• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
DE conferentie 2012 - HISGIS
 

DE conferentie 2012 - HISGIS

on

 • 489 views

 

Statistics

Views

Total Views
489
Views on SlideShare
406
Embed Views
83

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 83

http://www.den.nl 83

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  DE conferentie 2012 - HISGIS DE conferentie 2012 - HISGIS Presentation Transcript

  • HISGIS: opzet, stand van zaken enhet perspectief voor de uitbouw tot de rest van Nederland J.A. (Hans) Mol, Rotterdam, 4 dec. 2012 Hans Mol , Amsterdam 5 juni 2012
  • Inhoud1.Wat is HISGIS? Vanuit Friesland naar nationaalniveau2.De kerndata: minuutplans en perceelsregisters vanhet oudste Kadaster (1812-1832) (v.b. Fr/Gr)3.Presentatie op de website4.Uitbreiding met extra kaart- en gegevenslagen5.Belang van precieze georeferentie6.Momenteel onder haden: Drenthe en Amsterdam7.Vervolg: Noord-Holland en Gelderland?
  • 1. Wat is HISGIS?GIS staat voor Geografisch Informatiesysteem, HIS uiteraard voorhistorischGIS: combinatie van kaarten en gegevens op het computerscherm,gekoppeld aan een digitale dataset. Te bevragen van de een naar deander.Iedereen gebruikt GIS: historici misschien als laatsten.Groot voordeel: werkt cumulatief (combinatie van kaart- en datalagen; tijden ruimte); daardoor ook koppeling ongelijksoortige informatie.Nadeel: opbouw vraagt een grote investering aan tijd, geld en kennis.Maar de toenemende behoefte aan georeferentieel preciezeinformatie maakt dat die investering op den duur loont.
  • Fryske Akademyproject, loopt als sinds 1997 (Friesland 2005, extensie Friesland 2007; Groningen 2010, Utrecht 2011, Overijssel 2012, Drenthe 2013? Amsterdam 2013)Start bij de kleinste geografische eenheid: het perceel, om tekunnen bouwen van onderop.Basis wordt gevormd door (digitaal ingevoerde) oudstekadastrale minuutplans uit de Franse tijd (1812-1832.Elk perceel daarvan is als polygoon ‘getekend’ (computermatigeverbinding tussen aangeklikte punten), met codering als kapstokvoor informatie.1832-laag is fundering voor nieuwe gegevens- en kaartlagen,zowel naar voren als naar achteren in de tijd.
  • 2. De kerndata van 1832 (eigendoms- en perceelsinformatie)De opbouw: aan de hand vanOosterwierum, een terpdorpje in hetkleiweidegebied tussen Sneek enLeeuwarden, aan de westzijde van devoormalige Middelzee
  • Kerk enomliggendeboerderijenin 1832digitaal =>let op nr. 56 <= De ‘tsjerkebuorren’ in 1832, analoog, op het minuutplan uit de Franse tijd
  • ID Osw B56 namen Kerkvoogdij voornamen Gereformeerde beroepen woonplaatsen Oosterwierum legger_nr 48 soort_eigendom Kerk en Kerkhof srt_eig_norm Begraafplaats inhoudsgrootte 1540 klassering_ongebouwd OnbelastDe kadastrale gegevens (1832) van perceel Osw B56 analoog (uit de OAT of Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) en digitaal (ingevoerd in de database)
  • Een en ander komt dus bij elkaar in hetsysteem, met rechts hier de informatie voor het aangeklikte perceel (de Oldehove)
  • 3. Presentatie op website: www.hisgis.nl Gebruiksrecht voor wetenschappers (eigen GIS); alg. toegang via site; tot dusver 150-200 gebruikers per dagWeergave 1832 in de applicatie, met Bonnekaart (ca. 1930) alstransparante onderlaag en Google maps ter oriëntatie
  • Omdat hetkadaster ookde geschattewaarde perperceel geeft,is daaruit eenaparte laag inhet HISGISgenereren (inguldens perhectare) Boven: Leeuwarden en omgeving; onder; Groningen. Verschillende factoren spelen daarin een rol: bodemkwaliteit en microreliëf (oude kwelderwallen en terpen zijn goed zichtbaar, want met hoge waarde), nabijheid tot economisch centrum etc.
  • 4. Uitbreiding met extra kaart- en gegevenslagenIn principe is alles mogelijk: actuele en historische topkaarten, luchtfoto’s, hoogtekaarten etc. als overlays of basislagen
  • Het blijkt goed mogelijk oudere manuscriptkaarten ‘vast tezetten’ op de 1832-situatie: hier de vroeg 18de-eeuwse gebruiks- en bezitskaart van Den Andel (Gr) Daarvoor: ruwe georeferentie noodzakelijk, met prikken van paspunten
  • Toepassing voor Utrecht: kaart van het (kern)bezit van de Duitse Orde, Balije van Utrecht, juist buiten de muren (landmeterskaart van 1583, gepast op de kadasterkaart van 1832)
  • Hoogtekaart (AHN) is van groot belang. Hier achtergrond voor dereconstructie van kloosterbezit, bijv. van de cisterciënzer abdij Bloemkampmet haar nonnenpriorij Nijeklooster. Dit voor op de inpolderingsgeschiedenisvan het ‘nieuwe land’ tussen Sneek en Bolsward.
  • 5. Het belang van een precieze georeferentie: schaal-, rotatie-, krimp- en rekfouten bij vectorisering Eisen aan historische geodata qua georeferentie worden steeds scherper (archeologie,erfgoedbeheer, waterstaat, milieu etc.). Streven naar tolerantie -2 m. voor binnenstad en -5 buitengebied
  • Links: Giethoorn, onder Walcheren, met afwijkingen als gevolg van ‘eilandkaart’- benadering => las- problemen. 4 punten prikken voldoet absoluut niet.Oplossing: uitleg van kad.minuten op skelet/spinnenweb; vectorisering 1;dan rek en trek op basis vandivers referentiemateriaal =vectorisering 2; dan naarhomogeen bestand (vect. 3)
  • 6. Momenteel onderhanden: Drenthe en Amsterdam Wat is tot dusver beschikbaar? 1. Friesland, 2. Groningen, 3. Utrecht, 4. Overijssel, 5 (een derde Drenthe). Waar wordt aan gewerkt: 1. rest Drenthe, 2. Amsterdam, 3. Rotterdam. Voornemens: Noord-Holland Noord, samenwerking met Zeeland, en GelderlandProject samen met het NIDI. Want Amsterdam biedt een prima casus om 1832-percelen tekoppelen aan de huisnummerregistratie van de bevolkingsregistratie, waardoor ook de bewonersin zicht komen. Basis voor de ruimtelijk precieze ontsluiting van bevolking, bewoning, nijverheidetc. in de 19de eeuw.
  • Prestigeproject Londen: veel data maar weinig GIS, geen presentatie op percelen maar via puntlocaties op topografische kaarten
  • 7. 7. HISGIS 2013/2014: Vervolg in Holland Noord-Holland en Gelderland?Te beginnen met Noord-Holland.Afhankelijk van animo van geïnteresseerdepartijen te participeren.Investering? Ruwweg of minimaal 1-1,5euro per perceel.Mogelijk noordelijkste deel via eenWaddenfonds-constructieGelderland: heeft de OAT-gegevens albeschikbaar, maar vectorisering van500.000 percelen is geen sinecureNoord-Holland: excl. Amsterdam 988minuutplans en 220.000 percelen. Tervergelijking: Friesland heeft ca. 1500minutplans met ca. 300.000 percelen.
  • Verrijkingsperspectieven voor de steden: Alkmaar lijkt goedemogelijkheden te hebben met zijn (nu nog analoge) Historische Kadaster
  • Ook Zuid-Holland heeft prima verrijkingsperspectieven voor de steden, metretrospectiemogelijkheden terug tot in de 16de eeuw: al gerealiseerd voor Delft;mogelijk voor Leiden en Rotterdam (binnenkort verschijnt een HISGIS-versie van Delft)
  • Historisch exacte geodata worden steeds belangrijker: kwestie van investeren ‘The proof of the pudding is in the eating’: probeerwww.hisgis.nl, met een proefbestandje van Amsterdam