1. halvår og 2. kvartal 2011      g                  Q2Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKi...
God underliggende resultatfremgang, men preget  av svake aksjemarkeder og flomskader                  ...
Resultatfremgang i livs- og skadeforsikringsselskapene    Resultat før skatt per datterselskap (MNOK)         ...
SpareBank 1  Skadeforsikring konsern       God bestandsvekst i 1. halvår.           Bedret finansresul...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern  God bestandsvekst i 1. halvår. Bedret finansresultat     Resultat før skatt, kv...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern  Lavere omfang av vinterskader i år men samtidig preg av              ...
SpareBank 1           p          Livsforsikring  Betydelig forbedring i administrasjonsresultat7
SpareBank 1 Livsforsikring  Betydelig forbedring i administrasjonsresultat hittil i år    y  g     g     ...
SpareBank 1 Livsforsikring  Gode buffere    Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%)          16,1 %   ...
SpareBank 1 Forsikring  Aktivaallokering per portefølje per 30.06.11 (31.12.10)  SB1 Livsforsikring           ...
SpareBank 1 Forsikring Markedsuroen – konsekvenser SB1 Livsforsikring                     SB1 Skadefo...
ODIN Forvaltning          g   Godt nysalg av kombinasjonsfond12
ODIN Forvaltning   Godt nysalg av kombinasjonsfond                          •  Resultat f ska...
SpareBank 1 Gruppen   p       pp   Finans konsern   Vekst i factoring og inkasso, men med press på marginene14
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern   Vekst i factoring og inkasso, men med press på marginene      Resultat før s...
SpareBank 1 Markets   Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen16
SpareBank 1 Markets   Begrunnelsen for satsingen Inntekter i prosent av totale aktiva fra               ...
SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen     Operative forhold   • Argo ...
Fremtidsutsikter     SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN    • Forventer fortsatt god vekst i de viktigste selskapene i Spar...
Hele Norges sparebank   2020
Appendiks   A  dik21
SpareBank 1-alliansen     SpareBank 1       SpareBank 1    SpareBank 1      Sparebanken     Samar...
SpareBank 1 Gruppen konsern   Resultat for 1 halvår 2011         1.                      ...
SpareBank 1 Gruppen konsern   Kvartalsvise resultater                        2. kv   1. kv  ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Resultat for 1. halvår 2011                                ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Resultat per portefølje for 1. halvår 2011                 1        ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Utvikling i premieinntekter i 1 halvår 2011                  1.      ...
SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje   Per 30 06 11 (31.12.10)     30.06.11 (31 12 10)    ...
SpareBank 1 Livsforsikring     Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet     Verdiju...
SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær k dA k t i   di  kundeportefølje med garanti per 30 06 2011       ...
SpareBank 1 Livsforsikring   Balanse for 1 halvår 2011         1.                        ...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern   Resultat for 1. halvår 2011                           2...
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern   Aktivaallokering av finansielle eiendeler      Per 30.06.11 (31.12.10)   ...
ODIN Forvaltning   Resultat for 1 halvår 2011         1.               2. kv    1. kv    2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011

3,527 views

Published on

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen 10 august 2011. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen, Kirsten Idebøen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,887
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011

 1. 1. 1. halvår og 2. kvartal 2011 g Q2Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKirsten Idebøen, konsernsjef 10. 10 august 2011
 2. 2. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK 308 (295). Resultat f skatt konsern* ( l før k k * (MNOK), k O ) kvartalsvis l Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 145 (164) – Engangseffekter i 2010 knyttet til pensjon 373,8 som følge av avvikling av barne- og1.kv 2.kv ektefellepensjon, samt opphør av gammel AFP ordning utgjorde henholdsvis 45,8 MNOK og 38,5 MNOK – hvorav 69 MNOK i 2. kvartal 163,1 163,9 162 • Resultat etter skatt i 1. halvår: MNOK 249 (248). 145,4 Resultat etter skatt i 2. kvartal utgjorde MNOK 97 (156) 131 87 • Annualisert egenkapitalavkastning: 10,1 (11,9) %68 • Kapitaldekning ble 16,2 (17,8) %. Kjernekapitaldekning var 13,9 (12,7) % • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 41 5 41,5 2008 2009 2010 2011 mrd., mot NOK 40,7 mrd. ved årsskiftet * Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern2
 3. 3. Resultatfremgang i livs- og skadeforsikringsselskapene Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • Betydelig forbedret administrasjonsresultat 238 og godt renteresultat i livsforsikring192 • God bestandsvekst gir økt premieinntekt i 1H2010 1H 2011 skadeforsikring. Bedret finansresultat, men svekket forsikringsresultat 107 • Høye engangskostnader i ODIN Forvaltning Forvaltning. 80 Forvaltningskapitalen ned med NOK 2,2 mrd. 31 24 • God utvikling i factoring og inkasso, men g g g , 7 10 -5 -26 med preg av økende press på marginene å • Økte kostnader i SB1 Markets som konsekvens av planlagte nyansettelser ts SB1 Liv SB1 Skade SB1G Finans SB1 Market ODIN S3
 4. 4. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God bestandsvekst i 1. halvår. Bedret finansresultat4
 5. 5. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God bestandsvekst i 1. halvår. Bedret finansresultat Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) R lt t fø k tt k t l i • Total bestandsvekst på MNOK 277, eller 207 5,9 % fra årsskiftet, til NOK 5 mrd. – MNOK 97 fra Unison Forsikring 1.kv 2.kv – MNOK 180 fra SpareBank 1 Skadeforsikring 125 • Resultat før skatt i 1. halvår; MNOK 107 54 50 56 (80) og MNOK 56 (43) i 2. kvartal 2 k l 48 43 – Forsikringsresultat*: MNOK -22 (23) og 36 MNOK 8 (75) i 2. kvartal – Finansinntekter: MNOK 162 (83) og MNOK 67 (-15) i 2. kvartal – Finansavkastning på 1,8 (1,0) % hittil i år 2008 2009 2010 2011* Forsikringsresultat i 2011 inkluderer Unison Forsikring og Skandia Lifeline5
 6. 6. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Lavere omfang av vinterskader i år men samtidig preg av år, storskader i Q1 og flomskader i Q2 Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning – per år (%) 108,6 % 96,2 % 97,7 % 105,5 % 101,9 % 94,6 % 94,0 % 99,6 % 100,3 % 89,9 % 20,2 % 21,0 % 22,5 % 87,2 % 21,9 % 20,7 %93,9 % 92,9 % 21,9 % 22 % 90,9 % 20 % 23 % 24, % 89,8 % 20,5 % 17,1 % 2,4 22,2 % 0,6 3,8 ,8 21,8 % 22,7 % 2 1 88,3 % 83,6 % 76,7 % 73,9 % 79,4 % 73,8 % 72,1 % 76,6 % 75,9 % 74,8 % 69,3 % 71,7 % 66,7 % 6 69,2 % 7 67,1 % 9 4 82. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2005 2006 2007 2008 2009 20102009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent Korrigert for inntektsføringen av en engangseffekt på pensjon i 2010 skyldes 1,0 prosentpoeng av økning i kostnadsprosenten 10 satsningen i Unison Forsikring Omfattende resultatforbedringstiltak igangsatt innenfor prising, kvalitet i forsikrings- porteføljen og driftskostnader6
 7. 7. SpareBank 1 p Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat7
 8. 8. SpareBank 1 Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat hittil i år y g g j Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis Utvikling i netto risikoresultat (MNOK) 206 1.kv 2.kv Året 1. halvår 352 325 129 109 100 92 210 190 189 44 140 24 92 -52 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011• Resultat før skatt i 1. halvår; MNOK 238 ( ø ; (192) ) • Risikoresultat etter tekniske avsetninger og i 2. kvartal 109 (100) redusert av økte uføreerstatninger: − MNOK 140 (189) i 1. halvår• Administrasjonsresultat: MNOK -43 (-81) i 1. − MNOK 70 (97) i 2. kvartal halvår h l å og MNOK -24 ( 40) i 2 kvartal 24 (-40) 2. k t l • Brutto premieinntekt: MNOK 1.758 (1.719)• Renteresultatet: MNOK 314 (198) i 1. halvår og − BM: MNOK 1.119 (1.076) MNOK 108 (129) i 2. kvartal ( ) − PM: MNOK 639 (643) – Eiendomsverdiene nedregulert med 41 MNOK i 2. kv.8
 9. 9. SpareBank 1 Livsforsikring Gode buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) 16,1 % 15,4 % 14,6 % 15,2 % 14,0 % Kursreguleringsfond, per år (MNOK) 617 327 326 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2010 2010 2010 2011 2011 2009 2010 1. halvår 2011 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Kapitaldekning: 17,1 (22,1) %• Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,0 − Tidsbegrenset ansvarlig lån på (15,4) % MNOK 200 ble innfridd i juni − Hele den ansvarlige kapitalen• Forvaltningskapital: NOK 26,2 mrd., består av kjernekapital NOK 0,3 mrd. lavere enn ved årsskiftet • Estimert solvensmargin: 268 (322) %• Kursreguleringsfond: MNOK 326 (221)9
 10. 10. SpareBank 1 Forsikring Aktivaallokering per portefølje per 30.06.11 (31.12.10) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 0,1 (0,1) % -3,3 (-1,6) % 14,7 (14,8) % 0,1 (0,1) % 9,2 (9,4) % 13,2 (13,6) % 10,5 (10,6) %34,9 (34,8)34 9 (34 8) % 0,9 (0,9) 0 9 (0 9) % 24,3 (21,0) % 27,9 (28,0) % 21,6 (21,5) % 59,8 (48,4) % 19,0 (28,8) % 67,1 (66,3) %Aksjer j Annet Aksjer Annet Aksjer Ak j Annet A tEiendom Obligasjoner-amortisert kost Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Eiendom Obligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 15,6 (16,0) mrd. NOK 2,6 (2,8) mrd. NOK 9,2 (8,9) mrd.10
 11. 11. SpareBank 1 Forsikring Markedsuroen – konsekvenser SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern • Kursfallet frem til nå dekkes i sin helhet av • Investeringsstrategien i skadeselskapet har kursreguleringsfondet, og fallet vil ha mindre ligget stabil de siste årene. Aksjeandelen per resultateffekter i regnskapet. Aksjeandelen per 30.06.11 utgjør 9,2 %, eller MNOK 844 30.06.11 30 06 11 utgjør 14,7 %, eller NOK 2,3 mrd. 14 7 % 2 3 mrd • Det er vurdert ikke å gjøre endringer i • Det er foreløpig ikke gjort tilpasninger i dagens investeringsstrategi i skadeselskapet, porteføljen og selskapet har derfor ikke gjort spesielle tilpasninger etter den siste tids il i d i id markedsturbulens • Selskapets bufferkapitalsituasjon er fortsatt god og selskapet tåler et kursfall på aksjer på omkring 50% før tilleggsavsetninger som kan benyttes regnskapsmessig for 2011, er fullt utnyttet • Det f D t foretas løpende vurderinger av om en skal t l d d i k l foreta tilpasninger i porteføljen. Hensynet til eiers resultat og egenkapital står sentralt i disse vurderingene11
 12. 12. ODIN Forvaltning g Godt nysalg av kombinasjonsfond12
 13. 13. ODIN Forvaltning Godt nysalg av kombinasjonsfond • Resultat f skatt i 1. halvår: MNOK 24 (30) R lt t før k tt 1 h l å Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis – Resultat fortsatt preget av høye engangs- 30 kostnader, hvorav det meste ble ført i 1. kvartal 29 1.kv 2.kv • Resultat i 2. kvartal MNOK 12 (17) 17 14 12 12 • NOK 30 1 mrd i forvaltningskapital 30,1 mrd. 10 - Ned NOK 2,2 mrd. fra årsskiftet • 9,9 9 9 % markedsandel for aksjefond per juni sammenlignet med 10,7 % ved årsskiftet -7 2008 2009 2010 2011 • 3,5 3 5 % markedsandel for kombinasjonsfond i 1. 1 halvår13
 14. 14. SpareBank 1 Gruppen p pp Finans konsern Vekst i factoring og inkasso, men med press på marginene14
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Vekst i factoring og inkasso, men med press på marginene Resultat før skatt hittil i år (MNOK) • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK 9,8 (6,9)* (6 9)* ― Reduserte tap i 1. halvår har bidratt til økt resultat i Factoring, men selskapet opplever press på marginene å i 12,2 ― Portefølje hadde per juni et samlet 9,8 1H2010 1H2011 9,4 porteføljevolum på MNOK 964, mot MNOK 620 ved årsskiftet. Bokført verdi på MNOK 55 d å kift t B kfø t di å 6,9 4,9 ― Saksutviklingen i Conecto AS har hatt en svak 3, 3,7 stigende trend de siste 12 måneder 1,6 1,0 konsern** Portefølje ng SB1G F o) o* (inkasso Conecto Factorin *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10 september 2010 I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen Inkassoselskapet 10. 2010.**Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også overhead-kostnader og merverdiavskrivninger 15
 16. 16. SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen16
 17. 17. SpareBank 1 Markets Begrunnelsen for satsingen Inntekter i prosent av totale aktiva fra Inntektssammensetning i DnB NOR kapitalmarkedet i 2010: Markets i 2010:* 72 % Andre inntekter fra  DnB Nor 0,29 0,29 % 7% egenhandel Nordea 0,26 0,26 % Inntekter fra  17 % 25 % likviditetsporteføljen d e spo e ø je Handelsbanken 0,22 0,22 % Kundehandel valuta,  rente, råvarer Danske bank 0,21 0,21 % 4% Verdipapirtjenester p SpareBank 1 -alliansen 0,07 ,, 0,07 % 0,25 % , 22 % Corporate Finance - Potensial på over NOK 1 mrd. gitt nivået 25 % Investeringsprodukter på nordiske peers - Mi i Minimum 72 % av inntektene k i t kt kan henføres h f bankens komparative fortrinn; bruk av balanse ” SpareBank 1 Alliansen, som Norges nest største finansgruppering, har et finansgruppering ” En bankbalanse har komparative inntjeningsmessig betydelig potensial fortrinn, som over tid vil kunne medføre innenfor kapitalmarkedsområdet restrukturering av meglerbransjen ” ”17 * Kilde: Årsregnskap 2010, DnB NOR
 18. 18. SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen Operative forhold • Argo Securities endret navn til SpareBank 1 Markets • Rekrutteringsarbeidet er i all hovedsak gjennomført og organisasjonen vil være operativ i løpet av 2011 g g j p p – Kjøp av UB Securities i London sikrer tilgang til internasjonale investeringsmiljøer Resultater • Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK -26 (-5) • Resultat før skatt i 2. kvartal: MNOK -22 (-2) • Omsetning O t i - Kurtasje: MNOK 21 (20) - Fremmedkapital: MNOK 8 (9) - Corporate Finance: MNOK 22 (15) Et ledende kapitalmarkedsmiljø er strategisk viktig – og har et betydelig inntjeningspotensial for SpareBank 1 -alliansen j g p p18
 19. 19. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • Forventer fortsatt god vekst i de viktigste selskapene i SpareBank 1 Gruppen • Vekst i det korte perspektivet øker kostnadene, men legger godt grunnlag for økt fremtidig inntjening • Økt volatilitet i finansmarkedene gir økt usikkerhet knyttet til finansresultatene finansresultatene, som utgjør en betydelig del av SpareBank 1 Gruppens verdiskapning • SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav i forhold til innføring av Solvency II • Det vil være økt fokus på samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både på kostnads- og inntektssiden kostnads19
 20. 20. Hele Norges sparebank 2020
 21. 21. Appendiks A dik21
 22. 22. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Markets Livsforsikring Forvaltning (96,1%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring Bredt samarbeid (100%) (100%) (100%) - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis Unison Forsikring - Innkjøp Conecto (100%) (100%) Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim (Bankeid virksomhet) - Kreditt: Stavanger -L i Læring: TTromsø SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus22
 23. 23. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 1 halvår 2011 1. 1. halvår Året Beløp i m ill. kroner 2011 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 238,4 192,2 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 106,5 79,7 641,1 - ODIN Forvaltning 24,1 31,1 64,6 - SpareBank 1 Markets -25,5 -4,6 -57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 5,6 6,6 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 9,8 6,9 8,6 - Konsernjusteringer K j t i 14,2 14 2 31,3 31 3 17,6 17 6 Sum resultat datterselskaper før skatt 373,1 343,3 1.036,0 Driftskostnader morselskap -43,2 -31,9 -7,6 Netto finans morselskap -22,1 -16,2 -43,2 Resultat før skatt 307,7 295,2 985,1 Skattekostnad -58,6 -46,8 -153,6 Resultat etter skatt 249,1 248,4 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 250,4 249,2 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1 3 1,3 -0 8 0,8 -9 5 9,5 1. halvår Året Nøkkeltall 2011 2010 2010 Egenkapitalavkastning 10,1 % 11,9 % 18,7 %23
 24. 24. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kvBeløp i m ill. kroner 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 109,0 109 0 129,4 129 4 72,5 72 5 85,8 85 8 100,3 100 3 91,9 91 9 81,0 81 0 81,2 81 2 205,6 205 6 - SpareBank 1 Skadeforsikring 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 - ODIN Forvaltning 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6 - Argo Securities -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 -14,6 -11,9 - SpareBank 1 Medlemskort 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 2,3 3,9 11,0 - Konsernjusteringer 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 -8,6 12,0 -6,0Sum resultat datterselskaper før skatt 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4Driftskostnader holding -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 -15,5 -13,2 -12,1Netto finans holding -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 -9,8 -2,1 -7,0Resultat før skatt 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8Skattekostnad k k d -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 -9,3 -27,3 -131,4Resultat etter skatt 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4Majoritetens andel av resultat etter skatt 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 244,6Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,5 -1,7 -2,6 -2,124
 25. 25. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 1. halvår 2011 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Risikoinntekter 333,0 335,8 321,7 668,7 637,0 1.292,6 Risikokostnader , -252,6 -255,5 , -213,4 , -508,2, -422,7 , -939,0 , Risikoresultat 80,4 80,2 108,3 160,6 214,3 353,6 Tekniske avsetninger -10,3 -10,8 -11,6 -21,1 -25,8 -28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 70,1 69,4 96,7 139,5 188,5 325,4 Gebyrer 172,8 170,7 164,1 343,5 310,3 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -138,6 -129,7 -144,5 -268,2 -275,7 -589,2 Provisjoner -58,5 -59,8 -59,4 -118,2 -115,3 -235,6 Administrasjonsresultat -24,2 -18,7 -39,8 -42,9 -80,6 -186,9 Netto finansinntekter 207,3 319,1 234,0 526,4 410,3 764,3 Garantert rente -99,2 -113,3 -105,5 -212,5 -212,5 -447,0 Renteresultat 108,0 205,8 128,5 313,8 197,8 317,3 Oppreservering 0,0 00 -33,0 -33 0 -12,0 -12 0 -33,0 -33 0 -24,0 -24 0 -45,3 -45 3 Renteresultat etter oppreservering 108,0 172,8 116,5 280,8 173,8 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,9 5,4 9,7 11,3 14,9 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 159,8 228,8 183,1 388,7 296,6 440,4 Ufordelt resultat til kunder -60,0 -118,9 -79,3 -178,9 -121,5 -161,7 Avkastning på selskapets midler ast g se s apets d e 9, 9,2 19,5 9,5 -3,5 3,5 28,7 8, 17,0 ,0 71,6 ,6 Resultat til eier før skatt 109,0 129,4 100,3 238,4 192,2 350,4 Skattekostnad -35,3 0,5 -17,8 -34,7 -17,8 -60,2 Resultat til eier etter skatt 73,8 129,9 82,5 203,6 174,3 290,2 Nøkkeltall 1. halvår Året Å 2011 2010 2010 Kapitaldekning 17,1 % 22,1 % 19,3 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,0 % 15,4 % 14,6 % * * Bufferkapital for året vises etter at resultatet er disponert ff k lf å l d25
 26. 26. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 1. halvår 2011 1 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 137,7 8,7 -6,9 0,0 139,5 Administrasjonsresultat 34,2 -19,9 -57,2 0,0 -42,9 Renteresultat R t lt t 222,5 222 5 84,0 84 0 6,1 61 1,2 12 313,8 313 8 Oppreservering 0,0 -33,0 0,0 0,0 -33,0 Vederlag for rentegaranti 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3 Resultat til kunde -144,3 -34,5 -0,2 0,0 -178,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 , 0,0 , 0,0 , 28,7 , 28,7 , Sum 261,4 5,4 -58,2 29,8 238,426
 27. 27. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter i 1 halvår 2011 1. 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill kroner mill. 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 71,1 73,1 83,1 144,1 158,3 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 141,1 138,5 128,9 279,6 255,9 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 55,2 242,7 72,1 297,9 324,1 549,5 Ulykkesforsikringer 49,0 48,0 45,4 97,0 89,9 183,1 Gruppelivsforsikringer G li f ik i 131,5 131 5 217,5 217 5 125,8 125 8 348,9 348 9 335,6 335 6 587,7 587 7 Unit Link - Renteforsikringer 9,5 10,7 10,8 20,2 24,5 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 46,6 51,6 55,4 98,2 114,3 237,0 Innskuddstjenestepensjon 235,6 236,2 216,6 471,8 416,6 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 739,5 1.018,2 737,9 1.757,7 1.719,3 3.293,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 113,5 142,0 80,5 255,5 161,3 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -40,8 -40,2 -42,0 -81,1 -85,5 -152,0 Premieinntekter for egen regning 812,1 1.120,0 776,4 1.932,1 1.795,0 3.494,227
 28. 28. SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per 30 06 11 (31.12.10) 30.06.11 (31 12 10) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 14,7 (14,8) % -3,3 (-1,6) % 0,1 (0,1) %34,9 (34,8) % 0,9 (0,9) % 42,3 (39,0) % 24,3 (21,0) % 27,9 (28,0) 27 9 (28 0) % 21,6 (21,5) % 59,8 (48,4) 59 8 (48 4) % 19,0 (28,8) % 57,7 (61,0) 57 7 (61 0) % 0,0 (0,0) %Aksjer Annet Aksjer AnnetEiendom Obligasjoner-amortisert kost Eiendom Obligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi Aksjer Annet Obligasjoner Obligasjoner-Markedsverdi NOK 15,6 (16,0) mrd. NOK 2,6 (2,8) mrd. NOK 6,8 (6,7) mrd.28
 29. 29. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2,7 27 3,5 2,5 3,3 3,0 2,1 2,6 1,7 2,2 sent 1,6Prosent , 1,5 Pros 1,3 1,5 1,5 1,1 1,4 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea29 Kilde: selskapspresentasjoner
 30. 30. SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær k dA k t i di kundeportefølje med garanti per 30 06 2011 t f lj d ti 30.06.2011 Prosent Aksjer Norge -5,9 Aksjer utland 0,9 Pengemarked 1,6 Obligasjon Norge 1,8 Obligasjon utland 3,0 30 Hold til forfall 2,6 Eiendom 3,530
 31. 31. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for 1 halvår 2011 1. 1. 1 halvår Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 2010 Immaterielle eiendeler 80 26 42 Investeringer 2.569 2.929 2.862 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 221 226 221 Fordringer 117 160 153 Andre eiendeler 261 153 335 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 15.782 15.696 16.169 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6.782 5.881 6.701 SUM EIENDELER 25.811 25.072 26.483 Innskutt egenkapital 1.602 1.602 1.602 Opptjent egenkapital 590 561 386 Ansvarlig lånekapital 200 525 400 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15.719 15.551 16.127 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6.894 5.970 6.805 Avsetning for forpliktelser 176 129 144 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 136 131 134 Forpliktelser 406 527 764 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 88 77 120 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25.811 25.072 26.48331
 32. 32. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 1. halvår 2011 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Forfalt brutto premie 1 380,6 1 553,3 1 171,9 2 933,9 2 497,1 4 731,8 Opptjente premier f.e.r. 1 137,7 1 100,8 1 007,0 2 238,5 1 972,4 4 184,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -903,9 -920,7 -764,0 -1 824,6 -1 616,6 -3 208,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -255,2 -241,1 -171,8 -496,3 -366,9 -880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 8,2 82 4,5 45 -0 5 0,5 12,7 12 7 -0 8 0,8 132,0 132 0 Andre tekniske avsetninger 21,4 26,5 4,6 47,9 34,5 39,6 Forsikringsresultat 8,2 -29,9 75,3 -21,7 22,5 266,9 Netto finansinntekter 66,8 95,1 -14,6 161,8 83,0 433,1 Andre kostnader 0,0 0,0 -1,0 0,0 -2,0 -2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger R lt t f ikk h t t i 75,0 75 0 65,1 65 1 59,7 59 7 140,1 140 1 103,5 103 5 697,3 697 3 Endring av sikkerhetsavsetning -18,8 -14,8 -15,9 -33,6 -23,4 -55,8 Resultat før skatt 56,2 50,3 43,8 106,5 80,1 641,5 Skattekostnad -14,4 -10,5 -12,6 -25,0 -7,1 -60,5 Resultat etter skatt 41,8 39,8 31,2 81,6 73,0 581,1 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Nøkkeltall 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Skadeprosent f e r f.e.r. 79,4 79 4 % 83,6 83 6 % 75,9 75 9 % 81,5 81 5 % 82,0 82 0 % 76,7 76 7 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,4 % 21,9 % 17,1 % 22,2 % 18,6 % 21,0 % Combined ratio f.e.r. 101,9 % 105,5 % 92,9 % 103,7 % 100,6 % 97,7 % Kapitaldekning 29,0 % 27,6 % 32,5 %32
 33. 33. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per 30.06.11 (31.12.10) 67,1 (66,3) % Omløpsobligasjoner 10,5 (10,6) % HTF obligasjoner HTF-obligasjoner Eiendom Aksjer 13,2 (13,6) % Hedgefond 9,2 (9,4) % 0,1 (0,1) % NOK 9,2 (8,9) mrd.33
 34. 34. ODIN Forvaltning Resultat for 1 halvår 2011 1. 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Forvaltningshonorar 85,5 86,8 79,6 172,3 157,8 317,9 Sum driftsinntekter 85,5 86,8 79,6 172,3 157,8 317,9 Lønnskostnad 27,5 29,2 24,1 56,6 49,8 104,2 Avskrivninger 4,4 44 3,9 39 3,7 37 8,3 83 7,5 75 14,8 14 8 Annen driftskostnad 41,2 42,5 35,8 83,7 70,4 137,8 Sum driftskostnader 73,1 75,6 63,6 148,7 127,7 256,8 Driftsresultat 12,4 11,2 16,0 23,6 30,1 61,1 Finanskostnader -0,2 , 0,7 , 0,7 , 0,5 , 1,0 , 3,6 , Resultat før skatt 12,2 11,9 16,7 24,1 31,1 64,6 Skattekostnad 3,3 3,3 4,6 6,6 8,5 19,3 Resultat 8,9 8,6 12,1 17,5 22,6 45,334

×