Möödunud ja eelseisvast 10 aastast Euroopa statistikamaailmas

919 views
740 views

Published on

Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe ettekanne "Möödunud ja eelseisvast 10 aastast Euroopa statistikamaailmas" Statistikaameti konverentsil "Eesti statistika luubi all" 20.10.2010

Vt konverentsi kohta lähemalt http://www.stat.ee/49732

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Möödunud ja eelseisvast 10 aastast Euroopa statistikamaailmas

 1. 1. Möödunud ja eelseisvast 10 aastast Euroopa statistikamaailmas Konverents “Eesti statistika luubi all” 20.10.2010 Tuulikki Sillajõe Statistikaameti peadirektori asetäitja
 2. 2. Ülevaade <ul><li>Euroopa statistikasüsteem </li></ul><ul><li>Valitud momente möödunud kümnendist </li></ul><ul><ul><li>EL laienemine (2004) </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa statistika tegevusjuhis (2005) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kraakovi tegevusplaan (2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>Üldine statistika äriprotsessi mudel (2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa uus statistikamäärus (2009) </li></ul></ul><ul><li>Järgmise kümnendi visioon (2010) </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 3. 3. Euroopa statistikasüsteem (ESS) <ul><li>… on partnerlus ühenduse statistikaasutuse (komisjon (Eurostat)), riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste vahel, kes vastutavad igas liikmesriigis Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest. </li></ul><ul><li>… on tekkinud aegamööda, eesmärgiga teha Euroopa kohta võrreldavat statistikat. </li></ul><ul><li>Liikmesriikide statistikaametite roll on teha statistikat siseriiklikeks ja EL vajadusteks. </li></ul><ul><li>Eurostati roll on juhtida statistika harmoneerimist. </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 4. 4. Euroopa statistikasüsteemi osad Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas 20.10.2010
 5. 5. Euroopa statistikasüsteemi osad Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas 20.10.2010
 6. 6. Eurostati peadirektorid <ul><li>1952–1966 Rolf Wagenführ (DE) </li></ul><ul><li>1966–1973 Raymond Dumas (FR) </li></ul><ul><li>1973–1977 Jaques Mayer (FR) </li></ul><ul><li>1977–1982 Aage Dornonville de la Cour (DK) </li></ul><ul><li>1982–1984 Pieter de Geus (NL) </li></ul><ul><li>1984–1987 Silvio Ronchetti (IT) </li></ul><ul><li>1987–2003 Yves Franchet (FR) </li></ul><ul><li>2003–2004 Michel Vanden Abeele (BE) </li></ul><ul><li>2004–2006 Günther Hahnreich (AT) </li></ul><ul><li>2006–2008 Hervé Carré (FR) </li></ul><ul><li>2008 – Walter Radermacher (DE) </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 7. 7. Euroopa Liidu laienemine <ul><li>Integreerumine algas 90ndate alguses </li></ul><ul><li>acquis communautaire rakendamine kandidaatriikides </li></ul><ul><li>1. mail 2004 ühines Euroopa Liiduga kümme uut liikmesriiki — Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Kaks aastat ja kaheksa kuud hiljem, 1. jaanuaril 2007 tervitas EL veel kaht uut liiget — Bulgaariat ja Rumeeniat. </li></ul>Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas 20.10.2010
 8. 8. Euroopa statistika tegevusjuhis <ul><li>võttis vastu liikmesriikide statistikaametite juhtidest koosnev komitee 25.02.2005 </li></ul><ul><li>koosneb 15 põhimõttest </li></ul><ul><ul><li>institutsiooniline keskkond (1 –6) </li></ul></ul><ul><ul><li>statistika protsessid (7–10) </li></ul></ul><ul><ul><li>statistika väljund (11–15) </li></ul></ul><ul><li>iga põhimõtte kohta näitajad </li></ul><ul><li>järgima on kohustunud EL valitsemis- ja statistikaasutused </li></ul><ul><ul><li>enesehindamine 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>eksperthindamine 2006–2008 </li></ul></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 9. 9. Euroopa statistika tegevusjuhis 20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 10. 10. Erialane sõltumatus <ul><li>Statistika usaldatavuse tagab statistikaasutuste erialane sõltumatus poliitilistest, teistest regulatiiv- ja haldusüksustest ja -asutustest ning erasektorist. </li></ul><ul><li>statistikaasutuse juht on piisavalt kõrge ametnik, tagamaks ligipääsu poliitilistele ning haldusasutustele kõrgeimal tasemel </li></ul><ul><li>statistikaprogramm avaldatakse ning perioodilistes aruannetes kirjeldatakse tehtud edusamme </li></ul><ul><li>statistika avaldatakse poliitilistest avaldustest eraldi </li></ul><ul><li>statistikaasutus kommenteerib avalikult riikliku statistika kritiseerimist ja väärkasutamist </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 11. 11. Volitus andmete kogumiseks <ul><li>S tatistikaasutustel peab olema selge juriidiline volitus teabe kogumiseks statistilistel eesmärkidel. Seadusega võib haldusasutusi, ettevõtteid, kodumaja-pidamisi ja üldsust kohustada statistikaasutuse nõudel võimaldama ligipääsu andmetele või esitama andmeid Euroopa statistilistel eesmärkidel. </li></ul><ul><li>õigus kasutada administratiivandmeid on seadusega sätestatud </li></ul><ul><li>õigus nõuda andmete esitamist on seadusega sätestatud </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 12. 12. Statistiline konfidentsiaalsus <ul><li>koosneb kolmest võrdselt olulisest komponendist: </li></ul><ul><li>üksikute statistiliste üksustega seotud andmete kaitse (võrdselt nii füüsilise kui ka juriidilise isiku puhul); </li></ul><ul><li>riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete muudeks kui statistilisteks eesmärkideks kasutamise keeld; </li></ul><ul><li>riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete ebaseadusliku levitamise keeld. </li></ul><ul><li>Kõik kolm kehtivad alaliselt. </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 13. 13. Kraakovi DGINS konverents <ul><li>toimus 21.–22.09.2006 </li></ul><ul><li>teema Making the system work </li></ul><ul><li>koostas tegevusplaani , mille alusel moodustati kolm rakkerühma tööks kolmes suunas </li></ul><ul><ul><li>Euroopa statistikasüsteemi õiguslik ja institutsiooniline raamistik (NL) </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa statistika ees seisvad väljakutsed (FI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ressursijuhtimine ja statistikaprogrammi planeerimine Euroopa statistikasüsteemis (DE) </li></ul></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 14. 14. ÜRO üldine statistika äriprotsessi mudel 20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 15. 15. Milleks mudel? <ul><li>et selgelt kirjeldada ja kaardistada statistika tegemist </li></ul><ul><li>et standardiseerida terminoloogiat </li></ul><ul><li>et võrrelda protsesse eri organisatsioonides </li></ul><ul><li>et leida sünergiat protsesside vahel </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 16. 16. Mudeli struktuur Protsess Etapid Alam-protsessid ( kirjeldus ) 20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 17. 17. 20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 18. 18. Mudeli seos Euroopa statistika tegevusjuhisega Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas 20.10.2010
 19. 19. Mudeli seos Euroopa statistika tegevusjuhisega Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas 20.10.2010
 20. 20. Euroopa uus statistikamäärus <ul><li>Vastu võetud 11.03.2009 (EÜ 223/2009) </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 21. 21. Uusi momente EL statistikamääruses (I) <ul><li>artikkel 4 loob õigusliku aluse ESS-le, mis seni toimis mitteformaalselt; </li></ul><ul><li>artiklid 5 ja 6 tugevdavad vastavalt statistikaametite ja Eurostati rolli; </li></ul><ul><li>artikkel 6d asendab statistikaprogrammi komitee ESS komiteega, mis võtab üle ka konfidentsiaalsuskomitee ülesanded; </li></ul><ul><li>artikkel 11 teeb Euroopa statistika tegevusjuhisel rakendamise kohustuslikuks; </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 22. 22. Uusi momente EL statistikamääruses (II) <ul><li>artikkel 12 sätestab statistika kvaliteedikriteeriumid, jättes sihtväärtuste ja miinimumstandardite kehtestamise valdkondlikesse õigusaktidesse; </li></ul><ul><li>artikkel 15 loob õigusliku aluse koostöövõrgustikele, s.t ESSnetile; </li></ul><ul><li>artikkel 16 loob õigusliku aluse Euroopa statistika meetodile; </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 23. 23. Uusi momente EL statistikamääruses (III) <ul><li>artikkel 19 loob õigusliku aluse avalikuks kasutamiseks mõeldud andmefailide tegemiseks; </li></ul><ul><li>lubatud on ka identifitseeritavate üksikandmete vahetamine eri riikliku statistika tegijate vahel (artikkel 21(1)) ning ESS ja Euroopa Keskpanga statistikasüsteemi vahel (artikkel 21(2)) ning on sätestatud üksikandmete teadusuuringuteks andmise tingimused (artikkel 23); </li></ul><ul><li>artikkel 22 käsitleb konfidentsiaalsete andmete kaitset Euroopa Komisjonis. </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 24. 24. Euroopa statistika prioriteedid <ul><li>Teha statistikat järgmistes valdkondades </li></ul><ul><li>globaliseerumine </li></ul><ul><li>demograafilise olukorra muutumine ja migratsioon </li></ul><ul><li>teadmus ja kommunikatsioon </li></ul><ul><li>kliimamuutused ja loodusressursside kaitse </li></ul><ul><li>Töötati välja 8 soovitust ja 29 tegevust nende raames. </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 25. 25. ESS peab … <ul><li>tugevdama strateegilist juhtimist; </li></ul><ul><li>püüdlema eri statistikavaldkondades kasutatavate mõistete ühtlustamise poole; </li></ul><ul><li>panema rohkem ressursse kombineeritud andmeallikatega seotud metoodilisele tööle; </li></ul><ul><li>pöörama enam tähelepanu ühisele hästi planeeritud ja suunatud kommunikatsioonile; </li></ul><ul><li>edendama riikliku statistika usaldusväärsust (kvaliteedi mõõtmine); </li></ul><ul><li>tugevdama oma rahvusvahelist positsiooni; </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 26. 26. ESS peab … <ul><li>looma ESS võimekuse tarbijate uute vajaduste rahuldamiseks kiirete lahenduste leidmiseks; </li></ul><ul><li>suurendama statistika tootmise tõhusust ( efficiency ), </li></ul><ul><ul><li>propageerides protsesside ja meetodite edasist standardiseerimist, </li></ul></ul><ul><ul><li>liikudes uuringukeskselt andmekogumiselt kogutud andmete kasutamisele mitmesuguse statistika tegemiseks, </li></ul></ul><ul><ul><li>tehes enam koostööd statistikaametite ja keskpankade vahel riikideülestelt ettevõtetelt andmekogumise puhul jms. </li></ul></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 27. 27. ESS ühisstrateegia <ul><li>Euroopa Komisjoni kommunikatsioon 404/2009 Euroopa statistika järgmise dekaadi visioon </li></ul><ul><li>Euroopa statistikasüsteemi komitee ESSC kiitis mais 2010 heaks ESS ühisstrateegia </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 28. 28. Ühisstrateegia põhimõtteid (I) <ul><li>Statistikasüsteem on infrastruktuur, mille põhieesmärk demokraatlikus ühiskonnas on rahuldada tarbijate infovajadust otsuste tegemisel. </li></ul><ul><li>Statistikatarbijate üha suurenevate vajaduste rahuldamine piiratud ressurssidega ja andmeesitajate koormust vähendades on võimalik üksnes, suurendades statistika tootmise tõhusust. </li></ul><ul><li>Ühisstrateegia rakendamise tegevused on aastases ja mitmeaastases statistikaprogrammis. </li></ul><ul><li>Ühisstrateegiat arvestades koostatakse 2013. aastal algav mitmeaastane statistikaprogramm. </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 29. 29. Ühisstrateegia põhimõtted (II) <ul><li>Statistika tootmisprotsessi moderniseerimine põhineb integreerimisel, standardiseerimisel ja ühiste IKT-vahendite ja metoodika rakendamisel. </li></ul><ul><li>Hoidutakse dubleerimisest nii palju kui võimalik. </li></ul><ul><li>Kõikidele mõeldud arendust rahastatakse ühiselt, koolitus- ja koostöövõrgustik olgu ühine. </li></ul><ul><li>Valdkonnastatistikate juhtimisel tuleb arvestada ühisstrateegiat. </li></ul><ul><li>Euroopa statistika õigusaktid on edaspidigi väljundikesksed, kuid katavad laiemaid statistikavaldkondi. </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 30. 30. Tulevikuvisioon <ul><li>kokkulepitud põhimõtete rakendamine </li></ul><ul><li>metoodika ja protsesside ühtlustamine </li></ul><ul><ul><li>võrreldavus </li></ul></ul><ul><ul><li>efektiivsus </li></ul></ul><ul><ul><li>kvaliteet </li></ul></ul><ul><li>andmeallikate mitmekesistumine </li></ul><ul><li>dialoog võtmehuvigruppidega </li></ul><ul><li>ESS juhtimises uued koostöövormid (täiendavad direktorite grupid, toetusmudeli ( sponsorship ) asutamine jms) </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 31. 31. 20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas
 32. 32. <ul><li>Tänan tähelepanu eest! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>20.10.2010 Möödunud ja eelseisvast 10 aastast EL statistikamaailmas

×