Basisregistratie Ondergronds - StadSPOORT

 • 111 views
Uploaded on

De presentatie die tijdens de themabijeenkomst over de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergronds werd gegeven door de heer Hans Hoogart (adviseur en voorlichter BRO …

De presentatie die tijdens de themabijeenkomst over de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Ondergronds werd gegeven door de heer Hans Hoogart (adviseur en voorlichter BRO van de Geologische Dienst Nederland, TNO). Deze presentatie gaat over de Basisregistratie Ondergronds en de gevolgen die dit heeft voor de gemeenten in Nederland.

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
111
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • De ondergrond is een economisch goed, maar we moeten er zuinig op zijn en het gebruik kan allerlei risico’s met zich meebrengen, daarom is er besloten tot de Basisregistratie Ondergrond. Heel veel gegevens zijn al toegankelijk en zullen dat ook blijven, maar daarnaast zal de database voortdurend groeien door zoveel mogelijk nieuwe gegevens er aan toe te voegen.
 • Er is al geweldig veel. Niet alleen binnen BIS en DINO maar ook in tal van andere nationale, regionale en lokale databases. Dat is mooi maar helaas worden al die databases niet op dezelfde manier beheerd: elke database heeft zijn eigen eisen als het gaat om het aanleveren van gegevens en een dataleverancier heeft dan ook pech wanneer hij aan meerdere systemen moet aanleveren elke database heeft ook zijn eigen manier van data-uitvoer Dat betekent dat dataleveranciers zich telkens moeten aanpassen, dat gebruikers meerdere loketten moeten raadplegen om hun data te kunnen krijgen – sommige eilandloketten zijn niet eens toegankelijk voor derden - en veel moeite moeten doen om de data op elkaar af te stemmen. Onder de streep betekent dat extra kosten en onvoldoende zicht op wat er is.
 • 24-09-12 08:52
 • 24-09-12 08:52
 • Leuk die ondergrond, maar waar hebben we het nu precies over. In de fase waar we nu over praten zijn er drie domeinen in het spel: de geologie en de hydrogeologie de bodemkunde (het schilletje van onze aardappel) en de archeologische boorprofielen (strikt genomen is dat extra geologische informatie) Wellicht dat daar in een latere fase de milieuhygienische en de rest van de archeologische gegevens bijkomen, maar nu even nog niet.
 • Titel van de presentatie 24-09-12 08:52

Transcript

 • 1. Basisregistratie Ondergrond (BRO) Hans Hooghart Adviseur/voorlichter BRO Geologische Dienst Nederland, TNO
 • 2. 2 24-09-12 Hans HooghartOnderwerpenWaarom de Basisregistratie Ondergrond, BROWat is de Basisregistratie Ondergrond, BROWat betekent de BRO voor U concreetVragen/Discussie
 • 3. 3 24-09-12 Hans HooghartDe ondergrond is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving ! BRO Context (2)
 • 4. 424-09-12Hans Hooghart
 • 5. 5 24-09-12 Hans HooghartBRO is sectoroverstijgend!
 • 6. 624-09-12Hans Hooghart
 • 7. 7 24-09-12 Hans HooghartAchtergrond Informatie over de bodem en ondergrond is van toenemend belang voor de Nederlandse samenleving Er wordt een veelheid aan gegevens over bodem en ondergrond geproduceerd voor specifieke doelen Informatiehuishouding ondergrond is versnipperd en de gegevens zijn niet of slecht bereikbaar voor derden “Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik van gegevens” (hergebruik van basisinformatie) wordt het motto .. opdat we het geld maar één keer uitgeven en het accent kan verschuiven naar het toevoegen van waarde
 • 8. 8 24-09-12 Hans HooghartBasisregistratie Ondergrond (BRO) Overheid regelt de informatievoorziening van publieke gegevens over de ondergrond in één centrale database Gegevens zijn waardevol zowel voor maatschappelijke vraagstukken als op uitvoerend niveau Organisaties die direct te maken krijgen met de BRO zijn de overheden: gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat (Bronhouders) De BRO raakt echter alle partijen die gegevens over de bodem en ondergrond genereren, ontvangen of gebruiken (b.v. adviesbureaus)
 • 9. 9 24-09-12 Hans HooghartWe beginnen niet bij nul!BRO bouwt voort op bestaande registraties: www.bodemdata.nl (BIS-Nederland/Alterra) www.dinoloket.nl (DINO/TNO)BRO: één landelijke database met “alle” gegevens over bodem en ondergrond !
 • 10. 10 24-09-12 Hans Hooghart Wat hebben we nu en waar willen we naar toe! IN UIT dataleveranciers DINO gebruikers IN Bodem UIT dataleveranciers gebruikers dataPubliekeorganisatieswaaronder IN UIT dataleveranciers X gebruikersgemeenten… IN UIT data leveren BRO ophalen BRO Context (4)
 • 11. 11 24-09-12 Hans HooghartSysteem en rollen registerhouder bronhouders IN BRO UIT gebruikers registerbeheerder
 • 12. 12 24-09-12 Hans HooghartSpelregels voor overheden Verplicht aanleveren Verplicht gebruik IN BRO UIT bronhouders gebruikers registerbeheerder Verplicht terugmelden
 • 13. Waar hebben we het eigenlijk over: de domeinen?(Hydro-) Bodemkunde Archeologie Milieuhygiene ArcheologieGeologie (boormonsterprofielen) overig Fase 1: nu Fase 2: later Optie BRO Inhoud (1)
 • 14. 14 24-09-12 Hans Hooghart Verkenninge n 1 Geotechnische sondering 2 Geo-elektrische verkenning 3 Seismische opname Sondering 4 Boormonsterprofiel 5 Boormonsteronderzoek 6 BoormonsterfotoBoormonster- profielen 7 Boorgatmeetgegevens 8 Bodemkundige profielopname Boormonster- foto’s 9 Profielmonsteronderzoek Rode datatypen gereed in 2015 Zwarte datatypen gereed in 2017
 • 15. 15 24-09-12 12 december 2011 Waterrapportage dag Hans Hooghart VergunningenBeregening Datatypen 10 Vergunning Mijnbouwwet (opsporing/productie/opslag) 11 Vergunning Waterwet (onttrekking/infiltratie grondwater) Grondwaterwinning Rode datatypen gereed in 2015 Zwarte(2) BRO datatypen datatypen gereed in 2017
 • 16. 16 24-09-12 19 maart 2012 DuneaHooghart Hans Infrastructuur Grondwaterkwaliteit Datatypen 12 Boorgat Mijnbouwwet 13 Put grondwaterkwantiteit 14 Put grondwaterkwaliteit 15 Put Mijnbouwwet 16 Meetnet grondwatermonitoringPeilput en 17 Meetnet bodemkwaliteit gegevens -buizen 18 Meetnet bosbodemkwaliteit Rode datatypen gereed in 2015 Zwarte(3) BRO datatypen datatypen gereed in 2017
 • 17. 17 24-09-12 Hans Hooghart 2D- en 3D-modellen 2-D Geologisch model 19 Geomorfologische en bodemkundige modellen G 3-D GeologischBodemkaart model BRO Datatypen (4)
 • 18. 18 24-09-12 Hans HooghartGeoTOP
 • 19. Standaardisatie per datatype BRO fase 1: meer dan twintig dataprojecten Informatiebijeenkomst BRO
 • 20. Dataproject: de voorbereiding (I) TNO en Alterra inventariseren De inhoud van DINO (TNO) en BIS-NL (Alterra) Bestaande standaarden en normen Bestaande uitwisselingsformaten … en wat we nog meer weten Informatiebijeenkomst BRO
 • 21. Dataproject:de expertgroep (II) Experts doen een voorstel Informatiebijeenkomst BRO
 • 22. Dataproject: de ambtelijke werkgroep (III)Vertegenwoordigers van bestuursorganen beoordelen, uit naamvan de opdrachtgevers en gebruikers in de publieke sector en debronhouders, het voorstel van de experts Informatiebijeenkomst BRO
 • 23. Dataproject: Publieke consultatie (IV) Via internet (www.DINOLoket.nl) kan iedere Nederlander zijncommentaar leveren op de concept-gegevenscatalogus (inhoud)en het uitwisselingsformaat (techniek) Informatiebijeenkomst BRO
 • 24. 24 24-09-12 Hans Hooghart Wie waarvoor verantwoordelijk?Bronhouder Gebruiker TNO aanleveren beheren ophalen BRO Informatiebijeenkomst BRO
 • 25. Wat moeten we doen? Afstemming vanBronhouder processen Gebruiker TNO aanleveren beheren ophalen BRO Informatiebijeenkomst BRO
 • 26. 26 24-09-12 Hans Hooghart BRO agenda Start wetgevingstraject Start realisatie BRO fase 1 2e MKBA BRO: positief saldo 10,5 MEUR Start uitvoeringstoets Gemeenten, Waterschappen, Provincies (rapport okt. 2012) Voorportaal wetgeving Wetsvoorstel naar 2e Kamer Start aansluiting bronhouders BRO wet fase 1 in werking2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 27. 2724-09-12Hans Hooghart
 • 28. 28 24-09-12 Hans Hooghartwww2.dinoloket.nl
 • 29. 29 24-09-12 Hans HooghartWat betekent de BRO voor U concreet• Data nu al digitaal aanleveren aan DINO• Werkprocessen en eventueel systemen voorbereiden op BRO• Meedoen in expert- of ambtelijke werkgroepen + meedoen aan publieksconsultaties datatypen op internet + meedoen aan pilots aansluiten• Vanaf 2014 aansluiten op de BRO; vanaf 2015 aanleveren en gebruiken BRO verplicht• Voor meer informatie over DINO en BRO: www.dinoloket.nl
 • 30. 30 24-09-12 Hans Hooghart? 24/09/12 Vragen discussi e