πλαγιος λόγος

5,184 views
4,935 views

Published on

λατινικά

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

πλαγιος λόγος

  1. 1. Σιαμαντούρα Σωτηρία - Φιλόλογος ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΠ Υπάρχει υποτακτική ή απαρέμφατο. ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣo Κύριες προτάσεις ειδικό απαρέμφατο. κρίσεωςo Κύριες προτάσεις βουλητική πρόταση ή ειδικό απαρέμφατο. επιθυμίαςo Ευθεία ερώτηση πλάγια ερώτησηo Δευτερεύουσες προτάσεις δευτερεύουσες, άλλα μεταβάλλουν την οριστική σε υποτακτική. Α. ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ οριστική ενεστώτα/παρατατικού απαρέμφατο ενεστώτα οριστική παρακειμένου/υπερσυντελίκου απαρέμφατο παρακειμένου οριστική μέλλοντα/συντελ.μέλλοντα απαρέμφατο μέλλοντα δυνητική υποτακτική απαρέμφατο μέλλοντα υποτακτική του απραγματοποίητου απαρέμφατο παρακειμένου ενεργ. περιφραστικής συζυγίας ΠΡΟΣΟΧΗ!o δε μας ενδιαφέρει το ρήμα εξάρτησης (αρκτικός-ιστορικός χρόνος). Β. ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
  2. 2. Σιαμαντούρα Σωτηρία - Φιλόλογος ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ α) βουλητική πρόταση [ut (καταφατική)/ne (αρνητική), υποτακτ. ενεστώτα/παρατατικού προστακτική/βουλητική υποτακτική ανάλογα με το χρόνο εξάρτησης]. β) τελικό απαρέμφατο [πάντα σε ενεστώτα, με υποκείμενο σε αιτιατική (ετεροπροσ.) ή ονομαστική (ταυτοπροσ.)] γ) σπάνια υποτακτική noli/nolite + απαρέμφατο αρνητική βουλητική πρόταση. Γ. ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ οριστική δυνητική υποτακτική υποτακτική απορηματική υποτακτική ενεστώτας ενεστώτας (από αρκτικό χρόνο) παρατατικός (από ιστορικό χρόνο) παρακείμενος παρακείμενος (από αρκτικό χρόνο) υπερσυντέλικος (από ιστορικό χρόνο) μέλλοντας ενεστώτας ενεργητ. περιφρ. συζυγία (από αρκτικό χρόνο) παρατατικός ενεργητ. περιφρ. συζυγία (από ιστορικό χρόνο) ΠΡΟΣΟΧΗ!o το «ή όχι» δηλώνεται με το necne (διμελείς πλάγιες ερωτήσεις).o οι ευθείες ερωτήσεις που δεν εισάγονται με κάποιο εισαγωγικό μόριο στον πλάγιο λόγο εισάγονται με το num, ne, none (εξάρτηση από ρήμα quaero).o οι πλάγιες ερωτήσεις εισάγονται: an non μετά από nescio (αγνοώ), dubito (αμφιβάλλω), incertum est (είναι αβέβαιο). si μετά από ρήματα που σημαίνουν απόπειρα ή αναμονή, conor, ex(s)pecto
  3. 3. Σιαμαντούρα Σωτηρία - Φιλόλογος Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ οριστική/υποτακτική υποτακτική ΠΡΟΣΟΧΗ!o τηρείται ο κανόνας ακολουθίας των χρόνων.o η υποτακτική μιας δευτερεύουσας πρότασης πλαγίου λόγου στον ευθύ λόγο αντιστοιχεί με οριστική του ίδιου χρόνου ή μέλλοντα.o τα απαρέμφατα του ευθύ λόγου διατηρούνται στον πλάγιο λόγο. ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ego se/ipse/ille/is-ea-id tu ille/is-ea-id meus-a-um suus-a-um/ipsorum-arum-orum noster-a-um suus-a-um/ipsorum-arum-orum tuus-a-um illius/eius vester-ra-rum illorum-arum-orum hic-haec-hoc iste-a-ud ille-a-ud/is-ea-id ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ nunc (τώρα tunc,tum (τότε) hodie (σήμερα) eo/illo die (εκείνη την ημέρα) cras (αύριο) postero die/postridie (την άλλη ημέρα)
  4. 4. Σιαμαντούρα Σωτηρία - Φιλόλογος heri (χτες) pridie (την προηγούμενη ημέρα) adhuc (μέχρι τότε) ad id/ad hoc tempus (μέχρι εκείνη τη στιγμή) hic (εδώ) ibi/illic (εκεί) hoc loco (σε αυτόν τον τόπο) illo loco (σε εκείνον τον τόπο) ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ειδικό απαρέμφατο κύρια πρόταση κρίσεως με οριστική ενεστώτα οριστική ενεστώτα παρακειμένου οριστική παρακειμένου μέλλοντα οριστική μέλλοντα τελικό απαρέμφατο κύρια πρόταση επιθυμίας (με προστακτική ή βουλητική πρόταση βουλητική/προτρεπτική υποτακτική) πλάγια ερώτηση (με υποτακτική) ευθεία ερώτηση ενεστώτας/παρατατικός ενεστώτας παρακείμενος/υπερσυντέλικος παρακείμενος ενεργ. περιφραστ. συζυγία μέλλοντας ενεστώτα/παρατατικού δευτερεύουσα πρόταση (με υποτακτική) δευτερεύουσα πρόταση (με οριστική ή υποτακτική) ΠΡΟΣΟΧΗ!o μεταβάλλεται ΜΟΝΟ ο χρόνος, ανάλογα με το χρόνο του ρήματος εξάρτησης. «ego, pater, cana esse malo»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Iulia respondit». ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor: Να επαναδιατυπώσετε τις παραπάνω προτάσεις, αφού τις εξαρτήσετε από το: Cicero dixit. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Noli spectare quanti homo sit: Για τη δευτερεύουσα πρόταση αυτής της περιόδου να δηλώσετε το είδος της, να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της και να τη μεταφέρετε στον ευθύ λόγο. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tu hominem investiga: Να μετατρέψετε την πρόταση αυτή σε βουλητική εξαρτώμενη από τη φράση Cicero illum monebat (= ο Κικέρων συμβούλευε εκείνον). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Homo es impudens: Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, αφού την εξαρτήσετε από τη φράση Nasica dixit. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… quae utilia factu essent:• Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο της παραπάνω δευτερεύουσας πρότασης (μονάδες 3) • να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (μονάδες 4) • να τη μετατρέψετε στον ευθύ λόγο (μονάδες 2). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. 5. Σιαμαντούρα Σωτηρία - Φιλόλογος«(puer) bene quievit»: Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση με εξάρτηση από τη φράση Arriamarito respondebat. Μονάδες 6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Quin taces, ut consequaris, quod vis? Να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από τιςφράσεις: Philosophus hominem interrogat … και Philosophus hominem interrogavit …Μονάδες 6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intracastra abiciat: Να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο του ρήματος της υποθετικήςπρότασης, να μεταφέρετε τον υποθετικό λόγο από τον πλάγιο λόγο σε ευθύ και νααναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. Μονάδες 9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? Να μεταφέρετε την περίοδοστον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από τη φράση: Mater filium interrogavit ... Μονάδες 5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Licinus servus Athenas fugit et in Asiam abiit: Να μετατρέψετε τις παραπάνω προτάσειςσε πλάγιο λόγο, αφού τις εξαρτήσετε από τη φράση Cicero dixit.Μονάδες 6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Solus Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit: να μετατρέψετε τονευθύ λόγο σε πλάγιο, αφού τον εξαρτήσετε από το: Cicero dixit...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cum omnes recentem esse dixissent: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα1),τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνοεκφοράς της (μονάδα 1). Να ξαναγράψετε την πρόταση, αντικαθιστώντας τον cum με τον ubi(μονάδες 2). Μονάδες 6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αφούτον εξαρτήσετε από το Cato monet eos (μετατρέποντας την κύρια πρόταση σεδευτερεύουσα). Μονάδες 4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Domi satis salutationum talium audio: να μετατραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο με εξάρτησηαπό τη φράση Caesar dixit. Μονάδες 4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………«ego, pater, cana esse malo»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τηφράση «Iulia respondit». (Μονάδες 8)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

×