Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat? - Irmeli Halinen

2,480 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,703
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat? - Irmeli Halinen

 1. 1. OPS-SEMINAARI TAMPERE Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat? 20.9.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS IRMELI HALINEN
 2. 2. Koulutuksella ja opetuksella on Suomessa hyvät peruspilarit IRMELI HALINEN
 3. 3. Mikä on koulun perustehtävä? Perusopetuslaki 2§ 1 mom. Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. IRMELI HALINEN
 4. 4. Miten opetus tulee järjestää? Perusopetuslaki 3§ 2 ja 3 mom. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. IRMELI HALINEN
 5. 5. Mihin oppilaalla on oikeus? Perusopetuslaki 30§ 1 mom. Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. IRMELI HALINEN
 6. 6. Koulua ympäröivä maailma muuttuu IRMELI HALINEN Teknologia Tiedon määrä ja luonne Luonto Talous Työn luonne Väestö Yhteisöjen monimuotoisuu s
 7. 7. Muutoksen ytimessä • Maailmassa tekemisen, tietämisen ja olemisen rakenteet ja haasteet ovat muuttuneet (Ståhle, 2009) • Tekeminen – kaikki tärkeät ja vaikuttavimmat tulokset syntyvät yhteistyössä ja verkostoissa • Tietäminen – entistä enemmän hajautettu teknisesti ja sosiaalisesti • Oleminen – identiteettimme on koetuksella jatkuvan muutoksen ja globaalien informaatiovirtojen maailmassa IRMELI HALINEN
 8. 8. IRMELI HALINEN Muutos pakottaa miettimään työn lähtökohtia
 9. 9. Mitenkäs minä tämän oikein hahmottaisin? - Ilmaston lämpeneminen - Terrorismi - Talouden globalisaatio - Työelämän muutos - Maahanmuutto - Yhteiskunnan polarisoituminen - Finanssi-, talous- ja velkakriisit - Jokela, Kauhajoki, Utoya - Arabimaiden vallankumoukset - jne. Lähde: Hämäläinen, 2011; O’Hara 2008 IRMELI HALINEN
 10. 10. Mikä on koulun perustehtävä? Perusopetuslaki 2§ 1 mom. Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa- arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. IRMELI HALINEN ? ? ? ??
 11. 11. Miten opetus tulee järjestää? Perusopetuslaki 3§ 2 ja 3 mom. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. IRMELI HALINEN ? ? ?
 12. 12. Mihin oppilaalla on oikeus? Perusopetuslaki 30§ 1 mom. Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. IRMELI HALINEN ? ?
 13. 13. Koulujärjestelmästä ja opetuksesta nouseva muutostarve • Mikä on koulun ja muuttuvan yhteiskunnan suhde? Mikä on koulun kasvatusvastuu? • Mikä on koulussa tapahtuvan oppimisen ja muualla tapahtuvan oppimisen suhde? • Miten koulu voisi olla oppimiseen innostava paikka, jossa oppilaat voivat myös tuntea olonsa hyväksi ja viihtyä? • Mihin suuntaan oppimistulokset kehittyvät – millaista osaamista koulu ”tuottaa”? • Mitä opettajan työ oikeastaan on? IRMELI HALINEN
 14. 14. AN OPEN-ENDED TEACHER ROLE PUPILS WITH SPECIAL NEEDS motivation, interests abilities integration crossing sectoral boundaries ENVIRONMENT knowledge general and specific competencies an expanding learning environment socially active lifelong learning constructing the future MULTICULTURALISM one or several schools customs, norms, religions racism HOMES, FAMILIES social, economic situation new parenthood negotiation skills problem-solving skills SCHOOL COMMUNITY more pluralistic the tradition of ”going it alone” turning the community into a resource leadership TECHNOLOGY new learning environmes educational integration social media New roles for teachers Jouni Välijärvi, Hanasaari 27.8.2013 IRMELI HALINEN
 15. 15. Miksi uudistumista tarvitaan? MIKSI? • Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000- luvun alun jälkeen Globalisoitumisen vaikutus ja kestävän tulevaisuuden haasteet ovat kasvaneet • MITÄ? • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut Tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja • MITEN? • Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa suhteessa toimintaympäristön ja osaamisen muutoksiin IRMELI HALINEN
 16. 16. Uudistumisen tärkeys, onnistumisen edellytykset ja haasteet • Koulun keskeinen rooli - oma vastuu tulevaisuutta muovaavista valinnoista ja teoista • Tulevaisuustyön hyvät lähtökohdat • Selkeä normisto • Toimivat perusteet ja opetussuunnitelmat • Henkilöstön osaaminen, eettinen orientaatio ja sitoutuneisuus • Sisäisten haasteiden tunnistaminen • Kasvatustyön merkitys – hyvinvointi oppimisen edellytyksenä • Oppilaiden rooli • Pedagogiikka • TVT, verkkoympäristöt – digitaalinen oppimisympäristö • Oppiminen ja osaaminen IRMELI HALINEN
 17. 17. Muutoksia lainsäädännös sä IRMELI HALINEN
 18. 18. Muutoksia lainsäädäntöön • Perusopetuslain muutokset • Ei muutoksia oppiaineisiin • Työrauhaa koskevien pykälien uudistaminen • Oppilashuoltoa koskevien pykälien uudistaminen • Perusopetusasetuksen muutos 28.6.2012 • Eri vuosiluokkien vähimmäistuntimäärät muuttuivat • Valtioneuvoston asetuksen muutos 28.6.2012 • Tavoitteet esiopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta, perusopetusta, lisäopetusta sekä aikuisten perusopetusta varten määriteltiin • Perusopetuksen tuntijako oppivelvollisia ja aikuisia varten annettiin – tuntijaolla säädellään vähimmäistuntimäärän (222 vuosiviikkotuntia) jakautuminen eri oppiaineisiin IRMELI HALINEN
 19. 19. Perusopetusasetuksessa määritellyt vähimmäis- tuntimäärät eri vuosiluokilla muuttuivat Perusopetusasetus 3§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Vanha 19 19 23 23 24 24 30 30 30 222 Uusi 19 19 22 24 25 25 29 29 30 222 Opetuksen järjestäjä voi omalla päätöksellään tarjota enemmän opetusta, mutta ei voi alittaa tässä määriteltyä vähimmäistuntimäärää. Perusopetuslaissa määritellyt oppiaineet ovat samat kuin aiemmin IRMELI HALINEN
 20. 20. Valtioneuvoston asetus 422/2012 • Tavoitteet 2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot 4 § Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen • Tuntijako • Nivelvaiheet 2. ja 6. ja 9. luokan lopussa • Lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen • Uskonnon ja oppilaalle valinnaisten tuntien määrä vähenee • Kielenopetuksen painopistettä alemmille luokille • Ympäristöoppi integroituna kokonaisuutena 6. luokan loppuun asti IRMELI HALINEN
 21. 21. Opetussuunnitelmalla on keskeinen rooli ohjausjärjestelmässä IRMELI HALINEN
 22. 22. IRMELI HALINEN LAIT, ASETUKSET PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VALTIONEUVOSTON ASETUKSET OPETUS JA OPISKELU Suomalainen koulutuksen ohjausjärjestelmä OPPIMINEN
 23. 23. Opetussuunnitelman perusteet 2014 Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 422/2012 Perusopetuslaki ja -asetus Paikalliset tarpeet ja linjaukset PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma Laatukriteerit IRMELI HALINEN
 24. 24. Opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman asema on määritelty laissa PL 3 § Opetuksen järjestämisen perusteet Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin tässä laissa säädetään. … PL 14 § Tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet Valtioneuvosto päättää … (tuntijako) Opetushallitus päättää … (opetussuunnitelman perusteet). PL 15 § Opetussuunnitelma Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua opetusta varten opetussuunnitelma. … IRMELI HALINEN
 25. 25. Opetussuunnitelma oppimisen polun rakentajana ja pedagogisena työkaluna Oppilaan oppimiseen ja kasvuun liittyvät tarpeet Koulutukselle asetetut tavoitteet Opetus ja ohjaus Oppilaan arviointi Oppimisen ja koulunkäyn- nin tuki KOULUN TOIMINTA- KULTTUURI IRMELI HALINEN OPPIMIS- YMPÄRISTÖ Oppimiselle ja kasvulle asetetut tavoitteet Arvoperusta ja oppimiskäsitys
 26. 26. Opetussuunnitelma strategisena työkaluna Opetussuunnitelma Vuosi- suunni- telma Oppimissuun- nitelma ja HOJKS Kunnan ja valtakunnalliset strategiat Esiopetus, toiset koulut Huoltajat ja muut yhteistyökumppanit Pedagogisen johtajuuden ja ammatillisen kehittymisen työkalu IRMELI HALINEN
 27. 27. Arvot, tehtävä ja tavoitteet Oppimiskäsitys, toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Oppiaineet Oppiaineet Oppiaineet OPETUSSUUNNITELMA KOULUTYÖN KARTTANA Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet Oppimisenjakouluntoiminnanarviointi Ohjaus, Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, Oppilashuolto Yhteistyö Tuntijako Kieliohjelma Tietostrategia IRMELI HALINEN
 28. 28. Opetussuunnitelman perusteiden laadinta OPS2016 IRMELI HALINEN
 29. 29. http://www.oph.fi/ops2016 • Etusivun uutiset • Tavoitteet • Aikataulu • Työryhmät • Paikallisen työn tuki • Luonnokset • Blogi IRMELI HALINEN
 30. 30. Yleissivistävä koulutus uudistuu • Yleissivistävän koulutuksen kaikki asteet ovat tarkasteltavana – tavoitteet, tuntijaot, opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat • Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa kasvun ja oppimisen jatkumoa varhaisvuosista toisen asteen koulutuksen loppuun • Esiopetuksen velvoittavuutta ja oppivelvollisuuden pidentämistä vuodella selvitetään • Vuoropuhelu ammatillisen koulutuksen kanssa on välttämätöntä 30
 31. 31. Uudistuksessa ratkaistavia kysymyksiä • Mitä on tulevaisuuden sivistys? Millaista osaamista tarvitaan? Miten työskennellen voitaisiin parhaiten edistää oppimista ja osaamisen kehittymistä? SUUNTA • Miten muutos toteutuu kuntien ja koulujen toimintakulttuurissa sekä jokaisella oppitunnilla? Oman näkemyksen ja tahtotilan merkitys. TOIMINTA • Millaisia taitoja opettajat ja koulun muu henkilöstö tarvitsee? OSAAMINEN • Mikä on opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman merkitys opettajan ja kouluyhteisön työn ohjaajana ja tukijana? NORMIT IRMELI HALINEN
 32. 32. Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012 - 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Esi-, perus- ja lisä- opetuksen opsin perusteet Lukion opsin perusteet Aikuisten perusopetuksen perusteet ja aikuisten lukiokoulutuksen perusteet Taiteen perusopetuksen perusteet Paikallinen ops Paikallinen ops Paikalli- nen ops Paikalliset opsit Lukioon valmistava Paikallinen ops IRMELI HALINEN
 33. 33. Yhteistyöhön perustuva ja avoin valmisteluprosessi • Perusteita laativat monialaiset työryhmät, joista jokaisella on tukenaan sähköiset kommentointiryhmät • Opetuksen järjestäjiltä pyydetään palaute ja Opetushallituksen verkkosivuilla on avoin kommentointi- mahdollisuus kolmesti valmisteluprosessin aikana • Marraskuu 2012 - yleiset linjaukset • Syyskuun alku 2013 - esiopetus • Huhtikuu 2014 - perusopetus ja lisäopetus • Keskeisiltä sidosryhmiltä pyydetään viralliset lausunnot uusista opetussuunnitelman perusteista syksyn 2014 aikana IRMELI HALINEN
 34. 34. Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN
 35. 35. Uudistuksen keskeinen tavoite Luodaan yhdessä paremmat edellytykset koulun kasvatus- ja opetustyölle kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle kestävälle tulevaisuudelle IRMELI HALINEN
 36. 36. Mitä? Miten? Uudistuksen ydin Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka * edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta * vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa * edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä * luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan Miksi? IRMELI HALINEN
 37. 37. Mitä? Miten? • Jos haluat vahvistaa uteliaisuutta, salli kyseleminen • Jos haluat kehittää ongelmanratkaisutaitoa, kytke asiat tosielämän ongelmiin ja kannusta oppilaita etsimään ratkaisuja yhdessä • Jos haluat edistää ymmärrystä, liitä eri oppiaineisiin kuuluvia asioita toisiinsa • Jos haluat kasvattaa yhteiskuntaa rakentavia kansalaisia, edistä kaikkien mukanaoloa ja osallistumista, anna tilaisuuksia vaikuttaa ja edistä myönteistä - ei kielteistä - kriittistä ajattelua • Jos haluat vahvistaa oppijan itsetuntoa ja oppimismotivaatiota, anna rakentavaa ja rehellistä palautetta. Älä koskaan nolaa oppijaa. KYSE ON SIIS TOIMINTAKULTTUURIN JA PEDAGOGIIKAN MUUTOKSESTA IRMELI HALINEN (Marita Ahon tekstiä mukaellen)
 38. 38. Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) • Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan • Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet • Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen • Oppimisen ja osaamisen määrittely • Oppimiskäsitys ja sen ilmeneminen mm. oppimisympäristöissä, työtavoissa ja oppiaineiden opetuksessa • Tavoitteiden merkitys, laaja-alainen osaaminen • Aihekokonaisuuksista oppimiskokonaisuuksiin IRMELI HALINEN
 39. 39. Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (2) • Tapa toimia • Toimintakulttuuri, työtavat ja oppimisympäristö • Oppimisen arviointi • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto • Perusopetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen • Vahva tuki paikallisen opetussuunnitelman laadintaan • Vahva yleinen osa • Koulutyön järjestämistä ohjaavat yhtenäiset periaatteet • Siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet • Kestävä elämäntapa ja hyvinvointi kaikkia alueita yhdistävinä tavoitteina IRMELI HALINEN
 40. 40. Perustemuutokset pähkinänkuoressa 1 Luku 1: • Paikallinen opetussuunnitelma osana koulutuksen ohjausjärjestelmää, sen luonne ja tehtävä • Opetussuunnitelman laadinnan lähtökohdat ja periaatteet, arviointi ja jatkuva kehittäminen Luku 2: • Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet • Opetuksen arvoperusta • Oppimiskäsitys IRMELI HALINEN
 41. 41. Muistilappu 1 Velvoitteet näkyviin • Lait ja asetukset • Suomen solmimat sopimukset, kuten esim. • Lasten oikeuksien sopimus • Salamancan julistus jne. Arvoperusta vahvistuu • Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään oppimiseen ja opetukseen • Sivistyskäsitys ja suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Oppimiskäsityksen kuvaus ottaa huomioon uusimman tutkimuksen ja konkretisoituu • koulutyön kaikilla alueilla • oppiaineiden tavoitteissa, joissa korostuu miten – näkökulma Korostaa yhdessä tekemisen, kokemusten ja tunteiden, kuten ilon merkitystä oppimisessa IRMELI HALINEN
 42. 42. Oppimisen ilo voisi syntyä ihmettelystä 42 Kaunein ja syvin tunne minkä voimme kokea on salaperäisyyden tunne. Se on kaiken todellisen taiteen ja tieteen lähtökohta. Se jolle tämä tunne on vieras on kuin kuollut. (Albert Einstein) Unelma
 43. 43. Perustemuutokset pähkinänkuoressa 2 Luku 3: • Perusopetuksen tehtävä • Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet • Tavoitteista johdetut laaja-alaisen osaamisen kuvaukset Luku 4: • Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri • Opetuksen eheyttäminen ja oppimiskokonaisuudet IRMELI HALINEN
 44. 44. Muistilappu 2 Perusopetuksen tehtävä • Kuvataan aiempaa tarkemmin – perusopetus osana kasvun ja oppimisen jatkumoa • Sivistystehtävä, kulttuuritehtävä, yhteiskunnallinen tehtävä • Kasvatustehtävä ja opetustehtävä – kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, valmius muutoksen kohtaamiseen • Laajan yleissivistyksen perusta, oppivelvollisuuden suorittaminen, hyvät edellytykset toisen asteen opintoihin Perusopetuksen tavoitteet • Valtioneuvoston tavoitteet todentuvat perusteiden eri osa-aluilla • Tavoitteista johdetaan ensimmäistä kertaa laaja- alaisen osaamisen kuvaukset IRMELI HALINEN
 45. 45. Muistilappu 3 Mitä on laaja-alainen osaaminen? Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden, toimintakyvyn ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta Tukee opetuksen eheyttämistä. Kuvataan koulun ja opettajan toiminnalle asettuvina tavoitteina, ei suoraan oppilaiden osaamis- vaatimuksina. Osaamisen tavoitteet täsmennetään vuosiluokka-kokonaisuuksittain Mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen keskeiset alueet? • Ajattelu ja oppiminen • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot • Monilukutaito • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen • Työelämätaidot ja yrittäjyys • Osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus IRMELI HALINEN
 46. 46. Se, mitä opiskeltaisiin, auttaisi ymmärtämään maailmaa ja itseä “Help kids know how to make meaning and sense of what they are learning so they can see who they are.” KT Mary Helen Immordino-Yang
 47. 47. Muistilappu 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri Korostetaan toimintakulttuurin merkitystä ja jatkuvaa muotoutumista. Linjaukset tukevat arvoperustan ja tehtävän toteutumista sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Opetuksen eheyttäminen ja oppimiskokonaisuudet Perusopetus on opetus- suunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäinen kokonaisuus Olennaista on oppilaan oppimiskokemus Oppiaineiden ja muun koulutyön yhteistyönä rakennetaan oppimiskokonaisuuksia, joiden tavoitteet sekä suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet määritellään perusteissa ja joista päätetään paikallisesti. IRMELI HALINEN
 48. 48. Toimintakulttuuri perusteluonnoksessa Oppiva yhteisö Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen Monipuolinen työskentely Vuorovaikutus ja osallisuus Hyvinvointi Turvallinen arki Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus IRMELI HALINEN
 49. 49. Unelma…. Päivä olisi täynnä monenlaista yhdessä tekemistä ja toisilta oppimista… …erilaisissa oppimisympäristöissä
 50. 50. Päivä olisi turvallinen ja yhteisön jokainen jäsen tärkeä. Eri-ikäiset oppisivat toisiltaan. Siinä olisi tilaa myös tunteille ja niiden käsittelylle Unelma
 51. 51. Perustemuutokset pähkinänkuoressa 3 Luku 5: • Koulutyön käytännön järjestäminen • Yhteinen vastuu hyvästä koulupäivästä • Yhteistyö • Oppimisympäristöt • Työtavat • Opetuksen järjestäminen eri tilanteissa • Perusopetusta tukeva muu toiminta Luku 6: • Arviointi ja palaute osana oppimista IRMELI HALINEN
 52. 52. Muistilappu 5 Koulutyön järjestäminen Järjestämisessä otetaan huomioon • Lisääntyvä yhteistyön tarve • Oppilaiden rooli ja osallistuminen • Koulun kaiken toiminnan kasvattava ja ohjaava vaikutus • Monipuolisten oppimis- ympäristöjen ja työtapojen tärkeys ja esim. etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen mahdollisuudet Oppimisen arviointi Oppilaan arvioinnin merkitystä oppimisprosessissa avataan selkeämmin • Oppilaan arvioinnista oppimista tukevaan arviointiin ja arvioinnin näkemiseen osana oppimista • Arviointikulttuuri on osa toimintakulttuuria • Monipuolisen näytön ja palautteenannon merkitys • Päättöarvosanan muodostumisen ja päättöarvioinnin kriteerien selkeyttäminen IRMELI HALINEN
 53. 53. Perustemuutokset pähkinänkuoressa 4 Luvut 7 - 11 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki • Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen • Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus • Vieraskielinen opetus ja kotimaisten kielten kielikylpy • Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva opetus IRMELI HALINEN
 54. 54. Perustemuutokset pähkinänkuoressa 5 Luvut 12 - 14 • Vuosiluokista muodostuvat oppimiskokonaisuudet • 1-2, 3-6, 7 -9 • Siirtymävaihe • Vuosiluokkakokonaisuuden erityinen tehtävä • Laaja-alainen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksittain • Ko. vuosiluokkien aikana opiskeltavien oppiaineiden osuudet IRMELI HALINEN
 55. 55. Jokainen voisi tulla hyväksytyksi omana itsenään, saisi apua oppimiseensa ja löytäisi oman lahjakkuutensa. Jokainen saisi mahdollisuuden kasvaa sivistyneeksi ja vastuulliseksi ihmiseksi…
 56. 56. Paikallisen opetussuunnitelma- työn merkitys IRMELI HALINEN
 57. 57. Opetussuunnitelmatyön merkitys Opetussuunnitelmaprosessissa on mahdollisuus pohtia koulutyötä ja opetusta yhdessä ja organisoidusti: Missä ollaan nyt? Mistä halutaan pois? Mitä kohti halutaan mennä? Mitä pitäisi tehdä? IRMELI HALINEN 57
 58. 58. Opetussuunnitelmatyön merkitys • Opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen tarjoaa yhteisen viitekehyksen, ajan ja rakenteet ympäröivän maailman muutoksen pohdintaan sekä koulun ja opetuksen kehittämiseen. • Koulutus sekä rakentaa tulevaisuutta että vastaa tulevaisuuden haasteisiin. • Muutoksessa tarvitaan hyvää johtajuutta ja paljon yhteistä ajattelua. 58
 59. 59. Hyvin johdettu opetussuunnitelmaprosessi Normiperustaisuus Tietoperustaisuus Tulevaisuussuuntautuneisuus Suunnitelmallisuus, selkeys, rauhallinen eteneminen Avoimuus, vuorovaikutteisuus ja osallisuus Yhteinen näkemys Luottamus ja sitoutuminen
 60. 60. Paikallisesti ratkaistavia asioita • Miten työ organisoidaan ja resursoidaan • Miten yhteistyö rakennetaan – miten erityisesti oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan • Miten määritellään opetuksen arvoperusta ja tehtävä • Miten pohditaan oppimiskäsityksen vaikutusta • Miten opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet täsmennetään; erityisesti laaja-alainen osaaminen • Miten oma toimintakulttuuri linjataan • Miten toimintakulttuuri toteutuu koulutyön käytännön järjestämisessä • Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto järjestetään • Miten oppilaan arviointi toteutetaan ja turvataan sen yhdenvertainen toteutuminen • Miten kieli- ja kulttuuriryhmien opetus järjestetään • Miten siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet toimivat • Miten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja jaetaan vuosiluokittainIRMELI HALINEN
 61. 61. Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) • Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä • Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä ennen 1.8.2016 siten, että syyslukukauden 2016 alusta voidaan siirtyä uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen IRMELI HALINEN
 62. 62. ”Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän” IRMELI HALINEN
 63. 63. Mikään tuuli ei ole suotuisa sille, joka ei tiedä minne on menossa (Seneca) 63
 64. 64. KIITOS! 64 Muutamakin askel eteenpäin kohti oppivaa ja hyvinvoivaa koulua on tärkeä…

×