Your SlideShare is downloading. ×
0
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Jbom jessy siongers
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Jbom jessy siongers

518

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
518
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Survey onderzoek
  Jessy Siongers
  Onderzoeksgroep TOR
 • 2. Survey-onderzoek
  Survey-onderzoek, enquête-onderzoek, opinie-onderzoek, peiling, poll, ...
  Op systematische wijze worden vragen gesteld aan een (vaak groot) aantal mensen.
  Die vragen meten meningen, motieven, gedrag of andere kenmerken van die mensen
  Vaak gehanteerde methoden
  Face to face
  Postenquêtes
  Online enquêtes
  Schoolenquêtes
  Telefonische enquêtes
 • 3. Het survey-huis
 • 4. De fundering
  Specificatie van het onderzoek
  Verantwoording
  Waarom ga ik onderzoeken?
  Formulering probleemstelling & onderzoeksvragen
  Van concept naar empirische vraag
 • 5. Aandachtspunten
  Geldigheid
  Meet de vraag wat ze bedoeld is te meten?
  Betrouwbaarheid
  Het meetinstrument moet bij herhaalde toepassingen op dezelfde, onveranderd gebleven onderzoekseenheden, hetzelfde resultaat opleveren
 • 6. Specificatie
  Hoe specificatiefouten vermijden?
  Grondige discussie laten aan voorafgaan
  Pretest bij een kleine groep respondenten
  Baseren op bestaande vragenlijsten
  Vb. Onderzoeksinstellingen, APS-survey, Jeugdmonitor, ...
 • 7. Hoeksteen 1: Dekking
  Bij een survey heeft men steeds een doelpopulatie voor ogen
  Steekproefkader nodig:
  Vb. Lijst met jeugdige inwoners in de gemeente
  Vb. Lijst met deelnemers aan activiteiten georganiseerd door organisatie, gemeente, ...
  Vb. Lijst met telefoonnummers
  Vb. Scholenlijst
 • 8. Dekkingsfouten (1)
  Mismatch tussen steekproefkader en doelpopulatie
  Vaak: doelpopulatie niet volledig gedekt
  Vb. Personen zonder email of telefoon
  Vb. Bij schoolenquêtes in uitsluitend het het voltijds regulier onderwijs
  Maar soms ook: “over”dekking
  Vb. scholen: Administratieve vs. reële opdeling
  Vb. Meerdere emailadressen/gsm-nummers van 1 persoon
  Fouten in bestand
  Vb. Volwassenen in jongerenbestand
 • 9. Dekkingsfouten (2)
  Groot risico op dekkingsfouten:
  Websurveys zonder uitnodiging
  vb. Link vanop populaire website
  Commerciële adressenlijsten
 • 10. Hoeksteen 2: Steekproef
  Iedereen bevragen?
  Doorgaans: toevalssteekproef
  Elke persoon uit de onderzoekspopulatie heeft een berekenbare kans om in de steekproef terecht te komen.
 • 11. Hoeksteen 2: Steekproef
  Meest gehanteerde:
  Zuiver toevallige steekproef
  Gestratificeerde toevalssteekproef
  Populatie wordt opgedeeld in een aantal strata en per strata een toevalssteekproef (bv. Opdeling naar leeftijd, geslacht en nationaliteit)
  Disproportioneel gestratificeerde toevalssteekproef
  Bv. Oversampling van allochtonen
  Getrapte steekproeven
  Bv. Eerst steekproef van gemeenten en daarbinnen van jongeren
 • 12. Hoeksteen 2: Steekproef
  Hoe groot moet mijn steekproef zijn?
  Afhankelijk van:
  Heterogeniteit of spreiding van de onderzochte kenmerken
  Betrouwbaarheidsinterval: Gewenste kans op een verkeerde beslissing
  Met een 95% betrouwbaarheidsinterval is er 5% kans dat de werkelijke waarde buiten het opgestelde interval valt maar besluit dat het er binnen valt
  De gewenste nauwkeurigheid of omgekeerd foutenmarge: de grootte van de fout die men wenst toe te laten
  Analysebehoeften
  Complexere analyses: steekproef moet groter zijn naargelang het aantal variabelen en categoriëen van die variabelen
  Beschikbare tijd en middelen
  Steekproefcalculators op internet
  Op basis van heterogeniteit, betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge
  Steekproeven zijn niet per definitie beter omdat ze groter zijn
  Kan zelfs tot grotere fouten leiden
  Wijze waarop steekproef en survey uitgevoerd wordt is belangrijker
 • 13. Hoeksteen 2: Steekproef
 • 14. Item nonrespons
  Eenheid nonrespons
  Vooral problematisch als deze selectief is: onder- en oververtegenwoordiging van groepen
  Bv. Ondervert. van laag opgeleiden, allochtonen
  Oorzaken
  Als verschillende mailings worden voorzien, bereikt men bij postenquêtes een vergelijkbare respons met deze van bij face to face
  Hoeksteen 3: Respons
 • 15. Hoeksteen 3: Respons
  Wat er aan doen?
  Aankondiging van de studie
  Herhaalde contacten (ook bij weigering)
  Vergelijk met populatiegegevens
  Respons en nonrespons op een aantal punten vergelijken (vb. Geslachts- en leeftijdsverdeling)
  Wegingen gebruiken
  Respons onder de 50% 
 • 16. Hoeksteen 4: Meten
  3 (4) bronnen van meetfouten
  De vragenlijst
  Vragen moeten duidelijk zijn en door iedereen op dezelfde manier begrepen
  De respondent
  Onbedoeld: verkeerd begrepen, geheugen
  Bedoeld: bij gevoelige informatie
  Methode van dataverzameling
  (interviewer)
 • 17. Opbouw vragenlijst
  Voorzie de vragenlijst van een algemene inleiding en van de nodige korte introducties bij de verschillende onderdelen
  Overweeg de volgorde van de vragen en de plaats van elke vraag
  Best beginnen en eindigen met niet te moeilijke vragen
  Ook vooraan: meest belangrijke en relevante vragen, vragen die de interesse wekken, vragen die door iedereen kunnen beantwoord worden, gesloten vragen
  Las enkele ontspannende vragen in (bv. Muziek, tv, ...)
  Zorg voor afwisseling
  Vragen die elkaar kunnen beïnvloeden:
  concrete doorgaans niet voor algemene vraag plaatsen
  Specifiek: verschillende aspecten van participatie beoordelen
  Algemeen: Is participatie belangrijk?
  Pas op met doorverwijzingen
  Lengte van de vragenlijst is afhankelijk van methode
  Besteed voldoende tijd aan opmaak van een vragenlijst
 • 18. Algemene aanbevelingen
  Steun op vorig onderzoek
  Check voor betrouwbaarheid
  Vergelijkingsmogelijkheden
  Wel oppassen met veranderende betekenissen
  Vragen moeten begrijpelijk en duidelijk zijn
  Vb. Ontspanningsmogelijkheden ipv recreatieve voorzieningen
  Vragen moeten eenduidig zijn
  Vb. Kan je op je vrienden en familie terugvallen als je problemen hebt?  opdelen in twee vragen
  Geef duiding bij moeilijke of dubbelzinnige begrippen
 • 19. Meten van feitelijke gegevens
  Denk aan relevante achtergrondsvariabelen (leeftijd, geslacht, opleiding (ouders), ...)
  Zoveel mogelijk gesloten vragen
  Tracht zo volledig mogelijk te zijn in je antwoordcategorieën (vermijd “andere”)
  Maak de vragen zo specifiek mogelijk
  Bv. Geef een welomschreven referentieperiode en/of plaatsomschrijving
  Hoeveel keer heb je het afgelopen jaar informatie over culturele activiteiten opgezocht op het internet (nooit, één enkele keer, slechts enkele keren, minstens maandelijks, minstens wekelijks)
  Hoe vaak zoek je informatie over culturele activiteiten op op het internet (nooit, zelden, soms, vaak)
  Maak gebruik van (chronologische) tabellen en lijsten
 • 20. Meten van attitudes
  Mogelijkheden
  Open vragen
  Rangschikkingsvragen
  Gesloten vragen met antwoordmogelijkheden
  Oppassen voor beïnvloeding
  Sociale wenselijkheid
  bv. “Onze preventiedienst heeft een nieuw programma ontwikkeld om jongeren te wijzen op de gevaren van alcohol. De volgende vragen gaan over jouw drankgebruik”
  Toevoeging van positieve of negatieve adjectieven
  Vermijd onderliggende assumpties:
  Vb. Vind je dat omwille van de stijgende jeugdcriminaliteit het skatepark enkel toegankelijk zou mogen gemaakt worden voor jongeren van de gemeente?
  Vermijd dubbele negaties
  Oppassen met restrictieve termen: Verbieden, controleren, beperken, tegengaan
  Vb. Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Leerkrachten mogen niet verboden worden om leerlingen te controleren buiten de schoolpoorten
 • 21.
 • 22. Dus ...
  Elke methode heeft zijn voor- en nadelen
  Veel is afhankelijk van de manier waarop aandacht wordt besteed aan het vermijden van fouten op het vlak van : specificatie, dekking, steekproef, respons en meting

×