• Like
 • Save
Veen(weide)gebied in continue verandering
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Veen(weide)gebied in continue verandering

on

 • 768 views

 

Statistics

Views

Total Views
768
Views on SlideShare
766
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.linkedin.com 1
https://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Veen(weide)gebied in continue verandering Veen(weide)gebied in continue verandering Presentation Transcript

  • Veen(weide)gebied in continue verandering
   Presentatie bij ondertekening Veenweideconvenant
   12 februari 2010
   Fort Wierickerschans
   Sophie Visser
  • Persoonlijke achtergrond: waarom sta ik hier?
   Gouwe Wiericke Afstudeeronderzoek 2004-06
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Inhoud
   De landschapsontwikkeling in hoofdlijnen
   De Veenweidethema’s in de historie
   Cultuurhistorische informatie
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • De ondergrond: water, variatie en gelaagdheid 1.1
   ‘Grondsoortenkaart’
   Diepere ondergrond
   -Pleistocenezand : tot 10.000 vC (12-15 m diep)
   -Hollandveen : vanaf 2400 vC
   -zeeklei (tot Enkele Wiericke) : tot 1000 vC
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Rivieren en kleiruggen 1.2
   Ouderdom rivierafzettingen => rivieren door de tijd
   -Oude Rijn : sinds 3000 vC
   • Hollandsche IJssel : na 200 nC als nu
   • Veenriviertjes : na ontstaan veen
   Kleiruggen(Vink, < 1940)
   -stevigheid: boerderijen
   -afglijden dijken
   -klei door het veen
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Ontginningen tot ca. 1150: vanuit de rivieren 1.3
   ‘De Burcht’
   Bekenes
   Oude Bodegrave
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Principe van veenontginningen 1.4
   Ontginning langs veenriviertje
   • rechts: ontginning
   • links : broekbos
   Veen: planten met water
   -ontwatering => stevigheid
   • kavels ca. 1250 x 114 meter
   • later meer sloten!
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Graven van Holland  bisschoppen van Utrecht 1.5
   1
   2
   Expansie Graven van HollandStart ontginningen vanuit bisschop
   - Graaf leenman van bisschop
   • ‘Prefect’ voor bescherming tegen Vikingen
   • 1100: grens langs Oude Bodegrave
   -1295/96: langs Voirburch (= Wiltenburg?):
   ‘Hoek van Holland’
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Ca. 1300: het hele gebied ontgonnen 1.6
   Ontginningen 1220-1300:
   (1) Van randen naar midden:
   vorm rivier ‘op afstand’
   (2) Restontginningen
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Onregelmatigheden in het veen(weide)landschap 1.7
   Waarder
   Oeverwal
   Speciale plek
   (archeologie)
   Restontginningen
   Oukoop
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Speciale plekken: o.a. Oukoopen Waarder 1.8
   Oukoopen Wiltenburg(1900)
   Bochtige dijk => riviertje?
   ‘Voirburch’ 1295/96?
   Waarder:
   Oude rivierlopen
   Vluchtburcht ?
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • 14e eeuw: Verlegging afwatering naar Hollandse Ijssel 1.9
   • ontstaan polders
   • nieuwe weteringen (en kaden): o.a. Wierickes
   • deels vlak naast elkaar!
   • opsplitsing land
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Vanaf 15e eeuw: afwatering met molens (en boezems) 1.10
   Reeuwijk naar Oude Rijn
   - Over en door elkaars grondgebied!
   - Mee-/samenwerken  eigen belangen
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Het ‘dubbele’ verleden van de Enkele Wiericke OHWL 1.11
   Enkele Wiericke en Prinsendijk 1679 en nu
   Prinsendijk => slaperdijk voor Holland => samenwerking HH’s!
   + Schansen in het achterland:Boskoop, Gouwesluis
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Vervening en (latere) plannen plassengebied 1.12
   Droogmaking in Reeuwijk/Sluipwijk:
   • vnl. geen plicht
   • Plannen ‘Zoutmanspolder’ >1865
   • Besluit provincie 1930: niet droogmaken
   Kaart polder Sluipwijk 1857
   -schrale grond (‘Slupic’ = schraal)
   -kleinschalig: grondeigenaren
   -invloed Gouda (Vrijhoef!)
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • 2. Thema’s convenant door de tijd: ‘continue veranderingen’
   Doelen/thema’s in het heden
   -Klimaat : in samenhang met bodem & water
   -Landbouw : (melk)veehouderij en beheer van landschap en natuur
   -Natuur: kwaliteit en omvang natuurwaarden
   -Cultuurlandschap/-waarden: behoud en basis voor ontwikkeling
   -Recreatie: i.s.m. kwaliteiten, economie, leefbaarheid
   In het verleden:
   • Vanuit andere verhoudingen
   • M.n. voortbouwend op wat er al was
   • Andere behoeften / vertrekpunten
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Landbouw: veranderingen door méér dan alleen inklinking 2.1
   • Agrarische depressies
   • Pestepidemieën
   • Hollands-Utrechtse oorlogen (tot 1528)
   • Evt. schrale veengrond (Sluipwijk!)
   • Evt. slechte ligging
   Armoe, lage opbrengsten => wat doen?
   • Wegtrekken: 1370 – 1378!
   • Vee / zuivel => (veen)weide > 15e eeuw
   • ‘Niche’-produkten: hennep
   + braakliggen rest (‘heermoes’)
   • Waterrijk: eendenkooien
   • Vervening (van eigen grond !)
   • Smokkelen: grens Holland-Utrecht (18e eeuw)
   • ‘Vogelen en vissen’: toenemend met vervening!
   Hennepakker
   Kievitenvangst
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Landbouw en ‘natuur’: bomen en bosjes  open landschap? 2.2
   Langs de Oude Rijn (oeverwallen):
   -bomen/boomgaarden van oudsher
   -graan: afname in 17e/18e eeuw (tenzij veepest)
   -kleiafgraving: meestal teveel => ‘bos’ of weidegrond => t.z.t. vooral weide
   Zuidzijde Oude Rijn 1762
   Veengebied:
   -verkoopbeschrijvingen: bomen, bosjes, boomgaarden
   -overige beschrijvingen: “gekapt i.v.m. wegenverbreding, oorlog, etc”.
   -berekeningen: energie, houtbehoeften => meer hout dan verondersteld!
   -Open landschap: deels beeld van na gas/electriciteit, fabrieksgereedschappen, ……?
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Natuur en recreatie: de Reeuwijkse plassen vanaf de jaren ‘30! 2.3
   Natuurbescherming:
   -1930 Niet droogmaken plassen
   -1935 In Plassenverordening ZH
   Recreatie:
   -1911 1e Roei- en zeilvereniging
   -1930 2e zeilvereniging
   Landgoed Elfhoeven => recreatie
   Jachtwerven, bootjesverhuurders
   -1934 ‘Uitbreidingsplan’ Reeuwijk
   Natuuraanleg > jaren ‘60
   • Reeuwijkse Hout
   • Goudse Hout
   • …………….
   Horeca-oaseReeuwijk-Gouda 1941
   Reeuwijk 10-20,-
   Gouda 20-30,-
   (per hoofd van de bevolking)
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Natuur en recreatie: al in 1934 meer bescherming nodig! 2.4
   Uitbreidingsplan Reeuwijk 1934
   -opkomst zomerhuisjes en villa’s
   -recreatieverkeer
   -bescherming aantrekkelijkheden
   -verkeersrichtlijnen
   -nieuwe huizen buiten plassengebied
   (2) Van arm naar ‘rijk’
   - <1930 Sluipwijk arm!
   • <1998 Reeuwijkhoogste inkomen/
   hoofd bevolking in ZH-Oost
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Landbouw, natuur, recreatie en meer 1950 – 2000 (RPB, 2005) 2.5
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • 3. Cultuurhistorische informatie
   Convenant:
   “de ontwikkeling wordt gebaseerd op de specifieke landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische kwaliteiten per gebied,
   op basis van de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur en de regioprofielen”
   “Specifieke kwaliteiten per (deel)gebied” veronderstelt
   • bepaald schaalniveau aan informatie
   • juiste detailniveau
   • juiste uitgangspunten aan selectie(s)
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Twee Cultuurhistorische (waarden) kaarten van het gebied ….. 3.1
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • …….. of lokaal deelgebied (Oukoop) in meer detail ….. 3.2
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • CH (waarden) kaarten op verschillend bestuurlijk  schaalniveau! 3.3
   Nationale KICH-kaart
   Jaren ‘90
   (uit: RPB-rapport
   Het gedeelde land van de
   Randstad, 2005)
   Gem. Reeuwijk
   ‘Landschaps-
   kwaliteiten’
   2008
   Provinciale CHS waardenkaart
   Ca. 2003
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Top-downbeleidskaarten 3.4
   Beleidskaarten
   waarden op
   (inter)nationaal
   niveau
   waarden op
   provinciaal
   niveau”
   waarden op
   regionaal niveau
   Landschappelijke kwaliteiten
   per lokaal deelgebied
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Top-down beleidskaarten versus bottom-up gebiedskennis! 3.5
   Beleidskaarten
   waarden op
   (inter)nationaal
   niveau
   waarden op
   provinciaal
   niveau”
   waarden op
   regionaal niveau
   Gebiedskennis
   (inter)nationaal
   niveau
   provinciaal
   niveau”
   regionaal niveau
   - Landschappelijke kwaliteiten
   per lokaaldeelgebied
   - Lokale kennis/bewoners!
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010
  • Conclusies
   -(nog)veel oude elementen en structuren, in grote delen van het gebied
   -veranderingen door de eeuwen heen => ‘gelaagd landschap’
   -mate en soort veranderingen in ‘gelaagdheid’ uiteenlopend:
   -vroege bewoning (Oude Rijn)
   -ontginningen
   -waterhuishouding 14eeeuw
   -overgang naar veenweidegebied : in ca. 4 eeuwen
   -vervening en evt. droogmaking
   -natuur en recreatie
   -elke periode en plek kent eigen veranderingen, afhankelijk van
   -de dan aanwezige uitgangssituatie
   -de mogelijkheden en behoeften => keuzes!
   -omgang met cultuurhistorie: keuze voor gelaagdheid en variatie in tijd en ruimte
   - de ´hoofdlijnen´ of (ook) ’de plek´?
   - alleen ´officieel erfgoed´ of ook lokale geschiedenis?
   - alleen waarden, of ook beleving? => recreatie!’
   LandZijVeen(weide)gebied in continue verandering Veenweideconvenant 12-2-2010