Foreldremøte 9. trinn Halsen U. Skole 24.04.13

335 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • En forskergruppe fra England har rangert ulike substanser etter hvor skadelige de er. (Nutt et. al 2010) Rangeringen baserer seg på både skader for den enkelte bruker (blått) og skader for andre (rødt). Samlet sett kommer alkohol ut som mest skadelig, fulgt av heroin og crack.Si litt omkring kostnader knyttet til alkoholbruk.
 • Foreldremøte 9. trinn Halsen U. Skole 24.04.13

  1. 1. Foreldremøte Halsen ungdomsskole9. TrinnRus og foreldres betydning24.04.2013
  2. 2. Hvem er viAudun Vårvik; politi, jobbet i mange år med hovedfokus forebygging blantungdomRoar Geving; enhet barn og ungdom, gir tjenester ovenfor barn og ungdommed vekt på forebygging, lavtekseltilbudPoliti og kommunen har et utstrakt samarbeid i forhold til barn og unge.
  3. 3. • Alkoholpolitikk i NorgeNorge fører en streng alkoholpolitikk med kontroll av omsetning, prisregulering og avgifter og ved å haet VinmonopolMålet med alkoholpolitikken i Norge er å redusere negative konsekvenser av bruk og misbruk avalkohol, både for den enkelte og for samfunnet.Høye alkoholavgifter, begrensninger i tilgjengelighet gjennom skjenke- og salgsbevillinger ogVinmonopolet, samt informasjonskampanjer, er viktige virkemidlene i norsk alkoholpolitikk. I forhold tilkonsum sammenlignet med resten av Europa har Norge lyktes med sin politikk.Etter hvert som holdningene i befolkningen ble mer liberale, er det blitt færre restriksjoner. I 1960hadde over halvparten av kommunene ingen legal alkoholomsetning. I dag har alle kommuneralkoholomsetning.Litt over halvparten mener at alkohol er for dyrt i Norge. Men en stor majoritet støtter aldersgrensenefor alkoholsalget, de nåværende promillegrensene og at forbudet mot alkoholreklame opprettholdes.
  4. 4. • Regulering av alkohol lokalt på Stjørdal• Rusmiddelpolitisk handlingsplan, vedtas hvert 4. år.Regulerer alkoholomsetningen i kommunen samtforebyggende arbeid. Planen 2012-2016 har femhovedmål der tre berører barn og unge:Barn og ungdom under 18 år skal ikke hatilgang til alkoholBarn og ungdom under 18 år skal ha et bredtrusfritt tilbud i helgeneBarn og ungdom skal ikke lide under voksnesalkoholbruk
  5. 5. Alkoholforbruket i Norge siste 150 år (1851-2007) (Bore, 2009)
  6. 6. AlkoholTyngrerusmidlerCannabisTobakkER NARKOTIKA MER SKADELIG ENN ALKOHOL?
  7. 7. Endring av alkoholforbruket bruk blant voksne etter alder
  8. 8. Ung-HUNT 1(95-96) til 3 (2006-2008),Stjørdal
  9. 9. Tobakk og rusmidler – alkohol:Hender det du drikker noen form for alkohol?Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke.9641861135327190255075100Aldri/har bare smakt noen få ganger Av og til, men ikke så ofte sommånedligMinst månedlig8. trinn9. trinn10. trinn
  10. 10. Tobakk og rusmidler – regler for alkohol:Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?386111161282255220255075100Ja Nei Vet ikke8. trinn9. trinn10. trinn
  11. 11. Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år:Andel som har brukt ulike rusmidler minst én gang siste 12 måneder32229372878114410 25 50 75 100Brukt andre narkotiskestofferBrukt hasj eller marihuanaSniffet (for eksempel lim)Drukket smuglersprit ellerhjemmebrentDrukket så mye at du har føltdeg tydelig beruset8. trinn9. trinn10. trinn
  12. 12. Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana:Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana?259213958 9830255075100Ja, flere ganger Ja, en gang Nei, aldri8. trinn9. trinn10. trinn
  13. 13. Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana:Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe degstoffet i løpet av to til tre dager?1642 421933483525400255075100Ja Nei Vet ikke8. trinn9. trinn10. trinn
  14. 14. ALKOHOLBRUK BLANT UNGE I STJØRDAL UTFRA OM DE HAR SETTFORELDRENE BERUSET ELLER IKKE (UNG-HUNT 3 2006-2008)
  15. 15. • Foreldres holdninger og væremåteSammenheng mellom foreldres holdninger og barnsalkoholforbrukUngdom ønsker tydelige grenserBåde det foreldre sier og gjør har betydningForeldre påvirker, også i tenårene
  16. 16. • Gode råd til foreldre• Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år-bidrar til å utsette debut-respekter aldersgrensen-ungdom som får alkohol hjemme, drikker mer-oppbevaring av alkohol hjemme
  17. 17. • Snakk med andre foreldre om felles mål oggrenser-bruk foreldremøte-ikke hver redd for å sette grenser til andreungdommer
  18. 18. • Tenk igjennom egne grenser-egne holdninger og grenser ift alkoholbruk, hvaer greit, skal alkohol alltid nytes når vi skal hakos og hygge. Barn og ungdom kopiererforeldrene. Rusfrie soner?-må foreldre i en periode redusere sitt forbruk?
  19. 19. • Vis at du bryr deg-jo mer du vet om hva din tenåring gjør og hvemhan eller hun omgås med, desto mindre drikkerhan/hun. Gjør avtaler, inviter og skapmøteplasser hvor dere har mest mulig oversikt.-grenser viser at du bryr deg.
  20. 20. • NattevandringEn måte og bry seg påBehov for dette, tre stk voksne som vandrerrundt i sentrum, voksne tilstede; gjerne foreldrei en klasse, godtgjørelse. Kontaktperson; BjørnSolberg, bjorn.solberg@stjordal.kommune.no
  21. 21. • Sett tydelige grenser-snakk med ungdom om alkohol, klare grenserhjelper ungdom til å stå i mot gruppepress.-ungdom ønsker grenser-hva er absolutte grenser, hvor kan vi være rause
  22. 22. • Gi en daglig dose med oppmuntring-tenk igjennom hvordan dere gjøre dette, hvorofte
  23. 23. • Forbered dere på at din sønn eller datterkommer beruset hjemHvordan ville du selv bli møtt av voksneHva kan man oppnå
  24. 24. Konsekvens av rådeneØker beskyttelsesfaktorene til deres ungdommerslik at de får en best mulig ungdomstid ogminsker risiko for at ungene deres kommer opp iulykker, utsettes for skader osv.Krever av oss foreldre; ærlighet, humor ogutholdenhet
  25. 25. Handlingsplan mot rus i ungdomsskolenlink under skolenett.noTiltaksmatrise ved følgende situasjoner:• Ved samtale mellom elever når de snakker om situasjoner der dehar vært ruspåvirket• Ved mistanke om bruk av rusmidler• Ved mistanke om at eleven er ruspåvirket her og nå• Ved betroelser om rusmisbruk• Når elev kjøper eller selger rusmidler på skolen
  26. 26. ”oppdragelse er ingen sport for pyser!” Det er – oghar alltid vært – vanskelig å oppdra barn.De færreste unngår å føle at de av og til kommer tilkort. Det eneste en ikke har rett til, er å vike unnafor voksenrollen og foreldrerollen.Men som Ole Paus sier: ”Livet er ikke lett, men likefullt det eneste vi har!”

  ×