3-minutters guide: Slik lykkes du med Lean

892 views

Published on

Den japanske forbedringsfilosofien Lean spres med rekordfart. Nå har metodikken fått solid fotfeste i vidt ulike bransjer som bank og finans, helse, media og ikke minst offentlig sektor. Nøkkelen er at Lean er allmenngyldig og leverer dokumenterte resultater. Men innføringen er ikke noe en gjør halvhjertet. Lær hvordan du unngår fallgruvene og lykkes med Lean.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3-minutters guide: Slik lykkes du med Lean

  1. 1. Tema: Lean è www.steria.no/guide è Slik lykkes du med LEANDen japanske forbedringsfilosofien Lean spres med rekordfart. Nå har metodikken fått solidfotfeste i vidt ulike bransjer som bank og finans, helse, media og ikke minst offentlig sektor.Nøkkelen er at Lean er allmenngyldig og leverer dokumenterte resultater. Men innføringener ikke noe en gjør halvhjertet. Lær hvordan du unngår fallgruvene og lykkes med Lean.è Lean har røtter tilbake til Henry Fords GIR RESULTATER - Lean er ikke en quick-fix eller etsamlebåndsproduksjon, men Lean-filosofien Organisasjoner som lykkes med Lean oppnår prosjekt med en sluttdato, men kre-som vi kjenner den i dag ble utviklet av oppsiktsvekkende resultater på områder som: ver engasjement og langsiktig for-Toyota på 50- og 60-tallet. De ønsket å • Redusert saksbehandlings- og leveransetid pliktelse fra hele organisasjonenoppnå konkurransefordeler overfor ameri- • Bedre ressursutnyttelse og produktivitetkanske bilprodusenter, og Lean bidro til at • Økt kvalitet og reduserte kostnaderToyota etter hvert ble verdens mest lønn- • Økt fleksibilitet og raskere responstid Listen er basert på vår brede erfaring medsomme bilprodusent. • Bedre kunde- og medarbeidertilfredshet Lean-innføring i en lang rekke ulike orga- nisasjoner. De kritiske suksessfaktorene er 7 KRITISKE SUKSESSFAKTORER allmenngyldige og gjelder uavhengig avRIKTIG RESSURSUTNYTTELSE Sterias sju punkt for vellykket Lean-innføring: bransje.Organisasjoner har alltid søkt å optimaliseresine verdiskapende aktiviteter. Likevel viser 1. Identifiser og forstå kundeverdi 1. Identifiser og forstå kundeverdiundersøkelser at hele 90 prosent av tiden i 2. Forstå hva du begir deg ut på Alle organisasjoner har kunder som deen typisk arbeidsprosess ikke skaper verdi. leverer varer eller tjenester til. En sentral 3. Forstå den nye lederrollen egenskap med Lean er et gjennomgåendeHovedformålet med Lean er å skape mer fokus på å øke verdien av leveransene tilav det man ønsker med mindre ressurser 4. Involver og ansvarliggjør ansatte kunden. Et klart bilde av hva din kundeog anstrengelser. Dette oppnås ved å fjerne 5. Kommuniser og informer krever, forventer og verdsetter vil derforunødig arbeid som ikke skaper verdi. Det fungere som et kompass å navigere etterlangsiktige målet er en kultur der kontinu- 6. Mål og dokumenter resultater ved innføring av Lean.erlig forbedring står i sentrum og alleansatte tenker forbedring i sin hverdag. 7. Husk hva Lean ikke er!
  2. 2. 2. Forstå hva du begir deg ut påInnføring av Lean gir større og større gevinstetter hvert som Lean-kompetansen i organi-sasjonen øker. Underveis vil det oppståmuligheter for raske gevinster, men varigeforbedringer oppstår ikke av seg selv. For åsikre økt kundeverdi gjennom forbedrings-arbeid over tid må en kultur for kontinuerligforbedring etableres. Lean er altså ikke etprosjekt med en sluttdato eller en quick-fix,men krever engasjement og langsiktig for-pliktelse fra hele organisasjonen.3. Forstå den nye lederrollenGod forankring og forståelse er essensieltfor at satsingen skal lykkes. De ansatte måikke bare føle at ledelsen støtter satsingen,men at de går i front og viser gjennomegne handlinger og væremåte at Lean eren langsiktig strategi. Både toppledelsenog mellomlederne er dermed nøkkelressurseri Lean og må gis forutsetninger og trygg-het til å ta dette ansvaret. Lean er en helhetlig, kundeorientert filosofi for kontinuerlig forbedring. Den definerer åtte typer ‘sløsing’ og fem sentrale prinsipper. Et sett av velprøvdeLean medfører dessuten andre krav til verktøy og teknikker stilles til rådighet for å fjerne unødig arbeid.ledelsen. En Lean-leder må være tett påbåde Lean-arbeidet og det operative arbei-det. Fokuset vil derfor i større grad være åstøtte de ansatte i deres daglige oppgaverog være bevisst ansvaret om å dyrke frem seg omgivelsene, må man jobbe for at alledet beste i medarbeiderne. er velinformert og spiller på lag. - Like viktig som å fokusere på hva Lean er og hvilke resultater det gir,4. Involver og ansvarliggjør ansatte 6. Mål og dokumenter resultater må du være vite hva Lean ikke er.Lean er mye mer enn teknikker og verktøy For å sikre forankring og engasjement erfor effektivisering. Det er menneskene i det viktig med kontinuerlig synliggjøring avorganisasjonen som gjør endring mulig. resultatene og gevinstene av Lean-arbeidet.Kompetente ansatte med fagkunnskap, Dette forutsetter at det utføres målinger førnærhet til prosessene og kontakt med kun- og etter et forbedringsinitiativ.dene har de beste forutsetningene for åidentifisere muligheter til forbedring og Visuelle metoder for å synliggjøre resulta-gjennomføre disse endringene. ter av Lean-arbeidet kan for eksempel være Lean-tavlen som plasseresstrategiskAnsvarliggjøring av ansatte med kompe- og godt synlig. Kombinert med korte dagligetanse og interesse for forbedringsarbeid oppfølgingsmøter kan dette skape myevil virke motiverende og gi en kickstart på motivasjon og engasjement for det viderearbeidet. Disse vil også opptre som gode forbedringsarbeidet.Lean-ambassadører i organisasjonen. 7. Husk hva Lean ikke er! Like viktig som å forstå hva Lean er og hvilke resultater det gir, er det å være- Det dreier seg ikke om å jobbe bevisst på hva Lean ikke er.hurtigere, men smartere! Lean er ikke: Kontakt • En nedbemanningsmetode • En quick-fix • En målemetode5. Kommuniser og informerPresis og tydelig kommunikasjon er avgjø- HVORDAN KOMME I GANGrende for at alle skal forstå hva innføringen Med god planlegging vil innføring av Leanav Lean innebærer. Lean skaper endring, og kunne gi oppsiktsvekkende gevinster i formendring hvor mål og konsekvens ikke er av økt effektivitet og reduserte kostnader.godt kommunisert skaper ofte misforstå- Stein Utstumoelser og utrygghet. Det er derfor viktig å få seniorrådgiver Start med endringer som gir enkle og raskefrem at Lean ikke dreier seg om å jobbe E-post: steu@steria.no / Tlf: 952 68 810 gevinster og utvid etter hvert. Da lærerhurtigere, men smartere. En ansatt som for- organisasjonen mer om Lean ved å erfare Steria ASstår og ser hensikten med endringen vil ras- det selv og blir klar for å takle stadig stør- Biskop Gunnerus’ gate 14Akere godta denne og tilpasse seg. Husk at re utfordringer. En suksesshistorie på et Postboks 2, N-0051 OSLOdet er først når de ansatte begynner å arbei- tidlig tidspunkt vil gi en god start for Leande på en ny måte at gevinstene kommer. è Gå inn på www.steria.no/guide og i organisasjonen. få tilgang til et helt bibliotek med gratisMed et langsiktig mål om en Lean-kultur 3-minutters guider.og en organisasjon som stadig tilpasser© 2011 Steria AS. Versjon: 2011-11-22

×