Insight240412_start-up_rahoitus_julkinen_alkuvaihe

1,962 views
1,808 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,962
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Lähisukulaisten ja ystävien rahojen kanssa on syytä olla varovainen, ettei henkilösuhteet kärsi, jos epäonnistutaan.TULI-rahoitus tutkimuslähtöisille hankkeille
 • Ymmärrä julkisen rahoittajan motiivit ja rajoitteet.Yhteyshenkilö on sinun tärkein apuri, tee hänen elämä helpouksi, auta häntä materiaalein, kun hän esittelee hankkeen kollegoilleen/esimiehelleen/asiantuntijoille rahoituspäätöstä varten.Jos julkisen rahoituksen osuus projektissa on yli 50% (esim 60%, 75% tai 100%), yksityisestä yhtiöstä tulee tämän projektin hankintojen osalta julkinen hankintayksikkö, jonka on noudatettava hankintalakia. Tässä keskeinen sisältö on toimittajien tai palveluntarjoajien tasapuolinen kohtelu. Tämä toteutuu, kun hankinnat kilpailutetaan eli pyydetään useammalta tarjoajalta tarjous ja valintapäätös tehdään (mieluiten ennaltailmoitettujen) kriteerien mukaisesti. Yli 30ke palvelujen ostosta on tehtävä hankintailmoitukset eli Hilma-rekisteriin ilmoitus. Pienemmissä hankinnoissa riittää, että pystyy kuvaamaan, että kohtelu on ollut tasapuolista. Hyvä tapa olisi pyytää 3-5 tarjousta, jos hankinta on 10-30ke. Pienhankinnoissa voidaan todeta, että kilpailuttamisesta aiheutuisi enemmän työtä kuin säästöä, jos palvelua tarjotaan yleisesti tunnettuun hintaan (esim. 2pv start-up konsultointia 1000e/pv).De minimis tuen kertymää yrityksen pitää itse raportoida hakiessaan uutta julkista rahoitusta/projektia.
 • TUKIRAHAKun idea tai keksintö on edennyt Keksintösäätiön kehittämisvaiheeseen, sille voidaan myöntää tukirahaa. Tukiraha on tarkoitettu muun muassa patentointi-, tuotekehitys- ja kaupallistamiskuluihin. Tukirahaan sisältyy ehdollinen takaisinmaksu, joka riippuu hankkeen menestyksestä ja siitä saatavista tuloista. Jos hanke menestyy kaupallisesti, tuki on maksettava takaisin Keksintösäätiölle. Jos taas ideasta ei synny kannattavaa liiketoimintaa, tukirahaa ei tarvitse palauttaa säätiölle.Tukirahan takaisinmaksuTukiraha maksetaan säätiölle takaisin seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:* Keksinnön hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa - Säätiön osuus on normaalisti kolme (3) prosenttia keksintöä hyödyntämällä valmistetun tuotteen tai palvelun arvonlisäverottomasta myyntihinnasta. * Keksinnön myynti, lisensointi tai hyödyntäminen näihin verrattavalla tavalla- Säätiön osuus on normaalisti kolmekymmentä (30) prosenttia keksijälle tai keksijän yritykselle maksettavista arvonlisäverottomista kerta- ja rojaltikorvauksista. Rojaltiprosentti voi vaihdella tapauskohtaisesti.Rahoitussopimus on voimassa 12 vuotta. Jos keksintö kaupallistuu nopeasti, Keksintösäätiölle takaisin maksettavan määrän voi palauttaa myös kertasuorituksena ennen sopimuskauden päättymistä.
 • Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kustannusselvitystä vastaan. (huomioi rahoituksen suunnittelussa)Laina - tarkoitettu markkinaläheisiin kehittämisprojekteihin. Huom. lainasta saa maks. 30% hankkeen alussa, huomioi rahoituksen suunnittelussa!!Lainan korko on 3 prosenttiyksikköä alle peruskoron (kuitenkin vähintään 1 %)Yleensä laina myönnetään vakuutta vaatimattaVapaavuosien enimmäismäärä on 5 ja laina-ajan pituus enintään 10 vuotta Jos projekti ei johda taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, laina voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä takaisinRahoituksen saajan pitää noudattaa projektisuunnitelmaa ja pyrkiä hyödyntämään tuloksia suunnitellulla tavallaHankkeella tavoiteltavan liiketoiminnan myynti, luovutus tai siirto tai muu muutos aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden Tekesille
 • Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kustannusselvitystä vastaan. (huomioi rahoituksen suunnittelussa)Laina - tarkoitettu markkinaläheisiin kehittämisprojekteihin. Huom. lainasta saa maks. 30% hankkeen alussa, huomioi rahoituksen suunnittelussa!!Lainan korko on 3 prosenttiyksikköä alle peruskoron (kuitenkin vähintään 1 %)Yleensä laina myönnetään vakuutta vaatimattaVapaavuosien enimmäismäärä on 5 ja laina-ajan pituus enintään 10 vuotta Jos projekti ei johda taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, laina voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä takaisinRahoituksen saajan pitää noudattaa projektisuunnitelmaa ja pyrkiä hyödyntämään tuloksia suunnitellulla tavallaHankkeella tavoiteltavan liiketoiminnan myynti, luovutus tai siirto tai muu muutos aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden Tekesille
 • Lähtökohtana on, että yritys on tunnistanut kannattavan liiketoiminnan mahdollisuuden – tämän asian validointi edeltää rahoituksen suunnittelua. Millaisilla tuotekehitys- ja muilla kuluilla yritykselle saadaan myytävä tuote tai palvelu? Mihin rahaa sitoutuu? Voiko leasingilla tms. järjestelyillä siirtää maksua myöhemmäksi ja vähentää pääoman tarvetta?Tulorahoituksen realistisuus ja aikataulu?Voidaanko asiakaskohtaisista projekteista tai pilotoinnista saada jo tuloja ennen tuotteen valmistumista?Huomioi julkisen rahoituksen osalta avustuksien maksu jälkikäteen (kassarasite!)
 • Kerrataan muutamia perusasioita tyypillisistä työkaluista rahoituksen suunnittelun apuna.Tyypillinen tilitoimisto tuottaa peruutuspeiliaineistoa, mikä kertoo mitä on tapahtunut. Start-upille yleensä aina on tärkeintä katsoa eteenpäin!Yritystutkimuslautakunnan (ELY-keskus, Tekes, Finnvera) suunnittelupohjista T2 ja T4 ovat mallit liitteenä. Yksinään nämä eivät riitä. Kuukausitason kassavirtalaskelma on tärkein.Spinnon Juha Pullinen on kehittänyt opinnäytetyönään kesällä 2010 excel-työkalun, joka tuottaa kuukausitason kassavirran sekä T2- ja T4-lomakkeet. Pohja on kokeilukäytössä ensimmäisillä asiakkailla. Kysy Spinnon yhteyshenkilöltäsi.
 • Ymmärrä julkisen rahoittajan motiivit ja rajoitteet.Yhteyshenkilö on sinun tärkein apuri, tee hänen elämä helpouksi, auta häntä materiaalein, kun hän esittelee hankkeen kollegoilleen/esimiehelleen/asiantuntijoille rahoituspäätöstä varten.Jos julkisen rahoituksen osuus projektissa on yli 50% (esim 60%, 75% tai 100%), yksityisestä yhtiöstä tulee tämän projektin hankintojen osalta julkinen hankintayksikkö, jonka on noudatettava hankintalakia. Tässä keskeinen sisältö on toimittajien tai palveluntarjoajien tasapuolinen kohtelu. Tämä toteutuu, kun hankinnat kilpailutetaan eli pyydetään useammalta tarjoajalta tarjous ja valintapäätös tehdään (mieluiten ennaltailmoitettujen) kriteerien mukaisesti. Yli 30ke palvelujen ostosta on tehtävä hankintailmoitukset eli Hilma-rekisteriin ilmoitus. Pienemmissä hankinnoissa riittää, että pystyy kuvaamaan, että kohtelu on ollut tasapuolista. Hyvä tapa olisi pyytää 3-5 tarjousta, jos hankinta on 10-30ke. Pienhankinnoissa voidaan todeta, että kilpailuttamisesta aiheutuisi enemmän työtä kuin säästöä, jos palvelua tarjotaan yleisesti tunnettuun hintaan (esim. 2pv start-up konsultointia 1000e/pv).De minimis tuen kertymää yrityksen pitää itse raportoida hakiessaan uutta julkista rahoitusta/projektia.
 • Spinnon asiantuntijan kanssa voit arvioida eri vaihtoehtojen soveltuvuutta ja sopivimpia rahoituslähteitä.Spinnolta löytyy myös kattava kokoelma ohjeita, vinkkejä, mallihakemuksia ja projektisuunnitelman runkoja eri julkisia rahoitusinstrumentteja varten. Spinno neuvoo hakemusten laadinnassa ja voi auttaa yhteyshenkilön löytämisessä.
 • Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tilinpäätöksen tuloksena saadaan tilikauden tulos, joka esittää omistajien varallisuuden muutoksen.Tuotot ja kulutTuotot ovat tilikaudelle kuuluvia tuloja. Suoriteperusteisesti laadittavassa tuloslaskelmassa tulon katsotaan olevan tilikaudelle kuuluvaa tuottoa, jos suorite on luovutettu asiakkaalle tilikauden aikana. Tuotot ovat lisäys omistajien omaisuuteen.Tekes yms ovat satunnaisia tuottoja, eivät yrityksen perusliiketoimintaa.Kulut ovat tilikaudelle kuuluvia menoja. Meno jaksotetaan tilikaudelle, jos menoa vastaava tulo katsotaan syntyneen tilikauden aikana eikä menon odoteta enää tulevaisuudessa kartuttavan tuloja. Tätä kutsutaan meno tulon kohdalle -periaatteeksi. Se osa menoista, joiden vastaavat tulot ovat vielä saamatta, kirjataan taseeseenaktiivoiksi odottamaan tulevaisuudessa kertyviä tuloja.Liiketoiminnan muut kulut: Vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta. Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös mm. fuusiotappiot, vakuutus- ym. varmuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut sellaiset kulut, joita ei lueta muihin eriin.
 • Insight240412_start-up_rahoitus_julkinen_alkuvaihe

  1. 1. Start-upin rahoituksen perusteet:julkinen rahoitus ja alkuvaihe24.4.2012, klo 9.00 – 11.00Tuomas Maisala
  2. 2. Tuomas MaisalaDirector of Spinno Enterprise CenterTel. +358 40 595 5547Email: tuomas.maisala@spinno.fi Education: Helsinki University of Technology, M.Sc. (Eng) Start-up & business development experience: 11+ years, since 2001 with the team Industries: internet & media, telecom, professional services Specialties: start-up financing, public funding instruments Past work experience: • Technopolis Ventures Ltd, 2001-2009, Director of Incubation Services, Deputy CEO • Institute of Strategy and International Business, Helsinki University of Technology, 2000- 2001, Course Assistant & Coordinator of first Venture Cup in Finland • Futuremark Ltd (MadOnion.com), 2000, Analyst, new business development Examples of clients served:
  3. 3. Esityksen sisältö• Rahoituksen perusteita – rahoituksen haasteet – rahoituslähteet• Alkuvaiheen julkiset rahoitusinstrumentit• Rahoituksen suunnittelu
  4. 4. Rahoituksen perusperiaatteita Euro tänään on arvokkaampi kuin euro huomenna Saadaksesi tänään euron € yrityksellesi, sinun on aina luvattava jollekin enemmän euroja myöhemmin € Rahoituksen näkökulmasta euro on aina euro eri toimialojen yritykset samoilla tuotto- odotuksilla ovat samanarvoisia yrityksiä
  5. 5. Yrityksen rahoitustarve yksinkertaistettuna € t Millainen on yrityksesi vähimmäisrahoitustarve?
  6. 6. Alkavien kasvuyritysten rahoitushaasteita Omaisuus on yleensä käsin koskettelematonta • Osaamispääoman arvo ja henkilöstön sitoutuneisuus • Immateriaalioikeudet: tavaramerkit, patentit, brandi • Ohjelmakoodia (taseeseen aktivoituna tuotekehitysmenona) Asiakkaan kokema arvo uudesta palvelusta tai tuotteesta ei ole etukäteen tarkasti laskettavissa • Epävarmoja ennusteita hinnasta ja myyntituotoista • Joskus liikeideoissa on epäselvää, kuka hyötyy ja miten Liiketoimintaverkot/ansaintamallit usein monitasoisia • Rinnakkaisia ansaintamalleja: oma brandi freemium ja white label • Alihankkijat, pelinkehittäjä, jakelukanavat, media/PR, in-app-sales
  7. 7. Keskeiset rahoittajat ja heidän intressinsä Selkänahka, omat taskut Nopein ja sitoutunein?LIIKEIDEA YRITYS ASIAKKAAT KASVU/KV TE-toimisto / Starttiraha Työllistäminen, yrittäjän toimeentulo Friends, Fools & Family Tunnesiteet Keksintösäätiö (Tuoteväylä)* Innovaatiot, kasvuyritysaihiot ELY-keskus (ent TE-keskus) Työllistäminen, vientitulot Tekes (TK-rahoitus) Innovaatiot, työllistäminen, vientitulot Bisnesenkelit Oma kiinnostus ja rahallinen tuotto Finnvera (lainat) Täydentää kaupallisia pankkeja Pankki Riskitön tuotto Tulorahoitus Vigo-kiihdyttämö Palkkioiden ohella omistuksen arvo Tekes (Nuoret innovatiiviset) Lisää menestyviä kasvuyrityksiä Julkinen VC-rahoitus Täydentää yksityistä VC-markkinaa VC/Pääomasijoittajat Saavuttaa 5-10 x arvo exit-hetkellä Tulorahoitus * Tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa käytössä Tekes-rahoitus tutkimuksen kaupallistamiseen
  8. 8. Esityksen sisältö• Rahoituksen perusteita• Alkuvaiheen julkiset rahoitusinstrumentit• Rahoituksen suunnittelu
  9. 9. Julkisen rahoituksen erityispiirteitäYhteiskunnallisia tai poliittisia tarkoitusperiäRahoituksella on oltava kannustava vaikutusRahoitus kohdistuu tyypillisesti projektille (alku ja loppu, tavoitteet,hyväksyttävät kulut)Haku vie aikaa ja vaatii kirjallisia hakemuksiaKäsitteitä: de minimis/vähämerkityksinen tukikertymä ja T2+T4-lomakkeetRahoitus on yleensä avustusta tai lainaa ja vaatii omarahoitusosuuden(sekä riittävästi kassaa)Hyvä yhteyshenkilö on kultaa kalliimpi; auta häntä myymään projektisipäättäjille!
  10. 10. Mihin julkista rahoitusta voi saada?LiiketoiminnankäynnistäminenTuotekehitys /palveluiden kehitysAsiantuntijapalvelutKasvu jakansainvälistyminen
  11. 11. Keskeiset julkiset rahoitusinstrumentitLiiketoiminnan TE-tsto Starttiraha 1.käynnistäminen ELY Käynnistysavustus (15 k€) 2. Finnvera pienlaina ja –takaus + yrittäjälaina 3.Tuotekehitys / Keksintösäätiö Tuoteväylä (5-25 k€) 4.palveluiden kehitys ELY Valmistelurahoitus (10-15 k€) 5. Tekes T&K-rahoitus (50-1000 k€) 6.Asiantuntijapalvelut ELY:n tuotteistetut as.tun.palv. (1-10 k€) (7.) Tekes Avustus innov.palv.ihin(50-150 k€)Kasvu ja ELY Kehittämisavustus kv:een (20-50 k€) Osakansainvälistyminen TEKES NIY Esivaihe (25-50 k€) II TEKES NIY 1. ja 2. vaihe (250-1000 k€)
  12. 12. 1 TE-toimisto / Starttiraha Yrittäjän toimeentulotukea (ei yritysrahoitusta) Myönnetään 6kk jaksolle, 1-2 jaksoa, n 600e/kk • Ennakonpidätyksen alaista verotuloa yrittäjälle • Ei mahdollinen, jos toimeentulo muuten turvattu, esim. irtisanomisajan palkkaus / vapaaehtoinen paketti Haettava työ- ja elinkeinotoimistosta ennen yrityksen perustamista • Usein TE-tsto pyytää Uusyrityskeskuksen lausuntoa Harkinnanvarainen joskin lähes automaattinen • Oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan • Arvioidaan tarvetta toimialan uusille yrityksille
  13. 13. 2 ELY-keskuksen käynnistysavustus Kehittämisavustus liiketoiminnan käynnistämiseen hautomossa toimivalle tiimiyritykselle, jossa 2 täysipäiväistä henkilöä (15ke) • usean perustajan tiimi, joista vähintään kaksi päätoimisena • päätoiminen yrittäjä ja vähintään yksi (palkattu) täysipäiväinen työntekijä Avustus on käytettävissä vapaasti alkuvaiheen kuluihin (vuokrat, laitteet, hautomomaksut; ei suoriteta kulujen tilitystä) Myönnetään pääomistajan/täysipäiväisen yrittäjän laskennallisiin palkkoihin 6kk ajalle • päällekkäisesti ei voi kohdistaa oikeaa palkkaa esim. Tekes-projektille • myös Starttirahan saaminen estää käynnistysavustuksen Aiempi yrittäjäkokemus ei ole eduksi; tarkoitettu uusille yrittäjille Haettaessa: hakulomake, LTS, hautomosopimus, T2+T4-laskelmat
  14. 14. 3 Finnveran lainat Pienlaina – alkuvaiheen käyttöpääoma • Aloittavan tai jo toimivan pienen yrityksen toiminnan rahoittamiseen • Yritykselle, jossa päätoiminen yrittäjä / perustaja työllistää itsensä • Enintään 35.000 euroa, yhdessä tai useammassa erässä • Omavelkainen takaus, usein varsin kohtuullinen • Lainalla kiinteä korko 6kk Euribor + marginaali (alk. 1-1,5%) Pienlainan takaus • Lainan myöntää liikepankin omin rahoitusehdoin ja hakee takauksen FV:lta • FV takaa enintään 60%, takausprovisio 1,75% p.a. Yrittäjälaina -> rahoitusta yksityishenkilölle • Osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen tai toimivan yhtiön ostoon • Esim. sukupolvenvaihdos tai tasoitetaan perustajien likvidin omaisuuden eroa • Korot vähennettävissä henkilön omasta verotuksesta Hakeminen: http://online.finnvera.fi/login.jsf
  15. 15. 4 Keksintösäätiön Tuoteväylä Haettavissa ennen yrityksen perustamista, haettava ennen Tekes-rahoitusta Selvitysraha, 100% avustus, enintään 5ke (ei ole ”asiakkaan rahaa”) • Päätös Tuoteväylä-tiimin kokouksessa; tiimin suosittelemaan selvitykseen Tukiraha, 100% riskilaina, 5…50ke, de minimis –ehtoinen • Käytöstä päättävät KS:n liiketoiminnan kehittämispäälliköt • Prototyyppi, juridiset asiat, IPR-asiat, patentointi • Myös erilaisia selvityksiä, osa voi olla KS:n itse selvitysrahalla tilaamia • Mahdollisuus esittäytyä liiketoimintaosaajien verkostolle (joskus)
  16. 16. 5 ELY-keskuksen valmistelurahoitus Kehittämisavustus hankevalmisteluun, max 15ke, 70% tuki Ensisijaisesti tuotekehityshankkeiden valmisteluun (Tekes) Mahdollista hakea markkina- ja muihin vastaaviin selvityksiin Avustus on tarkoitettu käytettäväksi ostopalveluihin ja maksetaan jälkikäteen toteutuneita kuluja vasten • Tapauskohtaisesti hyväksytty omia markkinaselvitysmatkoja Voi olla ajallisesti osin päällekkäin käynnistysavustuksen kanssa Haettaessa: hakulomake (.doc tai sähköinen lomake), hankesuunnitelma ja käytettävistä ostopalveluista tarjoukset, mahdollinen tilinpäätös, tarvittaessa T2+T4-laskelmat
  17. 17. 6 Tekesin tuotekehitysrahoitus 1/2 Tekes myöntää avustuksia ja/tai lainoja haasteellisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin (lue: tuotekehitykseen/uusiin tuotteisiin) Rahoitustason ja -muodon määräytymisessä ratkaisevaa on projektin markkinaetäisyys (tutkimuksellisuus, vrt. TKK/VTT) ja haastavuus, tyypillisesti käytössä 50% avustus tai 70% laina Omarahoitusosuuden riittävyys yleensä määrittää TK-projektien laajuutta Hyväksyttäviä kuluja: • tuotekehityksen henkilöstön palkat sivu- ja yleiskuluineen(projektille osa-aikaisilta tuntikirjanpitoon perustuen, esim. tj:n palkoista TK-työtä 50%) • perustellusti projektin kuuluvat matkat ja erikoislaitteet tai niiden laitevuokrat • ostopalvelut tuotekehityksen (alihankintana) ja usein IPR- tai markkinaselvitykset
  18. 18. 6 Tekesin tuotekehitysrahoitus 2/2Start-upin tyypillinen ensimmäinen Tekes-projekti • tähtää uuden tuotteen ensimmäisen version kehittämiseen ja sen rinnalla markkinan selvittämiseen tai bisnesmallin kehittämiseen • kestää 8-10kk ja • on laajuudeltaan 100-200ke, josta de minimis -avustusta 50% Paljonko tarvitset rahaa yrityksen kassaan projektia varten?Start-upin seuraavat TK-projektit myönnetään yleensä 70% lainana taiyhdistelmänä 25% avustus + 25% laina, lainasta voi saada 30% ennakkoon Paljonko nyt tarvitset kassaan rahaa, jos projekti olisi 500ke?Haettaessa: sähköinen hakulomake, projektisuunnitelma, T2+T4-laskelmat, selvitys julkisesta rahoituksesta, LTS ja/tai muut sopivat liitteetliiketoiminnasta
  19. 19. 7 Muita rahoituslähteitä Kasvuvalmennus-konsultointi, 5-10pv konsultointia (Forum Virium) ELY-keskuksen tuotteistetut asiantuntijapalvelut: Tuotestart, Myyntiteho, PK-LTS jne. AVEK Digidemo-ohjelma, esim. pelinkehitys, maalis- ja lokakuu Runar Bäckströmin säätiön apurahat loppuvuodesta keksinnöille Toimialaan liittyvät säätiöt tyyliin Neste Oil, Jane&Aatos Erkko… F.E.C. ja muut tukiohjelmat työllistämiseen liittyen EU FP7, Eurostars ja muut EU-ohjelmat – harvoin start-upille sopivia
  20. 20. Esityksen sisältö• Rahoituksen perusteita• Alkuvaiheen julkiset rahoitusinstrumentit• Rahoituksen suunnittelu – Työkalut – Esimerkkiyritys – Lisäapua
  21. 21. Rahoituksen suunnittelu Älä anna avustusten ja tukien ohjata suunnittelua Laadi kassavirtalaskelma ja muista oma pääoma Lähtökohtana todelliset, välttämättömät kulut, jotta syntyy myytävä tuote (minimum viable product) • Palkkakulut ja ostopalvelut, muut kulut Tee realistinen myyntiennuste kasvusta • Pilottien hinnoittelu, myyntisykli, myynnin hit rate Mieti entä jos -vaihtoehtoja (Plan B) • Rahoituskierros ei toteudu tai Tekes-laina on pienempi • Tuotekehitys ja myynti viivästyy
  22. 22. Työkalut: talousraportit ja -laskelmatTaaksepäin katsoo tilitoimiston (väli)tilinpäätös: Tuloslaskelma kertoo voiton tietyllä aikavälillä Tase kertoo varallisuudesta tietyllä hetkelläEteenpäin katsovat suunnitelmat ja budjetit: Tärkein on kuukausitason kassavirtalaskelma Rahoituksen haussa vuositason esityksenä • T2 – Tulossuunnitelma • T4 – Rahoitussuunnitelma
  23. 23. Kassavirtalaskelma
  24. 24. T2 TulossuunnitelmaYRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA TULOSSUUNNITELMA T2 PäivämääräYritys Sähköpostiosoite Laatija Puhelinnumero Toteutunut tilikausi / Ennuste 1 / Ennuste 2 / Ennuste 3 / 1 000 e % 1 000 e % 1 000 e % 1 000 e %1 LIIKEVAIHTO2 Liiketoiminnan muut tuotot +3 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ = 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,04 Aine- ja tarvikekäyttö - - - - -5 Ulkopuoliset palvelut - - - - -6 Henkilöstökulut - - - - -7 Liiketoiminnan muut kulut - - - - -8 Valmistevaraston lisäys/vähennys +/- - - - -9 KÄYTTÖKATE = 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -10 Suunnitelman mukaiset poistot - - - - -11 LIIKETULOS = 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -12 Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista + - - - -13 Muut korko- ja rahoitustuotot + - - - -14 Korkokulut ja muut rahoituskulut - - - - -15 Välittömät verot - - - - -16 NETTOTULOS = 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -17 Satunnaiset tuotot + - - - -18 Satunnaiset kulut - - - - -19 KOKONAISTULOS = 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -20 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
  25. 25. T4 Rahoitussuunnitelma YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RAHOITUSSUUNNITELMA T4 Päivämäärä 1 000 e Yritys Sähköpostiosoite Laatija Puhelinnumero Toteutunut tilikausi / / / / RAHAN LÄHTEET 1 Nettotulos + poistot (=rahoitustulos) + 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Satunnaiset tuotot/kulut (T2-lomake, rivi 17 ja 18) +/- 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Omistajien lisäsijoitukset + 4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (T7-lomake) + Lyhytaikaisten lainojen lisäys + 6 + 7 YHTEENSÄ = 0,0 0,0 0,0 0,0 RAHAN KÄYTTÖ 8 Maa- ja vesialueet + 9 Rakennukset ja rakennelmat + 10 Koneet ja kalusto + 11 Muut investoinnit + 12 Käyttöpääoman muutos, lisäys/vähennys (riviltä 27) +/- 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Muun rahoitusomaisuuden lisäys + 14 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (T7-lomake) + 15 Lyhytaikaisten lainojen vähennys + 16 Osingonjako tai yksityiskäyttö + 17 + 18 YHTEENSÄ = 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Yli-/alijääm ä +/- 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Kumulatiivinen yli-/alijäämä +/- 0,0 0,0 0,0 0,0 Edellinen KÄYTTÖPÄÄOMA tilikausi 21 Vaihto-omaisuus + 22 Myyntisaamiset + 23 Osatuloutuksen saamiset + 24 Ostovelat - 25 Saadut ennakot - 26 Käyttöpääom a = 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 Käyttöpääoman lisäys/vähennys +/- 0,0 0,0 0,0 0,0
  26. 26. Muistettavaa julkisesta rahoituksesta Rahoitus kohdistuu tyypillisesti projektille (alku ja loppu, sisältö) • Huomioi eri kustannusten kelpoisuus vaihtelee instrumenteittain Yksi kustannus vain yhdelle projektille (aina oma kustannuspaikka!) Kustannusperusteinen maksatus aiheuttaa kassarasitteen • TEKES-projekti 50% avustuksella vaatii n 75% rahoituksen läpivientiin • Maksuaika maksatushakemuksesta ja kustannustilityksestä 3vk … 2kk Jos yli 50 %:n avustus (esim. valmistelurahoitus, Tekes NIY) noudatettava hankintalakia ostojen kilpailuttaminen Vähämerkityksistä, kilpailua vääristämätöntä de minimis –tukea voi saada enintään 200ke/3 vuoden jakso (seuranta yhtiön vastuulla)
  27. 27. Esimerkkiyritys 2010 2011 2012 2013kehitysTuote- T&K-hanke Jatkohanke: tuoteversio 2 12kk (n 200ke, 50%) 12-14kk (n 250ke, 50%) VaRaLiiketoiminnan (15ke) Tuoteväylä (30ke) -IPR-selvitys Kehittämistuki-kv (50ke, 50%) NIY - proto - Markkinatut. (US) esivaihekehitys -Markkinakart. - KV-viestintästrategia 3kk Kasvuvalmennus - Messut ja matkat (66ke)pääomaKäyttö- Käynnistysav. 15ke Avera n200ke Perustajat 30ke Enkelit n100kerahoitusTulo- 0ke 80ke 200ke 500ke
  28. 28. Tulo- Käyttö- Liiketoiminnan Tuote-rahoitus pääoma kehitys kehitys 2011 2012 Oman yrityksen rahoituskartta 2013 2014
  29. 29. Mistä apua rahoituksen suunnitteluun ja hakuun? Spinno / yrityshautomot • sopivat vaihtoehdot, sisältö, mallilomakkeita ja –hakemuksia • apua sopivan yhteyshenkilön löytämiseen ja suosittelu • Spinno Insighteja: pääomasijoittaminen, pitchaus, taloushallinto Internetistä • Ohjelmistoyrittäjät ry:n rahoitusopas, Ahokas et al.* • Rahoituskone.fi Rahoituskonsultteja • 750-1500e/pv kiinteä fee + 3-4% rahoituksesta* http://www.ohjelmistoyrittajat.fi/ajankohtaista/artikkelit/2009/ohjelmistoyritysten-rahoitusopas
  30. 30. Tulevia tilaisuuksia• Spinno INSIGHT 8.5. Start-upin rahoituksen perusteet – yksityinen rahoitus• Spinno WAKE UP 11.5. Millä mallilla start-upeja olisi paras synnyttää?• MoneyTalks® featuring Russian cases 15.5., Espoo (www.technopolis.fi)
  31. 31. Muista nämä Tiedä ensin mitä teet ja mieti rahoitus vasta sitten Cash is King – päivitä kassavirtalaskelmaa jatkuvasti Nopea kasvu edellyttää ulkopuolista rahoitusta Oman pääoman olisi hyvä pysyä positiivisena Toteuta oikein oma rahoitus (osakkeet, SVOP, laina) Pidä yhtiön ja yrittäjän rahat ja rahoitus erillään
  32. 32. Kysymyksiä?
  33. 33. Tuloslaskelman perusrakenne+ LIIKEVAIHTO+ Liiketoiminnan muut tuotot- Materiaalit ja palvelut- Henkilöstökulut- Poistot ja arvonalentumiset (ei kassavaikutusta!)- Liiketoiminnan muut kulut (toimitilat, matkat, markkinointi, tutkimus&kehitys, hallinto)= LIIKEVOITTO (-TAPPIO)+/- Rahoitustuotot ja –kulut= VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ+/- Satunnaiset erät (paras paikka Tekes- ja muille avustuksille; lainat tase Pitkät lainat)= VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA+/- Tilinpäätössiirrot- Verot= TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
  34. 34. Taseen perusrakenne Vastaavaa Vastattavaa ”Missä” ”Mistä” Assets Liabilities Omaisuus Oma pääoma (kehittämismenot) (+ voittovarat) Saamiset Vieras pääoma (ml. avustukset) (lainat, ostovelat)

  ×