Siim Krusell: Maakondade tööjõupotentsiaal

 • 300 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
300
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Maakondade tööjõupotentsiaal Siim Krusell, Statistikaameti peaanalüütik Ettekanne Tallinna ettevõtluspäeval 01.10.2013
 • 2. Kui palju inimesi elab? Siim Krusell
 • 3. Majanduslikult aktiivsete inimeste arv Siim Krusell
 • 4. Töötuse määr maakondade võrdluses, 2012 (%) Siim Krusell
 • 5. Sooline jaotus. Meeste osatähtsus maakonna rahvastikus, REL 2011 (%) Siim Krusell
 • 6. Vanuseline jaotus maakondades, REL 2011 (%) Siim Krusell
 • 7. Mediaanvanus (aastat), REL 2011 Siim Krusell
 • 8. Demograafiline tööturusurve indeks, 1. jaanuar 2013 Siim Krusell
 • 9. Kutseharidus (osatähtsus vanuserühmas 30–49), REL 2011 Siim Krusell
 • 10. Rakenduskõrgharidus, keskeri (osatähtsus vanuserühmas 30-49), REL 2011 Siim Krusell
 • 11. Akadeemiline kõrgharidus (osatähtsus vanuserühmas 30–49), REL 2011 Siim Krusell
 • 12. Gümnaasium vs kõrgharidus, REL 2011 (%) Siim Krusell
 • 13. Kõrghariduse omandanud erialati, REL 2011 Siim Krusell Loodus ja täppisteadused Tehnika, tootmine, ehitus Põllumajandus Harju 9% 22% 1% Hiiu 14% 21% 9% Ida-Viru 2% 34% 3% Jõgeva 1% 9% 17% Järva 1% 15% 18% Lääne 7% 6% 5% Lääne-Viru 5% 20% 6% Põlva 1% 16% 14% Pärnu 3% 21% 12% Rapla 1% 16% 15% Saare 8% 17% 3% Tartu 17% 8% 6% Valga 3% 25% 20% Viljandi 6% 7% 8% Võru 10% 13% 11%
 • 14. Harju maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Mäetööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Muud teenindavad tegevused Kinnisvaraalane tegevus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Finants- ja kindlustustegevus Majutus ja toitlustus Info ja side Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Ehitus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Veondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Töötlev tööstus 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
 • 15. Tartu maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Mäetööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Muud teenindavad tegevused Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haldus- ja abitegevused Info ja side Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Majutus ja toitlustus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veondus ja laondus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Ehitus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Haridus Töötlev tööstus 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
 • 16. Lääne maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Mäetööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Info ja side Kinnisvaraalanetegevus Finants- ja kindlustustegevus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Haldus- ja abitegevused Majutus ja toitlustus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Veondus ja laondus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Haridus Töötlev tööstus 0 500 1000 1500 2000 2500
 • 17. Jõgeva maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Mäetööstus Finants- ja kindlustustegevus Info ja side Kinnisvaraalane tegevus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Majutus ja toitlustus Haldus- ja abitegevused Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veondus ja laondus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Haridus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Töötlev tööstus 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
 • 18. Saare maakond (töötajate arv), REL 2011 Siim Krusell Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks kaupade tootmine Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Mäetööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Finants- ja kindlustustegevus Kinnisvaraalane tegevus Info ja side Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Muud teenindavad tegevused Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Haldus- ja abitegevused Majutus ja toitlustus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Veondus ja laondus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Haridus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Ehitus Töötlev tööstus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
 • 19. Ettevõtete TOP 3, 2012 Siim Krusell Esimene Teine Kolmas Harju G/6213 M/4478 F/3318 Hiiu G/54 F/52 A/47 Ida-Viru G/724 F/380 C/349 Jõgeva A/184 G/138 F/119 Järva G/152 A/128 F/120 Lääne G/116 F/104 C/100 Lääne-Viru G/305 A/291 F/285 Põlva A/127 G/104 C/93 Pärnu G/555 F/523 C/328 Rapla F/185 G/183 C/148 Saare F/187 G/183 C/137 Tartu G/1094 F/799 M/686 Valga G/139 A/115 F/89 Viljandi G/272 A/224 F/223 Võru C/157 G/153 F/153 A-Põllumajandus, metsandus ja kalapüük, C- Töötlev tööstus, F-ehitus, G-Hulgi ja jaekaubandus, sõidukite ja mootorrataste remont, M- Kutse, teadus ja tehnikaalane tegevus.
 • 20. Maakonnad ja ametid (%), 2012 Siim Krusell
 • 21. Juhid, tippspetsialistid (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 • 22. Spetsialistid, tehnikud, ametnikud (osatähtsus hõivatutest) , 2012 Siim Krusell
 • 23. Teenindustöötajad (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 • 24. Oskustöötajad (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 • 25. Lihttöölised (osatähtsus hõivatutest), 2012 Siim Krusell
 • 26. Töötud viimase ametiala järgi (arv), REL 2011 Siim Krusell Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad Juhid Ametnikud Tippspetsialistid Tehnikud ja keskastme spetsialistid Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad Lihttöölised Teenindus- ja müügitöötajad Oskustöötajad ja käsitöölised 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000
 • 27. Töötud viimase ametiala järgi- tippspetsialistid, REL 2011 Siim Krusell
 • 28. Ettevõtjad maakondades (arv) Siim Krusell
 • 29. Üksikettevõtjate osatähtsus ettevõtjatest, REL 2011 Siim Krusell
 • 30. Brutokuupalga ja reaalpalga muutus (võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga) Siim Krusell
 • 31. Keskmine netopalk maakondades (eurot) Siim Krusell
 • 32. Töine tulu (bruto), 2011 Siim Krusell Töökoht elukohaga samas maakonnas Töökoht erinevas maakonnas Töökoht Harju maakonnas Harju 1010 1162 1010 Hiiu 702 1006 1065 Ida-Viru 728 770 775 Jõgeva 658 866 925 Järva 723 949 1013 Lääne 686 974 1017 Lääne-Viru 723 1023 1013 Põlva 655 858 985 Pärnu 716 992 1030 Rapla 699 1038 1054 Saare 694 1039 1080 Tartu 849 1112 1224 Valga 649 864 973 Viljandi 690 964 1005 Võru 668 904 1003
 • 33. Kui palju töötab inimesi välismaal? (% hõivatutest), REL 2011 Siim Krusell
 • 34. Kui paljud töötavad teises maakonnas? (% hõivatutest), REL 2011 Siim Krusell
 • 35. Siim Krusell