1
Conferinţa Naţională în domeniul
Standardizării
ACCESIBILITATEA
• Accesibilitate — “ansamblul de măsuri şi lucrări de ad...
2
Documente legislative
1
• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
• Carta...
3
Referinte legislative
• Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C39/03 referitoare la
"eAcesibilitatea - în vederea îmbu...
4
Documente legislative
2
• Legea nr. 448/2006 promoveaza cu prioritate masuri active de
protectie si independenta persona...
5
Documente legislative
3
• Aceste drepturi sunt garantate tuturor persoanelor, deci si copiilor, iar prin
corelare cu pre...
6
Documente legislative
4
• Planul de acţiune privind implementarea Strategiei
naţionale pentru protecţia, integrarea şi i...
7
Obiective specifice
• Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelor
• Măsuri
• a) spriji...
8
Obiective specifice
• h) facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii
• i) actualizarea permanentă ...
9
Obligatiile administratiei publice
centrale si locale
• Organele de specialitate ale administratiei
publice centrale si ...
10
Accesibilitatea la mediul fizic
• Notiunea de design universal
• Normativul NP 051-2001 pentru
adaptarea clădirilor civ...
11
Notiunea de design universal
• Conceptul de "Design Universal" se referă la proiectarea produselor,
mediului construit,...
12
• Perceptibilitatea
• Este dobandita cand toti indivizii pot
percepe designul, indiferent de abilitatile lor
senzoriale...
13
Caracteristici ale design-urilor
accesibile
1
• Simplitatea
• Este dobandita cand toti indivizii pot
intelege si utiliz...
14
Accesibilitate pentru toti
• Principiul accesibilitatii
sau designul universal
recunoaste importanta
modului in care lu...
15
Accesibilitatea la mediul
informaţional şi comunicaţional
• Ghid privind realizarea paginilor de
Internet pentru admini...
16
Campanii de informare
• Programul PHARE - RO 2003/005-551.01.04.03
• Campania de informare şi conştientizare a opiniei ...
17
Un Bucureşti accesibil TUTUROR!
Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap
Octombrie 2010
• Acces pentru toţi ...
18
Acces pentru toti
• - sintagma se refera la aplicarea in politicile sociale a principiului
participării şi integrării d...
19
Concluzii
1
• ;
• cele mai multe dintre instituţiile publice nu au respectat termenele
privind accesibilitatea, prevăzu...
20
Concluzii
2
• în cazul primăriilor, inspectoratelor şcolare judeţene, inspectoratelor
judeţene de poliţie, administraţi...
21
Concluzii
3
• situaţia cea mai gravă se constată la unităţile de cultură (teatre) şi
inspectorate judeţene de poliţie, ...
22
Concluzii
4
• conducătorii instituţiilor inspectate şi-au exprimat disponibilitatea
pentru îmbunătăţirea accesului pers...
23
Ce s-a făcut
2009:
• Biroului Electoral Central i s-au cerut informaţii despre stadiul realizării rampelor de acces la
...
24
Ce trebuie să facem URGENT
• .
• 1. Au fost propuse pentru a fi incluse în planul anual de inspecţie al Inspecţiei Soci...
25
Ce trebuie să facem URGENT
– Respectarea prevederilor art. 64, alin. 6, referitoare la faptul că până la data de 31 dec...
26
ASA NU!
Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap
Octombrie 2010
27
ASA DA!
28
Va multumesc!
Elena CAMARASAN
MANAGER PUBLIC
Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap
Octombrie 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Accesibilitate

1,072 views
949 views

Published on

ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate”

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Accesibilitate

 1. 1. 1 Conferinţa Naţională în domeniul Standardizării ACCESIBILITATEA • Accesibilitate — “ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate” (Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap); • Accesibilizare – “înlăturarea obstacolelor care împiedică mişcarea liberă în mediul ambiant şi accesibilizarea diverselor zone ale societăţii cum ar fi: spaţiile de locuit, instituţiile publice, serviciile de transport public, mijloacele de transport, străzile, mediul exterior etc.” (O.U.G. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare). Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 2. 2. 2 Documente legislative 1 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap • Carta Socială Europeană • Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi • Recomandarea R (92) 6 a Comitetului Ministrilor ţărilor membre referiroare la o politică coerentă pentru persoanele handicapate • Rec (2006)5 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre ale Consiliului Europei - Planul de Acţiune pentru promovarea drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu disabilităţi în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu disabilităţi în Europa 2006-2015 Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 3. 3. 3 Referinte legislative • Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C39/03 referitoare la "eAcesibilitatea - în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor cu handicap în societatea bazată pe cunoaştere", 6 februarie 2003 (Access to social rights for people with disabilities in Europe) • Comunicatul nr. 284 final "Spre o Europă fără bariere pentru persoanele cu handicap", 12 mai 2000 (Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities") • Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C134/04 referitoare la oportunităţile egale pentru elevii şi studenţii cu dizabilităţi la educaţie şi formare profesională, 5 mai 2003 (Council Resolution on equal opportunities for pupils and students with disabilities in ed • Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aeruluiucation and training) • Recomandarea Rec(2006)5 a Comitetului de Miniştri către Statele membre ale Consiliului Europei cu privire la Planul de Acţiune pentru promovarea drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu disabilităţi în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu disabilităţi în Europa 2006-2015
 4. 4. 4 Documente legislative 2 • Legea nr. 448/2006 promoveaza cu prioritate masuri active de protectie si independenta personala fata de dependenta de ajutoarele institutionale. Prevederile actului normativ sunt in concordanta cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internationale in materie, mentionate mai sus, la care România este parte. • Integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii, constituie dezideratul politicilor sociale in domeniu. Accesul la educatie, orientare si formare profesionala, la viata sociala al persoanelor cu handicap este reglementat astfel incât sa fie eliminata discriminarea. • Art. 60 din Legea nr. 448/2006 prevede masurile specifice pe care autoritatile publice au obligatia sa le ia in vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 5. 5. 5 Documente legislative 3 • Aceste drepturi sunt garantate tuturor persoanelor, deci si copiilor, iar prin corelare cu prevederile Legii nr. 272/2004 putem deduce ca, indiferent de gradul de handicap sau alta conditie, fiecarui copil din România ii este opozabila respectarea drepturilor si a facilitatilor prevazute de lege. In ceea ce priveste existenta unor mecanisme institutionale independente de analizare a unor aspecte care pot friza domeniul discriminarii a fost infiintat prin OUG 137/2000, cu modificarile ulterioare, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, care este autoritatea de stat in domeniul discriminarii, autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si totodata garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in vigoare si cu documentele internationale la care România este parte. • Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 toate persoanele cu handicap au dreptul la ocrotirea sanatatii, prevenire, tratament si recuperare. Institutiile statului au obligatia de a oferi aceste servicii tuturor titularilor acestui drept, fiind, de asemenea, prevazute si o serie de facilitati si pentru persoanele care au in ingrijire, supraveghere sau intretinere un copil cu handicap. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 6. 6. 6 Documente legislative 4 • Planul de acţiune privind implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006- 2013, "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări" • Obiectivul general 1 : Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa
 7. 7. 7 Obiective specifice • Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelor • Măsuri • a) sprijinirea cercetării, dezvoltării şi producţiei de noi tehnologii de informare şi comunicare şi tehnologii asistive, adecvate persoanelor cu handicap • b) promovarea şi implementarea conceptului Acces pentru toţi pentru a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare • c) asigurarea informaţiilor despre problematica accesibilităţii pentru toţi cei interesaţi • d) introducerea, în pregătirea iniţială a studenţilor, a unor cursuri referitore la diversitatea persoanelor cu handicap şi a nevoilor acestora, precum şi la diversificarea modalităţilor de realizare a accesului • e) realizarea cu prioritate a accesibilităţii mediului fizic şi informaţional, în unităţile şi instituţiile de învăţământ • f) asigurarea utilizării de către cadrele didactice a mijloacelor specifice de comunicare cu elevii cu handicap, în cadrul procesului educaţional • g) asigurarea, prin mijloace specifice de comunicare ,a accesului persoanelor cu handicap senzorial la informaţia difuzată prin mass-media
 8. 8. 8 Obiective specifice • h) facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii • i) actualizarea permanentă la normele europene şi internaţionale a normativului privind adaptarea mediului fizic la nevoile persoanelor cu handicap • j) întărirea controlului asupra realizării accesibilităţii şi aplicarea de amenzi contravenţionale • k) formarea şi asigurarea de interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual; includerea acestor interpreţi în aparatul administraţiei publice • l) formarea şi asigurarea interpreţilor pentru persoanele cu surdo-cecitate • m) includerea Autorităţii Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap în comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţie sau reamenajare a mediului fizic construit • n) dezvoltarea gamei de servicii adaptate persoanelor cu handicap, de exemplu asistenţă prin ghizi şi asistenţă animală, etc. • o) asigurarea suportului în adaptarea locuinţei persoanei cu handicap în funcţie de nevoile acestuia • p) asigurarea calităţii dispozitivelor compensatorii şi a accesibilităţii costurilor • q) diversificarea accesului la servicii de petrecere a timpului liber, inclusiv turism, pentru persoanele cu handicap etc.
 9. 9. 9 Obligatiile administratiei publice centrale si locale • Organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor si persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in conditii care sa le garanteze demnitatea, sa le favorizeze autonomia si sa le faciliteze participarea activa la viata comunitatii. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 10. 10. 10 Accesibilitatea la mediul fizic • Notiunea de design universal • Normativul NP 051-2001 pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, aprobat prin Ordinul nr. 649/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 11. 11. 11 Notiunea de design universal • Conceptul de "Design Universal" se referă la proiectarea produselor, mediului construit, programelor şi serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de adaptări suplimentare. • Acest principiu mai este cunoscut si ca design fara bariere sau design universal. • Principiul accesibilitatii sustine ca designul ar trebui sa fie accesibil unor persoane cu diverse abilitati, fara o adaptare sau modificare speciala. Din punct de vedere istoric, accesibilitatea in design s-a focalizat pe acomodarea oamenilor cu dizabilitati. Odata cu evolutia stiintifica in acest domeniu a devenit destul de clar faptul ca anumite “acomodari” trebuiau create pentru beneficiul tuturor. Exista 4 caracteristici ale design-urilor accesibile: perceptibilitate, operabilitate, simplitate si toleranta erorilor. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 12. 12. 12 • Perceptibilitatea • Este dobandita cand toti indivizii pot percepe designul, indiferent de abilitatile lor senzoriale. • Operabilitatea Este dobandita cand toti indivizii pot utiliza designul, indiferent de abilitatile lor psihice. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010 Caracteristici ale design-urilor accesibile 1
 13. 13. 13 Caracteristici ale design-urilor accesibile 1 • Simplitatea • Este dobandita cand toti indivizii pot intelege si utiliza cu usurinta designul, indiferent de experienta, stiinta de carte sau nivelul de concentrare. • Toleranta erorilor • Este dobandita atunci cand designul diminueaza circumstantele si consecventele erorilor. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 14. 14. 14 Accesibilitate pentru toti • Principiul accesibilitatii sau designul universal recunoaste importanta modului in care lucrurile din jurul nostru sunt percepute. Este o parte din viata noastra de zi cu zi. Un exemplu referitor la designul universal l-ar putea constitui comanda undo, prezenta in majoritatea aplicatiilor software. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 15. 15. 15 Accesibilitatea la mediul informaţional şi comunicaţional • Ghid privind realizarea paginilor de Internet pentru administraţia publică centrală şi locală din România http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-ac Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 16. 16. 16 Campanii de informare • Programul PHARE - RO 2003/005-551.01.04.03 • Campania de informare şi conştientizare a opiniei publice cu privire la persoanele cu handicap “Pune-te în locul meu! Învaţă să înţelegi”, o campanie iniţiată în vederea promovării unei atitudini de acceptare a persoanelor cu handicap şi combaterii discriminării acestor persoane. • Obiectivele specifice ale campaniei: • - Combaterea discriminării şi stigmatizării persoanelor cu handicap. • - Informarea persoanelor cu handicap cu privire la drepturile pe care le au şi serviciile de care pot dispune pentru a creşte accesul lor la aceste servicii. • - Promovarea integrării profesionale a persoanelor cu handicap. • Campania s-a derulat în perioada octombrie 2006 - martie 2007 sub sloganul “Pune-te în locul meu! Învaţă să înţelegi.“ şi având ca mesaj « Unii oameni au de înfruntat mai multe obstacole decât alţii. De ce să înfrunte şi prejudecăţi ?“. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 17. 17. 17 Un Bucureşti accesibil TUTUROR! Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010 • Acces pentru toţi - campanie ce şi-a propus forţarea factorilor de decizie în a elabora o politică şi o metodologie a accesibilităţilor la nivelul Bucureştiului urmând ca aceasta să fie extinsă în timp la nivelul întregii ţări.
 18. 18. 18 Acces pentru toti • - sintagma se refera la aplicarea in politicile sociale a principiului participării şi integrării depline în societate a tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor cu handicap a persoanelor vârstnice a persoanelor cu limitări de mobilitate. Promovarea şi implementarea acestui principiu constituie o modalitate prin care autorităţile publice pot împiedica crearea de noi bariere şi apariţia de surse de discriminare. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 19. 19. 19 Concluzii 1 • ; • cele mai multe dintre instituţiile publice nu au respectat termenele privind accesibilitatea, prevăzute de Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; • instituţiile publice şi private întâmpină dificultăţi în înţelegerea caracteristicilor tehnice ale adaptărilor la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; • nu a fost identificată nicio instituţie care să respecte în totalitate elementele de accesibilitate verificate; • instituţiile au realizat în special elementele de accesibilitate ale mediului fizic şi mai puţin ale celui informaţional şi comunicaţional; Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 20. 20. 20 Concluzii 2 • în cazul primăriilor, inspectoratelor şcolare judeţene, inspectoratelor judeţene de poliţie, administraţiilor finanţelor publice şi unităţilor de cultură, elementele cele mai accesibilizate sunt uşa de acces în instituţie, căile interioare de acces şi rampa; la polul opus cele mai slab accesibilizate sunt avizierul, telefoanele cu telefax şi teletext, interpretul mimico-gestual şi pagina de internet proprie; • o situaţie pozitivă s-a remarcat la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, care au făcut obiectul unui control naţional în anul 2005; acestea deţin anumite elemente de accesibilitate, pe care nu le regăsim la celelalte instituţii: telefoane cu telefax şi teletext adaptate; informaţiile prezentate la avizier sunt accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv şi mintal; Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 21. 21. 21 Concluzii 3 • situaţia cea mai gravă se constată la unităţile de cultură (teatre) şi inspectorate judeţene de poliţie, care sunt majoritatea inaccesibile persoanelor cu handicap; • instituţiile publice care ocupă clădiri de patrimoniu sau închiriate de la persoane juridice/fizice sunt cele mai puţin accesibilizate ca urmare a constrângerilor juridice de modificare a acesora; • nu a fost încheiat un protocol de colaborare între autorităţile publice centrale şi locale pentru accesbilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătăţirii accesării documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual şi mintal; • instituţiile responsabile cu acordarea autorizaţiei de construcţie nu verifică îndeplinirea proiectului în ceea ce priveşte realizare accesului în clădire, în raport cu prevederile Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent, la exigenţele persoanelor cu handicap Indicativ NP 051/2001, pentru a împiedica astfel crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare; Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 22. 22. 22 Concluzii 4 • conducătorii instituţiilor inspectate şi-au exprimat disponibilitatea pentru îmbunătăţirea accesului persoanei cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, prevăzând în buget fondurile necesare realizării adaptărilor; acestea urmează a fi puse în practică odată cu obţinerea resurselor financiare; • lipsa preocupării privind identificarea unor resurse financiare alternative, altele decât cele de la bugetul de stat, necesare realizării accesibilităţii mediului fizic, informaţional şi comunicaţional (participarea la proiecte în domeniu, accesarea de fonduri europene); • nu s-au realizat suficiente campanii de informare şi mediatizare pe tema accesibilităţii, la nivelul întregii societăţi civile. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 23. 23. 23 Ce s-a făcut 2009: • Biroului Electoral Central i s-au cerut informaţii despre stadiul realizării rampelor de acces la sediul acestuia şi la sediile birourilor electorale din subordine. ANPH a primit răspuns că solicitarea a fost redirecţionată către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. • SC METROREX SA a fost informată asupra prevederilor Legii nr. 448/2006 referitoare la accesibilizarea transportului cu metroul. În urma răspunsului primit de la această instituţie a rezultat că : • în prezent sunt accesibilizate doar 4 staţii de metru şi anume: 2 staţii pe M1 – Gara de Nord şi Piaţa Unirii 1 (7 platforme mobile) şi 2 staţii pe M 4 – Gara de Nord 2 şi 1 Mai (1 platformă mobilă şi 4 lifturi); • în perioada următoare (cca 3 ani) se vor accesibiliza: 30 staţii prin montarea a 87 escalatoare, 28 staţii prin montajul a 41 lifturi interioare şi 31 staţii prin montajul a 31 lifturi exterioare. • În luna aprilie a avut loc campania de informare asupra dreptului la acces neîngrădit al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional din zona instituţiilor de utilitate publică. S-au trimis 282 adrese către consiliile judeţene (42), prefecturi (42), ministere (18), instituţii din subordinea guvernului şi MMFPS (38), inspectorate şcolare (47) şi direcţii generale ale finanţelor publice (47). • În luna iunie s-a desfăşurat campania de informare asupra dreptului la acces neîngrădit al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional din domeniul hotelier. S-au trimis adrese la 618 hoteluri din municipiile reşedinţă de judeţ şi din Bucureşti. • În luna octombrie a avut loc campania de informare asupra dreptului la acces neîngrădit al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional din zona bibliotecilor publice. S-au trimis adrese la 42 biblioteci publice judeţene din municipiile reşedinţă de judeţ şi la 56 de biblioteci publice din municipiul Bucureşti. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 24. 24. 24 Ce trebuie să facem URGENT • . • 1. Au fost propuse pentru a fi incluse în planul anual de inspecţie al Inspecţiei Sociale pe anul 2010: – Respectarea prevederilor art. 64, alin. 1, referitoare la facilitarea accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie. Astfel până la 31 decembrie 2010 autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia măsuri pentru: • a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie; • b) adaptarea tuturor staţiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor de acces spre uşa de intrare în mijlocul de transport; • c) montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual şi auditiv în mijloacele de transport public; • d) imprimarea cu caractere mari şi în culori contrastante a rutelor şi a indicativelor mijloacelor de transport în comun. • 1.2. Respectarea prevederilor art. 64, alin. 4, referitoare la faptul că până la data de 31 decembrie 2007, autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia să ia măsuri pentru: • a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe străzile şi drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil; • b) montarea sistemelor de semnalizare sonoră şi vizuală la intersecţiile cu trafic intens. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 25. 25. 25 Ce trebuie să facem URGENT – Respectarea prevederilor art. 64, alin. 6, referitoare la faptul că până la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar au următoarele obligaţii: • a) să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant; • b) să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte utilităţi. – Respectarea prevederilor art. 62, alin. (1), referitoare la adaptarea clădirilor şi instituţiilor publice de drept public sau privat care să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la : – Direcţiile Generale de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene; – Casele judeţene şi locale de pensii; – Unităţile hoteliere de tipul pensiuni turistice; – Farmaciile din municipiile reşedinţă de judeţ şi Bucureşti; – Supermarket-uri şi Hipermarket-uri din municipiile reşedinţă de judeţ şi Bucureşti; – Bibliotecile publice din municipiile reşedinţă de judeţ şi Bucureşti; • 2. Circulară primării municipii (vezi 1.1., 1.2.) • 3. Adresă ministrul transporturilor (vezi 1.3.) • 4. Circulară accesibilizare DGASPC judeţene, Casele judeţene şi locale de pensii (1.4) • 5. Circulară accesibilizare instanţe de judecată • * Direcţia Generală Tehnică în Construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este organismul responsabil cu actualizarea Normativului NP 051-2001 pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. • Forma finală va fi gata în primavara 2011. Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 26. 26. 26 ASA NU! Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010
 27. 27. 27 ASA DA!
 28. 28. 28 Va multumesc! Elena CAMARASAN MANAGER PUBLIC Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap Octombrie 2010

×