Instruktørkurs kommune taushetsplikt v1.2

1,026 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Instruktørkurs kommune taushetsplikt v1.2

 1. 1. Norm for informasjonssikkerhet Taushetspliktwww.normen.no |1
 2. 2. Innhold1. Generell del: Hva er taushetsplikt, hvem har taushetsplikt mv?2. Bestemmelser som taushetsplikt i helsepersonelloven3. Kort om taushetsplikt i andre loverwww.normen.no |2
 3. 3. Hva er taushetsplikt?• Stengsel mot kommunikasjon• Passiv og en aktiv side• Lov og avtale• Sikre personvern og tillittwww.normen.no |3
 4. 4. www.normen.no 27.04.11 | Taushetsplikt |4
 5. 5. Hvem har taushetsplikt?• Personlig ansvar • Stillingsbestemt • Yrkesbestemt• Virksomhetens ansvar • Organisering • It-systemer • Opplæringwww.normen.no |5
 6. 6. Hvilke opplysninger er underlagttaushetsplikt?• Opplysninger om personlige forhold • Personopplysninger • Helseopplysninger• Andre opplysninger• Tenk sunn fornuftwww.normen.no |6
 7. 7. www.normen.no 27.04.11 | Taushetsplikt |7
 8. 8. Unntak fra taushetsplikten• Taushetsplikten er ikke absolutt• Behov for kommunikasjon• To kategorier unntak • Opplysningsrett • Opplysnings- og meldepliktwww.normen.no
 9. 9. Brudd på taushetsplikten• Straffbart • Bøter og fengsel inntil 6 måneder, jf straffeloven § 121• Statens helsetilsyn kan gi advarsel, tilbakekall av autorisasjon mv.• Arbeidsrettslige konsekvenserwww.normen.no
 10. 10. Helsepersonelloven – hovedregel § 21 • Helsepersonell har taushetsplikt • Taushetsplikten gjelder også mellom helsepersonell • Opplysninger knyttet til • ”folks legems- og sykdomsforhold” • ”andre personlige forhold”www.normen.no
 11. 11. Forbud mot snoking, jf. § 21a• Generelt forbud• Med mindre: • begrunnet i helsehjelp • administrasjon • særskilt hjemmel• All tilgang skal hendelsesregistrereswww.normen.no | 11
 12. 12. Unntak – samtykke, jf. § 22• For at samtykke skal være gyldig: • Frivillig og informert • Ingen formkrav• Samtykke kan når som helst trekkes tilbake• Hvem kan samtykke? • Myndighetsalder • Barn • Personer som ikke er i stand til å samtykkewww.normen.no
 13. 13. Unntak – forsvarlig helsehjelp • Samarbeidende personell, jf. § 25 • Utlevering av journalopplysninger, jf. § 45 • Til andre som yter helsehjelp • Opplysningene kan gis muntlig, skriftlig.. • Pasienten kan motsette seg utlevering • Mottaker har taushetspliktwww.normen.no
 14. 14. Andre unntak• Dialog mellom helsepersonell og pårørende • Opplysninger som fra før er kjent• Anonyme opplysninger og statistikk• Opplysninger til virksomhetens ledelse: internkontroll og kvalitetssikring (ikke forskning)• Plikt til å gi opplysninger til: • Barnevernet • Sosialtjenesten • Nødetaterwww.normen.no
 15. 15. www.normen.no
 16. 16. Kommunikasjon av helseopplysninger• Opplysninger som er lagret elektronisk• Unntak fra taushetsplikten• Kommunikasjon ved: • Tilgang • Utleveringwww.normen.no
 17. 17. Taushetsplikt etter andre lover • Forvaltningsloven • Personell som utfører oppgaver på vegne av forvaltningen • Noens personlige forhold (unntatt nøytrale personopplysninger) • Unntak • Kommunehelsetjenesteloven • Gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid i kommunens helsetjeneste • Forvaltningsloven gjelderwww.normen.no
 18. 18. Taushetsplikt etter andre lover • Sosialtjenesteloven • Ansatte i sosialtjenesten • Strengere enn forvaltningsloven (også nøytrale personopplysninger er taushetsbelagte) • Helseregisterloven • Alle i helsetjenesten og helseforvaltningen som behandler helseopplysninger elektronisk • Taushetsplikt etter helsepersonelloven og forvaltningslovenwww.normen.no
 19. 19. Regelverksendringer• Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • Under behandling• Viktige endringer • Erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. • Taushetsplikt etter helsepersonellovenwww.normen.no
 20. 20. Oppsummert• Stengsel mot kommunikasjon• Mange unntak• Selvstendig ansvar• Virksomhetens skal tilrettelegge for at ansatte kan ivareta taushetspliktenwww.normen.no

×