Riiklike otsetoetuste jafinantsteenuste rollettevõtluses              Meelis Kitsing             ...
Sissejuhatus Analüüsi eesmärgiks on hinnata selle raames elluviidud meetmete mõjusid, nende tõhusust ja mõttekust. Kesk...
MeetodidUuring kasutab ja kombineerib nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseiduurimusmeetodeid:   Kirjeldav statisti...
KredExi ja EASi valimid KredExi puhul 751 ja EASi puhul 622 unikaalse ettevõtte projektid ajavahemikus 2006-2010. EAS-i...
Ettevõtlus- jainnovatsioonipoliitikavahehindamine- EAS
Pankrotid, likvideerimised, kustutamised 41 ettevõtet,                 5,7% kogu valimist ehk 94,3% kes e...
Toetust saanud ettevõtete majandusnäitajad (1)       Peamiste majandusnäitajate muutused võrreldes toetuse eelse aj...
Toetust saanud ettevõtete majandusnäitajad (2)           Eesti ettevõtete           keskmine samal ...
Võrdlusgruppidega korrigeeritud tulemused
EAS-i toetuste mõjuökonomeetriline analüüs Kahekordsete diferentside meetodit DD kasutades sai näidata baasaasta 2008 ja ...
EAS-i klient küsitluse tulemustel Keskmine ettevõtte vanus 10,7 aastat. 79,1% ettevõtetest 100% Eesti kapitalil. 48% et...
Küsitluse tulemused (1)             1 töökoht = 14 500 €                toetusraha      ...
Intervjuude tulemused (1)Kõigi intervjueeritud ettevõtete hinnangud olid EASi toetuste suhtespositiivsed.Lahknevused ilmne...
Intervjuude tulemused (2)Teadus- ja arendustegevuse toetuse puhul on poolte intervjueeritudettevõtete hinnangul saavutatud...
Soovitused intervjuude põhjal (EAS)• EAS-i toetuste puhul oli kõikide toetusgruppide lõikes läbivaks soovituseks bürokraa...
Ettevõtlus- jainnovatsioonipoliitikavahehindamine- KredEx
Pankrotid, likvideerimised, kustutamised 197 ettevõtet, kes            Kokku 1105 enam ei tegutse       ...
Toetust saanud ettevõtete majandusnäitajad (1) Lisandväärtus töötaja kohta                  17.1%   ...
Võrdlusgruppidega korrigeeritud tulemusedLisandväärtus hõivatu kohta          13%          Eksport   ...
KredExi klient küsitluse tulemusel Keskmine vanus 12 aastat. 91% ettevõtetest on 100% Eesti kapitalil. Ainult oma toote...
KredExi teenuste mõju (küsitlus,)    Skeem   Kasumlikkus  Käive   Ekspordimüügitulu           (max 7)...
Mõju töökohtade loomisele (küsitlus)              Loodud töökohad                      ...
KredExi intervjuude kokkuvõte Kõigi intervjueeritud KredExi klientide puhul võib näha konkreetset trendi, kus Kredexi po...
Soovitused KredExile intervjuudes KredExi teenuste puhul kurdeti kõrgete intressimäärade ning liiga jäikade lepingutingi...
Kokkuvõte (1) EASi toetatud ettevõtetel kasvas müügitulu ja eksport ning suuresti säilis hõive majanduskriisi ajal, kuid...
Kokkuvõte (2) Üle veerandi EAS-i toetustest on läinud teadmiste mahukatesse teenustesse. EAS-ist toetust saanud ettevõt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riiklike otsetoetuste ja finantsteenuste roll ettevõtluses“. Meelis Kitsing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

864 views

Published on

•Milline on olnud EAS-i ja KredExi roll Eesti ettevõtluses?
•Milline on toetuste mõju ettevõtlusele?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
864
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Alustavad-
 • Innovastsioon-Poolte firmade puhul konkreetseid toetuse mõjusid välja tuua ei saa ning kolmel juhul on konkreetne EASi poolt toetatud projekt ebaõnnestunud. Samas on intervjueeritavad rõhutanud, et ka ebaõnnestunud projektide puhul võib EASi mõju olla kaudselt positiivne.
 • Riiklike otsetoetuste ja finantsteenuste roll ettevõtluses“. Meelis Kitsing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  1. 1. Riiklike otsetoetuste jafinantsteenuste rollettevõtluses Meelis Kitsing MKM 02.10.2012
  2. 2. Sissejuhatus Analüüsi eesmärgiks on hinnata selle raames elluviidud meetmete mõjusid, nende tõhusust ja mõttekust. Keskseks teemaks on küsimus, kuivõrd on need meetmed aidanud kaasa turutõrgete ületamisele. – Kas riiklike vahenditega on toetatud ettevõtteid, kes on saanud sellega teha tegevusi, mida turutingimustes nad ei oleks suutnud? – Kuivõrd on nende ettevõte tulemused tänu riiklikele toetustele ja finantsteenustele paranenud ja mis on olnud nende laiem mõju?
  3. 3. MeetodidUuring kasutab ja kombineerib nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseiduurimusmeetodeid:  Kirjeldav statistika, mis on koostatud KredExi ja EAS andmebaaside ning äriregistri andmete põhjal. Vaadeldi: • Müügitulu, tööjõukulu, töötajate arvu, eksporti, ärikasumit ja lisandväärtust. • Suuruse, sektori, maakonna ja toetuseliikide järgi.  EAS-i puhul tehti analüüs ökonomeetriliste meetoditega.  Online küsitluste läbiviimine KredExi ja EAS-i klientide seas.  Semistruktrueeritud intervjuude läbiviimine. • Järelduste tegemiseks kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. • Analüüsiobjektiks on eraldiseisvad teemad, mis tulenevad intervjuude kokkuvõtetest (toetuste tühikulu, masu jms).
  4. 4. KredExi ja EASi valimid KredExi puhul 751 ja EASi puhul 622 unikaalse ettevõtte projektid ajavahemikus 2006-2010. EAS-i valimi ettevõtted annavad kolmandiku Eesti ekspordist ja kümnendiku ettevõtlussektori hõivest. KredExi valim moodustab 3,8% kõigi Eesti ettevõtete müügitulust ja 4,2% ettevõtlussektoris hõivatutest. 80% EASi ja 90% KredExi klientidest on 100% Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted. Kuigi peaeesmärk ettevõtete kasvu kiirendamise näol on sama, toetatakse hoopis erinevaid ettevõtete gruppe: – EAS-i poole pöörduja on suurem ja kasumlikum, keskmiselt rohkem välisturule suunatud ettevõte. – KredExi poole pöörduja on võrreldes EASi kliendiga väiksem ning rohkem koduturule suunatud ettevõte.
  5. 5. Ettevõtlus- jainnovatsioonipoliitikavahehindamine- EAS
  6. 6. Pankrotid, likvideerimised, kustutamised 41 ettevõtet, 5,7% kogu valimist ehk 94,3% kes enam ei ettevõtetest on tegutsevad tegutse 2.2% 8.7% 32.6% 679 tegutsevat ettevõtet 45.7% 10.9% Alustava ettevõtja kasvutoetus Alustava ettevõtja starditoetus Ekspordiplaani programm Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise programm Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
  7. 7. Toetust saanud ettevõtete majandusnäitajad (1) Peamiste majandusnäitajate muutused võrreldes toetuse eelse ajaga Töötajate arv -7.1% Tööjõukulu -2.3% Müügitulu 21.5% Ekspordimüügitulu 46.4% Ärikasum 0.5%Lisandväärtus töötaja kohta 7.7% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
  8. 8. Toetust saanud ettevõtete majandusnäitajad (2) Eesti ettevõtete keskmine samal perioodil
  9. 9. Võrdlusgruppidega korrigeeritud tulemused
  10. 10. EAS-i toetuste mõjuökonomeetriline analüüs Kahekordsete diferentside meetodit DD kasutades sai näidata baasaasta 2008 ja hindamisaasta 2010 korral, et – TjaA toetust saanud ettevõtetele oli toetuse mõju müügitulule ja ärikasumile negatiivne. – Teadmiste ja oskuste arendamise toetus ning tööstusettevõtte tehnoloogiainvesteeringu toetus mõjusid positiivselt lisandväärtusele ühe töötaja kohta. – Lisaks mõjus teadmiste ja oskuste arendamise toetus positiivselt müügitulule ning Tööstusettevõtte tehnoloogiainvesteeringu toetus suurendas tööjõukulusid. Paneelandmeid kasutades saab näidata, et ettevõtete müügitulule mõjusid positiivselt: – Alustavate ettevõtete starditoetus; – Ekspordi toetus; – Teadmiste ja oskuste arendamise toetus; – Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus. Toetuste mõju teistele ettevõtete majandusnäitajatele ei õnnestunud statistiliselt tõestada.
  11. 11. EAS-i klient küsitluse tulemustel Keskmine ettevõtte vanus 10,7 aastat. 79,1% ettevõtetest 100% Eesti kapitalil. 48% ettevõtetest pakub ainult oma tooteid ja teenuseid. 6,4% tegeleb ainult allhankega. Peamise konkurentsieelisena nähakse kvaliteeti, hind on alles viiendal kohal. 41,5% ettevõtetest on tutvustanud tooteinnovatsiooni
  12. 12. Küsitluse tulemused (1) 1 töökoht = 14 500 € toetusraha Säilitatud on tänu EASile kokku 1580 töökohta
  13. 13. Intervjuude tulemused (1)Kõigi intervjueeritud ettevõtete hinnangud olid EASi toetuste suhtespositiivsed.Lahknevused ilmnevad, kui hinnatakse toetuste olulisust ja kas nende abilon saavutatud konkreetseid tulemusi.EASi turismi toetuste mõju hindasid intervjueeritud firmad oluliseks niienda ettevõtte arengu seisukohalt kui ka Eesti kui turismisihtkohatutvustamisel.Alustavate ettevõtete toetuste puhul on intervjueeritavad näinud toetuselettevõtte arengule väiksemat rolli.Võimekuse puhul on nii tehnoloogiainvesteeringu kui ka teadmiste jaoskuste toetuste puhul kaks kolmandikku ettevõtetest pidanud EASi poolttoetatud projekti mõjusid oluliseks ja need on viinud konkreetseteletulemustele.
  14. 14. Intervjuude tulemused (2)Teadus- ja arendustegevuse toetuse puhul on poolte intervjueeritudettevõtete hinnangul saavutatud olulisi positiivseid tulemusi. Nendeettevõtete tootearendus on tänu EASi toetustele saanud olulise tõuke ningselle abil on suurendatud müüki ja eksporti.Eksporditoetuste puhul on enamiku ettevõtete juhtide arvates EASi mõjuekspordikäibe kasvule olnud positiivne ja tulemused konkreetsed.Enamik ettevõtteid oleks teinud samu tegevusi ka ilma EASi toetuseta, entväiksemas mahus ja/või pikema aja jooksul.
  15. 15. Soovitused intervjuude põhjal (EAS)• EAS-i toetuste puhul oli kõikide toetusgruppide lõikes läbivaks soovituseks bürokraatia vähendamine.• Ülejäänud soovitused olid spetsiifilisemad: – Toetuste osakaal finantseerimisel võiks olla suurem; – kontserni piirmäär on liiga väike; – eksporditoetusi peaks andma ka väiksematele firmadele; – konsultandid peaksid olema rohkem kursis reaalmajanduses toimuvaga; – EAS võiks nõuda rohkem konkreetseid tulemusi.
  16. 16. Ettevõtlus- jainnovatsioonipoliitikavahehindamine- KredEx
  17. 17. Pankrotid, likvideerimised, kustutamised 197 ettevõtet, kes Kokku 1105 enam ei tegutse ettevõtet, analüüsiti 751 ehk 17,8% kogu valimist 157 ettevõtete andmed puudusid 31 908 tegutsevat 33.3 ettevõtet ehk Allutatud laenud Eksporditagatis 82,2% kogu valimist Krediidiliin Laenukäendus Stardilaen 31.7 31 8.3
  18. 18. Toetust saanud ettevõtete majandusnäitajad (1) Lisandväärtus töötaja kohta 17.1% Lisandväärtus 15.0% Eksport 24.2% Ärikasum 76.7% Tööjõukulud 3.2% Müügitulu 10.7% Töötajate arv -1.4% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
  19. 19. Võrdlusgruppidega korrigeeritud tulemusedLisandväärtus hõivatu kohta 13% Eksport 16% Ärikasum 52% Tööjõukulu 2% Müügitulu 8% Töötajad 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
  20. 20. KredExi klient küsitluse tulemusel Keskmine vanus 12 aastat. 91% ettevõtetest on 100% Eesti kapitalil. Ainult oma tootega on turul 53% ettevõtetest. Ainult allhankega tegeleb 7%. 13% on tulnud turule innovatiivse tootega.
  21. 21. KredExi teenuste mõju (küsitlus,) Skeem Kasumlikkus Käive Ekspordimüügitulu (max 7) (max 7) (max 7)Allutatud laenud 3,4 3,3 4,2Eksporditagatis* 7 7 7Laenukäendus 4 4 3,9Stardilaen 4 4,3 5Kokku 4 4 4,1
  22. 22. Mõju töökohtade loomisele (küsitlus) Loodud töökohad 495Keksmisest kõrgema lisandväärtusega töökokhad 116 Kõrge lisandväärtusega töökohad 63 KredExi abil loodud töökohad 200Keksmisest kõrgema lisandväärtusega töökokhad 72 Kogu valimile laiendades loodi 3500 töökohta milles 1300 KredExiga Kõrge lisandväärtusega töökohad 33 0 100 200 300 400 500 600
  23. 23. KredExi intervjuude kokkuvõte Kõigi intervjueeritud KredExi klientide puhul võib näha konkreetset trendi, kus Kredexi poolt saadud teenus oli oluline firma käekäigu jaoks. – Alternatiivseid finantseerimisvõimalusi ei olnud või olid need halvematel tingimustel. – Ilma Kredexita poleks laenu saadud samas mahus või samadel tingimustel (oleks olnud vaja lisatagatisi jms). Intervjuudest võib järeldada, et firmad on Kredexi teenustega üldjoontes rahul. – Seda isegi juhul kui allutatud laenu puhul makstakse 15 % intressi aastas. Samas võivad tulemused olla kallutatud, kuna intervjueeriti ainult neid, kes seda soovisid.
  24. 24. Soovitused KredExile intervjuudes KredExi teenuste puhul kurdeti kõrgete intressimäärade ning liiga jäikade lepingutingimuste üle. KredExil soovitati selles osas olla klientidele vastutulelikum. Samuti leidis kriitikat uus eksporditagatiste süsteem, mis eeldab, et klient tuleks kogu portfelliga üle. – Samas soovivad kliendid kasutada KredExi teenust ainult osadel sihtturgudel (nt. Ukraina), mille jaoks ei ole võimalik saada turutingimustel tagatist. Lisaks tõsteti küsimus KredExi eesmärkide vastuolulisusest, kust ühest küljest soovitakse elavdada majandust aga samas antakse klientidele laenu ja käendusi väga karmidel tingimustel.
  25. 25. Kokkuvõte (1) EASi toetatud ettevõtetel kasvas müügitulu ja eksport ning suuresti säilis hõive majanduskriisi ajal, kuid lisandväärtuse osas jäädi võrdlusgrupile alla. KredExi teenuseid tarbinud ettevõtetel on kasvanud nii käive kui ka kasum, st lisafinantseeringut vajatakse üldjuhul kasvuks ja enamasti on see ka kasumlik. Ankeetküsitlusest selgub, et ettevõtete hinnang rahastatud projektide eesmärkide täitmise osas on kahel organisatsioonil väga sarnased (KredExil 6 ja EASil 5,8 punkti seitsmest võimalikust). Erinevused tulevad välja semi-struktureeritud intervjuudest, kus KredExi kliendid peavad kasutatud teenuseid firma jaoks olulisemaks kui EAS-i kliendid.
  26. 26. Kokkuvõte (2) Üle veerandi EAS-i toetustest on läinud teadmiste mahukatesse teenustesse. EAS-ist toetust saanud ettevõttel on lisandväärtus töötaja kohta Eesti keskmisest üle kolmandiku kõrgem, KredExi teenuste kasutajal jääb see Eesti keskmisele tasemele. EAS-i klientidest on 42% innovaatilise tootega turule tulnud, KredExi klientidest 13%. Riigi sekkumine on aidanud luua töökohti, kuid veelgi enam on neid säilitanud. Uuring on saadaval: http://www.mkm.ee/public/Ettevotlustoetuste_loppraport.pdf

  ×