Your SlideShare is downloading. ×
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS

1,515
views

Published on

Se årsrapporten til Bank 1 Oslo AS - et heleidet selskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

Se årsrapporten til Bank 1 Oslo AS - et heleidet selskap i SpareBank 1 Gruppen AS.


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,515
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Årsrapport 2008
 • 2. Innhold Side 04 Hovedtall/Nøkkeltall 05 Om SpareBank 1-alliansen 06 Organisasjonskart 07 Årsberetning 17 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 19 Endringer i egenkapital 21 Noter 72 Revisjonsberetning 73 Kontrollkomitéens melding 74 Styresammensetning
 • 3. Årsrapport 2008 4+5 BANK 1 OSLO AS - HOvedtALL/NøKKeLtALL 2003-2005 er iht NRS for morbank - 2006-2008 er iht IFRS for konsern Kommentarer 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Driftsresultat etter tap (1) mill. kr 1,2 130,9 238,5 192,3 94,5 -24,4 I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % 0,01 % 0,69 % 1,41 % 1,26 % 0,64 % -0,15 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital mill. kr. 22 688,7 18 935,2 16 872,7 15 302,8 14 693,1 15 949,4 Forvaltningskapital (1) mill. kr. 24 700,4 20 363,8 17 460,3 15 694,8 14 151,9 14 621,7 Innskudd fra kunder (1) mill. kr. 15 914,9 13 396,9 11 637,2 10 909,3 10 283,6 10 448,2 Brutto utlån til kunder (1) mill. kr. 20 665,2 18 097,2 15 271,3 14 130,5 12 357,3 12 373,0 Totalrentabilitet, netto (2) % -0,05 % 0,49 % 1,08 % 0,90 % 0,47 % -0,11 % Egenkapitalrentabilitet (3) % -1,17 % 8,12 % 16,81 % 15,26 % 7,72% -1,98 % Kostnadsprosent ekskl. verdiendr. verdipapirer (morbank) (4) % 70,3 % 70,6 % 59,9 % 74,5 % 68,9 % 74,4 % Innskuddsdekning (5) % 77,0 % 74,0 % 76,2 % 77,2 % 83,2 % 84,4 % Kapitaldekning (morbank) (6) % 8,0 % 10,7 % 11,0 % 11,9 % 12,2 % 11,6 % Årsverk (1) antall 348 370 301 260 249 239 Kommentarer (1) Tall pr 31.12. (2) Resultat av ordinær drift etter skatt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. (3) Resultat av ordinær drift etter skatt i % av gjennomsnittlig egenkapital. (4) Andre driftskostnader i % av netto renteinntekter og andre driftsinntektereksklusive kursgevinster/-tap på verdipapirer. (Alle tall er omarbeidet i henhold til ny regnskapslov/nye regnskapsforskrifter). (5) Innskudd fra kunder i % av brutto utlån til kunder pr 31.12. (6) Ansvarlig kapital beregnet etter Kredittilsynets forskrifter i % av risikovektet beregningsgrunnlag.
 • 4. SpareBank 1-alliansens hensikt er å anskaffe og levere konkurransedyktige, finansielle tjenester og produkter, samt å ta ut stordriftsfordeler i form av lavere kostnader og/eller høyere kvalitet. Alliansen bidrar på denne måten til at privatpersoner og bedrifter opplever lokale forankring, dyktighet og en enklere hverdag. Videre skal alliansen bidra til å sikre bankenes verdiskaping til glede for egen region og bankens eiere. Om SpareBank 1-alliansen i 2008 SpareBank 1-bankene driver alliansesamarbeidet og utvikling av produkt- SpareBank 1-alliansen består ved selskaper gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Utvikling DA og årsskiftet av følgende banker: holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Nord-Norge • SpareBank 1 Gruppen eies av SpareBank 1 SR-Bank (19,89 %), SpareBank 1 SpareBank 1 Midt-Norge • Nord-Norge (19,89 %), SpareBank 1 SMN (19,89 %), Sparebanken Hedmark SpareBank 1 SR-Bank • (11,14 %), Samarbeidende Sparebanker AS (19,89 %) (16 sparebanker på øst- Sparebanken Hedmark • og nordvestlandet), samt Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO SpareBank 1 Buskerud-Vestfold • (9,29 %). SpareBank 1 Ringerike • SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Hallingdal • SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Gran • SpareBank 1 Medlemskort AS og SpareBank 1 Gruppen Finans Holding SpareBank 1 Gudbrandsdal • AS samt 75 % av aksjene i Argo Securities AS og 24,5 % av aksjene i First SpareBank 1 Jevnaker Lunner • Securities AS. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS eier 90 % av aksjene SpareBank 1 Nordvest • i Actor Fordringsforvaltning AS og 100 % av aksjene i SpareBank 1 LTO AS. SpareBank 1 Hardanger • SpareBank 1 Gruppen AS er i tillegg deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA. SpareBank 1 Kvinnherad • SpareBank 1 Lom og Skjåk • SpareBank 1 Gruppen har også administrativt ansvar for samarbeidsproses- SpareBank 1 Volda Ørsta • sene i SpareBank 1-alliansen, der teknologi, merkevare, kompetanse, felles SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg • prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen Halden SpareBank 1 • driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentra innenfor Læring Modum SpareBank 1 • (Tromsø), Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger). Rygge-Vaaler Sparebank • SpareBank 1-bankene deltar i stor utstrekning i utviklingsarbeidet på SpareBank 1 Telemark • fellesarenaen. De viktigste prosjektene innenfor SpareBank 1-alliansen har BNbank • i 2008 vært utvikling av ny kredittløsning, modernisering av selvbetjente • Bank 1 Oslo AS løsninger, samt effektivisering av rådgivernes arbeidsflate. SpareBank 1–alliansen har inngått et langsiktig strategisk samarbeid med EDB Business Partner ASA om levering og utvikling av kjernebankløsning. .
 • 5. Årsrapport 2008 6+7 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker 19,89 % 19,89 % 19,89 % 11,14 % 19,89 % 9,29 % SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Oslo Alliansesamarbeidet Skadeforsikring Forvaltning (100 %) (100 %) (100 %) Bredt samarbeid SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 • Merkevare Boligkreditt Medlemskort Livsforsikring (100 %) (100 %) • Teknologi EiendomsMegler 1 • Kompetanse BNbank • Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis Argo First • Innkjøp (Bankeid Securities Securities virksomhet) (75 %) (24,5 %) Regionale kompetansesentra • Betalingsområdet: Trondheim • Kreditt: Stavanger *SpareBank 1 Gruppen Finans • Læring: Tromsø Holding AS (100 %) * SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS funksjon er å koordinere de underliggende selskapene (Søknad om konsesjon er sendt Kredittilsynet). SpareBank 1 Actor Fordrings- SpareBank 1 Factoring forvaltning LTO (100 %) (100 %) (100 %) Verdigjenvinning (100 %) Bank 1 Oslo AS Adm. direktør Torbjørn Vik Risikostyring og Forretningsstøtte compliance Sigurd Aune Gudrun Michelsen Forretningsutvikling Jon E. Heesch Personmarked Bedriftsmarked Fagbevegelse Kåre Johan Osen Dag Sandstå Ottar Karbøl
 • 6. Årsberetning for 2008 Bank 1 Oslo konsern 2008 har vært preget av en tiltagende finanskrise, press på rentemarginene, god vekst i utlånene og høyere tapsavsetninger.
 • 7. Årsrapport 2008 8+9 Resultat før skatt ble 3,1 millioner kroner, som er 127,8 millioner kroner lavere enn resultatet i 2007. Nedgangen forklares med nedskrivninger av goodwill, aksjer og obligasjoner, samt økte tap på utlån. I bankens konsernregnskap er EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS som eneste datterselskap konsolidert inn. Banken har nå 16 lokalbanker, hvorav 9 er lokalisert i KONSeRNetS utvIKLINg Oslo og 7 i Akershus. I perioden 2006-2007 åpnet banken 2008 var preget av finansuroen og dette har også påvirket 6 nye lokalbanker som følge av en planlagt ekspansjons- bankens regnskap. Konsernet hadde i 2008 urealiserte strategi. tap på verdipapirer på 73,4 millioner kroner, hvorav aksjer er nedskrevet med 22,8 millioner kroner, goodwill Banken har ett heleid datterselskap, EiendomsMegler 1 og andre immaterielle eiendeler i EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS. Selskapet viser et underskudd Oslo og Akershus er nedskrevet med henholdsvis 21,0 for året 2008 på 55,1 millioner kroner før skatt. Dette millioner kroner og 5,0 millioner kroner. Verdien av skyldes nedskrivning av goodwill og andre immaterielle konsernets renteportefølje falt slik at konsernet ved eiendeler på henholdsvis 21,0 millioner kroner og 5,0 utgangen av året hadde en negativ kursreserve på 25,6 millioner kroner knyttet til kjøpet av Areal Eiendoms- millioner kroner. I tillegg økte tap på utlån med 74,9 megling AS, samt et svakt marked for eiendomsmeg- millioner kroner sammenlignet med 2007. Morbanken ling i andre halvår 2008 og fortsatt for høye kostnader. viser en bedring i underliggende bankdrift med 28,3 % EiendomsMegler 1 er blant de 5 største eiendomsmegler- som følge av sterk utlåns- og innskuddsvekst og økning i foretak i Oslo og Akershus og selskapet hadde i 2008 en provisjonsinntekter. markedsandel på 6,6 %. Konsernet hadde i 2008 en total utlånsvekst til person- og Etter tre år med netto inntektsføring av tapsavsetninger, bedriftskunder på 19,8 %. Dette inkluderer boliglån måtte konsernet i 2008 bokføre tap på utlån på til (1,0 milliard kroner) overført til SpareBank 1 Boligkreditt sammen 65,1 millioner kroner. Utlånstapene er i hoved- AS. Veksten i personkundemarkedet var 23,5 %, og i sak knyttet til noen få engasjementer i bedriftsmarked bedriftsmarkedet 11,6 %. samt økning i de gruppevise nedskrivningene med 16,3 millioner kroner. De viktigste kundegruppene for banken er person- markedet, små og mellomstore bedrifter, samt organisa- I april 2008 fikk banken tillatelse av Kredittilsynet sjonsmarkedet – primært fagbevegelsen. Bankens til å bruke interne kredittmodeller ved beregning av strategi innebærer en sterk satsing i de lokalområdene kapitalkrav etter ny kapitalkravsforskrift, såkalt IRB- hvor banken er representert, både innenfor person- godkjenning. Bank 1 Oslo AS ble dermed den minste marked (PM) og bedriftsmarked (BM). En stor del av IRB-godkjente banken i Norge. IRB-godkjenningen har markedsinnsatsen styres fra lokalbankene og kundene medført et kvalitetsløft for banken, både med hensyn skal oppleve lokalbanken som sin lokale nærbank. til videreutvikling av kredittsystemer og kompetanse- Bankens lokalbanknett vil være viktige kontaktpunkter heving. Risikostyringssystemet er også bedret, med mot næringslivet i markedsområdet, og det er et betyde- spesiell vekt på registrering, måling og rapportering av lig potensial i å utnytte nettverket som lokalbankene kredittrisiko. har etablert i sine nærområder. Banken har i tillegg stort fokus på innsatsen mot LO-medlemmene, både gjennom forbundene og lokale klubber, lag og foreninger.
 • 8. ReSuLtAtutvIKLINg 350 250 150 Millioner kroner 50 -50 -150 -250 2004 2005 2006 2007 2008 Banken har en 5,6 % eierandel i SpareBank 1-alliansens driftsresultat før tap driftsresultat før skatt felleseide boligkredittselskap SpareBank 1 Boligkreditt AS. 2004-2005 morbank iht NRS, 2006-2008 konsern iht IFRS Selskapet har fått AAA-rating fra Moody’s og Fitch for sitt låneprogram. Pr. 31.12.08 hadde banken overført Konsernet oppnådde i 2008 et driftsresultat før tap på boliglån for til sammen 1,0 milliarder kroner til bolig- 66,2 millioner kroner, en nedgang på 54,8 millioner kredittselskapet. kroner sammenlignet med 2007. Driftsresultatet før skatt I 2008 ble det besluttet at banken skulle ta i bruk nytt ble 3,1 millioner kroner (130,9 millioner kroner). I forhold styringssystem som i SpareBank 1 Gruppen har fått til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resul- navnet Dynamisk Styring. Innføring av prinsippene tatet før skatt 0,01 % (0,69 %). i Dynamisk Styring innebærer blant annet at banken Resultatnedgangen fra 2007 skyldes urealiserte tap på har avviklet budsjett som styringsverktøy. I likhet med verdipapirer på 73,4 millioner kroner, hvorav aksjer er øvrige selskaper i SpareBank 1 Gruppen har banken nedskrevet med 22,8 millioner kroner, goodwill og andre innført rullerende 12 måneders prognoser som alternativ immaterielle eiendeler i EiendomsMegler 1 Oslo og til budsjett. Prognosene oppdateres hvert kvartal. I Akershus er nedskrevet med tilsammen 26,0 millioner tillegg vil banken i større grad benytte relative mål og kroner. Korrigert for ovennevnte effekter viser mor- benchmark i sin virksomhetsstyring. Dette innebærer bankens driftsresultat før tap på utlån en bedring på 40,9 blant annet at bankens prestasjoner og måloppnåelse millioner kroner fra 2007 til 2008. Tap på utlån økte med vil bli sammenlignet med markedet og bankens 74,9 millioner kroner. konkurrenter. Bankens bonus- og belønningssystemer vil bli endret i tråd med prinsippene i Dynamisk Styring. KONtANtStRømOppStILLINg Netto endringer i likvider i året viser økning på 879,8 2008 var preget av betydelig uro i finansmarkedene millioner kroner, slik at likviditetsbeholdningen ved som følge av sub-prime krisen i USA, og særlig etter at utgangen av 2008 var 1446,9 millioner kroner (567,1 investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs millioner kroner). De største postene i kontantstrøm- i september. Prisen for å låne inn penger i penge- og oppstillingen viser netto likviditetsendring fra drift på kapitalmarkedet steg betraktelig som følge av uroen, og -519,8 millioner kroner (-638,8 millioner kroner), netto flere banker opplevde store utfordringer på funding- likviditetsendring investeringer på -91,7 millioner kroner siden. Bank 1 Oslo AS har god innskuddsdekning og (-49,9 millioner kroner) og netto likviditetsendringer er i mindre grad avhengig av finansiering i penge- og finansiering på +1491,3 millioner kroner (+353,4 mil- kapitalmarkedet. Banken har i tillegg relativt lang løpetid lioner kroner). på sine innlån. Banken har derfor hatt en tilfredsstil- lende fundingsituasjon gjennom 2008.
 • 9. Årsrapport 2008 10 + 11 NettO ReNteINNteKteR INNteKteR FRA FINANSIeLLe INveSteRINgeR Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner 400 3,5 % utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av 2008. 350 Konsernet har i tillegg en portefølje av grunnfondsbevis 3,0 % på til sammen 75,4 millioner kroner. Plassering i rente- 300 bærende papirer skjer innenfor rammer fastsatt av 2,5 % styret. Som følge av uroen i finans-/kredittmarkedene i 250 Millioner kroner 2008, falt verdien av konsernets renteportefølje slik at 2,0 % 200 konsernet ved utgangen av året hadde en negativ kurs- 1,5 % reserve på 25,6 millioner kroner. Konsernets portefølje 150 av rentebærende papirer består i hovedsak av plasser- 1,0 % inger i norske banker og finansinstitusjoner. Banken har 100 i tillegg nedskrevet aksjer med 49,3 millioner kroner. 0,5 % Styrets rammer omfatter også eksponering i beholdning 50 av finansielle derivater og andre finansielle forretninger. 0,0 % 0 2004 2005 2006 2007 2008 Inntekter fra finansielle investeringer viste -71,0 millioner Rentenetto i kr Rentenetto i % kroner, mot -2,4 millioner kroner i 2007. 2004-2005 morbank iht NRS, 2006-2008 konsern iht IFRS dRIFtSKOStNAdeR Netto renteinntekter ble 391,7 millioner kroner i 2008, 550 2,6 % noe som er 43,4 millioner kroner høyere enn i 2007. 500 Rentenettoen i % av GFK ble 1,73 % i 2008, en reduksjon 2,5 % 450 fra 0,11 % i 2007. 2,4 % 400 Forretningsbankene har betalt redusert sikringsfonds- 350 2,3 % avgift i 2008. For banken utgjorde dette 3,1 millioner Millioner kroner kroner. Fra 2009 vil det påløpe full avgift til Bankenes 300 2,2 % sikringsfond 250 2,1 % 200 NettO pROvISjONSINNteKteR 150 2,0 % Konsernets netto provisjonsinntekter er økt med 36,6 100 % i 2008 fra 175,6 millioner kroner til 239,9 millioner 1,9 % 50 kroner. Provisjonsinntektene fra fond, alternativ sparing 1,8 % 0 og forsikring, som utgjør 33,6 % av totale provisjonsinn- 2004 2005 2006 2007 2008 tekter, endte i 2008 på 80,5 millioner kroner (74,0 mil- Kostnader Kostnader i % av gFK lioner kroner), en økning på 8,8 %. Provisjonsinntektene fra forsikring økte i 2008 med 7,3 millioner kroner (14,8 %) 2004-2005 morbank iht NRS, 2006-2008 konsern iht IFRS sammenlignet med 2007, mens provisjonsinntektene fra salg av fond falt med 2,1 millioner kroner (-32,9 %). Konsernet samlede driftskostnader var 511,9 millioner kroner i 2008. Dette er en økning på 82,5 millioner kroner, eller 19,2 % fra 2007. Økningen i morbanken ANdRe dRIFtSINNteKteR Andre driftsinntekter viste en reduksjon i 2008 på 13,1 skyldes i hovedsak økte kostnader som følge av effekten millioner kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak at 2007 av fullt driftsår for de fem lokalbankene som ble etablert inneholdt en verdiregulering av investeringseiendom på i siste halvdel av 2007. I EiendomsMegler 1 økte kost- 10,5 millioner kroner. nadene i forhold til samme tidspunkt i fjor hovedsakelig som følge av oppkjøpet av Areal Eiendomsmegling AS. Driftskostnadene utgjorde 2,26 % (2,27 %) av GFK. Morbankens kostnadsprosent (kostnader i forhold til inntekter, eksklusiv kursgevinst-/tap verdipapirer) ble 70,3 % i 2008, mot 70,6 % i 2007.
 • 10. mISLIgHOLd Og tAp på utLåN SKAtteKOStNAd Konsernet viser et resultat før skatt på 3,1 millioner kroner. 600 000 Skattekostnaden for 2008 var 15,4 millioner kroner, som medfører en effektiv skattesats (periodens skattekostnad i 500 000 prosent av resultat før skatt) på 501 % for konsernet. Dette 399 587 skyldes i hovedsak permanente forskjeller som følge av 400 000 nedskrivning av aksjer og goodwill. 300 000 BALANSeN 178 732 200 000 30 000 25,0 % 102 260 104 708 63 814 100 000 25 000 20,0 % 63 562 58 003 49 335 67 394 117 485 0 Periode 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.1208 20 000 15,0 % Millioner kroner Bm pm 15 000 10,0 % 2004-2005 morbank iht NRS, 2006-2008 konsern iht IFRS 10 000 5,0 % Totalt 0,9 % 0,9 % 0,6 % 1,2 % 2,5 % 5 000 0,0 % BM 1,8 % 1,7 % 1,1 % 2,9 % 6,4 % PM 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,8 % 0 -5,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2008 var preget av en sterk økning i mislighold og tap på Forvaltningskapital vekst i % utlån, særlig i løpet av siste kvartal. Misligholdte engasje- 2004-2005 morbank iht NRS, 2006-2008 konsern iht IFRS menter består av engasjementer med betalingsmislighold over 90 dager, samt øvrige tapsutsatte engasjementer Konsernets forvaltningskapital pr. 31.12.08 var 24,7 hvor det er foretatt individuelle nedskrivninger. milliarder kroner, noe som er 4,3 milliarder kroner Netto tap på utlån og garantier ble 65,1 millioner kroner høyere enn ved utgangen av 2007. Økningen i forvalt- i 2008 mot – 9,9 millioner kroner i 2007. Tapsprosenten ningskapital skyldes i hovedsak en økning i utlån til (tap i prosent av brutto utlån) utgjorde 0,31 % i 2008 mot kunder, særlig i Personmarkedet. -0,05 % i 2007. Individuelle nedskrivninger (ekskl. garantier) pr. 31.12.08 utgjorde 88,3 millioner kroner. Dette er en økning på 46,3 millioner kroner fra 31.12.07. Gruppevise nedskriv- ninger pr. 31.12.08 utgjorde 73,3 millioner kroner eller 0,35 % av samlede brutto utlån, som er en økning på 16,3 millioner kroner fra 31.12.07. Utviklingen i mislighold målt i % av volum viser en økning på 1,6 prosentpoeng ved utgangen av 2008 sammenlignet med samme tidspunkt i 2007. Økningen er i hovedsak knyttet til et lite antall enkeltengasjementer i Bedriftsmarkedet.
 • 11. Årsrapport 2008 12 + 13 utLåN KApItALdeKNINg Og KApItALBeHOv 25 000 14,0 % 6 330 12,0 % 20 000 5 611 10,0 % 4 507 15 000 4 087 8,0 % 3 898 6,0 % 10 000 4,0 % 8 459 10 043 10 764 12 486 15 331 5 000 2,0 % 0 0,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 pm Bm (inkl. fagbevegelsen) Kjernekapital tilleggskapital 2004-2005 morbank iht NRS, 2006-2008 konsern iht IFRS 2004-2005 morbank iht NRS, 2006-2008 konsern iht IFRS Bankens kapitalkrav økte med 44,4 millioner kroner Ved utgangen av 2008 var brutto utlån i konsernet på gjennom 2008 og utgjorde 1095,6 millioner kroner 21,7 milliarder kroner (som inkluderer boliglån overført ved utgangen av 2008. Ved utgangen av 2008 var til SpareBank 1 Boligkreditt AS på 1,0 milliard kroner), kapitaldekningen 8,00 % (10,71 %) og kjernekapitalen var tilsvarende en økning på 3,6 milliarder kroner (19,8 %) 7,93 % (9,95 %). Banken har mål om en kapitaldekning fra forrige årsskifte. Utlån til PM økte med 2,9 milliarder på 11 % og vil i løpet av 1. kvartal 2009 ta opp et tids- kroner (23,5 %), mens utlån til BM økte med 0,7 milliarder begrenset ansvarlig lån for å bringe kapitaldekningen kroner (11,6 %). opp til målet. Overgangsordningen for IRB-banker Lån til PM utgjorde 70,8 % av utlånsporteføljen pr innebærer at bankens kapital- og kjernekapitaldekning 31.12.08 mot 68,6 % ved forrige årsskifte. bedres med 1 prosentpoeng pr 1.1.2009. Bankens ansvarlige kapital utgjorde totalt 1096,1 millioner kroner. INNSKudd Banken har fastsatt nødvendig kapitalbehov basert på Totale innskudd fra kunder økte med 2,5 milliarder egen risikoprofil (ICAAP), i tillegg til regulatorisk kapital. kroner (18,8 %) i 2008, og utgjorde 15,9 milliarder kroner pr Banken benytter interne modeller utviklet i SpareBank 1- 31.12.08. Ved utgangen av 2008 var innskuddsdekningen alliansen for beregning av økonomisk kapital for 0,77, som er en økning fra 0,74 ved utgangen av 2007. kredittrisiko. Beregningen korrigeres om nødvendig både for konsentrasjonsrisiko, diversifisering, utfall Innskytere tilknyttet fagbevegelsen står for 47 % av av stresscenarier og ekspansjonsplaner. Nødvendig bankens samlede innskudd, tilsvarende 7,5 milliarder økonomisk kapital fra øvrige risikoområder beregnes kroner ved utgangen av 2008. Innskudd fra person- noe forenklet og utgjør foreløpig kapital for markeds- markedet og bedriftsmarkedet var på henholdsvis 4,1 og risiko og operasjonell risiko beregnet etter regulatoriske 4,3 milliarder kroner ved årsskiftet. metoder. Sum nødvendig økonomisk kapital beregnes og rapporteres til styret hvert kvartal. Styret anser at størrelsen på bankens økonomiske kapital ved utgangen av 2008 er tilfredsstillende. dAtteRSeLSKApeR Regnskapet fra bankens heleide datterselskap EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS er konsolidert inn i bankens konsernregnskap. Selskapet hadde i 2008 et underskudd på 55,1 millioner kroner før skatt. Dette
 • 12. skyldes nedskrivning av goodwill og andre immaterielle risikoprofil. Kredittstrategien revideres av styret eiendeler på henholdsvis 21,0 millioner kroner og 5,0 minimum en gang pr. år. millioner kroner knyttet til kjøpet av Areal Eiendoms- Bankens risikoklassifiseringssystemer er utviklet for å megling AS, et svakt marked for eiendomsmegling i 2008 kunne styre bankens utlånsportefølje i tråd med bankens og fortsatt for høye kostnader. kredittstrategi og for å sikre den risikojusterte avkast- ningen. dISpONeRINg Av OveRSKudd Banken benytter SpareBank 1-alliansens fellesutviklede Styret foreslår at det overføres ett konsernbidrag på 41,2 systemløsninger for kredittinnvilgelse i både person- og millioner kroner til mor. Styret i morselskapet vil foreslå bedriftsmarkedet. Systemløsningene inneholder beslut- å gi konsernbidrag tilsvarende beløpet som banken ningsstøtte (scoringsmodell), verdivurderingsmodell overfører fra annen egenkapital for sikkerheter, samt modell for risikoprising. Kreditt- modellene er tilpasset kravene under Basel II-reglene og klassifiserer kunden med utgangspunkt i forventet eIeRStyRINg Og SeLSKApSLedeLSe Bank 1 Oslo AS er ikke børsnotert, men har obligasjons- misligholdssannsynlighet innenfor 11 risikoklasser. lån notert på Oslo Børs. Banken er et 100 % eiet datter- Kredittrisikoen i enkeltengasjementer overvåkes selskap av SpareBank 1 Gruppen AS, og eier er represen- kontinuerlig gjennom løpende migrerings- og mislig- tert i bankens styre. holdsrapportering, overtrekkslister og tett kontakt med kundene. På porteføljenivå overvåkes kreditt- Styret i Bank 1 Oslo AS har drøftet «Norsk anbefaling for risikoen gjennom periodisk rapportering av definerte eierstyring og selskapsledelse» og sluttet seg til denne risikoparametere opp i mot fastsatte rammer for disse. der disse føringene er aktuelle og dermed relevante Vesentlige parametere i denne relasjon er misligholds- for selskapet som et ikke børsnotert selskap. Styringen sannsynlighet, forventet og uventet tap og risikojustert av virksomheten skjer med utgangspunkt i norsk avkastning. lovgivning, selskapets vedtekter og interne retnings- linjer, samt de strategiske mål styret har trukket opp. Bankens kredittportefølje har ved utgangen av 2008 en moderat kredittrisikoprofil. Risikoen i porteføljen har økt noe i 2008, hovedsakelig som følge av økt mislighold RISIKOStyRINg i 3. og 4. kvartal. Bankens virksomhet er hovedsakelig knyttet opp mot fire risikoområder – kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Banken legger mARKedSRISIKO stor vekt på å identifisere, måle og forøvrig styre og følge Markedsrisiko gir utslag ved verdiendringer i rente, opp sentrale risikoer på en slik måte at banken kan søke valuta- og verdipapirporteføljene. Styringen av markeds- å oppnå sine strategiske målsettinger, og til enhver tid ha risiko skjer gjennom detaljerte rammer for blant annet tilstrekkelig ansvarlig kapital. investering i sertifikater, obligasjoner og for både «on- og off-balance» posisjoner i rente- og valutamarkedene. Banken fikk Kredittilsynets godkjennelse til å beregne Rammene revurderes minst en gang i året og vedtas av kapitalkrav for kredittrisiko etter IRB-metode med bankens styre. Eksponering i forhold til vedtatte rammer virkning fra 1. kvartal 2008, og har gjennom hele året rapporteres kvartalsvis til styret. Bankens interne hatt fokus på videreutvikling av risikostyring og intern- rammer for valutarisiko er satt vesentlig lavere enn de kontroll i hele organisasjonen. maksimalgrenser myndighetene har fastlagt. For øvrig henvises det til bankens pilar III–dokument, Ved utgangen av 2008 er bankens markedsrisiko godt som gir ytterligere risikoinfomasjon, i medhold av innenfor de fastsatte rammer. Markedsrisikoen er noe kapitalkravsforskriften. økt gjennom året som følge av at banken i 3. kvartal overtok en mindre verdipapirportefølje bestående av grunnfondsbevis i norske sparebanker i tilknytning til KRedIttRISIKO Kredittrisikoen representerer den største risikoen i et kredittengasjement. Markedsrisikoen for banken sett Bank 1 Oslo, og er definert som faren for tap som kan under ett anses fremdeles å være lav. oppstå som følge av at kunder ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Bankens strategi for kredittrisiko er utledet av bankens hovedstrategi, og inneholder mål om en lav til moderat
 • 13. Årsrapport 2008 14 + 15 Gjennomsnittlig lønn pr årsverk i banken var ved LIKvIdItetSRISIKO årsskiftet 458.607 kroner, 517.539 for menn og 407.952 for Likviditetsrisiko er risiko for at banken ikke klarer å kvinner. De oppgitte lønnstall omfatter ikke overtid eller oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Samtidig inne- bonuser. Gjennomsnittlig antall overtidstimer for de som bærer likviditetsrisikoen et priselement; definert som hadde betalt for overtid i 2008 var 63,7 timer. risikoen for at banken ikke klarer å hente inn finansier- ing uten store ekstrakostnader. Gjennomsnittlig alder i banken er p.t. 43,2 år, mens gjennomsnittlig alder for nyansatte i 2008 var 33,4 år. Banken har ved inngangen til 2009 en betryggende likviditetssituasjon. Likviditetsrisikoen er å anse som Bank 1 Oslo AS har en felles HR-strategi med SpareBank 1 lav til moderat. Sett opp i mot de måltall som styret Gruppen, som bygger opp under selskapets visjon, har fastsatt rammer for, slik som netto refinansierings- verdier, hensikt og fremgangsfaktorer. Det overordnede behov, likviditetsindikator og resultat av stresstester målet for HR-strategien er å tilrettelegge for at konsernet på området, så er likviditetsrisikoen redusert gjennom skal: året. Alle måltallene ligger ved inngangen til 2009 langt • Tiltrekke de rette medarbeiderne gjennom fokus på innenfor de rammer som styret har fastsatt. Når likvidi- verdiene «nær og dyktig». tetsrisikoen allikevel vurderes å være økt noe i sum, så • Beholde de beste medarbeiderne gjennom ansvarlig- henger dette sammen med den generelle utviklingen i gjøring, kommunikasjon og belønning av gode markedene det siste året, hvor både tilgang på funding prestasjoner. og pris har hatt en betydelig ufordelaktig utvikling. • Utvikle medarbeidere gjennom involvering, klare mål og oppfølging. OpeRASjONeLL RISIKO Sentrale områder i HR-strategi er: kompetanseutvikling, Operasjonell risiko inkluderer risiko for økonomisk tap karrieremuligheter, lønn og belønning, livsfasepolitikk, ved menneskelige- eller systemmessige feil, enten internt friskvern (HMS), Employer Branding, likestilling og eller påført banken eksternt. Risiko for tap av renommé, traineeordning. juridisk risiko, risiko ved manglende kompetanse, etikk og holdninger hos personalet er alle elementer i opera- I 2008 er det i forbindelse med vår livsfasepolitikk sjonell risiko. besluttet å endre policy for å øke den reelle pensjons- alderen i konsernet. Dette ut fra et økonomisk perspektiv Det er i 2008 implementert systemer for registrering og ved at vi reduserer behovet for rekruttering, og et oppfølging av operasjonelle tap og andre uønskede kompetanseperspektiv ved at vi nyttegjør oss verdifull hendelser, og banken har kontinuerlig fokus på kompetanse lengre. videreutvikling av effektive interne kontrollsystemer. Etiske retningslinjer angir hvordan ansatte skal bringe Det gjennomføres årlige klimaundersøkelser i hele videre hendelser og forhold som bør rapporteres videre. konsernet med systematiske aktiviteter i etterkant for å forbedre de svakheter som fremkommer i under- Banken anser å ha en lav operasjonell risiko totalt sett, søkelsene. som et resultat av både forebyggende og avdekkende kontrolltiltak. SpareBank 1 Gruppen har selskapsvise arbeidsmiljø- utvalg. Dette for å sikre at det er kort vei mellom eventuelle utfordringer i arbeidsmiljøet og myndighet til ORgANISASjON å løse disse. Vernetjenesten i selskapene arbeider aktivt, Ved utgangen av 2008 hadde konsernet 348 årsverk. og det er oppnevnt et sentralt AKAN-utvalg med fokus på Morbanken sysselsatte i tillegg 13 vikarer. rusmiddelproblematikk. Det er i samarbeid med politiet Av totalt antall ansatte i morbanken er 51 % kvinner og gjennomført opplæring av ledere og medarbeidere med 49 % menn. Selskapet har gjennom ulike tiltak søkt å tanke på forebyggende aktiviteter på dette området. stimulere til økt kvinneandel blant lederne i selskapet, og Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært kvinneandelen er nå 31 %. I morbankens øverste ledelse meget konstruktivt og bidratt positivt til driften og er 1 av 7 kvinne. Styret i banken har i alt 8 medlemmer. resultatene i 2008. Av disse er 1 kvinne. Bank 1 Oslo AS har gjennom SpareBank 1 Gruppen en avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Målsettingen er å redusere sykefraværet i banken med 20 % i løpet av avtaleperioden som er ut 2009. Sykefraværet i banken
 • 14. har holdt seg på et relativt stabilt nivå de siste årene. Flere land opplever tilbakegang i økonomien og dette Sykefraværet viste for 2008 et gjennomsnitt på 4,0 medfører svak etterspørsel etter varer og tjenester prosent, mot 4,8 prosent i 2007. Det er ikke rapportert om som igjen fører til økt arbeidsløshet. I en liten og åpen noen arbeidsulykker eller yrkesskader i løpet av året. økonomi som den norske gjør de svake internasjonale konjunkturene seg også gjeldende. Utsiktene for 2009 Virksomheten i Bank 1 Oslo AS, som har sitt hoved- er meget usikre og det forventes økt arbeidsløshet og kontor i Oslo, er ikke av en slik art at den forurenser det nedgang i etterspørsel. ytre miljø. Virksomheten driver ikke forsknings- og/eller utviklingsaktiviteter utover normal forretningsmessig Utviklingen i bankens mislighold og økt arbeidsløshet utvikling for å fremme virksomhetens videre vekst og kan føre til økte tap. Et lavere rentenivå og en utflatning i konkurranseevne. boligprisene vil kunne virke motsatt. Etter 3 år med sterk ekspansjon i lokalbanknettet, gjenstår bare den planlagte etableringen på Årnes i Nes FORtSAtt dRIFt Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt kommune. Fremover blir det viktig å få lønnsomhet i de drift. nye lokalbankene. Bankens kostnadsbase er forsatt for høy i forhold til bankens forretningsvolum. Utvidelsen av lokal- utSIKteNe FRemOveR I løpet av 2008 ble virkningene av finanskrisen mer banknettet har medført høyere faste kostnader og det alvorlig enn de fleste hadde forestilt seg. Penge- og tar tid før nye lokalbanker bidrar til redusert kostnads- kapitalmarkedene sluttet nærmest å fungere og dette prosent. Banken planlegger vekst også i 2009 og dette, førte til alvorlige likviditetsproblemer for mange banker sammen med fokus på kostnader, forventes å gi en i den vestlige verden. Samtidig økte tapene i bankene. reduksjon av kostnadsprosenten gjennom 2009. Enkelte store amerikanske og europeiske banker Til tross for mange usikkerhetsfaktorer for bankene i nærmest kollapset over natten og ble enten nedlagt, 2009 er Bank 1 Oslo AS gjennom høy innskuddsdekning fusjonert eller overtatt av myndighetene. og god likviditet godt rustet til å møte utfordringene. I Norge fikk finanskrisen i første rekke virkning på Banken vil i 2009 bedre sin kapitaldekning blant annet likviditetssituasjonen. De meget begrensende midlene gjennom økt ansvarlig lånekapital. God soliditet vil bidra som var tilgjengelige i interbankmarkedet ble høyt priset. til å takle utfordringene fremover. Norske myndigheter har iverksatt tiltak gjennom bank- EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus har gjennomgått en pakke I og II. Det forventes at disse tiltakene vil bedre omfattende restrukturering i 2008, og det forventes en likviditetssituasjonen for norske banker og øke deres resultatfremgang i 2009. utlånsevne. Samtidig har Norges Bank senket styrings- renten for å stimulere etterspørselen og lette bedriftene Styret vil rette en takk til konsernets ansatte for og husholdingenes gjeldsbetjeningsevne. innsatsen i året som gikk. Oslo, 12. mars 2009 Eldar Mathisen Kjell Bjørndalen Roar Flåthen Harry Konterud Leder Alf E. Erevik Tone Bjørnov Pål Steinar Schau Torbjørn Vik Ansattes repr. Adm. direktør
 • 15. Årsrapport 2008 16 + 17 Eldar Mathisen Kjell Bjørndalen Roar Flåthen Leder Harry Konterud Alf E. Erevik Tone Bjørnov Oslo, 12. mars 2009 Pål Steinar Schau Torbjørn Vik Ansattes repr. Adm. direktør
 • 16. ReSuLtAtRegNSKAp FOR BANK 1 OSLO AS morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) Noter 2008 2007 1 051 233 1 546 482 Renteinntekter 6 1 552 384 1 051 515 704 181 1 158 702 Rentekostnader 6 1 160 707 703 258 347 052 387 780 Netto renteinntekter 391 677 348 257 162 465 173 645 Provisjonsinntekter 7 262 955 198 909 23 260 23 065 Provisjonskostnader 7 23 065 23 260 19 094 10 108 Andre driftsinntekter 9 14 829 27 918 158 300 160 688 Netto provisjons- og andre inntekter 254 719 203 567 566 2 831 Utbytte 2 831 566 417 – Inntekt av eierinteresser - 417 -2 372 -71 049 Inntekter fra finansielle investeringer 8 -71 049 -2 372 -1 388 -68 218 Netto avkastning på finansielle investeringer -68 218 -1 388 503 963 480 250 Sum inntekter 578 178 550 436 204 860 204 630 Personalkostnader 10 264 932 239 490 65 703 73 855 Administrasjonskostnader 10 103 313 65 703 98 660 110 945 Andre driftskostnader 10 143 695 124 215 369 223 389 430 Sum driftskostnader 511 940 429 408 134 741 90 820 Resultat før tap 66 238 121 028 -9 879 65 057 Tap på utlån, garantier 24 65 057 -9 879 144 620 25 763 Resultat etter tap 1 181 130 907 – – Andel av resultat fra felleskontrollert virksomhet 18 1 887 – 144 620 25 763 Resultat før skatt 3 068 130 907 41 947 23 514 Skattekostnad 11 15 376 38 094 102 673 2 249 Resultat -12 308 92 813
 • 17. Årsrapport 2008 18 + 19 BALANSe FOR BANK 1 OSLO AS morbank Konsern 31.12.2007 31.12.2008 (NOK 1 000) Noter 31.12.2008 31.12.2007 eiendeler 465 845 1 370 449 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 370 449 465 845 101 253 76 427 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 22 76 427 101 253 17 989 530 20 526 452 Utlån til og fordringer på kunder 23, 24 20 503 615 17 998 118 1 349 709 2 124 342 Sertifikater og obligasjoner med fast avkast. til virkelig verdi 20 2 124 342 1 349 709 70 893 184 954 Derivater 21 184 954 70 893 106 192 151 939 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 19 151 939 106 274 58 523 92 109 Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 18 93 996 58 835 59 949 33 500 Investering i konsernselskaper 17 - - - - Goodwill 16 - 9 955 - - Andre immaterielle eiendeler 15 6 888 15 577 106 000 106 180 Investeringseiendommer 14 106 180 106 000 106 97 Eiendom, anlegg og utstyr 13 4 209 4 177 14 391 14 866 Utsatt skattefordel 11 34 637 27 899 32 065 30 140 Øvrige eiendeler 12 42 793 49 222 20 354 456 24 711 456 eiendeler 24 700 430 20 363 757 gjeld 1 695 239 1 802 589 Innskudd fra kredittinstitusjoner 22 1 802 589 1 695 239 13 403 743 15 924 86 Innskudd fra og gjeld til kunder 25 15 914 943 13 396 912 3 604 822 5 461 248 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 26 5 461 248 3 604 822 55 636 50 330 Derivater 21 50 330 55 636 49 392 11 543 Betalbar skatt 11 11 543 49 392 - - Utsatt skatt 11 3 850 4 705 160 986 208 697 Annen gjeld 28 229 071 182 936 250 094 250 067 Ansvarlig lånekapital 27 250 067 250 094 19 219 912 23 709 342 Sum gjeld 23 723 641 19 239 736 egenkapital 291 000 291 000 Aksjekapital 29 291 000 291 000 50 000 50 000 Overkursfond 29 50 000 50 000 793 544 661 115 Annen egenkapital 29 635 789 783 021 1 134 544 1 002 115 Sum egenkapital 976 789 1 124 021 20 354 456 24 711 456 gjeld og egenkapital 24 700 430 20 363 757 Oslo, 12. mars 2009 Eldar Mathisen Kjell Bjørndalen Roar Flåthen Harry Konterud Leder Alf E. Erevik Tone Bjørnov Pål Steinar Schau Torbjørn Vik Ansattes repr. Adm. direktør
 • 18. KONtANtStRømOppStILLINg FOR BANK 1 OSLO AS morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1.000) 2008 2007 144 620 25 763 Resultat før skatt 3 068 130 907 - - + Tilført fra tilknyttet selskap 18 -1 887 - -15 119 -5 934 + Inngått på tap 24 -5 934 -15 119 9 769 -9 + Av-, opp- og nedskrivninger 13, 14, 15, 16 -31 532 7 856 5 240 70 991 + Tap på utlån/garantier 24 70 991 5 240 41 947 23 514 - Betalt skatt 11 15 376 38 094 102 563 67 297 tilført fra årets virksomhet 19 330 90 790 -2 768 202 -2 515 193 Reduksjon/(økning) utlån 23 *) -2 492 356 -2 783 214 1 742 025 2 497 779 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 25 *) 2 487 855 1 735 194 703 094 109 378 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 22 *) 109 378 703 094 -309 440 -767 489 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 20 *) -767 489 -309 440 -67 459 -81 837 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 11, 12, 21 *) -107 373 -109 138 13 328 -19 511 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 11, 21, 28 *) 41 055 36 747 -584 090 -709 575 A) Netto likviditetsendring fra virksomheten -709 600 -635 967 328 -171 Endring varige driftsmidler 13, 14 -212 -2 150 -32 97) -33 586 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper 18 -33 274 -33 283 -71 963 -19 298 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 17, 19 -19 298 -16 632 -104 606 -53 055 B) Netto likviditetsendring investeringer -52 784 -52 065 - - Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 27 *) - - 521 831 1 777 087 Økning/(reduksjon) av utstedte verdipapirer 26 *) 1 777 087 521 831 -172 134 -102 672 Konsernbidrag 29 -102 672 -172 134 3 682 -32 006 Korrigering egenkapital 29 -32 253 3 018 - - Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld - - 353 379 1 642 409 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1 642 163 352 715 -335 317 879 779 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 879 779 -335 317 902 415 567 098 Likviditetsbeholdning per 01.01 567 098 902 415 567 098 1 446 877 Likviditetsbeholdning per 31.12 1 446 877 567 098 335 317 -879 779 endring -879 779 335 317 Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån og fordringer på kredittinstitusjoner *) Avviket mot noten skyldes periodiserte renter eNdRINgeR I egeNKApItAL morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 2 779 -32 006 Estimatavvik pensjon -32 006 3 359 903 - Korreksjon øvrige poster -247 -341 102 673 2 249 Resultat -12 308 92 813 106 354 -29 757 Sum oppstilling av innregnede inntekter og kostnader -44 560 95 831
 • 19. Årsrapport 2008 20 + 21
 • 20. Innhold noter Side 22 Note 1 - Generell informasjon 22 Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS 29 Note 3 - Finansiell risikostyring 31 Note 4 - Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 32 Note 5 - Segmentinformasjon 33 Note 6 - Netto renteinntekter 33 Note 7 - Netto provisjonsinntekter 34 Note 8 - Inntekter fra andre finansielle investeringer 34 Note 9 - Andre driftsinntekter 35 Note 10 - Driftskostnader 35 Note 11 - Skatt 37 Note 12 - Øvrige eiendeler 37 Note 13 - Eiendom, anlegg og utstyr 38 Note 14 - Investeringseiendommer 39 Note 15 - Andre immaterielle eiendeler 39 Note 16 - Goodwill 40 Note 17 - Datterselskap 41 Note 18 - Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 41 Note 19 - Aksjer 43 Note 20 - Obligasjoner 44 Note 21 - Finansielle derivater 45 Note 22 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld 46 Note 23 - Utlån til og fordringer på kunder 50 Note 24 - Tap på utlån, garantier m.v. 52 Note 25 - Innskudd fra kunder 53 Note 26 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer 53 Note 27 - Ansvarlig lånekapital 54 Note 28 - Andre forpliktelser 55 Note 29 - Endring i egenkapital 55 Note 30 - Pensjoner 58 Note 31 - Kapitaldekning 59 Note 32 - Nærstående parter 62 Note 33 - Hendelser etter balansedagen 62 Note 34 - Oppkjøp av virksomheter 62 Note 35 - Klassifikasjon av finansielle instrumenter 63 Note 36 - Virkelig verdi på finansielle instrumenter 64 Note 37 - Forfallsanalyse av eiendeler og forpliktelser 66 Note 38 - Maks kredittrisikoeksponering, ikke hensyntatt pantestillelser 66 Note 39 - Utlån: Risikoklassifisering og forventet tap 67 Note 40 - Kredittrisikoeksponering for hver interne risikorating 69 Note 41 - Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevet utlån 70 Note 42 - Gjenværende kontraktsmessig løpetid på forpliktelser 71 Note 43 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko 71 Note 44 - Markedsrisiko knyttet til valutarisiko
 • 21. Årsrapport 2008 22 + 23 NOte 1 - geNeReLL INFORmASjON Beskrivelse av virksomheten morbanken Bank 1 Oslo AS har som mål å være totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i Oslo og Akershus. Dette innbefatter foruten lån, innskudd og betalingsformidling, også de fleste spareprodukter, liv- og skadeforsikring. Produkter og tjenester leveres enten av banken og dens datterselskap, eller av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen AS. Banken gjennomfører en multikanalstrategi for distribusjon av sine produkter og tjenester gjennom 16 kontorer, ett kundesenter tilgjengelig på telefon alle hverdager, og gjennom banken på internett. Datterselskap eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus AS Selskapet tilbyr hovedsakelig megler og rådgivningstjenester relatert til kjøp og salg av fast eiendom (eiendomsmeglervirksomhet). Konsernet Bank 1 Oslo Bank 1 Oslo AS har sitt hovedkontor i Oslo Hammersborggt. 2 (morbank). Bankens markedsområder er i hovedsak Oslo og Akershus. Konsernregnskapet ble vedtatt av bankens styre 12. mars 2009. NOte 2 - RegNSKApSpRINSIppeR IFRS grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet og selskapsregnskapet 2008 for Bank 1 Oslo er satt opp i overensstemmelse med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er gjort gjeldende i Norge. Dette omfatter også tolkninger fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) og dens forgjenger, Den faste tolkningskomité (SIC). Målegrunnlaget for både morbank- og konsernregnskapet er historisk kost med følgende modifikasjoner; finansielle derivater, finansielle eiendeler og finansiell gjeld regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Eiendommer som eies med det formål å oppnå leieinntekter eller verdistigning, klassifiseres som investeringseiendommer og måles til virkelig verdi i samsvar med IAS 40. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige estimater, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. Årsregnskapet er avlagt basert på IFRS standarder og fortolkninger obligatoriske for årsregnskap som avlegges pr 31.12.2008. Følgende standard er ikke implementert i årsregnskapet 2008: Følgende fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for årsregnskap som begynner 1. januar 2008 eller senere, men ledelsen har vurdert at disse ikke er relevante for selskapet og konsernet: IFRIC 11 “IFRS 2 - Group and treasury share transactions” (Ikrafttredelse fra 1. mars 2007) IFRIC 14 “IAS 19 - The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction” (ikrafttredelse fra 1. januar 2008) Følgende standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for årsregnskap som begynner 1. januar 2009 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidlig anvendelse: IFRS 8 “Operating segments” (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). IFRS 8 erstatter IAS 14 og samordner segmentrapportering med kravene i US standarden SFAS 131, “Disclosures about segments of an entreprise and related information”. Den nye standarden krever at presentert segment- informasjon er basert på ledelsens tilnærming til segmentinformasjon i intern rapportering. Banken vil benytte IFRS 8 fra 1. januar 2009. Standarden forventes ikke å påvirke selskaps- eller konsernregnskapet. IAS 23 (endret), Borrowing costs (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen krever at en enhet skal balanseføre alle lånekostnader i den grad de er direkte henførbare til anskaffelse, bygging eller produksjon av en kvalifiserende eiendel (en eiendel det tar betydelig tid å ferdigstille for bruk eller salg) som en del av anskaffelseskost på eiendelen. Valgmuligheten til umiddelbar resultatføring av slike lånekostnader vil bortfalle. Konsernet vil anvende IAS 23 (endret) fra 1. januar 2009 med tilbakevirkende kraft, men endringen er per i dag ikke relevant da konsernet ikke har kvalifiserende eiendeler.
 • 22. AS 1 (revidert), Presentation of financial statements (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Den reviderte standarden vil forby presentasjon av inntekts- og kostnadsposter (dvs. endring i egenkapital som ikke er relatert til eierne) i endringer i egenkapital og krever at endringer i egenkapital som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra transaksjoner med eierne. Alle ikke eierrelaterte endringer i egenkapitalen skal presenteres i et resultatregnskap, men enheter kan velge å presentere ett resultatregnskap (resultatregnskapet ”comprehensive income”) eller to oversikter (resultatregnskapet og andre egen- kapitalbevegelser). Når enheter endrer eller reklassifiserer sammenligningsinformasjon, må de også presentere en endret inngående balanse for sammen- ligningsperiodene i tillegg til nåværende krav om å presentere utgående balanser for aktuell periode og sammenligningsperioder. Konsernet vil anvende IAS 1 (revidert) fra 1. januar 2009. Det er sannsynlig at resultatregnskapet og andre egenkapitalbevegelser vil bli presentert som resultatregnskap IFRS 2 (endret), Share-based payment (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringene i standarden er knyttet til opptjeningsbetingelser og kanselleringer. Endringene klargjør at opptjeningsbetingelser er begrenset til tjenestebetingelser og inntjeningsbetingelser. Andre betingelser ved aksjebasert betaling er ikke opptjeningsbetingelser. Disse andre betingelsene skal inkluderes i virkelig verdi på tildelingstidspunktet for transaksjoner med ansatte og andre som leverer lignende tjenester, og skal ikke påvirke antallet tildelinger som forventes innløst eller verdsettelsen av disse etter tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer, enten utført av enheten eller av andre parter, skal følge samme behandling regnskapsmessig. Konsernet vil anvende IFRS 2 (endret) fra 1. januar 2009. Det er ikke forventet at standarden vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet. IAS 32 (endret), Financial instruments: Presentation og IAS 1 (endret), Presentation of financial statements – Puttable financial instruments and obligations arising on liquidation (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). De endrede standardene krever at enheter klassifiserer finansielle instrumenter med innløsningsrett og instrumenter, eller komponenter av instrumenter, som pålegger en enhet forpliktelser til å levere en forholdsmessig andel av enhetens netto eiendeler til en annen part kun ved likvidasjon, som egenkapital, forutsatt at de finansielle instrumentene har bestemte kjennetegn og innfrir spesifikke betingelser. Konsernet vil anvende IAS 32 (endret) og IAS 1 (endret) fra 1. januar 2009. Det er ikke forventet at standardene vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet. IFRS 1 (endret), First time adoption of IFRS og IAS 27 (endret), Consolidated and separate financial statements (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). De endrede standardene tillater at førstegangsanvendere av IFRS kan benytte virkelig verdi eller balanseført verdi under tidligere regnskapsprinsipper som estimert anskaffelseskost for å måle kostprisen for investeringer i datterselskap, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper i selskaps- regnskapet. Endringene fjerner også definisjonen av kostmetoden i IAS 27 og erstatter den med et krav om å presentere utbytte som inntekt i selskapsregnskapet til investoren. Konsernet vil anvende IFRS 1 (endret) fra 1. januar 2009 siden alle datterselskapene i konsernet vil gå over til IFRS. Endringen vil ikke ha innvirkning på konsernregnskapet. IAS 27 (revidert), Consolidated and separate financial statements, (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Den reviderte standarden krever at effekten av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser skal føres i egenkapitalen hvis det ikke er endring i kontroll og disse transaksjonene vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Denne standarden spesifiserer også regnskapsførselen når kontroll opphører. Enhver gjenværende interesse i enheten blir målt til virkelig verdi, og gevinst eller tap blir resultatført. Konsernet vil anvende IAS 27 (revidert) fremadrettet fra 1. januar 2010 for transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser. IFRS 3 (revidert), Business combinations (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Den reviderte standarden fortsetter å benytte oppkjøpsmetoden for virksomhets- sammenslutninger, men med noen vesentlige endringer. For eksempel skal alle vederlag ved kjøp av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Betingede vederlag klassifiseres normalt som gjeld og etterfølgende verdiendringer resultatføres. Det er konsernets valg fra oppkjøp til oppkjøp om en skal måle eventuelle ikke-kontrollerende interesser i det oppkjøpte selskapet til virkelig verdi eller kun til ikke-kontrollerende interessers andel av nettoeiendelene i det overtatte selskap. Alle transaksjonskostnader skal kostnadsføres. Konsernet vil anvende IFRS 3 (Revised) fremadrettet for alle virksomhetssammenslutninger fra 1. januar 2010. IFRS 5 (endret), Non-current assets held-for-sale and discontinued operations (og følgeendringer i IFRS 1, First-time adoption) (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Endringen klargjør at alle eiendeler og forpliktelser til et datterselskap skal klassifiseres som holdt for salg hvis et salg av deler av investeringen resulterer i tap av kontroll. Relevant tilleggsinformasjon skal gis for datterselskapet hvis definisjonen for avviklet virksomhet blir oppfylt. En følgeendring i IFRS 1 sier at disse endringene skal anvendes fremadrettet fra tidspunktet for overgang til IFRS. Konsernet vil anvende IFRS 5 (endret) fremadrettet for alle salg av deler av eierandeler i datterselskap fra 1. januar 2010. IAS 23 (endret), Borrowing costs (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Definisjonen av lånekostnader har blitt endret slik at rentekostnader skal kalkuleres ved hjelp av effektiv-rentemetoden som definert i IAS 39, Financial instruments: Recognition and measurement. Dette vil eliminere den inkonsistente terminologibruken mellom IAS 39 og IAS 23. Konsernet vil anvende IAS 23 (endret) fremadrettet for balanseføring av renteutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler fra 1. januar 2009. IAS 28 (endret), Investments in associates (og følgeendringer i IAS 32, Financial instruments: Presentation, og IFRS 7, Financial instruments: Disclosures (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. En investering i et tilknyttet foretak skal behandles som en separat eiendel i forbindelse med test for nedskrivning. En nedskrivning skal ikke allokeres til spesifikke eiendeler innenfor investeringen, eksempelvis goodwill. Reversering av nedskrivning blir resultatført som en justering av balanseført verdi av investeringen i den grad gjenvinnbart beløp av investeringen øker. Konsernet vil anvende IAS 28 (endret) ved test for nedskrivning relatert til investeringer i tilknyttede selskaper og enhver nedskrivning fra 1. januar 2009.
 • 23. Årsrapport 2008 24 + 25 IAS 36 (endret), Impairment of assets (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Når virkelig verdi minus salgsutgifter er kalkulert ved hjelp av diskonterte kontantstrømmer, skal det gis tilleggsopplysninger tilsvarende som de som skal gis ved beregning av bruksverdi. Konsernet vil anvende IAS 36 (endret) og vil hvis nødvendig gi de obligatoriske tilleggsopplysningene ved test for nedskrivning fra 1. januar 2009. IAS 38 (endret), Intangible assets (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. En forskuddsbetaling kan kun bli balanseført hvis betalingen er utført på forskudd for å oppnå en rettighet til en vare eller mottak av en tjeneste. Dette betyr at en utgift for ordrekataloger vil bli resultatført når konsernet har tilgang til katalogene, og ikke når katalogene er distribuert til kundene (som er konsernets nåværende regnskapsprinsipp). “IAS 19 (endret), Employee benefits (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. - Endringen klargjør at en planendring som medfører en endring i hvorvidt et pensjonsløfte blir påvirket av fremtidige lønnsøkninger er en avkorting, mens en endring som endrer pensjon som tilskrives tidligere perioders tjenester medfører en negativ kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening hvis den resulterer i en reduksjon i nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelse. - Definisjonen av avkastning på pensjonsmidler er blitt endret til å stadfeste at administrasjonskostnader i planordningen blir trukket fra i beregningen av avkastning av pensjonsmidler kun i den utstrekning slike kostnader har vært ekskludert fra måling av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen. - Forskjellen mellom kortsiktige og langsiktige ytelser til ansatte vil bli basert på om ytelsene forfaller til oppgjør før eller etter 12 måneder etter at ansatte tjenesten er ytt. - IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets, krever at betingede forpliktelser skal opplyses om i note, og ikke balanseføres. IAS 19 er blitt endret for å bli konsistent. Konsernet vil anvende IAS 19 (endret) fra 1. januar 2009.” “IAS 39 (endret), Financial instruments: Recognition and measurement (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Konsernet vil anvende IAS 39 (endret) fra 1. januar 2009. Det er ikke forventet at endringen vil påvirke konsernregnskapet.” IAS 1 (endret), Presentation of financial statements (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Endringen klargjør at det ikke er en direkte sammenheng mellom klassifiseringen som holdt for handelsformål (del av kategorien til virkelig verdi over resultatet) i henhold til IAS 39, Financial instruments: Recognition and measurement og kategorisering som kortsiktige eller langsiktige poster. Konsernet vil anvende IAS 1 (endret) fra 1. januar 2009. Det er ikke forventet at endringen vil påvirke konsernregnskapet. Det er innført en rekke endringer i IFRS 7, Financial instruments: Disclosures, IAS 8, Accounting policies, changes in accounting estimates and errors, IAS 10, Events after the reporting period, IAS 18, Revenue og IAS 34, Interim financial reporting, som er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008 (ikke adressert over). Disse endringene vil sannsynligvis ikke påvirke konsernregnskapet og har derfor ikke blitt analysert i detalj. IFRIC 16, Hedges of a net investment in a foreign operation (ikrafttredelse fra 1. oktober 2008). IFRIC 16 klargjør regnskapsmessig behandling av sikring av nettoinvestering. Denne inkluderer det faktum at sikring av nettoinvesteringer relaterer seg til forskjellig funksjonell valuta og ikke presentasjonsvaluta, samt at sikringsinstrumenter kan eies hvor som helst i konsernet (men ikke i nettoinvesteringen som sikres). Kravet i IAS 21, ‘The effects of changes in foreign exchange rates’, gjelder for sikringsobjektet. Disse endringene vil sannsynligvis ikke påvirke konsernregnskapet og har derfor ikke blitt analysert i detalj. endring i regnskapsprinsipper Ved grunnleggende regnskapsreformer/endring av prinsipp skal tidligere års tall omarbeides slik at de blir sammenlignbare. Dersom poster i regnskapet reklassifiseres, skal sammenlignbare tall utarbeides for tidligere perioder og vises i resultatoppstillingen. Banken har i 2008 endret klassifiseringen av periodiserte renter. Tidligere år ble de periodiserte rentene klassifisert som “øvrige eiendeler”/”øvrig gjeld”, mens fra 2008 klassifiseres de periodiserte rentene sammen med selve eiendelen/gjelden. Tall for 2007 er omarbeidet slik at tallene er sammenlignbare med 2008. presentasjonsvaluta Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er bankens funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt i tusen kroner med mindre noe annet er angitt. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter banken og datterselskapet EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS - et foretak som ikke er planlagt avhendet i nær framtid og derfor skal klassifiseres som tilgjengelig for salg etter IFRS 5. Datterforetak er konsolidert fra det tidspunkt banken har overtatt kontroll, og det tas ut av konsolideringen fra det tidspunkt banken gir fra seg kontroll. Gjensidige balanseposter og alle vesentlige resultatelementer er eliminert.
 • 24. Ved overtakelse av kontroll i et foretak (virksomhetssammenslutning) blir alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser oppført til virkelig verdi i samsvar med IFRS 3. En positiv differanse mellom virkelig verdi av kjøpsvederlaget og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser oppføres som goodwill, mens en eventuell negativ differanse inntektsføres ved kjøpet. Regnskapsføring av goodwill etter førstegangsinnregning er omtalt under avsnittet om Immaterielle eiendeler. Alle transaksjoner innad i konsernet blir eliminert ved utarbeidelse av konsernregnskap. tilknyttet foretak og felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet kan bestå av felleskontrollert drift, felleskontrollerte eiendeler og felleskontrollerte foretak. Felles kontroll innebærer at SpareBank 1 Gruppen gjennom avtale utøver kontroll sammen med andre deltakere. Felleskontrollert foretak regnskapsføres ved egenkapitalmetoden. Bank 1 Oslo AS eier 5,60 % av SpareBank 1 Boligkreditt AS. Selskapet eies sammen med SpareBank 1 Gruppen AS´ eierbanker 100 %. utlån og tap på utlån Utlån måles til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv rente-metode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid. Fastrentelån til kunder bokføres til virkelig verdi. Gevinst og tap som skyldes endring i virkelig verdi bokføres over resultatregnskapet som verdiendring under regnskapslinjen Netto verdiendring på finansielle eiendeler. Renter og over/underkurs ved etablering av låneforholdet regnskapsføres som renter i samsvar med effektiv rentes metode og er klassifisert som renteinntekter i resultatregnskapet. Renterisikoen i fastrenteutlånene styres med rentebytteavtale. Banken benytter ikke sikringsbokføring etter IFRS for fastrenteutlån. Sikringen av disse lånene blir behandlet på porteføljenivå og kredittspread er hensyntatt i markeds- evalueringen av det sikrede objektet og sikringsinstrumentet. Ettersom rentebytteavtale regnskapsføres til virkelig verdi, gir bruk av virkelig verdi for fastrente- utlån mindre volatilitet i resultatregnskapet enn om banken hadde benyttet amortisert kost for disse utlånene og det er bankens oppfatning at vurdering av fastrenteutlån til virkelig verdi gir mer relevant informasjon om verdiene i balansen. misligholdte/tapsutsatte Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i Konsernets oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at Konsernet vil bli påført tap, klassifiseres som tapsutsatte. Konstaterte tap Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, klassifiseres tapene som konstaterte tap. Konstaterte tap som er dekket ved tidligere foretatte spesifiserte tapsavsetninger føres mot avsetningene. Konstaterte tap uten dekning i tapsavsetningene, samt over- eller underdekning i forhold til tidligere tapsavsetninger resultatføres. verdipapirer og derivater Verdipapirer og derivater består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner og derivative valuta- og renteinstrumenter. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg, jfr note 19. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som enten til virkelig verdi over resultatet eller som holdes til forfall. Derivater regnes alltid som til virkelig verdi over resultatet, med mindre de er øremerket som sikringsinstrument. Alle finansielle instrumenter som er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endring i verdi fra inngående balanse resultat- føres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi, men endringen i verdi fra inngående balanse føres mot egenkapital. Det er etablert rutiner for løpende verdivurdering av alle aksjeinvesteringer. Disse vurderingene gjøres med ulike intervaller i forhold til størrelsen på investeringen. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består bare av goodwill i konsernet Bank 1 Oslo. Andre immaterielle eiendeler vil innregnes når kravene til balanseføring er til stede. Goodwill oppstår som differanse mellom virkelig verdi av vederlaget ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser, jf. omtale under Konsolidering. Goodwill avskrives ikke, men den er gjenstand for en årlig nedskrivningstest med sikte på å avdekke et eventuelt verdifall, i samsvar med IAS 36. Ved vurdering av verdifall foregår vurderingen på det laveste nivå der det er mulig å identifisere kontantstrømmer. Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Eiendeler som styret i banken har besluttet skal selges blir behandlet etter IFRS 5. Denne typen eiendeler er i hovedsak overtatte eiendeler i forbindelse med tapsengasjement. Eiendeler som opprinnelig blir avskrevet blir stoppet ved beslutning om salg.
 • 25. Årsrapport 2008 26 + 27 For overtatte aksjeselskaper er eiendeler og gjeld innarbeidet i balansen under andre eiendeler og annen gjeld og blir spesifisert i note. Resultat blir innarbeidet under andre driftsinntekter. eiendom, anlegg og utstyr Eiendom, anlegg og utstyr, med unntak av investeringseiendommer og eierbenyttet eiendom, førsteganginnregnes til anskaffelseskost og avskrives deretter lineært over forventet levetid. Ved fastlegging av avskrivningsplan splittes de enkelte eiendeler i nødvendig utstrekning opp i komponenter med forskjellig levetid, og det tas hensyn til estimert restverdi. Eiendom, anlegg og utstyr som hver for seg er av liten betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller verdifall, men vurderes som grupper. Levetid på ulike klasser av eiendom, anlegg og utstyr er: - Bygninger 25 & 50 år - Maskiner 5 år - IT-utstyr 3 år Eiendom, anlegg og utstyr som avskrives, er gjenstand for en nedskrivningstest i samsvar med IAS 36 når omstendighetene indikerer det. Investeringseiendom Eiendommer som eies med det formål å oppnå leieinntekter eller verdistigning, klassifiseres som investeringseiendommer og måles til virkelig verdi i samsvar med IAS 40. Beregningen av virkelig verdi oppdateres ved hver regnskapsavslutning og tar utgangspunkt i diskonterte kontantstrømmer. Avkastningskravet hensyntar rentenivået, den generelle risikoen i eiendomsmarkedet og risiko som er spesifikk for den enkelte eiendom. Leieinntekter og driftskostnader knyttet til investeringseiendommen presenteres særskilt i noten. På investeringseiendommer blir verdiendring fra inngående balanse resultatført under andre drifts- inntekter. Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier overtar banken i en enkelte tilfeller eiendeler som har vært stilt som sikkerhet for slike engasje- menter. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Overtatte eiendeler som skal realiseres, klassifiseres som beholdninger eller anleggsmidler holdt for salg og regnskapsføres etter henholdsvis IAS 2 eller IFRS 5. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tillegg eller fradrag i tap på utlån. Nedskrivning av ikke finansielle eiendeler Balanseført beløp av bankens eiendeler med enkelte unntak, blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Årlig beregnes gjenvinnbar beløp på balansedagen for goodwill, immaterielle eiendeler som har en ubegrenset utnyttbar levetid, og immaterielle eiendeler som enda ikke er tilgjengelig for bruk. Nedskrivninger foretas når balanseført verdi av en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger føres over resultatregnskapet. Nedskrivning av goodwill reverseres ikke. For andre eiendeler reverseres nedskrivninger dersom det er en endring i estimater som er benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. Renteinntekter og rentekostnader Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost, resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Alle gebyrer knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og amortiseres dermed over forventet løpetid. For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi, regnskapsføres motatte renter som renteinntekter, mens øvrige endringer i markedsverdien klassifiseres som netto verdiendring på finansielle eiendeler. Rentebærende instrumenter som klassifiseres som holde til forfall (HTM) og ikke inngår i sikringsrelasjoner, amortiseres over-/underkurs som renteinntekt over løpetiden på kontrakten i samsvar med effektiv rentes metode. provisjonsinntekter og provisjonskostnader Provisjonsinntekter og - kostnader blir generelt periodisert i takt med at en tjeneste blir ytt. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Honorarer for rådgivning opptjenes i samsvar med inngått rådgivnings- avtale, som oftest etter hvert som tjenesten ytes. Det samme gjelder for løpende forvaltningstjenester. Honorar og gebyr ved omsetning eller formidling av finansielle instrumenter, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskap, resultatføres når transaksjonen sluttføres.
 • 26. transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved transaksjonskursen. Gevinst og tap knyttet til gjennomførte transaksjoner eller til omregning av beholdninger av pengeposter på balansedagen resultatføres, med mindre de føres rett mot egenkapital etter prinsippene om sikringsbokføring. Gevinst og tap knyttet til omregning av andre poster enn pengeposter, innregnes på samme måte som den tilhørende balansepost. Sikringsbokføring Banken vurderer og dokumenterer sikringens effektivitet, ved første gangs klassifisering og på løpende basis. Banken benytter virkelig verdisikring for å styre sin renterisiko knyttet til obligasjonsinnlån med fast rente. I sin sikringsaktivitet sikrer banken seg mot bevegelser i markedsrenten. Endringer i kredittspred er ikke hensyntatt i sikringseffektiviteten. Ved virkelig verdisikring blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regnskapsført til virkelig verdi, og endringer i virkelig verdi relatert til den risiko en sikrer blir resultatført. Dette er resultatført under «Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater», se note 8. For vurdering av sikringsinstrumentene, se note 21. Skatt Resultatført skatt består av periodeskatt (betalbar skatt) og utsatt skatt. Periodeskatt er beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Utsatt skatt regnskapsføres etter gjeldsmetoden i samsvar med IAS 12. Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det beregnes likevel ikke forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på goodwill som ikke gir skattemessige fradrag, og heller ikke på førstegangsinnregnede poster som verken påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig resultat. Det beregnes en eiendel ved utsatt skatt på fremførbare skattemessige underskudd. Eiendel ved utsatt skatt innregnes bare i det omfang det forventes fremtidig skattepliktige resultater som gjør det mulig å utnytte den tilhørende skattefordelen. Langsiktige innlån Lån førstegangsinnregnes til opptakskost, som er virkelig verdi av det mottatte vederlaget etter fradrag av transaksjonsutgifter. Lån måles deretter til amortisert kost. Enhver forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir dermed periodisert over lånetiden ved hjelp av lånets effektive rente. pensjoner Banken har to forskjellige pensjonsordninger for sine ansatte; En kollektiv pensjonsavtale som ble lukket i 2005 og og en innskuddspensjonsordning i SpareBank 1 Fondsforsikring AS. I tillegg kommer forpliktelser som følger av Avtalefestet Førtids Pensjon (AFP) og enkelte særskilte avtaler om førtidspensjoner og tilleggspensjoner. Opptjening i AFP ordningen skjer fra den ansatte fyller 50 år. For innskuddspensjonsordningen kostnadsføres månedlig innbetalt premie og det betales arbeidsgiveravgift av innbetalt premie. Den kollektive pensjonsavtalen sikrer ansatte en pensjon på 70% av sluttlønnen, frem til 77 år med etterfølgende avtrapping. Periodens pensjonskostnad for denne ordningen består av periodens opptjente rettigheter og rentekostnader på tidligere opptjente rettigheter fratrukket forventet avkastning på pensjons- midlene og periodisert arbeidsgiveravgift. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi fratrukket forventede transaksjonskostnader. Forventet avkastning på pensjonsmidlene tar utgangspunkt i historisk avkastning på ulike aktivaklasser korrigert for det faktiske rentenivået. Diskonterings- renten fastsettes med utgangspunkt i markedsrenten på statsobligasjoner og en løpetid tilsvarende forventet løpetid for forpliktelsene. I Norge påløper det arbeidsgiveravgift på innbetalinger til pensjonsordningen, og det påhviler en forpliktelse til å betale arbeidsgiveravgift på udekket forpliktelse. Forskuddsbetalte premier vil også representere en periodisert arbeidsgiveravgift. Andre former for overfinansiering vil vises uten arbeidsgiveravgift. Selskapets kollektive pensjonsordning er plassert i SpareBank 1 Livsforsikring AS. usikre forpliktelser Banken utsteder finansielle garantier som ledd i den ordinære virksomheten. Tapsvurderinger skjer som ledd i vurderingen av tap på utlån og etter de samme prinsipper og rapporteres sammen med disse, jf. note 24. Det foretas avsetninger for andre usikre forpliktelser dersom det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen materialiserer seg og de økonomiske konsekvensene kan beregnes pålitelig. Det gis opplysninger om usikre forpliktelser som ikke fyller kriteriene for balanseføring dersom de er vesentlige. Avsetning for restruktureringsutgifter foretas når banken har en avtalemessig eller rettslig forpliktelse.
 • 27. Årsrapport 2008 28 + 29 Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan telle med 50 % av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån kan telle med inntil 100 % av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån. En fondsobligasjon er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Kredittilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under 5 prosent eller samlet kapitaldekning faller under 6 prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost. Segmentrapportering Banken har bedriftmarked, personmarked og eiendomsmegling som sitt primære rapporteringsformat. Banken opererer i et geografisk avgrenset område og rapportering på geografiske sekundærsegmenter gir lite tilleggsinformasjon da disse kommunene har omtrent lik risko og avkastning. Viktige eiendelsklasser (utlån) er imidlertid fordelt geografisk i egen note under utlån. Hendelser etter balansedagen Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet regnskap. Representantskapet og regulerende myndigheter vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre dette. Hendelser fram til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring og som gir ny kunnskap om forhold som forelå på balansedagen, vil inngå i informasjons- grunnlaget for fastsettelsen av regnskapsestimater og således reflekteres i regnskapet når dette er i samsvar med IAS 10. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige. Regnskapet er avlagt etter en forutsetning om fortsatt drift. Denne forutsetningen var etter styrets oppfatning til stede på det tidspunkt regnskapet ble godkjent for fremleggelse. Styrets forslag til utbytte fremgår av årsberetningen. Foreslått utbytte klassifiseres som egenkapital inntil det er endelig vedtatt. Kapitaldekning I 1990 fastsatte Finansdepartementet forskrifter om (1) beregning av ansvarlig kapital i finansinstitusjoner og (2) minstekrav til kapitaldekning i finans- institusjoner. Begge forskriftene trådte i kraft 31. mars 1991. Kravet er at den ansvarlig kapitalen skal utgjøre 8 %. Fra januar 2007 var banken underlagt nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II) og har for 2008 benyttet overgangsregler for beregning av regulatorisk kapitaldekning. For nærmere beskrivelse se note for kapitaldekning. Finansieringsvirksomhetsloven Banken har som policy å yte et størst mulig konsernbidrag fra årets overskudd, innenfor bestemmelsene som er gitt i Finansieringsvirksomhetslovens paragraf 2a-8. Leieavtaler Leieavtaler der hele risikoen hovedsakelig påhviler utleier, er klassifisert som operasjonelle. Leiebetalinger for disse regnskapsføres som driftskostnader i regnskapet lineært over leieperioden. Banken har ingen finansielle leieavtaler.
 • 28. NOte 3 - FINANSIeLL RISIKOStyRINg generelt om risikostyringen i banken Banken har som mål å opprettholde en lav til moderat risikoprofil, og å ha en så høy kvalitet i sin risikooppfølging at ingen enkelthendelser skal kunne skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad. Bankens risikoprofil er kvantifisert gjennom mål for risikojustert avkastning, misligholdssannsynlighet og forventet tap samt nødvendig økonomisk kapital. Prinsippene for risikostyring er fastsatt i bankens risikostyringspolicy. Bankens overordnede risikoeksponering og risikoutvikling følges opp gjennom periodiske risikorapporter til administrasjonen og styret. Overordnet risiko- overvåking foretas av en egen organisatorisk enhet for risikostyring som er uavhengig av de enkelte forretningsområdene i banken, og som rapporterer direkte til administrerende direktør. Internrevisjonen er et redskap for styret og ledelsen som overvåker at risikostyringsprosessen er målrettet, effektiv og fungerer som forutsatt. Internrevisjonen rapporterer til styret. Nærmere om de enkelte risikotyper Banken inndeler finansiell risiko i følgende hovedgrupper: - kredittrisiko - likviditetsrisiko - markedsrisiko - operasjonell risiko Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap som følge av at kunder eller andre motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Kreditt- risiko utgjør bankens største risikoområde. Gjennom årlig revisjon av bankens kredittstrategi konkretiserer styret bankens maksimale kredittrisiko gjennom fastsettelse av mål og rammer for bankens kredittportefølje. Både kredittstrategi og kredittpolicy er utledet av bankens forretningsstrategi, og inneholder retningslinjer for riskoprofilen, herunder maksimal misligholdssannsynlighet (PD) i porteføljen, maksimalt forventet tap (EL) og nødvendig økonomisk kapital (UL) allokert til kredittvirksomheten. Konsentrasjonsrisiko styres gjennom gitt fordeling mellom personmarked og bedriftsmarked, rammer for maksimal eksponering innenfor bransjer, samt egne krav til maksimal eksponering i store engasjementer (engasjementer som utgjør mer enn 10 % av bankens ansvarlige kaptal), og maksimal eksponering i ett enkelt engasjement. Etterlevelse av kredittstrategi og styrevedtatte rammer overvåkes løpende av enhet for risikostyring, og rapporteres kvartalsvis til styret. Styret delegerer kredittfullmakt til administrerende direktør, som igjen har delegert videre nedover i organsisasjonen. Utlånsfullmaktene er gradert i forhold til engasjements- størrelse og riskoprofil. Banken har egne enheter for kredittstøtte innenfor henholdsvis privatmarkedsområdet og bedriftsmarkedsområdet som tar over behandlingen av kunder hvor det er åpenbart, eller anses overveiende sannsynlig at kunden ikke vil kunne betjene sine forpliktelser uten at det iverksettes tiltak ut over ordinær oppfølging. Banken har, i samarbeide med øvrige banker i SpareBank 1-alliansen, utviklet et risikoklassifiseringssystem for å kunne styre bankens utlånsportefølje i tråd med bankens kredittstrategi, og for å sikre den risikojusterte avkastningen. Bankens kredittmodeller bygger på tre sentrale komponenter: Misligholdssannsynlighet (PD) Bankens kredittmodeller er basert på statistiske beregninger av misligholdssannsynlighet. Beregningene er basert på scoringmodeller som tar hensyn til finansiell stilling, samt interne og eksterne adferdsdata. Modellene reflekterer misligholdssannsynligheten i løpet av de neste 12 månedene. Kundene klassifiseres i en av ni friske risikoklasser avhengig av størrelsen på PD. I tillegg er det to risikoklasser for engasjementer som er misligholdte, eller hvor det er foretatt individuell nedskrivning. Modellene valideres minimum årlig både med hensyn på evne til å rangere kundene samt å estimere PD-nivå. Valideringsresultatene bekrefter at modellens treffsikkerhet er innenfor interne mål og internasjonale anbefalinger. Eksponering ved mislighold (EAD) Banken estimerer eksponering på misligholdstidspunktet gjennom å hensynta forventet trekk på kommiterte rammer. Tap gitt mislighold (LGD) Banken estimerer tapsgrad for hvert lån basert på forventet realisasjonsverdi på underliggende sikkerhetsobjekter, gjenvinningsgrad på usikret del av lånene, samt direkte kostnader ved inndrivelse. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. Basert på sikkerhetsdekningen, klassifiseres engasjementene i en av 7 sikkerhetsklasser. De tre parametrene danner grunnlaget for beregning av forventet tap (EL) og nødvendig økonomisk kapital (UL) samt klassifisering i bankens porteføljesystem.
 • 29. Årsrapport 2008 30 + 31 markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i observerbare markedspriser som renter, valutakurser og verdipapirkurser. Renterisiko oppstår hovedsakelig fra fastrenteutlån og funding i fastrentepapirer. Rammer for renterisiko er knyttet opp mot maksimal verdiendring av bankens egenkapital ved gitte skift i rentekurven. Styringen av markedsrisiko skjer gjennom detaljerte, styrefastsatte rammer for blant annet investeringer i aksjer, obligasjoner og posisjoner i rente- og valuta- markedene. Etterlevelse av rammene overvåkes av enhet for risikostyring, og status i forhold til styrevedtatte rammer rapporteres månedlig. Rammene ligger godt innenfor de maksimalgrenser myndighetene har fastsatt. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser ved forfall. Banken reduserer sin likviditetsrisiko gjennom spredning av innlån på ulike markeder, innlånskilder og instrumenter, samt ved bruk av langsiktige innlån. Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde. Pr. 31.12.08 var innskuddsdekningen 77 %, hvilket er en økning i forhold til utgangen av 2007. Bankens styre behandler likviditets- strategien årlig, og fastsetter rammer som hensyntar behovet for langsiktighet og balanse i likviditetsanskaffelsen. Det er etablert egne rammer for netto refinansieringsbehov innenfor 1 uke, samt 1, 3, 6 og 12 måneder. Banken har som mål at man skal overleve i 3 måneder uten ny ekstern finansiering under normale markedsforhold, og banken har en beredskapsplan for å håndtere både bankspesifikke og næringsmessige krisescenarier. Banken eier 5,6 % av SpareBank 1 Boligkreditt AS. Banken forventer at muligheten til å plassere godt sikrede boliglån inn i boligkredittselskapet vil ha en positiv effekt på bankens finansieringsbehov. Etterlevelse av rammene overvåkes av enhet for risikostyring, og status i forhold til styrevedtatte rammer rapporteres kvartalsvis til styret. Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter blant annet mulige tapskilder som ligger i den løpende driften av banken, samt eksterne hendelser, herunder risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser og systemer, menneskelige feil og ulike former for anslag mot banken som for eksempel ran, underslag, brann og datakriminalitet. Banken legger vekt på fullmaktsstrukturer, gode rutinebeskrivelser, opplæring og godt definerte ansvarsforhold som elementer i et rammeverk for å håndtere den operasjonelle risikoen. Operasjonell risiko vurderes i forbindelse med bankens internkontrollprosess, og svakheter og forbedringstiltak rapporteres oppover i organisasjonen. egenkapitalforvaltning Bank 1 Oslo har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Overskuddet overføres bankens eiere i form av konsernbidrag.
 • 30. NOte 4 - KRItISKe eStImAteR Og vuRdeRINgeR vedRøReNde BRuK Av RegNSKApSpRINSIppeR tap på utlån og garantier Banken rescorer sin utlånsportefølje månedlig. Kunder med svak risikoklasse, betalingsmislighold, negativ migrering eller andre objektive kriterier vurderes med tanke på behov for individuell nedskrivning. Individuell nedskrivning beregnes som forskjellen mellom lånets bokførte verdi og nåverdien av diskontert kontant- strøm basert på effektiv rente på tidspunktet for første gangs beregning av spesifiserte tap. Individuell nedskrivning av personmarkedsengasjement beregnes etter samme prinsipper. Vurdering av behov for nedskrivning gjøres for eksponeringer større enn 250.000 kroner som er misligholdt, eller hvor banken har annen objektiv informasjon. Gruppevise nedskrivninger beregnes for grupper av engasjement som har økende kredittrisiko, men hvor det ikke er mulig å identifisere hvilket engasjement som vil medføre tap. Beregning foretas med utgangspunkt i økning i forventet tap for porteføljer som har migrert negativt siden innvilgelsestidspunktet. virkelig verdi egenkapitalinteresser Eiendeler som vurderes til virkelig verdi over resultatregnskapet er unoterte aksjer. Disse vil være basert på interne verdivurderinger, transaksjonspriser eller ekstern analyser av selskapet. Slike vil kunne være beheftet med usikkerhet. Eiendeler som klassifiseres som tilgjengelig for salg vurderes til virkelig verdi med føring mot egenkapitalen. Markedsverdiene vil i hovedsak være basert på verdivurderinger eller siste kjente omsetning av aksjen. virkelig verdi derivater Virkelig verdi av derivater fremkommer vanligvis ved bruk av verdivurderingsmodeller der prisen på underliggende, eksempelvis renter og valuta innhentes i markedet. For opsjoner vil volatiliteter være observerte implisitte volatiliteter eller beregnede volatiliteter basert på historiske kursbevegelser for underliggende. I de tilfeller bankens risikoposisjon er tilnærmet nøytral, vil midtkurser bli anvendt. Med nøytral risikoposisjon menes eksempelvis at renterisiko innenfor et løpetidsbånd er tilnærmet null. I motsatt fall brukes den relevante kjøps- eller salgskurs for å vurdere nettoposisjonen. For derivater der motpart har svakere kredittrating enn banken, vil prisen reflektere en underliggende kredittrisiko. I den utstrekning markedspriser innhentes med utgangspunkt i transaksjoner med lavere kredittrisiko, vil dette hensyntas ved at den opprinnelige prisdifferansen målt mot slike transaksjoner med lavere kredittrisiko amortiseres over løpetiden. Immaterielle eiendeler Nedskrivningstester av immaterielle eiendeler er i hovedsak basert på neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Det vil alltid være betydelig usikkerhet knyttet til kontantstrømestimater, og i noen tilfeller vil også metodene for tilordning av kontantstrømmer til ulike eiendeler være beheftet med usikkerhet. pensjoner Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på en rekke estimater herunder; avkastning på pensjonsmidlene, fremtidig rente- og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, turnover, utvikling i G og den generelle utviklingen i antall uføretrygdede og levealder er av stor betydning. Usikkerheten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og ikke til den nettoforpliktelsen som fremkommer i balansen. Estimatendringer som følge av endringer i nevnte parametere vil i stor utstrekning periodiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid og ikke belaste resultatregnskapet umiddelbart slik som andre estimatendringer. goodwill I samsvar med regnskapsprinsippene tester konsernet årlig om det er behov for å skrive ned balanseført goodwill. Estimert gjenvinnbart beløp er basert på nåverdien av budsjetterte kontantstrømmer for den kontantgenererende enheten. Beregningen krever at det brukes estimater, og at de er konsistente med markedsverdsettelsen av konsernet. Investeringseiendom Verdien på investeringseiendom er forbundet med estimater. Ved fastsettelse av virkelig verdi på investeringseiendommen blir verdsettelsen foretatt av SpareBank 1 Gruppens Eiendomsavdeling og basert på deres verdsettelsesmodell for vurdering av virkelig verdi.
 • 31. Årsrapport 2008 32 + 33 NOte 5 – SegmeNtINFORmASjON Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil og er delt opp i divisjon personmarked og divisjon bedriftsmarked (inkl fagbevegelsen). Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et separat rapporterbart segment og fremkommer under posten ufordelt sammen med aktiviter som ikke lar seg allokere til person eller bedriftsmarked. Banken opererer i et geografisk avgrenset område og rapportering på geografiske sekundærsegmenter gir lite tilleggsinformasjon. Viktige eiendelsklasser (utlån) er imidlertid fordelt geografisk i egen note under utlån. Eiendoms- 2008 (NOK 1 000) PM BM Ufordelt Megler 1 Totalt Resultatregnskap Netto renteinntekter 185 011 218 661 -15 892 3 897 391 677 Netto provisjonsinntekter 109 260 41 751 9 677 94 031 254 719 Avskrivninger - - 9 5 508 5 517 Andre driftskostnader 187 446 52 451 119 026 147 500 506 423 Netto avkastning på finansielle investeringer 2 310 3 354 -71 995 - -66 331 Tap på utlån og garantier 8 556 40 238 16 263 - 65 057 Resultat før skatt 100 579 171 077 -213 508 -55 080 3 068 Balanse Utlån til kunder 14 430 919 6 242 465 -8 147 - 20 665 237 Individuelle nedskrivninger utlån -9 788 -78 535 - - -88 323 Gruppevise nedskrivninger utlån -31 102 -42 197 - - -73 299 Andre eiendeler 60 858 79 834 3 964 554 91 568 4 196 814 Sum eiendeler pr segment 14 450 888 6 201 567 3 956 407 91 568 24 700 430 Innskudd fra og gjeld til kunder 4 612 672 11 313 372 -11 101 43 211 15 958 154 Annen gjeld og egenkapital 9 838 215 -5 111 805 3 967 508 48 357 8 742 275 Sum egenkapital og gjeld pr segment 14 450 888 6 201 567 3 956 407 91 568 24 700 430 Eiendoms- 2007 (NOK 1 000) PM BM Ufordelt Megler 1 Totalt Resultatregnskap Netto renteinntekter 147 184 197 729 2 139 1 205 348 257 Netto provisjonsinntekter 98 675 38 333 21 291 45 268 203 567 Avskrivninger - - - 1 006 1 006 Andre driftskostnader 165 778 48 061 140 383 74 180 428 402 Netto avkastning på finansielle investeringer 1 358 7 517 -10 263 - -1 388 Tap på utlån og garantier -628 -21 066 11 815 - -9 879 Resultat før skatt 82 067 216 584 -139 031 -28 713 130 907 Balanse Utlån til kunder 12 508 044 5 589 391 -15 696 15 419 18 097 158 Individuell nedskrivning utlån -867 -41 137 - - -42 004 Gruppenedskrivning utlån -16 384 -40 652 - - -57 036 Andre eiendeler 63 705 102 871 2 123 401 75 662 2 365 639 Sum eiendeler pr segment 12 554 497 5 610 473 2 107 705 91 081 20 363 757 Innskudd fra og gjeld til kunder 3 834 547 9 541 625 20 740 - 13 396 912 Annen gjeld og egenkapital 8 719 951 -3 931 152 2 086 965 91 081 6 966 845 Sum egenkapital og gjeld pr segment 12 554 497 5 610 473 2 107 705 91 081 20 363 757
 • 32. NOte 6 - NettO ReNteINNteKteR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 Renteinntekter 22 539 52 487 Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 52 487 22 539 954 341 1 389 724 Renter av utlån til og fordringer på kunder. 1) 1 395 626 954 623 66 904 102 015 Renter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 102 015 66 904 7 453 2 257 Andre renteinntekter 2 257 7 453 1 051 233 1 546 482 Sum renteinntekter 1 552 384 1 051 515 Rentekostnader 44 083 69 925 Renter på gjeld til kredittinstitusjoner 69 925 44 083 496 052 752 252 Renter på innskudd fra og gjeld til kunder 754 257 495 129 143 762 312 174 Renter på utstedte verdipapirer 312 174 143 762 15 963 20 986 Renter på ansvarlig lånekapital 20 986 15 963 - 3 147 Avgifter til bankenes sikringsfond 3 147 - 4 322 218 Andre rentekostnader og lignende kostnader 218 4 322 704 181 1 158 702 Sum rentekostnader 1 160 707 703 258 347 052 387 780 Netto renteinntekter 391 677 348 257 20 552 22 262 1) Av dette utgjør renter av utlån til og fordringer 22 262 20 552 på kunder bokført til virkelig verdi NOte 7 - NettO pROvISjONSINNteKteR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 provisjonsinntekter 6 403 7 951 Garantiprovisjon 7 951 6 403 - - Meglerprovisjon 89 310 36 444 8 679 21 665 Formidlingsprovisjon 21 665 8 679 78 969 82 273 Betalingsformidling 82 273 78 969 55 057 58 798 Forsikringstjenester 58 798 55 057 13 357 2 958 Andre provisjonsinntekter 2 958 13 357 162 465 173 645 Sum provisjonsinntekter 262 955 198 909 provisjonskostnader 23 260 23 065 Betalingsformidling 23 065 23 260 23 260 23 065 Sum provisjonskostnader 23 065 23 260 139 205 150 580 Sum netto provisjon 239 890 175 649
 • 33. Årsrapport 2008 34 + 35 NOte 8 - INNteKteR FRA ANdRe FINANSIeLLe INveSteRINgeR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 verdiendring på renteinstrumenter -4 185 -14 585 Obligasjoner og sertifikater - til virkelig verdi -14 585 -4 185 verdiendring på derivater 5 217 -5 138 Netto verdiendring på øvrige derivater -5 138 5 217 3 009 -3 783 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -3 783 3 009 -9 948 138 578 Herav netto urealisert kursgev./tap renteswap 138 578 -9 948 12 957 -142 361 Herav netto urealisert kursgev./tap obligasjoner -142 361 12 957 -238 2 719 Netto verdiendring på sikrede fastrenteutlån og tilhørende derivater 2 719 -238 4 766 -20 836 Herav netto urealisert kursgev./tap renteswap -20 836 4 766 -5 004 23 555 Herav netto urealisert kursgev./tap fastrentelån 23 555 -5 004 3 803 -20 787 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi -20 787 3 803 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg -15 000 -59 931 Til virkelig verdi over resultatet -59 931 -15 000 15 1 129 Realiserte tilgjengelig for salg instrumenter 1 129 15 -14 985 -58 802 Sum netto inntekter fra verdipapirer tilgjengelig for salg -58 802 -14 985 valutahandel 8 810 8 540 Sum netto inntekter fra valutahandel 8 540 8 810 -2 372 -71 049 Sum inntekter fra finansielle investeringer -71 049 -2 372 NOte 9 - ANdRe dRIFtSINNteKteR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 7 161 8 250 Driftsinntekter fast eiendom 8 250 7 161 1 384 1 858 Andre driftsinntekter 6 579 10 208 10 549 - Verdiregulering av investeringseiendommer (note 14) - 10 549 19 094 10 108 Sum andre driftsinntekter 14 829 27 918
 • 34. NOte 10 - dRIFtSKOStNAdeR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 204 860 204 630 Personalkostnader 264 932 239 490 65 703 73 855 Administrasjonskostnader 103 313 65 703 779 9 Ordinære avskrivninger (note 13,15) 5 517 2 693 97 881 110 936 Andre driftskostnader 138 178 121 522 369 223 389 430 Sum driftskostnader 511 940 429 408 godtgjørelse til revisor (i 1000 kroner) 476 692 Ordinær revisjon 1 792 728 - - Andre attestasjonsoppgaver - - - - Skatterådgiving - - 12 50 Andre tjenester utenfor revisjon 350 - personalkostnader 144 678 134 264 Lønn 191 635 177 592 18 146 22 456 Pensjonskostnader 23 823 19 382 42 036 47 910 Sosiale kostnader 49 474 42 516 204 860 204 630 Sum personalkostnader 264 932 239 490 276 278 Antall årsverk pr 01.01. 370 368 278 268 Antall ansatte pr 31.12. 348 370 597 633 Godtgjørelse til styret i Bank 1 Oslo AS 633 597 - - Herav godgjørelse til styrets leder - - 213 463 Godtgjørelse til kontrollkomite og representantskap *) 463 213 *) Kontrollkomite og Representantskap er felles for Bank 1 Oslo AS, SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og SpareBank 1 Gruppen. Bank 1 Oslo AS andel av disse honorarene utgjør 25,4 %. NOte 11 - SKAtt morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 144 620 25 763 Resultat før skattekostnad 3 068 130 907 16 367 1 698 Endring i midlertidige forskjeller 29 139 18 300 3 860 -44 453 Herav effekt korrigering mot egenkapital -44 453 2 892 8 756 58 217 Permanente forskjeller 56 523 8 769 2 796 - Endring i midlertidige forskjeller pga implementeringseffekt mot IB - 2 796 176 399 41 224 grunnlag for betalbar skatt 44 277 163 666 49 392 11 543 Betalbar skatt 12 398 49 392 -4 583 -475 Endring i utsatt skattefordel -7 304 -8 418 -1 864 12 447 Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 12 447 -1 864 -998 - For lite/mye avsatt skatt tidligere år -1 310 -1 016 41 947 23 514 Skattekostnad 16 230 38 094
 • 35. Årsrapport 2008 36 + 37 morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 midlertidige forskjeller per 31.12. - - Anleggsmidler utsatt skattefordel 597 -3 358 27 719 30 182 Anleggsmidler utsatt skatt 43 933 44 523 4 415 3 532 Gevinst- og tapskonto 3 532 4 415 -15 438 -6 903 Aksjer og verdipapirer -6 903 -15 438 - - Fordringer - -360 -22 758 -110 098 Sikringsinstrumenter -110 098 -22 758 -69 169 -104 579 Netto pensjonsforpliktelse -104 579 -69 169 - - Overførte pensjonsforpliktelser - - 15 230 7 615 Endring ny utlånsforskrift 7 615 15 230 - - Avsetning etter god regnskapsskikk - -362 8 604 127 157 Obligasjonsinnlån 127 157 8 604 -51 397 -53 094 Sum midlertidige forskjeller som påvirker skattegrunnlag -38 746 -38 672 - - Fremførbart skattemessig underskudd -71 208 -42 143 - - Sum midlertidige forskjeller -109 954 -80 815 - - Sum midlertidige forskjeller som kan nettoføres -123 705 -97 619 - - Sum midlertidige forskjeller som ikke kan nettoføres 13 751 16 804 endring i midlertidige forskjeller per 31.12. - - Anleggsmidler utsatt skattefordel 35 296 1 374 -12 552 -2 463 Anleggsmidler utsatt skatt -2 463 -12 552 1 104 883 Gevinst- og tapskonto 883 1 104 13 382 -8 534 Aksjer og verdipapirer -8 534 4 517 - - Andeler i deltakerlignede selskaper 1 887 - - - Fordringer - -360 23 329 87 340 Sikringsinstrumenter 87 340 23 329 -7 908 35 410 Netto pensjonsforpliktelse 35 410 -7 908 - - Overførte pensjonsforpliktelser - - 7 615 7 615 Endring ny utlånsforskrift 7 615 7 615 - - Avsetning etter god regnskapsskikk - -362 -8 604 -118 553 Obligasjonsinnlån -118 553 -8 604 3 860 -44 453 Estimatavvik pensjoner mot egenkapital -44 453 3 860 2 796 - Endring i midlertidige forskjeller pga implementeringseffekt mot IB - 2 796 23 023 -42 756 Sum midlertidige forskjeller som påvirker skattegrunnlag -5 572 14 810 - - Fremførbart skattemessig underskudd -29 065 -42 143 - - Sum midlertidige forskjeller -34 637 -27 333 -51 397 -53 094 Netto skattereduserende midlertidige forskjeller -38 746 -97 619 -14 391 -14 866 Utsatt skattefordel -34 637 -27 333 -14 391 -14 866 Netto utsatt skattefordel -34 637 -27 333 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 3 850 4 705 -174 386 -325 543 Eiendel ved utsatt skatt -246 694 -220 609 122 990 272 449 Forpliktelse ved utsatt skatt 122 990 122 990 Avstemming av skattekostnad: 40 494 7 214 28 % av resultat før skatt 859 36 654 2 452 16 301 Permanente forskjeller (28 %) 15 827 2 455 -998 - Korreksjon tidligere år -1 310 -1 016 41 947 23 514 Beregnet skattekostnad 15 376 38 094 Beregning av betalbar skatt og midlertidige forskjeller er basert på en nominell skattesats på 28% i Norge. Effektiv skattesats, som er periodens skattekostnad i prosent av resultat før skatt, er 501 % for konsernet.
 • 36. NOte 12 - øvRIge eIeNdeLeR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 57 41 Opptjente ikke mottatte inntekter 41 57 6 543 9 018 Avregnings- og interne konti 9 018 6 543 25 465 21 080 Øvrige debitorer 33 734 42 622 32 065 30 140 Andre eiendeler 42 793 49 222 NOte 13 - eIeNdOm, ANLegg Og utStyR morbank Konsern Bygning og Maskiner, Totalt Bygg, tomter Maskiner, Totalt annen fast inventar og og annen inventar og eiendom transport- fast eiendom transport- midler (NOK 1 000) midler 597 18 404 19 001 Anskaffelseskost pr 1.1.2007 597 20 866 21 463 - - - Tilgang - 3 484 3 484 - - - Avgang - - - 597 18 404 19 001 Anskaffelseskost pr 31.12.2007 597 24 350 24 947 482 17 634 18 116 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 01.01.2007 482 18 503 18 985 9 770 779 Årets avskrivning 9 1 776 1 785 - - - Årets oppskrivning - - - 491 18 404 18 895 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2007 491 20 280 20 771 106 - 106 Balanseført verdi per 31.12.2007 106 4 071 4 177 morbank Konsern Bygning og Maskiner, Totalt Bygg, tomter Maskiner, Totalt annen fast inventar og og annen inventar og eiendom transport- fast eiendom transport- midler (NOK 1 000) midler 597 18 404 19 001 Anskaffelseskost pr 1.1.2008 597 24 350 24 947 - - - Tilgang - 1 860 1 860 - - - Avgang - - - 597 18 404 19 001 Anskaffelseskost pr 31.12.2008 597 26 211 26 808 491 18 404 18 895 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 01.01.2008 491 20 280 20 771 9 - 9 Årets avskrivning 9 1 819 1 828 - - - Årets oppskrivning - - - 500 18 404 18 904 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2008 500 22 099 22 599 97 - 97 Balanseført verdi per 31.12.2008 97 4 112 4 209 Sikkerhetsstillelse Banken har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler. Bruttoverdi av avskrevne eiendeler Bruttoverdi av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk er vurdert som uvesentlig.
 • 37. Årsrapport 2008 38 + 39 NOte 14 - INveSteRINgSeIeNdOmmeR morbank Konsern Investerings- Investerings- eiendom (NOK 1 000) eiendom 145 795 Anskaffelseskost pr 1.1.2007 145 795 451 Tilgang 451 - Avgang - 146 246 Anskaffelseskost pr 31.12.2007 146 246 -50 795 Akkumulert verdiregulering 1.1.2007 -50 795 10 549 Årets verdiregulering 10 549 -40 246 Akkumulert verdiregulering 31.12.2007 -40 246 106 000 Balanseført verdi per 31.12.2007 106 000 146 246 Anskaffelseskost pr 1.1.2008 146 246 180 Tilgang 180 - Avgang - 146 426 Anskaffelseskost pr 31.12.2008 146 426 -40 246 Akkumulert verdiregulering 1.1.2008 -40 246 - Årets verdiregulering - -40 246 Akkumulert verdiregulering 31.12.2008 -40 246 106 180 Balanseført verdi per 31.12.2008 106 180 Herav bygninger tilgjengelig for salg Investeringseiendom Investeringseiendommen; Youngstorget 5 er et forretningsbygg som er lokalisert i Oslo sentrum. Investeringseiendommen er utleid til utenforstående leie- takere som leier alle 4.980 kvm. Gjenstående leietid er 1,1 år og brutto leieinntekter utgjør 8,2 millioner kroner. Netto leieinntekter utgjør 7,0 millioner kroner. virkelig verdi Ved fastsettelse av virkelig verdi på investeringseiendommen ble verdsettelsen foretatt av SpareBank 1 Gruppens Eiendomsavdeling og basert på deres verdsettelsesmodell for vurdering av virkelig verdi.
 • 38. NOte 15 - ANdRe ImmAteRIeLLe eIeNdeLeR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 - - Anskaffelseskost pr 1.1. 16 485 - - - Tilgang - 16 485 - - herav oppkjøp datterselskap - 16 485 - - Avgang - - - - Anskaffelseskost pr 31.12. 16 485 16 485 - - Akkumulert avskrivning og nedskrivning 1.1. -908 - - - Årets avskrivning -3 689 -908 - - Årets nedskrivning -5 000 - - - Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12. -9 597 -908 - - Balanseført verdi per 31.12. 6 888 15 577 Andre immaterielle eiendeler består av merverdi på MNOK 0,9 knyttet til 4 franchisekontrakter som avskrives over 3 år, merverdi på MNOK 9,1 knyttet til kontrakter med nøkkelpersoner som avskrives over 3 år, og MNOK 0,6 for andre rettigheter som ikke avskrives. Etter en grundig vurdering er det foretatt en nedskrivning av andre immaterielle eiendeler på 5 millioner kroner knyttet til antatt verdi for innarbeidet merkenavn. NOte 16 - gOOdwILL morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 goodwill - - Anskaffelsekost pr 1.1 24 955 - - - Oppkjøp av datterselskap 11 060 24 955 - - Avgang -36 015 - - - Anskaffelsekost pr 31.12 - 24 955 - - Akkumulerte nedskrivninger 1.1 15 000 - - - Årets nedskrivninger 21 015 15 000 - - Årets avgang -36 015 - - - Akkumulerte nedskrivninger 31.12 - 15 000 - - Balanseført goodwill per 31.12 - 9 955 Ved overtakelse av kontroll i et foretak (virksomhetssammenslutning) blir alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser oppført til virkelig verdi i samsvar med IFRS 3. En positiv differanse mellom virkelig verdi av kjøpsvederlaget og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser oppføres som goodwill, mens en eventuell negativ differanse inntektsføres ved kjøpet. Goodwill oppstår som differanse mellom virkelig verdi av vederlaget ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Goodwill er antatt å ha ubegrenset levetid. Oppkjøp av et selskap er blant annet basert på strategisk tilpasning og antatt økonomisk lønnsomhet over lang tid. Goodwill fordeles på kontantstrømsgenerende enheter. Goodwill avskrives ikke, men er gjenstand for en årlig nedskrivningstest med sikte på å avdekke et eventuelt verdifall, i samsvar med IAS 36. Fastsettelse av gjenvinnbart beløp: Gjennvinnbart beløp på balansedagen beregnes årlig for goodwill som har en ubestemt utnyttbar levetid. Verdien av de ulike kontantstrømsgenerende enhetene er vurdert pr. 31.12.2008. Bank 1 Oslo ser på prissettingen av sammenlignbare meglerselskap, om selskapet har levert resultater bedre enn markedet forventet, de siste årene. I tillegg vurderes verdien av forventede synergier ved oppkjøpet av Areal Eiendomsmegling. Etter en grundig vurdering er det foretatt en nedskrivning av goodwill på 21 millioner kroner.
 • 39. Årsrapport 2008 40 + 41 NOte 17 - dAtteRSeLSKAp Aksjer i konsernselskap Eiendomsmegler 1 Eiendomsmegler 1 (NOK 1 000) Oslo og Akershus AS Oslo og Akershus AS 2008 2007 Eierandel 100,0 % 100,0 % Bokført verdi 01.01 59 949 4 618 Tilført egenkapital i år - 70 000 Nedskrivning -26 449 -15 000 Korreksjon tidligere års nedskrivning - 331 Bokført verdi 31.12 33 500 59 949 EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS kjøpte 100 % av aksjene i Areal Eiendomsmegling AS i august 2007. Selskapene er konsolidert fra 1. oktober 2007 eiendomsmegler 1 Oslo Akershus konsern Resultatregnskap (NOK 1 000) 2008 2007 Driftsinntekter 94 031 45 268 Driftskostnader 153 008 75 185 driftsoverskudd -58 977 -29 917 Finansinntekter 7 281 2 268 Finanskostnader 3 384 1 063 Ordinært resultat -55 080 -28 712 Skatt på ordinært resultat -8 138 -3 853 Resultat for regnskapsåret -46 942 -24 859 Driftskostnader for 2008 inneholder en nedskrivning av goodwill på 21,0 millioner kroner og nedskrivning av merverdi på 5,0 millioner kroner. Driftskostnader for 2007 inneholder en nedskrivning av goodwill på 15,0 millioner kroner. Balanse (NOK 1 000) 2008 2007 Utsatt skattefordel 21 026 12 942 Goodwill 31 965 9 955 Andre immaterielle eiendeler 11 888 15 577 Varige driftsmidler 4 112 4 071 Finansielle anleggsmidler - 82 Sum anleggsmidler 68 991 42 627 Fordringer 12 653 21 723 Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 924 26 731 Sum omløpsmidler 22 577 48 454 Sum eiendeler 91 568 91 081 Innskutt egenkapital 91 250 91 250 Opptjent egenkapital -46 743 -26 824 Sum egenkapital 44 507 64 426 Langsiktig gjeld - - Kortsiktig gjeld 47 061 26 655 Sum gjeld 47 061 26 655 Sum gjeld og egenkapital 91 568 91 081 Garantiansvar 20 000 20 000 Pantstillelser - -
 • 40. NOte 18 - tILKNyttede SeLSKAp Og FeLLeSKONtROLLeRt vIRKSOmHet morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 25 552 58 523 Per 01.01. 58 835 25 552 32 554 33 586 Tilgang/avgang 33 274 32 866 417 - Resultatandel 1 887 417 58 523 92 109 Balanseført verdi per 31.12. 93 996 58 835 Spesifikasjon av årets endring på konsern Tilgang/avgang Ek Endring Utbet. utbytte Sum Sparebank 1 Boligkreditt - emisjon 13.06.08 16 793 - - 16 793 Sparebank 1 Boligkreditt - emisjon 30.10.08 16 793 - - 16 793 Sparebank 1 Boligkreditt - resultatandel 1 887 - - 1 887 Rygge, Dahl & Johnsen AS -312 - - -312 Sum 35 161 - - 35 161 Konsernets eierandeler i tilknyttede og felleskontrollerte selskap: 2008 Land Eiendeler Gjeld Inntekter Resultat Eierandel SpareBank 1 Boligkreditt AS Norge 2 992 429 2 898 351 4 176 1 887 5,60 % 2 992 429 2 898 351 4 176 1 887 2007 Land Eiendeler Gjeld Inntekter Resultat Eierandel SpareBank 1 Boligkreditt AS Norge 902 726 844 186 1 840 537 5,65 % Rygge, Dahl & Johnsen AS Norge 312 - - - 34,00 % 903 038 844 186 1 840 537 Fordringer og gjeld til tilknyttede selskaper Lån Innskudd Ansvarlig lån SpareBank 1 Boligkreditt AS - - - NOte 19 - AKSjeR generell beskrivelse Banken klassifiserer aksjer innenfor kategoriene virkelig verdi og tilgjengelig for salg. Verdipapirer som kan måles pålitelig og som rapporteres internt til virkelig verdi klassifiseres til virkelig verdi over resultatet. Øvrige aksjer klassifiseres som tilgjengelig for salg. morbank I) Aksjer og andeler Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 81 649 134 223 Til virkelig verdi over resultat 134 223 81 649 - 75 403 - Børsnoterte 75 403 - 81 649 58 820 - Unoterte 58 820 81 649 24 543 17 716 Tilgjengelig for salg 17 716 24 625 - - - Børsnoterte - - 24 543 17 716 - Unoterte 17 716 24 625 106 192 151 939 Sum aksjer og andeler 151 939 106 274
 • 41. Årsrapport 2008 42 + 43 Vår Markedsverdi/ Spesifikasjon av morbank 2008: Prinsipp*) beholdning Ansk.kost bokf. verdi (antall) (1 000 kr) (1 000 kr) Børsnoterte selskaper: Rygge-Vaaler Sparebank Gr.fond FVO 6 600 601 594 Nes Prestegjelds Sparebank Gr.fond FVO 18 700 1 711 1 403 SpareBank 1 SMN Gr.fond FVO 1 753 044 55 747 52 942 Helgeland Sparebank Gr.fond FVO 203 626 27 999 20 464 unoterte selskaper: Nordito AS FVO 405 190 10 132 58 820 SR Eiendomsinvest Tyskland I AS TFS 45 614 4 804 4 804 Oslo Kongressenter Folkets Hus BA TFS 69 888 7 009 7 009 SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS TFS 50 000 5 000 5 000 Norsk Filmstudio AS TFS 379 197 379 379 Arbejdernes Landsbank AS (Danmark) TFS 1 000 107 107 Bank Solidarity (Russland) TFS 14 500 1 905 338 Folkets Hus TFS 205 55 55 S.W.I.F.T. SCRL TFS 5 23 23 Sum morbank 115 472 151 939 Vår Markedsverdi/ Spesifikasjon av Konsern spesifikke for 2008: beholdning Ansk.kost bokf. verdi (antall) (1 000 kr) (1 000 kr) Børsnoterte selskaper Ingen unoterte selskaper: Ingen Sum konsernplasseringer - - Sum konsern 115 472 151 939 Vår Markedsverdi/ Spesifikasjon av morbank 2007: Prinsipp*) beholdning Ansk.kost bokf. verdi (antall) (1 000 kr) (1 000 kr) Børsnoterte selskaper: Ingen unoterte selskaper: Blå Holding AS FVO 405 190 10 132 81 649 SR Eiendomsinvest Tyskland I AS TFS 110 323 11 632 11 632 Oslo Kongressenter Folkets Hus BA TFS 69 888 7 009 7 009 SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS TFS 50 000 5 000 5 000 Norsk Filmstudio AS TFS 379 197 379 379 Arbejdernes Landsbank AS (Danmark) TFS 1 000 107 107 Bank Solidarity (Russland) TFS 14 500 1 905 338 Folkets Hus TFS 205 55 55 S.W.I.F.T. SCRL TFS 5 23 23 Sum morbank 36 242 106 192
 • 42. Vår Markedsverdi/ Spesifikasjon av Konsern spesifikke for 2007: beholdning Ansk.kost bokf. verdi (antall) (1 000 kr) (1 000 kr) Børsnoterte selskaper Ingen unoterte selskaper: EiendomsMegler 1 Canarias SL TFS 428 82 82 Sum konsernplasseringer 82 82 Sum konsern 36 324 106 274 *) Forklaring prinsipp: FVO - “Fair Value” til virkelig verdi over resultatet, TFS - tilgjengelig for salg. NOte 20 - OBLIgASjONeR generell beskrivelse Alle obligasjoner og sertifikater måles til virkelig verdi over resultatet. morbank II) Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 Stat - - - pålydende - - - - - virkelig verdi - - Annen offentlig utsteder 258 500 298 000 - pålydende 298 000 258 500 258 383 298 096 - virkelig verdi 298 096 258 383 Finansielle foretak 929 000 1 499 000 - pålydende 1 499 000 929 000 926 338 1 482 562 - virkelig verdi 1 482 562 926 338 Ikke-finansielle foretak 155 000 338 500 - pålydende 338 500 155 000 153 948 325 500 - virkelig verdi 325 500 153 948 11 039 18 184 Periodiserte renter 18 184 11 039 1 349 709 2 124 342 Sum sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi 2 124 342 1 349 709
 • 43. Årsrapport 2008 44 + 45 NOte 21 - FINANSIeLLe deRIvAteR generell beskrivelse: Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og ikke sikring. Banken benytter seg ikke av kontantstrømssikring. morbank Valuta- og renteinstrumenter (NOK 1 000) til virkelig verdi over resultatet 2008 2007 Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser Renteinstrumenter Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 1 460 690 25 769 -49 886 1 608 461 7 003 -38 300 Sum renteinstrumenter 1 460 690 25 769 -49 886 1 608 461 7 003 -38 300 Renteinstrumenter brukt til sikringsformål Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 1 950 000 157 849 -444 1 000 000 23 630 -17 336 Sum renteinstrumenter 1 950 000 157 849 -444 1 000 000 23 630 -17 336 Sum renteinstrumenter i mill kroner Sum rentederivater 3 410 690 183 617 -50 330 2 608 461 30 634 -55 636 Sum BmB opsjoner - 1 337 - - 40 260 - Sum 3 410 690 184 954 -50 330 2 608 461 70 893 -55 636 Konsern Valuta- og renteinstrumenter (NOK 1 000) til virkelig verdi over resultatet 2008 2007 Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser Renteinstrumenter Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 1 460 690 25 769 -49 886 1 608 461 7 003 -38 300 Sum renteinstrumenter 1 460 690 25 769 -49 886 1 608 461 7 003 -38 300 Renteinstrumenter brukt til sikringsformål Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 1 950 000 157 849 -444 1 000 000 23 630 -17 336 Sum renteinstrumenter 1 950 000 157 849 -444 1 000 000 23 630 -17 336 Sum renteinstrumenter i mill kroner Sum rentederivater 3 410 690 183 617 -50 330 2 608 461 30 634 -55 636 Sum BmB opsjoner - 1 337 - - 40 260 - Sum 3 410 690 184 954 -50 330 2 608 461 70 893 -55 636 * Markedsverdien til valutaswapper og valutaterminer er nettoført under andre eiendeler i balansen.
 • 44. NOte 22 - KRedIttINStItuSjONeR - FORdRINgeR Og gjeLd morbank utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 95 780 76 427 Utlån til og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 76 427 95 780 5 473 - Utlån til og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid - 5 473 101 253 76 427 Sum 76 427 101 253 Spesifikasjon av utlån og fordringer på de vesentligste valutasorter 327 273 NOK 273 327 17 135 AUD 135 17 5 808 4 589 CAD 4 589 5 808 2 537 837 CHF 837 2 537 33 1 652 DKK 1 652 33 13 113 35 729 EUR 35 729 13 113 10 613 6 970 GBP 6 970 10 613 15 9 HKD 9 15 26 114 INR 114 26 13 16 ISK 16 13 20 364 20 758 JPY 20 758 20 364 93 409 NZD 409 93 178 72 PKR 72 178 28 30 PLN 30 28 4 005 953 SEK 953 4 005 135 162 SGD 162 135 51 66 THB 66 51 185 - TND - 185 43 709 3 645 USD 3 645 43 709 4 10 ZAR 10 4 101 253 76 427 Sum 76 427 101 253 morbank gjeld til kredittinstitusjoner Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 58 235 611 735 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 611 735 58 235 1 637 005 1 190 855 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1 190 855 1 637 005 1 695 239 1 802 589 Sum 1 802 589 1 695 239 Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter 1 348 106 1 313 736 NOK 1 313 736 1 348 106 154 856 299 267 JPY 299 267 154 856 84 330 172 974 CHF 172 974 84 330 67 835 4 SEK 4 67 835 40 102 2 EURO 2 40 102 - 14 USD 14 - - 15 262 GBP 15 262 - - 1 332 DKK 1 332 - 10 - Annen valuta - 10 1 695 239 1 802 589 Sum 1 802 589 1 695 239
 • 45. Årsrapport 2008 46 + 47 NOte 23 - utLåN tIL Og FORdRINgeR på KuNdeR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 utlån fordelt på fordringstype 2 168 088 2 526 342 Kasse-/drifts- og brukskreditter 2 526 342 2 168 088 467 962 333 200 Byggelån 333 200 467 962 15 452 520 17 828 532 Nedbetalingslån 17 805 695 15 461 108 18 088 570 20 688 074 Sum brutto utlån og fordringer på kunder 20 665 237 18 097 158 -42 004 -88 323 Individuelle nedskrivninger -88 323 -42 004 -57 036 -73 299 Nedskrivninger på grupper av lån -73 299 -57 036 17 989 530 20 526 452 Sum utlån til og fordringer på kunder 20 503 615 17 998 118 utlån fordelt på markeder 12 485 716 14 340 470 Lønnstakere 14 340 470 12 485 716 5 602 854 6 347 604 Næringsfordelt 6 324 767 5 611 442 0 0 Offentlig - - 18 088 570 20 688 074 Sum brutto utlån og fordringer på kunder 20 665 237 18 097 158 -99 040 -161 622 Nedskrivninger -161 622 -99 040 17 989 530 20 526 452 Sum utlån til og fordringer på kunder 20 503 615 17 998 118 Herav ansvarlig lånekapital - - Ansvarlig kapital i kredittinstitusjoner - - - - Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner - - - - Øvrig ansvarlig kapital - - - - Ansvarlig lånekapital bokført under utlån - - Herav utlån til ansatte 272 514 270 680 Lån til ansatte 339 827 291 076 Lånerente til ansatte er 80 % av beste boliglånsrente til kunder. morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 17 661 768 20 305 183 Amorisert kost 20 282 346 17 670 356 426 802 382 891 Virkelig verdi 382 891 426 802 18 088 570 20 688 074 Sum brutto utlån og fordringer på kunder 20 665 237 18 097 158
 • 46. morbank Konsern totale engasjement 2007 2008 Fordeling på risikogruppe 2008 2007 37 % 36 % Svært lav risiko 36 % 37 % 20 % 19 % Lav risiko 19 % 20 % 35 % 34 % Middels risiko 34 % 35 % 5% 5% Høy risiko 5% 5% 3% 4% Svært høy risiko 4% 3% 1% 2% Mislighold 2% 1% 100 % 100 % totalt 100 % 100 % Brutto utlån 2007 2008 Fordeling på risikogruppe 2008 2007 37 % 35 % Svært lav risiko 35 % 37 % 19 % 18 % Lav risiko 18 % 19 % 36 % 35 % Middels risiko 35 % 36 % 5% 5% Høy risiko 5% 5% 3% 4% Svært høy risiko 4% 3% 1% 2% Mislighold 2% 1% 100 % 100 % totalt 100 % 100 % Individuelle nedskrivninger 2007 2008 Fordeling på risikogruppe 2008 2007 - - Svært lav risiko - - - - Lav risiko - - - - Middels risiko - - - - Høy risiko - - - - Svært høy risiko - - 100 % 100 % Mislighold 100 % 100 % 100 % 100 % totalt 100 % 100 % eL-volum - Forventet årlig gj.snittlig netto tap 2007 2008 Fordeling på risikogruppe 2008 2006 1% 1% Svært lav risiko 1% 1% 3% 2% Lav risiko 2% 3% 25 % 18 % Middels risiko 18 % 25 % 21 % 14 % Høy risiko 14 % 21 % 26 % 27 % Svært høy risiko 27 % 26 % 25 % 39 % Mislighold 39 % 25 % 100 % 100 % totalt 100 % 100 % Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunktet. Misligholdssannsynligheten beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd. Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag av nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes sikkerhetsverdier (LGD) for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem. Engasjementsoppfølging gjøres ut i fra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement. Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap er beregnet for de neste 12 måneder. Forventet tap ligger innenfor de styrevedtatte rammene for maks forventet tap. Volumveksten i 2008 har ikke påvirket forventet tap i kroner i vesentlig grad. Gruppevise nedskrivninger beregnes med utgangspunkt i kunder som har migrert negativt siden innvilgelsestidspunktet, men hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning. Periodiserte renter er for 2007 fordelt prosentvis etter volum på geografiske områder og sektor og næring.
 • 47. Årsrapport 2008 48 + 49 morbank Konsern utlån 2007 2008 utlån fordelt på geografiske områder 2008 2007 10 609 564 11 875 941 Oslo 11 853 104 10 618 155 6 099 783 7 186 369 Akershus 7 186 369 6 099 783 1 379 220 1 625 764 Øvrig 1 625 764 1 379 220 18 088 570 20 688 074 Sum brutto utlån fordelt på geografiske områder 20 665 237 18 097 158 totalt engasjement 2007 2008 utlån fordelt på sektor og næring 2008 2007 13 200 157 15 283 712 Lønnstakere o.l 15 283 712 13 200 157 - 1 000 Landbruk 1 000 - - 5 Fiskeri og fiskeforedling 5 - 117 95 055 Oljerelatert virksomhet 95 055 117 211 576 164 417 Industri 164 417 211 576 3 000 3 000 Kraft og vannforsyning 3 000 3 000 237 098 201 842 Bygg og anlegg 201 842 237 098 551 469 539 330 Varehandel 539 330 551 469 141 023 158 031 Hotell og restaurant 158 031 141 023 100 229 106 448 Transport og lagring 106 448 100 229 660 078 750 955 Forretningsmessig tjenesteyting 728 118 668 666 4 124 270 4 621 645 Eiendomsdrift 4 621 645 4 124 270 385 497 Offentlig sektor 497 385 - - Fiskeoppdrett - - 3 - Shipping - 3 - - Verftsindustri - - 17 551 199 092 Informasjon og teknologi 199 092 17 551 787 854 721 552 Finans 721 552 787 854 238 357 159 958 Øvrige sektorer 159 958 238 357 20 273 167 23 006 538 Totalt 22 983 701 20 281 755 Brutto utlån 2007 2008 utlån fordelt på sektor og næring 2008 2007 12 460 060 14 404 907 Lønnstakere o.l 14 404 907 12 460 060 - 827 Landbruk 827 - - 2 Fiskeri og fiskeforedling 2 - - 94 980 Oljerelatert virksomhet 94 980 - 141 463 72 320 Industri 72 320 141 463 - - Kraft og vannforsyning - - 109 609 57 899 Bygg og anlegg 57 899 109 609 408 183 432 340 Varehandel 432 340 408 183 118 916 116 396 Hotell og restaurant 116 396 118 916 73 293 80 955 Transport og lagring 80 955 73 293 566 418 599 178 Forretningsmessig tjenesteyting 576 341 575 006 3 610 801 4 143 171 Eiendomsdrift 4 143 171 3 610 801 - - Offentlig sektor - - - - Fiskeoppdrett - - 3 - Shipping - 3 - - Verftsindustri - - 16 521 150 123 Informasjon og teknologi 150 123 16 521 384 418 404 170 Finans 404 170 384 418 198 884 130 807 Øvrige sektorer 130 807 198 884 18 088 570 20 688 074 totalt 20 665 237 18 097 158
 • 48. morbank Konsern Individuelle nedskrivninger inkl garantier 2007 2008 utlån fordelt på sektor og næring 2008 2007 3 150 11 879 Lønnstakere o.l 11 879 3 150 2 221 2 517 Industri 2 517 2 221 - 24 Bygg og anlegg 24 - - 1 056 Varehandel 1 056 - 9 681 9 Hotell og restaurant 9 9 681 94 2 Transport og lagring 2 94 15 339 13 408 Forretningsmessig tjenesteyting 13 408 15 339 10 700 58 538 Eiendomsdrift 58 538 10 700 1 709 1 667 Informasjon og teknologi 1 667 1 709 30 -55 Øvrige sektorer -55 30 42 924 89 045 totalt 89 045 42 924 eL-volum - Forventet årlig gj.snittlig netto tap 2007 2008 utlån fordelt på sektor og næring 2008 2007 10 652 16 005 Lønnstakere o.l 16 005 10 652 - - Landbruk - - - - Fiskeri og fiskeforedling - - - 1 032 Oljerelatert Virksomhet 1 032 - 350 240 Industri 240 350 - - Kraft og vannforsyning - - 213 743 Bygg og anlegg 743 213 1 088 1 883 Varehandel 1 883 1 088 83 928 Hotell og restaurant 928 83 174 222 Transport og lagring 222 174 1 683 2 011 Forretningsmessig tjenesteyting 2 011 1 683 18 923 31 841 Eiendomsdrift 31 841 18 923 165 226 Offentlig sektor 226 165 - - Fiskeoppdrett - - 2 - Shipping - 2 - - Verftsindustri - - 46 416 Informasjon og teknologi 416 46 188 203 Finans 203 188 1 618 394 Øvrige sektorer 394 1 618 35 186 56 143 totalt 56 143 35 186
 • 49. Årsrapport 2008 50 + 51 NOte 24 - tAp på utLåN, gARANtIeR m.v. morbank 2007 2008 PM BM Totalt PM BM Totalt (NOK 1 000) 929 43 500 44 429 -9 556 -42 757 -52 313 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -4 357 -7 458 -11 815 -14 718 -1 545 -16 263 Periodens endring i gruppenedskrivninger 73 -32 260 -32 187 -327 463 136 Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet -5 574 -93 -5 667 -1 041 -1 511 -2 552 Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 1 450 13 670 15 120 1 977 3 958 5 935 Inngang på tidligere nedskrevet utlån, garantier m.v. -7 479 17 359 9 879 -23 665 -41 392 -65 057 Sum tap på utlån, garantier m.v. Bruttobeløp på lån som er individuelt vurdert for nedskrivning, før fradrag for tapsavsetning 2007 2008 PM BM Totalt PM BM Totalt Individuelle nedskrivninger 4 222 84 152 88 373 3 338 39 586 42 924 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01. -1 492 -30 721 -32 213 -286 -1 131 -1 417 – Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger -75 -25 859 -25 934 -27 -19 294 -19 321 – Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 121 10 705 10 826 230 13 000 13 230 + Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 563 1 310 1 872 8 568 45 061 53 629 + Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivinger 3 338 39 586 42 924 11 823 77 222 89 045 = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 31.12. gruppenedskrivninger 12 027 33 194 45 221 16 384 40 652 57 036 Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01. 4 357 7 458 11 815 14 718 1 545 16 263 + Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier, m.v. 16 384 40 652 57 036 31 102 42 197 73 299 = gruppenedskrivning for deknig av tap på utlån, garantier, m.v. per 31.12. 2007 2008 PM BM Totalt PM BM Totalt Brutto tap fordelt på sektor og næring - -34 -34 - 296 296 Industri og bergverk - 13 13 - 91 91 Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning - 469 469 - -8 571 -8 571 Varehandel, hotell- og restaurantdrift - 105 105 - -11 -11 Transport og annen tjenesteytende virksomhet - -12 499 -12 499 - 48 890 48 890 Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting - 674 674 - -127 -127 Utland og andre 4 697 - 4 697 14 160 - 14 160 Personmarked - 7 458 7 458 - 1 545 1 545 Gruppenedskrivning næring 4 357 - 4 357 14 718 - 14 718 Gruppenedskrivning person 9 054 -3 814 5 240 28 879 42 113 70 992 Brutto tap på utlån til kunder misligholdte og tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement (forfalte over 90 dg) Øvrige tapsutsatte engasjement totalt tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 7,3 millioner kroner for 2008, mot 12,7 millioner kroner for 2007
 • 50. Konsern 2008 2007 PM BM Totalt PM BM Totalt -9 556 -42 757 -52 313 929 43 500 44 429 -14 718 -1 545 -16 263 -4 357 -7 458 -11 815 -327 463 136 73 -32 260 -32 187 -1 041 -1 511 -2 552 -5 574 -93 -5 667 1 977 3 958 5 935 1 450 13 670 15 120 -23 665 -41 392 -65 057 -7 479 17 359 9 879 2008 2007 PM BM Totalt PM BM Totalt 3 338 39 586 42 924 4 222 84 152 88 373 -286 -1 131 -1 417 -1 492 -30 721 -32 213 -27 -19 294 -19 321 -75 -25 859 -25 934 230 13 000 13 230 121 10 705 10 826 8 568 45 061 53 629 563 1 310 1 872 11 823 77 222 89 045 3 338 39 586 42 924 16 384 40 652 57 036 12 027 33 194 45 221 14 718 1 545 16 263 4 357 7 458 11 815 31 102 42 197 73 299 16 384 40 652 57 036 2008 2007 PM BM Totalt PM BM Totalt - 296 296 - -34 -34 - 91 91 - 13 13 - -8 571 -8 571 - 469 469 - -11 -11 - 105 105 - 48 890 48 890 - -12 499 -12 499 - -127 -127 - 674 674 14 160 - 14 161 4 697 - 4 697 - 1 545 1 545 - 7 458 7 458 14 718 - 14 719 4 357 - 4 357 28 879 42 113 70 992 9 054 -3 814 5 240 2008 2007 2006 2005 2004 2003 268 741 112 378 95 629 99 308 267 369 486 047 131 855 53 444 145 313 64 837 67 905 84 701 400 596 165 822 240 942 164 145 335 274 570 748 88 323 42 004 87 350 85 303 148 140 191 444 312 273 123 818 153 592 78 842 187 134 379 304
 • 51. Årsrapport 2008 52 + 53 NOte 25 - INNSKudd FRA KuNdeR morbank Konsern 2007 2008 2008 2007 Innskudd Innskudd (NOK 1 000) Innskudd Innskudd 9 134 012 8 613 382 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 8 603 458 9 127 181 4 269 731 7 311 484 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 7 311 484 4 269 731 13 403 743 15 924 867 Sum innskudd fra kunder 15 914 943 13 396 912 3,74 % 5,11 % Gjennomsnittlig produktrente 5,11 % 3,74 % 13,4 % 21,7 % Av totale innskudd utgjør fastrenteinnskudd 21,7 % 13,4 % 2007 2008 2008 2007 Innskudd Innskudd Innskudd fordelt på sektor og n æring Innskudd Innskudd 3 551 786 4 150 541 Lønnstakere o.l 4 150 541 3 551 786 493 2 380 Landbruk 2 380 493 114 7 Fiskeri og fiskerelatert virksomhet 7 114 7 805 Oljerelatert virksomhet 805 7 169 879 141 914 Industri 141 914 169 879 4 571 3 625 Kraft og vannforsyning 3 625 4 571 130 521 162 124 Bygg og anlegg 162 124 130 521 305 888 286 062 Varehandel 286 062 305 888 83 939 79 840 Hotell og restaurant 79 840 83 939 81 498 101 450 Transport og lagring 101 450 81 498 1 228 780 1 405 928 Forretningsmessig tjenesteyting 1 396 004 1 221 949 777 216 740 279 Eiendomsdrift 740 279 777 216 10 463 9 049 Offentlig sektor 9 049 10 463 - - Fiskeoppdrett - - 17 056 25 159 Shipping 25 159 17 056 1 108 426 Verftsindustri 426 1 108 48 296 52 779 Informasjon og teknologi 52 779 48 296 440 372 1 504 643 Finans 1 504 643 440 372 6 551 756 7 257 855 Øvrige sektorer 7 257 855 6 551 756 13 403 743 15 924 867 Sum innskudd fordelt på sektor og næring 15 914 943 13 396 912 2007 2008 2008 2007 Innskudd Innskudd Innskudd fordelt på geografiske områder Innskudd Innskudd 11 322 322 13 512 690 Oslo 13 502 766 11 315 491 1 763 213 1 954 553 Akershus 1 954 553 1 763 213 318 209 457 624 Andre 457 624 318 209 13 403 743 15 924 867 Sum innskudd fordelt på geografiske områder 15 914 943 13 396 912
 • 52. NOte 26 - gjeLd ved utStedeLSe Av veRdIpApIReR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 1 084 861 1 269 562 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 1 269 562 1 084 861 2 519 961 4 191 686 Obligasjonsgjeld 4 191 686 2 519 961 3 604 822 5 461 248 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5 461 248 3 604 822 Obligasjonsgjeld fordelt på forfallstidspunkt 21 950 - 2008 - 21 950 648 897 614 335 2009 614 335 648 897 1 249 510 1 284 328 2010 1 284 328 1 249 510 599 604 1 144 391 2011 1 144 391 599 604 - 921 197 2012 921 197 - - 227 435 2013 227 435 - 2 519 961 4 191 686 Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak 4 191 686 2 519 961 gjeld fordelt på vesentlige valutaer 3 604 822 5 461 248 NOK 5 461 248 3 604 822 - - Annen valuta - - 3 604 822 5 461 248 Obligasjonsgjeld fordelt på vesentlige valutaer 5 461 248 3 604 822 NOte 27 - ANSvARLIg LåNeKApItAL morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 tidsbegrenset 100 000 - 2013 3 mnd Nibor + 1,6% (Call opsjon 2008) - 100 000 - 100 000 2013 3 mnd Nibor + 2,1% (Call opsjon 2010) 100 000 - 62 17 Periodiserte renter 17 62 100 062 100 017 Sum tidsbegrenset 100 017 100 062 Fondsobligasjoner 150 000 150 000 Evigvarende 3 mnd Nibor + 1,7% (Call opsjon 2014 ) 1) 150 000 150 000 32 49 Periodiserte renter 49 32 150 032 150 049 Sum fondsobligasjon 150 049 150 032 250 094 250 067 Sum ansvarlig kapital 250 067 150 094 1) Dersom fondsobligasjonene ikke tilbakebetales i 2014 er rentepåslaget 1,0 %.
 • 53. Årsrapport 2008 54 + 55 NOte 28 - ANdRe FORpLIKteLSeR morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 Andre forpliktelser 69 268 104 579 Pensjonsforpliktelser (note 30) 104 579 69 268 920 722 Avsetninger 722 920 1 415 - Leverandørgjeld - 6 120 38 509 34 200 Annet 54 574 55 754 50 874 69 196 Tidsavgrensninger 69 196 50 874 160 986 208 697 Sum balanseført annen gjeld 229 071 182 936 Stilte garantier mv. (avtalte garantibeløp) 260 427 323 948 Betalingsgarantier 323 948 260 427 141 480 246 574 Kontraktsgarantier 246 574 141 480 42 688 47 704 Lånegarantier 47 704 42 688 30 643 28 272 Andre garantier 28 272 30 643 475 238 646 498 Sum stilte garantier 646 498 475 238 øvrige forpliktelser 1 576 815 1 613 320 Ubenyttede kreditter 1 613 320 1 576 815 625 000 625 000 Innvilgede lånetilsagn 625 000 625 000 88 - Remburser - 88 2 201 903 2 238 320 Sum øvrige forpliktelser 2 238 320 2 201 903 2 838 127 3 093 514 totale forpliktelser 3 113 889 2 860 077 Bygg Verdipapir Sum pantstillelser Bygg Verdipapir Sum 0 1 187 500 1 187 500 pantstillelse 2008 0 1 187 500 1 187 500 Pantstillelser består i sin helhet av verdipapirer stillet som sikkerhet for D-lånsadgang i Norges Bank. 0 735 000 735 000 pantstillelse 2007 0 735 000 735 000 Pantstillelser består i sin helhet av verdipapirer stillet som sikkerhet for D-lånsadgang i Norges Bank. Forpliktende avtaler om anskaffelser av eiendom, anlegg og utstyr Per 31.12.2008 hadde banken ikke inngått forpliktende avtaler om anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr. pågående rettstvister Banken er ikke part i noen pågående rettstvister av økonomisk omfang.
 • 54. NOte 29 - eNdRINg I egeNKApItAL morbank Konsern Sum Sum Selskaps- Overkurs Annen EK egen- Selskaps- Overkurs Annen EK egen- kapital fond kapital (NOK 1 000) kapital fond kapital 291 000 50 000 859 324 1 200 324 egenkapital per 31.12.06 291 000 50 000 859 324 1 200 324 -171 360 -171 360 Avsatt konsernbidrag -171 360 -171 360 -774 -774 Korreksjon konsernbidrag -774 -774 -172 134 -172 134 Sum konsernbidrag -172 134 -172 134 2 779 2 779 Estimatavvik pensjon 3 359 3 359 903 903 Korreksjon øvrige poster -341 -341 102 673 102 673 Resultat 2007 92 813 92 813 106 354 106 354 Sum oppstilling av innregnede inntekter og kostnader 95 831 95 831 291 000 50 000 793 544 1 134 544 egenkapital per 31.12.07 291 000 50 000 783 021 1 124 021 morbank Konsern Sum Sum Selskaps- Overkurs Annen EK egen- Selskaps- Overkurs Annen EK egen- kapital fond kapital (NOK 1 000) kapital fond kapital 291 000 50 000 793 544 1 134 544 egenkapital per 31.12.07 291 000 50 000 783 021 1 124 021 -102 672 -102 672 Avsatt konsernbidrag -102 672 -102 672 -102 672 -102 672 Sum konsernbidrag -102 672 -102 672 -32 006 -32 006 Estimatavvik pensjon -32 006 -32 006 - - Korreksjon øvrige poster -247 -247 2 249 2 249 Resultat 2008 -12 308 -12 308 -29 757 -29 757 Sum oppstilling av innregnede inntekter og kostnader -44 560 -44 560 291 000 50 000 661 115 1 002 115 egenkapital per 31.12.08 291 000 50 000 635 789 976 789 Den innskutte egenkapitalen består av 2 910 000 aksjer, hver pålydende 100 kroner. Alle aksjene gir lik stemmerett. Bank 1 Oslo AS er 100 % eid av SpareBank 1 Gruppen AS. Det er ingen endring i fond for urealiserte gevinster i 2008. Styret foreslår at det overføres ett konsernbidrag på 41,2 millioner kroner til mor. NOte 30 - peNSjONeR generell beskrivelse av selskapets pensjonsforpliktelser Konsernet har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i SpareBank 1 Livsforsikring AS. Pensjonsordningen sikrer de fleste av de ansatte en pensjon på 70% av sluttlønnen frem til 77 år med etterfølgende avtrapping. I tillegg er det etablert en ordning for kollektiv innskuddspensjon for nyansatte fra 01.01.2005. Fra samme tidspunkt ble den ytelesbaserte pensjosordningen lukket. I selskapet er 168 yrkesaktive i den ytelesesbaserte pensjonsordningen og 99 pensjonister omfattet av ordningen. I innskuddsordningen er 220 yrkesaktive omfattet av ordningen. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Disse verdiene korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver over pensjonsmidlenes flytteverdi fra livselskapet og aktuarmessig beregning av forpliktelsene. Kostnadene er beregnet på forutsetningene for inngående balanse per 01.01. og det er beregnet en oppdatert netto pensjonsforpliktelse ut fra forutsetningene 31.12. Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) føres rett mot egenkapitalen. Periodens pensjonskostnad består av periodens pensjonsopptjening og rentekostnad, påløpt pensjonsforpliktelse fratrukket forventet avkastning samt periodisert arbeidsgiveravgift. Innbetalt innskuddspensjon kostnadsføres i betalingsåret.
 • 55. Årsrapport 2008 56 + 57 morbank Konsern 2007 2008 2008 2007 pensjonsforpliktelse i ytelsesbaserte pensjonsordninger 231 094 235 574 Nåverdi pensjonsforpliktelse 1.1 236 144 231 664 10 775 13 089 Pensjon opptjent i perioden 13 089 10 775 11 235 11 536 Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse 11 536 11 235 -3 488 - Utmelding medlemmer i pensjonsordning - -3 488 -5 398 19 189 Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) 19 189 -5 398 -8 644 -9 964 Utbetalte ytelser -9 964 -8 644 235 574 269 424 Nåverdi pensjonsforpliktelse 31.12 269 994 236 144 211 741 243 474 herav fondsbaserte 243 474 211 741 23 835 25 950 herav ikke-fondsbaserte 25 950 23 835 pensjonsmidler 163 543 175 066 Pensjonsmidler 1.1 175 066 165 145 9 698 10 126 Forventet avkastning i perioden 10 126 9 758 -3 402 - Utmelding medlemmer i pensjonsordning - -4 536 -2 015 -19 770 Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) -19 770 -2 599 12 901 18 071 Innbetaling fra arbeidsgiver 18 071 12 957 -5 659 -5 725 Utbetalte ytelser -5 725 -5 659 175 066 177 768 pensjonsmidler 31.12 177 768 175 066 Finansiell status 31.12. 235 574 269 424 Nåverdi pensjonsforpliktelse 31.12 269 424 235 574 175 066 177 768 Pensjonsmidler 31.12 177 768 175 066 60 508 91 656 Netto pensjonsforpliktelse 31.12 91 656 60 508 60 508 91 656 Netto pensjonsforpliktelse 31.12 eksl arbeidsgiveravgift 91 656 60 508 9 526 8 760 Arbeidsgiveravgift 01.01 8 760 9 526 1 962 1 818 Arbeidsgiveravgiftkostnad 1 818 1 962 -12 - Netto arbeidsgiveravgift utmelding av medlemmer - -12 -760 5 493 Aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) 5 493 -760 -2 240 -3 148 Utbetalt -3 148 -2 240 284 - Andre endringer - 284 8 760 12 923 Arbeidsgiveravgift 31.12 12 923 8 760 69 268 104 579 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 104 579 69 268
 • 56. morbank Konsern 2007 2008 2008 2007 periodens pensjonskostnad 10 776 13 089 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden 13 089 10 920 11 235 11 536 Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse 11 536 11 274 -9 697 -10 126 Forventet avkastning på pensjonsmidler -10 126 -9 756 12 314 14 499 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravgift 14 499 12 438 1 962 1 818 Periodisert arbeidsgiveravgift 1 818 1 970 14 276 16 317 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad 16 317 14 408 10 801 10 480 - herav sikret pensjonskostnad inklusive arbeidsgiveravgift 10 480 10 801 2 002 2 988 Innskuddsbasert pensjonskostnad inkl aga 4 355 2 732 16 278 19 305 periodens pensjonskostnad innregnet i resultatregnskapet 20 672 17 140 -472 0 Avviklingsgevinst som følge av at lønnsveksten opphører inkl aga - -472 374 0 Avviklingsgevinst/tap ved avslutning av pensjonsopptjening (utsedelse av fripoliser) - 374 16 180 19 305 Sum pensjonskostnader innskudd og ytelse 20 672 17 042 inklusive avviklingsgevinster 15 607 18 660 Estimert pensjonskostnad ytelse og innskudd for 2008 inkl aga: 20 027 16 607 78 354 73 558 Pensjonsgrunnlag-ytelse 73 558 78 354 13,8 % 14,2 % Kostnad i prosent av pensjonsgrunnlaget 14,2 % 13,8 % Aktuarielle gevinster og tap (estimatendringer) - -30 536 Periodens aktuarielle gevinster (tap) innregnet i egenkapital etter skatt -30 536 1 884 -26 467 -57 003 Kumulative aktuarielle gevinster (tap) innregnet i egenkapital etter skatt -77 819 -47 283 Sammensetning av pensjonsmidler 21,0 % 23,0 % Bygninger og fast eiendom 23,0 % 21,0 % 24,0 % 30,0 % Investeringer som holdes til forfall 30,0 % 24,0 % 20,0 % 12,0 % Aksjer og andeler 12,0 % 20,0 % 30,0 % 30,0 % Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 30,0 % 30,0 % 5,0 % 5,0 % Andre eiendeler 5,0 % 5,0 % 100,0 % 100,0 % Sum pensjonsmidler 100,0 % 100,0 % 2007 2008 2008 2007 9 698 10 126 den faktiske avkastningen på pensjonsmidlene i NOK 10 126 9 758 31.12.2007 31.12.2008 Forutsetninger 31.12.2008 31.12.2007 4,80 % 3,80 % Diskonteringsrente 3,80 % 4,80 % 5,80 % 5,80 % forventet avkastning på midlene 5,80 % 5,80 % 4,25 % 4,00 % Fremtidig lønnsutvikling 4,00 % 4,25 % 4,25 % 3,75 % G-regulering 3,75 % 4,25 % 2,30 % 1,50 % Pensjonsregulering 1,50 % 2,30 % 14,10 % 14,10 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 4 % og 2 % 4 % og 2 % Frivillig avgang 4 % og 2 % 4 % og 2 % 40,00 % 40,00 % Forventet AFP-uttak fra 62 år 40,00 % 40,00% demografiske forutsetninger: K2005 K2005 Dødelighet K2005 K2005 IR2003 IR2003 Uførhet IR2003 IR2003 utviklingen de siste fem år i den 2004 2005 2006 2007 2008 ytelsesbaserte pensjonsordningen 2008 2007 2006 2005 2004 240 326 294 406 231 664 235 574 269 424 Nåverdi pensjonsforpliktelse 31.12 269 994 236 144 231 664 294 406 240 326 131 982 160 739 165 145 175 066 177 768 Pensjonsmidler 31.12 177 768 175 066 165 145 160 739 131 982 108 344 133 667 66 519 60 508 91 656 Underskudd 92 226 61 078 66 519 133 667 108 344
 • 57. Årsrapport 2008 58 + 59 NOte 31 - KApItALdeKNINg I 1990 fastsatte Finansdepartementet forskrifter om (1) beregning av ansvarlig kapital i finansinstitusjoner og (2) minstekrav til kapitaldekning i finans- institusjoner. Begge forskriftene trådte i kraft 31. mars 1991. Kravet er at den ansvarlig kapitalen skal utgjøre 8 % i forhold til et risikovektet beregnings- grunnlag. Ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget skal det i henhold til forskriften foretas en risikovekting av eiendelsposter og poster utenfor balansen. Det gjøres fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner samt tapsavsetninger. Finansdepartementet fastsatte 21. juni 2000 forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, den såkalte CAD-forskriften. Kapitalen skal dekke risikoen for tap ved handel i finansielle instrumenter i handelsporteføljen som følge av endringer i markedspriser. I den nye forskriften er det i tillegg oppstilt minstekrav til kapital for valutarisiko som skal gjelde hele bankens virksomhet. Fra januar 2007 var banken underlagt nytt kapitaldekningsregelverk (Basel II) og har for 2008 benyttet overgangsregler for beregning av regulatorisk kap- italdekning. Banken har fastsatt nødvendig kapitalbehov basert på egen risikoprofil (ICAAP), i tillegg til regulatorisk kapital. Banken benytter interne modeller utviklet i SpareBank 1-alliansen for beregning av nødvendig økonomisk kapital for kredittrisiko. Beregningen korrigeres om nødvendig både for konsentrasjons- risiko, diversifisering, utfall av stresscenarier og ekspansjonsplaner. Nødvendig økonomisk kapital fra øvrige risikoområder beregnes noe forenklet og utgjør foreløpig kapital for markedsrisiko og operasjonell risiko beregnet etter regulatoriske metoder. Sum nødvendig økonomisk kapital beregnes og rapporteres til styret hvert kvartal. Styret anser at størrelsen på bankens kjernekapital ved utgangen av 2008 er tilfredsstillende, men det er behov for økt tilførsel av tilleggs- kapital i 2009 hovedsaklig som følge av planlagt utlånsvekst. Styret har en målsetning om at bankens totalkapitaldekning skal være 11 %. Tall fra 2008 er beregnet etter IRB grunnleggende metode. Tall for 2007 er beregnet etter tidligere kapitaldekningsregelverk, og er ikke omregnet. morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 Ansvarlig kapital 291 000 291 000 Innbetalt aksjekapital 291 000 291 000 50 000 50 000 Overkursfond 50 000 50 000 793 544 661 115 Annen egenkapital 635 789 783 021 1 134 544 1 002 115 Sum balanseført egenkapital 976 789 1 124 021 -14 391 -14 866 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -41 525 -53 431 - -69 778 50 % av forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger -69 778 0 36 890 18 445 Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 18 445 36 890 150 000 150 000 Fondsobligasjon 150 000 150 000 1 307 043 1 085 915 Sum kjernekapital 1 033 930 1 257 480 - - Tilleggskapital utover kjernekapital - - - - Evigvarende ansvarlig kapital - - 100 000 80 000 Tidsbegrenset ansvarlig kapital 80 000 100 000 - -69 778 50 % av forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger -69 778 - 100 000 10 222 Sum tilleggskapital 10 222 100 000 1 407 043 1 096 137 Netto ansvarlig kapital 1 044 152 1 357 480 - 839 910 Samlet kapitalkrav for kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko 839 910 - - 59 933 Samlet kapitalkrav for posisjons-, valuta-, og varerisiko 59 933 - - 66 667 Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko (OpR) 66 667 - 1 051 202 133 355 Overgangsordninger 133 355 1 051 202 - -4 220 Fradrag i kapitalkravet -4 220 - 1 051 202 1 095 645 Kapitalkrav 1 095 645 1 051 202 10,71 % 8,00 % Kapitaldekning 7,62 % 10,33 % 9,95 % 7,93 % herav kjernekapital 7,55 % 9,57 % 0,76 % 0,07 % herav tilleggskapital 0,07 % 0,76 % 9,11 % Kapitaldekning 31.12.08 uten overgangsordninger 8,68 % 9,03 % herav kjernekapital 8,60 % 0,08 % herav tilleggskapital 0,08 % 9,00 % Kapitaldekning 01.01.09 8,58 % 8,92 % herav kjernekapital 8,49 % 0,08 % herav tilleggskapital 0,08 % Banken har mål om en kapitaldekning på 11 % og vil i løpet av 1. kvartal 2009 ta opp et tidsbegrenset ansvarlig lån for å bringe kapitaldekningen opp til målet.
 • 58. NOte 32 - NæRStåeNde pARteR ytelser til ledende ansatte mv. NOK 1 000 2008 2007 Utbetalt Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør i Bank 1 Oslo AS 2 243 2 061 Honorar til styret i Bank 1 Oslo AS 651 477 Honorar til representantskapet og kontrollkomite i Bank 1 Oslo AS 445 635 Bank 1 Oslo AS - Ledergruppen Opptjent Andre Periodisert bonus per skattepliktige pensjons- NOK 1 000 Lønn 31.12.2008 ytelser kostnad 1) Sum 2008 Sum 2007 Torbjørn Vik 1 754 349 140 862 3 105 2 876 Sigurd Aune 931 68 82 145 1 225 1 144 Ottar Karbøl 982 75 109 130 1 296 1 289 Kåre Johan Osen 1 021 65 137 318 1 541 1 577 Jon Heesch 693 75 116 146 1 030 1 098 Gudrun Michelsen 914 63 110 174 1 260 1 242 Dag Sandstå *) 1 210 75 127 0 1 412 1 510 Odd Nymark *) 1 399 0 143 0 1 542 1 295 SUM 8 904 769 964 1 774 12 411 12 031 1) Alle har ytelsesbasert pensjon bortsett fra de som er merket med *). Disse har innskuddsbasert pensjon. Bank 1 Oslo AS - Ledergruppen Lån til ledende Laveste/høyeste NOK 1.000 ansatte*) rente per 31.12.08**) Forfall***) Torbjørn Vik 2 977 4,2 % / 5,56 % 2009/2024 Sigurd Aune 2 287 5,56 % / 6,75 % 2016/2033 Ottar Karbøl - 0,00 % - Kåre Johan Osen 1 923 5,56 % 2026 Jon Heesch 1 450 5,56 % - Gudrun Michelsen 1 626 5,56 % - Dag Sandstå 1 249 5,56 % 2022/2026 Odd Nymark 4 326 5,56 % / 6,65 % 2009 SUM 15 837 Styret - Bank 1 Oslo AS Lån til styrets Laveste/høyeste NOK 1.000 medlemmer*) rente per 31.12.08**) Forfall ***) Honorarer Eldar Mathisen (leder) 1) 5 200 5,56 % 2009/2012 - Harry Konterud (valg sept -06) - 57 Kjell Bjørndalen - 137 Tone Bjørnov - 137 Roar Flåthen - 137 Pål Steinar Schau 1 247 5,56 % 2025 46 Alf E. Erevik - 137 Torbjørn Vik 2 977 4,2 % / 5,56 % 2009/2024 - Totalt 9 424 651 1) Lønn, opptjent bonus og annen godtgjørelse fra andre selskaper i SpareBank 1 konsernet for 2008. NOK 2.686.440,-
 • 59. Årsrapport 2008 60 + 61 Felles Kontrollkomite for Bank 1 Oslo AS, SpareBank 1 Livsforsikring og SparebBank 1 Skadeforsikring 1) Lån til kontroll- Laveste/høyeste NOK 1.000 komiteens medlemmer *) rente per 31.12.08 **) Forfall ***) Honorarer Ivar Fjærtoft - 138 Dag Nafstad - 193 Knut Ro - 138 Rolf Røkke - 138 Odd Broshaug - 138 totalt - 745 1) Bank 1 Oslo AS andel av honorarer til kontrollkomiteen er 28 % *) Trukket utlån (eksl kontokreditter). Hvis flexilån vises bevilget beløp **) Hvis flere lån vises både laveste og høyeste rentesats ***) Hvis flere lån vises laveste og høyeste årstall for avtalt innfrielse. Flexilån har ingen avtalt innfrielse, men reforhandles etter 5 år. Felles Representantskap for Bank 1 Oslo AS, SpareBank 1 Livsforsikring og SparebBank 1 Skadeforsikring NOK 1.000 Lån 2008 Lån 2007 Honorarer Representantskapets medlemmer samlet 22 687 19 949 151 Ved fratredelse før oppnådd pensjonsalder kan administrerende direktør få utbetalt etterlønn i 12 måneder etter oppsigelsestiden (6 mnd). Ved fratredelse fra 62 år har administrerende direktør rett til en pensjon tilsvarende 70 % av avtalt årslønn på fratredelsestidspunktet. Pensjonen skal beregnes med bakgrunn i administrerende direktørs ansettelsestid i Bank 1 Oslo. Administrerende direktør har bonusavtale for 2008, maksimert til 3 månedslønner. Bonusordningen er fastsatt av representantsakpet, men styret fastsetter årlig beløp. Styrets leder har ikke styrehonorar. Styrets leder har gjennom sin stilling som administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen bonusordning knyttet til SpareBank 1 Gruppens resultat hvor Bank 1 Oslo inngår. Alle lån til ansatte er bokført i Bank 1 Oslo AS, og sikkerheten tilfredsstiller de krav som stilles i Finansieringsvirksomhetslovens § 2-15. Øvrige selskaper i SpareBank 1 Gruppen konsernet har avtale om ansattvilkår for sine ansatte. Med ansattvilkår menes 20 % rabatt i forhold til ordinære kundeforhold. Renterabatten på lån til ansatte i Bank 1 Oslo AS utgjør 3,1 millioner kroner for 2008. transaksjoner med konsernselskaper Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått på forretningsmessige vilkår. Bank 1 Oslo AS har ingen fordringer på selskaper i konsernet ut over det som følger av løpende forretningsmessige transaksjoner. Bank 1 Oslo AS er en del av et finanskonsern, hvor konsernspiss Sparebank 1 Gruppen AS har overtatt enkelte administrative funksjoner. Alle konserninterne godtgjørelser som ikke er relatert til salg og porteføljerådgivning, er basert på selvkostprinsippet. 2007 2008 Mor Datter Andre Sum (NOK 1 000) Mor Datter Andre Sum 1 030 541 12 1 583 Renter og lignende inntekter 5 455 1 481 - 6 936 vedrørende konsernselskaper 6 989 4 184 21 714 32 887 Renter og lignende kostnader 2 437 36 33 273 35 747 vedrørende konsernselskaper 222 302 22 468 222 792 Fordringer på konsernselskaper 329 474 36 892 - 366 366 94 541 6 830 639 413 740 784 Innskudd fra og annet mellomværende 741 275 13 011 694 534 1 448 820 med konsernselskaper - Utlån til alliansebanker - - Bank 1 Oslo AS innskudd i eierbanker - Bank 1 Oslo AS har avgitt en garanti til datter på 20 millioner kroner.
 • 60. NOte 33 - HeNdeLSeR etteR BALANSedAgeN Det er ikke registert vesentlige hendelser etter balansedagen som påvirker bankens regnskap. NOte 34 - OppKjøp Av vIRKSOmHeteR Det ble ikke foretatt oppkjøp av virksomheter i 2008. EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus AS kjøpte 100 % av aksjene i Areal Eiendomsmegling AS i august 2007. Alle avtaler om oppkjøp ble gjort i løpet av 2007, mens overtakelsen av Areal Jessheim var med virkning fra 01.01.08. NOte 35 - KLASSIFIKASjON Av FINANSIeLLe INStRumeNteR pr. 31.12.2008 Finansielle instrumenter til Finansielle Finansielle Ikke- Totalt virkelig verdi over resultat eiendeler eiendeler finansielle og gjeld tilgjengelig eiendeler Bestemt regn- vurdert til for salg og gjeld Trading skapsført til amortisert (NOK 1 000) virkelig verdi kost eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 370 449 1 370 449 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 76 427 76 427 Utlån til og fordringer på kunder 382 891 20 120 724 20 503 615 Sertifikater og obligasjoner med fast avkast. til virkelig verdi 2 124 342 2 124 342 Derivater 184 954 184 954 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 75 403 58 820 17 716 151 939 Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 93 996 93 996 Investering i konsernselskaper - - Goodwill - - Andre immaterielle eiendeler 6 888 6 888 Investeringseiendommer 106 180 106 180 Eiendom, anlegg og utstyr 4 209 4 209 Utsatt skattefordel 34 637 34 637 Øvrige eiendeler 42 793 42 793 Sum eiendeler 2 384 699 441 711 21 567 600 17 716 288 704 24 700 430 gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner 700 000 1 102 589 1 802 589 Innskudd fra og gjeld til kunder 15 914 943 15 914 943 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2 077 926 3 383 321 5 461 248 Derivater 50 330 50 330 Betalbar skatt 11 543 11 543 Utsatt skatt 3 850 3 850 Annen gjeld 229 071 229 071 Ansvarlig lånekapital 250 067 250 067 Sum gjeld 750 330 2 077 926 20 400 853 - 494 531 23 723 641 Sum egenkapital 976 789 976 789 gjeld og egenkapital 750 330 2 077 926 20 400 853 - 1 471 320 24 700 430
 • 61. Årsrapport 2008 62 + 63 pr. 31.12.2007 Finansielle instrumenter til Finansielle Finansielle Ikke- Totalt virkelig verdi over resultat eiendeler eiendeler finansielle og gjeld tilgjengelig eiendeler Bestemt regn- vurdert til for salg og gjeld Trading skapsført til amortisert (NOK 1 000) virkelig verdi kost eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 465 845 465 845 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 101 253 101 253 Utlån til og fordringer på kunder 426 802 17 571 316 17 998 118 Sertifikater og obligasjoner med fast avkast. til virkelig verdi 1 349 709 1 349 709 Derivater 70 893 70 893 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 81 649 24 625 106 274 Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 58 835 58 835 Investering i konsernselskaper - - Goodwill 9 955 9 955 Andre immaterielle eiendeler 15 577 15 577 Investeringseiendommer 106 000 106 000 Eiendom, anlegg og utstyr 4 177 4 177 Utsatt skattefordel 27 899 27 899 Øvrige eiendeler 49 222 49 222 Sum eiendeler 1 420 602 508 451 18 138 414 24 625 271 665 20 363 757 gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner 1 285 000 410 239 1 695 239 Innskudd fra og gjeld til kunder 13 396 912 13 396 912 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 983 549 2 621 273 3 604 822 Derivater 55 636 55 636 Betalbar skatt 49 392 49 392 Utsatt skatt 4 705 4 705 Annen gjeld 182 936 182 936 Ansvarlig lånekapital 250 094 250 094 Sum gjeld 1 340 636 983 549 16 428 424 - 487 127 19 239 736 Sum egenkapital 1 124 021 1 124 021 gjeld og egenkapital 1 340 636 983 549 16 428 424 - 1 611 148 20 363 757
 • 62. NOte 36 - vIRKeLIg veRdI på FINANSIeLLe INStRumeNteR Morbank Konsern 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 Virkelig Bokført Virkelig Bokført Virkelig Bokført Virkelig Bokført verdi verdi verdi verdi eiendeler verdi Verdi verdi verdi 101 253 101 253 76 427 76 427 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 76 427 76 427 101 253 101 253 17 562 728 17 562 728 20 143 561 20 143 561 Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 20 120 724 20 120 724 17 571 316 17 571 316 426 802 426 802 382 891 382 891 Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi 382 891 382 891 426 802 426 802 106 192 106 192 151 939 151 939 Aksjer 151 939 151 939 106 274 106 274 1 349 709 1 349 709 2 124 342 2 124 342 Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi 2 124 342 2 124 342 1 349 709 1 349 709 70 893 70 893 184 954 184 954 Derivater 184 954 184 954 70 893 70 893 19 617 577 19 617 577 23 064 115 23 064 115 Sum eiendeler - finansielle instrumenter 23 041 277 23 041 277 19 626 247 19 626 247 Forpliktelser 1 695 239 1 695 239 1 802 589 1 802 589 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 802 589 1 802 589 1 695 239 1 695 239 13 403 743 13 403 743 15 924 867 15 924 867 Innskudd fra og gjeld til kunder 15 914 943 15 914 943 13 396 912 13 396 912 3 604 822 3 604 822 5 461 248 5 461 248 Verdipapirgjeld 5 461 248 5 461 248 3 604 822 3 604 822 55 636 55 636 50 330 50 330 Derivater 50 330 50 330 55 636 55 636 250 094 250 094 250 067 250 067 Ansvarlig lånekapital 250 067 250 067 250 094 250 094 19 009 534 19 009 534 23 489 101 23 489 101 Sum forpliktelser - finansielle instrumenter 23 479 177 23 479 177 19 002 703 19 002 703 prinsipper som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter som ikke er regnskapsført til virkelig verdi: eiendeler som anses å tilsvare virkelig verdi lik bokført verdi Bokført verdi anses å tilsvare virkelig verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser som er likvide eller har kort tid til forfall (mindre enn tre måneder). Forpliktelser Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost og ansvarlig lånekapital til amortisert kost består av sertifikater og obligasjoner med flytende rente som har resterende rentebinding mindre enn 3 måneder. Bokført verdi anses å tilsvare virkelig verdi. verdsettelsesmetoder Derivatene verdsettes iht rentekurver. Verdipapirgjeld verdsettes iht rentekurver.
 • 63. Årsrapport 2008 64 + 65 NOte 37 - FORFALLSANALySe Av eIeNdeLeR Og FORpLIKteLSeR Tabellen nedenfor viser en analyse av hvorvidt eiendeler og forpliktelser har forfallstidspunkt innenfor ett år eller ikke etter balansedagen. morbank På fore- Under 3-12 Per 31.12.2008 (NOK 1 000) spørsel 3 måneder måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 370 449 - - - - 1 370 449 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - 76 427 - - - 76 427 Utlån til og fordringer på kunder - 4 812 800 692 934 1 485 427 13 696 913 20 688 074 Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder - - -88 323 - - -88 323 Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder - - - -73 299 - -73 299 Netto utlån til kunder - 4 812 800 604 611 1 412 128 13 696 913 20 526 452 Derivater - 1 196 34 622 140 485 8 651 184 954 Verdipapirer - virkelig verdi over resultat - 218 577 371 332 1 428 881 105 551 2 124 342 Investering i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 92 109 - - - - 92 109 Investering i konsernselskaper 33 500 - - - - 33 500 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteressenter - - - 151 939 - 151 939 Eiendom, anlegg og utstyr 97 - - - - 97 Investeringseiendommer 106 180 - - - - 106 180 Eiendel ved skatt 14 866 - - - - 14 866 Andre eiendeler 30 140 - - - - 30 140 Sum eiendeler 1 647 340 5 109 001 1 010 565 3 133 433 13 811 116 24 711 456 Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 802 589 - - - 1 802 589 Innskudd fra og gjeld til kunder 15 586 478 - 250 838 87 550 - 15 924 867 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 115 115 1 845 742 3 500 391 - 5 461 248 Derivater - 255 10 200 29 131 10 744 50 330 Andre forpliktelser 104 579 115 661 - - - 220 240 Ansvarlig lånekapital - 67 - - 250 000 250 067 Sum gjeld 15 691 057 2 033 687 2 106 781 3 617 072 260 744 23 709 342
 • 64. Konsern På fore- Under 3-12 Per 31.12.2008 (NOK 1 000) spørsel 3 måneder måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 370 449 - - - - 1 370 449 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - 76 427 - - - 76 427 Utlån til og fordringer på kunder - 4 789 963 692 934 1 485 427 13 696 913 20 665 237 Individuell nedskrivning utlån og fordringer på kunder - - -88 323 - - -88 323 Gruppenedskrivning utlån og fordringer på kunder - - - -73 299 - -73 299 Netto utlån til kunder - 4 789 963 604 611 1 412 128 13 696 913 20 503 615 Derivater - 1 196 34 622 140 485 8 651 184 954 Verdipapirer - virkelig verdi over resultat - 218 577 371 332 1 428 881 105 551 2 124 342 Investering i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 93 996 - - - - 93 996 Investering i konsernselskaper - - - - - - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteressenter - - - 151 939 - 151 939 Immaterielle eiendeler - - - 6 888 - 6 888 Eiendom, anlegg og utstyr 4 209 - - - - 4 209 Investeringseiendommer 106 180 - - - - 106 180 Eiendel ved skatt 34 637 - - - - 34 637 Andre eiendeler 42 793 - - - - 42 793 Sum eiendeler 1 652 264 5 086 164 1 010 565 3 140 321 13 811 116 24 700 430 Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 802 589 - - - 1 802 589 Innskudd fra og gjeld til kunder 15 576 554 - 250 838 87 550 - 15 914 943 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 115 115 1 845 742 3 500 391 - 5 461 248 Derivater - 255 10 200 29 131 10 744 50 330 Forpliktelser ved utsatt skatt - - - - - - Andre forpliktelser 104 579 139 885 - - - 244 464 Ansvarlig lånekapital - 67 - - 250 000 250 067 Sum gjeld 15 681 133 2 057 911 2 106 781 3 617 072 260 744 23 723 641
 • 65. Årsrapport 2008 66 + 67 NOte 38 - mAKS KRedIttRISIKOeKSpONeRINg, IKKe HeNSyNtAtt pANteStILLeLSeR Tabellen nedenfor viser maksimalt eksponering mot kredittrisiko for komponentene i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantestillelser og tillatte motregninger. morbank Konsern Brutto Brutto Brutto Brutto eksponering eksponering eksponering eksponering 2007 2008 (NOK 1 000) 2008 2007 eiendeler 465 845 1 370 449 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 370 449 465 845 101 253 76 427 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 76 427 101 253 17 989 530 20 526 452 Utlån til og fordringer på kunder 20 503 615 17 998 118 1 549 830 2 308 771 Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultatregnskapet 2 277 158 1 490 275 70 893 184 954 Derivater 184 954 70 893 24 544 93 119 Verdipapirer - tilgjengelig for salg 93 119 24 544 152 562 151 283 Andre eiendeler 194 707 212 830 20 354 456 24 711 456 Sum balanseførte eiendeler 24 700 430 20 363 757 Forpliktelser 475 238 646 498 Betingete forplikelser - garantier 646 498 475 238 1 576 815 1 613 320 Ubenyttede kreditter 1 613 320 1 576 815 625 000 625 000 Lånetilsagn 625 000 625 000 88 - Remburs - 88 2 677 141 2 884 818 Sum finansielle garantistillelser 2 884 818 2 677 141 23 031 597 27 596 274 total kredittrisikoeksponering 27 585 247 23 040 898 Banken markedsområde er Oslo og Akershus og i all hovedsak er bankens forretninger knyttet til dette området. NOte 39 - utLåN: RISIKOKLASSIFISeRINg Og FORveNtet tAp Bankens risikoklasifiseringssystem omfatter alle kredittengasjementer i privatmarkeds-og næringslivsporteføljen. Klassifiseringen brukes både som ledd i risikoprising og porteføljestyring, og beregning av nødvendig ansvarlig kapital, både regulatorisk (fra og med 2008) og økonomisk. Lån klassifiseres første gang i forbindelse med innvilgelsesprosessen, og reklassifiseres månedlig for styrings- og kontrollformål. Selve klassifiseringsmatrisen er bygd opp av 11 risikoklasser (A-K), samt 7 sikkerhetsklasser. Tilordning av risikoklassene A-I skjer etter en vurdering av debitors sannsynlighet for mislighold. Denne sannsynligheten er beregnet som et produkt av debitors inntjeningsevne, formuesstilling samt tidligere utvist adferd, internt og /eller eksternt. 2 av risikogruppene er øremerket for spesielle formål; klasse J er øremerket misligholdte engasjementer uten tapsavsetning, mens klasse K er øremerket lån med tapsavsetning. I nedenstående tabell er engasjementer fra risikoklassifiseringsmatrisen gruppert sammen i 6 risikogrupper; gruppene er definert som kombinasjoner av risikoklasser og sikkerhetsklasser som vist i note 39. Bankens definisjon av mislighold bygger på kapitalkravsforskriftens misligholdsdefinisjon, og består i det alt vesentlige av engasjementer med betalingsmislighold utover 90 dager, samt tapsutsatte engasjementer hvor det er foretatt en individuell tapsnedskrivning.
 • 66. Trukket Ubenyttet trekk Garantier Sum engasjement Individuell tapsnedsk. 1) Kundegruppe - Risikogrupper 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 PM - Svært lav risiko 6 102 953 5 497 774 552 129 458 524 6 636 5 840 6 661 718 5 962 138 PM - Lav risiko 2 774 093 2 597 251 126 127 109 958 1 426 1 027 2 901 646 2 708 236 PM - Middels risiko 4 403 903 3 547 378 161 739 145 349 2 811 1 787 4 568 453 3 694 514 PM - Høy risiko 549 729 401 823 20 107 10 778 75 200 569 911 412 801 PM - Svært høy risiko 397 661 301 741 5 534 5 503 667 1 117 403 863 308 361 PM - Mislighold 111 992 64 747 1 017 16 509 0 113 519 64 763 9 788 867 Sum pm 14 340 332 12 410 715 866 655 730 128 12 123 9 971 15 219 109 13 150 814 9 788 867 BM - Svært lav risiko 1 178 078 1 182 025 203 955 207 792 149 087 155 313 1 531 120 1 545 130 BM - Lav risiko 1 038 189 757 728 290 669 389 374 169 079 85 629 1 497 937 1 232 731 BM - Middels risiko 2 889 548 2 993 871 222 191 211 450 194 399 152 478 3 364 784 3 490 343 BM - Høy risiko 542 161 437 557 22 631 14 563 89 496 33 216 654 288 485 336 BM - Svært høy risiko 371 834 203 436 6 272 22 204 28 440 34 114 406 546 259 754 BM - Mislighold 305 095 111 826 948 1 304 3 875 4 516 309 917 117 647 78 535 41 137 Sum Bm 6 324 905 5 686 443 746 665 846 687 634 375 465 267 7 764 592 7 130 941 78 535 41 137 Totalt - Svært lav risiko 7 281 032 6 679 799 756 085 666 316 155 722 161 153 8 192 838 7 507 269 Totalt - Lav risiko 3 812 282 3 354 979 416 796 499 331 170 505 86 656 4 399 583 3 940 966 Totalt - Middels risiko 7 293 451 6 541 249 383 930 356 799 197 209 154 265 7 933 237 7 184 857 Totalt - Høy risiko 1 091 890 839 380 42 737 25 341 89 571 33 416 1 224 199 898 138 Totalt - Svært høy risiko 769 495 505 177 11 806 27 707 29 107 35 231 810 409 568 116 Totalt - Mislighold 417 087 176 573 1 965 1 320 4 384 4 516 423 436 182 410 88 323 42 004 totalt 20 665 237 18 097 158 1 613 320 1 576 815 646 498 475 238 22 983 701 20 281 755 88 323 42 004 1) Individuell tapsnedskrivning er inkludert garantier. porteføljeutviklingen i 2008 - utviklingen i risikogrupper klassifisert etter misligholdssannsynlighet Bankens totalportefølje har i 2008 vokst med 2.702 mill kroner, eller 13 %. Økningen på PM er 16 %, mens den på BM er 9 %. Økningen i svært lav- og lavrisikogruppene er 1.144 mill kroner (21 %). Gruppen for middels risiko har økt noe i 2008, mens gruppene for høy- og svært høy risiko er økt med 568 mill kroner (79 %). Gruppen for misligholdte har økt med 241 mill kroner (132 %). Innenfor PM er det vekst innenfor alle risikogruppene. Gruppen for misligholdte lån er økt med 49 mill kroner, og utgjør nå 0,75 % av totalporteføljen for PM - sammenlignet med 0,5 % ved utgangen av 2007. Innenfor BM har det vært en økning i alle risikogruppene, bortsett fra lavrisikogruppen isolert sett. Misligholdsgruppen er økt med 192 mill. kroner og utgjør nå 4 % av totale kreditter i BM - mot 1,7 % ved utgangen av 2007. NOte 40 - KRedIttRISIKOeKSpONeRINg FOR HveR INteRNe RISIKORAtINg Bankens styring av kredittrisiko er nærmere beskrevet i note 3. Risikoklassifiseringen er slik: Misligholdssannsynlighet Sikkerhetsdekning (realisasjonsverdi/engasjement) Risiko Historisk Sikkerhets- Nedre Øvre klasse F.o.m. Til mislighold klasse grense grense (% av antall) A 0,00 % 0,10 % 0,08 % 1 120 B 0,11 % 0,25 % 0,24 % 2 100 120 C 0,26 % 0,50 % 0,34 % 3 80 100 D 0,51 % 0,75 % 0,92 % 4 60 80 E 0,76 % 1,25 % 0,62 % 5 40 60 F 1,26 % 2,50 % 1,30 % 6 20 40 G 2,51 % 5,00 % 2,08 % 7 0 20 H 5,01 % 10,00 % 3,70 % I 10,00 % 100,00 % 6,46 % J misligholdt K misligholdt/nedskrevet
 • 67. Årsrapport 2008 68 + 69 Kombinasjoner av risikoklasser og sikkerhetsklasser oppsummeres i følgende risikogrupper: Risiko- Sikkerhetsklasse klasse 1 2 3 4 5 6 7 A Svært lav Svært lav Svært lav Svært lav Svært lav Svært lav Lav B Svært lav Svært lav Svært lav Lav Lav Middels Middels C Svært lav Svært lav Svært lav Lav Lav Middels Middels D Svært lav Svært lav Lav Middels Middels Middels Middels E Lav Lav Middels Middels Middels Middels Middels F Middels Middels Middels Middels Middels Høy Høy G Middels Middels Middels Middels Høy Svært høy Svært høy H Høy Høy Høy Høy Svært høy Svært høy Svært høy I Svært høy Svært høy Svært høy Svært høy Svært høy Svært høy Svært høy J Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk K Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk Misligh./nedsk morbank Gjennomsnittlig Totalt Gjennomsnittlig Totalt (mill. kroner) usikret eksponering engasjementsvolum usikret eksponering engasjementsvolum Risikogruppe 2008 2008 2007 2007 Svært lav risiko 0,05 % 8 193 0,07 % 7 507 Lav risiko 13,67 % 4 400 14,47 % 3 941 Middels risiko 12,92 % 7 957 16,99 % 7 176 Høy risiko 22,56 % 1 224 14,33 % 898 Svært høy risiko 21,16 % 810 28,02 % 568 Mislighold og nedskrevet 9,64 % 423 15,86 % 183 totalt 9,21 % 23 007 8,82 % 20 273 Konsern Gjennomsnittlig Totalt Gjennomsnittlig Totalt (mill. kroner) usikret eksponering engasjementsvolum usikret eksponering engasjementsvolum Risikogruppe 2008 2008 2007 2007 Svært lav risiko 0,05 % 8 193 0,07 % 7 507 Lav risiko 13,67 % 4 400 14,47 % 3 941 Middels risiko 12,92 % 7 934 16,99 % 7 185 Høy risiko 22,56 % 1 224 14,33 % 898 Svært høy risiko 21,16 % 810 28,02 % 568 Mislighold og nedskrevet 9,64 % 423 15,86 % 183 totalt 9,21 % 22 984 8,82 % 20 282 Bank 1 Oslo fastsetter realisasjonsverdien på stilte sikkerheter slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjunktur. Eksempelvis vil stilte sikkerheter i form av unoterte aksjer i henhold til bankens interne retningslinjer ikke bli tillagt noen realisasjonsverdi, og dermed fremstå som usikret. Den konservative vuderingen innebærer at faktisk oppnådd realisasjonsverdi kan bli høyere enn estimert realisasjonsverdi.
 • 68. NOte 41 - ALdeRSFORdeLINg på FORFALte, meN IKKe NedSKRevet utLåN Tabellen viser utlån med forfalte beløp og overtrekk på kreditt/innskudd fordelt på antall dager etter forfall som ikke skyldes forsinkelser i betalingsformidlingen. morbank Under 30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt (NOK 1 000) 2008 2008 2008 2008 2008 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - - Utlån til og fordringer på kunder Privatmarked 5 635 2 229 3 431 17 080 28 375 Bedriftsmarked 16 872 501 4 719 16 206 38 298 Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet ved første gangs innregning - - - - - Sum 22 507 2 730 8 150 33 286 66 673 Under 30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt (NOK 1 000) 2007 2007 2007 2007 2007 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - - Utlån til og fordringer på kunder Privatmarked 2 370 898 342 1 578 5 188 Bedriftsmarked 9 240 519 194 30 786 40 740 Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet ved første gangs innregning - - - - - Sum 11 610 1 417 537 32 364 45 928 Konsern Under 30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt (NOK 1 000) 2008 2008 2008 2008 2008 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - - Utlån til og fordringer på kunder Privatmarked 5 635 2 229 3 431 17 080 28 375 Bedriftsmarked 16 872 501 4 719 16 206 38 298 Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet ved første gangs innregning - - - - - Sum 22 507 2 730 8 150 33 286 66 673 Under 30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt (NOK 1 000) 2007 2007 2007 2007 2007 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - - Utlån til og fordringer på kunder Privatmarked 2 370 898 342 1 578 5 188 Bedriftsmarked 9 240 519 194 30 786 40 740 Utlån til og fordring på kunder og kredittinstitusjoner klassifisert finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet ved første gangs innregning - - - - - Sum 11 610 1 417 537 32 364 45 928
 • 69. Årsrapport 2008 70 + 71 NOte 42 - gjeNvæReNde KONtRAKtSmeSSIg LøpetId på FORpLIKteLSeR morbank 2008 På fore- Under 3 3-12 Over (NOK 1000) spørsel måneder måneder 1-5 år 5 år Totalt Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 802 589 - - - 1 802 589 Innskudd fra og gjeld til kunder 15 586 478 - 250 838 87 550 - 15 924 867 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 115 115 1 845 742 3 500 391 - 5 461 248 Derivater Kontraktsmessige kontantstrømmer ut 6 075 24 781 70 300 6 334 107 488 Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -11 910 -25 436 -90 994 -21 329 -149 669 Andre forpliktelser 2 977 853 115 661 - - - 3 093 514 Ansvarlig lånekapital - 67 - - 250 000 250 067 Sum 18 564 331 2 027 597 2 095 925 3 567 247 235 005 26 490 104 morbank 2007 På fore- Under 3 3-12 Over (NOK 1000) spørsel måneder måneder 1-5 år 5 år Totalt Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 695 239 - - - 1 695 239 Innskudd fra og gjeld til kunder 12 980 991 - 233 642 189 110 - 13 403 743 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 1 123 259 2 481 563 - 3 604 822 Derivater Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 17 436 57 807 214 751 69 932 359 926 Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -4 964 -45 333 -148 538 -20 307 -219 142 Andre forpliktelser 2 616 004 222 123 - - - 2 838 127 Ansvarlig lånekapital - 94 - - 250 000 250 094 Sum 15 596 995 1 929 928 1 369 375 2 736 886 299 625 21 932 809 Konsern 2008 På fore- Under 3 3-12 Over (NOK 1000) spørsel måneder måneder 1-5 år 5 år Totalt Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 802 589 - - - 1 802 589 Innskudd fra og gjeld til kunder 15 576 554 - 250 838 87 550 - 15 914 943 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 115 115 1 845 742 3 500 391 - 5 461 248 Derivater - Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 6 075 24 781 70 300 6 334 107 488 Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -11 910 -25 436 -90 994 -21 329 -149 669 Andre forpliktelser 2 978 682 135 207 - - - 3 113 889 Ansvarlig lånekapital - 67 - - 250 000 250 067 Sum 18 555 236 2 047 142 2 095 925 3 567 247 235 005 26 500 555
 • 70. Konsern 2007 På fore- Under 3 3-12 Over (NOK 1000) spørsel måneder måneder 1-5 år 5 år Totalt Gjeld til kredittinstitusjoner 0 1 659 239 0 0 0 1 659 239 Innskudd fra og gjeld til kunder 12 980 991 0 226 811 189 110 0 13 396 912 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 1 123 259 2 481 563 3 604 822 Derivater Kontraktsmessige kontantstrømmer ut 0 17 436 57 807 214 751 69 932 359 926 Kontraktsmessige kontantstrømmer inn 0 (4 964) (45 333) (148 538) (20 307) (219 142) Andre forpliktelser 2 616 004 244 073 0 0 0 2 860 077 Ansvarlig lånekapital 0 67 0 0 250 000 250 067 Sum 15 596 995 1 915 851 1 362 544 2 736 886 299 625 21 911 901 I forfallsanalysen over er bokførte beløp benyttet. Nominelle beløp fremover i tid er ikke hensyntatt. NOte 43 - mARKedSRISIKO KNyttet tIL ReNteRISIKO Bankvirksomhet kan gi opphav til betydelig renterisiko, som følge av blant annet ordinær innlåns- og utlånsvirksomhet, samt investeringer i rentebærende papirer. Bank 1 Oslos renterisiko er hovedsakelig knyttet til de to førstnevnte, men banken har også en investeringsportefølje med noe innslag av renterisiko. Investeringsporteføljen utgjør normalt under 10% av den samlede forvaltningskapitalen og har som hovedhensikt å skape avkasning på overskuddslikviditeten som del av den løpende likviditetsstyringen. Det investeres nesten utelukkende i papirer med velrennomerte motparter, som har investment grade rating. Papirene som benyttes er hovedsakelig papirer med kvartalsvis rentefastsettelse (FRN), slik at renterisikoen reduseres. Banken styrer investeringene gjennom detaljerte rammer som revideres og godkjennes av styret minst årlig. Bankens middle office foretar løpende rammekontroll, og rapporter umiddelbart ramme- brudd til bankens ledelse. Rammeutnyttelser rapporteres til styret minst kvartalsvis. Banken benytter rentebytteavtaler i stor grad, og med hensikt om å immunisere banken mot renterisiko. Bank 1 Oslo måler renterisiko som den samlede resultateffekten på bankens balanseposter og utenombalanseposter ved skift i rentekurven. Det er satt rammer for hvor stor resultateffekt som tillates gitt parallellskift og vridninger på rentekurven. Renterisikoen begrenses også gjennom rammer på maksimal vektet løpetid og durasjon i verdipapirporteføljen. Per 31.12.2008 ville et parallellskift av rentekurven med +100 basispunkter ha medført en økning av verdien på egenkapitalen og resultat etter skatt på ca 10,7MNOK. Tilsvarende ville et parallellskift på +100 basispunkter pr. 31.12.2007 gitt en økning i verdien på egenkapitalen og resultat etter skatt på ca 3,2 MNOK. Rentefall vil gi en tilsvarende negativ effekt. De samme tallene gjelder også for konsernregnskapet. NOte 44 - mARKedSRISIKO KNyttet tIL vALutARISIKO Bank 1 Oslo har lavt omfang av valutaaktiviteter og styrer sin valutarisiko med henblikk på ikke å ta valutarisiko. Dette betyr at banken løpende avdekker det meste av sine valutaposisjoner mot kunder ved å ta tilsvarende posisjoner i markedet (back-to-back). Bankens valutaposisjoner følges opp daglig og det er satt rammer på maksimal eksponering (absolutt posisjon) i enkeltvaluta og samlet valutaeksponering. Rammebrudd rapporteres umiddelbart til bankens ledelse. Rammeutnyttelser rapporteres minst kvartalsvis til styret. De samme tallene gjelder også for konsernregnskapet. eksponeringen er som følger: 2007 2008 Netto valuta- Resultat- (NOK 1 000) Netto valuta- Resultat- eksponering i effekt ved eksponering i effekt ved NOK 3 % endring NOK 3 % endring valuta -344 -10 EUR 168 5 168 5 USD -35 -1 -328 -10 Andre 2 421 73 -504 -15 Sum 2 554 77 30 millioner Total valutaramme 30 millioner 15 millioner Ramme per valuta 15 millioner
 • 71. Årsrapport 2008 72 + 73 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon 02316 Til representantskapet og generalforsamlingen i Bank 1 Oslo AS Telefaks 23 16 10 00
 • 72. Årsrapport 2008 74 + 75 Styresammensetning per 31. desember 2008 StyRet Medlemmer: Adm. direktør Eldar Mathisen SpareBank 1 Gruppen Leder LO leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen Nestleder Kjell Bjørndalen Fellesforbundet Konsulent Tone Bjørnov Ekstern Adm. banksjef Alf E. Erevik SpareBank 1 Ringerike Adm. direktør Harry Konterud Sparbanken Hedmark Seniorkonsulent Pål Steinar Schau Ansattes representant Varamedlemmer: Nestleder Liv Undheim Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 2. nestleder Anne Grethe Skårdal Fagforbundet Fagansv. utlån Dordi Formoe Ansattes møtende varamedlem Depotmedarbeider Marit Jørgenrud Ansattes 2. varamedlem Konserndirektør Kirsten Idebøen SpareBank 1 Gruppen AS KONtROLLKOmIteeN Dag Nafstad Ekstern/SpareBank 1 Nord-Norge Leder Knut Ro Ekstern Nestleder Ivar Fjærtoft Samarbeidende Sparebanker AS Medlem Rolf Røkke Ekstern/SpareBank 1 SMN Medlem Odd Broshaug Ekstern/SpareBank 1 SR-bank Medlem RepReSeNtANtSKApet Varamedlemmer: Medlemmer: Bjørn Engaas SamSpar For Listerud Per Axel Koch - leder SB1SMN Trine Lise Sundnes LO For Mosti Geir Mosti - nestleder LO Tom Veierød (SB1NN) For Pettersen Kjell Olav Pettersen SB1NN Gunn Jane Håland (SB1SR) For Eidesvik Kristian Eidesvik SB1SR-bank Eli Arnstad (SB1SMN) For Koch Ivar Listerud SamSpar Gunnar Martinsen (SpaHedm) For Heiberg Richard Heiberg SpaHedm Hans Chr. Gabrielsen Beate Heiern Hundhammer SamSpar LO/Fellesforbundet For Hundhammer Rolf Dammann Ekstern Owe Halvorsen Ekstern For Dammann Egil Stenshagen Ekstern Liv Åshild Farkvam Ekstern For Stenshagen Torbjørn Sætvedt Ekstern Terje Hildeng Ekstern For Sætvedt Varamedlemmer - ansatte: Medlemmer - ansatte: Ragne Steensrud For Stubne Liv Berit Almli Stubne SB1G Åse Blomkvist For Myhrvold Thore Myhrvold Bank 1 Oslo Morten Falstad For Bourne Philip Bourne SB1Skade Erlend Nystad For Vyrmo Bjørn Vyrmo SB1Liv Tom Ivar Evensen For Sollie Bjørg Marit Sollie SamSpar
 • 73. Bank. Forsikring. Og deg. Hammersborggata 2, 0181 Oslo Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Telefon 07040 www.oslo.sparebank1.no Foretaksnummer 910 256 351