Insight231110_start-up_rahoitus

2,073 views
1,953 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Insight231110_start-up_rahoitus

 1. 1. Aamupäivän teemat• Pari sanaa yrityksen arvon määrityksestä• Miten rahoitusratkaisut vaikuttavat yrityksen arvoon?• Miten VVK:t tulisi hinnoitella verrattuna osakepääoman korotukseen• Sopisiko yritykselle mahdollisesti hybridilaina• Missä järjestyksessä kannattaa suosia eri rahoitusmuotoja (avustukset, FFF, tulorahoitus, vpo ja omapääoma (ml. osakepääoma vai SVOP) www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 2. 2. Pääomasijoittaja -menetelmä Vt Et P / E V0 (1 i ) t (1 i ) tNettotulos tai vapaa kassavirta VT= Et*P/E n. 100% n. 80% n. 60% n. 40-50 % n. 25% V0 Aika www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 3. 3. Pääomasijoittaja -menetelmäSopivan kasvukertoimen (P/E –luvun valinta) • Jos yrityksen odotetaan tekevän tasaista tulosta hetken T –jälkeen 4 P/E 8 • Jos yrityksen tuloksen odotetaan kasvavan kohtuullisesti hetken T –jälkeen 8 P/E 20 • Jos yrityksen tuloksen odotetaan kasvavan voimakkaasti hetken T –jälkeen P/E 20 www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 4. 4. Yrityksen rahoituslähteet1. Oman pääomanehtoinen rahoitus • Tulorahoitus • Omanpääoman korotukset2. Vieraanpääomanehtoinen rahoitus • Lainat rahoituslaitoksilta • Lyhyt aikaiset velat, kuten ostovelat3. Välirahoitusinstrumentit • Vaihtovelkakirjalainat • Pääomalainat • Hybridilainat • Optiolainat • Vakuudettomat lainat www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 5. 5. Suunnatun osakeannin vaiheet1. Määrittele rahoitustarve2. Määrittele yrityksen arvo3. Määrittele rahoittajan saama omistusosuus4. Määrittele rahoittajan saamien osakkeiden lukumäärä5. Laske oma pääoma ja sen rakenne kaupparekisteri-ilmoitusta varten www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 6. 6. Esimerkki• Alkava yritys, joka on tuotekehitysvaiheessa tarvitsee 50.000 eeuron rahoituksen (omaa pääomaa) ja lisäksi saatavilla on 50.000 Tekes rahoitusta (Tekes lähtee mukaan, jos OPO on kunnossa).• Yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa 3 vuoden päästä 100.000 tilikauden voitto verojen jälkeen, jos rahoitus saadaan kasaan.• Kolmen vuoden jälkeen voitto on vielä kasvava.• Ennen rahoitusta yrityksen pääoma muodostuu 1000 kpl:sta 2,5 euron nimellisarvoisista osakkeista. Muuta omaa pääomaa ei ole.• Tee ehdotuksesi business enkelille suunnatusta osakeannista ja sen ehdoista• Laske myös miten oma pääoma rakentuu rahoituksen jälkeen osakepääomaan ja SVOPiin. www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 7. 7. Rahoitusjärjestelyt osakeyhtiölaissa (luvut 9-12)1. Pääomasijoitukset voidaan merkitä joko osittain tai kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon voidaan jakaa osinkoina tai palauttaa pääomana (huom! SVOP:n mahdollinen verotus)2. Osakeanti voidaan toteuttaa maksuttomana helpottaa yritysjärjestelyjä3. Osakkeilla ei ole pakko olla nimellisarvoa osakkeita voidaan antaa ilman, että osakepääoma nousee. (Minimi osakepääoma 2.500 euroa) www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 8. 8. Pääomalainan ehdot osakeyhtiölaissa (luku 12)• 1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella;• 2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä• 3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.• Muut säännökset pääomalainasta• Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjallisesti. Lainaehtojen muutos tai vakuuden antaminen on pätemätön, jos se on 1 §:n 1 momentin vastainen.• Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.• Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin, jollei muuta ole yhtiön ja pääomalainojen velkojien kesken sovittu.• Pääomalainat merkitään taseeseen erillisenä eränä. www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 9. 9. Hybridilaina• Usein eräpäivätön laina (voi olla periaatteessa ikuinen)• Lasketaan kuuluvaksi omaan pääomaan tunnuslukuja ja vakavaraisuutta arvioitaessa, koska voidaan maksaa takaisin vasta kaikkien vieraanpääoman erien jälkeen• Usein hybridilainojen korko o erittäin korkea (reilusti yli 10%). syö osingonmaksu kykyä• Vaikka hybridilainoista usein päättää hallitus, varsinkin pk- yrityksissä kannattaa viedä hybridilainapäätökset yhtiökokoukseen, jotta osakkeen omistajien yhdenvertaisuus ei vaarannu. (Sama koskee myös pääomalainoja) www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 10. 10. Vaihtovelkakirjalaina• Vaihtovelkakirjalainassa rahoittaja lainaa yritykselle rahaa ja rahoittaja pidättää oikeuden vaihtaa lainapääoman yhtiön uusiin osakkeisiin, jolloin lainan takaisinmaksun sijasta yhtiö toteuttaa rahoittajalle suunnatun osakeannin vaihtosopimuksella sovitulla tavalla.• VVK = lainasopimus + vaihtosopimus• Rahoittaja saa lainalle korkoa ja mahdollisen arvonnousun, jos hän käyttää vaihto-oikeuttaan.• Vaihtovelkakirjalaina on rahoittajalle pienempiriskinen rahoitusinstrumentti kuin suora osakeomistus.• Usein vaihto-oikeus sidotaan myös yrityksen menestymiseen www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski
 11. 11. Rahoitusinstrumenttien suunnittelun erityiskysymykset Pohtikaa hetki seuraavia kysymyksiä: Miksi yrityksen arvoa ei saa laskea keskiarvona eri menetelmien antamista arvoista ts. miksi esimerkiksi yrityksen arvoa ei saa laskea tase- ja tuottoarvon keskiarvona? Miksi väite: ”yrityksen arvo rahoituksen jälkeen = yrityksen arvo ennen rahoitus + lisäsijoitus” on väärin? Miksi yrityksen arvo rahoitus- ja osakkeiden myyntitilanteessa poikkeavat toisistaan? Milloin oman pääomanehtoinen rahoitus on kallista rahaa? (tai kannattaako käyttää FFF rahoitusta ) Miten yritys tulisi hinnoitella vaihtovelkakirjalainaa käytettäessä verrattuna osakepääoman korotukseen? www.tulosakatemia.fi ©Toivo Koski

×