Eesti inimvara. Inventuur rahva ja eluruumide loenduse tulemusena.Diana BeltadzeStatistikaametRahva ja eluruumide loendus...
16.08.2011<br />Mis on inimvara?<br />Inimvara moodustavad inimesed, nende tervis ja töövõime ning personaalne kvaliteet: ...
16.08.2011<br />Eesti tegelikku rahvaarvu ei teata, sest alates 1990ndatest ei ole Eesti elanike elukohti ja välisrännet s...
16.08.2011<br />Uuring 2008 a. loendusel kogutavate näitajate olemasolu ja kvaliteet riiklikes ja ametkondlikes andmekogu...
16.08.2011<br />Järeldus<br />Andmekogude ja registrite täituvus on vajalike näitajate osas puudulik.<br />Täielikult puu...
16.08.2011<br />Rahvastikuregistri kaetus ja kvaliteet<br />Eesmärk: hinnata Rahvastikuregistris olevate tunnuste kaetust ...
Rahvastikuregistri väljavõtted: 1.01.2008, 1.02. 2008
Statistikaameti leibkonna ülduuring (LÜU), tööjõu-uuring (ETU)
REL 2000 anonüümne andmebaas</li></li></ul><li>16.08.2011<br />Rahvastikuregister võrreldes uuringutega (seis 2008 aastal)...
16.08.2011<br />Järeldused<br />Rahvastikuregistris on olemas paljud vajalikud tunnused, kuid osade tunnuste kvaliteet on...
16.08.2011<br />Tunnuseid, mida pole registrites<br /><ul><li> Sünnikoht, tegelik sünnikoht;
 Elamiskestus elukohas;
 Eestisse asumise aeg;
 Haridustase;
 Amet;
 Tegevusala;
 Töökoha aadress;
 Sotsiaal-majanduslik staatus;
 Tööalane staatus;
 Tegelik perekonnaseis;
 Leibkonna liikmete vahelised tunnused.</li></ul>26.01.2009 <br />
16.08.2011<br />Registrites ei ole Eesti rahvastiku koostise hindamiseks järgmisi tunnuseid:<br /><ul><li> Rahvus;
 Emakeel;
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eesti inimvara. Inventuur rahva ja eluruumide loenduse tulemusel. Diana Beltadze. 23.08.2011

1,453 views
1,280 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eesti inimvara. Inventuur rahva ja eluruumide loenduse tulemusel. Diana Beltadze. 23.08.2011

 1. 1. Eesti inimvara. Inventuur rahva ja eluruumide loenduse tulemusena.Diana BeltadzeStatistikaametRahva ja eluruumide loenduse projektijuht<br />
 2. 2. 16.08.2011<br />Mis on inimvara?<br />Inimvara moodustavad inimesed, nende tervis ja töövõime ning personaalne kvaliteet: haritus, oskused ja võimed.<br /> (“Eesti inimvara raport”)<br />Inimesed moodustavad riigi kõige olulisema ressursi. Ilma seda ressurssi täpselt teadmata ei ole võimalik teha arengukavasid, sh kavandada haridusvõrku, infrastruktuuri, sotsiaalpoliitikat, tööjõupoliitikat jne.<br />
 3. 3. 16.08.2011<br />Eesti tegelikku rahvaarvu ei teata, sest alates 1990ndatest ei ole Eesti elanike elukohti ja välisrännet süstemaatiliselt registreeritud. Hinnanguviga võib ulatuda mitmekümne tuhande inimeseni. <br />
 4. 4. 16.08.2011<br />Uuring 2008 a. loendusel kogutavate näitajate olemasolu ja kvaliteet riiklikes ja ametkondlikes andmekogudes<br />Sihtrühm : ministeeriumid ja nende haldusalades olevad riiklikud ja administratiivsed andmebaasid<br /><ul><li>Eesmärk: </li></ul>kaardistada loendusel kogutavate näitajate olemasolu, täituvus ning andmete kvaliteet riiklikes ja ametkondlikes andmebaasides<br />hinnata registrite kasutamise võimalusi 2011. aasta loenduse korraldamisel<br />Kaardistada vajalikud tegevused, et registreid saaks kasutada statistika tootmiseks.<br />
 5. 5. 16.08.2011<br />Järeldus<br />Andmekogude ja registrite täituvus on vajalike näitajate osas puudulik.<br />Täielikult puuduvad andmed leibkondade, usu, ameti, võõrkeelte oskuse ja tegeliku perekonnaseisu kohta. <br />Puudub kogu elanikkonna kohta info leibkondade ja leibkonnaliikmete vaheliste perekondlike sidemete kohta.<br />Põhiregistrite (Rahvastikuregister ja Ehitisteregister) täituvus seal olemasolevate näitajate osas ei ole piisav.<br />
 6. 6. 16.08.2011<br />Rahvastikuregistri kaetus ja kvaliteet<br />Eesmärk: hinnata Rahvastikuregistris olevate tunnuste kaetust (elukoht küla/tänava täpsusega, kodakondsus, perekonnaseis, rahvus, emakeel, haridus, tegevusala) ja kvaliteeti.<br />Allikad:<br /><ul><li>REL2011ja RR-is kasutatavad definitsioonid
 7. 7. Rahvastikuregistri väljavõtted: 1.01.2008, 1.02. 2008
 8. 8. Statistikaameti leibkonna ülduuring (LÜU), tööjõu-uuring (ETU)
 9. 9. REL 2000 anonüümne andmebaas</li></li></ul><li>16.08.2011<br />Rahvastikuregister võrreldes uuringutega (seis 2008 aastal)<br />
 10. 10. 16.08.2011<br />Järeldused<br />Rahvastikuregistris on olemas paljud vajalikud tunnused, kuid osade tunnuste kvaliteet on puudulik. <br />RR ja REL definitsioonidest sobivad nimi, isikukood, vanus, sugu, kodakondsus, seaduslik perekonnaseis, sugulussuhted, rahvus, emakeel<br />Definitsioonid erinevad: haridus, sotsiaalmajandusliku-staatus, sünnikoht<br />Suureks puuduseks on osa isikute elukoha märkimine asula täpsusega. <br />Hea kvaliteediga andmed on sünniaja, isikukoodi, kodakondsuse kohta, mis rahvastikuregistris on fikseeritud dokumendipõhiselt. <br />Statistiliste tunnuste (haridus, amet, rahvus) kvaliteet madal<br />
 11. 11. 16.08.2011<br />Tunnuseid, mida pole registrites<br /><ul><li> Sünnikoht, tegelik sünnikoht;
 12. 12. Elamiskestus elukohas;
 13. 13. Eestisse asumise aeg;
 14. 14. Haridustase;
 15. 15. Amet;
 16. 16. Tegevusala;
 17. 17. Töökoha aadress;
 18. 18. Sotsiaal-majanduslik staatus;
 19. 19. Tööalane staatus;
 20. 20. Tegelik perekonnaseis;
 21. 21. Leibkonna liikmete vahelised tunnused.</li></ul>26.01.2009 <br />
 22. 22. 16.08.2011<br />Registrites ei ole Eesti rahvastiku koostise hindamiseks järgmisi tunnuseid:<br /><ul><li> Rahvus;
 23. 23. Emakeel;
 24. 24. Eesti keele oskus;
 25. 25. Sünnipäritolu;
 26. 26. Teine kodakondsus;
 27. 27. Usk;
 28. 28. Peamine elatusallikas;
 29. 29. Vanemate sünniriik;
 30. 30. Teine elukoht.</li></ul>26.01.2009 <br />
 31. 31. 16.08.2011<br />Loendust on vaja!<br />Loendusandmed annavad infot väikeste piirkondade ja elanike rühmade kohta.<br />Loendusandmetega saaks kontrollida statistika ja riiklike registrite kvaliteeti.<br />Loendus võimaldab kindlaks teha Eesti tegelikku rahvaarvu ja rahvastiku paiknemist ning elukoha muutusi ja prognoosida rände suundumusi.<br />Loenduse andmestikuga on võimalik teha analüüse ja prognoose ühtsetel eeldustel kogu riigis ning võrrelda Eestit teiste EL riikidega.<br />26.01.2009 <br />
 32. 32. 16.08.2011<br />Mis on rahvaloendus?<br />Rahvaloendus on protsess, kus riigis või mingil kindlapiirilisel maa-alal, kasutades selleks ette valmistatud isikuid ja metoodikat, viiakse läbi oma haldusalas olevate elanike loendus. <br />Rahvaloendust korraldatakse elanike arvu, soo, rahvuse, paiknemise, majandusliku ja sotsiaalse jaotumuse ja muu teadasaamiseks. <br />Rahvaloenduse protsess koosneb andmete kava-kindlast kogumisest, analüüsimisest, üldistamisest ja avalikustamisest. <br />
 33. 33. 16.08.2011<br />Mida kaotab Eesti, kui loendust ei tuleks?<br />Ei saa teada rahvaarvu, rahvastiku soo ja vanuselist koostist.<br />Ebausaldusväärseks muutuvad olulised indikaatorid: SKP per capita, summaarne sündimuskordaja, oodatav keskmine eluiga, tööealiste ja ülalpeetavate suhtarv.<br />Ei saa teada elanikkonna tegelikku ruumilist paiknemist.<br />Ei saa sisendit tööhõive ja regionaalpoliitika kujundamisel.<br />Ei ole võimalik saada infot rahvastiku tegeliku perekonnaseisu ja leibkondade tegeliku struktuuri ja paiknemist.<br />26.01.2009 <br />
 34. 34. 16.08.2011<br />Kokkuvõte<br />inimeste tegelikud elukohad erinevad registreeritutestja võivad olla erinevates registrites erinevad. <br />Registrites puuduvad andmed näiteks inimeste tööalase tegevuse ja ametikohta <br />Hariduse infosüsteem (EHIS) sisaldab andmeid ainult käesoleval sajandil omandatud hariduse kohta. <br />Pole võimalik identifitseerida leibkondi, sh ka (lastega ja lasteta) vaba-abielupaare. Jääb saamata kogu oluline info umbes poolte lastega perede kohta.<br />Pole võimalik teha kindlaks siserännet ega ka pendelrännet, kuid samuti mitte seda, kui suur osa elanikkonnast on viibinud pikaajaliselt välismaal ja millal siia tulnud/ naasnud.<br />26.01.2009 <br />
 35. 35. 16.08.2011<br />Eestimaalt väljarände eelistused (seis 04.04.2011)<br />
 36. 36. 16.08.2011<br />Hinnates inimvara:<br />Me ei tea täna: täpset inimeste soo-vanuse koostist Eesti maakondades ja linnades, sest rännet pole korrektselt registreeritud.<br />Me ei tea, kui palju on Eestis erinevaid rahvuseid esindatud? Kui palju on peredes lapsi? Kui palju on noori on välismaale rännanud?<br />Kui pole täpseid andmeid rahvastiku kohta, siis on raske välja selgitada nt mis suunas peaks arenema Eesti majandus? Milliseks kujuneb tulevikus Eesti asustus.<br />
 37. 37. 16.08.2011<br />Loendusvoor 2010/2011<br />Kuni 2010. aasta loendusvooruni aluseks ÜRO soovitused<br />Lisandunud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 763/2008rahva ja eluruumide loenduste kohtahttp://www.stat.ee/dokumendid/30152<br /><ul><li>lubatud metoodikate loetelu
 38. 38. kohustuslike näitajate loetelu
 39. 39. tulemuste esitamise vorm
 40. 40. tulemuste esitamise tähtaeg – 27 kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu</li></ul>15.06.2011<br />
 41. 41. 16.08.2011<br />Loendus Eestis<br />Rahva ja eluruumide loendus toimub<br /> 31.12.2011–31.03.2012<br />Loendusmoment on 31.12.2011<br />Loendus toimub kahes etapis<br /><ul><li>esimese kuu jooksul (31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis
 42. 42. neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad vahemikus 16.02–31.03.2012 rahvaloendajad</li></ul>15.06.2011<br />
 43. 43. 16.08.2011<br />Metoodika<br />2011. aasta loendus toimub kombineeritud küsitlusmeetodil, mis sisaldab <br />internetiküsitlust (loenduse esimeses etapis); <br />arvutiküsitlust (loenduse teises etapis), selle käigus täpsustatakse aadressid ja varustatakse need ruumikoordinaatidega;<br />paberankeediküsitlust varuvariandina (kui pole lubatud või ei saa tehnikat kasutada; võimalike küberrünnakute puhul)<br />15.06.2011<br />
 44. 44. 16.08.2011<br />Eri andmeallikate kasutamine<br />Rahvastikuregister (eeltäidetakse kodakondsuse tunnus, võimaluse korral vanemate sünnikohad)<br />Maa-ameti aadressiandmed<br />Eesti Hariduse Infosüsteem (nt õppimine)<br />Ehitisregister (maja ehitusaeg)<br />REL 2000 andmebaasist eeltäidetakse elukoht eelmise loenduse ajal ja vanemate sünnikohad<br />Eesti tööjõu-uuring (tavaline nädala tööaeg)<br />Meditsiiniline sünniregister ja REL 2000 (naise vanus esimese lapse sündimisel)<br />15.06.2011<br />
 45. 45. 16.08.2011<br />Loenduse instrument<br />Eurostati kohustuslikud teemad (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 763/2008) (enamik neist on olnud varasemate Eesti loenduste programmides)<br />Eesti tarbijate jaoks vajalikud teemad on määratud riikliku statistika seaduse §-s 22<br />REL 2011 ankeedid: <br /> eluruumiankeet, leibkonnaankeet, isikuankeet, asutusleibkonna ankeet ja välismaalase ankeet<br />15.06.2011<br />
 46. 46. 16.08.2011<br />Suurem tähelepanu on järgmistel teemadel:<br />Tööhõive – sh teave töötute varasema tööelu kohta<br />Ränne – uued küsimused välismaal elamise ja sealt naasmise aja kohta. Eesti tarbija jaoks kõige olulisem<br />Nn õigustatud ootusega teave – Eesti varasemates rahvaloendustes sisaldunud küsimused. Nt rahvus, emakeel, keelteoskus, sünnitatud laste arv, elatusallikas jt<br />Muutusi kajastavad küsimused uurimiseesmärgil. Nt teine elukoht ja vanemate sünnikohad, et jälgida põlvnemist ja põlisust<br />Kaetuse parandamiseks on küsimused ajutiste elanike ja leibkonnale kuuluvate asustamata eluruumide kohta<br />15.06.2011<br />
 47. 47. 16.08.2011<br />

×