• Save
Martin Klesment: Sündimuse hariduserisused Eestis
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Martin Klesment: Sündimuse hariduserisused Eestis

on

 • 1,006 views

Syndimuse hariduserisused Eestis ...

Syndimuse hariduserisused Eestis
Martin Klesment
Tallinna Ülikool
Ettekanne Eesti Statistikaseltsi 23. konverentsil „Kas Eesti rahvas jääb püsima“ 20.-21.aprillil 2011

Vt lisa http://www.stat.ee/ess-23


Statistics

Views

Total Views
1,006
Views on SlideShare
1,006
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Martin Klesment: Sündimuse hariduserisused Eestis Martin Klesment: Sündimuse hariduserisused Eestis Presentation Transcript

 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote Sundimuse hariduserisused Eestis ¨ Martin Klesment Eesti Demograafia Instituut 21. aprill 2011
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundimuse ja haridustaseme seoste uurimine ¨ Mikromajanduslik teooria (Becker 1993) ˜ ˜ (–) Korgema haridusega kaasnev suurem loobumiskulu mojutab sundimust negatiivselt ¨ ˜ ˜ (+) Korgema haridusega kaasnev suurem sissetulek mojutab positiivselt ˜ Empiirilised vaatlused. Kui vaadelda teises- ja korgemaid sunde, ¨ siis selged geograafilised erinevused: ˜ ˜ ¨¨ ˜ Pohja- ja monedes Laane-Euroopa maades korgharidus ˜ ¨ sunnitoenaosust suurendav (Gerster et al 2007; Hoem and ¨ Hoem 1989; Kravdal 2007; Vikat 2004; Hoem et al 2001; ¨ Kreyenfeld 2002; Koppen 2006). Kesk- ja Ida-Euroopas vastupidi (e.g. Koytcheva 2006; ´ Muresan 2007; Olah 2003; Perelli-Harris 2008; Rieck 2006), s.t. vastab nn loobumiskulu teooriale.
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ¨Kaesolev ettekanne ˜ Millised on Eesti polisrahvastiku teisessunni ¨ hariduserisused? ˜ ˜ Miks vaadelda teisessunni (voi korgemate pariteetide) intensiivsust? ¨ Esmassund otseselt seotud teiste protsessidega (haridustee ¨ ˜ lopp, koosellumus). ¨ Erisused riikide ja rahvaste vahel selgemini margatavamad. ˜ Miks ainult polisrahvastik? ˜ Eeldame, et hariduserisus voib olla tingitud pikaajalisest ˜ ¨ ¨ rahvastikuarengust, mis polis- ja valisparituolu ruhmadel on ¨ erinev. ¨ Alternatiiv mikromajanduslikule teooriale – kultuuriline eripara, ˜ rahvastikuarengu erisused. (Toestus – uhesuguse hariduserisusega, ¨ ˜ kuid sots.majanduslikult erinevad riigid; voi haridustaseme moju˜ erinev, kuid sama sots.majanduslik taust.)
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ¨Sundimuse perioodnaitaja ¨
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteTeisessunni progressioonkordaja Eestis ¨haridustasemeti ˜ (a) Polisrahvastik ¨ ¨ (b) Valisparitolu ˜ Sunnipolvkonnad. Allikas: Rahvaloendus 2000 ¨ ˜ Sama sots.majanduslik taust, aga erinev haridustaseme moju.
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ˜Hariduse moju palgale 1950–1980ndad ¨ ˜ Markus: keskharidus = 1. Eraldi palgavorrandid iga aasta kohta. ˜ Kontrollmuutujad: sugu, vanus, ISCO, perekonnaseis, elukoht, polisus.
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteKusimused ¨ 1 ˜ Kas Eestis on tuvastatav haridustaseme moju teisessunnile? ¨ 2 ˜ ¨¨ ˜ On see positiivne (sarnane Pohja- ja Laane-Euroopale) voi negatiivne (nagu Kesk- ja Ida-Euroopas)? 3 ¨ ˜ Kuidas on hariduse-teisessunni seosele mojunud suured uhiskondlikud muutused? ¨ Hupoteesid: ¨ ˜ enne 1990ndaid haridustasemel ei ole moju (hariduse seos ˜ ¨¨ ˜ ˜ palgatuludega nork, karjaarivoimalused piiratud) voi see on negatiivne nagu teistes Ida-Euroopa maades. ˜ Alates 1990ndates peaks moju olema negatiivne, kuna ˜ loobumiskulu suureneb (hariduslikud palgaerinevused tousevad, ¨¨ ˜ avanevad karjaarivoimalused jne).
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteAndmed Eesti Pere- ja Sundimusuuring 2004-2005, GGP osa (UNECE ¨ 2005; Vikat et al 2007). ¨ Elukaiku kirjeldavad koosellumuse, lahutumuse, sundimuse, ¨ ¨¨ ¨ hariduse, tootamise, rande ja tervise sundmused. ¨ Sunnikohordid 1924 − 1983, s.t. 20 − 79 aastased 2004. aastal. ¨ Koguvalimist (11,197) 5034 naist ja 2821 meest intervjueeritud. ¨ ˜ ¨ Kaesoleva analuusi jaoks valitud ainult poliselanikud ja vahemalt 1 ¨¨ lapsega naised (kokku 2923), kellest 2086-l toimub ka teisessunni ¨ sundmus. ¨ ¨ Deskriptiivsed naitajad – progressioonikordajate jaoks kasutatud 2000. a. rahvaloenduse andmed.
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteModelleerimise meetod Sundmuslooline analuus osaliselt konstantse riskifunktsiooniga: ¨ ¨¨ ˜ ˜ riskiaeg algab esmassunniga ja lopeb teisessunni voi ¨ ¨ intervjuuga. ˜ soltuvaks muutujaks on teisessunni intensiivsus. ¨ ˜ kontrollmuutujatena kasutatakse aegsoltuvaid ja fikseeritud muutujaid. r(t) = h(t) exp[αx1 + βx2(t) ] kus r on teisessunni intensiivsus ajahetkel t, h on ajast tingitud ¨ ¨ baasrisk, αx tahistab ajas fikseeritud kontrollmuutujaid ja βx ajas muutuvaid kontrollmuutujaid. Riskiaeg on kaasatud ka kategoorilise muutujana 1-aastase intervalliga ja intervallide vahel eeldatakse riski ¨ ¨¨ konstantsust. Tsenseeritud parast 15 aasta moodumist esmassunnist ¨ ˜ voi intervjuuga.
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteMuutujad ˜˜ ¨ Ajas muutuvad (moodetud 1-kuulise tapsusega): 1 haridustase (I, II, III ja kutseharidus) 2 ¨¨ ˜ tegevus (tootav, oppiv, kodune) 3 perekonnaseis (abielus, vabaabielus, uksik) ¨ 4 partneri haridustase (I, II, III) 5 kalendriaeg (kuni 1968, 1968–1989, 1990–2004) 6 kategooriline ajamuutuja alates esmassunnist (1-aastane ¨ intervall kuni 10. aastani) Ajas fikseeritud: 1 ˜ odede-vendade arv (0, 1, 2, 3+) 2 vanematekodu asukoht (linn, maa).
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteEsmassunni progressioonikordaja ¨ Allikas: Rahvaloendus 2000
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteTeisessunni progressioonikordaja ¨ Allikas: Rahvaloendus 2000
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.09 Kutseharidus 1.18 *** ˜ Korg 1.20 ** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib Kodune Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 19 - 22 27 - 30 31 - 35 36+ Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus ¨ Uksik Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.09 Kutseharidus 1.17 *** ˜ Korg 1.19 ** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.89 Kodune 1.16 *** Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 19 - 22 27 - 30 31 - 35 36+ Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus ¨ Uksik Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.11 Kutseharidus 1.22 *** ˜ Korg 1.55 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.77 * Kodune 1.12 * Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.18 * 19 - 22 1.19 *** 27 - 30 0.7 *** 31 - 35 0.41 *** 36+ 0.29 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus ¨ Uksik Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.13 * Kutseharidus 1.23 *** ˜ Korg 1.53 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.73 ** Kodune 1.06 Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.36 *** 19 - 22 1.25 *** 27 - 30 0.72 *** 31 - 35 0.42 *** 36+ 0.33 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.06 ¨ Uksik 0.21 *** Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.14 * Kutseharidus 1.24 *** ˜ Korg 1.42 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.69 ** Kodune 1.06 Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.37 *** 19 - 22 1.26 *** 27 - 30 0.72 *** 31 - 35 0.42 *** 36+ 0.32 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.07 ¨ Uksik 0.24 ** Partneri haridus (Kesk=1) Alg 1.01 ˜ Korg 1.23 *** + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.13 * Kutseharidus 1.26 *** ˜ Korg 1.47 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.74 ** Kodune 1.14 ** Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.41 *** 19 - 22 1.28 *** 27 - 30 0.72 *** 31 - 35 0.41 *** 36+ 0.31 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.19 *** ¨ Uksik 0.27 * Partneri haridus (Kesk=1) Alg 0.98 ˜ Korg 1.21 *** + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.08 Kutseharidus 1.22 *** ˜ Korg 1.52 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.75 * Kodune 1.14 ** Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.43 *** 19 - 22 1.29 *** 27 - 30 0.71 *** 31 - 35 0.41 *** 36+ 0.3 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.18 *** ¨ Uksik 0.22 ** Partneri haridus (Kesk=1) Alg 0.95 ˜ Korg 1.23 *** + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ˜Haridustaseme ja kalendriaja koosmoju
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 • Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ˜Kokkuvote ˜ Polvkondlikus vaates teisessunni erinevus haridustasemeti Eesti ¨ ˜ ¨ polisrahvastikus vahenenud aja jooksul. ¨ ˜ Modelleerimise tulemused naitavad korgharitute suuremat ˜ teisessunni intensiivsust. Korgem intensiivsus tingitud hilisemast ¨ ¨¨ sunnikarjaari algusest. ¨ ˜ ¨ Korghariduse positiivne efekt labi erinevate sots.majanduslike ˜ rezhiimide (nii madalate kui korgete palgaerisuste juures). ¨¨ ˜ Kahaneb alates 1990ndatest, kuid jaab siiski korgemaks keskhariduse omast. ˜ Eristumine Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, kus korgharidus on ˜ enamasti negatiivse efektiga vorreldes keskharidusega. Kas pikaajaline demograafiline areng (Euroopa abiellumistuup, ¨¨ ˜ demograafilise ulemineku ajastus) ja selle sarnasus Pohja- ja ¨ ¨¨ Laane-Euroopa maadega on ka selgitus hariduserisuse kokkulangemisele?