra ord själva anmäla klotter för attkommunen ska sanera detta. För klotter på privat egendom så är det naturligtvis intekommunen som står för kostnaden eller arbetet. Det finns säkert nya metoder som börstuderas i syfte att få en bättre klotterbekämpning. Distriktsstyrelsen förutsätter att deförtroendevalda som har att sköta klotterfrågan håller sig uppdaterade och arbetar aktivt medfrågan.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 7:2011. Bättre signalsystem för effektivare o lägre energiförbrukning.Motionär: Bruno KlerbyI Stockholm förflyttar jag mig vanligen till fots eller med buss.Man tvingas ofta konstatera att fotgängarkulturen i Stockholm är dålig,Jag syftar på de många som störtar ut på övergångsställen utan uppsikt åt något håll samt påde som trycker på knappen och sedan går direkt med ett senare onödigt trafikstopp som följd.Vi har alla många gånger sett en buss, kanske med 40-50 passagerare, tvingas stanna därföratt en, oftast, ”jäktad” pensionär eller ungdom anser sig just då behöva korsa gatan.Förutom den försämring av trivseln och den irritation som detta, i mitt tycke, djupt egoistiskaoch osociala beteende medför tillkommer ökad energiförbrukning.En buss eller tung lastbil med fart har ganska mycket rörelseenergi i sig. Denna försvinnersom värme vid inbromsning och måste tillföras igen med extra bränsleförbrukning som följd.Till detta kommer tillskott av partiklar från bromsbeläggen.Trafik är ett samarbete som alla bör delta i. 17
 • 18. Jag föreslår inte ändring i lagstiftningen men det vore bra om attityden kunde förändras motmer smidighet och samarbete.Här ett par förslag i den riktningen:– För det första skulle det behövas något slags enkelt och allmänt accepterat signalsystemmellan fotgängare och bilförare.Exempelvis skulle den fotgängare vid ett övergångsställe som, i likhet med mig, helst ser atten ensam bil går före kunna signalera detta genom att titta åt annat håll.– Ett annat konkret förslag kan vara att genomföra en kampanj som tar sikte på den onödigaenergiförbrukningen.För att få förståelse för denna bör den koncentreras på kollektivtrafiken och exempelvis hatemat ”BUSSEN FÖRST” eller någon liknande.En bieffekt blir en något bekvämare kollektivtrafik.Jag föreslår:– Att stämman med instämmande lämnar Motionen till fullmäktigegruppen.Kristineberg den 15 februari, 2011Bruno KlerbyMotionssvar 7:2011.Motionären synliggör det samarbete som måste äga rum för att stockholmstrafiken smidigtska flyta på. Konkreta förslag är att införa ett allmänt accepterat signalsystem samt eninformationskampanj om trafikansvar, vilken skulle syfta till att ge kollektivtrafikmedelföreträde.På Stockholms stads trafiknämnds hemsida nämns att många olyckor sker vidövergångsställen. En kampanj med namn ”Ta ögonkontakt innan du går över” genomfördestillsammans med NTF och polisen under 2010. Precis som motionären föreslår poängterasfotgängarnas, cyklisternas och bilisternas eget ansvar. Staden arbetar också med att samarbetamed skolor för att barn ska ha en så säker, trygg och hälsosam miljö som möjligt. 18
 • 19. Några av förvaltningarna har utbildat sin personal i sk eco-driving, dvs sparsam körning. Ikörkortsutbildningen ingår sedan 2007 moment om sådan körning. Det är också möjligt attköpa kurser från trafikskolor för att uppdatera sig. Genomsnittsbilisten kan med eco-drivingminska sin bränsleförbrukning med femton procent.Distriktsstyrelsen menar att eget ansvar i trafiken är av största vikt. När många människor görrätt blir det svårt att göra fel. När många människor pratar om eco-driving sprids metoden.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 8:2011. Omreglera SystemmonopoletMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSverige har en tradition av en strikt och ansvarsfull alkoholpolitik. En komponent ialkoholpolitiken har varit systembolagets monopol på försäljning av alkoholdrycker.I praktiken har detta monopol förlorat en del av sin mening i och med EU-medlemskapet ochmer liberala införselregler. Det är i dagsläget fullt lagligt att beställa alkoholdrycker pånärbutiker, så länge svenska alkoholskatter betalas. En del av närbutikerna har i sina systemfunktioner för enkel och smidig hantering av alkoholskatterna.Intresset för mat och dryck är på stark frammarsch i Sverige. Över hela landet växer nyaföretag fram, specialiserade på att möta denna utveckling genom att erbjuda sina kunderlivsmedel av hög kvalitet. Detta är frågor i vilka Centerpartiet har både kunnande ochtrovärdighet. Det är därför naturligt att Centern också leder den politiska utvecklingen påområdet.Som en del av satsningen på matlandet Sverige, är drycker en naturlig del. Svenska tillverkarevill kunna sälja sina produkter på gårdarna, men det finns en oro att detta inte är förenligt medden svenska statens undantag från Europeisk rätt vad beträffar alkoholmonopolet.Dagens förbud för privata företag att sälja alkoholhaltiga drycker är ett hinder mot nya idéerom hur matlandets medborgare ska kunna utveckla intresset för mat och dryck.Själva idén med monopol är dessutom ideologiskt mycket tveksamt för ett liberalt parti. 19
 • 20. Systembolagets roll bör därför förändras till att bli ett tillstånds- och kontrollorgan förförsäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige, men att själva försäljningen kan ske genomprivata företag.Den som vill öppna en vinbutik ska kunna söka tillstånd till detta av systembolaget som ocksåkan erbjuda utbildning och rådgivning vad beträffar de regler som gäller för försäljning avalkoholdrycker.Företagare och anställda i privata företag är varken bättre eller sämre på att följa lagen änanställda på myndigheter eller i statliga monopolföretag, men att separera ut tillsynen frånutförandet är en åtgärd som kan stärka kvaliteten i arbetet med att tillhandahålla dryckerna ienlighet med lagen. Risken att förlora sitt tillstånd för alkoholförsäljning gör också företagensincitament att följa lagen mycket starka.Vi föreslår därför– Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen om att privata företagska kunna sälja alkoholdrycker i Sverige.och– Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen att Systembolagetsroll omdefinieras till att behandla tillstånd för alkoholförsäljning, tillsyn, rådgivning ochutbildning för företag som vill sälja alkoholdrycker.och– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 8:2011Motionärerna tar upp inkonsekvenser, otidsenlighet och problem med rådande medalkoholmonopol. Distriktsstyrelsen delar motionärernas intentioner om att göra det möjligt förprivata företag att sälja alkoholdrycker i Sverige. Dessutom har distriktsstyrelsen ochmotionärerna en samsyn i att detta förutsätter ett starkt tillstånds- och kontrollorgan. Styrelsen 20
 • 21. instämmer i att Systembolagets kompetens skulle passa bra att användas till detta i enlighetmed vad motionärerna föreslår.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionen samtAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 9:2011. Säkrare trafik utan fartkamerorMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternSverige får fler och fler fartkameror och Vägverket hävdar att dessa är en bidragandeanledning till varför andelen dödliga olyckor minskar. Det finns dock många fler faktorer somkan ha bidragit till denna minskning. Exempelvis har vi numera bättre och säkrare vägar äntidigare och likaså är bilarna säkrare än någonsin.Det finns många faktorer som avgör om en bilförare är trafiksäker eller inte. Just hastighet ärmätbart och därför läggs orimligt mycket fokus på just hastighet. Att visa hänsyn och se sinplats i trafikrytmen samt att vara utvilad och koncentrerad är minst lika viktiga faktorer förtrafiksäkerhet. Detta är dock inte mätbart på samma sätt varför inget fokus läggs på dessafaktorer.Det finns ett problem när hastighet är enda faktorn som avgör trafiksäkerhet. Indirekt sägerman att andra faktorer är mindre viktiga.Hänsyn är den enskilt viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn. Vi kan inte lagstifta om hänsyn, menvi kan ge bilförare det förtroende de förtjänar - ett förtroende som utvecklar eget ansvar ochvisad hänsyn.Ett lyckat exempel på hur färre regler har gett ökad säkerhet är den holländska stadenDrachten. De hade många olyckor, men testade att ta bort i princip alla trafikregler. Resultatetblev att antalet olyckor minskade drastiskt. Trafikanterna tvingades använda sitt omdömeistället för att luta sig mot statiska regler som i sig aldrig kan vara tillräckliga. Ett gottomdöme ger mer trafiksäkerhet än statiska regler.Hastighetskameror kostar mycket pengar både i installation och drift. Någon positiv effekt avdem är svår att påvisa och de leder fokus från andra viktigare trafiksäkerhetsfaktorer. 21
 • 22. Att ta bort hastighetskameror vore ett bra första steg till ökad säkerhet.Jag yrkar:– Att Centerpartiet verkar för att ta bort alla fartkameror på vägar med hastighetsbegränsningöver 40 kilometer i timmen.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.Tobias WahlqvistStureplanscenternMotionssvar 9:2011.I dagsläget finns det ingen forskning kring hur fartkameror påverkar den enskilda förarensbeteende. Men Trafikverkets experter hänvisar till antalet minskade olyckor där fartkameroranvänds. Naturligtvis går det inte att härleda antalet minskade olyckor med enbartfartkameror, det finns självfallet även andra faktorer som påverkar eftersom där en fartkamerasätts upp följs det även med andra åtgärder, som till exempel bättre belysning ellervarningsskyltar.Centerpartiet anser att fartkameror är bland de mest kostnadseffektiva sätten att minskaantalet olyckor på vägarna, och än så länge finns det ingen statistik som kan motbevisa det.Motionären har rätt i sak, att genom att ge förare ansvar så kommer de även att ta ansvar försitt körande, men fartkameror har faktiskt lett till minskade antal trafikolyckor.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 10:2011. Förbättrad högre utbildning med mer personligt ansvarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternHögre utbildning är en central del i ett samhälle i utveckling. För att vara konkurrenskraftiga iframtiden behöver svenska utbildningars kvalitet hålla mycket väl i en internationelljämförelse. 22
 • 23. De senaste åren har allt mer av utbildningspolitiken handlat om att så många som möjligt skastudera. I kombination med hög ungdomsarbetslöshet kan det leda till att många studerar utanegentligt mål utan snarare bara för att hålla sig sysselsatta. Skolor har också ekonomiskaincitament att så många som möjligt klarar utbildningen vilket kan leda till att kraven hålls påen lägre nivå jämfört med i andra länder.Med detta kommer en avsevärd kostnad för samhället. Att lägga resurser på utbildningarbedömer de flesta vara viktigt, men vi kan få mer kunskap för pengarna med en bättreutbildningspolitik.Kostnaden för utbildningar i Sverige är hög, men eftersom studenter sällan känner till denverkliga kostnaden finns det risk för att det upplevda värdet är betydligt lägre än det reellavärdet.Om högskole- och universitetsutbildningar finansieras av eleven själv blir det faktiska värdetav utbildningen tydligare. Elever som är måna om att få bästa möjliga utbildning för pengarnaställer högre krav och det blir lättare att jämföra skolor med varandra. En skola kan sätta etthögre pris på en viss utbildning, men om elever bedömer att utbildningen ifråga håller högrekvalitet kan de ändå välja denna. Det ger en tydligare konkurrens mellan skolor som leder tillatt de ständigt kommer fokusera på att skapa bästa möjliga utbildningar. När enskildastudenter tar ansvar för utbildningskostnaderna kommer resurser i högre grad gå tillutbildningar som i högre grad leder till jobb.Utbildningskostnaden ska gå att finansiera med studielån, med staten som borgensman.För att det ska vara långsiktigt lönsamt att utbilda sig bör alla kostnader för återbetalning avstudielån vara avdragsgilla. Av samma skäl bör värnskatten och statsskatten avskaffas för attge välutbildade större ekonomiska marginaler för att kunna betala tillbaka studiekostnaderna.Jag yrkar:– Att Centerpartiet verkar för att studiekostnader för eftergymnasiala utbildningar åliggerrespektive student.– Att Centerpartiet verkar för att staten ska vara borgensman för alla som behöver låna pengar- för en högre utbildning.– Att Centerpartiet verkar för att återbetalning av studielån ska vara avdragsgillt. 23
 • 24. – Att Motionen bifalles i sin helhet.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternSvar på motion 10:2011Motionärerna tar upp frågan om vikten av hög kvalitet inom utbildningsväsendet och i denhögre utbildningen i synnerhet. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att den högreutbildningen är en central del i ett demokratiskt samhälle. God utbildning är en avgrundpelarna för att kunna säkra välfärden och för en positiv samhällsutveckling.Det är också väsentligt att utbildningen håller en så hög kvalitet att den förutom att ge denutbildning man som student har rätt att förvänta sig också är konkurrenskraftig i jämförelsemed andra utbildningar i världen och attraherar inhemska och internationella studenter.Principen att studier på eftergymnasial nivå ska vara fortsatt avgiftsfria är något vi slår vaktom och säger därför nej till terminsavgifter som föreslås i motionen. Att ges möjlighet attstudera vidare är en rättighet för alla invånare i Sverige och en viktig jämställdhetsfråga. Allasom önskar och i övrigt klarar intagningskraven ska kunna söka den utbildning man ärintresserad av oavsett bakgrund och ekonomisk förmåga.Vi tror dock, i likhet med motionärerna, att det vore positivt att på något sätt kunna redovisade faktiska kostnaderna för en utbildningsplats inom olika utbildningar. Syftet med denna typav transparens är att öka medvetenheten om vad en utbildning kostar, visa på hur de olikaskolorna använder de medel de får och för att få ett styrmedel för att fördela våragemensamma resurser. Utbildningspolitiken måste syfta till att den svenska utbildningen blirkonkurrenskraftig och att medel bara fördelas till dem som uppfyller satta mål ochkvalitetskrav.Att beräkna den exakta kostnaden för varje enskild utbildning enligt motionärens förslag trorvi skulle bli mycket svårt och inte vara värt den administration det skulle medföra. Det finnsalltför många olika utbildningskombinationer och kopplingar till overheadkostnader m.m. Ettfungerande samhälle har också ett behov av att ha tillräckliga utbildningsnivåer inom allaområden Att då riskera att en del näringsområden skulle få brist på personal med tillräcklig 24
 • 25. utbildning för att studenterna valt bort dem på grund av att egenkostnaderna skulle bli förhöga är inte försvarbart.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 11:2011. Frihandel skapar fria samhällen med fria människorMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSveriges välstånd byggdes av öppna gränser. Genom frihandel, näringsfrihet och tydligaäganderätter lyftes vårt land från fattigdom till att bli ett av världens rikaste länder. Även idaghar öppenheten mot omvärlden en enorm betydelse för Sveriges ekonomi. Frihandel sporrarföretag genom att de konkurrensutsätts, ökar sin produktivitet och ger konsumenter tillgångtill billigare varor.Denna utveckling är idag än tydligare i mindre utvecklade delar av världen. Men utöverekonomisk tillväxt får samhällen som är öppna mot omvärlden snabbare del av nya idéer.Frihandel är därmed också en viktig bärare av demokratiska principer.Med den ekonomiska krisen i färskt minne finns det dock oroande tendenser att flera länder ivår omvärld väljer att stänga sina gränser. Detta är en farlig utveckling som i förlängningenskadar både människors och företags utvecklingspotential.Sverige och Centerpartiet måste därför tydligt ta ställning för öppenhet och mångfald, även påhandelspolitikens område.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet alltid står upp för frihandelns principer.– Att Centerpartiet aktivt verkar för avskaffandet av skadliga tullar, subventioner ochhandelsstörande regleringar.– Att Centerpartiet på alla politiska nivåer arbetar mot införandet av handelsstörande skatter,som till exempel skatter på internationella finansiella transaktioner. 25
 • 26. AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 11:2011.Centerpartiets handelspolitik har alltid varit för frihandel, öppenhet och vettiga spelregler.Problemet med situationen idag är att det finns stora handelsaktörer som sätter stopp förDoha-rundan och förhandlingarna inom WTO. Det i sin tur försvårar skapandet avförutsättningarna för den fria handeln.Fortfarande finns det regeringar på olika håll som tror att det är genom att skydda deninhemska marknaden som jobb skapas och ekonomisk tillväxt ökar. Det är självklart kontra-produktivt. Genom globaliseringen har vi börjat handla med andra länder mer än någonsintidigare, det har i sin tur lett till bättre och fredligare politiska relation som t.ex. EU men ävenAfrika söder om Sahara. Men även till flera arbetstillfällen, bättre konkurrens och ökadekonomisk tillväxt.För att skapa denna frihet, är det en förutsättning att länder ömsesidigt ta bort tullar och öppnaupp sina marknader för andra länder. Detta skrämmer många länder och deras näringsliv.Samtidigt som vi vet att vissa länder har en underutvecklad industri vilket kommer attmedföra att dessa länder enbart blir konsumenter och inte kommer att kunna dra fördelar avden fria handeln. Det behövs en jämnare spelplan, så att även utvecklingsländer kan tjäna påfrihandel. Det kan åstadkommas med hjälp av både det internationella utvecklingssamarbetetoch genom teknik- och kunskapsöverföring.Det är oerhört viktigt att Doha-rundan avslutas och även kompletteras med en klimatdel. Detär förutsättningen för att frihandel ska kunna förverkligas.Arbetet för frihandel är en prioriterad fråga för Centerpartiet och går att finna i många avpartiets strategiska dokument.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i Åre 26
 • 27. Motion 12:2011. Synliggör skatternaMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSkatterna är oerhört centrala för hela samhällets funktionssätt. Ett alltför högt skatteuttag ärskadligt för landets långsiktiga ekonomi. Med för höga skatter minskar företagarnasmöjligheter att tjäna pengar på sitt företagande och utveckla sina affärer. Skatter skapar kilarmellan företagens löneutrymme och arbetstagarens krav på inkomst och minskar antalettillgängliga jobb.Skattesystemet, nivåer och konstruktion såväl som den tekniska skatteuppbörden, måstepräglas av effektivitet och rättssäkerhet. Det måste upplevas som rättvist och stimulera tillarbete och företagande.En förutsättning för att en bra skattedebatt ska kunna föras är att den baseras på verkligaförhållanden, detta inte bara av rent ekonomiska skäl, men också demokratiska.Att hitta sätt att införa skatter som inte märks så tydligt har blivit ett sätt att skapa politiskacceptans för överföring av makt från medborgarna till stat och kommun. Det finns mångaolika sätt att skapa dessa dolda skatter. Moms och arbetsgivaravgifter är två exempel som kanvara svåra att göra något åt på mindre än mycket lång sikt, eftersom de utgör så väsentligadelar av skattebasen. Icke desto mindre måste problemet med dolda skatter börja diskuteras,eftersom vi för vårt framtida välstånd är helt beroende av ett växande näringsliv.Källskattesystemet innebär att de flesta svenskar aldrig egentligen ser de skatter de betalarvarje månad. Istället för att den som är skattskyldig betalar sin skatt, ska denna betalas av densom betalar skattskyldig ersättning till densamma.Det finns också en integritetsaspekt kopplad till detta. Arbetsgivaren har helt enkelt inte medatt göra vilka typer av jämkningar eller övriga inkomster den skattskyldige har.Vi vill synliggöra skatterna genom att ändra på systemet hur skatterna betalas in. Det finnsredan idag ett fullt fungerande system med ”skattekonton”. Alla egenföretagare betalar sinaskatter själva varje månad. Systemet är fullt skalbart och faktum är att varje svensk redan idaghar ett skattekonto.Det skulle därför inte innebära några praktiska problem att överföra betalningsansvaret förskatterna från löneutbetalaren till den skattskyldige. För egenföretagare föreslås enpreliminärskatt varje år, baserat på föregående års deklarerade inkomster och en 27
 • 28. uppräkningsfaktor. Denna preliminärskatt kan ändras under året om inkomstförhållandenändras, eller på annat sätt inte överensstämmer med skatteverkets estimat.Skatterna skulle då betalas varje månad, precis som alla andra räkningar. Det fullalönebeloppet utbetalas till arbetstagarens lönekonto.Vi föreslår därför– Att Centerpartiet söker ett brett politiskt stöd för att ändra skatteuppbördssystemet till ettskattekonto för alla, istället för källskatt.– Att Centerpartiet utarbetar en plan för att identifiera och synliggöra de dolda skatterna.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 4:2011 och 12:2011Motionerna behandlas tillsammans eftersom de griper i varandra och tillsammans landar i enny syn på skatterna.Den befintliga skattepolitiken utgår från ett synsätt där staten är norm och att statens intressenska sättas i första rummet. Folk och företag har fått anpassa sig och acceptera för demopraktiska och ofördelaktiga dispositioner för att göra det lättare för staten och skatteverket.Centerpartiets politik utgår från motsatt håll. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Deinstitutionella systemen ska anpassas efter människan. Att staten överhuvud taget ska ha någramedel att ta in, måste näringslivet erbjudas goda villkor att utvecklas. Smidiga system förskatteuppbörd och skatteinbetalningar som baseras på vad företagaren faktiskt fått in, iställetför vad man antas få in, borde vara en självklarhet.Källskattesystemet tjänstgör som ett politiskt instrument som till viss del döljer skatterna. Detär antagligen en av anledningarna till att det svenska folket under många år trots allt haft enacceptans för världens högsta skatter.Det är ett rimligare system med ett skattekontosystem som alla egenföretagare använder. I ettsådant tydliggörs hur mycket skatt var och en betalar och det finns också en integritetsaspekt i 28
 • 29. att frikoppla den enskilde individens skatteskyldighet från arbetsgivaren. Eventuellaextrainkomster har den senare faktiskt inte nödvändigtvis någonting med att göra.Motionerna är exempel på den typ av perspektivskifte som Centerpolitiken bygger på och somsätter individen före systemen.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att motion 4 bifallesAtt motion 12 bifallesAtt sända motion 4 och 12 vidare till partistämman i ÅreReservation:Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på den andra att-satsen i motion 4.Motion 13:2011. SkatteslöseriMotionär: Christer Mellstrand, StureplanscenternEtt problem i kommuner runtom i Sverige är att det byggs illa finansierat simhallar, arenoroch andra skrytbyggen. Ofta rör det sig om dåligt genomtänkta investeringar som slutligenskattebetalarna stå för genom höjd kommunalskatt. Skattebetalarnas plånböcker ses av vissakommunpolitiker som kommunens egen kassa.För att förändra attityden kring budgetarbete bör man införa kvalificerad majoritet dåkommuner vill låna pengar för att rymma investeringar utanför en balanserad budget eller närman vill höja skattesatsen.Jag yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Införa kvalificerad majoritet då kommuner och landsting beslutar om höjdskattesats.– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma 2011.Christer MellstrandStureplanscenternSvar på Motion 13. 29
 • 30. Distriktsstyrelsen håller med motionsförfattaren om att skattehöjningar ska vara svåra attdriva igenom. Att vara rädd om skattebetalarnas pengar är oerhört viktigt. Motionen ställerflera principer på sin spets. Den ena om att all skatt i grund och botten är att minskavalfriheten för den enskilde, en andra att kommuner ska ha ett stort mått avsjälvbestämmande, en tredje att den majoritet som bildas efter ett val ska ha frihet attbestämma över både intäkter och kostnader och en fjärde att de enda viktiga frågor som vi ilagstiftande församlingar i Sverige kräver särskilda majoriteter för eller mellanliggande val ärgrundlagsfrågor.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 14:2011. Avskaffa sexköpslagenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternFör länge sedan utgick politiken från kyrkliga påbud om sederligt leverne och en allmänmoral. Det tjänade sitt syfte i fråga om att skapa ett homogent samhälle och bygga ennationell känsla. Avigsidorna blev dock tydliga för alla som avvek från den gängse normen.Särskilt allvarligt drabbade detta dem som avvek från normen på ofrivillig grund, exempelvisbarn till ogifta mödrar.Över tiden har samhället förändrats till att bli mer individanpassat. Vår kollektiva moral ansesnumera bunden genom sociala och kulturella strukturer, snarare än genom institutionella ochjuridiska. Yttrande- tryck- och religionsfrihet var viktiga reformer som markerade en gräns föröverhetens moralmonopol.1944 blev det lagligt att utöva homosexualitet i Sverige. Fram till dess hade majoritetensnormer påtvingats alla, oavsett läggning, men klokt nog tog sig värderingsskiftet uttryck ilagstiftningen. Vad två vuxna människor under frivillighet ägnar sig åt blev inte längre enstatlig angelägenhet.Så länge man inte inkräktar på andras friheter ska den egna friheten vara så stor som möjligt. 30
 • 31. Det är därför beklämmande att i vår relativt fria och upplysta tid betrakta tillkomsten av ochsträvanden efter lagstiftning som grundar sig på en förmodat allomfattande moraluppfattningoch som därför kan och bör regleras av staten och betvingas med de repressionsmedel somfinns i statens makt.Centerpartiet måste arbeta för att avskaffa alla sådana lagar och förhindra nya. Ett exempel påen sådan lag är den s.k. sexköpslagen från 1999/2005.Individens friheter är oerhört viktiga och det är de flesta överens om, åtminstone när individenvill använda sina friheter till att göra sådant vi gillar. Men principen gäller faktiskt även när vitycker att individen fattar dåliga beslut om sitt liv och sin kropp.Om två vuxna människor på frivillig grund kommer överens om att utbyta sex motbetalningsmedel kan vi tycka vad vi vill om det, men det ger oss inte moralisk rätt att stoppadem.Sexköpslagen är så oerhört svår att diskutera eftersom någon som väcker den principiellarättighetsfrågan automatiskt antas förespråka prostitution. Men den här Motionen handlar inteom det, utan rätten för varje vuxen människa att bestämma över sitt eget liv. En viktig liberalprincip som bara får åsidosättas på mycket goda grunder.Huvudargumentet som framförs för att åsidosätta fri- och rättigheterna när det beträffarsexköp träffar fel. Människor som utsätts för människohandel, våld och hot är offer förfruktansvärda brott, som måste bekämpas med alla till buds stående medel. Men sexköpslagenverkar av allt att döma inte vara något verkningsfullt medel.Enligt Rikskriminalpolisens lägesrapport från 2007-12-04 (diarienr: A-425-1281/07)konstateras att antalet lagförda för brottet ”Människohandel för sexuella ändamål” i kankopplas till den särskilda resurstilldelning som rådde 2004 – 2006. Om vi vill bekämpamänniskohandeln måste vi vara beredda att avsätta särskilda polisresurser för ändamålet ochdet finns säkert anledning att se över straffskalorna.En del argumenterar för sexköpslagen mot bakgrund av att en generell minskning avprostitutionen även minskar den brottslighet som har att göra med människohandel andrahemskheter. Problemet med det resonemanget är att det inte går att påvisa att sexköpslagenhar någon effekt på prostitutionens omfattning. Enligt socialstyrelsens rapport från december 31
 • 32. 2007 (Artikelnr 2007-131-48) är det svårt att få en ”entydig och klar bild av omfattningen”.Den enda tendens som kan spåras är att en viss ökning verkar ha skett.Det finns heller inget stöd för att sexköpslagen skulle ha hjälpt sexsäljare på något sätt, utantvärtom inneburit en hel rad allvarliga problem. RFSU varnade för dessa i sitt remissvar ochbekräftar i ett pressmeddelande från 990118 att det ”– Uppenbarligen är [det] kvinnan iprostitutionen som får betala det högsta priset för den nya sexköpslagen”.Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi– Att Centerpartiet verkar för att sexköpslagen ska avskaffasoch– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 14:1:2011.Stureplanscentern yrkar i en avdelningsmotion om att sexköpslagen ska avskaffas.Distriktsstyrelsen tycker att motionären tar upp en viktig fråga, nämligen den om hursituationen för människor i prostitution är i Sverige idag. Vi vet idag inte hur mångamänniskor som prostituerar sig, men det vi vet är att de som prostituerar sig och även de somköper sexuella tjänster är heterogena grupper. Enligt Prostitutionsenheten i Stockholms stadkommer personer som prostituerar sig från alla samhällsklasser, de har olika etniska ochreligiösa tillhörigheter och olika sexuella läggningar. Det handlar om både kvinnor och män,som säljer sexuella tjänster till både kvinnor och män.Något som är gemensamt för alla dem som Prostitutionsenheten kommer i kontakt med,antingen genom att de som prostituerar sig tar kontakt med enheten själva eller genom attenheten bedriver uppsökande verksamhet, är att deras uppväxtförhållanden har präglats avomsorgsbrist. Det kan till exempel ha handlat om att de som barn har blivit utsatta förpsykiskt eller fysiskt våld av närstående vuxna. Många har utsatts för sexuella övergrepp avnågon vuxen de haft förtroende för. 32
 • 33. Motionären menar att om två vuxna människor på frivillig grund kommer överens om att bytasexuella tjänster mot betalningsmedel så ger detta oss inte moralisk rätt att stoppa det.Individens frihet är grundläggande i Centerpartiets värderingar. Det innebär dock inte att detär frihet att sälja eller köpa en kropp. Själva grunden i sexköpslagen är att det inte rör sig omen normal köp- och säljsituation utan om ett utnyttjande. För Centerpartiet handlar lagen inteom att moralisera utan om att alla människor ska behålla så mycket av egenmakten sommöjligt, fatta själva så många beslut som rör deras liv som möjligt. På intet sätt förespråkarCenterpartiet förmynderi. Vi vill inte påpeka för människor vad som är rätt och vad som är felatt göra med den egna kroppen, men sexköpslagen och vår inställning till densamma handlarom människor i utsatta situationer. Dessa ska samhället inte svika.En medarbetare på Prostitutionsenheten vittnar om att det finns klienter, i synnerhet sådanasom de träffar genom uppsökande verksamhet, som i ett första skede säger att de säljersexuella tjänster för att tjäna pengar och att det är vad personen i fråga själv vill. Efter en tidskontakt med klienten visar det sig (och här vill vi betona att enhetens erfarenhet är att dettaalltid händer) att personen i fråga inte mår bra, utan traumatiserad beroende tidigare svåraerfarenheter. Sådana klienter har varit utsatta för övergrepp och/eller våld och många gångerhaft en otillräcklig anknytning till sina omvårdnadspersoner (det vill säga föräldrar ellerliknande) under uppväxten.Enhetens erfarenhet är att prostitutionen blir en form av beroende eller ett självskadebeteendei sig. Istället för att till exempel missbruka alkohol, narkotika, ätstörning eller shopping blirprostitutionen missbruket. Många av dem som lämnar prostitutionen hamnar i något annatberoende eller självskadebeteende, om de inte har genomgått en adekvat behandling.Enhetens medarbetare ser sexköpslagen som nödvändig, inte minst för att den är en markeringsom säger att människor inte ska behöva bli utsatta för prostitution och att en människa ärvärd mer än pengar. Erfarenheten är att enhetens klienter uppskattar att lagen finns.Vidare vänder sig lagen mot köparen, inte säljaren som oftast är i en utsatt situation. Lagensyftar till att strypa efterfrågan och på så sätt även minska utbudet. Sexköpslagen behöversnarare kompletteras med handlingsplaner för personer som befinner sig i prostitution förrehabilitering och återgång till en vardag med meningsfull sysselsättning.Det är i utifrån detta vi kommer till kärnan av detta motionssvar. För lagen behövs. Ingenmänniska ska ha rätt att utnyttja en annan och kalla det ett ingånget avtal. Lagen vänder sig 33
 • 34. mer mot köparen än säljaren, som är i en utsatt situation. Den syftar till att strypa efterfråganoch på så sätt minska utbudet. Erfarenheten visar dock att människor som lever i prostitutioninte får tillräcklig hjälp att ta sig ur.Prostitutionen är fortfarande utbredd och varken de som prostituerar sig eller de som köpersexuella tjänster har tillräcklig tillgång till hjälp för att komma ut ur sin situation och denutsatthet den medför. Centerpartiet anser att lagen behöver kompletteras med handlingsplanerför personer som befinner sig i prostitution, för rehabilitering och återgång till en fungerandevardag med meningsfull sysselsättning. Sexköpslagen är i lagboken placerad under kapitletOm sexualbrott, men domstolarna väljer ofta att hantera sexköp som brott mot allmänordning. Det finns därför flera skäl att se över sexköpslagen och dess tillämpning, inte minstför att stärka de utsatta personer som befinner sig i prostitution.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta;Att avslå motionen.Att Stockholmscentern verkar för att personer som befinner sig i prostitutionska erbjudas stöd, vård och behandling.Att föreslå partistämman att Centerpartiet ska arbeta för nationella riktlinjerkring stöd, vård och behandling till personer som befinner sig i prostitutionimplementeras i hela Sverige.Att föreslå partistämman att Centerpartiet arbetar för en översyn avsexköpslagen.Reservation:Per Karlberg och Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet att avslå motion 14:2011 till förmån fördet alternativa förslaget av yttrande (se motionssvar nr 14:2: 2011 nedan)Per Karlberg ställde sig bakom att-satser två och tre i Distriktsstyrelsens yttrande.Motionssvar nr 14:2:2011.Sexköpslagen har nu varit i kraft i drygt tio år. Vad som sade vara motivet till lagen var attstävja prostitution. För att inte kriminalisera de prostituerade valde man i stället attkriminalisera sexköparen.Efter tio år finns inga bevis på att sexköp minskat. Det finns inga bevis på att situationen försexarbetarna har förbättrats. Det finns heller inga bevis för att den svenska sexköpslagen 34
 • 35. skulle leda till att vi ser mindre av trafficking.Situationen för många sexarbetare har kommit att förvärrats av de signaler som går att uttyda.Exempelvis slog mödravårdscentralen i Malmö här om året larm efter att de sexsäljare somfrekventerar dem kunde se dramatiska ökningar av könssjukdomar och underlivsskador. Närman undersökte frågan närmare visade det sig att kvinnorna som besökte mödravårdscentralensummerade situationen efter sexköpslagens införande med att de kunde som är rädda för att fåen dom försvunnit och kvar är de som inte bryr sig. Det har i sin tur lett till att staten varitmed att skapa kundens marknad som tvingar till sig sex utan skydd och allt grövre sex somsexsäljaren tidigare kunde välja bort.Tidigare träffade sexsäljaren ofta kunden och kunde göra en bedömning av denna och välja atttacka ja eller nej. I dag när prostitutionen flyttat allt mer bort från gatan och ut på internet ochin i källarlokaler har den möjligheten försvunnit och allt fler befinner sig i sexköparens väl ien okänd lägenhet där de inte har möjligheten att fly. Det är inte ovanligt att de som arbetarmed sexköpare som också har problem med drogmissbruk rekommenderar dem att ha en lättväska med sig för att snabbt kunna fly. Så illa såg vardagen inte ut innan sexköpslagen.I den svenska debatten blandar man ständigt ihop trafficking som är slaveri och striktförbjudet med sexköp som i grunden är en frivillig överenskommelse mellan två vuxna parter.Ingen förespråk sex med barn och ingen förespråkar sexhandel mot någons vilja,. Det är dockden sammanblandningen som många av sexköpslagens förespråkare lever på. Sverige harbland världens hårdaste lagar mot trafficking och skall så fortsätta att ha. Det är viktigt för attstraffa och att stävja kriminell verksamhet. Det har också gett resultatet att även omtrafficking i den senaste utredningen antas ha ökat så har det inte ökat lika mycket i Sverigesom i andra länder.De som förespråkar sexköpslagen brukar dock hävda att det är sexköpslagen och inte våralagar och relativt effektiva polisarbete mot trafficking vilket gett den effekten. Några sådanabevis finns inte. Däremot torde det direkta sambandet mellan arbetet mot trafficking ochresultatet tala sitt tydliga språk. Alltså har sexköpslagen inte fyllt en funktion här heller.Sexköpslagen är i grunden moralistisk och säger endast att sexköp är fel eftersom den intehaft någon verkan på det man åtminstone inledningsvis angav var skälen för lagens inrättande. 35
 • 36. I grunden ligger synen på framförallt sex hos kvinnor som något smutsigt och skambelagt.Horkomplexet talar sitt tydliga språk. Samtidigt visar den forskning som har påbörjats iMalmö att antalet män som är sexarbetare kraftigt ökat. I Danmark som ligger oss nära och ärett jämförbart land visar forskningen att på nätet och bland unga är den männen som är i klarmajoritet. Om detta diskuteras det väldigt lite i Sverige eftersom det skulle komplicera bildenav den utnyttjade kvinnan.Sällan diskuteras heller det faktum att många människor är ensamma och många har ser detsin enda chans till könsumgänge att betala för det. Svenska staten har nu valt att kriminaliseradessa ensamma människor och det finns all anledning att anta att de av rädsla för att få endom över sig var bland de första att respektera lagen medan mindre samvetsgranna personerfortfarande inte gör det.Men så klart utnyttjas framförallt missbrukande kvinnor. Diskussionen om den lyckliga horanär ett grepp från sexköpslagsförespråkarna som i samma sekund de använder det visar på attde inte har vare sig vetenskap eller faktaunderlag på sin sida. Det vore lögnaktigt att inte sedet. De har dock inte hjälpts av lagen eftersom de är de enda prostituerade vi i dag ser om viinte söker oss till bloggar eller sexarbetares hemsidor. För att hjälpa en missbrukandesexarbetare är dock sexköpslagen en återvändsgränd. Missbruket minskar inte det minsta medden lagen. Där behövs uppsökande verksamhet, drogprogram och rehabilitering och inte ensexköpslag.Sexköpslagen försvårar också för många sexarbetare att ta del av trygghetssystemen. För attfå ta del av sjukförsäkringar, pensionsavsättningar med mera som andra företagare måste mannaturligtvis bokföra, anmäla sig för f-skatt och så vidare. På grund av kopplerilagen är detdock omöjligt att anlita en revisionsbyrå, vilket har lett till att många sexarbetare blivitskönstaxerade av skatteverket och därmed drabbats av stora ekonomiska bekymmer. Det finnsockså många som motsätter sig att sexarbetare alls ska tillåtas ta del av trygghetssystemen omde följer samtliga skatteregler - trots att de bara kan ges en mycket begränsad tillgång till dettadå de per definition är egenföretagare. Det skapar en mycket utsatt situation för den som påhelt frivillig grund försörjer sig som sexarbetare.[Sexköpslagen omöjliggör också för många sexarbetare att ta del av trygghetssystemen.Eftersom de inte får att betala in skatt för ett köp som är illegalt får man inte sjukförsäkringar, 36
 • 37. pensionsavsättningar med mera. Flera sexarbetare har lyft detta i debatten under senare årefter som de som alla andra vill göra rätt för sig. Detta motsätter man sig dock och därmedskapar man ett utanförskap och en osäkerhet för den som på helt frivillig grund försörjer sigsom sexarbetare. ]Det finns i sexköpslagen flera märkligheter av olika karaktär. En av dem är att om Pelle ochAnna har sex mot ersättning är det olagligt. Om samma Pelle och Stina däremot har sex motersättning men framför en kamera eller en filmkamera är det inte olagligt. Det finn också detmärkliga paternalistiska perspektivet där staten avgör hur två människor kvalificerar sig församlag hos varandra. Alla sätt är accepterade utom just ifall kontanter byter han.Ytterligare en sak som är orimlig är att endast den ena parten kriminaliseras. Vore det så attsexköpslagsförepsråkarna ville förbjuda prostitution kunde de lika gärna göra det rakt igenom.Man är alltså beredd att offra frivillighet och allt annat för att hjälpa missbrukande sexarbetaremen erbjuder dem ingen hjälp utan drar undan mattan för dem och lämnar dem i ett värretillstånd. Staten har alltså genom sexköpslagen gjort sig skyldig till att radikalt försämrasexsäljarens situation. Sexköpslagen har med andra ord visat sig vara verkningslöst men sattsexarbetarna i ett än större utanförskap.Hade det varit sexarbetarnas situation man ville förbättra hade det varit bättre att föreslåexitprogram för den som vill lämna sexarbetet. Att gå från sexarbete till ordinarie arbete ärmånga gånger knutet till att svår omställning i relation till pengar. Många gånger behövs detockså utbildningsinsatser och arbetslivserfarenhet. Det handlar också om att socialamyndigheter inte per automatisk ska ta barnen ifrån en sexarbetare. Vilken kvinna söker stödhos sociala myndigheter om de vet att de med automatik får eventuella barn tagna ifrån sig?I det fall en sexarbetare befinner sig i ett drogmissbruk är det prioritet ett att motverkadrogmissbruket i form av uppsökande verksamhet, rehabilitering med mera. Inte att värnasexköpslagen.Därtill är det enda rimliga i fråga om kunskapsläget att börja forska på området. Sverigeställer sig hela tiden i ett läge där ingen forskning bedrivs. Som ett exempel kan tas denutredning som ligger till grund för det senaste förslaget om strängare straff för sexköp. Där 37
 • 38. ligger en undersökning av sexköpare till grund som säger att de i dag köper mindre sex äninnan lagen och sedan har man studerat och sett att antalet sexarbetare på gatorna minskat.Inget diskuteras om huruvida sexhandeln de fakto har minskat eller om det är så att den gåttunder jorden. I undersökningarna som i och för sig i alla högsta grad kan ifrågasättas iför sistautredningen säger man att det inte ökat ”i samma omfattning” som i andra länder. Det skullealltså ge vid handen att det ökat trots en förbudslag.Motion 15:2011. Avskaffa fasta skollovMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternFasta skollov är en rest från när skolans planering var viktigare än elever som individer. Allaelever har skollov samtidigt för att göra planeringen enklare.En modern skola bör inte ha fasta lov utan låta varje elev förfoga över samma antal ledigadagar som motsvarar loven och vara fria att förlägga denna ledighet när de vill.Det finns flera fördelar. Semesterorter får jämnare belastning, möjlighet till längre säsong ochhögre beläggning. Infrastruktur får jämnare belastning varför tåg och flygpriser inte behöverpressas upp på samma sätt som vid skollov idag.Vissa föräldrar kan också ha svårt att få ledigt under tider då många andra söker ledigt ochdärför ha svårt att utnyttja ledigheten tillsammans med sina barn.De som inte firar påsk, men kanske andra religiösa högtider, har också en fördel i att självförlägga ledighet.Jag yrkar – Att Centerpartiet verkar för att alla skollov tas bort och ersätts med motsvarande antal lediga dagar – Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.Tobias WahlqvistStureplanscenternSvar till Motion 15:2011. 38
 • 39. Motionären har en poäng i att underlätta för föräldrar att umgås med sina barn och att kunnavara ledig då det passar familjen/individen. Det finns en god avsikt i motionen.Distriktsstyrelsen avser att avslå motionen eftersom det skulle vara omöjligt att planeraskolarbetet då man hela tiden kommer att ha förändringar i gruppen vilket för grundskolebarnär en stor störande faktor.Skolväsendet skulle ha svårt att hantera de nationelle proven som ska utföras under samma tidi hela Sverige om alla elever i en klass ska ta ut sina lovdagar när man vill.I dag så ordnas det fritidsaktiviteter för de barn som inte kan vara lediga under loven. Debarnen skulle aldrig få vara lediga från skolan om motionen genomfördes. Det skulle blimycket dyrare att bedriva skolor med fria lov eftersom skolan då alltid måste vara öppen.I dag har föräldrar rätt att utöver de fasta lovdagarna även ta ut 10 valfria dagar underterminen, just för att kunna vara ledig under andra religiösa högtider än de enligt kristen tro.Man kan även på eget ansvar skriva ut sitt barn från skolan, om man avser att åka pålångsemester.Centerpartiet vill pröva ett system med tre terminer i grundskolan, vilket innebär att enförändring av skollagens reglering kring terminsindelning är nödvändig. Detta gör det möjligtför de enskilda skolorna att på ett bättre sätt lägga upp arbetet utifrån deras arbetssätt ochpedagogik.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 16:2011. Avskaffa TV-licensenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternEn mycket tydlig utveckling inom public service är att man har fler stora bredaunderhållningsformat i sitt utbud på SVT1 och SVT2. Nischkanalerna som Kulturkanalen,Barnkanalen blir även de allt bredare i sitt anslag och utbud.En följd är att Public service är bäst i klassen när det kommer till kommersiell TV. Statengenom SVT konkurrerar nu med kommersiella aktörer, som TV4 gruppen, MTG, Axcess TV 39
 • 40. på en marknad som redan är extremt konkurrensutsatt. Ett huvudargument som SVT brukarföra fram i debatten för att rättfärdiga sitt breda kommersiella utbud är att storaunderhållningsformat drar in publiken i kanalen till smalare format, detta argument kan sessom valitt med lite välvilja. Men då SVT inte lägger smala kulturformat i direkt anslutning tillde stora underhållningsformaten kan detta inte anses som valitt argument.SVT är avgiftsfinansierat genom TV-avgiften. Huruvida det verkligen rör sig om en avgiftkan dock ifrågasättas eftersom avgiften trots överskott höjs på så gott som årlig basis ochdärtill inte korresponderar med faktiskt nyttjande av en tjänst; att klassificera finansieringensom en regressiv kvasiskatt på antennmottagare torde därmed snarare vara en mer träffandebeskrivning.Att man ursprungligen valde att finansiera SVT med ett skattesystem är dock inte så konstigt.När televisionen först kom till Sverige fanns bara SVT som kanalutbud och några TV-spel,DVD-spelare eller andra multimediatillbehör fanns ej heller att tillgå. Idag är situationenemellertid en annan. TV-ägaren kan numera välja mellan hundratals kanaler från hela världen,och TV-apparaten har fått ett långt mer mångsidigt användningsområde än att bara ta emotsändningar från SVT.Den digitala tekniken har även möjliggjort för operatörer på TV-marknaden att koda sinasändningar, varmed man på ett enkelt sätt som TV-konsument kan skräddarsy sitt kanalutbudoch välja att betala för endast de kanaler som man faktiskt vill ha.SVT tar även in sponsorpengar till program som Melodifestivalen, sportsändningar, osv, ochfår således också intäkter på den fria marknaden. Även på detta område konkurrerar manalltså med de kommersiella aktörerna. Genom sin kombinerade skatte- ochmarknadsfinansiering snedvrider därmed SVT den annars fungerande TV-marknaden. Utöverdet tvingar public service i sin nuvarande form tusentals svenskar att inte bara mot sin viljabetala för ett statligt TV-utbud, utan till och med att göra det till ett överpris eftersom avgifteninbringar ett överskott i hundratalsmiljonersklassen.SVT har ett erkänt bra programutbud och dess sändningar utan reklamavbrott uppskattas. Meni så fall borde man också klara av att konkurrera med andra aktörer på en fri marknad.Det fanns en tid när all tv och radio som vi kunde ta del av producerades av public service.Det fanns också en tid då det inte gick att skilja mellan de sändningar som våra tv- och 40
 • 41. radioapparater tog emot. Det var länge sedan. Nu finns tekniken och mångfalden för att visjälva ska kunna bestämma över vår mediekonsumtion.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet ska verka för att TV-avgiften avskaffas.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 16:2011Centerpartiet är det främsta partiet när det gäller att arbeta för företagandets villkor. Blandmånga kloka åtgärder har Centerpartiet i regeringen tagit initiativ till en lag som ska motverkaosund konkurrens från det offentliga.Distriktsstyrelsen förstår inte varför Radio- och TV-marknaderna ska undantas frånCenterpartiets strävan efter ett gott företagsklimat. Dessa marknader domineras av en storaoffentligfinansierade aktörer i form av Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT).SR och SVT har utöver de garanterade intäkterna från licenssystemet även från tid till annanbeviljats extra anslag från Riksdagen för olika ändamål. De äger också rätt att, tvärs emotmålet att vara reklamfria, ta emot sponsorpengar till sina program.SR och SVT ska stå för public service. Definitionen av public service är minst sagt otydligmen de flesta uppfattar sannolikt public serviceuppdraget som att man ska förmedlaoberoende nyheter och smal kultur, folkbilda samt vara ett forum för samhällsdebatt. Som allakänner till sysslar SR och SVT med mycket mer än så. I SR:s kanaler hör vi allt fråntopplisteprogram till morrongäng. I SVT:s kanaler sänds galor, dokusåpor, lekprogram ochamerikanska TV-serier. En stor del av programutbudet är sådant som bär sig kommersiellt ochsom direkt konkurrerar med fria radio- och TV-kanaler. Samhällsintresset i denna verksamhetär mycket tveksamt.Motionärerna föreslår att TV-avgiften ska avskaffas. Distriktsstyrelsen instämmer i detta. Denär föråldrad och bidrar till osund konkurrens riktad mot svenska fria företag.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta: 41
 • 42. Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 17:2011. Rätten till ett privatlivMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternRätten till ett privatliv är en grundläggande rättighet i ett fritt samhälle. Samtidigt är en avstatens grundläggande uppgifter att skydda sina medborgare från terrorism och organiseradbrottslighet. Att balansera mellan dessa två principer är politikens svåra uppgift.Dagens tekniska möjligheter har gjort att vi under de senaste åren har sett en snabb utvecklingmot ett allt mer omfattande övervakningssamhälle. Bodströmsamhället har under det senasteårtiondet blivit en verklighet.För att skydda det öppna samhället är det dock viktigt att inte sänka sig till motståndarnasnivå. Det är möjligt att bekämpa hoten mot vårt samhälle med hjälp av demokratiska metoder,utan att kränka medborgarnas personliga integritet.För ett parti som värnar friheten är det viktigt med en tydlig debatt om gränsen för vad som ärlegitim statlig maktutövning.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet verkar för en samlad utredning om vad dagens lagstiftning innebär för denenskildes personliga integritet.– Att Centerpartiet vid varje regeringsförslag som rör lagstiftning på Internet- ochkommunikationsområdet kräver en transparent och offentlig integritetsprövning.– Att Centerpartiet arbetar för att avskaffa integritetskränkande lagstiftning, som FRA,datalagringsdirektivet och IPRED.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar nr 17: 2011 Rätten till ett privatlivPå en lång rad områden sker integritetsinskränkningar. Många av dem går var för sig att 42
 • 43. argumentera för men sammantaget ger de en tydlig bild som säger att staten i allt störreomfattning kan ta del av information om och kartlägga rörelsemönster hos medborgarna. Detfinns ingen större oro i dag för att staten skulle vilja kartlägga oss i detalj. Det kan dock intevara parametern för hur vi hanterar integriteten utan de förslag som hanteras måste göra detutifrån att det kan komma nya krafter till makten som inte har samma intentioner och därtillkan det finnas privata intressen som vill komma åt informationen.I varje situation där information lagras och hanteras som i exempelvis kommer att ske efterdatalagringsdirektivets införande finns en risk att även om inte myndigheterna elleroperatörerna hanterar den ovarsamt att den läcker. Det kan handla om allt från att personermed dold identitet kan avslöjas till skvallerjournalister som kartlägger personer ellersvartsjuka äkta makar som för bok över partnerns förehavanden.Det blir allt lättare att via register, digitala spår mm följa personers förehavanden. En storskillnad ligger dock i att den information vi frivilligt delar med oss av som i fråga omkundkortsmedlemskap eller på facebook har vi själva valt att delge och acceptera att denregistreras. Värre är det med den information vi inte accepterat ska registreras och bevaras,Ytterligare ett led i den diskussion som förs är bland annat flyginformation där en hel del avdroghandeln kan avslöjas med kortare registreringar men det är ingen ursäkt för att långsiktetspara sådan information.Integritetsfrågan är styvmoderligt behandlad av alla partiet och särskilt centerpartiet harmycket att göra för att återfå trovärdighet en i sitt integritetsarbete.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 18:2011. Dubbelt grundavdrag för företagareMotionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 43
 • 44. Att starta och driva ett företag är ofta förknippat med hårt arbete. Under uppstartsfasen levermånga företagare med knappa resurser och det tar ofta flera år innan intäkterna motsvarar enanställd inom samma bransch.Den enskilt största utgiften för de allra flesta företagare är skatten. Att inte betala sin skatt itid kan ge betalningsanmärkning som kan göra det svårt att fortsätta som företagare.De som trots dessa förutsättningar väljer att starta företag är starkt bidragande till Sverigesvälstånd.Det är viktigt för Sverige att fler företag startas och att fler företagare anställer. Det är ocksåviktigt att tröskeln mellan arbetslöshet till egenföretagande är låg. Därför måste vi frånpolitiskt håll tydligare visa att företagande och initiativkraft ska löna sig.Jag yrkar– Att Centerpartiet verkar för att dubblera grundavdraget för företagare.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 18:2011Centerpartiet är alliansens gröna och företagsamma röst. Mycket av vår politik går ut på attfrämja företagandet och göra det ”enklare, roligare och lönsammare” att driva företag.Skatterna är stora utgiftsposter och nya företag har ofta en mycket känslig likviditetssituation.Att dubblera grundavdraget är ett sätt att möjliggöra tillkomsten av fler framgångsrika företag.Mot förslaget står en önskan om konkurrensneutralitet. Ett enmansföretag kan med motionensandemening implementerad få en konkurrensfördel mot ett större företag. Det är dockdistriktsstyrelsens mening att denna effekt är begränsad och att de positiva aspekterna vägeröver.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionen 44
 • 45. Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 19:2011. Avskaffande av allmänna helgdagarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternI det mångkulturella samhälle vi älskar och är en del av, är det viktigt att människor fårchansen att fira de dagar som är kulturellt viktiga för dem, oavsett om det är julafton, detkinesiska nyåret eller karnevalen i Rio de Janeiro. Gemenskap är inte något man skapargenom statliga direktiv, utan något som skapas i mötet mellan människor. Att ha en stat somhar nationella helgdagar är en signal om att vissa sätt leva sitt liv är bättre än andra. Det äricke upp till en stat att ha åsikter om när medborgarna ska känna stolthet för staten eller vidvilka högtider medborgaren ej bör gå till arbetet. Firandet av staten och nationen ellerreligiösa högtider är något som medborgarna frivilligt ska organisera, sprida och ta del av.Rätten till rekreation och firandet av högtider är något positivt och är en naturlig och viktigdel av vårt samhälle. Staten lägger sig inte i hur och var vi firar våra traditioner och bör inteheller lägga sig i när vi firar våra traditioner.När människor vill vara lediga är upp till varje enskild individ och avtalad ledighet bör görasupp mellan arbetsgivaren och arbetstagaren utan direktiv från staten.Därför yrkar vi– Att Centerpartiet verkar för att avskaffa lagen om allmänna helgdagar– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 19:2011Motionärerna föreslår att lagen om helgdagar (SFS 1989:253) ska avskaffas.Frågeställningar kring helgdagar är ingen ny företeelse. Bland annat har detta behandlats avRiksdagens konstitutionsutskott 1992 och 2009 (1992/93:KU7 samt 2009/10:KU31),diskussionerna har då handlat om specifika helgdagars vara eller icke vara, ingen har viddessa tillfällen gått så långt som motionärerna gör i detta fall och föreslagit ett totaltavskaffande av samtliga nationella helgdagar 45
 • 46. Lagen i fråga består av endast två paragrafer där kärnan i lagen sammanfattas i den förstaparagrafen: 1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Lag (2004:1320)Att ha en gemensam struktur för när huvuddelen av ett samhälle arbetar och är ledig skaparnaturliga förutsättningar för att utöva fritidsintressen, festa och fira tillsammans med andra.Det skapar också en rytm i ett samhälle som bidrar till en förutsägbarhet som har mångafördelar. Att denna förutsägbara rytm delas av stora delar av världen gör knappas sakensämre.Nya kulturers påverkan på befintliga kulturer i ett samhälle är en ständigt pågående process.Det är dock en ganska långsam process. Den senaste förändringen kring allmänna helgdagarvar att en religiöst sprungen helgdag ersattes av en profan när annandag pingst ersattes avnationaldagen.Bara de senaste 50 åren i Sverige har visat på en sekularisering och avdramatisering av deallmänna helgdagarnas symboliska värde. Idag är det betydligt enklare och mindre dramatisktför till exempel ett företag att bedriva verksamhet på en allmän helgdag. Mellandagsrea sombörjar på juldagen är ett talande exempel på detta. Arbetsmarknadens parter har idag storamöjligheter att kringgå helgdagarnas betydelse. Ett avskaffande av lagen skulle sannoliktendast förskjuta makten kring ledighetens förläggande från de folkvalda i riksdagen tillfackföreningar och arbetsgivarorganisationer.Att utan en bred och tydlig folklig förankring avskaffa samtliga helgdagar skulle dessutomriskera att skapa en konflikt där de nuvarande helgdagarna skulle få en nationellt symbolvärdesom inte skulle gynna ett mångkulturellt och tolerant samhälle. Tvärtom skulle det riskera attskapa ytterligare grogrund för främlingsfientliga, reaktionära och intoleranta krafter samt ökaklyftorna i samhället.Av praktiska, pragmatiska och symboliska skäl bör därför de allmänna helgdagarnasbetydelse få fortsätta att tappa relevans i en takt som känns naturlig för majoriteten ochupplevs som odramatisk för samhället. 46
 • 47. Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 20:2011. Centerpartiet ska sluta bedriva kyrkopolitikMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternDecentralistisk och praktisk liberalism utgör en unik kvalitet hos Centerpartiet. Centerpartiethävdar starkare än någon annan den enskildes möjlighet och rätt att forma sitt liv. I endemokrati utgör trosfrihet en grundbult. I ett liberalt och decentralistiskt samhälle utgör låggrad av statlig inblandning i t ex föreningsliv en grundbult. Samtidigt är Centerpartiet aktivt iden s.k. kyrkopolitiken. Detta innebär att när kyrkoval äger rum vart fjärde år och ca 10 % avSvenska kyrkans medlemmar lägger gula, vita och ljusblåa valsedlar i urnorna kan dessaprydas inte bara med lokala grupper, olika teologiska strömningar utan även av Centerpartiet.Förutom Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har samtligariksdagspartier haft det goda och liberala omdömet att inte ställa upp i Kyrkovalet. Bortsettden uppenbara sammanbladningen mellan statsbärande partier och ett trossamfund ärordningen naturligtvis ytterligt omständlig för en ideell organisation. Det allt överskuggandevärdet är dock respekten inför människors rätt att ha och utveckla egna åskådningar. Att etttrossamfund leds av politiska partier innebär naturligtvis en avsevärd förskjutning avengagemang och prioriteringar hos huvudmännen. Om Centerpartiet menar allvar med enliberal hållning även när det gäller religionsfrihet kan partiet inte fortsätta styra över etttrossamfund. Om partiet också menar allvar med decentralistiska principer i civilsamhälletmåste partiet bidra till Svenska kyrkan organiseras om från politikerstyre.Förändringsmotståndare undrar vad som kommer istället? Ja, vad framtiden har i sitt sköte detvet vi inte men vi vet att det är under frihet att tycka, tro och verka som människor blirlyckliga och goda ting kan skapas.Därför yrkar vi:– Att Centerpartiet inte ska ställa upp i fler Kyrkoval.– Att så länge Centerpartiet är representerat i kyrkopolitiken skall partiet verkar för enavpolitisering av Svenska kyrkan. 47
 • 48. AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 20:2011Stockholmcentern brinner för de frihetliga och liberala värderingarna, samtidigt som vi ärstolta över vår historia som vi vill förvalta på bästa möjliga sätt. Förändringar och nya idéervälkomnas och medlemsengagemang värderas högt.Motionären föreslår att Centerpartiet inte ska ställa upp i fler Kyrkoval och att partiet aktivtarbetar för avpolitisering av Svenska Kyrkan.Centerpartiet har valt att fortsätta engagera sig i Svenska kyrkan trots att denna har skilts frånstaten. Orsaken till detta är att vi vill ställa upp och värna om en öppen och demokratiskfolkkyrka.Kyrkan är en plats för andlig utveckling och har ett kulturellt och historiskt värde i detsvenska samhället. Kyrkan är också en plats för social sammanhållning och för civiltengagemang för andra människors liv och öden. Stockholmcentern tror på det civila samhälletoch den enskilda människans engagemang.Trots att stat och kyrka är separerade väljer ändå politiska partier att ställa upp som politiskapartier i kyrkovalet. Stockholmcentern anser att politiska partier inte har i kyrkan att göra,men politiskt aktiva är ju fria i sina val om de skulle vilja ställa upp i Kyrkovalen.Stockholmscentern drev frågan om avpolitisering av kyrkovalet vid partistämman 2009. Enutredning utlovades i frågan, men den har vi inte sett skymten av. Distriktsstyrelsen ställer sigpositivt till motionen och kommer att driva den på stämman i Åre.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 21:2011. Enhetlig skatt- skapar rättvisa och räddar välfärdsstatenMotionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 48
 • 49. ”Skatt efter bärkraft” är en grundprincip i ett skattesystem som det svenska. Den som tjänarmer skall också betala mer i skatt. Frågan är bara hur mycket mer? Idag har vi ettskattesystem där inkomster över drygt 32 000 per månad beläggs med 20 % extra statlig skatt.En nivå som sedan höjs med ytterligare fem procentenheter när den så kallade värnskattenträder in.Tanken med den statliga inkomstskatten är att utjämna skillnader i inkomst. Denuppfattningen bygger dock på en mycket gammaldags syn. Numera har de flesta en möjlighetatt själva påverka sin inkomst genom val av yrke, utbildning och hur mycket och hur hårt manvill jobba.Idag varierar också inkomsten genom livet på ett annat sätt än tidigare. Till exempel har deflesta höginkomsttagare tidigare varit låginkomsttagare i början av sin karriär och under sinstudietid. På samma sätt kan låginkomsttagare få en hög total livsinkomst genom att de haftmöjlighet att träda in tidigt på arbetsmarknaden. Detta är något dagens skattesystem premierarmedan hårt arbete, karriär och utbildning bestraffas.Resultatet av dagens politik är att det finns lägre incitament i Sverige att utbilda sig och jobbaextra jämfört med andra länder. Rimligen är detta något som försämrar landetskonkurrenskraft och på sikt försvårar de utmaningar välfärdsstaten står inför med en åldrandebefolkning.Höga marginalskatter gör oss också mer benägna att själva utföra tjänster i hemmet istället föratt anlita andra. Detta leder till minskad arbetsspecialisering, färre arbetstillfällen och såledeshögre utgifter och lägre intäkter för staten.Progressiv skatt är en kvarleva från den tid då samhället inte tillät människor att göra karriärpå samma sätt som idag. Då ansågs det finnas ett behov av att utjämna människorsnettoinkomster. Det är ett resultat som idag långt ifrån säkert uppnås om vi tittar pålivsinkomsten. Det vi däremot vet med säkerhet är att skatten minskar medborgarnasincitament till att studera, ta studielån och jobba extra. Något som ger en försämradkonkurrenskraft och något som på sikt hotar hela finansieringen av välfärdsstaten.Att de med höga inkomster ska betala en högre skatt än de med låga inkomster är nog deflesta överens om. Frågan är bara hur rättvist dagens system egentligen är med tanke på att demed låg livsinkomst kan få betala högre skatt än de med en klart högre inkomst genom livet?Ur ett rättviseperspektiv så är därför en enhetlig skattesats att föredra. Detta skulle dessutom 49
 • 50. öka incitamenten till fler arbetade timmar och en högre utbildningsnivå påarbetskraftsutbudet. Kort sagt, förutsättningar för förbättrad konkurrenskraft, fler arbetadetimmar och ökade skatteintäkter.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet i ett första skede verkar för ett omedelbart avskaffande av värnskatten.– Att Centerpartiet därefter ska fortsätta att verka för ett enhetligt inkomstskattesystem utanprogressiva inslag– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 21:2011.Motionärerna föreslår att Centerpartiet ska verka för att i ett första skede verka för att avskaffavärnskatten och därefter verka för ett enhetligt inkomstskattesystem.Diskussionen om rättvisa skatter har förekommit på två tidigare stämmor i Stockholmscenterndär vi har beslut på att verka för en enhetlig skattesats.En fördel med en rättvis skatt är att systemet blir lätt att förstå och därmed mer transparent förmedborgarna, vilket är en förutsättning för att skattesystemet ska vara effektivt och ökaarbetsutbudet. Eftersom gemene man inte känner till hur jobbskatteavdraget är utformat är detsvårt att mäta dess effekter. Den aktuella Långtidsutredningen föreslår istället att man skainföra ett enhetligt grundavdrag. En rättvis skattesats tycks inte ha funnits med i utredningenstankegångar. Det måste vara det optimala systemet ur transparens och rättvisa sätt, dåfördelningspolitiken för länge sedan känns omodern.Att, som motionärernas föreslår, initialt verka för att värnskatten avskaffas skulle enligtLångtidsutredningen vara verkningsfullt då den visar att ett slopande av värnskatten inteinnebär minskade skatteintäkter, utan oförändrat eller ökade skatteintäkter. Anledningen är attdet med en mer rättvis skatt skulle löna sig bättre att jobba några timmar till. Där av denytterligare skatteintäkten, som kan gå till den gemensamma skattekistan ur vilken vi tar medelför att finansiera gemensam välfärd. 50
 • 51. De motargument till en rättvis skatt som brukar höras i andra salar än Stockholmscenternsdistriktsstämmor är dels gälla utrop om en fasansfull ”plattskatt”, dels tanken om värnskattensom en Robin Hood-skatt dvs att pengar från de rika går till de fattiga. Men om inga bevisfinns om att skatteintäkterna minskar ligger ju den fördelningspolitiska poängen enbart i attbestraffa värnskattarna i att de har en hög lön. Det är ett förkastligt synsätt i ett system där visnarare måste främja flit och kunskap än bestraffa den. Det är ett förhatligt perspektiv i ettsamhälle där vi vill se kloka människor fatta beslut, ta ansvar och ta konsekvenserna av sinaegna handlingar.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 22:2011. Gratis lokaltrafikresor for pensionärer 75+Motionär: Irene NybergMed mycket låga siffror för C i opinionsundersökningar borde C gripa varjelitet halmstrå for att hålla sig över 4 %. I många år har det varit dödstystvad gäller pensionärerna. Först när valet närmade sig började röster höras.S ville minska klyftorna, Kd ville sänka skatten för pensionärer o. s. v.Nu vore det väl lämpligt att även C agerade, och som ett led i den strävant.ex. agerade for att införa gratis lokaltrafikresor för pensionärer 75+.S har länge haft gratis resor för pensionärer, bl.a. i Göteborg, och kommerkanske att införa det även i Stockholm om eller när de kommer till makten.Varför inte 65+? I denna grupp arbetar många efter 65, med förmåner som jobbskatteavdrag o dyl. De har haft bra löner och får säkert mycket högre pensionän de som gick i pension tidigare, speciellt kvinnor med mycket låg lön.65+ är många och en reform innefattande även denna grupp skulle kanske uppfattas som svåratt finansiera. De kan istället se framåt och invänta sin turså som 75+ fått göra, för att inte tala om de 85+ som ännu är kvar i livet.För 75+ skulle det, med tanke på att medellivslängden är ca 80 år, något högreför kvinnor och något lägre för män, röra sig om en förhöjd livskvalitet underderas sista 5 år i livet. Alltså ingen stor kostnad för samhället utan snarare 51
 • 52. en vinst i slutändan, men en stor lättnad för pensionären.Tåg och bussar håller vanligtvis tidtabeller vare sig vägnar är tomma ellerfullsatta. Istället för att lägga ut pengar på dyra kollektivresor måste idag många pensionärersitta instängda inom fyra väggar, kanske med TV, radiooch telefon som enda sällskap, for att få pengarna att räcka till medicin,tandvård, hemtjänst, färdtjänst, läkarbesök och allt annat som tillkommer medåldern. 1 år har prisbasbeloppet åter höjts till 42 800:– men trots detta harpensionerna sänkts som en ytterligare börda efter tidigare års sänkningar,samtidigt som kostnad för mat, el, bostad o dyl. höjs undan for undan. Gratisresorskulle därför betyda mycket för pensionärernas hälsa och välbefinnande.De skulle ha råd att komma ut, hälsa på vänner och bekanta, byta erfarenheteroch umgås istället för att ringa upp och besöka sin husläkare bara för attfå prata.Rika pensionärer som måste ta bilen bara för att köpa Aftonbladet kanskeibland skulle välja att åka kollektivt. Färdtjänstkunder skulle, med hjälpav någon yngre eller friskare pensionär, kanske också välja att åka kommunalt någon gångibland och på så sätt bidra till att minska koldioxidutsläppen.Ett glatt och trevligt umgänge har stor betydelse för folkhälsan. Gladapensionärer håller sig friska länge. Friska pensionärer belastar sjukvårdenmindre. Alltså friskvård istället för sjukvård - en win-win situation.Gratiskorten skulle naturligtvis vara personliga för att inte kunna lånas ut.Enligt uppgift är det idag helt lagligt att åka gratis genom att låna någon annans kort.Vem har beslutat om detta och vem har kommit på denna ide?Har någon räknat ut hur mycket SL förlorar på detta? Att åka gratis på någonannans kort eller att hoppa över grindarna borde enligt min mening gå undersamma straffskala.Nackdelar med gratis lokaltrafikresor för pensionärer 75+? Inga, vad jagkan se. Möjligen att 65+ känner sig förfördelade men som ett tröstandeargument; tiden går fort till 75+. 52
 • 53. Jag föreslår:– Att gratis lokaltrafikresor for pensionärer 75+ införs– Att korten blir personliga– Att årsstämman uttalar sig angående denna MotionJohanneshov 2011-02-25Irene NybergMotionssvar 22:2011.Motionären yrkar att pensionärer över 75 års ålder ska beviljas ett personligt resekort iStockholms lokaltrafik som berättigar till gratis resor.Stockholms landstingsdrivna kollektivtrafik omsätter idag cirka 14 miljarder kronor varavknappt hälften kommer från vardera resenärernas avgifter och det skattefinansieradelandstingsbidraget. Ytterligare någon miljard kommer från kommersiella intäkter av andra änresenärer, exempelvis för reklamplatser, butiker och liknande. SL har således redan idag enskattefinansieringsgrad på omkring 50 procent. Den genomsnittlige skattebetalaren bidrarsåledes med cirka 3.000 kronor per år medan den frekvente resenären med eget SL-kort tardel av en skattesubvention om drygt 6.000 kronor per år.Pensionärer har redan idag ett rabatterat SL-kort som kostar 420 kronor och lägre taxa förenkelbiljetter. Även barn, ungdomar och studenter har reducerat pris. Dessa resenärer kan tadel av en skattesubvention om ca 9.000 kronor per år.Kollektivtrafik är inte gratis. Om kollektivtrafiken ska kunna byggas ut – vilket är ett måste -behövs intäkter. Att enbart tillföra ytterligare skattemedel måste antingen medföra höjd skatteller minskade anslag till sjukvård, färdtjänst och liknande som också finansieras överlandstingsskatten.Under åren 2011-2020 kommer, enligt den av Allianspartierna gjorda Cederschiöldöverens-kommelsen, omfattande utbyggnad av spårtrafiken i Stockholms län att ske, bl. a. förlängningav tvärbanan, upprustning av Saltsjö-, Lidingö- och Roslagsbanan samt Spårväg City.Investeringarna som uppgår till mer än 20 miljarder kronor ska till hälften finansieras avlandstinget, till hälften av staten. 53
 • 54. Centerpartiet är av uppfattningen att ytterligare spårutbyggnad behövs, bl. a förlängning av t-banans blå linje till Nacka över Östra Södermalm. För att det ska vara möjligt krävs dockfinansiering utöver Cederschiöldpaketet.Centerpartiet är inte anhängare av gratis kollektivtrafik, vare sig generellt eller för enskildagrupper, eftersom det innebär mindre pengar till kollektivtrafiken eller att andra gruppermåste betala mer. Mindre pengar till kollektivtrafiken skulle medföra sämre utbud ochbekvämlighet. Därmed skulle resenärer med alternativ i ökad utsträckning välja biltransportvilket skulle ge negativa miljökonsekvenser, ökad trängsel och en sämre fungerandestorstadsregion.Däremot ställer sig Centerpartiet positivt till att belöna resenärer, som kan välja tidpunkt försin resa, om de väljer att inte belasta kollektivtrafiken i rusningstrafik. Rusningstrafiken ärhårt belastad i dagsläget och möjligheten att bygga ut kapaciteten är begränsad och förknippadmed höga kostnader. Det kan alltså vara en lönsam affär att erbjuda kraftiga rabatter förresenärer som väljer bort resor i rusningstrafiken.Mot bakgrund av detta vill Centerpartiet utreda om en ny rabatt ska erbjudas de resenärer somväljer att resa i lågtrafik. Den skulle kunna riktas till särskilda grupper – exempelvispensionärer, ungdomar och studenter – men den skulle också kunna gälla övriga trafikanter.Förutsättningen för en sådan rabatt är emellertid att de minskade biljettintäkterna motsvarasav vinsten av att dyra investeringar för att utöka kapaciteten i rusningstid kan undvikas elleratt trafikapparaten totalt sett kan fungera mer effektivt.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt Centerpartiets landstingsgrupp ges i uppdrag att verka för att förutsättningarna för en lågtrafikrabatt utreds.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 23:2011. Skänk bort Miljonprogramhusen till de boende.Motionär: Irene NybergDet diskuteras ibland om en eventuell upprustning av miljonprogramshusen.Min motion är kort eftersom jag ar okunnig och dåligt insatt i frågan men 54
 • 55. jag föreslår:– Att några kunniga och ansvarskännande inom C funderar over möjligheten attistället för upprustning skänka miljonprogramshusen till de boende och använda sparadepengar till nybyggnation.– Att stämman uttalar sig angående denna MotionJohanneshov 2011-02-25Irene NybergMotionssvar 23:2011Miljonprogramsområdena uppfördes under 60- och 70-talen för att snabbt råda bot på en akutbostadsbrist. I Stockholm finns en rad miljonprogramsområden. Många av dessa har storabehov av upprustning. Det kan bland annat gälla stambyten, PCB-sanering, fasadrenoveringoch ytskiktsrenovering. Framför allt finns en stor potential när det gäller energieffektivisering.Stockholms stad investerar just nu 10 miljarder kronor i att rusta upp och energieffektivisera imiljonprogrammet, inte minst vid Järvafältet. Inom projektet Järvalyftet pågår ocksåmiljöprojektet ”Hållbara Järva” som beviljats 55 miljoner kronor från regeringens Delegationför hållbara städer. Ett av målen är att minska energiförbrukningen i husen till mindre änhälften av dagens förbrukning räknat per kvadratmeter. Här finns stora miljövinster att göra.Motionären föreslår att miljonprogramshusen ska skänkas till de boende. Även ommiljonprogramshusen står inför stora upprustningar så har de ett stort värde vilket bevisas avfaktumet att privata fastighetsförvaltare är villiga att både betala för fastigheterna och attmedverka till upprustningen av närmiljön. Att skänka bort dessa fastigheter skulle innebära atten större del av stadens kapital försvinner vilket vore både ansvarslöst och oförenligt medgällande lagstiftning. Däremot är det klokt att staden bedriver en aktiv fastighetsförvaltning isamspel med privata fastighetsägare för att rusta upp både hus och närmiljö imiljonprogramsområdena.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionen 55
 • 56. Att uttala att staden ska bedriva en aktiv fastighetsförvaltning i samspel med privata aktörer i syfte att energieffektivisera och rusta upp miljonprogramshusen i Stockholm.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 24:2011Motionär: Anita LackbergEftersom vi har både jordbruksministern och miljöministern så tycker jag att vi kanske skullepassa på att tala oss varma för en riktig mat och inte en mat där man först tar bort de riktigafärgerna och smakerna för att sedan sätta till dem i konstgjord form. Rensa utLivsmedelsverket så att vi får dit folk som kan och vill ha en frisk befolkning.Vi behöver inte heller göra maten mer och mer hållbar. Vi har faktiskt kyl och frys numera.Vi behöver inte förgifta våra barn. Hur skulle detta påverka sjukvården i fortsättningen.Vi måste vara rädda om allt som är riktigt och gör att vi inte blir sjuka i onödan.Glöm inte att vi är Alliansens gröna röst.Formulera det som ni måste, men innehållet tror jag, om ren och inte konstgjord mat är viktig.VänligenAnita LackbergMotionssvar 24:2011Motionären önskar att vi skall tala oss varma för riktig mat som är ren och inte konstgjord ochsom inte förgiftar våra barn. Dessutom vill motionären ”rensa ut Livsmedelsverket”.Motionären tar här upp en mycket stor och komplex fråga. Att det vi äter/matens innehållpåverkar vår hälsa är oomtvistat men exakt hur är svårare att fastställa. Det är svårt/omöjligtatt utsätta människor för olika tester och experiment.Våra livsmedel utsätts för många fallgropar/risker innan de når vår kropp. Därför är det viktigtatt se hela kedjan ex. bra vatten som blir dåligt p.g.a. ledningar och kranar i våra kök. 56
 • 57. Vill vi minska riskerna bör vi utgå från bra råvaror och alltid tillaga vår mat från grunden.Tyvärr är detta inte helt realistiskt då vårt samhälle har förändrats, det finns varken tid ellerkunskap.Som konsumenter måste vi då kunna lita på våra industriprocessade livsmedel som finns ibutiker och restauranger. Men det är naturligtvis lika viktigt att ex. potatisen är fri frånbekämpningsmedelsrester när vi skall koka och äta den. Vi måste ställa krav, livsmedel somsaluförs ska vara fria från bekämpningsmedelsrester och tungmetaller.Det som allt fler människor oroar sig för är alla tillsatser som nu förekommer i vår mat ochdess inverkan på vår hälsa. Vissa tillsatser är bra men allför många finns där för att ge ökademarginaler till företagen. Kan man ersätta en dyr ingrediens/råvara med en billigare tillsatsoch sälja för samma pris eller billigare så blir vinsten större. Eftersom vi konsumenter ofta”jagar” låga priser får vi också dessa tillsatser ”på köpet”. Vi måste börja tänka om. Skall viha bra livsmedel måste vi också vara beredda att betala.Från livsmedelsverkets hemsida kan följande läsas”Alla godkända tillsatser är säkra och bedömda utifrån en bred vetenskaplig grund. Detbetyder inte att det alltid är nödvändigt att använda dem.”Tillsatserna måste deklareras på innehållsförteckningen med samlingsnamn och E nr/vedertaget namn. Det finns över 300 godkända tillsatser. Dessutom cirka 2800 kemiskasubstanser som går under namnet aromämne eller arom, ingen annan förklaring behöver ges.Ordet aromämne i sig ger en positiv känsla när man läser det men vad betyder detta i självaverket? Man kan tolka det som så att eftersom man skurit ned på råvaran så måste man sättatill dessa ämnen för att varan skall smaka något/smaka bra.Även för en insatt/kunnig konsument är detta med tillsatser svårt. 1. Texten i innehållsdeklarationen är ofta så liten att man inte kan läsa vad det står utan förstoringsglas 2. Vad säger de olika namnen? Vilken uppgift har de? 3. Behövs de? Även om tillsatserna är godkända så vet man inte hur de påverkar varandra. Den så kallade ”cocktaileffekten”. 57
 • 58. Det enda enkla rådet som man kan ge till en konsument är att välja en vara med så få tillsatser som möjligt! Räkna och jämför! Livsmedelsverket är vår statliga myndighet som bl.a. samarbetar med de nordiska länderna för bra mat. EU har fått allt större inflytande på gott och ont i dessa frågor. WHO, FAO är FN organ som även arbetar med dessa frågor. Självklart måste samarbetet mellan Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet öka. En hel del har även gjorts av våra C-ministrar och regering. Kan nämnas, ”Sverige det nya matlandet” och i mars 2011 ”Ny handlingsplan för att skapa en giftfri vardagsmiljö””Handlingsplanen för giftfri vardag möjliggör att ytterligare viktiga steg för att skydda barnkan tas. Kemikalieinspektionen ska med den nationella handlingsplanen vidta särskildainsatser inom sex områden:  Agera för förbättrad kunskap, bland annat om kombinationseffekter där kunskapen behöver höjas när det gäller den samlade exponeringen av små doser av olika kemikalier.  Effektivisera EU-arbetet inom Reach för att snabba på identifiering, begränsning och utfasning av farliga kemikalier.  Intensifiera arbetet med att ta bort hälsoskadliga kemikalier i livsmedel, som rester från bekämpningsmedel och kadmium.  Bättre information om kemikalier i varor till konsumenterna.  Ökad varutillsyn och bättre kontroll av farliga ämnen i varor.  Initiera och stödja frivilliga initiativ för att begränsa, fasa ut och ersätta farliga kemiska ämnen. Dialog med branschen prioriteras, bland annat för att öka kunskapen och för att branschen ska sätta upp uppföljningsbara utfasningsmål”Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att anse motionen besvarad.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreStyrelsen föreslår dessutom stämman/Centerpartiet att inom Sverige, Norden och EUarbeta för: 58
 • 59. Att antalet tillsatser i livsmedel minskas.Att vid minsta tveksamhet om en tillsats (ensam eller i förening med andra) skadliga inverkan avstå densamma tills motsatsen bevisats.Att öka forskningen inom detta område inte minst livsmedelstillsatsers ”cocktaileffekt”.Att innehållsdeklarationerna blir tydligare och lättare för konsumenten att förstå och jämföra.Reservation:Helen Törnqvist reserverade sig till förmån för att ha kvar den femte ”att-satsen” i yttrandet.”Att öka informationen/kunskapen om livsmedelstillsatserna så att konsumenten kan göra ett medvetet och aktivt val av livsmedel.”Motion 25:2011. Motion om att värna barns rätt till skolgångMotionär: Helen Törnqvist, StockholmscenternHemundervisning rimmar väldigt illa med Alliansens skolpolitik, som syftar till att behörigalärare ska ge elever kunskap av god kvalitet. Oavsett hur välutbildade, ambitiösa ellerallmänbildade föräldrar är kan de inte mäta upp till de sexton undervisningsämnena samt demål och färdigheter som dessa står för.Föräldrar som ansöker om hemundervisning och får avslag kan dock fortsätta att hålla sinabarn hemma medan de överklagar beslutet. Kommunen har möjlighet att polisanmäla ochvitesförelägga föräldrarna. Men föräldrarnas vilja går idag före barnens rätt till skolgång.Vitet betalas och inga fler medel finns till buds. Skolan som har barnet inskrivet anmälergivetvis till socialtjänsten att barnen inte går i skolan. Men när socialtjänsten öppnar enutredning finner den att barnen inte far illa. Eftersom barnen är hela, rena, har mat på bordetoch föräldrarna klarar den dagliga omsorgen kan inte socialtjänsten agera. Steget tillomhändertagande är alltför långt, enligt dagens lagstiftning.Barn har rättighet till en god skolgång för en bra framtid. Socialtjänstlagen måste förändras såatt ett steg införs innan lagen om omhändertagande. Detta skulle kunna bestå av attföräldrarna kallas till samtal hos sociala myndigheterna en gång i veckan. Ett alternativ är att 59
 • 60. den ena föräldern häktas för att han/hon berövar barnet rätten till skolgång, något som bör sessom kriminellt, då faktiskt barnets framtid spolieras och friheten att välja utbildning upphör.När det gäller asylsökande barn och ensamkommande flyktingbarn lyder de idag inte underlagen om skolplikt. För ett barns rutiner är skolgången en viktig del i vardagen, såväl som förframtiden. Att lära sig språket, få sätta ord på tidigare kunskaper och kunna kommuniceramed jämnåriga är viktigt för barnets välmående. Därför borde asylsökande barn få lyda underlagen om skolplikt, som kan innebära att den kommun där barnen uppehåller sig inom tvåveckor från barnets ankomst ska vara skyldig att anordna undervisning. Detta ger också entydlig signal gentemot skolan om att ha höga förväntningar på både barn och förälder.Barn till föräldrar som lever gömda, s.k. papperslösa, ska ha rätt till skolgång då barnen intekan stå som ansvariga för den situation de befinner sig i. I en osäker tillvaro kan skolan ochkunskapen stå för tryggheten i vardagen, vilket väl alla barn i vår vida värld önskas.Jag yrkar– Att barns rätt till adekvat skolgång värnas– Att en åtgärdstrappa införs vad gäller föräldrar som berövar sina barn en fullgod skolgång– Att ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande barn ska lyda under lagen omskolplikt– Att barn till föräldrar som lever gömda ges rätt till skolgångHelen TörnqvistStockholmscenternSvar på motion 25:2011Motionären lyfter en synnerligen viktig fråga, den om alla barns rätt till skola. På senare år attvi sett fler och fler fall där barn vägrats skola eller delar av skolundervisningen av olika skäl.Det kan bero på att barnet tillhör en religion eller en religiös gren där delar av den svenskaläroplanen inte anses lämplig för barnen, det kan bero på att barnet och dess föräldrar ärpapperslösa eller det kan ha andra orsaker. 60
 • 61. För Centerpartiet är individens rättigheter centrala. Och när inte föräldrar eller andra harmöjlighet eller vill värna individens rättigheter, som skolgång är för barn, ska samhället göradet. Därför är motionens syfte en självklarhet ur centerpartistisk synvinkel.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att bifalla motionens tre första att-satser.Att avslå den fjärde att-satsen.Att besluta att alla barn som lever gömda, med eller utan föräldrar, ska ges rätt till skolgång.Att häktning och frihetsberövande inte ingår i åtgärdstrappanAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreReservation:Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för att häktning skall utredas som metod omföräldrar berövar sina barn rätten till skolgång.Motion 26:2011. Inget dubbdamm i städernaMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmDamm från bildäckens dubbar är cancerframkallande i större koncentrationer. Därför bördubbdammet bort från de värt utsatta gatorna, t ex Hornsgatan i Stockholm. Ett dubbförbudråder i nuläget. I Stockholm ligger det gatsten under asfalten på större delen av innerstadensgator. Nästan inget dubbdamm bildas med gatsten som vägbeläggning. Att ta bort asfaltenöver gatstenen är ett enkelt sätt att få bort dubbdammet. Med dagens teknik är det rutin vidnyasfaltering att skrapa bort hela eller en del av det gamla asfaltskiktet. Gatsten kan ocksånyanläggas på gator där detta inte redan finns. Ur underhålls- och miljösynpunkt är gatsten enlångt bättre lösning än asfalt. Gatsten är inte lika jämn som asfalt och därmed inte likabekväm att åka på, men den nästan outslitlig och mycket miljövänligare. Dessutom gör denlilla knaggligheten att hastigheterna blir lägre. Under tiden tills de mest utsatta gatorna hargatsten framme, bör dessa gator spolas med vatten vid töväder några gånger per vinter för attfå bort dammet. Denna metod kan också användas på mindre utsatta gator. Spolning av gatorvar vanlig tidigare och är ett enkelt sätt att rensa bort dammet. 61
 • 62. Däremot bör dubbdäck inte förbjudas annat än tillfälligt. I vårt klimat ger dessa entrafiksäkerhetshöjande effekt med färre döda bilförare, fotgängare och cyklister m.m. Ettförbud pga. dubbdammsproblemet även om det bara gäller vissa gator byter bara ut vissa dödamot andra. Att ta fram gatstenen och behålla dubben både tar bort dammet och minskarantalet dödade, varför det är den bästa lösningen. Att EU:s regler om dubbdamm inte passar ivårt klimat där dubbförbud ger dåliga bieffekter behöver vi då inte ens tänka på.Förr brukade gatstenens motståndare säga att den blir hal vid regn, men detta är ett intet mothur hal is är utan dubb på däcken. Motståndarna sade också att linjerna fäster lite sämre pågatsten. Det sistnämnda stämmer inte längre.Gatsten är ju också trevligare att se på och inbjuder som sagt till lägre hastigheter. Störredelen av stadsdelen Gärdet och delar av Östermalm har gatsten, liksom t ex Paris´ innerstad.Jag har själv bott de senaste 30 åren vid gatstensgator och kan bara se fördelar ur miljö- ochtrafiksäkerhetssynpunkt.Att man gick över till asfalt en gång i tiden berodde främst på att det blev dyrare med gatstensom i gamla tider fick läggas och stampas helt manuellt. Förr när de flesta bilar varobekvämare hjälpte asfalten också till att förbättra komforten. Detta behövs inte med dagensbekvämare bilar.Utifrån ovanstående yrkar jag– Att Centerpartiet verkar för att gatsten tas fram och nyläggs i lämplig omfattning vilket gerden effektivaste minskningen av dubbdammet– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 26:2011Motionären hävdar att vi kan komma åt problemet med ”dubbdamm” genom att återställa ochnyanlägga gator med gatsten i Stockholm. Distriktsstyrelsen anser inte att det är någon bralösning att gå tillbaka till de historiska kullerstensgatorna. Istället bör vi verka för att få nya 62
 • 63. verktyg för att begränsa dubbdäcksanvändandet. En rad kommuner i Sverige brottas medproblemen med dubbdäckens miljöpåverkan. Det handlar om både små och stora städer ochkommuner som genomskärs av motorvägar. Därför är det angeläget att kommunerna, vidsidan av förbud på vissa gator, får nya verktyg för att begränsa användandet på frivillig väg.En långsiktig lösning är att införa en lokal avgift på dubbdäck enligt norsk modell. Det är ettmarknadsekonomiskt synsätt som innebär att den som smutsar ner också får vara med ochbetala. Det ökar sannolikheten att åtgärderna accepteras av svenska folket.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämmanAtt anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 27:2011. Gör det lättare att byta nationsmedborgarskap inom EU.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmDet bör kunna gå att byta nationellt medborgarskap lättare inom EU. Det viktigastemedborgarskapet på sikt är unionsmedborgarskapet som alla EU-medborgare har. Det börinföras en regel för byte av nationellt medborgarskap som liknar den som gäller mellan denordiska länderna; d v s en tvåårsregel. Bl.a. a kommer detta att underlätta för idrottsmän attlättare kunna byta tävlingsland, vilket skapar en bättre balans mellan EU och den nationellaidentiteten. Det bör så långt möjligt vara individen själv som avgör var hon eller han vill hörahemma inom EU och inte att en nationell identitet påtvingas någon av yttre anledningar.Utifrån ovanstående yrkar jag:– Att Centerpartiet verkar för att införa en tvåårsregel för byte av medborgarskap inom EU.Om någon vill byta ytterligare än gång bör en femårsgräns gälla för att inte den demokratiskaprocessen ska påverkas.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgruppMats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, Stockholm 63
 • 64. Motionssvar 27:2011.Vad gäller?LagenI Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap regleras det svenska medborgarskapet. I paragrafelva klargörs vad som gäller i normalfallet.11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om haneller hon har1. styrkt sin identitet,2. fyllt arton år,3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,4. hemvist här i landet a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).Hur många fick medborgarskap 2010?De tio största invandrargrupperna redovisas i Tabell 1.Antal personer som fått svensktmedborgarskap eftermedborgarskapsland och tid 2010Irak 4367Finland 2971okänt medborgarskap 1492Polen 1487Thailand 1429statslös 1139Somalia 1076Turkiet 1049Iran 967Tyskland 923Tabell 1Ett nordiskt land återfinns här. Danmark återfinns på plats 15 (485 beviljade medborgarskap),Norge på 22 plats (386) och Island på plats 32 (225).Detta trots att medborgare från de nordiska länderna är bland de allra störstamedborgargrupperna i Sverige, se Tabell 2.Utländska medborgare efter 2010 64
 • 65. medborgarskapsland och tidFinland 70 596Irak 56 581Polen 40 882Danmark 40 458Norge 34 949Somalia 30 807Tyskland 27 584Thailand 18 278Storbritannien och Nordirland 17 391Kina 14 134Tabell 2Islänningar är naturligtvis ingen stor invandringsgrupp i Sverige (plats 32 och 4 360Islänningar).Distriktsstyrelsen anserDistriktsstyrelsen håller med motionären om att grundtanken att alla EU-medborgare ärgrannar. Det är numer självklart för de flesta av oss att känna nordiska medborgare sombröder och systrar. Skillnaden mellan dessa och svenskar, också vad det gäller rättigheter ochskyldigheter är liten oavsett om de bor i hemlandet eller i något annat nordiskt land. Men detfinns tyvärr fortfarande massor med administrativa hinder och krångel för den som vill leva iett annat nordiskt land än där man har sitt medborgarskap. Detta trots att det nordiskaprojektet pågått i snart 60 år. Det visar hur svårt det är med praktisk integration. Men detgäller förstås om man inte byter medborgarskap. Det är ovanligt att få som bytermedborgarskap från ett nordiskt land till ett annat. Frågan är om underlättatmedborgarskapsbyte är rätt väg att gå för att öka integrationen inom EES1? Varför söker så fåNordiska medborgare som lever i Sverige svenskt medborgarskap, se Tabell 3? 2010 Antal personer som fått svenskt Utländska medborgarsk medborgare ap efter efter medborgarsk medborgarsk apsland och apsland och tid tid Andel Irak 4 367 56 581 7,7% Finland 2 971 70 596 4,2% okänt medborgarskap 1 492 10 823 13,8%1 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett associeringsavtal mellan europeiska länder somomfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningenanslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge. Det är framförallt de tre sistnämnda staterna som man normaltbrukar räkna som EES-länder eftersom de andra räknas som EU-länder. 65
 • 66. Polen 1 487 40 882 3,6%Thailand 1 429 18 278 7,8%statslös 1 139 8 213 13,9%Somalia 1 076 30 807 3,5%Turkiet 1 049 11 902 8,8%Iran 967 13 493 7,2%Tyskland 923 27 584 3,3%Danmark 485 40 458 1,2%Norge 386 34 949 1,1%Tabell 3Den låga andelen nordiska medborgare, men också från andra EU-länder, som sökermedborgarskap i Sverige kan bero på att de inte har något att vinna på att byta medlemskap.Frågan är vad som skulle få andra EU- och EES-medborgare att vilja byta medlemskap istörre utsträckning. Frågan är om underlättat byte av medlemskap fångar behovet av ökadintegration och samhörighet inom EU eller om det inte är så att det är arbetet med alla annanintegration som bör påskyndas.Sedan måste man naturligtvis fråga sig varför det är en tvåårsgräns för vissa systrar ochbröder inom EES och 5 år för andra. Historiska rötter är nog förklaringen men de borde varaobsoleta vid det här laget. Kanske vi borde våga oss på att skillnaden ska tas bort medhänvisning till att vi betraktar hela EES och alla dess medborgare som grannar och att vidärför inför samma tidsregel för medborgarskap för alla medborgare i ett EU eller EES-land.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämmanAtt bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 28:2011. Kräv fullständiga beräkningar av transporters koldioxidutsläpp.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmEn fullständig redovisning bör krävas beträffande koldioxidutsläppen vid olika transportslag.Den redovisningen måste göras av dem som bedriver eller vill bedriva dessa transporter.Detta sker redan vid prövning enligt miljöbalken (1998:808) av miljökonsekvenser vidbyggande av industrier och bostäder. Idag finns det ännu inte några tillräckliga beräkningar påutsläppen från t ex de planerade höghastighetsbanorna trots många års utredande.En mycket viktig kunskap är också när det gäller koldioxidutsläpp att det inte spelar någonroll var koldioxiden släpps ut på jorden eftersom en snabb global utspädning sker. Man kanalltså inte genom egoistiska åtgärder skydda det egna landet ett enda dugg! Om vi så inte 66
 • 67. släpper ut ett enda gram koldioxid i Sverige utan genom att bl.a. åka elektriska tåg exporterarutsläppen utomlands, så spelar detta ingen som helst roll. Vi påverkas exakt likas mycket avkoldioxiden oavsett om den släpps ut här eller utomlands. Koldioxiden är till skillnad frånkolmonoxiden i sig ingen farlig luftförorening utan har i princip endast den skadliga effektenatt den ger global klimatuppvärmning. Innan detta faktum ligger till grund för debattenkommer man ingenstans alls.I de länder i Europa där det finns eller byggs höghastighetståg är det c:a 150-400 invånare perkvkm eller mer. Passagerarunderlaget är därmed stort och storstäderna, bl.a. a London ochParis, ligger tätt utmed linjerna. Sverige liksom också Finland är ju glesbefolkat och har baranågot över 20 invånare per kvadratkilometer men inget annat EU-land har färre än c:a 70invånare per kvkm. Att det finns höghastighetståg i en del Europeiska länder har inget medden svenska verkligheten att göra.Vanlig järnväg är ofta ett energisnålt och klimatvänligt trafikalternativ framför allt förgodstransporter, men till järnvägsteknikens positiva sidor hör inte extrema hastigheter, för dåtappar man snabbt fördelar som låg energiförbrukning, måttliga utsläpp och möjligheter attutnyttja integrerade, delvis befintliga system. Större delen av dagens svenska järnvägsnät är fö anlagt redan på 1800-talet.Höghastighetståg i egentlig mening, d v s väsentligt snabbare än X 2000, kräver byggande avnya banor till extremt höga kostnader för skattebetalarna. Höghastighetstågenskoldioxidutsläpp måste jämföras med flyg och andra trafikslag. Den direktaenergiförbrukningen i höghastighetståg under gång ger enligt beräkningar från bl aLinköpings universitet och SJ, c:a åtta gånger mer koldioxid per stol jämfört med ett vanligtIntercitytåg, c:a fem ggr en landsvägsbuss eller X 2000-tåg, ungefär fyra gånger mer per stolän en modern dieselbil, c:a tre gånger en modern bensinbil och ungefär dubbelt per stol motett modernt flygplan.Höghastighetståg är säkerligen det trafikslag som släpper ut mest koldioxid av alla räknat pertransporterad person, framför allt om man också räknar med anläggningsskedet ochbarriäreffekter, d v s avstängning av landskapet som tvingar andra transporter till omvägarmed åtföljande merutsläpp av koldioxid. Andra indirekta utsläpp från t ex kol- ocholjekraftverk, järnverk, tillverkning av rullande och fast materiel, måste också tas med iberäkningen. Elproduktionen i Europa är under lång tid framåt för liten och det finns nästan 67
 • 68. bara kol och naturgas att tillgå för ökad elproduktion. Ny vindkraft och ny kärnkraft kan baramarginellt påverka den bilden.Vidare måste matartransporter i form av bil, taxi och kollektiv lokaltrafik fram tillhöghastighetstågens få stationer räknas in. Dessa behövs givetvis också till flygplatser, men idiskussionen om höghastighetståg bortser man oftast från problemet. Få resenärer börjar sinresa från innerstäderna utan i stället från kontors- och industriområden eller bostäder utanförinnerstäderna. I Stockholm är restiderna från dessa områden relativt korta till Arlanda,Bromma och t.o.m. Skavsta jämfört med att ta sig in till Centralen, särskilt i rusningstid. Fråndörr till dörr blir alltså tidsvinsten med flyg ännu större än om man bara räknar restiden påfärdmedlet. För höghastighetståg som i grunden är en gammaldags teknik skulle det tagit c:a 3tim Stockholm – Malmö och c:a 2,5 tim Stockholm – Göteborg. Flyget tar högst en timme.Det skulle förutom klimatförsämringen bli en betydande merkostnad för samhället att tvingafolk att slösa tid med att åka s.k. ”Höghastighetståg” i stället för med det mycket snabbareflyget.Fortsatt snabb förbättring av bilars, vanliga tågs och flygs klimatvänlighet skall givetvisunderlättas. Transportsektorn står för c:a en tredjedel av koldioxidutsläppen. Men - deplanerade höghastighetsbanorna leder till mycket mer koldioxidutsläpp och länge restider.Inom en ganska snar framtid kommer nästa hela dagens kapacitet för fjärrtransporter påjärnvägsnätet att behövas för godstransporter. Det nödvändiga frigörandet avtransportkapacitet för gods på det nuvarande svenska järnvägsnätet som höghastighetsbanornaskulle kunnat frigöra 2025 kan istället flyget ge redan nu. Dagens jetflyg är ju medmarschhastigheter på c:a 800-950 km/tim flera gånger snabbare än ”höghastighetståg” medsina 250-350 km/tim i toppfart och c:a 150 km/tim i snittfart. Till och med en gammal DC-3:a, ett tvåmotorigt propellerplan, det vanligaste passagerarplanet från 1930-talet, har högretopphastighet än höghastighetstågen. Ett liknande plan, Convair Metropolitan från 1940-talet,som var det vanligaste planet på inrikeslinjerna i Sverige på 1950- och 60-talen, gick nästandubbelt så fort som dagens höghastighetståg. Moderna propellerplan går i 6-700 km/tim.Höghastighetstågens skenbart höga hastighet är en ren illusion jämfört med det nutida flygetsflerdubbelt högre hastigheter. Flyget utvecklas också snabbt i miljövänlig riktning medmycket lägre förbrukning och miljövänligare bränslen. T o m bullret är numera lägre än förtåget och komforten i regel högre liksom säkerheten. Sverige har dessutom ett väl utbyggt ochmodernt flygplatsnät som kan kompletteras till en låg kostnad. 68
 • 69. En satsning på höghastighetståg skulle kasta oss många decennier tillbaka i tiden i miljö ochhastighet.Utifrån ovanstående yrkar jag- Att Centerpartiet verkar för att stoppa planerna på höghastighetståg- Att riktiga teknikekologiska beräkningar görs av koldioxidutsläppen- Att Motionen sänds vidare till riksstämman.- Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 28:2011Motionen tar upp den komplexitet som finns när det gäller olika sätt att beräkna och mätaklimatpåverkan. Vidare anser motionären att höghastighetståg inte ska byggas i Sverige.Frågan om vilka parametrar som ska ingå vid beräkningar av en verksamhets klimatpåverkandiskuteras ofta. Motionären menar exempelvis att hela produktionskedjan av spår och tåg skaräknas in när man bedömer tågets utsläpp. Det vanliga är att man räknar in de utsläpp somhärrör från produktion i det egna landet. Importerade varor räknas inte medan exporteradevaror räknas. Studier gjorda vid KTH visar att svenska folkets klimatpåverkan kan vara detdubbla om man skulle räkna på det sättet.Det handlar om en gränsdragningsproblematik. Endast dokumentationen sätter gränsen för hurlångt ner i produktionskedjan man kan gå. I teorin skulle man kunna räkna ända tillbaka tillhur skruvar, plastdetaljer och annat tillverkas. I de olika standards som finns brukar manemellertid inte göra så även om det finns forskning inom området. Det är dock en intressantdiskussion som ställer en del filosofiska frågor i stil med dem som motionären lyfter.Man kan också diskutera anslutningar till de olika transportslagen. Här brukar de flesta utgåfrån att tågstationernas centrala placering i städerna är mer fördelaktig än flygplatsernas oftamer perifera. Motionärens resonemang om att många flygresor påbörjas från kontors- ochindustriområden kan lika gärna tala till flygplatsernas nackdel då startpunkten rimligen likaofta bör ligga på andra sidan staden som den ligger på samma sida som flygplatsen. 69
 • 70. Järnvägens barriäreffekter som lyfts av motionären är förvisso ett problem men självaanläggandet av en järnväg innebär ofta ökad tillgänglighet för de orter där järnvägen passerar.Distriktsstyrelsen har mot bakgrunden ovan fokuserat på den direkta energiförbrukningen avde olika transportslagen och har utgått från den modell som utvecklats av NTM, Nätverket förTransport och Miljö, en organisation som samlar Nordens ledande transport och logistikbolag.Denna modell används exempelvis vid beräkningar av certifierad klimatkompensation.Följande utsläpp av CO2 genereras av en resa för en person som färdas 50 mil (Stockholm -Göteborg)Fordon CO2 (g)Personbil, bensin 102 gramTåg, fjärrtrafik Sverige, el <0.01 gramRegionalt passagerarflyg 101 gramSiffrorna talar sitt tydliga språk. När det gäller tågtrafik ska noteras att det är stor skillnad omtåget drivs med el som är producerad i Sverige eller el som är producerad i europeiska länderutanför Norden. Den svenska och nordiska elmixen är betydligt mindre klimatbelastande. Närdet gäller flyget så genereras andra utsläpp vid sidan om CO2 som också bidrar till globaluppvärmning, främst handlar det om vattenånga och kväveoxid. Vid markytan har vattenångaingen klimatpåverkan, men på flygets marschhöjd skapar den kondensstrimmor (contrails)som har en värmande effekt. Kväveoxider har ingen direkt påverkan men ökar bildningen avozon vilket har en stark värmande effekt.Motionären argumenterar vidare mot planerna på höghastighetståg i Sverige. Det finns dockstudier som pekar på höghastighetstågens positiva effekter. En sådan har gjorts vid Centrumför forskning och utbildning i järnvägsteknik vid KTH. Studien visade bland annat påföljande:  Liten energiåtgång pga låg friktion mellan hjul och räls, lågt luftmotstånd per vagn, hög verkningsgrad i motorerna (4 ggr bättre än bensinmotorer).  Vid inbromsningar kan energi alstras (samma teknik som i hybridbilar mm).  Fördel genom eltillgång direkt via elledning och spår. 70
 • 71.  Ofta gör man misstaget att räkna utifrån att hastigheten höjs i befintliga tåg, utan att hänsyn tas till förbättringar som neutraliserar den höjda hastigheten ur energisynpunkt.  Man ska också ta hänsyn till att beläggningen ökar när tågen blir mer attraktiva, dvs energiförbrukningen per passagerare minskar.  Inom tågsektorn finns redan idag en stor potential för energieffektivisering pga att energin varit förhållandevis billig.  Nya höghastighetståg har bättre aerodynamik.  Man förutspår en energieffektivisering inom höghastighetstågen på 25-30 procent på 20 år. Utöver detta har regeringens utredning om höghastighetståg som lades fram hösten 2009kommit fram till att nyttan överträffar kostnaderna för höghastighetståg. I utredningenkonstateras det att två banor bör byggas: Götalandsbanan, som sträcker sig mellan Stockholmoch Göteborg, samt Europabanan, mellan huvudstaden och Malmö. I båda fallen rör det sigom separata dubbelspår för persontrafik. Tågen kommer att gå 320 kilometer i timmen.Distriktsstyrelsen konstaterar att mot bakgrund av hur klimatpåverkan vanligen beräknas,direkt energiförbrukning i de olika transportslagen och utvecklingspotentialen för tåg iframtiden med mera, att det inte finns skäl att stänga dörren för framtida investeringar i tågoch höghastighetståg. Vi kommer att behöva både bil, tåg, båt och flyg även i framtiden.Fokus bör ligga vid att öka energieffektiviteten inom alla transportslag.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 29:2011. Lägre viktgräns för krav på C-behörighet i körkortMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmTunga s.k. stadsjeepar bygger på ålderdomliga grundprinciper för bilbyggande även omenskilda tekniska lösningar kan vara moderna. Vältning är den allvarligastetrafiksäkerhetsrisken med dessa fordon. Även de för trafiksäkerheten vitala däcken är i regelav ålderdomlig geometri. Kollisionssäkerheten är generellt sett sämre både för självastadsjeepen och för stadsjeepen i förhållande till andra fordon. Den ålderdomliga 71
 • 72. grundkonstruktionen leder också till en stor vikt med åtföljande stora imissioner och storbensinförbrukning.Undersökningar av trafiksäkerhetsmyndigheten i USA visar att den totala säkerhetsbilden fördessa fordon visar en kraftigt förhöjd risk för förare och passagerare i stadsjeepar att dödaseller skadas svårt. Vidare ökar även riskerna för omgivande trafik. Stadsjeepar upplevs somett problem också i andra länder. Anledningen till att dessa fordon blivit vanliga är att deunder en lång tid inte omfattades av kostnader för trafiksäkerhets- och miljöbestämmelser,vilka belastade utvecklingen av modernare bilar. Bl a därför har stadsjeepar också ett relativtlågt pris jämfört med stora traditionella personbilar. Stadsjeepar är emellertid ganska sällsyntai andra europeiska storstäder och t ex i New York jämfört med i Stockholm och andra svenskastorstäder.För att förbättra trafiksäkerheten och begränsa de även i övrigt negativa miljöeffekterna avdess fordon bör de likställas med lastbilar i körkortshänseende genom att man sänker gränsenför krav på C-körkort till 2,5 tons totalvikt (inkl last) i stället för nuvarande gräns på 3,5 ton.Utifrån ovanstående yrkar jag:– Att Centerpartiet verkar för att krav på C-körkort införs för motorfordon med över 2,5 tonstotalvikt.– Att enda undantaget görs för utryckningsfordon och taxi.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 29:2011.Motionären tar upp några av de problemen som anses förknippade med så kallade stadsjeepar. 72
 • 73. Distriktsstyrelsen delar i allt väsentligt den problembild som motionären beskriver. Det ärdock tveksamt att en sänkning av viktgränsen för C-behörighet är rätt väg att komma åtproblemet.En sådan förändring skulle inte bara kräva C-körkort för många stadsjeepar utan även försvåraför de som med B-körkort önskar hyra lätt skåpbil i samband med till exempel flytt eller storainköp. Det skulle innebära en obefogad inskränkning i människors frihet att själva ombesörjastörre transporter.Riskerna kring stadsjeepars trafikegenskaper upphör inte för att de i framtiden skulle kräva C-behörighet. Det finns även flera typer av stadsjeepar som väger mindre än 2 500 kg,Trafiksäkerhetsfrågor ligger idag under Trafikverket och det skulle sannolikt vara enklare attTrafikverket fick i uppdrag att se över problematiken kring stadsjeepar och trafiksäkerhet ochföreslå lösningar i de fall man anser det lämpligt.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till Centerpartiets riksdagsgruppAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 30:2011. Sommartid en månad tidigareMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmFör att utnyttja dagsljuset mer bör sommartid börja redan en månad innan vårdagjämningenliksom den nu slutar en månad efter höstdagjämningen. Det innebär också att sommartidenökar från sju till åtta månader vilket ger bättre likformighet i kalendern. Detta system råderredan i USA. Europa kommer troligen att ansluta sig med tiden.Utifrån ovanstående yrkar jag:– Att Centerpartiet verkar för att sommartid inför redan från månadsskiftet februari/mars varjeår, företrädesvis vid samma datum som detta sker i USA och andra europeiska länder.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp. 73
 • 74. Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 30:2011Motionären föreslår att sommartiden ska förlängas med en månad. Sommartid har funnits iSverige sedan 1980. Syftet är att människor ska använda dygnets ljusa timmar i högreutsträckning. Inom EU börjar och slutar sommartid vid samma tidpunkt. Ett EU-direktivreglerar vilka datum sommartid ska införas. Distriktsstyrelsen kan inte se på vilka sättvardagsfriheten skulle öka för människorna med en förlängning av sommartiden.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att avslå första att-satsenAtt bifalla andra och tredje att – satsernaAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 31:2011. Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilarMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmIndustrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildasbensin som en biprodukt. I grunden är alltså bensinen i princip gratis. Effekten blir att prisetpå bensin tenderar att bli lägre i förhållande till övriga bränslen när efterfrågan ökar påmarknaden. I nuläget innebär detta att de s.k. miljöbilarna ofta körs på vanlig fossil bensin istället för etanolbränslet E 85. Dessutom tar ju E85-tillverkningen bokstavligen brödet urmunnen på människor och bidrar till att öka livsmedelspriserna, vilket främst drabbarutvecklingsländerna.Slitaget på miljöbilarna är större och livslängden för dem kortare. EU:s 130-gramskrav förutsläpp leder också till mindre bilstorlekar. Men, mindre bilar har normalt långt kortarelivslängd än större och dessutom sämre säkerhet. En Volvo V70/S80 eller SAAB 9-5 harungefär dubbelt så lång livslängd som en småbil. Dessutom har Volvon och SAAB:enbetydligt mer återvinningsbara delar än genomsnittsbilen. Större delen av koldioxidutsläppensker vid tillverkningen, alltså redan innan bilen kommer ut i trafik. Förbrukningen på väg är 74
 • 75. alltså mindre än den som går åt till att tillverka bilen. Därför är det bra att bilen har långlivslängd, förutsatt att den trafiksäker.I en rättvis och industriekologisk kalkyl blir alltså den vanliga svenska bilen det mestmiljövänliga alternativet tillsammans med liknande utländska bilar. Därtill är dessa bilar demest trafiksäkra på marknaden. Sverige är också glesbefolkat och därmed också tillsammansmed Finland långt mer bilberoende än andra EU-länder, som samtliga är tättbefolkade. Lägetliknar för övrigt det som råder i USA, som är lika glesbefolkat som Sverige och Finland.Utifrån ovanstående yrkar jag– Att Centerpartiet verkar för att regler inte införs som missgynnar bilar av den storlek ochmiljövänlighet som krävs i Sverige även om det kräver dispens från EU-regler.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 31:2011Motionären gör en rad antaganden som saknar evidensstöd enligt vad distriktsstyrelsen erfar.Bland annat att det finns en viss typ av bil som ”krävs” i Sverige och att livslängden för storabilar är dubbelt så lång som för små bilar.Utsläppen av klimatgaser från transportsektorn måste minska om vi ska nå våra klimatmål.Detta gäller både personbilar och tung trafik. Centerpartiet arbetar konsekvent ochmålmedvetet för att Sverige ska få en större andel miljöbilar. Riksdag och regeringen har ettmål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030.För att nå målet måste olika tekniker och olika drivmedel få utvecklas. Därför anserCenterpartiet att det är viktigt att olika politiska åtgärder utformas teknikneutralt.Motionären tar upp E85. När det gäller etanol och dess klimatpåverkan går det inte attuttrycka sig kategoriskt då etanolen kan produceras på olika sätt. Majsetanolen är till exempeltämligen dålig ur klimatsynpunkt medan den tropiska etanolen som produceras med råvaransockerrör är bättre. 75
 • 76. Olika människor har olika behov när det gäller bilarnas storlek. Därför kommer sannoliktefterfrågan leda till att det finns olika storleksklasser även med de nya teknikerna. Redan nufinns exempel på bilar i alla klasser som drivs på såväl etanol som biogas som el.Distriktsstyrelsen anser dock att det är klimatpåverkan som ska styra eventuella skatter ochförmåner, inte politiska uppfattningar om hur stora bilarna ska vara.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 32:2011. Statliga bolag bör gå före i energiomställningenMotionär: Cleanteachnätverket via Peter PlatellEUs stora beroende av importerad fossilenergi är problematiskt ur såväl säkerhets- somklimatsynvinkel, och i USA står ökad ”energy security” högt på agendan. Hela vårt modernasamhälle bygger på icke förnybarenergi som transporteras runt i världen trots att i princip allaländer har förnybara energiresurser som räcker för helt energiautonoma samhällen. Att skördaförnybar energi innebär inte bara möjligheter till ökad konkurrens inom energisektorn utanockså lägre sårbarhet, mindre klimatpåverkan, bättre miljö och att hela landet kan leva.Som Centerpartister bejakar vi självfallet marknadsekonomi. Partiet har dock inte tagitställning mot statliga bolag. Så länge vi har statliga bolag måste vi dock ställa oss fråganvarför vi ska ha dem egentligen? Svaret borde bli att statliga bolag ska kunna ta beslut som ärviktiga för alla medborgare men som man inte kan förlita sig på att privata företag ska ta.Varför har vi t.ex. statliga fastighetsägare om de inte kan bidra med något som vilket privatfastighets bolag som helst kan erbjuda?Statliga fastighetsbolag bör gå i spetsen för ett samhälle som utnyttjar den utspridda förnybara energi. Byggnader är en perfekt resurs för att utnyttja förnybar energi och fysiken finns föratt bli helt självförsörjande och generera ett energiöverskott som kan lagras på plats ellersäljas ut på existerande el- eller fjärrvärmenät. När nya statliga byggnader uppförs eller närsådana byggnader genomgår omfattande renoveringar bör det därför undersökas om de kangöras självförsörjande på förnybar energi. Staten ska dock inte välja ut någon eller någraspecifika tekniker utan låta marknaden ta fram billigaste och effektivaste tekniken för s.k. 76
 • 77. plusenergihus. Här kan verktyget teknikupphandling användas. Om det efter en noggrannutredning visar sig att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra en viss byggnadsjälvförsörjande bör en så liten andel köpt energi som möjligt eftersträvas.Förutom att statliga fastighetsbolag bör gå före när det gäller energiomvandling i byggnaderbör det statliga energibolaget Vattenfall investera i småskalig decentraliserad energiteknik ibyggnaderna. En viss del av bolagets vinst borde gå till sådan teknik, inklusiveenergilagringstekniker. I egenskap av både stor nätägare och elhandelsbolag bör Vattenfalldärutöver agera progressivt för att fastighetsägare ska kunna handla med egenproduceradenergi handlas på ett enkelt sätt.Därför yrkar Vi/Centerns Cleantechnätverk på:– Att Centerpartiet agerar för att de statliga fastighetsbolagen ska gå före ienergiomställningen– Att Centerpartiet agerar för att Vattenfall ska investera en viss andel av sin vinst i småskaligdecentraliserad energiteknik för integrering i byggnader– Att Centerpartiet agerar för att Vattenfall ska verka progressivt för att fastighetsägare skakunna handla med egenproducerad energi på ett enkelt sättCleanteachnätverket via Peter PlatellMotionssvar 32:2011.Motionen handlar om att statliga bolag ska stå som förebild vad gäller förnyelsebar energi.Motionärerna föreslår teknikupphandling som metod för att staten ska hålla sig teknikneutral.Motionen tar upp det angelägna i att ställa om till förnyelsebar energi. Så länge staten driverbolag är det av vikt att dessa står som förebilder, framför allt inom energiteknik.Självförsörjning på energisidan är ett mål, men kan inte vara viktigare än brukarperspektivet ibolagets syfte, som anges i ägardirektivet.Vattenfalls ägardirektiv behöver inte regleras ytterligare. Sedan 2010 är det formulerat attVattenfall ska vara ett ledande bolag i klimatomställningen i Europa. Vattenfall ska vara mereffektivt, istället för att expandera. På dessa sätt skulle förtroendet för bolaget återupprättas.Att styra vad den eventuella bolagsvinsten ska gå till rimmar inte väl med Alliansens politik itider då elpriser, nätavgifter och elskatter kritiseras.Att fastighetsägare ska kunna handla med egenproducerad energi är betydelsefullt försjälvförsörjning av el, den framtida totala förnyelsebara energiomställningen, samt hushållensdelaktighet i att ställa om Sverige. Det är inte Vattenfalls roll att möjliggöra detta, utan 77
 • 78. Näringsdepartementet som måste ta initiativ till att slopa elnätsmonopolet, vilket är av storvikt för både priser, valfrihet och en energimarknad med mångfald.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att bifalla första att-satsenAtt avslå andra att-satsenAtt anse tredje att-satsen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i Åre 78
 • 79. Motioner med Distriktsstyrelsens yttranden och svar för Distriktsstämman 9/4 – 2011 Centerpartiet Stockholms stad 1
 • 80. Motion 1:2011. Om informationspolicy för Centerpartiet.Motionär: Marianne NordMotion 2:2011. Ang. att inskränka fackets roll för att värna näringsfrihetenför fler företag.Motionär: Helen TörnqvistMotion 3:2011. Ang. nytt socialförsäkringssystem.Motionärer: Helen Törnqvist & Tobias WahlqvistMotion 4:2011. Om sänkta skatter för fler företag och jobbMotionärer: Fredrik Posse & Helen TörnqvistMotion 5:2011. Översyn av stadgarnaMotionär: Bruno KlerbyMotion 6:2011. Angående klotterMotionär: Bruno KlerbyMotion 7:2011. Bättre signalsystem för effektivare o lägreenergiförbrukning.Motionär: Bruno KlerbyMotion 8:2011. Omreglera SystemmonopoletMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 9:2011. Säkrare trafik utan fartkamerorMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternMotion 10:2011. Förbättrad högre utbildning med mer personligt ansvarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 11:2011. Frihandel skapar fria samhällen med fria människorMotionär: Avdelningsmotion – StureplanscenternMotion 12:2011. Synliggör skatternaMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 13:2011. SkatteslöseriMotionär: Christer Mellstrand, StureplanscenternMotion 14:2011. Avskaffa sexköpslagen 2
 • 81. Motionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 15:2011. Avskaffa fasta skollovMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternMotion 16:2011. Avskaffa TV-licensenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 17:2011. Rätten till ett privatlivMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 18:2011. Dubbelt grundavdrag för företagareMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 19:2011. Avskaffande av allmänna helgdagarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 20:2011. Centerpartiet ska sluta bedriva kyrkopolitikMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 21:2011. Enhetlig skatt- skapar rättvisa och räddar välfärdsstatenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternMotion 22:2011. Gratis lokaltrafikresor for pensionärer 75+Motionär: Irene NybergMotion 23:2011. Skänk bort Miljonprogramhusen till de boende.Motionär: Irene NybergMotion 24:2011Motionär: Anita LackbergMotion 25:2011. Motion om att värna barns rätt till skolgångMotionär: Helen Törnqvist, StockholmscenternMotion 26:2011. Inget dubbdamm i städernaMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 27:2011. Gör det lättare att byta nationsmedborgarskap inom EU.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, Stockholm 3
 • 82. Motion 28:2011. Kräv fullständiga beräkningar av transporterskoldioxidutsläpp.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 29:2011. Lägre viktgräns för krav på C-behörighet i körkortMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 30:2011. Sommartid en månad tidigareMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 31:2011. Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än småbilarMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmMotion 32:2011. Statliga bolag bör gå före i energiomställningenMotionär: Cleanteachnätverket via Peter Platell 4
 • 83. MotionerMotion 1:2011. Om informationspolicy för CenterpartietMotionär: Marianne NordJag vill se två ledande principer för Centerpartiets informationsarbete: 1. En öppenhet i partiets arbete, så att inte bara politiska ställningstaganden redovisas kontinuerligt t.ex. på webben utan också diskussioner och debatter, som kan leda till ändrade ståndpunkter. Öppna arkiv där man efteråt kan ta vilka argument det var som blev avgörande. Det senare kanske kunde ske i samarbete med Wikipedia. 2. Alla medlemmar ska – enligt principen alla människors lika värde – få möjlighet att delta i partiets verksamhet. Många nås av information via e-post och Internet, men inte alla. Även datorlösa medlemmar måste få vara med. Någon form av tryckt information typ Bladet krävs. Den måste vara regelbunden. Andra vägar kan tänkas som komplement t.ex. SMS-utskick eller ett telefonnummer med inspelad information.Dessutom bör en satsning göras för att få fler medlemmar delaktiga i de politiskadiskussionerna t.ex. genom utbildning i sociala media.Jag föreslår stämman besluta– Att ta fram en informationspolicy för Centerpartiet i Stockholm med hänsyn tagen tillMotionen synpunkter.– Att göra en satsning för att få fler medlemmar delaktiga.– Att skicka Motionen till Riksstämman för motsvarande diskussion på riksplanet.Hägersten den 27 februari 2011Marianne NordHägersten-Skärholmens Centeravdelning 5
 • 84. Svar på motion 1:2011Motionären lyfter frågan om internkommunikation för att alla medlemmar ska få möjlighet attdelta i partiets verksamhet. Frågan är viktig, inte minst i en folkrörelse som Centerpartiet.För några år sedan gjorde Stockholmscentern en översyn av sin internkommunikation ochutvecklade bland annat medlemstidningen Bladet. Vi har även de senaste åren börjat medsms-utskick som komplement till e-post och vanliga postutskick. I tillägg till detta finnsstockholmscentern.se, med kalendarium och annan viktig information.Under vintern och våren har diskussion kring internkommunikationsarbetet pågått idistriktsstyrelsen. Vi har funnit att kommunikationen inte har fungerat optimalt, av olika skäl.Dels har Bladet inte den höga läsbarhet som hade varit önskvärt, i synnerhet inte i relation tilldet arbete som lagts ner på den, dels har e-posten blivit alltför omfattande. Till det kommer attdet sker en snabb utveckling på kommunikationsområdet, där sociala medier som Twitter ochFacebook används alltmer och där vi ser ett behov av att bli mer strategiska. Därutöver serdistriktsstyrelsen behovet av att på ett bra sätt även nå fram till de medlemmar som inte hartillgång till e-post eller internet. Det handlar alltså om att få en så god kommunikation sommöjligt, samtidigt som vi har begränsade resurser i form av både personal och ekonomi.Vid distriktsstyrelsens möte den 1 mars 2011 beslutades att inleda ett nytt sätt att arbeta medinternkommunikation. Vi valde då att lägga ner Bladet och att istället satsa på en ständigtuppdaterad webbplats och ett informationsbrev via e-post som helst ska gå ut veckovis. Vi skaockså i högre utsträckning använda oss av sms-information, till exempel när vi med kortvarsel behöver folk som gör kampanjinsatser, eller när någon i Stockholmscentern har endebattartikel publicerad i en tidning. Under våren går ett brev ut till alla de medlemmar tillvilka vi saknar e-postadress. Vi uppmanar dem som har en e-postadress, men som ännu inteuppgett den till partiet, att göra så. Till dem som inte har en e-postadress ska ombudsmannenmed viss regelbundenhet skicka utskrifter av webbkalendarium och veckoe-post per vanligpost.Motionären nämner också i motionen information från Riksorganisationen. Då partiet just nugenomgår en översyn av all kommunikation, bland annat med anledning av att en nypartisekreterare tillträtt, vill vi avvakta och se resultatet av den översynen.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta: 6
 • 85. Att anse motionen besvarad.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 2:2011. Ang att inskränka fackets roll för att värna näringsfriheten förfler företag.Motionär: Helen TörnqvistCenterpartiet vill se ett Sverige där vi har en god välfärd. Denna välfärd byggs upp med hjälpav pengar som samlas in till vår gemensamma skattekista. Skatter i form av inkomstskatt,mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter mm tas ut på arbete. Dessa skatter tas till stor del ut avföretagare som anställer personer eller säljer varor. Sverige behöver ha fler som blirföretagare. En företagare är en person som med egen tid, kapital, engagemang och kompetensförverkligar en affärsidé. När individers drivkrafter är så pass starka att man väljer att ge såmycket av sig själv att man vill kämpa för att bidra till vår gemensamma välfärd ska dettavärde värnas. Då krävs det att samhället står upp för näringsfriheten.Näringsfrihetens störste fiende är arbetsrättslagstiftningen som ger fackförbunden en orimligtstor roll. Fackens makt måste minskas, om fler ska vilja bli företagare. Fackens roll skrämmerföretagen att anställa och hindrar dem att växa. Fackförbunden är alltså ett hot mot tillväxtensom kan rädda välfärden för en åldrande befolkning, men också mot individens frihet då dearbetar kollektivistiskt. Inom offentlig sektor arbetar fackförbunden givetvis med störst fokuspå sina medlemmar, de anställda, som dock är ett medel för att nå målet, nämligen nöjdabrukare. På en modern och trygg arbetsmarknad måste företagare få bestämma vilkenkompetens som krävs för att bli konkurrenskraftig, men facken motsätter sig en reformeringav arbetsrätten och slopande av turordningsreglerna, vilket gör att företagaren inte fårbestämma över sina egna resurser. Detta är ett hot mot näringsfriheten.Fackförbunden spelade en stor och viktig roll i förra seklets början. Facken var med ochstiftade rådande arbetsrättsliga lagar under 1970-talet för en annan arbetsmarknad.Industrisektorn har minskat, medan tjänsteföretagen ökar hela tiden. Allt färre väljer att gåmed i ett fackförbund. Signalen är tydlig om att vi måste tona ned fackens roll.Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller ett antal stridsåtgärder som bygger på konflikt,snarare än konsensus och samarbete. Sympatistrejk härleds till att arbetare ska visa solidaritetmed arbetare i en helt annan bransch, vilket är osolidariskt med den svenska välfärden. Vidstrejk blir arbetsgivaren, som ofta är en företagare, drabbad. Lägre intäkter kommer in till 7
 • 86. välfärden. Människor avskräcks från att vilja driva företag. Blockad är en grundlagsstadgadrättighet för fackförbund att övervaka en arbetsplats som ska förhindras till ekonomiskaförbindelser.Jag menar att det ska stå en arbetsgivare fritt att teckna vilket avtal som helst med enarbetstagare. Människor måste ses som starka, kompetenta, fria individer. Men det som står iavtalet ska givetvis följas av företagaren. Annars ska han/hon under en tid få näringsförbud,samt listas på Internet, så att uppgifterna lätt kan hittas av arbetstagare. Efter avtjänat straffmåste personen ifråga återigen betraktas som oskyldig.Att minska fackets roll är viktigt för att få fler företag där de nya jobben växer fram. Jobb somkan ge oss skatteintäkter till en framtida förnyad välfärd som behövs för våra barn och äldre.Jag yrkar:– Att arbetsrättslagstiftningen skrivs om så att arbetsgivaren har möjlighet att skriva de avtalhan/hon vill med arbetstagaren– Att på Internet lista företagare som har näringsförbudHelen Törnqvist, StockholmscenternMotionssvar 2:2011I flera uppmärksammade fall har små företag utsatts för starka konfliktåtgärder av olikafackförbund, för att tvingas skriva på avtal som ingen anställd vid företaget önskat. I någrafall har det gått så långt att företag har tvingats i konkurs.Centerpartiet har i olika omgångar adresserat problemet att den svenska arbetsmarknaden,med fackförbundens starka makt, inte riktigt är framtidssäkrad. Den lagstiftning somfackförbunden stöder sig på, när försöker framtvinga kollektivavtal, är tillkommen ochkonstruerad för en tid då det svenska näringslivet såg annorlunda ut. På väg in ett samhälledär tjänstesektorn blir större och industriarbetena färre, måste samhällets institutioner hängamed. De nya företagen är mindre och ägare och anställda arbetar ofta sida vid sida. Bådeanställda och ägare är individer med individuella förmågor. För vissa passar kollektivavtal braoch för andra gör det inte det. En lagstiftning som då tillåter en extern part att påtvinga allaföretag kollektivavtal är orimlig. Av såväl rent principiella skäl, som samhällsekonomiskaeftersom den nödvändiga strukturomvandlingen – och framväxten av nya jobb – hindras. 8
 • 87. Motionären föreslår också upprättandet av en ”svart lista” över företagare som är belagda mednäringsförbud. Tjänster för kreditupplysning erbjuds på den privata marknaden och frågan omnäringsförbud kan besvaras genom dessa tjänster.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionens första att-satsAtt anse motionens andra att-sats besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreReservation:Per Karlberg och Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på motionens första att-sats.Helen Törnqvist reserverade sig till förmån för bifall till motionen i sin helhet.Motion 3:2011. Ang nytt socialförsäkringssystemMotionärer: Helen Törnqvist & Tobias WahlqvistCenterpartiet strävar efter ett Sverige där varje individ får växa. I ett starkare, rikare Sverigehar vi starka individer vars fulla potential kommer till sin rätt i företagande, övrigt arbetslivoch civilsamhället. Den viktigaste vägen till egenmakt är självförsörjning. Alliansensarbetslinje är grunden för ett samhälle där fler dagligen går med stolthet till jobbet.Nästa steg är att anpassa samhällets skyddsnät så att det signalerar människovärde, men ocksåpremierar sysselsättning och gör att människor blir friare att fatta egna beslut.På partistämman i Örebro 2009 beslutades att arbetslöshetsförsäkringen ska vara obligatorisk.Detta ifrågasätter vi, men menar att den bör individualiseras och omformar den så att privatacertifierade försäkringsbolag och fackförbund får möjlighet att erbjuda försäkringar. Dessaska alltså ta in avgifterna, betala ut ev. stöd och ansvara för omställning och jobbcoachning.I ett nytt arbetslöshetsförsäkringssystem bör företagare och arbetstagande vara likställda på såsätt att det är upp till individen själv att avgöra vilken nivå på försäkringen som önskas, vilkenlämpligen avgörs utifrån individens attraktion på arbetsmarknaden i kombination med 9
 • 88. hans/hennes drivkraft och flexibilitet att finna eller skapa sig ett arbete. Det är också upp tillindividen att själv välja försäkringsbolag/fackförbund.Det är viktigt att samhället finns för att skydda och ge stöd när det verkligen behövs. Därförmåste även försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd vara människovärdigt och syfta till attarbetslinjen stärks. Vi anser att socialbidraget ska göras om till sociallån, som av individenkan tas av kommunen till en lägre ränta än av bankerna, just för att låntagaren ska kunna fåstöd och hjälp med ev. avbetalningsplaner. Pengarna ska alltså betalas tillbaka i sinom tid,vilket signalerar ett människovärde och visar på att du får ta en konsekvens av dinahandlingar. Kanske behövs någon form av övergångsperiod för människor som har befunnitsig i det gamla samhällssystemet och inte alls är vana vid att tänka på det nya sättet ellerbefinner sig i en utsatt situation.I socialförsäkringssystemet bör även en människovärdesgaranti införas. Garantin ska ge rättentill varje individ i Sverige att få tillbaka sitt människovärde när behovet uppstår. Personer somvill bryta ett missbruk, lämna brottslighet, hemlöshet, prostitution eller missförhållanden skafå omedelbart och adekvat stöd då han/hon söker hjälp. Att själv välja att ta sig ur en dåligsituation är ett stort steg och ska belönas med direkt agerande från samhället och de utföraresom samhället beställer tjänster från.Vi yrkar att:– En individualiserad arbetslöshetsförsäkring införs– Arbetslöshetsförsäkringen kopplas ihop med jobbcoaching/arbetsförmedling– Det ska vara frivilligt att teckna en arbetslöshetsförsäkring– Socialbidrag istället utvecklas till sociallån– En människovärdesgaranti införs– Sända Motionen vidare till partistämmanHelen TörnqvistTobias WahlqvistCenterpartiet i Stockholms stad 10
 • 89. Motionssvar nr 3:2011Motionärerna tar upp en av de grundläggande frågorna om organiseringen av kärnan i densvenska välfärden nämligen socialförsäkringarna. Den pågående parlamentariskasocialförsäkringsutrednigen, Psfu, ser över den långsiktiga hållbarheten försocialförsäkringarna och ser över en eventuell samordning av a-kassan ochsocialförsäkringen.Motionärerna föreslår ett ökat mått av individualisering av försäkringarna och motsätter sig enobligatorisk a-kassa. De fakto är det så redan i dag att socialförsäkringarna allt merindividualiseras. Allt fler har tilläggsförsäkringar som antingen är avtalsförsäkringar somkommer med anställning och fackmedlemskap eller så har man valt att själv, helt privat,teckna sig tilläggsförsäkringar. Alla torde vara överens om att samhället ska stå för detyttersta ekonomiska skyddet i händelse av sjukdom eller arbetslöshet. Frågan vi kan ställa ossär hur högt den ska gå. Att den allmänna socialförsäkringen allt mer blir engrundtrygghetsförsäkring som vi som individer sedan kan välja att göra tilläggsförsäkringartill är att föredra. Det skulle också kunna stärka skyddet för dem som behöver det mest ochkommat att ge dem som har den relativt att bra ett något större eget ansvar.Frågan om en obligatorisk a-kassa är både kontroversiell och svårhanterad. De somförespråkar en obligatorisk a-kassa har egentligen inte definierat vad de menar med det.Många talar egentligen om en allmän a-kassa i stil med hur försäkringssystemet i dagfungerar. Debatten om vilken väg vi bör välja i centerpartiet borde ta sin grund iföreningsfrihet och möjligheten att själv ta ett större ansvar om man så önskar. En sån linjegår i rak kontrast till en obligatorisk a-kassa med medlemskap men behöver inte gå emot enallmän a-kassa som man skull omfattas av med endast skattepliktighet som grund.Motionärernas förslag om att öppna upp för a-kassorna att driva arbetsförmedlingar är enmöjlighet som genast bör prövas. I och med att a-kassorna står för kostnaderna vidarbetslöshet finns starka incitament för att driva en effektiv förmedlingsverksamhet och dendörren bör öppnas i stället för att som i dag vara stängd då det saknas lagstöd för sådanverksamhet.Det är välkommet att motionärerna lyfter företagarens tillgång till trygghetssystem och det är 11
 • 90. en kärnfråga att lösa för att företagare ska känna en trovärdighet för systemet och attbetalningsviljan inte ska försvinna. Möjligheten till att välja en så kallad opt out-väg för densom så önskar bör finnas.Önskvärt är också en generell diskussion om samhällets ansvar, skyddsnät och kostnader. Alltför mycket av stuprörstänkanden gör ibland att staten justerar sina regleringar ochkostnaderna hamnar i stället på kommunernas försörjningsstöd. Det är bara att skjutaproblemen under mattan utan att ta dem på allvar. Målet måste precis som motionärernaskriver vara att ge ett grundläggande skydd som tillåter egna val och låter individen växa.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 4:2011. Om sänkta skatter för fler företag och jobbMotionärer: Fredrik Posse & Helen TörnqvistAlliansen har under mandatperioden drivit jobblinjen (dvs. en ökning av arbetskraftsutbud),som har fungerat tämligen väl, trots finanskrisen. Vad som varit otillräckligt är dockföretagens efterfrågan på arbeten. Nu behövs ytterligare fokus på att skapa arbetstillfällen. Vibehöver en politik som mycket starkare uppmuntrar till ny- och tillväxtföretagande. Vi ser ettstort behov av förändringar i skattereglerna, vilka skulle möjliggöra arbetsskapande genom attminska riskerna för företag att anställa och expandera.Sverige måste bli ett land där det blir mer lönsamt att starta, driva och avyttra företag. Därförmåste vi sänka risken att driva företag. Snarast behöver även den svenska skattebelastningensänkas till den europeiska nivån för att vi ska kunna konkurrera på den internationellamarknaden.Centerpartiets ambition att göra Sverige till ett av världens mest företagsvänliga länder måstestyrkas ytterligare.Vi ser tre områden där det finns ett reformbehov för fler företag och jobb: 12
 • 91. Uppmuntra sparande.För att öka möjligheten och uppmuntra uppbyggandet av ett sparkapital som kan användastill nyföretagande (både i egna och i andras företag) ser vi att den statliga inkomstskatten börslopas helt. En rättvis skatt med samma skattesats rätt över skulle underlätta sparandet till enstartplåt.Underlätta för människor att tjäna pengar på att driva företag.Det måste bli mer lönsamt att driva företag och att anställa. Jobbskatteavdraget har varit ettsteg i rätt riktning även för företagare. Skattesänkningen för fåmansbolag med storalönekostnader är ett annat. Men det behöver göras mer.Arbetsgivaravgifterna måste sänkas. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden för såvälbefintliga företag som för nya, vittnar företagens organisationer om.När det gäller enskilda firmor betalar dessa preliminära skatter i förskott. Staten tvingar alltsåföretagarna att betala skatt i förskott (alltså låna ut pengar till staten!), innan det blivit någonvinst, eller man ens börjat tjäna pengar. Detta system behöver förändras så att företagarenistället betalar en faktisk skatt i efterskott, som sker med moms. Företagaren vill givetvissnabbt kunna leva på sitt företagande.Stoppa straffbeskattningen av s.k. fåmansbolagsägare.När en fåmansföretagare, dvs. företagare med ett aktiebolag som ägs av ett fåtal personer,säljer sitt företag blir reavinsten 58 % upp till en viss nivå (beskattning sker som om det varitlön) istället för 30 % som det är i alla andra fall. Detta är djupt orättvist och kontraproduktivt.Reavinstskatt för fåmansbolagsägare måste sänkas till 30 % snarast.Vi yrkar:– Avskaffa systemet med preliminära skatteinbetalningar till förmån för betalning av faktiskskatt i efterskott.- Införa en enhetlig procentuell skattenivå för samtliga inkomstslag- Sänka arbetsgivaravgifterna- Att sänka reavinstskatten till 30 % för fåmansbolag 13
 • 92. Fredrik PosseHelen TörnqvistStockholmscenternMotionssvar 4:2011.Motion 4 besvaras tillsammans med Motion 12. Se Motion 12 med svar.Motion 5:2011. Översyn av stadgarnaMotionär: Bruno KlerbyVid stämman i Örebro antogs nya stadgar för Centerpartiet.Jag var inte med vid stämman och har kanske inte bakgrunden klar för mig men icke destomindre anser jag att de nuvarande stadgarna behöver en förnyad översyn.Grunden i organisationen, avdelningen, har blivit något betydelselöst som kan hanteras hursom helst och denna Motion tar sikte på detta.Det står i par. 12 att avdelningen är en självständig juridisk person. Därmed antyds att den haren viss tyngd. Efterföljande text motsäger dock detta.Den är alltför oprecis och ofullständig och ger stort utrymme för godtycke.Istället för att vara ett stöd för ordning och reda bidrar den, efter vad jag redan kunnatobservera i verkligheten, till förvirring och oreda.Man kan nog säga att stadgarna är demokratiskadliga.Den tillhörande arbetsordningen förbättrar inte.Tyvärr är det nog så att väljarkåren så småningom inser detta förhållande och eftersompolitiken nu för tiden mer handlar om förtroende än om ideologi kommer det att skada partiet.Ett statsbärande parti måste helt enkelt ha fungerande stadgar.För den som tycker att ”byråkratin” kring avdelningen är för betungande finns ju möjlighetenatt ansluta sig till kretsen och ingå i någon lösare sammanslutning av typen ”nätverk” ellerliknande. 14
 • 93. Jag föreslår:– Att distriktsstämman med instämmande sänder denna Motion till riksstämman.Stockholm den 25 februari 2011Bruno KlerbyMotionssvar 5:2011.Motionären anser att Centerpartiets stadgar behöver en översyn. Bland annat hävdarmotionären att stadgarna är demokratiskadliga och bidrar till förvirring och oreda.Distriktsstyrelsen har inte upplevt de påtalade bristerna. Vi anser att det är positivt attavdelningar är frivilliga. Det ger bättre demokrati att varje medlem har varsin röst pådistriktsstämman och inte som fallet var tidigare då man hade representativ demokrati ochbara ett fåtal hade rösträtt. En översyn av stadgarna pågår.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 6:2011. Angående klotterMotionär: Bruno KlerbyVi har i över 20 års tid plågats av klotter.Detta fenomen som gör en vanlig promenad, både hemomkring och i närliggandeströvområden, till en dyster och humörnedsättande upplevelse.Man kan gott tala om mental miljöförstöring.Jag tror att klottret har större negativ påverkan på trivsel och samhällsanda än vad vi kansketror.Kommunen har, jämfört med tidigare år och under moderat ledning intensifieratklotterbekämpningen. Framsteg har gjorts och det har säkert uppskattats men hittills har dettyvärr inte räcktKommunen sägs ha en 24-timmarsregel när det gäller borttagning. Den följs inte - inte ens iStadshusets omedelbara närhet. 15
 • 94. Rengöringen tycks också vara ganska slumpmässig. Så till exempel hålls sedan en tid,bropelarna under Tranebergsbron klotterfria - en ganska undanskymd plats - medan klotterlängs Essingeleden och Klarastrandsleden får sitta i åratal.Det är också tydligt att det är kommunala, f.d. kommunala och statliga anläggningar såsomelskåp, lyktstolpar, transformatorstationer, förrådsbyggnader, skolbyggnader, parkbänkar ochliknande som sköts sämstÄven SL tycks ha börjat tappa mark på senare tid.Här behövs uppenbarligen nya tag och kanske ny metod.I Tyskland målar man över klotter. Det är förmodligen enklare, snabbare och jämfört medhögtryck mer skonsamt för underlaget.Kanske kan detta utvecklas ytterligare genom att frivilliga kostnadsfritt hämtar utrengöringsmaterial från kommunen och på så sätt håller sitt kvarter eller del av sin stadsdelklotterfri. Erfarenhet av detta finns och det kommer troligen att fungera. Åtminstone bitvis.Förutsättningarna att komma till rätta med detta är numera större än tidigare.Dels har vi ett centerpartistiskt stadsmiljöborgarråd och dels har vi den nya lagen omföräldrars ekonomiska ansvar. Den senare kommer troligen att avhålla många klottrare.Mot ”den hårda kärnan” bland klottrarna är det antagligen snabb rengöring eller övermålningsom kan ge framgång.Jag föreslår– Att stämman instämmer i Motionen och uppmanar våra kommunalt förtroendevalda attaktivt arbeta med denna fråga.Kristineberg den 19 februari 2011Bruno KlerbyMotionssvar M6:2011Motionären lyfter fram problemet med klotter och vill att Centerpartiets förtroendevalda ikommunen arbetar aktivt med klotterfrågan. Distriktsstyrelsen instämmer i att staden ska 16
 • 95. arbeta aktivt med att bekämpa skadegörelse som klotter. Därför har Stockholm, sommotionären också nämner, en 24-timmarsregel när det gäller borttagning av klotter påkommunal egendom. För att klotter ska kunna saneras så krävs det dock att detta anmäls viatelefon eller web. Stockholmarna måste med andra ord själva anmäla klotter för attkommunen ska sanera detta. För klotter på privat egendom så är det naturligtvis intekommunen som står för kostnaden eller arbetet. Det finns säkert nya metoder som börstuderas i syfte att få en bättre klotterbekämpning. Distriktsstyrelsen förutsätter att deförtroendevalda som har att sköta klotterfrågan håller sig uppdaterade och arbetar aktivt medfrågan.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 7:2011. Bättre signalsystem för effektivare o lägre energiförbrukning.Motionär: Bruno KlerbyI Stockholm förflyttar jag mig vanligen till fots eller med buss.Man tvingas ofta konstatera att fotgängarkulturen i Stockholm är dålig,Jag syftar på de många som störtar ut på övergångsställen utan uppsikt åt något håll samt påde som trycker på knappen och sedan går direkt med ett senare onödigt trafikstopp som följd.Vi har alla många gånger sett en buss, kanske med 40-50 passagerare, tvingas stanna därföratt en, oftast, ”jäktad” pensionär eller ungdom anser sig just då behöva korsa gatan.Förutom den försämring av trivseln och den irritation som detta, i mitt tycke, djupt egoistiskaoch osociala beteende medför tillkommer ökad energiförbrukning.En buss eller tung lastbil med fart har ganska mycket rörelseenergi i sig. Denna försvinnersom värme vid inbromsning och måste tillföras igen med extra bränsleförbrukning som följd.Till detta kommer tillskott av partiklar från bromsbeläggen.Trafik är ett samarbete som alla bör delta i. 17
 • 96. Jag föreslår inte ändring i lagstiftningen men det vore bra om attityden kunde förändras motmer smidighet och samarbete.Här ett par förslag i den riktningen:– För det första skulle det behövas något slags enkelt och allmänt accepterat signalsystemmellan fotgängare och bilförare.Exempelvis skulle den fotgängare vid ett övergångsställe som, i likhet med mig, helst ser atten ensam bil går före kunna signalera detta genom att titta åt annat håll.– Ett annat konkret förslag kan vara att genomföra en kampanj som tar sikte på den onödigaenergiförbrukningen.För att få förståelse för denna bör den koncentreras på kollektivtrafiken och exempelvis hatemat ”BUSSEN FÖRST” eller någon liknande.En bieffekt blir en något bekvämare kollektivtrafik.Jag föreslår:– Att stämman med instämmande lämnar Motionen till fullmäktigegruppen.Kristineberg den 15 februari, 2011Bruno KlerbyMotionssvar 7:2011.Motionären synliggör det samarbete som måste äga rum för att stockholmstrafiken smidigtska flyta på. Konkreta förslag är att införa ett allmänt accepterat signalsystem samt eninformationskampanj om trafikansvar, vilken skulle syfta till att ge kollektivtrafikmedelföreträde.På Stockholms stads trafiknämnds hemsida nämns att många olyckor sker vidövergångsställen. En kampanj med namn ”Ta ögonkontakt innan du går över” genomfördestillsammans med NTF och polisen under 2010. Precis som motionären föreslår poängterasfotgängarnas, cyklisternas och bilisternas eget ansvar. Staden arbetar också med att samarbetamed skolor för att barn ska ha en så säker, trygg och hälsosam miljö som möjligt. 18
 • 97. Några av förvaltningarna har utbildat sin personal i sk eco-driving, dvs sparsam körning. Ikörkortsutbildningen ingår sedan 2007 moment om sådan körning. Det är också möjligt attköpa kurser från trafikskolor för att uppdatera sig. Genomsnittsbilisten kan med eco-drivingminska sin bränsleförbrukning med femton procent.Distriktsstyrelsen menar att eget ansvar i trafiken är av största vikt. När många människor görrätt blir det svårt att göra fel. När många människor pratar om eco-driving sprids metoden.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 8:2011. Omreglera SystemmonopoletMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSverige har en tradition av en strikt och ansvarsfull alkoholpolitik. En komponent ialkoholpolitiken har varit systembolagets monopol på försäljning av alkoholdrycker.I praktiken har detta monopol förlorat en del av sin mening i och med EU-medlemskapet ochmer liberala införselregler. Det är i dagsläget fullt lagligt att beställa alkoholdrycker pånärbutiker, så länge svenska alkoholskatter betalas. En del av närbutikerna har i sina systemfunktioner för enkel och smidig hantering av alkoholskatterna.Intresset för mat och dryck är på stark frammarsch i Sverige. Över hela landet växer nyaföretag fram, specialiserade på att möta denna utveckling genom att erbjuda sina kunderlivsmedel av hög kvalitet. Detta är frågor i vilka Centerpartiet har både kunnande ochtrovärdighet. Det är därför naturligt att Centern också leder den politiska utvecklingen påområdet.Som en del av satsningen på matlandet Sverige, är drycker en naturlig del. Svenska tillverkarevill kunna sälja sina produkter på gårdarna, men det finns en oro att detta inte är förenligt medden svenska statens undantag från Europeisk rätt vad beträffar alkoholmonopolet.Dagens förbud för privata företag att sälja alkoholhaltiga drycker är ett hinder mot nya idéerom hur matlandets medborgare ska kunna utveckla intresset för mat och dryck.Själva idén med monopol är dessutom ideologiskt mycket tveksamt för ett liberalt parti. 19
 • 98. Systembolagets roll bör därför förändras till att bli ett tillstånds- och kontrollorgan förförsäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige, men att själva försäljningen kan ske genomprivata företag.Den som vill öppna en vinbutik ska kunna söka tillstånd till detta av systembolaget som ocksåkan erbjuda utbildning och rådgivning vad beträffar de regler som gäller för försäljning avalkoholdrycker.Företagare och anställda i privata företag är varken bättre eller sämre på att följa lagen änanställda på myndigheter eller i statliga monopolföretag, men att separera ut tillsynen frånutförandet är en åtgärd som kan stärka kvaliteten i arbetet med att tillhandahålla dryckerna ienlighet med lagen. Risken att förlora sitt tillstånd för alkoholförsäljning gör också företagensincitament att följa lagen mycket starka.Vi föreslår därför– Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen om att privata företagska kunna sälja alkoholdrycker i Sverige.och– Att Centerpartiet verkar för att finna en överenskommelse i Alliansen att Systembolagetsroll omdefinieras till att behandla tillstånd för alkoholförsäljning, tillsyn, rådgivning ochutbildning för företag som vill sälja alkoholdrycker.och– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 8:2011Motionärerna tar upp inkonsekvenser, otidsenlighet och problem med rådande medalkoholmonopol. Distriktsstyrelsen delar motionärernas intentioner om att göra det möjligt förprivata företag att sälja alkoholdrycker i Sverige. Dessutom har distriktsstyrelsen ochmotionärerna en samsyn i att detta förutsätter ett starkt tillstånds- och kontrollorgan. Styrelsen 20
 • 99. instämmer i att Systembolagets kompetens skulle passa bra att användas till detta i enlighetmed vad motionärerna föreslår.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionen samtAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 9:2011. Säkrare trafik utan fartkamerorMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternSverige får fler och fler fartkameror och Vägverket hävdar att dessa är en bidragandeanledning till varför andelen dödliga olyckor minskar. Det finns dock många fler faktorer somkan ha bidragit till denna minskning. Exempelvis har vi numera bättre och säkrare vägar äntidigare och likaså är bilarna säkrare än någonsin.Det finns många faktorer som avgör om en bilförare är trafiksäker eller inte. Just hastighet ärmätbart och därför läggs orimligt mycket fokus på just hastighet. Att visa hänsyn och se sinplats i trafikrytmen samt att vara utvilad och koncentrerad är minst lika viktiga faktorer förtrafiksäkerhet. Detta är dock inte mätbart på samma sätt varför inget fokus läggs på dessafaktorer.Det finns ett problem när hastighet är enda faktorn som avgör trafiksäkerhet. Indirekt sägerman att andra faktorer är mindre viktiga.Hänsyn är den enskilt viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn. Vi kan inte lagstifta om hänsyn, menvi kan ge bilförare det förtroende de förtjänar - ett förtroende som utvecklar eget ansvar ochvisad hänsyn.Ett lyckat exempel på hur färre regler har gett ökad säkerhet är den holländska stadenDrachten. De hade många olyckor, men testade att ta bort i princip alla trafikregler. Resultatetblev att antalet olyckor minskade drastiskt. Trafikanterna tvingades använda sitt omdömeistället för att luta sig mot statiska regler som i sig aldrig kan vara tillräckliga. Ett gottomdöme ger mer trafiksäkerhet än statiska regler.Hastighetskameror kostar mycket pengar både i installation och drift. Någon positiv effekt avdem är svår att påvisa och de leder fokus från andra viktigare trafiksäkerhetsfaktorer. 21
 • 100. Att ta bort hastighetskameror vore ett bra första steg till ökad säkerhet.Jag yrkar:– Att Centerpartiet verkar för att ta bort alla fartkameror på vägar med hastighetsbegränsningöver 40 kilometer i timmen.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.Tobias WahlqvistStureplanscenternMotionssvar 9:2011.I dagsläget finns det ingen forskning kring hur fartkameror påverkar den enskilda förarensbeteende. Men Trafikverkets experter hänvisar till antalet minskade olyckor där fartkameroranvänds. Naturligtvis går det inte att härleda antalet minskade olyckor med enbartfartkameror, det finns självfallet även andra faktorer som påverkar eftersom där en fartkamerasätts upp följs det även med andra åtgärder, som till exempel bättre belysning ellervarningsskyltar.Centerpartiet anser att fartkameror är bland de mest kostnadseffektiva sätten att minskaantalet olyckor på vägarna, och än så länge finns det ingen statistik som kan motbevisa det.Motionären har rätt i sak, att genom att ge förare ansvar så kommer de även att ta ansvar försitt körande, men fartkameror har faktiskt lett till minskade antal trafikolyckor.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 10:2011. Förbättrad högre utbildning med mer personligt ansvarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternHögre utbildning är en central del i ett samhälle i utveckling. För att vara konkurrenskraftiga iframtiden behöver svenska utbildningars kvalitet hålla mycket väl i en internationelljämförelse. 22
 • 101. De senaste åren har allt mer av utbildningspolitiken handlat om att så många som möjligt skastudera. I kombination med hög ungdomsarbetslöshet kan det leda till att många studerar utanegentligt mål utan snarare bara för att hålla sig sysselsatta. Skolor har också ekonomiskaincitament att så många som möjligt klarar utbildningen vilket kan leda till att kraven hålls påen lägre nivå jämfört med i andra länder.Med detta kommer en avsevärd kostnad för samhället. Att lägga resurser på utbildningarbedömer de flesta vara viktigt, men vi kan få mer kunskap för pengarna med en bättreutbildningspolitik.Kostnaden för utbildningar i Sverige är hög, men eftersom studenter sällan känner till denverkliga kostnaden finns det risk för att det upplevda värdet är betydligt lägre än det reellavärdet.Om högskole- och universitetsutbildningar finansieras av eleven själv blir det faktiska värdetav utbildningen tydligare. Elever som är måna om att få bästa möjliga utbildning för pengarnaställer högre krav och det blir lättare att jämföra skolor med varandra. En skola kan sätta etthögre pris på en viss utbildning, men om elever bedömer att utbildningen ifråga håller högrekvalitet kan de ändå välja denna. Det ger en tydligare konkurrens mellan skolor som leder tillatt de ständigt kommer fokusera på att skapa bästa möjliga utbildningar. När enskildastudenter tar ansvar för utbildningskostnaderna kommer resurser i högre grad gå tillutbildningar som i högre grad leder till jobb.Utbildningskostnaden ska gå att finansiera med studielån, med staten som borgensman.För att det ska vara långsiktigt lönsamt att utbilda sig bör alla kostnader för återbetalning avstudielån vara avdragsgilla. Av samma skäl bör värnskatten och statsskatten avskaffas för attge välutbildade större ekonomiska marginaler för att kunna betala tillbaka studiekostnaderna.Jag yrkar:– Att Centerpartiet verkar för att studiekostnader för eftergymnasiala utbildningar åliggerrespektive student.– Att Centerpartiet verkar för att staten ska vara borgensman för alla som behöver låna pengar- för en högre utbildning.– Att Centerpartiet verkar för att återbetalning av studielån ska vara avdragsgillt. 23
 • 102. – Att Motionen bifalles i sin helhet.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternSvar på motion 10:2011Motionärerna tar upp frågan om vikten av hög kvalitet inom utbildningsväsendet och i denhögre utbildningen i synnerhet. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att den högreutbildningen är en central del i ett demokratiskt samhälle. God utbildning är en avgrundpelarna för att kunna säkra välfärden och för en positiv samhällsutveckling.Det är också väsentligt att utbildningen håller en så hög kvalitet att den förutom att ge denutbildning man som student har rätt att förvänta sig också är konkurrenskraftig i jämförelsemed andra utbildningar i världen och attraherar inhemska och internationella studenter.Principen att studier på eftergymnasial nivå ska vara fortsatt avgiftsfria är något vi slår vaktom och säger därför nej till terminsavgifter som föreslås i motionen. Att ges möjlighet attstudera vidare är en rättighet för alla invånare i Sverige och en viktig jämställdhetsfråga. Allasom önskar och i övrigt klarar intagningskraven ska kunna söka den utbildning man ärintresserad av oavsett bakgrund och ekonomisk förmåga.Vi tror dock, i likhet med motionärerna, att det vore positivt att på något sätt kunna redovisade faktiska kostnaderna för en utbildningsplats inom olika utbildningar. Syftet med denna typav transparens är att öka medvetenheten om vad en utbildning kostar, visa på hur de olikaskolorna använder de medel de får och för att få ett styrmedel för att fördela våragemensamma resurser. Utbildningspolitiken måste syfta till att den svenska utbildningen blirkonkurrenskraftig och att medel bara fördelas till dem som uppfyller satta mål ochkvalitetskrav.Att beräkna den exakta kostnaden för varje enskild utbildning enligt motionärens förslag trorvi skulle bli mycket svårt och inte vara värt den administration det skulle medföra. Det finnsalltför många olika utbildningskombinationer och kopplingar till overheadkostnader m.m. Ettfungerande samhälle har också ett behov av att ha tillräckliga utbildningsnivåer inom allaområden Att då riskera att en del näringsområden skulle få brist på personal med tillräcklig 24
 • 103. utbildning för att studenterna valt bort dem på grund av att egenkostnaderna skulle bli förhöga är inte försvarbart.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 11:2011. Frihandel skapar fria samhällen med fria människorMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSveriges välstånd byggdes av öppna gränser. Genom frihandel, näringsfrihet och tydligaäganderätter lyftes vårt land från fattigdom till att bli ett av världens rikaste länder. Även idaghar öppenheten mot omvärlden en enorm betydelse för Sveriges ekonomi. Frihandel sporrarföretag genom att de konkurrensutsätts, ökar sin produktivitet och ger konsumenter tillgångtill billigare varor.Denna utveckling är idag än tydligare i mindre utvecklade delar av världen. Men utöverekonomisk tillväxt får samhällen som är öppna mot omvärlden snabbare del av nya idéer.Frihandel är därmed också en viktig bärare av demokratiska principer.Med den ekonomiska krisen i färskt minne finns det dock oroande tendenser att flera länder ivår omvärld väljer att stänga sina gränser. Detta är en farlig utveckling som i förlängningenskadar både människors och företags utvecklingspotential.Sverige och Centerpartiet måste därför tydligt ta ställning för öppenhet och mångfald, även påhandelspolitikens område.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet alltid står upp för frihandelns principer.– Att Centerpartiet aktivt verkar för avskaffandet av skadliga tullar, subventioner ochhandelsstörande regleringar.– Att Centerpartiet på alla politiska nivåer arbetar mot införandet av handelsstörande skatter,som till exempel skatter på internationella finansiella transaktioner. 25
 • 104. AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 11:2011.Centerpartiets handelspolitik har alltid varit för frihandel, öppenhet och vettiga spelregler.Problemet med situationen idag är att det finns stora handelsaktörer som sätter stopp förDoha-rundan och förhandlingarna inom WTO. Det i sin tur försvårar skapandet avförutsättningarna för den fria handeln.Fortfarande finns det regeringar på olika håll som tror att det är genom att skydda deninhemska marknaden som jobb skapas och ekonomisk tillväxt ökar. Det är självklart kontra-produktivt. Genom globaliseringen har vi börjat handla med andra länder mer än någonsintidigare, det har i sin tur lett till bättre och fredligare politiska relation som t.ex. EU men ävenAfrika söder om Sahara. Men även till flera arbetstillfällen, bättre konkurrens och ökadekonomisk tillväxt.För att skapa denna frihet, är det en förutsättning att länder ömsesidigt ta bort tullar och öppnaupp sina marknader för andra länder. Detta skrämmer många länder och deras näringsliv.Samtidigt som vi vet att vissa länder har en underutvecklad industri vilket kommer attmedföra att dessa länder enbart blir konsumenter och inte kommer att kunna dra fördelar avden fria handeln. Det behövs en jämnare spelplan, så att även utvecklingsländer kan tjäna påfrihandel. Det kan åstadkommas med hjälp av både det internationella utvecklingssamarbetetoch genom teknik- och kunskapsöverföring.Det är oerhört viktigt att Doha-rundan avslutas och även kompletteras med en klimatdel. Detär förutsättningen för att frihandel ska kunna förverkligas.Arbetet för frihandel är en prioriterad fråga för Centerpartiet och går att finna i många avpartiets strategiska dokument.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i Åre 26
 • 105. Motion 12:2011. Synliggör skatternaMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternSkatterna är oerhört centrala för hela samhällets funktionssätt. Ett alltför högt skatteuttag ärskadligt för landets långsiktiga ekonomi. Med för höga skatter minskar företagarnasmöjligheter att tjäna pengar på sitt företagande och utveckla sina affärer. Skatter skapar kilarmellan företagens löneutrymme och arbetstagarens krav på inkomst och minskar antalettillgängliga jobb.Skattesystemet, nivåer och konstruktion såväl som den tekniska skatteuppbörden, måstepräglas av effektivitet och rättssäkerhet. Det måste upplevas som rättvist och stimulera tillarbete och företagande.En förutsättning för att en bra skattedebatt ska kunna föras är att den baseras på verkligaförhållanden, detta inte bara av rent ekonomiska skäl, men också demokratiska.Att hitta sätt att införa skatter som inte märks så tydligt har blivit ett sätt att skapa politiskacceptans för överföring av makt från medborgarna till stat och kommun. Det finns mångaolika sätt att skapa dessa dolda skatter. Moms och arbetsgivaravgifter är två exempel som kanvara svåra att göra något åt på mindre än mycket lång sikt, eftersom de utgör så väsentligadelar av skattebasen. Icke desto mindre måste problemet med dolda skatter börja diskuteras,eftersom vi för vårt framtida välstånd är helt beroende av ett växande näringsliv.Källskattesystemet innebär att de flesta svenskar aldrig egentligen ser de skatter de betalarvarje månad. Istället för att den som är skattskyldig betalar sin skatt, ska denna betalas av densom betalar skattskyldig ersättning till densamma.Det finns också en integritetsaspekt kopplad till detta. Arbetsgivaren har helt enkelt inte medatt göra vilka typer av jämkningar eller övriga inkomster den skattskyldige har.Vi vill synliggöra skatterna genom att ändra på systemet hur skatterna betalas in. Det finnsredan idag ett fullt fungerande system med ”skattekonton”. Alla egenföretagare betalar sinaskatter själva varje månad. Systemet är fullt skalbart och faktum är att varje svensk redan idaghar ett skattekonto.Det skulle därför inte innebära några praktiska problem att överföra betalningsansvaret förskatterna från löneutbetalaren till den skattskyldige. För egenföretagare föreslås enpreliminärskatt varje år, baserat på föregående års deklarerade inkomster och en 27
 • 106. uppräkningsfaktor. Denna preliminärskatt kan ändras under året om inkomstförhållandenändras, eller på annat sätt inte överensstämmer med skatteverkets estimat.Skatterna skulle då betalas varje månad, precis som alla andra räkningar. Det fullalönebeloppet utbetalas till arbetstagarens lönekonto.Vi föreslår därför– Att Centerpartiet söker ett brett politiskt stöd för att ändra skatteuppbördssystemet till ettskattekonto för alla, istället för källskatt.– Att Centerpartiet utarbetar en plan för att identifiera och synliggöra de dolda skatterna.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 4:2011 och 12:2011Motionerna behandlas tillsammans eftersom de griper i varandra och tillsammans landar i enny syn på skatterna.Den befintliga skattepolitiken utgår från ett synsätt där staten är norm och att statens intressenska sättas i första rummet. Folk och företag har fått anpassa sig och acceptera för demopraktiska och ofördelaktiga dispositioner för att göra det lättare för staten och skatteverket.Centerpartiets politik utgår från motsatt håll. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Deinstitutionella systemen ska anpassas efter människan. Att staten överhuvud taget ska ha någramedel att ta in, måste näringslivet erbjudas goda villkor att utvecklas. Smidiga system förskatteuppbörd och skatteinbetalningar som baseras på vad företagaren faktiskt fått in, iställetför vad man antas få in, borde vara en självklarhet.Källskattesystemet tjänstgör som ett politiskt instrument som till viss del döljer skatterna. Detär antagligen en av anledningarna till att det svenska folket under många år trots allt haft enacceptans för världens högsta skatter.Det är ett rimligare system med ett skattekontosystem som alla egenföretagare använder. I ettsådant tydliggörs hur mycket skatt var och en betalar och det finns också en integritetsaspekt i 28
 • 107. att frikoppla den enskilde individens skatteskyldighet från arbetsgivaren. Eventuellaextrainkomster har den senare faktiskt inte nödvändigtvis någonting med att göra.Motionerna är exempel på den typ av perspektivskifte som Centerpolitiken bygger på och somsätter individen före systemen.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att motion 4 bifallesAtt motion 12 bifallesAtt sända motion 4 och 12 vidare till partistämman i ÅreReservation:Fredrik Bojerud reserverade sig till förmån för avslag på den andra att-satsen i motion 4.Motion 13:2011. SkatteslöseriMotionär: Christer Mellstrand, StureplanscenternEtt problem i kommuner runtom i Sverige är att det byggs illa finansierat simhallar, arenoroch andra skrytbyggen. Ofta rör det sig om dåligt genomtänkta investeringar som slutligenskattebetalarna stå för genom höjd kommunalskatt. Skattebetalarnas plånböcker ses av vissakommunpolitiker som kommunens egen kassa.För att förändra attityden kring budgetarbete bör man införa kvalificerad majoritet dåkommuner vill låna pengar för att rymma investeringar utanför en balanserad budget eller närman vill höja skattesatsen.Jag yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Införa kvalificerad majoritet då kommuner och landsting beslutar om höjdskattesats.– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma 2011.Christer MellstrandStureplanscenternSvar på Motion 13. 29
 • 108. Distriktsstyrelsen håller med motionsförfattaren om att skattehöjningar ska vara svåra attdriva igenom. Att vara rädd om skattebetalarnas pengar är oerhört viktigt. Motionen ställerflera principer på sin spets. Den ena om att all skatt i grund och botten är att minskavalfriheten för den enskilde, en andra att kommuner ska ha ett stort mått avsjälvbestämmande, en tredje att den majoritet som bildas efter ett val ska ha frihet attbestämma över både intäkter och kostnader och en fjärde att de enda viktiga frågor som vi ilagstiftande församlingar i Sverige kräver särskilda majoriteter för eller mellanliggande val ärgrundlagsfrågor.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 14:2011. Avskaffa sexköpslagenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternFör länge sedan utgick politiken från kyrkliga påbud om sederligt leverne och en allmänmoral. Det tjänade sitt syfte i fråga om att skapa ett homogent samhälle och bygga ennationell känsla. Avigsidorna blev dock tydliga för alla som avvek från den gängse normen.Särskilt allvarligt drabbade detta dem som avvek från normen på ofrivillig grund, exempelvisbarn till ogifta mödrar.Över tiden har samhället förändrats till att bli mer individanpassat. Vår kollektiva moral ansesnumera bunden genom sociala och kulturella strukturer, snarare än genom institutionella ochjuridiska. Yttrande- tryck- och religionsfrihet var viktiga reformer som markerade en gräns föröverhetens moralmonopol.1944 blev det lagligt att utöva homosexualitet i Sverige. Fram till dess hade majoritetensnormer påtvingats alla, oavsett läggning, men klokt nog tog sig värderingsskiftet uttryck ilagstiftningen. Vad två vuxna människor under frivillighet ägnar sig åt blev inte längre enstatlig angelägenhet.Så länge man inte inkräktar på andras friheter ska den egna friheten vara så stor som möjligt. 30
 • 109. Det är därför beklämmande att i vår relativt fria och upplysta tid betrakta tillkomsten av ochsträvanden efter lagstiftning som grundar sig på en förmodat allomfattande moraluppfattningoch som därför kan och bör regleras av staten och betvingas med de repressionsmedel somfinns i statens makt.Centerpartiet måste arbeta för att avskaffa alla sådana lagar och förhindra nya. Ett exempel påen sådan lag är den s.k. sexköpslagen från 1999/2005.Individens friheter är oerhört viktiga och det är de flesta överens om, åtminstone när individenvill använda sina friheter till att göra sådant vi gillar. Men principen gäller faktiskt även när vitycker att individen fattar dåliga beslut om sitt liv och sin kropp.Om två vuxna människor på frivillig grund kommer överens om att utbyta sex motbetalningsmedel kan vi tycka vad vi vill om det, men det ger oss inte moralisk rätt att stoppadem.Sexköpslagen är så oerhört svår att diskutera eftersom någon som väcker den principiellarättighetsfrågan automatiskt antas förespråka prostitution. Men den här Motionen handlar inteom det, utan rätten för varje vuxen människa att bestämma över sitt eget liv. En viktig liberalprincip som bara får åsidosättas på mycket goda grunder.Huvudargumentet som framförs för att åsidosätta fri- och rättigheterna när det beträffarsexköp träffar fel. Människor som utsätts för människohandel, våld och hot är offer förfruktansvärda brott, som måste bekämpas med alla till buds stående medel. Men sexköpslagenverkar av allt att döma inte vara något verkningsfullt medel.Enligt Rikskriminalpolisens lägesrapport från 2007-12-04 (diarienr: A-425-1281/07)konstateras att antalet lagförda för brottet ”Människohandel för sexuella ändamål” i kankopplas till den särskilda resurstilldelning som rådde 2004 – 2006. Om vi vill bekämpamänniskohandeln måste vi vara beredda att avsätta särskilda polisresurser för ändamålet ochdet finns säkert anledning att se över straffskalorna.En del argumenterar för sexköpslagen mot bakgrund av att en generell minskning avprostitutionen även minskar den brottslighet som har att göra med människohandel andrahemskheter. Problemet med det resonemanget är att det inte går att påvisa att sexköpslagenhar någon effekt på prostitutionens omfattning. Enligt socialstyrelsens rapport från december 31
 • 110. 2007 (Artikelnr 2007-131-48) är det svårt att få en ”entydig och klar bild av omfattningen”.Den enda tendens som kan spåras är att en viss ökning verkar ha skett.Det finns heller inget stöd för att sexköpslagen skulle ha hjälpt sexsäljare på något sätt, utantvärtom inneburit en hel rad allvarliga problem. RFSU varnade för dessa i sitt remissvar ochbekräftar i ett pressmeddelande från 990118 att det ”– Uppenbarligen är [det] kvinnan iprostitutionen som får betala det högsta priset för den nya sexköpslagen”.Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi– Att Centerpartiet verkar för att sexköpslagen ska avskaffasoch– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 14:1:2011.Stureplanscentern yrkar i en avdelningsmotion om att sexköpslagen ska avskaffas.Distriktsstyrelsen tycker att motionären tar upp en viktig fråga, nämligen den om hursituationen för människor i prostitution är i Sverige idag. Vi vet idag inte hur mångamänniskor som prostituerar sig, men det vi vet är att de som prostituerar sig och även de somköper sexuella tjänster är heterogena grupper. Enligt Prostitutionsenheten i Stockholms stadkommer personer som prostituerar sig från alla samhällsklasser, de har olika etniska ochreligiösa tillhörigheter och olika sexuella läggningar. Det handlar om både kvinnor och män,som säljer sexuella tjänster till både kvinnor och män.Något som är gemensamt för alla dem som Prostitutionsenheten kommer i kontakt med,antingen genom att de som prostituerar sig tar kontakt med enheten själva eller genom attenheten bedriver uppsökande verksamhet, är att deras uppväxtförhållanden har präglats avomsorgsbrist. Det kan till exempel ha handlat om att de som barn har blivit utsatta förpsykiskt eller fysiskt våld av närstående vuxna. Många har utsatts för sexuella övergrepp avnågon vuxen de haft förtroende för. 32
 • 111. Motionären menar att om två vuxna människor på frivillig grund kommer överens om att bytasexuella tjänster mot betalningsmedel så ger detta oss inte moralisk rätt att stoppa det.Individens frihet är grundläggande i Centerpartiets värderingar. Det innebär dock inte att detär frihet att sälja eller köpa en kropp. Själva grunden i sexköpslagen är att det inte rör sig omen normal köp- och säljsituation utan om ett utnyttjande. För Centerpartiet handlar lagen inteom att moralisera utan om att alla människor ska behålla så mycket av egenmakten sommöjligt, fatta själva så många beslut som rör deras liv som möjligt. På intet sätt förespråkarCenterpartiet förmynderi. Vi vill inte påpeka för människor vad som är rätt och vad som är felatt göra med den egna kroppen, men sexköpslagen och vår inställning till densamma handlarom människor i utsatta situationer. Dessa ska samhället inte svika.En medarbetare på Prostitutionsenheten vittnar om att det finns klienter, i synnerhet sådanasom de träffar genom uppsökande verksamhet, som i ett första skede säger att de säljersexuella tjänster för att tjäna pengar och att det är vad personen i fråga själv vill. Efter en tidskontakt med klienten visar det sig (och här vill vi betona att enhetens erfarenhet är att dettaalltid händer) att personen i fråga inte mår bra, utan traumatiserad beroende tidigare svåraerfarenheter. Sådana klienter har varit utsatta för övergrepp och/eller våld och många gångerhaft en otillräcklig anknytning till sina omvårdnadspersoner (det vill säga föräldrar ellerliknande) under uppväxten.Enhetens erfarenhet är att prostitutionen blir en form av beroende eller ett självskadebeteendei sig. Istället för att till exempel missbruka alkohol, narkotika, ätstörning eller shopping blirprostitutionen missbruket. Många av dem som lämnar prostitutionen hamnar i något annatberoende eller självskadebeteende, om de inte har genomgått en adekvat behandling.Enhetens medarbetare ser sexköpslagen som nödvändig, inte minst för att den är en markeringsom säger att människor inte ska behöva bli utsatta för prostitution och att en människa ärvärd mer än pengar. Erfarenheten är att enhetens klienter uppskattar att lagen finns.Vidare vänder sig lagen mot köparen, inte säljaren som oftast är i en utsatt situation. Lagensyftar till att strypa efterfrågan och på så sätt även minska utbudet. Sexköpslagen behöversnarare kompletteras med handlingsplaner för personer som befinner sig i prostitution förrehabilitering och återgång till en vardag med meningsfull sysselsättning.Det är i utifrån detta vi kommer till kärnan av detta motionssvar. För lagen behövs. Ingenmänniska ska ha rätt att utnyttja en annan och kalla det ett ingånget avtal. Lagen vänder sig 33
 • 112. mer mot köparen än säljaren, som är i en utsatt situation. Den syftar till att strypa efterfråganoch på så sätt minska utbudet. Erfarenheten visar dock att människor som lever i prostitutioninte får tillräcklig hjälp att ta sig ur.Prostitutionen är fortfarande utbredd och varken de som prostituerar sig eller de som köpersexuella tjänster har tillräcklig tillgång till hjälp för att komma ut ur sin situation och denutsatthet den medför. Centerpartiet anser att lagen behöver kompletteras med handlingsplanerför personer som befinner sig i prostitution, för rehabilitering och återgång till en fungerandevardag med meningsfull sysselsättning. Sexköpslagen är i lagboken placerad under kapitletOm sexualbrott, men domstolarna väljer ofta att hantera sexköp som brott mot allmänordning. Det finns därför flera skäl att se över sexköpslagen och dess tillämpning, inte minstför att stärka de utsatta personer som befinner sig i prostitution.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta;Att avslå motionen.Att Stockholmscentern verkar för att personer som befinner sig i prostitutionska erbjudas stöd, vård och behandling.Att föreslå partistämman att Centerpartiet ska arbeta för nationella riktlinjerkring stöd, vård och behandling till personer som befinner sig i prostitutionimplementeras i hela Sverige.Att föreslå partistämman att Centerpartiet arbetar för en översyn avsexköpslagen.Reservation:Per Karlberg och Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet att avslå motion 14:2011 till förmån fördet alternativa förslaget av yttrande (se motionssvar nr 14:2: 2011 nedan)Per Karlberg ställde sig bakom att-satser två och tre i Distriktsstyrelsens yttrande.Motionssvar nr 14:2:2011.Sexköpslagen har nu varit i kraft i drygt tio år. Vad som sade vara motivet till lagen var attstävja prostitution. För att inte kriminalisera de prostituerade valde man i stället attkriminalisera sexköparen.Efter tio år finns inga bevis på att sexköp minskat. Det finns inga bevis på att situationen försexarbetarna har förbättrats. Det finns heller inga bevis för att den svenska sexköpslagen 34
 • 113. skulle leda till att vi ser mindre av trafficking.Situationen för många sexarbetare har kommit att förvärrats av de signaler som går att uttyda.Exempelvis slog mödravårdscentralen i Malmö här om året larm efter att de sexsäljare somfrekventerar dem kunde se dramatiska ökningar av könssjukdomar och underlivsskador. Närman undersökte frågan närmare visade det sig att kvinnorna som besökte mödravårdscentralensummerade situationen efter sexköpslagens införande med att de kunde som är rädda för att fåen dom försvunnit och kvar är de som inte bryr sig. Det har i sin tur lett till att staten varitmed att skapa kundens marknad som tvingar till sig sex utan skydd och allt grövre sex somsexsäljaren tidigare kunde välja bort.Tidigare träffade sexsäljaren ofta kunden och kunde göra en bedömning av denna och välja atttacka ja eller nej. I dag när prostitutionen flyttat allt mer bort från gatan och ut på internet ochin i källarlokaler har den möjligheten försvunnit och allt fler befinner sig i sexköparens väl ien okänd lägenhet där de inte har möjligheten att fly. Det är inte ovanligt att de som arbetarmed sexköpare som också har problem med drogmissbruk rekommenderar dem att ha en lättväska med sig för att snabbt kunna fly. Så illa såg vardagen inte ut innan sexköpslagen.I den svenska debatten blandar man ständigt ihop trafficking som är slaveri och striktförbjudet med sexköp som i grunden är en frivillig överenskommelse mellan två vuxna parter.Ingen förespråk sex med barn och ingen förespråkar sexhandel mot någons vilja,. Det är dockden sammanblandningen som många av sexköpslagens förespråkare lever på. Sverige harbland världens hårdaste lagar mot trafficking och skall så fortsätta att ha. Det är viktigt för attstraffa och att stävja kriminell verksamhet. Det har också gett resultatet att även omtrafficking i den senaste utredningen antas ha ökat så har det inte ökat lika mycket i Sverigesom i andra länder.De som förespråkar sexköpslagen brukar dock hävda att det är sexköpslagen och inte våralagar och relativt effektiva polisarbete mot trafficking vilket gett den effekten. Några sådanabevis finns inte. Däremot torde det direkta sambandet mellan arbetet mot trafficking ochresultatet tala sitt tydliga språk. Alltså har sexköpslagen inte fyllt en funktion här heller.Sexköpslagen är i grunden moralistisk och säger endast att sexköp är fel eftersom den intehaft någon verkan på det man åtminstone inledningsvis angav var skälen för lagens inrättande. 35
 • 114. I grunden ligger synen på framförallt sex hos kvinnor som något smutsigt och skambelagt.Horkomplexet talar sitt tydliga språk. Samtidigt visar den forskning som har påbörjats iMalmö att antalet män som är sexarbetare kraftigt ökat. I Danmark som ligger oss nära och ärett jämförbart land visar forskningen att på nätet och bland unga är den männen som är i klarmajoritet. Om detta diskuteras det väldigt lite i Sverige eftersom det skulle komplicera bildenav den utnyttjade kvinnan.Sällan diskuteras heller det faktum att många människor är ensamma och många har ser detsin enda chans till könsumgänge att betala för det. Svenska staten har nu valt att kriminaliseradessa ensamma människor och det finns all anledning att anta att de av rädsla för att få endom över sig var bland de första att respektera lagen medan mindre samvetsgranna personerfortfarande inte gör det.Men så klart utnyttjas framförallt missbrukande kvinnor. Diskussionen om den lyckliga horanär ett grepp från sexköpslagsförespråkarna som i samma sekund de använder det visar på attde inte har vare sig vetenskap eller faktaunderlag på sin sida. Det vore lögnaktigt att inte sedet. De har dock inte hjälpts av lagen eftersom de är de enda prostituerade vi i dag ser om viinte söker oss till bloggar eller sexarbetares hemsidor. För att hjälpa en missbrukandesexarbetare är dock sexköpslagen en återvändsgränd. Missbruket minskar inte det minsta medden lagen. Där behövs uppsökande verksamhet, drogprogram och rehabilitering och inte ensexköpslag.Sexköpslagen försvårar också för många sexarbetare att ta del av trygghetssystemen. För attfå ta del av sjukförsäkringar, pensionsavsättningar med mera som andra företagare måste mannaturligtvis bokföra, anmäla sig för f-skatt och så vidare. På grund av kopplerilagen är detdock omöjligt att anlita en revisionsbyrå, vilket har lett till att många sexarbetare blivitskönstaxerade av skatteverket och därmed drabbats av stora ekonomiska bekymmer. Det finnsockså många som motsätter sig att sexarbetare alls ska tillåtas ta del av trygghetssystemen omde följer samtliga skatteregler - trots att de bara kan ges en mycket begränsad tillgång till dettadå de per definition är egenföretagare. Det skapar en mycket utsatt situation för den som påhelt frivillig grund försörjer sig som sexarbetare.[Sexköpslagen omöjliggör också för många sexarbetare att ta del av trygghetssystemen.Eftersom de inte får att betala in skatt för ett köp som är illegalt får man inte sjukförsäkringar, 36
 • 115. pensionsavsättningar med mera. Flera sexarbetare har lyft detta i debatten under senare årefter som de som alla andra vill göra rätt för sig. Detta motsätter man sig dock och därmedskapar man ett utanförskap och en osäkerhet för den som på helt frivillig grund försörjer sigsom sexarbetare. ]Det finns i sexköpslagen flera märkligheter av olika karaktär. En av dem är att om Pelle ochAnna har sex mot ersättning är det olagligt. Om samma Pelle och Stina däremot har sex motersättning men framför en kamera eller en filmkamera är det inte olagligt. Det finn också detmärkliga paternalistiska perspektivet där staten avgör hur två människor kvalificerar sig församlag hos varandra. Alla sätt är accepterade utom just ifall kontanter byter han.Ytterligare en sak som är orimlig är att endast den ena parten kriminaliseras. Vore det så attsexköpslagsförepsråkarna ville förbjuda prostitution kunde de lika gärna göra det rakt igenom.Man är alltså beredd att offra frivillighet och allt annat för att hjälpa missbrukande sexarbetaremen erbjuder dem ingen hjälp utan drar undan mattan för dem och lämnar dem i ett värretillstånd. Staten har alltså genom sexköpslagen gjort sig skyldig till att radikalt försämrasexsäljarens situation. Sexköpslagen har med andra ord visat sig vara verkningslöst men sattsexarbetarna i ett än större utanförskap.Hade det varit sexarbetarnas situation man ville förbättra hade det varit bättre att föreslåexitprogram för den som vill lämna sexarbetet. Att gå från sexarbete till ordinarie arbete ärmånga gånger knutet till att svår omställning i relation till pengar. Många gånger behövs detockså utbildningsinsatser och arbetslivserfarenhet. Det handlar också om att socialamyndigheter inte per automatisk ska ta barnen ifrån en sexarbetare. Vilken kvinna söker stödhos sociala myndigheter om de vet att de med automatik får eventuella barn tagna ifrån sig?I det fall en sexarbetare befinner sig i ett drogmissbruk är det prioritet ett att motverkadrogmissbruket i form av uppsökande verksamhet, rehabilitering med mera. Inte att värnasexköpslagen.Därtill är det enda rimliga i fråga om kunskapsläget att börja forska på området. Sverigeställer sig hela tiden i ett läge där ingen forskning bedrivs. Som ett exempel kan tas denutredning som ligger till grund för det senaste förslaget om strängare straff för sexköp. Där 37
 • 116. ligger en undersökning av sexköpare till grund som säger att de i dag köper mindre sex äninnan lagen och sedan har man studerat och sett att antalet sexarbetare på gatorna minskat.Inget diskuteras om huruvida sexhandeln de fakto har minskat eller om det är så att den gåttunder jorden. I undersökningarna som i och för sig i alla högsta grad kan ifrågasättas iför sistautredningen säger man att det inte ökat ”i samma omfattning” som i andra länder. Det skullealltså ge vid handen att det ökat trots en förbudslag.Motion 15:2011. Avskaffa fasta skollovMotionär: Tobias Wahlqvist, StureplanscenternFasta skollov är en rest från när skolans planering var viktigare än elever som individer. Allaelever har skollov samtidigt för att göra planeringen enklare.En modern skola bör inte ha fasta lov utan låta varje elev förfoga över samma antal ledigadagar som motsvarar loven och vara fria att förlägga denna ledighet när de vill.Det finns flera fördelar. Semesterorter får jämnare belastning, möjlighet till längre säsong ochhögre beläggning. Infrastruktur får jämnare belastning varför tåg och flygpriser inte behöverpressas upp på samma sätt som vid skollov idag.Vissa föräldrar kan också ha svårt att få ledigt under tider då många andra söker ledigt ochdärför ha svårt att utnyttja ledigheten tillsammans med sina barn.De som inte firar påsk, men kanske andra religiösa högtider, har också en fördel i att självförlägga ledighet.Jag yrkar – Att Centerpartiet verkar för att alla skollov tas bort och ersätts med motsvarande antal lediga dagar – Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.Tobias WahlqvistStureplanscenternSvar till Motion 15:2011. 38
 • 117. Motionären har en poäng i att underlätta för föräldrar att umgås med sina barn och att kunnavara ledig då det passar familjen/individen. Det finns en god avsikt i motionen.Distriktsstyrelsen avser att avslå motionen eftersom det skulle vara omöjligt att planeraskolarbetet då man hela tiden kommer att ha förändringar i gruppen vilket för grundskolebarnär en stor störande faktor.Skolväsendet skulle ha svårt att hantera de nationelle proven som ska utföras under samma tidi hela Sverige om alla elever i en klass ska ta ut sina lovdagar när man vill.I dag så ordnas det fritidsaktiviteter för de barn som inte kan vara lediga under loven. Debarnen skulle aldrig få vara lediga från skolan om motionen genomfördes. Det skulle blimycket dyrare att bedriva skolor med fria lov eftersom skolan då alltid måste vara öppen.I dag har föräldrar rätt att utöver de fasta lovdagarna även ta ut 10 valfria dagar underterminen, just för att kunna vara ledig under andra religiösa högtider än de enligt kristen tro.Man kan även på eget ansvar skriva ut sitt barn från skolan, om man avser att åka pålångsemester.Centerpartiet vill pröva ett system med tre terminer i grundskolan, vilket innebär att enförändring av skollagens reglering kring terminsindelning är nödvändig. Detta gör det möjligtför de enskilda skolorna att på ett bättre sätt lägga upp arbetet utifrån deras arbetssätt ochpedagogik.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 16:2011. Avskaffa TV-licensenMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternEn mycket tydlig utveckling inom public service är att man har fler stora bredaunderhållningsformat i sitt utbud på SVT1 och SVT2. Nischkanalerna som Kulturkanalen,Barnkanalen blir även de allt bredare i sitt anslag och utbud.En följd är att Public service är bäst i klassen när det kommer till kommersiell TV. Statengenom SVT konkurrerar nu med kommersiella aktörer, som TV4 gruppen, MTG, Axcess TV 39
 • 118. på en marknad som redan är extremt konkurrensutsatt. Ett huvudargument som SVT brukarföra fram i debatten för att rättfärdiga sitt breda kommersiella utbud är att storaunderhållningsformat drar in publiken i kanalen till smalare format, detta argument kan sessom valitt med lite välvilja. Men då SVT inte lägger smala kulturformat i direkt anslutning tillde stora underhållningsformaten kan detta inte anses som valitt argument.SVT är avgiftsfinansierat genom TV-avgiften. Huruvida det verkligen rör sig om en avgiftkan dock ifrågasättas eftersom avgiften trots överskott höjs på så gott som årlig basis ochdärtill inte korresponderar med faktiskt nyttjande av en tjänst; att klassificera finansieringensom en regressiv kvasiskatt på antennmottagare torde därmed snarare vara en mer träffandebeskrivning.Att man ursprungligen valde att finansiera SVT med ett skattesystem är dock inte så konstigt.När televisionen först kom till Sverige fanns bara SVT som kanalutbud och några TV-spel,DVD-spelare eller andra multimediatillbehör fanns ej heller att tillgå. Idag är situationenemellertid en annan. TV-ägaren kan numera välja mellan hundratals kanaler från hela världen,och TV-apparaten har fått ett långt mer mångsidigt användningsområde än att bara ta emotsändningar från SVT.Den digitala tekniken har även möjliggjort för operatörer på TV-marknaden att koda sinasändningar, varmed man på ett enkelt sätt som TV-konsument kan skräddarsy sitt kanalutbudoch välja att betala för endast de kanaler som man faktiskt vill ha.SVT tar även in sponsorpengar till program som Melodifestivalen, sportsändningar, osv, ochfår således också intäkter på den fria marknaden. Även på detta område konkurrerar manalltså med de kommersiella aktörerna. Genom sin kombinerade skatte- ochmarknadsfinansiering snedvrider därmed SVT den annars fungerande TV-marknaden. Utöverdet tvingar public service i sin nuvarande form tusentals svenskar att inte bara mot sin viljabetala för ett statligt TV-utbud, utan till och med att göra det till ett överpris eftersom avgifteninbringar ett överskott i hundratalsmiljonersklassen.SVT har ett erkänt bra programutbud och dess sändningar utan reklamavbrott uppskattas. Meni så fall borde man också klara av att konkurrera med andra aktörer på en fri marknad.Det fanns en tid när all tv och radio som vi kunde ta del av producerades av public service.Det fanns också en tid då det inte gick att skilja mellan de sändningar som våra tv- och 40
 • 119. radioapparater tog emot. Det var länge sedan. Nu finns tekniken och mångfalden för att visjälva ska kunna bestämma över vår mediekonsumtion.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet ska verka för att TV-avgiften avskaffas.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 16:2011Centerpartiet är det främsta partiet när det gäller att arbeta för företagandets villkor. Blandmånga kloka åtgärder har Centerpartiet i regeringen tagit initiativ till en lag som ska motverkaosund konkurrens från det offentliga.Distriktsstyrelsen förstår inte varför Radio- och TV-marknaderna ska undantas frånCenterpartiets strävan efter ett gott företagsklimat. Dessa marknader domineras av en storaoffentligfinansierade aktörer i form av Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT).SR och SVT har utöver de garanterade intäkterna från licenssystemet även från tid till annanbeviljats extra anslag från Riksdagen för olika ändamål. De äger också rätt att, tvärs emotmålet att vara reklamfria, ta emot sponsorpengar till sina program.SR och SVT ska stå för public service. Definitionen av public service är minst sagt otydligmen de flesta uppfattar sannolikt public serviceuppdraget som att man ska förmedlaoberoende nyheter och smal kultur, folkbilda samt vara ett forum för samhällsdebatt. Som allakänner till sysslar SR och SVT med mycket mer än så. I SR:s kanaler hör vi allt fråntopplisteprogram till morrongäng. I SVT:s kanaler sänds galor, dokusåpor, lekprogram ochamerikanska TV-serier. En stor del av programutbudet är sådant som bär sig kommersiellt ochsom direkt konkurrerar med fria radio- och TV-kanaler. Samhällsintresset i denna verksamhetär mycket tveksamt.Motionärerna föreslår att TV-avgiften ska avskaffas. Distriktsstyrelsen instämmer i detta. Denär föråldrad och bidrar till osund konkurrens riktad mot svenska fria företag.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta: 41
 • 120. Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 17:2011. Rätten till ett privatlivMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternRätten till ett privatliv är en grundläggande rättighet i ett fritt samhälle. Samtidigt är en avstatens grundläggande uppgifter att skydda sina medborgare från terrorism och organiseradbrottslighet. Att balansera mellan dessa två principer är politikens svåra uppgift.Dagens tekniska möjligheter har gjort att vi under de senaste åren har sett en snabb utvecklingmot ett allt mer omfattande övervakningssamhälle. Bodströmsamhället har under det senasteårtiondet blivit en verklighet.För att skydda det öppna samhället är det dock viktigt att inte sänka sig till motståndarnasnivå. Det är möjligt att bekämpa hoten mot vårt samhälle med hjälp av demokratiska metoder,utan att kränka medborgarnas personliga integritet.För ett parti som värnar friheten är det viktigt med en tydlig debatt om gränsen för vad som ärlegitim statlig maktutövning.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet verkar för en samlad utredning om vad dagens lagstiftning innebär för denenskildes personliga integritet.– Att Centerpartiet vid varje regeringsförslag som rör lagstiftning på Internet- ochkommunikationsområdet kräver en transparent och offentlig integritetsprövning.– Att Centerpartiet arbetar för att avskaffa integritetskränkande lagstiftning, som FRA,datalagringsdirektivet och IPRED.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar nr 17: 2011 Rätten till ett privatlivPå en lång rad områden sker integritetsinskränkningar. Många av dem går var för sig att 42
 • 121. argumentera för men sammantaget ger de en tydlig bild som säger att staten i allt störreomfattning kan ta del av information om och kartlägga rörelsemönster hos medborgarna. Detfinns ingen större oro i dag för att staten skulle vilja kartlägga oss i detalj. Det kan dock intevara parametern för hur vi hanterar integriteten utan de förslag som hanteras måste göra detutifrån att det kan komma nya krafter till makten som inte har samma intentioner och därtillkan det finnas privata intressen som vill komma åt informationen.I varje situation där information lagras och hanteras som i exempelvis kommer att ske efterdatalagringsdirektivets införande finns en risk att även om inte myndigheterna elleroperatörerna hanterar den ovarsamt att den läcker. Det kan handla om allt från att personermed dold identitet kan avslöjas till skvallerjournalister som kartlägger personer ellersvartsjuka äkta makar som för bok över partnerns förehavanden.Det blir allt lättare att via register, digitala spår mm följa personers förehavanden. En storskillnad ligger dock i att den information vi frivilligt delar med oss av som i fråga omkundkortsmedlemskap eller på facebook har vi själva valt att delge och acceptera att denregistreras. Värre är det med den information vi inte accepterat ska registreras och bevaras,Ytterligare ett led i den diskussion som förs är bland annat flyginformation där en hel del avdroghandeln kan avslöjas med kortare registreringar men det är ingen ursäkt för att långsiktetspara sådan information.Integritetsfrågan är styvmoderligt behandlad av alla partiet och särskilt centerpartiet harmycket att göra för att återfå trovärdighet en i sitt integritetsarbete.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 18:2011. Dubbelt grundavdrag för företagareMotionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 43
 • 122. Att starta och driva ett företag är ofta förknippat med hårt arbete. Under uppstartsfasen levermånga företagare med knappa resurser och det tar ofta flera år innan intäkterna motsvarar enanställd inom samma bransch.Den enskilt största utgiften för de allra flesta företagare är skatten. Att inte betala sin skatt itid kan ge betalningsanmärkning som kan göra det svårt att fortsätta som företagare.De som trots dessa förutsättningar väljer att starta företag är starkt bidragande till Sverigesvälstånd.Det är viktigt för Sverige att fler företag startas och att fler företagare anställer. Det är ocksåviktigt att tröskeln mellan arbetslöshet till egenföretagande är låg. Därför måste vi frånpolitiskt håll tydligare visa att företagande och initiativkraft ska löna sig.Jag yrkar– Att Centerpartiet verkar för att dubblera grundavdraget för företagare.– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 18:2011Centerpartiet är alliansens gröna och företagsamma röst. Mycket av vår politik går ut på attfrämja företagandet och göra det ”enklare, roligare och lönsammare” att driva företag.Skatterna är stora utgiftsposter och nya företag har ofta en mycket känslig likviditetssituation.Att dubblera grundavdraget är ett sätt att möjliggöra tillkomsten av fler framgångsrika företag.Mot förslaget står en önskan om konkurrensneutralitet. Ett enmansföretag kan med motionensandemening implementerad få en konkurrensfördel mot ett större företag. Det är dockdistriktsstyrelsens mening att denna effekt är begränsad och att de positiva aspekterna vägeröver.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionen 44
 • 123. Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 19:2011. Avskaffande av allmänna helgdagarMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternI det mångkulturella samhälle vi älskar och är en del av, är det viktigt att människor fårchansen att fira de dagar som är kulturellt viktiga för dem, oavsett om det är julafton, detkinesiska nyåret eller karnevalen i Rio de Janeiro. Gemenskap är inte något man skapargenom statliga direktiv, utan något som skapas i mötet mellan människor. Att ha en stat somhar nationella helgdagar är en signal om att vissa sätt leva sitt liv är bättre än andra. Det äricke upp till en stat att ha åsikter om när medborgarna ska känna stolthet för staten eller vidvilka högtider medborgaren ej bör gå till arbetet. Firandet av staten och nationen ellerreligiösa högtider är något som medborgarna frivilligt ska organisera, sprida och ta del av.Rätten till rekreation och firandet av högtider är något positivt och är en naturlig och viktigdel av vårt samhälle. Staten lägger sig inte i hur och var vi firar våra traditioner och bör inteheller lägga sig i när vi firar våra traditioner.När människor vill vara lediga är upp till varje enskild individ och avtalad ledighet bör görasupp mellan arbetsgivaren och arbetstagaren utan direktiv från staten.Därför yrkar vi– Att Centerpartiet verkar för att avskaffa lagen om allmänna helgdagar– Att Motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämmaAvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 19:2011Motionärerna föreslår att lagen om helgdagar (SFS 1989:253) ska avskaffas.Frågeställningar kring helgdagar är ingen ny företeelse. Bland annat har detta behandlats avRiksdagens konstitutionsutskott 1992 och 2009 (1992/93:KU7 samt 2009/10:KU31),diskussionerna har då handlat om specifika helgdagars vara eller icke vara, ingen har viddessa tillfällen gått så långt som motionärerna gör i detta fall och föreslagit ett totaltavskaffande av samtliga nationella helgdagar 45
 • 124. Lagen i fråga består av endast två paragrafer där kärnan i lagen sammanfattas i den förstaparagrafen: 1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Lag (2004:1320)Att ha en gemensam struktur för när huvuddelen av ett samhälle arbetar och är ledig skaparnaturliga förutsättningar för att utöva fritidsintressen, festa och fira tillsammans med andra.Det skapar också en rytm i ett samhälle som bidrar till en förutsägbarhet som har mångafördelar. Att denna förutsägbara rytm delas av stora delar av världen gör knappas sakensämre.Nya kulturers påverkan på befintliga kulturer i ett samhälle är en ständigt pågående process.Det är dock en ganska långsam process. Den senaste förändringen kring allmänna helgdagarvar att en religiöst sprungen helgdag ersattes av en profan när annandag pingst ersattes avnationaldagen.Bara de senaste 50 åren i Sverige har visat på en sekularisering och avdramatisering av deallmänna helgdagarnas symboliska värde. Idag är det betydligt enklare och mindre dramatisktför till exempel ett företag att bedriva verksamhet på en allmän helgdag. Mellandagsrea sombörjar på juldagen är ett talande exempel på detta. Arbetsmarknadens parter har idag storamöjligheter att kringgå helgdagarnas betydelse. Ett avskaffande av lagen skulle sannoliktendast förskjuta makten kring ledighetens förläggande från de folkvalda i riksdagen tillfackföreningar och arbetsgivarorganisationer.Att utan en bred och tydlig folklig förankring avskaffa samtliga helgdagar skulle dessutomriskera att skapa en konflikt där de nuvarande helgdagarna skulle få en nationellt symbolvärdesom inte skulle gynna ett mångkulturellt och tolerant samhälle. Tvärtom skulle det riskera attskapa ytterligare grogrund för främlingsfientliga, reaktionära och intoleranta krafter samt ökaklyftorna i samhället.Av praktiska, pragmatiska och symboliska skäl bör därför de allmänna helgdagarnasbetydelse få fortsätta att tappa relevans i en takt som känns naturlig för majoriteten ochupplevs som odramatisk för samhället. 46
 • 125. Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 20:2011. Centerpartiet ska sluta bedriva kyrkopolitikMotionär: Avdelningsmotion - StureplanscenternDecentralistisk och praktisk liberalism utgör en unik kvalitet hos Centerpartiet. Centerpartiethävdar starkare än någon annan den enskildes möjlighet och rätt att forma sitt liv. I endemokrati utgör trosfrihet en grundbult. I ett liberalt och decentralistiskt samhälle utgör låggrad av statlig inblandning i t ex föreningsliv en grundbult. Samtidigt är Centerpartiet aktivt iden s.k. kyrkopolitiken. Detta innebär att när kyrkoval äger rum vart fjärde år och ca 10 % avSvenska kyrkans medlemmar lägger gula, vita och ljusblåa valsedlar i urnorna kan dessaprydas inte bara med lokala grupper, olika teologiska strömningar utan även av Centerpartiet.Förutom Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har samtligariksdagspartier haft det goda och liberala omdömet att inte ställa upp i Kyrkovalet. Bortsettden uppenbara sammanbladningen mellan statsbärande partier och ett trossamfund ärordningen naturligtvis ytterligt omständlig för en ideell organisation. Det allt överskuggandevärdet är dock respekten inför människors rätt att ha och utveckla egna åskådningar. Att etttrossamfund leds av politiska partier innebär naturligtvis en avsevärd förskjutning avengagemang och prioriteringar hos huvudmännen. Om Centerpartiet menar allvar med enliberal hållning även när det gäller religionsfrihet kan partiet inte fortsätta styra över etttrossamfund. Om partiet också menar allvar med decentralistiska principer i civilsamhälletmåste partiet bidra till Svenska kyrkan organiseras om från politikerstyre.Förändringsmotståndare undrar vad som kommer istället? Ja, vad framtiden har i sitt sköte detvet vi inte men vi vet att det är under frihet att tycka, tro och verka som människor blirlyckliga och goda ting kan skapas.Därför yrkar vi:– Att Centerpartiet inte ska ställa upp i fler Kyrkoval.– Att så länge Centerpartiet är representerat i kyrkopolitiken skall partiet verkar för enavpolitisering av Svenska kyrkan. 47
 • 126. AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 20:2011Stockholmcentern brinner för de frihetliga och liberala värderingarna, samtidigt som vi ärstolta över vår historia som vi vill förvalta på bästa möjliga sätt. Förändringar och nya idéervälkomnas och medlemsengagemang värderas högt.Motionären föreslår att Centerpartiet inte ska ställa upp i fler Kyrkoval och att partiet aktivtarbetar för avpolitisering av Svenska Kyrkan.Centerpartiet har valt att fortsätta engagera sig i Svenska kyrkan trots att denna har skilts frånstaten. Orsaken till detta är att vi vill ställa upp och värna om en öppen och demokratiskfolkkyrka.Kyrkan är en plats för andlig utveckling och har ett kulturellt och historiskt värde i detsvenska samhället. Kyrkan är också en plats för social sammanhållning och för civiltengagemang för andra människors liv och öden. Stockholmcentern tror på det civila samhälletoch den enskilda människans engagemang.Trots att stat och kyrka är separerade väljer ändå politiska partier att ställa upp som politiskapartier i kyrkovalet. Stockholmcentern anser att politiska partier inte har i kyrkan att göra,men politiskt aktiva är ju fria i sina val om de skulle vilja ställa upp i Kyrkovalen.Stockholmscentern drev frågan om avpolitisering av kyrkovalet vid partistämman 2009. Enutredning utlovades i frågan, men den har vi inte sett skymten av. Distriktsstyrelsen ställer sigpositivt till motionen och kommer att driva den på stämman i Åre.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 21:2011. Enhetlig skatt- skapar rättvisa och räddar välfärdsstatenMotionär: Avdelningsmotion - Stureplanscentern 48
 • 127. ”Skatt efter bärkraft” är en grundprincip i ett skattesystem som det svenska. Den som tjänarmer skall också betala mer i skatt. Frågan är bara hur mycket mer? Idag har vi ettskattesystem där inkomster över drygt 32 000 per månad beläggs med 20 % extra statlig skatt.En nivå som sedan höjs med ytterligare fem procentenheter när den så kallade värnskattenträder in.Tanken med den statliga inkomstskatten är att utjämna skillnader i inkomst. Denuppfattningen bygger dock på en mycket gammaldags syn. Numera har de flesta en möjlighetatt själva påverka sin inkomst genom val av yrke, utbildning och hur mycket och hur hårt manvill jobba.Idag varierar också inkomsten genom livet på ett annat sätt än tidigare. Till exempel har deflesta höginkomsttagare tidigare varit låginkomsttagare i början av sin karriär och under sinstudietid. På samma sätt kan låginkomsttagare få en hög total livsinkomst genom att de haftmöjlighet att träda in tidigt på arbetsmarknaden. Detta är något dagens skattesystem premierarmedan hårt arbete, karriär och utbildning bestraffas.Resultatet av dagens politik är att det finns lägre incitament i Sverige att utbilda sig och jobbaextra jämfört med andra länder. Rimligen är detta något som försämrar landetskonkurrenskraft och på sikt försvårar de utmaningar välfärdsstaten står inför med en åldrandebefolkning.Höga marginalskatter gör oss också mer benägna att själva utföra tjänster i hemmet istället föratt anlita andra. Detta leder till minskad arbetsspecialisering, färre arbetstillfällen och såledeshögre utgifter och lägre intäkter för staten.Progressiv skatt är en kvarleva från den tid då samhället inte tillät människor att göra karriärpå samma sätt som idag. Då ansågs det finnas ett behov av att utjämna människorsnettoinkomster. Det är ett resultat som idag långt ifrån säkert uppnås om vi tittar pålivsinkomsten. Det vi däremot vet med säkerhet är att skatten minskar medborgarnasincitament till att studera, ta studielån och jobba extra. Något som ger en försämradkonkurrenskraft och något som på sikt hotar hela finansieringen av välfärdsstaten.Att de med höga inkomster ska betala en högre skatt än de med låga inkomster är nog deflesta överens om. Frågan är bara hur rättvist dagens system egentligen är med tanke på att demed låg livsinkomst kan få betala högre skatt än de med en klart högre inkomst genom livet?Ur ett rättviseperspektiv så är därför en enhetlig skattesats att föredra. Detta skulle dessutom 49
 • 128. öka incitamenten till fler arbetade timmar och en högre utbildningsnivå påarbetskraftsutbudet. Kort sagt, förutsättningar för förbättrad konkurrenskraft, fler arbetadetimmar och ökade skatteintäkter.Vi yrkar därför att stämman beslutar följande:– Att Centerpartiet i ett första skede verkar för ett omedelbart avskaffande av värnskatten.– Att Centerpartiet därefter ska fortsätta att verka för ett enhetligt inkomstskattesystem utanprogressiva inslag– Att Motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma.AvdelningsmotionStureplanscenternMotionssvar 21:2011.Motionärerna föreslår att Centerpartiet ska verka för att i ett första skede verka för att avskaffavärnskatten och därefter verka för ett enhetligt inkomstskattesystem.Diskussionen om rättvisa skatter har förekommit på två tidigare stämmor i Stockholmscenterndär vi har beslut på att verka för en enhetlig skattesats.En fördel med en rättvis skatt är att systemet blir lätt att förstå och därmed mer transparent förmedborgarna, vilket är en förutsättning för att skattesystemet ska vara effektivt och ökaarbetsutbudet. Eftersom gemene man inte känner till hur jobbskatteavdraget är utformat är detsvårt att mäta dess effekter. Den aktuella Långtidsutredningen föreslår istället att man skainföra ett enhetligt grundavdrag. En rättvis skattesats tycks inte ha funnits med i utredningenstankegångar. Det måste vara det optimala systemet ur transparens och rättvisa sätt, dåfördelningspolitiken för länge sedan känns omodern.Att, som motionärernas föreslår, initialt verka för att värnskatten avskaffas skulle enligtLångtidsutredningen vara verkningsfullt då den visar att ett slopande av värnskatten inteinnebär minskade skatteintäkter, utan oförändrat eller ökade skatteintäkter. Anledningen är attdet med en mer rättvis skatt skulle löna sig bättre att jobba några timmar till. Där av denytterligare skatteintäkten, som kan gå till den gemensamma skattekistan ur vilken vi tar medelför att finansiera gemensam välfärd. 50
 • 129. De motargument till en rättvis skatt som brukar höras i andra salar än Stockholmscenternsdistriktsstämmor är dels gälla utrop om en fasansfull ”plattskatt”, dels tanken om värnskattensom en Robin Hood-skatt dvs att pengar från de rika går till de fattiga. Men om inga bevisfinns om att skatteintäkterna minskar ligger ju den fördelningspolitiska poängen enbart i attbestraffa värnskattarna i att de har en hög lön. Det är ett förkastligt synsätt i ett system där visnarare måste främja flit och kunskap än bestraffa den. Det är ett förhatligt perspektiv i ettsamhälle där vi vill se kloka människor fatta beslut, ta ansvar och ta konsekvenserna av sinaegna handlingar.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 22:2011. Gratis lokaltrafikresor for pensionärer 75+Motionär: Irene NybergMed mycket låga siffror för C i opinionsundersökningar borde C gripa varjelitet halmstrå for att hålla sig över 4 %. I många år har det varit dödstystvad gäller pensionärerna. Först när valet närmade sig började röster höras.S ville minska klyftorna, Kd ville sänka skatten för pensionärer o. s. v.Nu vore det väl lämpligt att även C agerade, och som ett led i den strävant.ex. agerade for att införa gratis lokaltrafikresor för pensionärer 75+.S har länge haft gratis resor för pensionärer, bl.a. i Göteborg, och kommerkanske att införa det även i Stockholm om eller när de kommer till makten.Varför inte 65+? I denna grupp arbetar många efter 65, med förmåner som jobbskatteavdrag o dyl. De har haft bra löner och får säkert mycket högre pensionän de som gick i pension tidigare, speciellt kvinnor med mycket låg lön.65+ är många och en reform innefattande även denna grupp skulle kanske uppfattas som svåratt finansiera. De kan istället se framåt och invänta sin turså som 75+ fått göra, för att inte tala om de 85+ som ännu är kvar i livet.För 75+ skulle det, med tanke på att medellivslängden är ca 80 år, något högreför kvinnor och något lägre för män, röra sig om en förhöjd livskvalitet underderas sista 5 år i livet. Alltså ingen stor kostnad för samhället utan snarare 51
 • 130. en vinst i slutändan, men en stor lättnad för pensionären.Tåg och bussar håller vanligtvis tidtabeller vare sig vägnar är tomma ellerfullsatta. Istället för att lägga ut pengar på dyra kollektivresor måste idag många pensionärersitta instängda inom fyra väggar, kanske med TV, radiooch telefon som enda sällskap, for att få pengarna att räcka till medicin,tandvård, hemtjänst, färdtjänst, läkarbesök och allt annat som tillkommer medåldern. 1 år har prisbasbeloppet åter höjts till 42 800:– men trots detta harpensionerna sänkts som en ytterligare börda efter tidigare års sänkningar,samtidigt som kostnad för mat, el, bostad o dyl. höjs undan for undan. Gratisresorskulle därför betyda mycket för pensionärernas hälsa och välbefinnande.De skulle ha råd att komma ut, hälsa på vänner och bekanta, byta erfarenheteroch umgås istället för att ringa upp och besöka sin husläkare bara för attfå prata.Rika pensionärer som måste ta bilen bara för att köpa Aftonbladet kanskeibland skulle välja att åka kollektivt. Färdtjänstkunder skulle, med hjälpav någon yngre eller friskare pensionär, kanske också välja att åka kommunalt någon gångibland och på så sätt bidra till att minska koldioxidutsläppen.Ett glatt och trevligt umgänge har stor betydelse för folkhälsan. Gladapensionärer håller sig friska länge. Friska pensionärer belastar sjukvårdenmindre. Alltså friskvård istället för sjukvård - en win-win situation.Gratiskorten skulle naturligtvis vara personliga för att inte kunna lånas ut.Enligt uppgift är det idag helt lagligt att åka gratis genom att låna någon annans kort.Vem har beslutat om detta och vem har kommit på denna ide?Har någon räknat ut hur mycket SL förlorar på detta? Att åka gratis på någonannans kort eller att hoppa över grindarna borde enligt min mening gå undersamma straffskala.Nackdelar med gratis lokaltrafikresor för pensionärer 75+? Inga, vad jagkan se. Möjligen att 65+ känner sig förfördelade men som ett tröstandeargument; tiden går fort till 75+. 52
 • 131. Jag föreslår:– Att gratis lokaltrafikresor for pensionärer 75+ införs– Att korten blir personliga– Att årsstämman uttalar sig angående denna MotionJohanneshov 2011-02-25Irene NybergMotionssvar 22:2011.Motionären yrkar att pensionärer över 75 års ålder ska beviljas ett personligt resekort iStockholms lokaltrafik som berättigar till gratis resor.Stockholms landstingsdrivna kollektivtrafik omsätter idag cirka 14 miljarder kronor varavknappt hälften kommer från vardera resenärernas avgifter och det skattefinansieradelandstingsbidraget. Ytterligare någon miljard kommer från kommersiella intäkter av andra änresenärer, exempelvis för reklamplatser, butiker och liknande. SL har således redan idag enskattefinansieringsgrad på omkring 50 procent. Den genomsnittlige skattebetalaren bidrarsåledes med cirka 3.000 kronor per år medan den frekvente resenären med eget SL-kort tardel av en skattesubvention om drygt 6.000 kronor per år.Pensionärer har redan idag ett rabatterat SL-kort som kostar 420 kronor och lägre taxa förenkelbiljetter. Även barn, ungdomar och studenter har reducerat pris. Dessa resenärer kan tadel av en skattesubvention om ca 9.000 kronor per år.Kollektivtrafik är inte gratis. Om kollektivtrafiken ska kunna byggas ut – vilket är ett måste -behövs intäkter. Att enbart tillföra ytterligare skattemedel måste antingen medföra höjd skatteller minskade anslag till sjukvård, färdtjänst och liknande som också finansieras överlandstingsskatten.Under åren 2011-2020 kommer, enligt den av Allianspartierna gjorda Cederschiöldöverens-kommelsen, omfattande utbyggnad av spårtrafiken i Stockholms län att ske, bl. a. förlängningav tvärbanan, upprustning av Saltsjö-, Lidingö- och Roslagsbanan samt Spårväg City.Investeringarna som uppgår till mer än 20 miljarder kronor ska till hälften finansieras avlandstinget, till hälften av staten. 53
 • 132. Centerpartiet är av uppfattningen att ytterligare spårutbyggnad behövs, bl. a förlängning av t-banans blå linje till Nacka över Östra Södermalm. För att det ska vara möjligt krävs dockfinansiering utöver Cederschiöldpaketet.Centerpartiet är inte anhängare av gratis kollektivtrafik, vare sig generellt eller för enskildagrupper, eftersom det innebär mindre pengar till kollektivtrafiken eller att andra gruppermåste betala mer. Mindre pengar till kollektivtrafiken skulle medföra sämre utbud ochbekvämlighet. Därmed skulle resenärer med alternativ i ökad utsträckning välja biltransportvilket skulle ge negativa miljökonsekvenser, ökad trängsel och en sämre fungerandestorstadsregion.Däremot ställer sig Centerpartiet positivt till att belöna resenärer, som kan välja tidpunkt försin resa, om de väljer att inte belasta kollektivtrafiken i rusningstrafik. Rusningstrafiken ärhårt belastad i dagsläget och möjligheten att bygga ut kapaciteten är begränsad och förknippadmed höga kostnader. Det kan alltså vara en lönsam affär att erbjuda kraftiga rabatter förresenärer som väljer bort resor i rusningstrafiken.Mot bakgrund av detta vill Centerpartiet utreda om en ny rabatt ska erbjudas de resenärer somväljer att resa i lågtrafik. Den skulle kunna riktas till särskilda grupper – exempelvispensionärer, ungdomar och studenter – men den skulle också kunna gälla övriga trafikanter.Förutsättningen för en sådan rabatt är emellertid att de minskade biljettintäkterna motsvarasav vinsten av att dyra investeringar för att utöka kapaciteten i rusningstid kan undvikas elleratt trafikapparaten totalt sett kan fungera mer effektivt.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att anse motionen besvaradAtt Centerpartiets landstingsgrupp ges i uppdrag att verka för att förutsättningarna för en lågtrafikrabatt utreds.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 23:2011. Skänk bort Miljonprogramhusen till de boende.Motionär: Irene NybergDet diskuteras ibland om en eventuell upprustning av miljonprogramshusen.Min motion är kort eftersom jag ar okunnig och dåligt insatt i frågan men 54
 • 133. jag föreslår:– Att några kunniga och ansvarskännande inom C funderar over möjligheten attistället för upprustning skänka miljonprogramshusen till de boende och använda sparadepengar till nybyggnation.– Att stämman uttalar sig angående denna MotionJohanneshov 2011-02-25Irene NybergMotionssvar 23:2011Miljonprogramsområdena uppfördes under 60- och 70-talen för att snabbt råda bot på en akutbostadsbrist. I Stockholm finns en rad miljonprogramsområden. Många av dessa har storabehov av upprustning. Det kan bland annat gälla stambyten, PCB-sanering, fasadrenoveringoch ytskiktsrenovering. Framför allt finns en stor potential när det gäller energieffektivisering.Stockholms stad investerar just nu 10 miljarder kronor i att rusta upp och energieffektivisera imiljonprogrammet, inte minst vid Järvafältet. Inom projektet Järvalyftet pågår ocksåmiljöprojektet ”Hållbara Järva” som beviljats 55 miljoner kronor från regeringens Delegationför hållbara städer. Ett av målen är att minska energiförbrukningen i husen till mindre änhälften av dagens förbrukning räknat per kvadratmeter. Här finns stora miljövinster att göra.Motionären föreslår att miljonprogramshusen ska skänkas till de boende. Även ommiljonprogramshusen står inför stora upprustningar så har de ett stort värde vilket bevisas avfaktumet att privata fastighetsförvaltare är villiga att både betala för fastigheterna och attmedverka till upprustningen av närmiljön. Att skänka bort dessa fastigheter skulle innebära atten större del av stadens kapital försvinner vilket vore både ansvarslöst och oförenligt medgällande lagstiftning. Däremot är det klokt att staden bedriver en aktiv fastighetsförvaltning isamspel med privata fastighetsägare för att rusta upp både hus och närmiljö imiljonprogramsområdena.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman besluta:Att avslå motionen 55
 • 134. Att uttala att staden ska bedriva en aktiv fastighetsförvaltning i samspel med privata aktörer i syfte att energieffektivisera och rusta upp miljonprogramshusen i Stockholm.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 24:2011Motionär: Anita LackbergEftersom vi har både jordbruksministern och miljöministern så tycker jag att vi kanske skullepassa på att tala oss varma för en riktig mat och inte en mat där man först tar bort de riktigafärgerna och smakerna för att sedan sätta till dem i konstgjord form. Rensa utLivsmedelsverket så att vi får dit folk som kan och vill ha en frisk befolkning.Vi behöver inte heller göra maten mer och mer hållbar. Vi har faktiskt kyl och frys numera.Vi behöver inte förgifta våra barn. Hur skulle detta påverka sjukvården i fortsättningen.Vi måste vara rädda om allt som är riktigt och gör att vi inte blir sjuka i onödan.Glöm inte att vi är Alliansens gröna röst.Formulera det som ni måste, men innehållet tror jag, om ren och inte konstgjord mat är viktig.VänligenAnita LackbergMotionssvar 24:2011Motionären önskar att vi skall tala oss varma för riktig mat som är ren och inte konstgjord ochsom inte förgiftar våra barn. Dessutom vill motionären ”rensa ut Livsmedelsverket”.Motionären tar här upp en mycket stor och komplex fråga. Att det vi äter/matens innehållpåverkar vår hälsa är oomtvistat men exakt hur är svårare att fastställa. Det är svårt/omöjligtatt utsätta människor för olika tester och experiment.Våra livsmedel utsätts för många fallgropar/risker innan de når vår kropp. Därför är det viktigtatt se hela kedjan ex. bra vatten som blir dåligt p.g.a. ledningar och kranar i våra kök. 56
 • 135. Vill vi minska riskerna bör vi utgå från bra råvaror och alltid tillaga vår mat från grunden.Tyvärr är detta inte helt realistiskt då vårt samhälle har förändrats, det finns varken tid ellerkunskap.Som konsumenter måste vi då kunna lita på våra industriprocessade livsmedel som finns ibutiker och restauranger. Men det är naturligtvis lika viktigt att ex. potatisen är fri frånbekämpningsmedelsrester när vi skall koka och äta den. Vi måste ställa krav, livsmedel somsaluförs ska vara fria från bekämpningsmedelsrester och tungmetaller.Det som allt fler människor oroar sig för är alla tillsatser som nu förekommer i vår mat ochdess inverkan på vår hälsa. Vissa tillsatser är bra men allför många finns där för att ge ökademarginaler till företagen. Kan man ersätta en dyr ingrediens/råvara med en billigare tillsatsoch sälja för samma pris eller billigare så blir vinsten större. Eftersom vi konsumenter ofta”jagar” låga priser får vi också dessa tillsatser ”på köpet”. Vi måste börja tänka om. Skall viha bra livsmedel måste vi också vara beredda att betala.Från livsmedelsverkets hemsida kan följande läsas”Alla godkända tillsatser är säkra och bedömda utifrån en bred vetenskaplig grund. Detbetyder inte att det alltid är nödvändigt att använda dem.”Tillsatserna måste deklareras på innehållsförteckningen med samlingsnamn och E nr/vedertaget namn. Det finns över 300 godkända tillsatser. Dessutom cirka 2800 kemiskasubstanser som går under namnet aromämne eller arom, ingen annan förklaring behöver ges.Ordet aromämne i sig ger en positiv känsla när man läser det men vad betyder detta i självaverket? Man kan tolka det som så att eftersom man skurit ned på råvaran så måste man sättatill dessa ämnen för att varan skall smaka något/smaka bra.Även för en insatt/kunnig konsument är detta med tillsatser svårt. 1. Texten i innehållsdeklarationen är ofta så liten att man inte kan läsa vad det står utan förstoringsglas 2. Vad säger de olika namnen? Vilken uppgift har de? 3. Behövs de? Även om tillsatserna är godkända så vet man inte hur de påverkar varandra. Den så kallade ”cocktaileffekten”. 57
 • 136. Det enda enkla rådet som man kan ge till en konsument är att välja en vara med så få tillsatser som möjligt! Räkna och jämför! Livsmedelsverket är vår statliga myndighet som bl.a. samarbetar med de nordiska länderna för bra mat. EU har fått allt större inflytande på gott och ont i dessa frågor. WHO, FAO är FN organ som även arbetar med dessa frågor. Självklart måste samarbetet mellan Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet öka. En hel del har även gjorts av våra C-ministrar och regering. Kan nämnas, ”Sverige det nya matlandet” och i mars 2011 ”Ny handlingsplan för att skapa en giftfri vardagsmiljö””Handlingsplanen för giftfri vardag möjliggör att ytterligare viktiga steg för att skydda barnkan tas. Kemikalieinspektionen ska med den nationella handlingsplanen vidta särskildainsatser inom sex områden:  Agera för förbättrad kunskap, bland annat om kombinationseffekter där kunskapen behöver höjas när det gäller den samlade exponeringen av små doser av olika kemikalier.  Effektivisera EU-arbetet inom Reach för att snabba på identifiering, begränsning och utfasning av farliga kemikalier.  Intensifiera arbetet med att ta bort hälsoskadliga kemikalier i livsmedel, som rester från bekämpningsmedel och kadmium.  Bättre information om kemikalier i varor till konsumenterna.  Ökad varutillsyn och bättre kontroll av farliga ämnen i varor.  Initiera och stödja frivilliga initiativ för att begränsa, fasa ut och ersätta farliga kemiska ämnen. Dialog med branschen prioriteras, bland annat för att öka kunskapen och för att branschen ska sätta upp uppföljningsbara utfasningsmål”Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att anse motionen besvarad.Att sända motionen vidare till partistämman i ÅreStyrelsen föreslår dessutom stämman/Centerpartiet att inom Sverige, Norden och EUarbeta för: 58
 • 137. Att antalet tillsatser i livsmedel minskas.Att vid minsta tveksamhet om en tillsats (ensam eller i förening med andra) skadliga inverkan avstå densamma tills motsatsen bevisats.Att öka forskningen inom detta område inte minst livsmedelstillsatsers ”cocktaileffekt”.Att innehållsdeklarationerna blir tydligare och lättare för konsumenten att förstå och jämföra.Reservation:Helen Törnqvist reserverade sig till förmån för att ha kvar den femte ”att-satsen” i yttrandet.”Att öka informationen/kunskapen om livsmedelstillsatserna så att konsumenten kan göra ett medvetet och aktivt val av livsmedel.”Motion 25:2011. Motion om att värna barns rätt till skolgångMotionär: Helen Törnqvist, StockholmscenternHemundervisning rimmar väldigt illa med Alliansens skolpolitik, som syftar till att behörigalärare ska ge elever kunskap av god kvalitet. Oavsett hur välutbildade, ambitiösa ellerallmänbildade föräldrar är kan de inte mäta upp till de sexton undervisningsämnena samt demål och färdigheter som dessa står för.Föräldrar som ansöker om hemundervisning och får avslag kan dock fortsätta att hålla sinabarn hemma medan de överklagar beslutet. Kommunen har möjlighet att polisanmäla ochvitesförelägga föräldrarna. Men föräldrarnas vilja går idag före barnens rätt till skolgång.Vitet betalas och inga fler medel finns till buds. Skolan som har barnet inskrivet anmälergivetvis till socialtjänsten att barnen inte går i skolan. Men när socialtjänsten öppnar enutredning finner den att barnen inte far illa. Eftersom barnen är hela, rena, har mat på bordetoch föräldrarna klarar den dagliga omsorgen kan inte socialtjänsten agera. Steget tillomhändertagande är alltför långt, enligt dagens lagstiftning.Barn har rättighet till en god skolgång för en bra framtid. Socialtjänstlagen måste förändras såatt ett steg införs innan lagen om omhändertagande. Detta skulle kunna bestå av attföräldrarna kallas till samtal hos sociala myndigheterna en gång i veckan. Ett alternativ är att 59
 • 138. den ena föräldern häktas för att han/hon berövar barnet rätten till skolgång, något som bör sessom kriminellt, då faktiskt barnets framtid spolieras och friheten att välja utbildning upphör.När det gäller asylsökande barn och ensamkommande flyktingbarn lyder de idag inte underlagen om skolplikt. För ett barns rutiner är skolgången en viktig del i vardagen, såväl som förframtiden. Att lära sig språket, få sätta ord på tidigare kunskaper och kunna kommuniceramed jämnåriga är viktigt för barnets välmående. Därför borde asylsökande barn få lyda underlagen om skolplikt, som kan innebära att den kommun där barnen uppehåller sig inom tvåveckor från barnets ankomst ska vara skyldig att anordna undervisning. Detta ger också entydlig signal gentemot skolan om att ha höga förväntningar på både barn och förälder.Barn till föräldrar som lever gömda, s.k. papperslösa, ska ha rätt till skolgång då barnen intekan stå som ansvariga för den situation de befinner sig i. I en osäker tillvaro kan skolan ochkunskapen stå för tryggheten i vardagen, vilket väl alla barn i vår vida värld önskas.Jag yrkar– Att barns rätt till adekvat skolgång värnas– Att en åtgärdstrappa införs vad gäller föräldrar som berövar sina barn en fullgod skolgång– Att ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande barn ska lyda under lagen omskolplikt– Att barn till föräldrar som lever gömda ges rätt till skolgångHelen TörnqvistStockholmscenternSvar på motion 25:2011Motionären lyfter en synnerligen viktig fråga, den om alla barns rätt till skola. På senare år attvi sett fler och fler fall där barn vägrats skola eller delar av skolundervisningen av olika skäl.Det kan bero på att barnet tillhör en religion eller en religiös gren där delar av den svenskaläroplanen inte anses lämplig för barnen, det kan bero på att barnet och dess föräldrar ärpapperslösa eller det kan ha andra orsaker. 60
 • 139. För Centerpartiet är individens rättigheter centrala. Och när inte föräldrar eller andra harmöjlighet eller vill värna individens rättigheter, som skolgång är för barn, ska samhället göradet. Därför är motionens syfte en självklarhet ur centerpartistisk synvinkel.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att bifalla motionens tre första att-satser.Att avslå den fjärde att-satsen.Att besluta att alla barn som lever gömda, med eller utan föräldrar, ska ges rätt till skolgång.Att häktning och frihetsberövande inte ingår i åtgärdstrappanAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreReservation:Helen Törnqvist reserverade sig mot beslutet till förmån för att häktning skall utredas som metod omföräldrar berövar sina barn rätten till skolgång.Motion 26:2011. Inget dubbdamm i städernaMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmDamm från bildäckens dubbar är cancerframkallande i större koncentrationer. Därför bördubbdammet bort från de värt utsatta gatorna, t ex Hornsgatan i Stockholm. Ett dubbförbudråder i nuläget. I Stockholm ligger det gatsten under asfalten på större delen av innerstadensgator. Nästan inget dubbdamm bildas med gatsten som vägbeläggning. Att ta bort asfaltenöver gatstenen är ett enkelt sätt att få bort dubbdammet. Med dagens teknik är det rutin vidnyasfaltering att skrapa bort hela eller en del av det gamla asfaltskiktet. Gatsten kan ocksånyanläggas på gator där detta inte redan finns. Ur underhålls- och miljösynpunkt är gatsten enlångt bättre lösning än asfalt. Gatsten är inte lika jämn som asfalt och därmed inte likabekväm att åka på, men den nästan outslitlig och mycket miljövänligare. Dessutom gör denlilla knaggligheten att hastigheterna blir lägre. Under tiden tills de mest utsatta gatorna hargatsten framme, bör dessa gator spolas med vatten vid töväder några gånger per vinter för attfå bort dammet. Denna metod kan också användas på mindre utsatta gator. Spolning av gatorvar vanlig tidigare och är ett enkelt sätt att rensa bort dammet. 61
 • 140. Däremot bör dubbdäck inte förbjudas annat än tillfälligt. I vårt klimat ger dessa entrafiksäkerhetshöjande effekt med färre döda bilförare, fotgängare och cyklister m.m. Ettförbud pga. dubbdammsproblemet även om det bara gäller vissa gator byter bara ut vissa dödamot andra. Att ta fram gatstenen och behålla dubben både tar bort dammet och minskarantalet dödade, varför det är den bästa lösningen. Att EU:s regler om dubbdamm inte passar ivårt klimat där dubbförbud ger dåliga bieffekter behöver vi då inte ens tänka på.Förr brukade gatstenens motståndare säga att den blir hal vid regn, men detta är ett intet mothur hal is är utan dubb på däcken. Motståndarna sade också att linjerna fäster lite sämre pågatsten. Det sistnämnda stämmer inte längre.Gatsten är ju också trevligare att se på och inbjuder som sagt till lägre hastigheter. Störredelen av stadsdelen Gärdet och delar av Östermalm har gatsten, liksom t ex Paris´ innerstad.Jag har själv bott de senaste 30 åren vid gatstensgator och kan bara se fördelar ur miljö- ochtrafiksäkerhetssynpunkt.Att man gick över till asfalt en gång i tiden berodde främst på att det blev dyrare med gatstensom i gamla tider fick läggas och stampas helt manuellt. Förr när de flesta bilar varobekvämare hjälpte asfalten också till att förbättra komforten. Detta behövs inte med dagensbekvämare bilar.Utifrån ovanstående yrkar jag– Att Centerpartiet verkar för att gatsten tas fram och nyläggs i lämplig omfattning vilket gerden effektivaste minskningen av dubbdammet– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 26:2011Motionären hävdar att vi kan komma åt problemet med ”dubbdamm” genom att återställa ochnyanlägga gator med gatsten i Stockholm. Distriktsstyrelsen anser inte att det är någon bralösning att gå tillbaka till de historiska kullerstensgatorna. Istället bör vi verka för att få nya 62
 • 141. verktyg för att begränsa dubbdäcksanvändandet. En rad kommuner i Sverige brottas medproblemen med dubbdäckens miljöpåverkan. Det handlar om både små och stora städer ochkommuner som genomskärs av motorvägar. Därför är det angeläget att kommunerna, vidsidan av förbud på vissa gator, får nya verktyg för att begränsa användandet på frivillig väg.En långsiktig lösning är att införa en lokal avgift på dubbdäck enligt norsk modell. Det är ettmarknadsekonomiskt synsätt som innebär att den som smutsar ner också får vara med ochbetala. Det ökar sannolikheten att åtgärderna accepteras av svenska folket.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämmanAtt anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 27:2011. Gör det lättare att byta nationsmedborgarskap inom EU.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmDet bör kunna gå att byta nationellt medborgarskap lättare inom EU. Det viktigastemedborgarskapet på sikt är unionsmedborgarskapet som alla EU-medborgare har. Det börinföras en regel för byte av nationellt medborgarskap som liknar den som gäller mellan denordiska länderna; d v s en tvåårsregel. Bl.a. a kommer detta att underlätta för idrottsmän attlättare kunna byta tävlingsland, vilket skapar en bättre balans mellan EU och den nationellaidentiteten. Det bör så långt möjligt vara individen själv som avgör var hon eller han vill hörahemma inom EU och inte att en nationell identitet påtvingas någon av yttre anledningar.Utifrån ovanstående yrkar jag:– Att Centerpartiet verkar för att införa en tvåårsregel för byte av medborgarskap inom EU.Om någon vill byta ytterligare än gång bör en femårsgräns gälla för att inte den demokratiskaprocessen ska påverkas.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgruppMats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, Stockholm 63
 • 142. Motionssvar 27:2011.Vad gäller?LagenI Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap regleras det svenska medborgarskapet. I paragrafelva klargörs vad som gäller i normalfallet.11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om haneller hon har1. styrkt sin identitet,2. fyllt arton år,3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,4. hemvist här i landet a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).Hur många fick medborgarskap 2010?De tio största invandrargrupperna redovisas i Tabell 1.Antal personer som fått svensktmedborgarskap eftermedborgarskapsland och tid 2010Irak 4367Finland 2971okänt medborgarskap 1492Polen 1487Thailand 1429statslös 1139Somalia 1076Turkiet 1049Iran 967Tyskland 923Tabell 1Ett nordiskt land återfinns här. Danmark återfinns på plats 15 (485 beviljade medborgarskap),Norge på 22 plats (386) och Island på plats 32 (225).Detta trots att medborgare från de nordiska länderna är bland de allra störstamedborgargrupperna i Sverige, se Tabell 2.Utländska medborgare efter 2010 64
 • 143. medborgarskapsland och tidFinland 70 596Irak 56 581Polen 40 882Danmark 40 458Norge 34 949Somalia 30 807Tyskland 27 584Thailand 18 278Storbritannien och Nordirland 17 391Kina 14 134Tabell 2Islänningar är naturligtvis ingen stor invandringsgrupp i Sverige (plats 32 och 4 360Islänningar).Distriktsstyrelsen anserDistriktsstyrelsen håller med motionären om att grundtanken att alla EU-medborgare ärgrannar. Det är numer självklart för de flesta av oss att känna nordiska medborgare sombröder och systrar. Skillnaden mellan dessa och svenskar, också vad det gäller rättigheter ochskyldigheter är liten oavsett om de bor i hemlandet eller i något annat nordiskt land. Men detfinns tyvärr fortfarande massor med administrativa hinder och krångel för den som vill leva iett annat nordiskt land än där man har sitt medborgarskap. Detta trots att det nordiskaprojektet pågått i snart 60 år. Det visar hur svårt det är med praktisk integration. Men detgäller förstås om man inte byter medborgarskap. Det är ovanligt att få som bytermedborgarskap från ett nordiskt land till ett annat. Frågan är om underlättatmedborgarskapsbyte är rätt väg att gå för att öka integrationen inom EES1? Varför söker så fåNordiska medborgare som lever i Sverige svenskt medborgarskap, se Tabell 3? 2010 Antal personer som fått svenskt Utländska medborgarsk medborgare ap efter efter medborgarsk medborgarsk apsland och apsland och tid tid Andel Irak 4 367 56 581 7,7% Finland 2 971 70 596 4,2% okänt medborgarskap 1 492 10 823 13,8%1 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett associeringsavtal mellan europeiska länder somomfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningenanslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge. Det är framförallt de tre sistnämnda staterna som man normaltbrukar räkna som EES-länder eftersom de andra räknas som EU-länder. 65
 • 144. Polen 1 487 40 882 3,6%Thailand 1 429 18 278 7,8%statslös 1 139 8 213 13,9%Somalia 1 076 30 807 3,5%Turkiet 1 049 11 902 8,8%Iran 967 13 493 7,2%Tyskland 923 27 584 3,3%Danmark 485 40 458 1,2%Norge 386 34 949 1,1%Tabell 3Den låga andelen nordiska medborgare, men också från andra EU-länder, som sökermedborgarskap i Sverige kan bero på att de inte har något att vinna på att byta medlemskap.Frågan är vad som skulle få andra EU- och EES-medborgare att vilja byta medlemskap istörre utsträckning. Frågan är om underlättat byte av medlemskap fångar behovet av ökadintegration och samhörighet inom EU eller om det inte är så att det är arbetet med alla annanintegration som bör påskyndas.Sedan måste man naturligtvis fråga sig varför det är en tvåårsgräns för vissa systrar ochbröder inom EES och 5 år för andra. Historiska rötter är nog förklaringen men de borde varaobsoleta vid det här laget. Kanske vi borde våga oss på att skillnaden ska tas bort medhänvisning till att vi betraktar hela EES och alla dess medborgare som grannar och att vidärför inför samma tidsregel för medborgarskap för alla medborgare i ett EU eller EES-land.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämmanAtt bifalla motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 28:2011. Kräv fullständiga beräkningar av transporters koldioxidutsläpp.Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmEn fullständig redovisning bör krävas beträffande koldioxidutsläppen vid olika transportslag.Den redovisningen måste göras av dem som bedriver eller vill bedriva dessa transporter.Detta sker redan vid prövning enligt miljöbalken (1998:808) av miljökonsekvenser vidbyggande av industrier och bostäder. Idag finns det ännu inte några tillräckliga beräkningar påutsläppen från t ex de planerade höghastighetsbanorna trots många års utredande.En mycket viktig kunskap är också när det gäller koldioxidutsläpp att det inte spelar någonroll var koldioxiden släpps ut på jorden eftersom en snabb global utspädning sker. Man kanalltså inte genom egoistiska åtgärder skydda det egna landet ett enda dugg! Om vi så inte 66
 • 145. släpper ut ett enda gram koldioxid i Sverige utan genom att bl.a. åka elektriska tåg exporterarutsläppen utomlands, så spelar detta ingen som helst roll. Vi påverkas exakt likas mycket avkoldioxiden oavsett om den släpps ut här eller utomlands. Koldioxiden är till skillnad frånkolmonoxiden i sig ingen farlig luftförorening utan har i princip endast den skadliga effektenatt den ger global klimatuppvärmning. Innan detta faktum ligger till grund för debattenkommer man ingenstans alls.I de länder i Europa där det finns eller byggs höghastighetståg är det c:a 150-400 invånare perkvkm eller mer. Passagerarunderlaget är därmed stort och storstäderna, bl.a. a London ochParis, ligger tätt utmed linjerna. Sverige liksom också Finland är ju glesbefolkat och har baranågot över 20 invånare per kvadratkilometer men inget annat EU-land har färre än c:a 70invånare per kvkm. Att det finns höghastighetståg i en del Europeiska länder har inget medden svenska verkligheten att göra.Vanlig järnväg är ofta ett energisnålt och klimatvänligt trafikalternativ framför allt förgodstransporter, men till järnvägsteknikens positiva sidor hör inte extrema hastigheter, för dåtappar man snabbt fördelar som låg energiförbrukning, måttliga utsläpp och möjligheter attutnyttja integrerade, delvis befintliga system. Större delen av dagens svenska järnvägsnät är fö anlagt redan på 1800-talet.Höghastighetståg i egentlig mening, d v s väsentligt snabbare än X 2000, kräver byggande avnya banor till extremt höga kostnader för skattebetalarna. Höghastighetstågenskoldioxidutsläpp måste jämföras med flyg och andra trafikslag. Den direktaenergiförbrukningen i höghastighetståg under gång ger enligt beräkningar från bl aLinköpings universitet och SJ, c:a åtta gånger mer koldioxid per stol jämfört med ett vanligtIntercitytåg, c:a fem ggr en landsvägsbuss eller X 2000-tåg, ungefär fyra gånger mer per stolän en modern dieselbil, c:a tre gånger en modern bensinbil och ungefär dubbelt per stol motett modernt flygplan.Höghastighetståg är säkerligen det trafikslag som släpper ut mest koldioxid av alla räknat pertransporterad person, framför allt om man också räknar med anläggningsskedet ochbarriäreffekter, d v s avstängning av landskapet som tvingar andra transporter till omvägarmed åtföljande merutsläpp av koldioxid. Andra indirekta utsläpp från t ex kol- ocholjekraftverk, järnverk, tillverkning av rullande och fast materiel, måste också tas med iberäkningen. Elproduktionen i Europa är under lång tid framåt för liten och det finns nästan 67
 • 146. bara kol och naturgas att tillgå för ökad elproduktion. Ny vindkraft och ny kärnkraft kan baramarginellt påverka den bilden.Vidare måste matartransporter i form av bil, taxi och kollektiv lokaltrafik fram tillhöghastighetstågens få stationer räknas in. Dessa behövs givetvis också till flygplatser, men idiskussionen om höghastighetståg bortser man oftast från problemet. Få resenärer börjar sinresa från innerstäderna utan i stället från kontors- och industriområden eller bostäder utanförinnerstäderna. I Stockholm är restiderna från dessa områden relativt korta till Arlanda,Bromma och t.o.m. Skavsta jämfört med att ta sig in till Centralen, särskilt i rusningstid. Fråndörr till dörr blir alltså tidsvinsten med flyg ännu större än om man bara räknar restiden påfärdmedlet. För höghastighetståg som i grunden är en gammaldags teknik skulle det tagit c:a 3tim Stockholm – Malmö och c:a 2,5 tim Stockholm – Göteborg. Flyget tar högst en timme.Det skulle förutom klimatförsämringen bli en betydande merkostnad för samhället att tvingafolk att slösa tid med att åka s.k. ”Höghastighetståg” i stället för med det mycket snabbareflyget.Fortsatt snabb förbättring av bilars, vanliga tågs och flygs klimatvänlighet skall givetvisunderlättas. Transportsektorn står för c:a en tredjedel av koldioxidutsläppen. Men - deplanerade höghastighetsbanorna leder till mycket mer koldioxidutsläpp och länge restider.Inom en ganska snar framtid kommer nästa hela dagens kapacitet för fjärrtransporter påjärnvägsnätet att behövas för godstransporter. Det nödvändiga frigörandet avtransportkapacitet för gods på det nuvarande svenska järnvägsnätet som höghastighetsbanornaskulle kunnat frigöra 2025 kan istället flyget ge redan nu. Dagens jetflyg är ju medmarschhastigheter på c:a 800-950 km/tim flera gånger snabbare än ”höghastighetståg” medsina 250-350 km/tim i toppfart och c:a 150 km/tim i snittfart. Till och med en gammal DC-3:a, ett tvåmotorigt propellerplan, det vanligaste passagerarplanet från 1930-talet, har högretopphastighet än höghastighetstågen. Ett liknande plan, Convair Metropolitan från 1940-talet,som var det vanligaste planet på inrikeslinjerna i Sverige på 1950- och 60-talen, gick nästandubbelt så fort som dagens höghastighetståg. Moderna propellerplan går i 6-700 km/tim.Höghastighetstågens skenbart höga hastighet är en ren illusion jämfört med det nutida flygetsflerdubbelt högre hastigheter. Flyget utvecklas också snabbt i miljövänlig riktning medmycket lägre förbrukning och miljövänligare bränslen. T o m bullret är numera lägre än förtåget och komforten i regel högre liksom säkerheten. Sverige har dessutom ett väl utbyggt ochmodernt flygplatsnät som kan kompletteras till en låg kostnad. 68
 • 147. En satsning på höghastighetståg skulle kasta oss många decennier tillbaka i tiden i miljö ochhastighet.Utifrån ovanstående yrkar jag- Att Centerpartiet verkar för att stoppa planerna på höghastighetståg- Att riktiga teknikekologiska beräkningar görs av koldioxidutsläppen- Att Motionen sänds vidare till riksstämman.- Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 28:2011Motionen tar upp den komplexitet som finns när det gäller olika sätt att beräkna och mätaklimatpåverkan. Vidare anser motionären att höghastighetståg inte ska byggas i Sverige.Frågan om vilka parametrar som ska ingå vid beräkningar av en verksamhets klimatpåverkandiskuteras ofta. Motionären menar exempelvis att hela produktionskedjan av spår och tåg skaräknas in när man bedömer tågets utsläpp. Det vanliga är att man räknar in de utsläpp somhärrör från produktion i det egna landet. Importerade varor räknas inte medan exporteradevaror räknas. Studier gjorda vid KTH visar att svenska folkets klimatpåverkan kan vara detdubbla om man skulle räkna på det sättet.Det handlar om en gränsdragningsproblematik. Endast dokumentationen sätter gränsen för hurlångt ner i produktionskedjan man kan gå. I teorin skulle man kunna räkna ända tillbaka tillhur skruvar, plastdetaljer och annat tillverkas. I de olika standards som finns brukar manemellertid inte göra så även om det finns forskning inom området. Det är dock en intressantdiskussion som ställer en del filosofiska frågor i stil med dem som motionären lyfter.Man kan också diskutera anslutningar till de olika transportslagen. Här brukar de flesta utgåfrån att tågstationernas centrala placering i städerna är mer fördelaktig än flygplatsernas oftamer perifera. Motionärens resonemang om att många flygresor påbörjas från kontors- ochindustriområden kan lika gärna tala till flygplatsernas nackdel då startpunkten rimligen likaofta bör ligga på andra sidan staden som den ligger på samma sida som flygplatsen. 69
 • 148. Järnvägens barriäreffekter som lyfts av motionären är förvisso ett problem men självaanläggandet av en järnväg innebär ofta ökad tillgänglighet för de orter där järnvägen passerar.Distriktsstyrelsen har mot bakgrunden ovan fokuserat på den direkta energiförbrukningen avde olika transportslagen och har utgått från den modell som utvecklats av NTM, Nätverket förTransport och Miljö, en organisation som samlar Nordens ledande transport och logistikbolag.Denna modell används exempelvis vid beräkningar av certifierad klimatkompensation.Följande utsläpp av CO2 genereras av en resa för en person som färdas 50 mil (Stockholm -Göteborg)Fordon CO2 (g)Personbil, bensin 102 gramTåg, fjärrtrafik Sverige, el <0.01 gramRegionalt passagerarflyg 101 gramSiffrorna talar sitt tydliga språk. När det gäller tågtrafik ska noteras att det är stor skillnad omtåget drivs med el som är producerad i Sverige eller el som är producerad i europeiska länderutanför Norden. Den svenska och nordiska elmixen är betydligt mindre klimatbelastande. Närdet gäller flyget så genereras andra utsläpp vid sidan om CO2 som också bidrar till globaluppvärmning, främst handlar det om vattenånga och kväveoxid. Vid markytan har vattenångaingen klimatpåverkan, men på flygets marschhöjd skapar den kondensstrimmor (contrails)som har en värmande effekt. Kväveoxider har ingen direkt påverkan men ökar bildningen avozon vilket har en stark värmande effekt.Motionären argumenterar vidare mot planerna på höghastighetståg i Sverige. Det finns dockstudier som pekar på höghastighetstågens positiva effekter. En sådan har gjorts vid Centrumför forskning och utbildning i järnvägsteknik vid KTH. Studien visade bland annat påföljande:  Liten energiåtgång pga låg friktion mellan hjul och räls, lågt luftmotstånd per vagn, hög verkningsgrad i motorerna (4 ggr bättre än bensinmotorer).  Vid inbromsningar kan energi alstras (samma teknik som i hybridbilar mm).  Fördel genom eltillgång direkt via elledning och spår. 70
 • 149.  Ofta gör man misstaget att räkna utifrån att hastigheten höjs i befintliga tåg, utan att hänsyn tas till förbättringar som neutraliserar den höjda hastigheten ur energisynpunkt.  Man ska också ta hänsyn till att beläggningen ökar när tågen blir mer attraktiva, dvs energiförbrukningen per passagerare minskar.  Inom tågsektorn finns redan idag en stor potential för energieffektivisering pga att energin varit förhållandevis billig.  Nya höghastighetståg har bättre aerodynamik.  Man förutspår en energieffektivisering inom höghastighetstågen på 25-30 procent på 20 år. Utöver detta har regeringens utredning om höghastighetståg som lades fram hösten 2009kommit fram till att nyttan överträffar kostnaderna för höghastighetståg. I utredningenkonstateras det att två banor bör byggas: Götalandsbanan, som sträcker sig mellan Stockholmoch Göteborg, samt Europabanan, mellan huvudstaden och Malmö. I båda fallen rör det sigom separata dubbelspår för persontrafik. Tågen kommer att gå 320 kilometer i timmen.Distriktsstyrelsen konstaterar att mot bakgrund av hur klimatpåverkan vanligen beräknas,direkt energiförbrukning i de olika transportslagen och utvecklingspotentialen för tåg iframtiden med mera, att det inte finns skäl att stänga dörren för framtida investeringar i tågoch höghastighetståg. Vi kommer att behöva både bil, tåg, båt och flyg även i framtiden.Fokus bör ligga vid att öka energieffektiviteten inom alla transportslag.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 29:2011. Lägre viktgräns för krav på C-behörighet i körkortMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmTunga s.k. stadsjeepar bygger på ålderdomliga grundprinciper för bilbyggande även omenskilda tekniska lösningar kan vara moderna. Vältning är den allvarligastetrafiksäkerhetsrisken med dessa fordon. Även de för trafiksäkerheten vitala däcken är i regelav ålderdomlig geometri. Kollisionssäkerheten är generellt sett sämre både för självastadsjeepen och för stadsjeepen i förhållande till andra fordon. Den ålderdomliga 71
 • 150. grundkonstruktionen leder också till en stor vikt med åtföljande stora imissioner och storbensinförbrukning.Undersökningar av trafiksäkerhetsmyndigheten i USA visar att den totala säkerhetsbilden fördessa fordon visar en kraftigt förhöjd risk för förare och passagerare i stadsjeepar att dödaseller skadas svårt. Vidare ökar även riskerna för omgivande trafik. Stadsjeepar upplevs somett problem också i andra länder. Anledningen till att dessa fordon blivit vanliga är att deunder en lång tid inte omfattades av kostnader för trafiksäkerhets- och miljöbestämmelser,vilka belastade utvecklingen av modernare bilar. Bl a därför har stadsjeepar också ett relativtlågt pris jämfört med stora traditionella personbilar. Stadsjeepar är emellertid ganska sällsyntai andra europeiska storstäder och t ex i New York jämfört med i Stockholm och andra svenskastorstäder.För att förbättra trafiksäkerheten och begränsa de även i övrigt negativa miljöeffekterna avdess fordon bör de likställas med lastbilar i körkortshänseende genom att man sänker gränsenför krav på C-körkort till 2,5 tons totalvikt (inkl last) i stället för nuvarande gräns på 3,5 ton.Utifrån ovanstående yrkar jag:– Att Centerpartiet verkar för att krav på C-körkort införs för motorfordon med över 2,5 tonstotalvikt.– Att enda undantaget görs för utryckningsfordon och taxi.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 29:2011.Motionären tar upp några av de problemen som anses förknippade med så kallade stadsjeepar. 72
 • 151. Distriktsstyrelsen delar i allt väsentligt den problembild som motionären beskriver. Det ärdock tveksamt att en sänkning av viktgränsen för C-behörighet är rätt väg att komma åtproblemet.En sådan förändring skulle inte bara kräva C-körkort för många stadsjeepar utan även försvåraför de som med B-körkort önskar hyra lätt skåpbil i samband med till exempel flytt eller storainköp. Det skulle innebära en obefogad inskränkning i människors frihet att själva ombesörjastörre transporter.Riskerna kring stadsjeepars trafikegenskaper upphör inte för att de i framtiden skulle kräva C-behörighet. Det finns även flera typer av stadsjeepar som väger mindre än 2 500 kg,Trafiksäkerhetsfrågor ligger idag under Trafikverket och det skulle sannolikt vara enklare attTrafikverket fick i uppdrag att se över problematiken kring stadsjeepar och trafiksäkerhet ochföreslå lösningar i de fall man anser det lämpligt.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att anse motionen besvaradAtt sända motionen vidare till Centerpartiets riksdagsgruppAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 30:2011. Sommartid en månad tidigareMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmFör att utnyttja dagsljuset mer bör sommartid börja redan en månad innan vårdagjämningenliksom den nu slutar en månad efter höstdagjämningen. Det innebär också att sommartidenökar från sju till åtta månader vilket ger bättre likformighet i kalendern. Detta system råderredan i USA. Europa kommer troligen att ansluta sig med tiden.Utifrån ovanstående yrkar jag:– Att Centerpartiet verkar för att sommartid inför redan från månadsskiftet februari/mars varjeår, företrädesvis vid samma datum som detta sker i USA och andra europeiska länder.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp. 73
 • 152. Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 30:2011Motionären föreslår att sommartiden ska förlängas med en månad. Sommartid har funnits iSverige sedan 1980. Syftet är att människor ska använda dygnets ljusa timmar i högreutsträckning. Inom EU börjar och slutar sommartid vid samma tidpunkt. Ett EU-direktivreglerar vilka datum sommartid ska införas. Distriktsstyrelsen kan inte se på vilka sättvardagsfriheten skulle öka för människorna med en förlängning av sommartiden.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att avslå första att-satsenAtt bifalla andra och tredje att – satsernaAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 31:2011. Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilarMotionär: Mats Flodin, Centerpartiets Innerstadsavdelning, StockholmIndustrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildasbensin som en biprodukt. I grunden är alltså bensinen i princip gratis. Effekten blir att prisetpå bensin tenderar att bli lägre i förhållande till övriga bränslen när efterfrågan ökar påmarknaden. I nuläget innebär detta att de s.k. miljöbilarna ofta körs på vanlig fossil bensin istället för etanolbränslet E 85. Dessutom tar ju E85-tillverkningen bokstavligen brödet urmunnen på människor och bidrar till att öka livsmedelspriserna, vilket främst drabbarutvecklingsländerna.Slitaget på miljöbilarna är större och livslängden för dem kortare. EU:s 130-gramskrav förutsläpp leder också till mindre bilstorlekar. Men, mindre bilar har normalt långt kortarelivslängd än större och dessutom sämre säkerhet. En Volvo V70/S80 eller SAAB 9-5 harungefär dubbelt så lång livslängd som en småbil. Dessutom har Volvon och SAAB:enbetydligt mer återvinningsbara delar än genomsnittsbilen. Större delen av koldioxidutsläppensker vid tillverkningen, alltså redan innan bilen kommer ut i trafik. Förbrukningen på väg är 74
 • 153. alltså mindre än den som går åt till att tillverka bilen. Därför är det bra att bilen har långlivslängd, förutsatt att den trafiksäker.I en rättvis och industriekologisk kalkyl blir alltså den vanliga svenska bilen det mestmiljövänliga alternativet tillsammans med liknande utländska bilar. Därtill är dessa bilar demest trafiksäkra på marknaden. Sverige är också glesbefolkat och därmed också tillsammansmed Finland långt mer bilberoende än andra EU-länder, som samtliga är tättbefolkade. Lägetliknar för övrigt det som råder i USA, som är lika glesbefolkat som Sverige och Finland.Utifrån ovanstående yrkar jag– Att Centerpartiet verkar för att regler inte införs som missgynnar bilar av den storlek ochmiljövänlighet som krävs i Sverige även om det kräver dispens från EU-regler.– Att Motionen sänds vidare till riksstämman.– Att Motionen sänds till Centerpartiets riksdagsgrupp.Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar 31:2011Motionären gör en rad antaganden som saknar evidensstöd enligt vad distriktsstyrelsen erfar.Bland annat att det finns en viss typ av bil som ”krävs” i Sverige och att livslängden för storabilar är dubbelt så lång som för små bilar.Utsläppen av klimatgaser från transportsektorn måste minska om vi ska nå våra klimatmål.Detta gäller både personbilar och tung trafik. Centerpartiet arbetar konsekvent ochmålmedvetet för att Sverige ska få en större andel miljöbilar. Riksdag och regeringen har ettmål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030.För att nå målet måste olika tekniker och olika drivmedel få utvecklas. Därför anserCenterpartiet att det är viktigt att olika politiska åtgärder utformas teknikneutralt.Motionären tar upp E85. När det gäller etanol och dess klimatpåverkan går det inte attuttrycka sig kategoriskt då etanolen kan produceras på olika sätt. Majsetanolen är till exempeltämligen dålig ur klimatsynpunkt medan den tropiska etanolen som produceras med råvaransockerrör är bättre. 75
 • 154. Olika människor har olika behov när det gäller bilarnas storlek. Därför kommer sannoliktefterfrågan leda till att det finns olika storleksklasser även med de nya teknikerna. Redan nufinns exempel på bilar i alla klasser som drivs på såväl etanol som biogas som el.Distriktsstyrelsen anser dock att det är klimatpåverkan som ska styra eventuella skatter ochförmåner, inte politiska uppfattningar om hur stora bilarna ska vara.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att avslå motionenAtt sända motionen vidare till partistämman i ÅreMotion 32:2011. Statliga bolag bör gå före i energiomställningenMotionär: Cleanteachnätverket via Peter PlatellEUs stora beroende av importerad fossilenergi är problematiskt ur såväl säkerhets- somklimatsynvinkel, och i USA står ökad ”energy security” högt på agendan. Hela vårt modernasamhälle bygger på icke förnybarenergi som transporteras runt i världen trots att i princip allaländer har förnybara energiresurser som räcker för helt energiautonoma samhällen. Att skördaförnybar energi innebär inte bara möjligheter till ökad konkurrens inom energisektorn utanockså lägre sårbarhet, mindre klimatpåverkan, bättre miljö och att hela landet kan leva.Som Centerpartister bejakar vi självfallet marknadsekonomi. Partiet har dock inte tagitställning mot statliga bolag. Så länge vi har statliga bolag måste vi dock ställa oss fråganvarför vi ska ha dem egentligen? Svaret borde bli att statliga bolag ska kunna ta beslut som ärviktiga för alla medborgare men som man inte kan förlita sig på att privata företag ska ta.Varför har vi t.ex. statliga fastighetsägare om de inte kan bidra med något som vilket privatfastighets bolag som helst kan erbjuda?Statliga fastighetsbolag bör gå i spetsen för ett samhälle som utnyttjar den utspridda förnybara energi. Byggnader är en perfekt resurs för att utnyttja förnybar energi och fysiken finns föratt bli helt självförsörjande och generera ett energiöverskott som kan lagras på plats ellersäljas ut på existerande el- eller fjärrvärmenät. När nya statliga byggnader uppförs eller närsådana byggnader genomgår omfattande renoveringar bör det därför undersökas om de kangöras självförsörjande på förnybar energi. Staten ska dock inte välja ut någon eller någraspecifika tekniker utan låta marknaden ta fram billigaste och effektivaste tekniken för s.k. 76
 • 155. plusenergihus. Här kan verktyget teknikupphandling användas. Om det efter en noggrannutredning visar sig att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra en viss byggnadsjälvförsörjande bör en så liten andel köpt energi som möjligt eftersträvas.Förutom att statliga fastighetsbolag bör gå före när det gäller energiomvandling i byggnaderbör det statliga energibolaget Vattenfall investera i småskalig decentraliserad energiteknik ibyggnaderna. En viss del av bolagets vinst borde gå till sådan teknik, inklusiveenergilagringstekniker. I egenskap av både stor nätägare och elhandelsbolag bör Vattenfalldärutöver agera progressivt för att fastighetsägare ska kunna handla med egenproduceradenergi handlas på ett enkelt sätt.Därför yrkar Vi/Centerns Cleantechnätverk på:– Att Centerpartiet agerar för att de statliga fastighetsbolagen ska gå före ienergiomställningen– Att Centerpartiet agerar för att Vattenfall ska investera en viss andel av sin vinst i småskaligdecentraliserad energiteknik för integrering i byggnader– Att Centerpartiet agerar för att Vattenfall ska verka progressivt för att fastighetsägare skakunna handla med egenproducerad energi på ett enkelt sättCleanteachnätverket via Peter PlatellMotionssvar 32:2011.Motionen handlar om att statliga bolag ska stå som förebild vad gäller förnyelsebar energi.Motionärerna föreslår teknikupphandling som metod för att staten ska hålla sig teknikneutral.Motionen tar upp det angelägna i att ställa om till förnyelsebar energi. Så länge staten driverbolag är det av vikt att dessa står som förebilder, framför allt inom energiteknik.Självförsörjning på energisidan är ett mål, men kan inte vara viktigare än brukarperspektivet ibolagets syfte, som anges i ägardirektivet.Vattenfalls ägardirektiv behöver inte regleras ytterligare. Sedan 2010 är det formulerat attVattenfall ska vara ett ledande bolag i klimatomställningen i Europa. Vattenfall ska vara mereffektivt, istället för att expandera. På dessa sätt skulle förtroendet för bolaget återupprättas.Att styra vad den eventuella bolagsvinsten ska gå till rimmar inte väl med Alliansens politik itider då elpriser, nätavgifter och elskatter kritiseras.Att fastighetsägare ska kunna handla med egenproducerad energi är betydelsefullt försjälvförsörjning av el, den framtida totala förnyelsebara energiomställningen, samt hushållensdelaktighet i att ställa om Sverige. Det är inte Vattenfalls roll att möjliggöra detta, utan 77
 • 156. Näringsdepartementet som måste ta initiativ till att slopa elnätsmonopolet, vilket är av storvikt för både priser, valfrihet och en energimarknad med mångfald.Distriktsstyrelsen föreslår därför stämman:Att bifalla första att-satsenAtt avslå andra att-satsenAtt anse tredje att-satsen besvaradAtt sända motionen vidare till partistämman i Åre 78