Elektronische communicatie in de zorg, 10 april 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Elektronische communicatie in de zorg, 10 april 2013

on

 • 358 views

Presentatie Hans ter Brake tijdens het Nationaal Congres Communicatie in de Zorg, 10-04-2013

Presentatie Hans ter Brake tijdens het Nationaal Congres Communicatie in de Zorg, 10-04-2013

Statistics

Views

Total Views
358
Views on SlideShare
358
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Elektronische communicatie in de zorg, 10 april 2013 Elektronische communicatie in de zorg, 10 april 2013 Presentation Transcript

 • Overzicht elektronische communicatiein de gezondheidszorgHoe veilig is het EPD?10 april 2013
 • 2Agenda …• Overzicht 1983 – 2013 …• Veilig?• Ontwikkelingen vanaf 2013 …
 • 3Elektronische communicatie …Tot aan 1983 vooralcommunicatie per (buizen-) post…• Papier• Diskettes• Tapes• DVD’s• …• Fax• Telefoon, later: SMS, …
 • 4Elektronische communicatie …Vanaf 1983 ‘ZorgMail’ (EDI):• EDIFACT en OZIS• Nationale standaard• Recepten• Lab-uitslagen• 3O berichten• Radiologie-verslagenLater:• Veilige email• Specialistenbrieven• Dienstwaarneming HA• Dienstwaarneming Apo• Ketenzorg• Transmurale berichten• …Eerst via speciale verbindingen,nu ook via het internet.90% van alle elektronische berichten in de zorgsector wordenverzonden via ZorgMail. Jaarlijks worden er op dit momentcirca 60 miljoen berichten verzonden door 12.000 actievedeelnemers.
 • 5Elektronische communicatie …Regionale service providersvoor ZorgMail …Voor (deze en) andere vormenvan communicatie zijn diverseregionale initiatieven ingericht.
 • 6Elektronische communicatie …Vanaf 1992 HL7:• Internationale standaard• Nederlandse Stichting• Officiële NEN-norm• Communicatie binnenziekenhuizen• Tussen EPD/ZIS enafdelingssystemen• Berichten en documenten …Later:• Communicatie tussensystemen binnen alle zorg-organisaties• NICTIZ : versie 3 voorcommunicatie tussenzorgorganisaties via LSPDe HL7 familie van standaarden:• Versie 2.x berichten standaard• Versie 3 berichten standaard• Clinical Document Architecture, CCD/CCR• Electronic Health Record / Personal Health Record (EHR/PHR)• CCOW / Visual Integration• Reference Information Model (RIM)
 • 7Elektronische communicatie …Communicatieserver:• Uitwisselen (HL7) berichtenbinnen zorgorganisatietussen verschillendesystemen• Cloverleaf, Comez, …
 • 8Elektronische communicatie …Vanaf 1993 DICOM:• Internationale standaard• Communicatie van medischebeelden• Elk ziekenhuis heeft PACSvoor opslag encommunicatie van beelden• Vaak in combinatie met HL7voor communiceren vangegevens over beeldenLater:• Regionale uitwisseling vanbeelden
 • 9Elektronische communicatie …Vanaf 2005 LSP:• Landelijke communicatie• LSP is géén EPD …• Standaarden:• AORTA• HL7 versie 3• Huisarts – HAP:huisartswaarneemgegevens• Apotheek – Dienstapotheek:medicatiegegevens• Ong. 400 mln investering• NICTIZ -> standaarden• VZVZ en SCZ -> beheer• Zorgverzekeraars ->financiering• VWS: ‘van het veld ...’Het LSP registreert welke zorgaanbieders van welke patiënt (opbasis van BSN) welke gegevens beschikbaar hebben. Medischegegevens worden niet bij het LSP opgeslagen maar blijven bijde bron: het dossier bij de eigen huisarts of apotheker.Daarnaast wordt opgeslagen welke gegevens, op welk momentdoor welke zorgverlener zijn aangemeld of zijn opgevraagd (dezogenaamde logging).
 • 10LSP is geen EPD …Principe:• Gegevens blijven bij de bron:huisarts of apotheek• Landelijke Verwijsindex(LSP)• Opvragende arts geeft aandat er behandel-overeenkomst is• Patiënt of arts die reedsbehandelrelatie heeft is nietbij autorisatie betrokken• Regionale schotten• Patroonherkenningopvragingen• LoggingHot topics:• Security -> ‘techniek’, net zo goed als de bank, …• Privacy -> ‘gebruik’, wie heeft waarom en wanneer toegang tot welke gegevens?• Opt-in -> toestemming patiënt … generiek/voor alles?• Continuïteit -> wat als systemen uitvallen?Bron: Guido van ‘t NoordendeUZI-pas
 • 11#storING
 • 12Privacy aanvullingen …Alternatieven/Aanvullingen:• Waarneming: point-to-point,cq duidelijk wie of welkewaarnemers toegang krijgen• Ketens/doorverwijzing:gerichte autorisatie,ontsluiting en overdracht• Spoed / noodtoegang:duidelijke definitie van welkegegevens (minimaliteit,noodzakelijkheid): specifiekeopt-in apart van eventueleontsluiting reguliere gegevens• Transparantie en flexibiliteiten keuze voor de patiënt (bijv.pas voor betere beveiliging)• Differentiatie wie voor wat/hoe(specifieke opt-in voorontsluiting voor specifiekdoel)• …Bron: Guido van ‘t NoordendeUZI-paspatiëntpas-pas
 • 13Elektronische communicatie …Vanaf 2007 IHE:• Communicatie binnenzorgorganisatie en opregionaal niveau• Internationale standaard• Nederlandse Stichting• Beschikbaar stellen van beelden verslag:• Radiologie, radio-therapie, cardiologie• Laboratorium• Specialist en huisarts• Maakt gebruik van HL7 enDICOM• Elk jaar vindt er een IHEEuropese ConnectathonplaatsIHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een internationaalsamenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in dezorgsector. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigdestandaarden zoals DICOM en HL7 om specifieke klinische behoeften tenaanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen.Het klinisch proces in kwestie wordt zorgvuldig beschreven. Uitgaandevan deze geschreven Use Case definiëren leveranciers technischespecificaties in de vorm van "integratieprofielen", die een oplossingbieden voor deze interoperabiliteitsproblemen.
 • 14Elektronische communicatie …Vanaf 2007 vele initiatieven:• ZorgDomein: verwijzingen• POINT: transfer• Ksyos: telezorg• Curavista: dagboeken / PGD• …• Landelijke schaal• Private initiatievenZorgDomein ondersteunt het zorgproces en de bijhorende communicatiebinnen en tussen 1e, 2e en 3e lijnszorgverleners. ZorgDomein slaat eenbrug tussen huisartsen en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidzorg,ZBCs, diagnostische centra, laboratoria en andere zorginstellingen.POINT (Punt voor Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers) is heteerste Elektronisch Transferdossier waarmee u via eengemeenschappelijk platform uw patiënten veilig kunt overdragen. De inzetvan POINT levert belangrijke kwalitatieve en kwantitatieve resultaten op.
 • 15Elektronische communicatie metpatiënt …Portalen (vanaf 2004):• Informatie• Afspraken (zelfservice)• E-Consult• Telezorg• Zelfmanagement• …• Mijn-enveld …Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben samenafspraken vastgelegd om vaart te maken met het gebruik vanonline toepassingen in de zorg. eHealth biedt patiënten enartsen de mogelijkheid om via de computer diagnoses testellen, uitslagen te communiceren en informatie uit tewisselen. De afspraken zijn vastgelegd in de NationaleImplementatie Agenda (NIA) eHealth.
 • 16Ontwikkelingen 2013 en verder …Ontwikkelingen in de zorg:• Verbetering kwaliteit, veiligheid en gezondheid• Verlaging kosten• Specialisatie/Concentratie• SamenwerkingBelangrijke onderwerpen:• Laagdrempelig, bereikbaar & beschikbaar• Multidisciplinaire samenwerking• Vooral gericht op chronische aandoeningen• Geïntegreerde eerstelijnszorg/zorggroepen• Wijkgerichte zorg (o.a. dementie)• ‘Keten’zorg (1e lijn, Cure & Care)Nieuwe deelnemers:• Patiënt (en mantel) !!!• Jeugd(gezondheid)zorg• Ambulancedienst• Gemeente !!!• ArbodienstenEn: apps, tablet en mobiel …
 • 17Uit: Boek wet- en regelgeving ICT en Ehealth (NICTIZ)
 • 18Dank voor uw aandacht!Met dank aan:Ron MeijsenTechnisch Directeur SolutionsHans ter Brake0629525292htbrake@vitalinnovators.nlhttp://Hansterbrake.wordpress.com@hansterbrake
 • 19Overzicht standaarden in de zorg …Bron: NICTIZ
 • 20VZVZ en SCZ …