Instruktørkurs kommune personvern hdir versjon versjon v 1.0

605 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Instruktørkurs kommune personvern hdir versjon versjon v 1.0

 1. 1. Instruktørkurs – kommuner Personvern – hva er det |
 2. 2. Innhold <ul><ul><li>Hva er personopplysninger? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva er helseopplysninger? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor skal opplysningene sikres? </li></ul></ul><ul><ul><li>Den registrerte har rettigheter (samtykke, innsyn, mv) </li></ul></ul><ul><ul><li>Taushetsplikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt grad av samhandling </li></ul></ul><ul><ul><li>Personvern i hverdagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Spørsmål </li></ul></ul>|
 3. 3. |
 4. 4. Men først…. <ul><li>Hva er personvern? </li></ul><ul><li>Ingen autoritativ definisjon i lovverket </li></ul><ul><li>Begrepet ”personvern” brukes som en upresis samlebetegnelse for det vern som gis privatlivets fred (Jon Bing) </li></ul><ul><li>Personvern er vernet av interessen den enkelte har i å ha kontroll og oversikt over behandlingen av opplysninger om seg selv (Datatilsynet) </li></ul>
 5. 5. Sverige <ul><li>Grunnlovsfestet personvern: </li></ul><ul><li>Varje medborgare skall skyddas mot at hans personliga integritet kränkas genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling </li></ul>
 6. 6. Norsk lovfesting av personvernet <ul><li>1978: Personregisterloven </li></ul><ul><li>Før det: lovtomt </li></ul><ul><li>Men domstolene brøytet vei! </li></ul>
 7. 7. Høyesterettsavgjørelser <ul><li>1952: ”To mistenkelige personer” </li></ul><ul><li>1977: Pasientjournaldommen </li></ul><ul><li>1991: Gatekjøkkendommen </li></ul>
 8. 8. Sentrale lover <ul><li>2000: Personopplysningsloven </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Basert på EF-direktiv 46/95 - harmonisering av personvernet over hele EU/EØS-området </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>2001: Helseregisterloven </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sentrale helseregistre kan kun opprettes ved Stortingets godkjennelse i hvert enkelt tilfelle </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forbud mot tilgang på tvers </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Hva er personopplysninger? <ul><li>Personopplysningsloven: </li></ul><ul><li>” opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” </li></ul><ul><li>Denne enkeltpersonen = ”den registrerte” = pasienten, brukeren, tjenestemottakeren, søkeren ... </li></ul>|
 10. 10. Sensitive personopplysninger <ul><li>Helseforhold </li></ul><ul><li>Seksuelle forhold </li></ul><ul><li>Straffbare forhold </li></ul><ul><li>Opplysninger om etnisitet og religiøse forhold </li></ul><ul><li>Medlemskap i fagforeninger </li></ul>
 11. 11. Hva er helseopplysninger? |
 12. 12. Hvorfor skal opplysningene sikres? <ul><ul><li>Forholdet mellom kommunen og ”borgeren” (som pasient, tjenestemottaker, søker, bruker mv.): </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bygger på tillit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skaper forventninger </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Krever profesjonalitet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Det er et lovkrav </li></ul></ul>|
 13. 13. Hvorfor skal opplysningene sikres? <ul><ul><li>Alminnelige kvalitetskrav </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi sikrer helseopplysninger også fordi vi kan bli stilt til ansvar </li></ul></ul><ul><ul><li>Datatilsynet </li></ul></ul><ul><ul><li>Sanksjoner </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke sanksjoner finnes? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Også: Negativ omtale / omdømme </li></ul></ul>|
 14. 14. |
 15. 15. Den registrerte har rettigheter <ul><ul><li>Samtykke </li></ul></ul><ul><ul><li>Innsyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Retting / sletting </li></ul></ul><ul><ul><li>Andre rettigheter? </li></ul></ul>| <ul><ul><li>Merk: En rett for én = en plikt for en annen </li></ul></ul>
 16. 16. Taushetsplikten <ul><ul><li>Følger av ulike regler, avhengig av situasjon / rolle </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan skape utfordringer: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kryssende hensyn / ”klassisk” dilemma: Alltid riktig å bevare taushet? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilke dilemmaer / erfaringer har dere? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kultur for at taushetsplikten holdes høyt? </li></ul></ul></ul>|
 17. 17. Økt grad av samhandling <ul><li>Bli i stand til å ta i bruk mulighetene </li></ul><ul><ul><li>Individuell plan (innenfor og utenfor kommunen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk av helse- og personopplysninger på tvers </li></ul></ul><ul><ul><li>Taushetsplikt vs. offentlighetsplikt </li></ul></ul><ul><ul><li>Erfaringer? </li></ul></ul><ul><li>Norsk Helsenett </li></ul>|
 18. 18. Personvern i hverdagen <ul><ul><ul><li>Bruk av e-post </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SMS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Henvendelser fra pårørende </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meldingsutveksling via Helsenettet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bruk av video i arbeidet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Håndterbare, praktiske rutiner </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erfaringer? </li></ul></ul></ul>|

×