Logistikk nettverk 0113-lowres

 • 810 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
810
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Nr. 1 mars 2013 Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel nettverk DB SCHENKER FORSKNINGSPRIS NORGE: Finn Jørgensen fra båtsmann til eliteforsker side 8 Kunnskapsbasert utvikling side 4 Pakker uten grenser side 12 Bekymrede optimister side 16
 • 2. InnholdTAkk for tilliten! Vi er tilbake! Markedsleder 2012 UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo www.dbschenker.com/no Telefon: 07500 ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: 22 72 74 44 Mobiltelefon: 971 39 905 E-post: einar.spurkeland@ dbschenker.com Trykt på miljøvennlig papir Fra båtsmann REDAKSJONSRÅD: til eliteforsker Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, side 8 Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo Kunnskapsbasert utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen Fergekostnadene doblet på 10 år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 E-post: laila.olsen@dbschenker.com Opplag: 6400 eks. Er vi god nok på areal- og transportplanlegging? . . . . . . . 6 ANNONSESALG: Den oljesmurte økonomien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . Mia V. Berg og Stig Jacobsen, telefon: + 47 62 95 50 60 Fra båtmann til eliteforsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 GRAFISK PRODUKSJON Kundedrevet utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Jørn W. Scholz. E-post: jorn@scholz.no Bekymrede optimister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 TRYKKING: Flisa Trykkeri AS Lavutslippssoner for tungtrafikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 UTGIVELSESPLAN 2013: EU-strategi for alternativ drivstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nr. Materiellfrist Utgivelse 1 1. mars 18. mars Tar ansvar for miljøet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 1. juni 20. juni 3 1. september 25. september Godset flytter fra bane til vei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 15. november 6. desember Sist leverte Volvo i 2012 Klokketro på sjøveien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Claus Martin Svalestad Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbei- dning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Volvo Truck Center Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk Forsidefoto: Prisvinner Pakker uten grenser. . . . 14 Til Madrid med is. . . . . . 25Suksess over tid Finn Jørgensen og Michael Holmstrøm. Foto: Bård GudimVolvo lastebiler ble nr.1 i 2012, og sist vi var markedsleder varte det i 29 år sammenhengende. Vihar troen på at våre suksessfulle kunder også i fremtiden vil gjøre oss til markedsleder. Volvo Trucks’nye fremtidsrettede lastebiler, tjenester og service, gjør oss sterke i troen på at vi skal befeste vårposisjon som nr.1 i Norge også i 2013. Vi takker igjen for tilliten. www.volvotrucks.no Schenker AS har en omsetning på 3,8 milliarder kroner, 1200 ansatte og 30 kontorer/terminaler i Norge. DB Schenker har 95.000 ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt.Markedsleder 2012 Volvo Trucks. Driving Progress Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 3
 • 3. Innspill FergekostnadeneKunnskapsbasert doblet på 10 årutvikling Selv om vi har fått færre ferge- Fergetilbudet i Norge har vært veldig samband og færre ferger det sentralstyrt, men etter forvaltningsre- formen i 2010 har fylkene fått ansvaretKjære kunde, Schenker AS i Norge er en del av DB- siste tiåret, så spiller fergene en for en rekke fergesamband. Så langt har konsernet med totalt 295 000 medar- stadig større rolle for bosetting ikke det ført til vesentlige endringer iUten stadig økt viten ville både trans- beidere over hele verden. Vi påvirkes og næringsliv langs kysten. Det verken takster eller tilbud, men jeg trorporten og logistikken samt verden for av markeds- og kunnskapstrender i Prisvinner Finn Jørgensen. skyldes ikke minst den veksten det er grunn til å frykte dårligere ferge- Foto: Bård Gudimøvrig stagnert og stanset opp. Norge, men også i høy grad av inntrykk tilbud – kanskje særlig økte takster uten utenfor landets grenser. som har funnet sted innenfor øremerkede midler til fergedriften. Andre undersøkelser vi nylig harSom en av de førende aktører innenfor sjømatnæringen. gjort støtter opp om dette. Der harbransjen i Norge har vi derfor besluttet DB og Schenker har utfra en nok så Det var i sitt prisvinnerforedrag etter vi konkludert med at frekvensen påoss for å stimulere akademisk forskning sikker trendforskning konkludert med Fra år 2000 og frem til i dag har de årlige tildeling av DB Schenker forskningspris sentrale riksvegfergesamband bør økesinnenfor vårt fagfelt og har opprettet en hvordan vår omverden vil påvirkes kostnadene til norsk fergedrift økt fra 7. mars 2013 at professor Finn Jørgensen, betraktelig; det er god butikk bådeårlig forskningspris med en faglig tung og endres i det nærmeste 10 årene og ca. 1900 til 4000 millioner NOK. Det Handelshøgskolen i Bodø, la frem fakta fra brukernes og samfunnets syn å lajury som har valgt en verdig vinner. har laget en strategi under navnet DB/ For deg som kunde vil den nevnte strate- har medført at offentlige tilskudd til om fergedriftens betydning for nærings- fergene gå oftere. Det er også aktuelt Schenker 2020. Denne skal vise oss gien ikke endre hverdagen vesentlig, fergedriften har økt fra ca. 850 mil- livet i distriktene. Der viste han også til å innføre AutoPASS på riksvegferge-Du kan lese mere om dette i en egen veien til hvor vi skal være i år 2020 men sikre deg: lioner kroner til 2000 millioner NOK i en undersøkelse foretatt av Handelshøg- samband. Det vil lette billetteringskost-artikkel i denne utgaven av Logistikk for våre kunder, ansatte og eiere. På • Ytterligere forsterket kundefokus denne perioden. Billettinntektene utgjør skolen i 2008 som viste at næringslivet nadene og kanskje føre til mindre trafikkNettverk, hvor vi intervjuer professor enkelte områder mener jeg at vi • Lokal nærhet til deg som kunde således bare halvparten av kostnadene legger mest vekt på følgende faktorer av personbiler ettersom passasjereneFinn Jørgensen, Handelshøgskolen i allerede er der, men la meg utdype • Ytterligere forsterket kvalitetsfokus ved å drive fergene. At fergene subsi- ved ferge-tilbudet: slipper å betale (mer kameratkjøring).Bodø, som vinneren av DB Schenker strategien videre. • Topp motiverte og kompetente dieres så pass mye er imidlertid viktig • Pålitelighet Fri passasjerbetaling vil nødvendigvisNorge Forskningspris 2012. Vinneren medarbeidere for å forhindre et dårligere fergetilbud • Frekvens føre til at andre må betale mer – særligkan vise til en imponerende forsknings- Strategien er ikke noe hokuspokus og • En leverandør som er innstilt på og økte fergetakster. Det vil ramme • Åpningstider tunge kjøretøy, avslutter Jørgensen.produksjon med mange internasjonale er egentlig meget lett forståelig. å tilpasse sine tjenester til våre næringslivet hardt.publiseringer, også i de faglig sett topp- kunders fremtidige behov • En leverandør med samfunnsmessig Yrkessjåførutdanning Lager og logistikktidsskriftene internasjonalt. Vårt konsern skal i tiden frem mot 2020 være: pondus i media og som er en pådriverVed siden av å styrke kontakten med • En lønnsom markedsleder i Norge og for bærekraftige transportløsningerakademia ønsker vi å fortsette den globalt gjennom en sterk kunde og og infrastrukturgode dialogen med våre kunder, som kvalitetsfokus.gir oss gode innspill hver eneste dag. • En topp arbeidsgiver for å kunne Jeg ønsker alle våre lesere en fin og for- Et brukervennlig og Fagene skal utvikleGod kundedialog mener vi er en viktig attrahere riktige og kompetente retningsmessig fremgangsrik vår! fleksibelt læreverk for kompetanse innen logistikk,forutsetning for å lykkes i et stadig medarbeidere, for å gi våre kunder utdanning av planlegging og forflytning avmer konkurranseutsatt logistikk- og den kompetanse, service og support yrkessjåfører. varer og personer.transportmarked. Vår kundedialog de forventer.skjer løpende på mange plan gjennom • En Øko-pioner. Fordi vi tror atulike arrangementer, kontakt med vårt bevaring av ressurser og reduksjon Utviklet i nært samarbeid Bøkene utgjør et helhetligmarkeds- og logistikkapparat samt av utslipp og støy vil være en viktig Michael Holmstrømhelt frem til sannhetens øyeblikk når faktor for å oppnå en bærekraftig CEO/Adm. Direktør med respresentanter for læreverk. Mange praktiskemottakeren fornøyd mottar sine varer forretningsutvikling over tid, og noe transportbransjen. eksempler. Stikkordregister.fra våre kunder gjennom vårt drifts- og som også våre kunder, politikere og Rikt illustrert.distribusjonsapparat. samfunn vil være mer og mer opptatt av i årene som kommer. Bøkene kan kjøpes Brukere av bøkene får gratis enkeltvis eller samlet i en tilgang til presentasjons- bok. program i PowerPoint. VEGTRAFIKKLOVGIVNINGEN 2013 Vegtrafikklovgivningen 2013 inneholder de viktigste norske lovene og forskriftene, Egen bok til etterutdanningen. Bøkene kan kjøpes enkeltvis samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport. Alle offentlige trafikkskilt, eller samlet. vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet og gjengitt i farger. Tilleggsressurser for kurs- arrangører. Be om pristilbud. Lovsamlingen er et nødvendig redskap for trafikkskoler, kjørelærere, yrkessjåfører, vegtransportbedrifter og vegmyndigheter. Dessuten er den nyttig for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Bestillinger og informasjon: Kr 459,-. Bestill på www.cda.no. Telefon 67 58 89 00 •Faks 67 58 19 02 •e-post faordre@nki.no4 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 5
 • 4. På nett Er vi god nok på areal- og transport- Den oljesmurte planlegging? økonomien… Den oljesmurte økonomien griper inn i vår hverdag på flere måter. Fra Oljefondet kan vi hente penger til bruk på land.Jeg kunne raskt svare ja og vise til utbygging av Gardermobanen Gjennom investeringer, leveranser, ressursbruk, utdanningsamtidig med hovedflyplassen på Gardermoen, og jeg kunne og forvaltning bruker vi penger til å holde oljeøkonomienstøtte dette med å ta med at det nye Rikshospitalet ble plan- jernbanen ikke vinner i det minste i lastebiler i grenseoverskridende gående. Oljen er også en del av landets suksesshistorie. fjerntrafikken. Jernbanen står tross alt trafikk. Dels skyldes det kostnads-lagt med egen trikkelinje fra sentrum til det nye sykehuset på for bare 2 prosent av tonnmengdene i nivået, men også retningsbalansen. 68 prosent av leveransene til petro- etter hvert som de har oppstått ogGaustad i Oslo. Begge prosjektene viser på hver sin måte hvor Norge og 7 prosent av antall tonnkm. I Vi importerer mer gods enn vi leumssektoren gikk til det nasjonale dermed fått store svingninger i økon-viktig det er å få til en samordnet areal- og transportplanleg- den grenseoverskridende togtrafikken sender ut av landet. markedet i 2011. 55 prosent av dette omien. Derfor kunne Norge brukeging. I den andre enden av skalaen er Fornebu, som siden er tallene enda verre. Likevel har toget var knyttet til kunder og installas- mer penger under finanskrisen enn en sterk posisjon mellom Alnabru og Fremtiden for jernbanen i gods- joner i Nord-Norge. 33,3, prosent lev- man ellers ville gjort. I 2013 brukesflyplassen på Gardermoen åpnet tidlig på 1990-tallet, har vært Narvik, Bodø, Trondheim, Bergen og trafikken kan by på enda flere skuf- erte varer direkte til oljeselskapene, 125 milliarder kroner (3,3 prosent)utviklet til nærings- og boligformål uten en tilsvarende kollek- Stavanger, men totalt sett er det langt felser dersom ikke påliteligheten 36,5 prosent til hovedkontraktør og av fondet.tivtrafikkutbygging. Her må busser og personbiler sloss med an- igjen til bilens dominerende stilling. og punktligheten forbedres. For å 30,1 prosent til underleverandør. Detnen nyttetrafikk på et veinett som fortsatt ser ganske likt ut det DB Schenker har en fantastisk bane- snu denne trenden kreves flere og er følgelig flere nivåer på leveranser De samlede investeringer, lever-som var for dårlig til at flyplassen kunne fortsette på Fornebu. andel til Narvik, hvor 90 prosent av lengre krysningsspor, bedre signal- til næringen. anser, lønnskostnader på sokkelen godset til deler av de nordligste fylkene systemer, økt beredskap mot uvær, og eksport av teknologi utgjør 500Ny E18 og en baneløsning til Fornebu burde vært på plass for går med NRE-toget. I retur fylles toget prioritering av godstog på sporet og Næringslivet i Nord-Norge hilser milliarder kroner årlig. Statens nettolenge siden. med sjømat til Østlandet og videre til økt konkurranse på sporet og på ter- velkommen økt satsing på sokkelen kontantstrøm fra petroleumsvirk- utlandet. minalene. Infrastrukturen må være utenfor Nord-Norge. Det vil utvikle somheten i 2012 er anslått til 387 åpen for alle, slik at flere aktører kan eksisterende leverandørmiljøer og milliarder kroner, hvorav skatter ogDet nye universitetssykehuset AHUS kø. I snitt står en lastebil 1-2 timer i kø Forskere mener årsaken til togets etablere tilbud på terminalene og i skape grunnlag for økt sysselsetting. avgifter utgjør 229 milliarder kroneri Akershus har heller ikke fått en om dagen. Når vi vet at timekostnadene svake stilling i godstrafikken skyldes form av nye togtilbud på sporet. Studier av utviklingsområder for og inntekter som eier utgjør 159etterlengtet T-banetilknytning, men for en distribusjonsbil kanskje er 5-600 at toget er for lite fleksibelt, har blitt petroleumsrelatert virksomhet viser milliarder kroner. I tillegg kommenmå nøye seg med busser og personbil- kroner, så betyr det ca. 1000 kroner i stadig mindre pålitelig og generelt tar Det er uttalt at skal man lykkes at logistikk blir en suksessfaktor avkastning fra Oljefondet beregnettrafikk som skal sloss om plassen på køkostnader pr. bil pr. dag. Med 300 for lang tid. I tillegg har prisene på med jernbane i Norge må man satse for å lykkes. Naturlig nok vil derfor til 4 prosent (130 milliarder kroner).hovedveinettet til og fra Oslo. Pasien- arbeidsdager i året blir det 300.000 togfremføring blitt forverret sammen- fra sentrum og utover i periferien. aktuelle logistikkbedrifter eta- Over statsbudsjettet ble det brukttene fra Groruddalen ble flyttet over kroner i køkostnader pr. bil pr. år. lignet med bilfremføring på enkelte For gods betyr det å få modernisert blere virksomhet der oljenæringen 120 milliarder kroner. Oljefondet hartil AHUS uten at et tilfredsstillende Dersom vi antar at det er rundt 10.000 relasjoner. Det har videre skjedd Alnabru samtidig som mottatt- etablerer seg. Næringslivet må også i dag en bokført verdi på over 3500kollektivtilbud var på plass. biler i denne kategorien i Oslotrafik- strukturendringer i logistikk- og terminalene i de store byene også spesialisere seg for å kunne betjene milliarder kroner. ken, blir de totale kostnadene enorme transportindustrien. Vi snakker gjerne oppgraderes og moderniseres. Det slike krevende bransjer. Det kreverSelv om det foreligger planer om bedre for næringslivets transporter. I fylkene om en spredning av lagerfunksjoner hjelper jo ikke med en fin terminal rekruttering av høyt kvalifisert Bare to prosent av sysselsettingenkollektivtilbud til disse stedene vil det Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og og terminaler over større deler av på Ganddal i Stavanger når de øvrige personell for å løse oppgavene. Dette i Norge er knyttet direkte til olje-ta over 20 år før vi ser forbedringer Buskerud var det ved utgangen av 2012 Østlandet – og særlig på aksen Østfold- terminaler ikke er modernisert. kan løses ved tilflytting og utbygging virksomheten, men tar vi med alleav betydning. Ringeriksbanen som registrert 197.697 varebiler og 37.618 Gardermoen. Lagrene blir større, av lokale utdannelsesinstitusjoner. leveranser til næringen direkte og in-skulle forkorte reisetiden mellom Oslo lastebiler. Totalt 235.315 biler i næring- logistikken organiseres på en annen Jeg tror også det må komme mer I Nord-Norge har ca. 20 prosent av direkte er 8 prosent av sysselsettin-og Bergen med opptil 60 minutter, og stransporter. Nå rammes selvfølgelig måte, gjerne med et sentrallager med realisme inn i debatten om hvor stor befolkningen (16+) høyere utdan- gen knyttet til oljeøkonomien. Detsom kunne gi Oslo et nytt område for ikke alle disse av kø i Oslo, men mange direkte levering til butikk. Da blir jern- andel av personreisene toget egent- ning. Utdanningstilbudet i både finnes ingen offisiell definisjon avbyutvikling på Ringerike, er også helt i av disse driver både lokaldistribusjon banen i mange tilfeller satt på sidelin- lig kan dekke. Av arbeidsreisene på videregående skole og på høysko- leverandørindustrien. Mange av dedet blå! og regional transport på Østlandet. Det jen. Togene har heller ingen motorvei, Østlandet har forskere beregnet at lenivå må følgelig styrkes – spesielt i samme bedriftene har også betydelig er derfor ikke urimelig å anta at rundt men må stort sett klare seg med gamle 15 prosent kan skje med tog. Resten realfag og tekniske fag. eksport av varer og tjenester i tilleggI store deler av døgnet er hovedvei- 10.000 av disse bilene daglig rammes terminaler og et nedslitt enkeltspor. må skje med T-bane, trikk, buss og til leveransene til norsk sokkel.nettet inn til Oslo, E18, E6, etc. prak- av køene i Oslo. Godstogene taper også på grunn av dår- personbil. Og det er kun på visse re- 90 prosent av nettoinntektene fratisk talt utsolgt. Trafikken utgjør en ligere prioritet i forhold til persontog. lasjoner toget kan ha fortrinn. Tross oljevirksomheten kommer fellesska- Konsulentfirmaet Menon harsammenhengende kolonne av biler uten Det meste av den transporten disse alt skal folk videre etter togturen pet til gode. Det skyldes at det er en laget en database over typiskemuligheter for å komme seg frem i køen bilene holder på med kan aldri gå med EU har også raslet med forslag om fri – og da gjerne med et av de andre skattesats på overskudd i sektoren leverandørbedrifter. Eksporten fra– hvis man da ikke har el-bil eller tar tog, men er lokal og regional distribus- kabotasje i hele Europa. Det kan even- transportmidlene. Slik er det også på 78 prosent. Inntektene fra oljen disse bedriftene utgjorde 107 mil-bussen. Varedistribusjonen på Østlan- jon. Følgelig må veinettet bygges ut for tuelt gjøre det lettere for utenlandske for varetransporten. Jernbanen kan har blitt forsiktig løftet inn i økono- liarder kroner i 2011. Det er også etdet lider av manglende veikapasitet og å møte fremtidig vekst i godstrafikken transportører å etablere seg i Norge. aldri bli mer enn et ledd i logistik- mien uavhengig av tempoet inntek- betydelig antall bedrifter fra andreblir dermed mye dyrere enn strengt tatt på Østlandet som følge av befolknings- I dag er det strenge restriksjoner på kjeden. Samordnet areal- og trans- tene vokser. Oljefondet har samlet land som leverer varer og tjenesternødvendig. Transportørene må ha flere vekst og endrede handelsmønstre. kabotasjetransport, noe som holder portplanlegging er ingen quick fix! opp pengene slik at de kan fordeles til norsk sokkel.biler og flere sjåfører fordi for mange billige transportører utenfor landet. og brukes over lengre tid. I enkeltestår i kø, noe som igjen fører til lengre Det er grunn til å spørre hvorfor Likevel er det stadig flere utenlandske Av Einar Spurkeland andre land har man tatt inn pengene Av Einar Spurkeland6 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 7
 • 5. DB Schenker Norge Forskningspris 2012 Fra venstre: Finn Jørgensen, Kjell Werner Johansen, Michael Holmstrøm, Gøran Persson, Jan Ola Strandhagen og Nigel Halpern. Foto: Bård Gudim Fra båtsma nn til eliteforskerVinneren av DB Schenker Forskningspris 2012, professor Finn (TØI) etter at jeg ble ferdig utdannet godt fagmiljø på seks personer innenfor sjøtransport å gjøre da jeg var på TØI. vei. Modellen ble presentert på 15thJørgensen (62) ved Handelshøgskolen i Bodø, har en eventyrlig samfunnsøkonom fra Universitetet i logistikk og transport. Vår størrelse Jeg har i løpet av min lange forskerkar- Meeting of the Euro Working Group Oslo (1976). Jeg fikk jobb der – selv om tatt i betraktning, hevder vi oss svært riere jobbet med svært mange ulike of Transportation i Paris 11. septem-merittliste og er på alle måter en verdig vinner av den nye for- de ikke hadde lyst ut noen stilling. Jeg godt når det gjelder publisering i an- problemstillinger innenfor transport, ber 2012 under tittelen Generalisedskningsprisen Schenker AS har innstiftet. tror de syntes erfaring fra sjøtransport erkjente internasjonale vitenskapelige men sjøtransport og da særlig fer- transport costs in intermodal freight og utdanning som samfunnsøkonom tidsskrift. Vi har også markert oss som jetransport har vært et sentralt for- transport. Arbeidet er plukket ut tilFinn Jørgensen er også tidligere og samfunnsansvar. Prisen er på var en ganske uvanlig og interessant viktige skribenter i populærvitenska- skningsområde for meg de siste årene. videre publisering fra konferansen.prisbelønnet med Fraktefartøyfore- 50.000 NOK og et diplom. Prisen gis kombinasjon. Min siste jobb som pelige tidsskrift og som deltagere i det Til sammen har jeg vel publisert ca. 20 Jeg har også hatt flere studieopphold iningens forskningspris i 1981 og 1982. etter søknad til en forsker som kan båtsmann var forresten i januar 1977 – offentlige ordskifte innenfor norsk arbeider som har med sjøtransport å England. De fire siste studieopphold-Jørgensen er en meget kvalifisert dokumentere faglig arbeid med logis- fjorten dager før jeg startet som forsker samferdsel, sier Jørgensen. gjøre. I tilknytning til et prosjekt fra ene var ved Transport Studies Unit,forsker innen transportområdet og har tikk og/eller godstransport. Juryen ved TØI. Da lastet vi trelast i Mosjøen Norges forskningsråd skrev jeg i 2009 Universitetet i Oxford. Det har ført til ien unik produksjon av artikler i såkalte vil prioritere forskning som har værtreferee journals (29 publikasjoner i alt, publisert i anerkjente vitenskapelige i 20 kuldegrader. Jeg trivdes godt på Forskningsarbeid et oversiktskapittel på ca. 30 sider om transportstandard for gods. Der ut- alt 5 ulike internasjonale publiseringer sammen med forskere derfra., avslutter TØI, men lengselen etter å bo i Nord- Hva har du egentlig forsket på?hvorav 10 i de best rangerte tidsskrif- tidsskrifter, og forskning som kan an- Norge ble etter hvert så stor at jeg søkte viklet jeg også en ny modell for å sam- Jørgensen.tene innen feltet), hvilket i prinsippet vendes for logistikknæringen. Formi- -Med min bakgrunn fra sjøtransport meg til daværende Nordland distrikts- var det naturlig at jeg var engasjert menligne fordelen med intermodaletilsvarer flere avhandlinger. Dette er dlingsaspekter kan også ha betydning høgskole i Bodø i 1979. transporter versus bare transport på Av Einar Spurkeland i mange prosjekter som hadde medmeget imponerende. Totalt viser han for tildelingen. Logistikk og transporttil over 119 publikasjoner hvorav 57 er en relativ beskjeden forskningsdisip- Hvordan fikk du brukt din kompetanserapporter og 32 populærvitenskapelige lin i Norge til tross for at store ressurser i Bodø?arbeider. Han har med andre ord ogsåformidlet mye av sitt arbeid til et størrepublikum. I tillegg har han bygd opp tilføres sektoren. Forskningsprisen kan sette større fokus på forskningsområ- det til beste for hele sektoren. -Jeg fortsatte med min transportfor- sking, selv om det på den tiden ikke Juryens begrunnelse Juryen: var noe faglig transportmiljø i Bodø.et undervisnings- og forskningsmiljø Men, da vi fikk siviløkonomutdanning Juryen til DB Schenker Forskningspris Economics and Policy; Transportation • Forskningssjef Kjell Wernerinnenfor Logistikk og Transport vedHandelshøgskolen i Bodø. Han har Fra sjøfartsfamilie i Bodø i 1985, utviklet jeg et valgkurs har på selvstendig grunnlag vurdert flere kandidater til prisen og har kommet research Part A, Transportation Research Part B og Transportation). Johansen, Transportøkonomisk institutt Hvorfor denne interessen for transport? for siviløkonomstudentene med temaskrevet om mange forskjellige emner, -Jeg er født og oppvokst på Sundøya i logistikk og transport. Kurset fikk god frem til at Finn Jørgensen er en verdigeksempelvis flere problemstillinger prisvinner av følgende hovedgrunner: • Han har hatt gode internasjonale • 1. amanuensis Nigel Halpern, Leirfjord kommune på Helgeland og respons hos studentene, og i 1994 ble Høgskolen i Moldeinnen logistikk og transport, trafikk- kommer fra en sjøfartsfamilie, hvor kurset utvidet til en spesialiseringsret- kontakter som følge av samarbeidsikkerhet, håndheving av trafikkregler, ning for siste års siviløkonomstudenter • Han har en omfattende forsknings- med forskere fra Universitet i • Professor Gøran Persson, BI min far og flere av mine onkler varøkonomiske modeller, regionale produksjon bak seg med 29 arbeider Oxford. frakteskippere. Hver sommer fra jeg i Logistikk og transport. I dag har • Professor Jan Ola Strandhagen,spørsmål, etc. publisert i internasjonale tidsskrift var ung tenåring og til jeg var ferdig spesialiseringen et omfang på ca. tre NTNU og/eller som «selected proceedings», • Han har bygd opp et godt under- med å studere i 1976 var jeg mannskap fjerdedels studieår. Siden oppstartenKunnskapspris på min fars fraktebåt. Det førte til har det vært en populær spesialiser- 32 populærvitenskapelige arbeid/ artikler og endelig 57 rapporter. visnings- og forskningsmiljø innen- for Logistikk og transport ved • Adm. direktør MichaelForskningsprisen for logistikk- og at jeg ble godt kjent langs kysten fra ing blant studentene og omkring 320 Holmstrøm, Schenker AS Handelshøgskolen i Bodø.transport skal fremme kunnskap om Trondheim til Tromsø og til at jeg ble siviløkonomer fra Bodø har valgt denne • 10 av arbeidene er publiserte i de 4 • Sekretariat: Kommunikasjonssjeflogistikk- og godstransport med fokus interessert i samferdsel. For meg var spesialiseringen. Ved siden av mine absolutt topptidsskriftene innenfor Juryen mener Finn Jørgensen uten tvil Einar Spurkeland, Schenker ASpå innovasjon, utvikling og miljø samt det derfor helt naturlig å søke jobb ved undervisningsoppgaver, har jeg også transport (Journal of Transport er best kvalifisert.bidra til å styrke bransjens omdømme Transportøkonomisk Institutt i Oslo sørget for at vi nå har et lite men meget8 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 9
 • 6. Notiser MAN KARAVANE 2013 Eurovignett- Mangler direktivet virkemidler EFTAs overvåking- Tiltak for å redusere miljøutslipp i sorgan vedtok 20. byene er først og fremst rettet inn mot februar 2013 å sende personbiltrafikk og kollektivtrafikk. en siste advarsel til Varetransporten er uten de samme Norge for man- virkemidlene. El-biler har eksempel- glende gjennom- vis en rekke fordeler gjennom bruk av føring av endringene til Eurovignettdi- Tomkjøring kollektivfelt, fritak for bom- eller park- eringsavgifter samt lavere kjøpsavgifter. på sjøen rektivet fra 2006. Kollektivtrafikken har også muligheter til betydelige fordeler gjennom trafik- Norge har fått godkjent en tilpasning til kprioritering, egne stoppesteder, egne direktivet som tillater at eksisterende kjørefelt og betydelige avgiftslettelser Transporten av gods til og fra de største rabattordninger delvis kan videreføres på annen måte samt tilskudd til driften. havnene i Norge viste en nedgang på 4,2 under det nye direktivet. Varetransporten har ingen slike offen- prosent i perioden fra 3. kvartal 2011 tlige virkemidler eller finansieringsor- til 3. kvartal 2012. Total godsmengde EU vedtok høsten 2011 et revidert dninger som kan motivere logistikk- og som ble transportert sjøveien til og fra Eurovignettdirektiv, som skal være transportnæringen til å iverksette de største norske havnene, var 45,6 gjennomført i nasjonal lovgivning miljøtiltak ut over det som er lovpålagt. millioner tonn. Våt og tørr bulk utgjorde innen 13. oktober 2013, og som gir Varetransport trenger demonstrasjon- mesteparten av transporten med hen- landene mulighet til å kreve avgift for sprosjekter som kan bidra til å prøve ut holdsvis 46 og 41 prosent. Samlet ble det alle kjøretøyer over 3,5 tonn - ikke bare mer miljøvennlige løsninger. Staten har transportert 178 200 TEU-containere i for infrastrukturkostnader, men også etablert ulike miljøordninger admin- 3. kvartal 2012. Av disse containerne var støy og luftforurensning. Det reviderte istrert gjennom Transnova og Enova, 117 700 med last. Dette var en økning eurovignettdirektivet er fortsatt til men ingen av disse tiltakene treffer fra 3. kvartal 2011 på 1 100, eller 0,9 vurdering i EFTA/EØS-landene. varetransporten. prosent. Godsmengden i containerne økte i samme periode med 2,9 prosent, til 1,3 millioner tonn. Oslo havn er den største containerhavnen med 29,3 prosent av all containertransport. Riktig lys på kontoret Kontorbelysningsløsninger fra Glamox Luxo kombinerer god almenbelysning med smarte løsninger for den enkelte medarbeider. Lys påvirker mennesker. En god belysningsløsning skal bidra MØT MAN 50 STEDER I NORGE! til et komfortabelt, fleksibelt og inspirerende arbeidsmiljø, gi økt effektivitet og stimulere arbeidsinnsatsen – samtidig som den ivaretar individuelle behov. MAN ruller ut på veien og stopper 50 steder i hele Uansett type tilbyr vi topp ytelser innen nyttelast, Norge, kom og opplev hva vi kan tilby! forbruk, kjørekomfort og driftssikkerhet. Vi gleder oss til å vise et bredt utvalg av våre pro- dukter. MAN er på veien med biler for distribusjon, Se mer om bilene og karavanene på Våre produkter er dekket av en langtransport og anlegg. www.mantruckandbus.no fem års garanti. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.glamoxluxo.no Engineering the Future - since 1758& Bus Danmark A/S AS MAN Truck & Bus Norge 10 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 11
 • 7. Markedstilpasning Ny diesel-/gasstruck med hydrostatisk drivverkKundedrevet utvikling DFG/TFG 540s–550s Hydrostatiske kjøreegenskaper står for høy kjørekom- fort og høy omløpshastighet. De nye diesel-/gasstruckene kan løfte opptil 5 tonn. Løftehøyder leveres opptil 7 meter. I tillegg sørger drivmotoren for lave forbruks-, vibrasjons-, utslipps- og støyverdier. Og ikke minst: drivverksteknologi “made in Germany”!Du har kanskje sett noen av våre annonser i det siste? bedrifter med egentransport eller småI forbindelse med vår salgskampanje Rett hjem annonserer transportbedrifter som er ryggraden i Ring oss på 02350 for mer informasjon! transportsystemet. Vår styrke er at vivi bl.a. for levering hjem og på jobb. Dette er tjenester som er transportmiddeluavhengig og har www.jungheinrich.noer utviklet for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for deg et globalt nettverk. Vi tilbyr alltid denog dine kunder. mest kostnadseffektive løsningen for våre kunder.Schenker leverer pakkene hjem der egeneide terminaler/kontorer overfolk bor, eller på jobben, slik at du hele Europa, som sikrer at du som Nettverket er til for alle våre kunder,slipper stress og bryet med parkering kunde og dine varer blir ivaretatt på liten eller stor, og vi har en unik miksog kø for å få hentet pakken din etter en profesjonell måte. av kunder i vårt selskap. For at vi skal 3765_12_AZ_VFG_185x130_NO_sm.indd 1 09.08.12 11:10arbeidstid. Dette er markedstilpasn- være en attraktiv samarbeidspartnering i praksis! Vi utvikler oss i takt med Jeg nevner dette for å synliggjøre våre for deg og ditt selskap hjelper det litemarkedets behov. mange produkter og løsninger som vi med store globale logistikknettverkNetthandelen vokser volummessig. Vi kan tilby i dagens logistikkmarked, og som bidrar til at vi er en fullverdig dersom vi ikke har de beste medar- Sidelasterspesialisten beiderne. Våre medarbeidere er et avtilpasser våre tjenester til å håndtere logistikkaktør nasjonalt og globalt. våre største konkurransefortrinn idet meste av det som skal leveres til markedet. Vi satser på å utvikle våreprivatmarkedet. Et viktig poeng er at mange av de medarbeidere, slik at vi også i frem- varer som man handler i butikk eller 39 års erfaring med design og tiden vil være den naturlige samar-Hvor mange av oss har ikke ordnet på nett ofte produseres i andre land og beidspartneren innen transport og produksjon av verdens beste sidelastere.hjemtransport selv og funnet ut at verdensdeler enn der vi bor. Kina er logistikk. Modellene finns med løftekapasitet fraemballasje tar mye plass samt at det eksempelvis et enormt marked, som 12 till 42 ton.hadde vært kjekt å ha en leverandør stadig vokser. Selv med visjoner og planer må visom tok med både emballasjen og det hele tiden tenke igjennom hvordangamle kjøleskapet når det nye var på Schenker åpnet sitt første kontor i praktiske endringer påvirker løsnin- HAMMAR – det pålitligiste merke innenplass? Vi gjør det rett og slett enklere Kina for over 50 år siden. Nå har vi gene for våre kunder. Vi skal være en containerhåntering.å være kunde! Har du behov for denne 4-5000 kolleger i Schenker Kina. kundedrevet organisasjon som jobbertype tjenester - ikke nøl med å kon- Vi eier vårt eget nettverk fra A til knallhardt hver eneste dag for å innfritakte oss! Å enten det er på land, til sjøs eller kundenes ønsker og behov. i luften. Dette nettverket med overJeg spurte innledningsvis om du 2000 kontorer i flere enn 130 land er Vi er følgelig avhengig av tilbakemeld-hadde sett noen av våre annonser i vår styrke! inger fra våre kunder – både ris og ros.dags- og fagpresse eller på nettet? Vi Det gjør at visynliggjør på denne måten mangfoldet Når du får servert et fiskemåltid på kan utvikleav produkter og tjenester kundene en restaurant er det godt mulig at oss viderekan nyte godt av. Schenker har også Schenker både har transportert fisken sammen meden egen avdeling som ordner pros- du spiser og drikkevarene til måltidet. kundene.jektfrakter med store installasjoner, Vi er en betydelig transportør ogsåskipsdeler, etc. for olje- og gassbran- innenfor dette segmentet. Av Bjørn Nå solgt i mere en 97 land!sjen. Vår fiskelogistikk både på bil, Tore Elstadbane, sjø og fly er ytterligere et stort Enkelte hevder at det kan være Direktørsegment. Vårt nasjonale og internas- uheldig å bli for store i et marked. Landtransport Hammar Maskin ABjonale landprodukt gir deg som kunde Vi er rett nok store når det gjelder og Marked Tel +46 33 29 00 00 Fax +46 33 29 00 01 info@hammar.eu www.hammar.eutilgang til Europas største og mest nettverk, men det meste av trans-frekvente nettverk. Vi har over 750 portene er likevel lokale. Det er ofte »the brand by which others are measured«12 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 13
 • 8. Logistikk i endring gjør at for eksempel GLS på daglig basis er overbelastet med biltrafikk - utleverer 1000 slike leveranser i den inkludert varebiler med stasjoner franske hovedstaden. Mange av disse opp til inngangsdør. Pakkelev- bestillingene kommer fra forhandleren erandører klarer ikke en optimal Mars i Verden i Niedersachsen (tysk konsolidering av forsendelser for fylke), som stiller krav til sin leverandør de samme eller nært tilstøtende om at de har et eget europeisk distribus- adresser. jonsnett. Fraktsentre for pakker med flere Postens standardmål for pakker er for tjenester i urbane områder vil lengst historie. Det som tidligere var være en bedre løsning. En slik et tung lass og en lastebiltur er nå en sentralisering ville redusere CO2- pakkelevering. Både pakkestørrelsen utslippene med opptil 40 prosent, og antall pakker pr. sending reduseres. mener logistikkprofessor Frank Derfor trengs flere sjåfører og flere Straube. En pakkesjåfør gjen- mindre biler til butikkdistribusjon. nomfører opptil 80 stopp pr dag.Pakker Verksteder bestiller gjerne dekk i dag til montering i morgen. Selv privatpersoner Kriminalitet gjør også arbeidet bestiller dekk tvers gjennom Europa i med pakkelevering vanskelig. bunt til levering til garasjen. Europas Derfor er det ved enkelte distrikter i uformelle grupper og deres nettverk. største dekkleverandør er nå pakkelev- Paris alltid to sjåfører i en GLS lastebil. Gapet mellom gruppene, spesielt i store erandøren DPD. Bilen ville ellers vært borte ved neste byer vil bli enda større enn i dag. Friuten grenser stopp. Selskapet sporer sine kjøretøy via tilgang til informasjon vil være en av Budbilsjåfører derimot står ofte hos satellitt. Slike pakkelastebiler blir like- de store privilegier. Pakkelevering i sin den private mottakeren foran lukket vel stjålet. I 2012 har GLS fått seks biler nåværende form vil nok overleve, skal dør. I Wien er for tiden GLS i kontakt ødelagt og to ble stjålet. GLS ansetter vi tro forskningen, men den må være med myndighetene for å få tilgang til ofte innvandrere fra Nord-Afrika eller smartere enn i dag. boligblokker. I byen er mange boligblok- Asia som sjåfører. De kjenner nabolaget ker sikret med digitale låser, der bare og forstår språket. Røde Kors og Posten i Østerrike kjenner Kilde: Birger Nicolai, avis Welt am Sonn- koden. I 2050 bor vi tettere, men også smalere tag fra 09. desember 2012 og mindre individuelt, spesielt når det Forskere peker på at mange bykjerner gjelder mobilitet, men mer involvert i Av Henrik SchreierDen eksplosive veksten i E-handelen har skapt et gigantisk marked år får en tysker i gjennomsnitt 18 pakkerfor sendinger via nettbutikker. En stadig økende andel bøker, sko, levert hjem. I Ungarn tre pakker, men det vokser raskt også der til tross for atvin og andre varer til milliardverdier bestilles via internett. det private forbruket har blitt redusertNetthandelen vokser raskt i hele EU får kunden bedre leveringskvalitet til de siste tre årene. Omsetningen til euro- peiske pakkeleverandører var i 2011 47,2fordi det har blitt så enkelt at alle kan lave priser. Nettbutikker fra Amazon milliarder Euro, ifølge AT Kearney.handel på denne måten, bare de har en til Zalando kjøper konsolidert pakket-PC med internettkopling. Med smart- ransport til hundretusener sendinger I det tyske pakkemarked tjener budtjen-telefoner er det ventet at netthandelen - og får store rabatter. Baksiden er en ester som GLS, DPD eller DHL betydeligvil få ytterligere vekst. Det er enkelt og delvis ødeleggende konkurranse, noe mindre enn i andre europeiske land.ofte raskere enn en tur til butikken. som gjenspeiles i arbeidsforholdene til Pakkeprisene er høyere i andre land enn europeiske pakkesjåfører. i Tyskland. General Logistics SystemsFranskmenn vil i 2013 kjøpe varer på (GLS), tidligere German Parcel, fårnettet for mer enn 40 milliarder Euro,og topper den europeiske rangeringen Bestillingseksplosjon i Italia gjennomsnittlig 12 Euro for Mange pakkeleverandør klarer ikke en pakkelevering til bedriftskunde,av webkunder. Deretter følger tyskerne lenger å håndtere den enorme veksten inklusive tilleggstjenester, blant annetmed 30 milliarder Euro i omsetning. av private bestillinger. Det blir også for adressering. I Frankrike er gjennom- Leverer hjem! vanskeligere å finne mange nok sjåfører snittsprisen pr. pakke 6,50 Euro. I Øster-Kjøpsglede som vil distribuere varer til alle døg- rike er prisen 4,0 Euro og på tilnærmetGleden av å kjøpe med et klikk skaper nets tider. Dette gir økte lønnskost- samme nivå som i Tyskland. Begge disseogså større forventninger til logistik- nader, som også kommer samtidig med landene har et mer standardisert pakke-ken, fagbevegelsen, forskere og andre stigende drivstoffpriser og behov for tilbud, noe som presser prisen ned.skeptikere. investeringer i mer effektive sortering--Kortest mulig leveringstid må til fordi sanlegg. Kontraktsklausuler koster også GLS leverer til naboland innen 24 timer.nettforhandlere ikke tar gebyr for korte ekstra. Hvis en pakke ikke leveres i tide 90 prosent av pakkene leveres ifølgeleveringsfrister, sier Frank Straube, har bedriftskunder krav på en rabatt. selskapet innen to dager til mottakerelogistikkprofessor ved det tekniske uni- i Europa. I tillegg prøver selskapene åversitetet i Berlin til Welt am Sonntag Pakke- og ekspressleverandører i Europa konkurrere med hverandre med nye og(9.12.2012). vil ha ca. 5,5 milliarder sendinger i 2011 bedre tjenester. og grensekryssende sendinger vokser Et finmasket nettverk sørger for at dine varer hentes og bringes til dine kunderInternettkunden er ikke klar over dobbelt så raskt som hjemmemarkedet. Kattesand på døren der de er. For mer info se www.dbschenker.com/nohvilken innsats som ligger bak å levere I Paris får dyreelskere sin kattesanden skoeske innen 24 timer fra et sen- Logistikkbedriftene jubler derfor over levert av pakkeselskapet med bud påtrallager til kundens adresse. Samtidig veksten i hjemleveringer. I løpet av ett døren. Prisen på frakt er lav, noe som Leverer også på jobb eller rett hjem!14 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 15 Schenker-LogistikkLedelse-185x130.indd 1 29.01.13 18.47
 • 9. MiljøBekymrede Fra venstre: Per A. Danielsen, Torstein Magelssen og Waldemar A. Christensen mener dieselmotoren har tatt kvantesprang for å redusere miljøutslippene. Nå er de i full gang med å ta i bruk enda renere motorer og drivstoff.optimisterEffekten av eksosutslipp er kanskje vår tids største utfordring. (flåtestyring) -Jeg vil hevde at dieselmotoren er føre til at vi må ta i bruk flere alterna- Magelssen. Vi har to modeller somSamtidig vet vi at naturressursene tømmes og vil ta slutt en dag. • Sjåføropplæring for å kjøre bilen nærmest ren når vi ser bort fra CO2- tive energikilder. Den tredje veien er kan gå inn i gode transportløsninger: drivstofføkonomisk utslippene, sier Danielsen. Men, vi å redusere forbruket. Også på dette Volvo FH DME og Volvo FE MetanVi ønsker ikke å overlevere en klode med akselerasjon i globale kan ikke stikke under en stol at det feltet har det vært en revolusjon. diesel. Metan er tilgjengelig somutslipp. Spar drivstoff og miljø. Hver dråpe teller! Lastebilen er på denne måten både en er mange gamle forurensende biler Mellom 1975-2010 ble drivstoffor- naturgass eller som biogass. Det del av problemet og en del av løsningen, på veien som burde vært skiftet ut bruket redusert med 40 prosent for finnes i store mengder og kan ut-Drivstoff utgjør en stor andel av kost- ikke skal miste kontrollen, sier han. mener Magelssen. Tungtransport står med lastebiler med renere og mer en vanlig lastebil. I perioden 2010- nyttes til konkurransedyktige priser.nadene i transport og skaper betydelige Samtidig er det ingen grunn til å være moderne motorer. Ytterligere en 2025 har vi som mål en ytterligere Volvo har 10 felttest-biler i Sverige for ca. 13 prosent av de globale CO2-utslipp vi ikke ønsker. Sløsing med flau over at vi alle er avhengige av faktor som gjør bildet uoversiktlig er reduksjon på 15 prosent. Det er også hvor man har fått erfaringer med utslippene, hvorav lastebilene må svaredrivstoff koster transportbedriftene lastebilen. Alle de varene du finner i at verden ikke har klart å bli enig om her vi kan få en dramatisk reduks- DME. Her reduseres CO2 med 95 for 6 prosent.store summer. Kan du kutte kostnader butikkene har sannsynligvis vært flere en felles standard. I USA er det US 10 jon i CO2-utslippene fordi hver liter prosent, foruten at det slippes uter kanskje det den raskeste veien til ganger i en lastebil før du kan gå til Regulations, i EU er det Euroklassene diesel produserer 2,66 kg CO2. Det 0 partikler.bedre fortjeneste. hyllene og plukke ut det du vil ha. Alt Renere dieselmotorer og Japan har igjen sine egne regler. I må vi ta med oss. Ytterligere et mo- vi bruker i hverdagen må nødvendigvis Produktsjef Per A. Danielsen, Volvo store deler av Afrika og Asia er det ment er jo at vi i perioden 1987-2012 Salgssjef Waldemar A. Christensen,Kommunikasjonsdirektør Torstein fraktes fra produsent via grossist/lager Trucks, kommer ham til unnsetning. ingen regler i det hele tatt. økte motorkraften fra 470 til 750 HK, Volvo Trucks, vil gjerne se flereMagelssen i Volvo Truck er klar over til butikk. -Gjennom klassifiseringen av motorer samtidig som vi reduserte drivstof- hybrid lastebiler i bytrafikken. - Deat enkelte vil mene at han tråkker etter Euro-klasse systemet har vi redu- -Jeg tenker også at vi må bli mer forbruket og har gjort bilene enda kan være løsningen i bydistribusjonskikkelig i salaten når han klager på -Vi må utnytte alle muligheter til å re- sert utslippene fra motorene ekstremt bevisste på hele kretsløpet til det vi renere. Ja, sannheten er at lastebilene fordi de har tilnærmet 0-utslipputslippene fra biltrafikken. Volvo lever dusere miljøutslippene, sier Magelssen. mye de siste 20 årene (g/kWh): tar i bruk, sier Magelssen. Jeg tenker våre i denne perioden er blitt 100 og minimal støy. Volvo FE Hybridjo av å selge biler. Vi kan blant annet: at i fremtiden vil det komme krav prosent renere. reduserer drivstofforbruket med 30 • Bruke modulvogntog for å redusere Euroklasse År Partikler NOX om klimanøytrale lastebilfabrikker. prosent, er støysvak og tilfredsstillerEnergibehovet vil øke antall kjøretøyer Euro 1 1993 0,36 8 Volvo har allerede en lastebilfabrikk Flere fremskritt 0-utslippskrav. - Vi kan gjerne gå iMagelssen mener energibehovet vil • Forbedre logistikken med tanke på Euro 2 1996 0,15 7 som produserer med 0-utslipp. Vind, -Vi har prøvd ut ulike piloter med dialog med transportører som ønskerdobles i løpet av 30 år som følge av mindre tomkjøring og mer bruk av Euro 3 2001 0,10 5 sol og bioenergi er energikildene forskjellige typer alternativ drivstoff. å tilby miljøbevisst varetransport,befolkningsvekst, økt levestandard og bane Euro 4 2006 0,02 3,6 på den fabrikken. Her kan vi gjøre I prinsippet kan motorene tilpasses sier Christensen.økende globalisering. –Vi er nødt til å • Optimere lastebilene med riktig ved- Euro 5 2009 0,013 2 noe forholdsvis raskt og det haster. det meste, men en kombinasjon avforberede oss på fremtiden om vi likehold, oppgraderinger, Dynafleet Euro 6 2013 0,01 0,46 Gapet mellom oljeproduksjonen og biogass og biodiesel er det som peker forbruket øker dag for dag. Det vil seg ut i de nærmeste årene, mener Av Einar Spurkeland16 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 17
 • 10. BLÅKLÄDER ER Miljø ARBEIDSKLÆRLEVERANDØR TIL SCHENKER! Lavutslippssoner for tungtrafikk Blåkläder er stolt arbeidsklærleverandør for Schenker og har ut- arbeidet en helt unik kolleksjon etter Schenker sine ønsker og krav. Kolleksjonen består av sertifiserte arbeidsuniformer til både Adgangskontroll forberedes sjåfør- og terminalarbeidere, samt at det finnes en rekke andre plagg som f.eks t-skjorter, fleece jakker, pikétrøyer, capser etc. Alle plagg som bestilles fra Blåkläder, merkes med Schenker sin logo. For transportører som ønsker egen firmalogo i tillegg, kontakt Blåkläders kundeservice for prisoverslag. Ved bestilling av Schenker arbeidsklær, gå til din innkjøpsportal i Proceedo, der ligger hele arbeidsklærsortimentet til Schenker. Med innføring av lastebiler med Euro 6 vil det også være aktuelt Har du noen spørsmål om klærne, henvend deg til kunde- å innføre lavutslippssoner i norske byer. Vegdirektoratet opp- service, så hjelper vi i Blåkläder deg med det du måtte lure på: fordrer norske byer til å innføre lavutslippssoner fra 2014. Tlf: 69 27 60 60 Faks: 69 27 60 90 Forslaget er grundig utredet og kan bli Nederland har etablert distribusjons- Mail: salg@blaklader.com tatt frem igjen i debatten om Nasjonal punkter for bedre logistikk, mens de Transportplan 2014-23. fleste andre land har benyttet avgifts- insentiver eller andre økonomiske Årsaken til at forslaget ble lagt midler- virkemidler. 64 prosent av sonene har tidig til side var at ny kunnskap viste at likevel visse tiltak for godstrafikk. Ved rensing av tunge kjøretøy ikke fungerer lavutslippssoner for tungtrafikk kan ved lav belastning, for eksempel ved man målrette innsatsen mot visse typer bykjøring. Samtidig var det i byene man kjøretøy. I Nederland gjelder at kjøretøy ønsket mindre utslipp fra tungtrafikken. over 7 tonn og NOX-utslipp over 5 gram/ Videre er det avdekket at renseteknolo- kWt (Euro 2) ikke har adgang til lavut- gien fungerer dårligere i kulde. Det betyr slippssonene. at nyere biler vil ha like høye utslipp som eldre biler. Eksempelvis vil en Euro I Tyskland er det etablert en felles til andre formål. Prising benyttes på 5 ved bykjøring ha like store utslipp som standard for klassifisering av kjøretøyer. ulike måter. Det kan være en pris Euro 4 ved kulde. Både diesel- og bensinbiler blir plas- for å krysse en gate/vei, flere punkter, sert i fire forskjellige klasser. Bileier er kjøring innen en sone og avstands- og I Norge er luftforurensning fra transport ansvarlig for å ha riktig oblat. 55 prosent tidsbaserte ordninger. knyttet til svevestøv (PM) og nitrogen- av lavutslippssonene krever avgift for å dioksid (NO2). Renere vedovner, renere slippe inn i sonene. To av tre gir adgang Utslipp bilpark og lavere piggdekkandel regnes til sonen for en dag. 82 prosent er åpen I slike prosjekter er det euroklassifiser- som de viktigste virkemidlene. hele døgnet. ingen som avgjør kjøretøyers tilgang til lavutslippssonen. I Napoli er lavut- I 2008 la Vegdirektoratet frem forslag Bruk av avgifter har den ulempe at slippssonen kun åpen for Euro 2 og Euro til sentral forskrift for lavutslippssoner. kjøretøyer skiftes ut og vrakes før de er 3 på mandager, onsdager og fredager Forslaget møtte motstand og er ikke avskrevet. I et livsløpsperspektiv er det mellom 07:30-18:30. gjennomført. neppe god miljøpolitikk. Kombitiltak 400 byer i Europa London innførte lavutslippssone for Adgangskontrollen kan også bestå av en kombinasjon av prising og Over 400 europeiske byer har planlagt kjøretøyer over 3,5 tonn i 2008. Euro- eller iverksatt adgangskontroll i by- klasse 1-2 betaler 100-200 pund pr. virkemidler knyttet til utslipp. I slike kjernen. EU-prosjektet TREN-2010 gir dag for å få adgang til sonen. Fra 2012 tilfeller graderes betalingen etter en oversikt over restriksjoner i euro- må også Euro 3 biler betale avgift. For kjøretøyenes utslippsnivå. peiske byer. EU har også en egen nett- å unngå avgift kan man blant annet side med informasjon om lavutslipps- installere partikkelfilter, bygge om Beregninger viser følgende reduksjon soner – www.lowemissionzones.eu med motor, bytte motor, bytte kjøretøy eller i utslippene ved innføring av adgangs- oppdaterte krav pr. 2012. organisere trafikken slik at de eldste kontroll: bilene ikke kjører inn i sonen. CO2.reduksjon: 17 prosent Etablering av lavutslippssoner forutsetter CO-reduksjon: 12 prosent et nasjonalt regelverk, men de må være I Sverige har seks byer innført lavut- NOX-reduksjon: 9,5 prosent standardiserte med hensyn til kjøretøyer, slippssoner: Gøteborg, Helsingborg, PM-reduksjon: 12 prosent utslippsstandarder, regulering av sonen, Lund, Malmø, Mølndal og Stockholm. bruk av oblater eller andre kjennetegn, Kjøretøyer under Euro 2 er tillatt i seks Avgiftsinsentiver gir reduksjon i trafik- fritak, kontroll og sank-sjoner. år fra førstegangs registrering, Euro 3 i kvolumet og fører da til lavere utslipp. 8 år fra førstegangsregistrering. Euro 4 Samtidig er det betydelige kostnader ved EU Direktiv 1999/30/EC gir europeisk kan kjøres til 2016 og Euro 5/EEV frem innføring av slike tiltak. Trafikk- hjemmel for etablering av lavutslipps- til 2020. regulering, kontroll, administrative soner. Direktivet gir grunnlag for eta- endringer, pengeinnkreving, etc. er ikke blering av grenseverdier for konsentra- Prising gratis. sjon av svoveldioksid, nitrogendioksid, Ved å kreve inn en avgift, f.eks. bom- nitrogenoksid, partikler og bly i luften. ringer, rushtidsavgifter, etc., for å Kilde: Lavutslippssoner og adgangskon- 91 prosent av de byer som har tatt i besøke byområder reduseres trafikken troll, Bjerkan, Kristin Y. (Sintef 2011) bruk lavutslippssoner oppgir at miljø og og dermed miljøbelastningen. Samtidig klima er hovedgrunnen til etablering av skaper prising inntekter man kan bruke Av Einar Spurkeland sonene.18 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 19 BLÅKLÄDER AS - TLF: 69 27 60 60
 • 11. Tar ansvar for miljøet Bærekraftsprinsippet for transport er en integrert del av DB konsernets strategi fastsatt i DB Group. Målet er å bli verdensEU-strategi for ledende mobilitet- og logistikkselskap. Kundene skal tilbys innovative og individu- alisert mobilitet og logistikkløsninger. De ulike transportformene skal knyttes sam- men på en økonomisk og økologisk måte. alternativt driv stoff DB produkter skal sette stand- DB Schenker tilbyr allerede Eco arden for effektiv bruk av Solutions for hvert transportmo- tilgjengelige ressurser. Selskapets dus, slik at kundene kan unngå suksess betyr mer enn bare økono- CO2-utslipp i verdikjeden. Vi tilbyr miske resultater. Det er derfor en CO2-fri produkt for jernbane- vi tar sikte på å finne en balanse transport og kan kutte CO2- mellom økonomiske, sosiale og utslippene med opptil 20 prosent miljømessige faktorer. i flyfrakt og opp til 50 prosent i sjøfrakt. Miljøvennlige løsninger er Samfunnet står overfor stadig også tilgjengelig for landtransportEU-kommisjonen har lagt frem en ambisiøs pakke med medlemsstatene som allerede har et peiske flåten. Næringen har som mål å større press for å beskytte miljøet. og kontrakt logistikk. DB Schen-tiltak for å sikre at hele Europa bygger ut fyllestasjoner for hydrogennettverk. tidoble dette innen 2020. Kommisjon- Transportsektoren kan gjøre et ker kan gjøre CO2-avtrykk av sine ens forslag vil sikre at det innen 2020 betydelig bidrag i dette arbeidet. kunders forsyningskjeder og anbe-alternativ drivstoff. Biodrivstoff er offentlig tilgjengelige stasjoner med felles standarder, og maksimal avstand DB Schenker har som mål å lede an falinger for miljøoptimalisering.Bruk av alternativ drivstoff er hemmet utvikling av flytende naturgass (LNG) Biodrivstoff utgjør nesten 5 prosent av i arbeidet for et bedre miljø og skal mellom stasjonene er 150 km. bli en ledende leverandør av grønn DB Schenker har et klart konkur-av tre faktorer: transporttjenester. markedet og blandes inn i drivstoffet• Kjøretøy blir dyrere uten spesiell infrastruktur. Dog kreves logistikk og vise at CO2-utslippene ransefortrinn i forhold til andre• Lav tillit hos forbrukerne Elektrisitet noe motortilpasning. En av de store LPG kan reduseres selv om transport- transport- og logistikkselskaper. utfordringene vil være å sikre deres Det er ingen nye planer for LPG volumene vokser. Godstransport med jernbane spill-• Mangel på fyllestasjoner med alterna- Det er store forskjeller i elektriske bærekraft. (flytende gass) siden det allerede er er en sentral rolle i DB Schenker og tiv drivstoff ladestasjoner i EU. Tyskland, Frank- en infrastruktur. Medlemsstatene vil DB Schenker har satt som mål å vil fortsette å gjøre det også i frem- rike, Nederland, Spania og Storbritan- kunne implementere disse endringene kutte spesifikke CO2-utslipp med tiden. Det er det sikreste og mestDette er en ond sirkel. Det blir ikke nia er ledende på feltet. Kommisjonen Naturgass (LNG) uten at det nødvendigvis vil innebære 20 prosent mellom 2006-2020. miljøvennlige transportmiddel.bygget fyllestasjoner da det ikke er LNG benyttes til transport med skip, foreslår et minimum antall ladestas- offentlige utgifter. Dette gjøres ved å en- For å nå dette målet har det blitt Vi har smarte måter å kombinerenok biler. Bilene selges ikke til konkur- ferjer, etc. LNG infrastruktur for joner for hver medlemsstat ved hjelp av dre de lokale reglene, slik at de private lansert en rekke tiltak, og vi fort- jernbane med andre løsninger for åransedyktige priser fordi etterspørsel- bunkers til skip er fortsatt på et tidlig en standardkontakt. Målet er å skape får insentiver til å investere. EU har setter å utvide tilbudet av grønne redusere klimautslippene. Videreen er for lav. Forbrukerne vil ikke kjøpe stadium. Bare Sverige har bunkrings- produkter. Tiltak inkluderer også øker vi gjenvinningsgraden og har en kritisk masse av ladestasjoner, så vil allerede TEN-T midler og strukturfond.biler fordi de er for kostbare, og det er fasiliteter for havgående fartøyer, bedre kapasitetsutnyttelse av våre tatt i bruk resirkuleringsprogram- selskaper masseprodusere biler til eningen fyllestasjoner. mens flere andre medlemsstater har transportmidler, modernisering av mer og en gjenbruksemballasje. rimelig pris. Av Einar Spurkeland planer på dette området. Kommisjonen vårt utstyr og anlegg med lavere ut-EU Kommisjonen foreslår derfor en foreslår at det i 2020 og 2025 bygges slipp samt miljøbevisst opplæring Det er viktig at det er en felles EU-pakke som inneholder bindende mål LNG-terminaler i alle 139 maritime og av sjåfører. standard for plugger for at dettefor medlemsstatene. De må etablere innland havner i det transeuropeiske drivstoffet skal formidles. For å setteet minimumsnivå av infrastruktur for transportnettverket. Det er ingen store en stopper for usikkerheten knyttet tilrene brensler som elektrisitet, hydro- gassterminaler, men på enten faste el- markedet har Kommisjonen kunngjortgen og naturgass samt innføre EU- ler mobile stasjoner. Dermed er alle de at den såkalte Type 2-kontakten måstandarder for nødvendig utstyr. store havnene i EU dekket. være felles standard for Europa.Innen 2020 vil Kina og USA samlet ha LNG - Liquefied naturgass - brukes ogsåmer enn 6 millioner elbiler på veien. Hydrogen for lastebiler, men det er bare 38 stas-Dette er en enorm mulighet for Europa Det er allerede et betydelig antall joner i EU. Kommisjonen foreslår at itil å etablere en sterk posisjon i et raskt hydrogenstasjoner i Tyskland, Italia 2020 bør det bygges fyllestasjoner hvervoksende globalt marked. og Danmark selv om noen av dem ikke 400 km langs veiene i det transeuropei- er offentlig tilgjengelig. Det er behov ske transportnettverket.Ren energi for transport-pakken består for felles standarder for visse kompo-av en melding om en europeisk strategi nenter og drivstofflinjer. Det foreslås atfor alternative drivstoff, et direktiv som eksisterende stasjoner knyttet sam- Komprimert naturgassfokuserer på infrastruktur og stand- men for å danne ett nettverk med felles (CNG)arder samt tilhørende dokument som standarder som sikrer hydrogenbilen CNG brukes av 1 millioner biler, noebeskriver en handlingsplan for mobilitet. Dette gjelder de 14 som tilsvarer 0,5 prosent av den euro-20 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 21
 • 12. • Utbygging av Alnabruterminalen Bare 20 prosent av handlingsprogram- 2023-25 med en gjennomføringstid på med en prosjektorganisering og mets tiltak er iverksatt. Det hjelper ca. 10 år. avklart finansiering for å øke tem- derfor lite at Regjeringens planrammer poet i planlegging og utbygging. er overoppfylt når det gjelder jernbane. Det er gjennomført en vurdering av ny • Introduksjon om et ansvarsregime Dessverre gjelder ikke dette når det logistikkterminal i Midt-Norge som som fremmer punktlighet og for- gjelder tiltak på linjestrekningene for konkluderer med at den bør lokaliseres utsigbarhet. godstogtrafikken. Snarere kan det på ett av to alternativer sør for Trond- • Samhandlingsformer mellom hevdes at det med få unntak ikke er heim. De største kundene av godstrans- Jernbaneverket og togselskapene gjennomført tiltak for godstrafikk på port må innen ett til to år finne nye som fremmer kundeorientering, bane i fireårsperioden. tomtealternativer for sine terminaler fjerner konfliktpunkter og klarleg- i Trøndelag. Derfor bør særlig jern- ger ansvaret for alle typer kvalitets- avvik. Terminaletterslep baneterminalen i Trondheimsområdet inn i nasjonal Transportplan 2014- Alnabruterminalen er i dag dimen- • En kompensasjonsordning som sjonert for ca. 600 000 TEU pr. år og 2023. Godskundene vil neppe lokalise- delvis dekker togselskapers og håndterte dette volumet i 2008. I 2009 re seg nord for Trondheim. kunders kvalitetskostnader. sank volumet på grunn av ustabilt • Endrede organisasjonsformer: jernbanenett og manglende tillit til I Bergen er det flere aktuelle lokaliser- Overføring av godsterminalenes drift punktlighet og regularitet på banen- ingsalternativer. LogistikknæringenGodset flytter fra bane til vei til staten og bruk av markeds- og ettet. Denne negative utviklingen har peker på Flesland-alternativet med en konkurransevirkemidler som frem- fortsatt fram til 2012. Samlastbedrift- samlokalisering av havn, bane, vei og mer produktivitet og effektivitet. ene har derfor vært nødt til å flytte ca. fly. Dette er sannsynligvis det eneste 1 mill. tonn, tilsvarende 100 000 con- alternativet i Norge hvor en kan oppnå Alnabruterminalen må få en avklaring tainere, fra jernbane til veitransport. en fysisk samlokalisering av alle trans- av kostnadsrammen med en gjennom- portslag på ett sted.De største kundene av godstransport med tog har de siste årene Om togselskapene kan tilby bedre punkt- føringsgaranti og leveringsdato. For- lighet, kan dere tilføre mer gods? Dette gir økt trafikkarbeid for tungeflyttet 1 million tonn gods fra bane til vei, viser en rapport slagene bygger på etatenes forslag til lastebiler på 40 mill. km, og en økn- NTP 2014-2023 spår at veksten i -DB Schenker kan tilføre jernbanenutarbeidet av NHO Logistikk og Transport, CargoNet, Spekter og 30 prosent mer gods enn i dag gitt at Nasjonal Transportplan (+45 prosent ing i CO2-utslipp på ca. 40 000 tonn godstransport vil være på ca. 2 prosentNorsk Industri. ramme). i forhold til om godset hadde vært pr. år. Nye Alnabruterminalen vil bli tilbudet er konkurransedyktig med bil. dimensjonert for en tredobling av På eksport og import er potensialet transportert på jernbane som tidligere.Rapporten inneholder flere forslag til Togkundene ønsker likevel at tog Dersom tiltakene ikke gjennomføres I Jernbaneverkets hovedplan slås det veksten for jernbanen innen 2050. langt større. vil jernbaneselskapene tape markeds- Dette betyr en vekst på 4 prosent pr årløsninger som er fremmet overfor myn- skal være førsteprioritet der det gis et fast at terminalens tekniske anleggdighetene og det politiske miljø. Blant tilbud som er konkurransedyktig med andeler og vil ikke få del i den kom- allerede har nådd sin levetid. Om syv i snitt, og er basis for Jernbaneverkets Hva er ditt fremtidsbilde av gods på mende veksten i transportarbeidet. godsstrategi.annet foreslås at Alnabruutbyggingen bil. Flere av de største togkundene ble jernbane for din bedrift om fem år? år, dvs. i 2019 anslår Jernbaneverketbør få en egen prosjektorganisasjon. spurt hva de tenker om fremtiden for Dermed vil det være vanskelig å bidra at den ikke lenger vil fungere, og at -Jernbanenettet bør integreres med det til de politiske mål om at jernbane skal De største kundene av godstransportRapporten etterlyser forpliktende gods på bane. skandinaviske og europeiske nettet. det ikke finnes kompetanse til kritiskplaner med dato for ferdigstillelse av ta en større andel av transporten som i vedlikehold av nåværende anlegg. på jernbane er de store transport- og Reisetiden for gods må konkurrere med dag går på vei. logistikkselskapene i Norge: Postenviktige prosjekter. Det har vært gjortmye bra for å styrke gods på bane, men Positiv til bilfremføring. DB Schenker er gjen- I forslaget til Nasjonal Transportplan Norge, Bring, Schenker og Tollpost nom Deutsche Bahn Europas størsteetterslepet i modernisering og ved- bane togselskap, og har alle forutsetninger Nasjonal Transportplan for 2010-2019 for 2014-2023 slås det fast at selv med Globe.likehold har ført til store utfordringer Adm. direktør Michael har fastlagt rammene for jernbanein- en utvidet ramme på +45 prosent for å lykkes på bane i Norge. Gøteborg vesteringer, drift og vedlikehold. Ut Kilde: Hurtig, punktlig og miljøvenn-for næringslivets transporter på Holmstrøm, DB Schen- er nasjonal havn for Norge og vi bør ha av nåværende investeringsnivå tiljernbanen. Volumutviklingen var også ker, er positiv til økt fra planen har Jernbaneverket utarbei- jernbane, vil det ikke være plass til lig, NHO LT, CargoNet AS, Spekter og dobbeltspor til Alnabru, sa Holmstrøm. det handlingsplaner for 4 år innenfor Norsk Industri (2013)meget god over flere år. Antall TEU banefremføring i et av utbyggingsprosjekter som Follobanen,økte fra 270.000 i 2011 til 587.000 intervjuene i rapporten. NTP-perioden. Handlingsprogrammet intercityprosjekter til Lillehammer,TE i 2008. Deretter har antall TEU Vekst og tilbakegang for perioden 2010-2013 inneholdt en Grenland og Halden og Alnabruter- Av Einar Spurkelandfalt til 534.000 i 2012. Kvaliteten på I hvilken grad benytter dere godstog i Fra slutten av 1970-årene til midten rekke forbedringer på linjenettet for minalen i samme planperiode. Langtinfrastrukturen har blitt redusert, noe dag? av 2000-tallet var det en jevn økning å styrke punktlighet og robusthet for mindre er det plass til en ny Ringeriks-som har ført til økt skepsis til å bruke -Vi har 72 prosent banefremføring i godstransport med jernbane, men godstrafikken. Det er store forsinkelser bane. Om Alnabru blir prioritert, viltog i godsfremføring av tidskritiske mellom Alnabru og Bergen/Stavanger/ siden 2008 er godsvolumene redusert og en rekke tiltak er ikke iverksatt. neppe første byggetrinn stå ferdig før ivarer. Punktligheten har sunket og Trondheim. Til Nord- Norge og med på grunn av dårligere punktlighet ogdermed bekreftet at toget ikke er å stole NRE-toget til Narvik har vi 90 prosent manglende forutsigbarhet for leverings- andel. kvaliteten er årsaken til volumsvikten.på. Resultatet er synkende volumersiden 2008. Hvor trykker skoen mest for tiden i Drift, vedlikehold og fornyelse av Tilbakeblikk Årsakene til redusert punktlighet sky- forhold til mer togtransport? infrastruktur samt terminaler er ikke 1970-tallet: 2000-tallet: det høykonjunktur i Norge. Detldes mange forhold, men på infrastruk- - Manglende fremføringstid i forhold fulgt opp med moderniserende tiltak. • Vekst i godstransport på bane. • Jernbaneproduktet videreutviklet var knapphet både på tog, vogn-turen nevnes feil på spor, sikringsan- til bil. Oslo-Gøteborg tar 8 timer mot Jernbaneverket har ikke fulgt opp egne • Samlokalisering av samlastselskaper gjennom rendyrking av kombi- materiell og bilmateriell.legg, elkraft, fjernstyring, telenettet, bil 5 timer. Oslo-Trondheim tar 9-10 handlingsplaner. I tillegg kommer og jernbaneterminaler. transporten.materiell, planlagt vedlikehold, etc. Tog- timer mot bil 6-7 timer. Kvaliteten uklarheter om ansvar for avvik som • Bygging av Alnabru godsterminal. • Utvikling av container- og trailer- 2008:selskapene skaper også feil fordi materi- er for dårlig, og ved avvik tilbys ikke oppstår og som fører til forsinkelser. transport intermodalt bil og bane på • Cargolink AS etableres.ell settes for sent opp på sporene, per- alternativ transport. Jernbaneverket og 1980-tallet: alle banestrekninger.sonellmangel, stasjonsforhold og svikt togselskap må ansvarliggjøres i større Foreslår flere tiltak • Stykkgodstransporten ble lagt om • Økende markedsandeler på gods- 2009:i planer. Utenforliggende forhold kan grad. Det må gis kompensasjon ved I rapporten foreslås flere tiltak for å til containertransport og tilpasset transport med bane i Norge. • Synkende godsvolumer påvære forsinkelser fra utlandet, uhell, forsinkelser. Dagens løsninger er kost- snu utviklingen: bil-bane. • Samarbeid utviklet mellom Cargo- jernbanen.påkjørsel og andre uønskede hendelser. nadsdrivende uten fokus på rasjonelle • Økte midler til drift, vedlikehold og Net, som tilbyder av kombi-For kundene blir det utilfredsstillende løsninger. Jernbaneverket bør overta beredskap på linjenettet. 1990-tallet: løsninger, og de store samlast- og 2011:og ikke særlig fruktbart å diskutere hvor alle terminaler og spor og deretter • Raskere utbygging av krysningsspor • Nye produkter og forbindelser ble spedisjonsbedriftene. • DB Schenker North Rail Expressfeilen ligger. Det er et tankekors at bare konkurranseutsette driften. Jernbanev- og andre tiltak på linjen. introdusert. • Transportvolumet uttrykt i TEU (NRE) Oslo-Narvik (via Sverige)20 prosent av planlagte tiltak i NTP erket bør utarbeide ruteplaner sammen • Bedre prioritering av godstog på • Ny direkte forbindelse Oslo-Narvik økte gjennom hele 2000-tallet til etableres i regi av Schenker AS.2010-13 i regi av Jernbaneverket er gjen- med togselskapene. Østlandet for å øke fremførings- gjennom Sverige. og med 2008. I 2006 og 2007 varnomført til rett tid. hastigheten.22 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 23
 • 13. IndustridekkerBelegningsstein i betong er et utmerket toppdekkeved industrianlegg. De tekniske egenskapene ved etsolid utført belegningssteinsdekke, gjør det velegnet tiltungt belastede områder.Konseptet er velutprøvd ved verksteder, lager oglogistikkterminaler, containerhavner og andre typer industrier,og det ligger over 3.000 000 m2 med industridekker i Norge i dag.Et profesjonelt utført industridekke i belegningsstein tålervridningskrefter svært godt og har gode lastfordelendeegenskaper. Flere tog for CargoNetDet tåler høye temperaturer og spill av kjemikalier og drivstoff. CargoNet og H. Strøm/RTD (Rail sende godset med CargoNet sine daglige England. CargoNet tilpasser sine ruter,Man har enkel tilkomst ved behov for reparasjoner i grunn, Terminal Drammen) har inngått avtale tog fra Drammen til Bergen og Stavanger. og endrer sin ukentlige kjøredag mellom om ukentlige transporter fra Drammen Oslo og Gøteborg fra mandag til torsdag.og eventuelle reparasjoner fremstår som skjøtløse. til Stavanger og Bergen. Dette betyr at Volumene tilsvarer ca. 35- 40 trailere per Samarbeidet med Mac-Andrews gir nye mange transporter som før har gått på uke til Bergen og Stavanger. Cargo- muligheter til økt samarbeid mellomI tillegg har dekket lang levetid med et beskjedent vei vil gå i CargoNet sine tog. Godset Net har inngått en avtale med rederiet bane og sjø. Første transporten var 7. kommer til Drammen med tog fra Sverige Mac-Andrews om frakt av 2000 contai- februar. Mac-Andrews sin båt fra Spaniabehov for vedlikehold. og kontinentet. I Drammen losses vog- nere årlig Oslo-Gøteborg. CargoNet vil og Portugal via England kommer til nene over til lager/container. H. Strøm være en forlengelse av Mac-Andrews sin Gøteborg på onsdager. vil laste fra lager/containere for så å båtrute fra Spania og Portugal, viaProfesjonelle produksjons- og logistikkløsninger, samtspesialiserte maskiner for utførelse, gir et kostnadsnivå somkonkurrerer godt med andre typer faste industridekker. Til Madrid med is fra Nigardsbreen i Jostedalen En gjeng med glade kolleger i Etter litt frem og tilbake dukket ideen Isen ga i henhold til forventingene storDimensjonering: opp med å ta med is fra Nigardsbreen oppmerksomhet. Isen ble et samling-Dimensjonering bør utføres etter krav i Veinormal 018. turistbransjen på Vestlandet i Jostedalen til messen. Ildsjelene kon- spunkt og alle skulle knipse bilder av gjorde noe helt nytt og unikt til taktet Innovasjon Norge og den norske isen fra Nigardsbreen før den smeltet reiselivsmessen i Fitur i Spania. ambassaden i Madrid for å få mest mulig sakte men sikkert. Ny isklump sto klar Dette er en kombinert fag- og oppmerksomhet rundt påfunnet. Også hver formiddag når messen åpnet.Referanser: publikumsmesse, og er den den spanske prinsen ble invitert tilGanddal Godsterminal, 100 000 m2 største av sitt slag i Sør-Europa. åpningsdagen. Flygeblad og konkur-Risavika Havn, 100 000 m2 Madrid er arrangør av en av de viktigste ranse reiselivsmessene. Et utstillingsvindu Til messen hadde vi laget 2000 flygebladOn Time Logistics, Langhus, 10 000 m2 med konkurranse om å vinne en tur til for hele verden. -I forbindelse med etTransportsentralen Nord Rogaland, 25 000 m2 prosjekt knyttet til Innovasjon Norge i Norge inkludert fly, leiebil, overnattingHelgeland logistikksenter ca. 35 000 m2 samarbeid med Visit Sognefjord AS, har og aktiviteter. 1850 personer deltok i vi vært ansvarlig for frakt av ca. 1 m3 konkurransen. Det var en artig opplev-Itella Logistics, 13 000 m2 med is fra Nigardsbreen (Leikanger). else, og ga oss inspirasjon til å finne påSjursøya Containerterminal, 40 000 m2 Termoavdelingen fraktet det først ned til nye ting til senere messer.BNS Container, Enebakk, 18 000 m2 Oslo, hvor det ble lastet på en termotrail- er til Madrid. Isen skulle plasseres i en Spania er kanskje rart når en hører omOslo Veitransport, 7 000 m2 glasscontainer for å markedsføre Norge dagens krise i dette landet. Vi valgte åXL lager Gardermoen. 2 500 m2 under Fitur messen i Madrid. gjennomføre dette likevel, da det er vik- tig å være i markedet til alle tider. Det er fortsatt mange reiselystne som harKontakt oss gjerne for et prisbilde! 1000 år gammel god økonomi. Denne messen har også Isen som vi har fraktet er 1000 år gam- veldig mange besøk fra sør-amerikanske mel, mens den eldste isen i Nigardsbreen turoperatører.Lintho Steinmiljø AS er ca. 5000 år gammel. Isen ble skaffet av Peder Kjærvik i Jostedalen i begyn- En stor takk til alle som bidro til å fåPostboks 35 nelsen av oktober og ble fraktet til fryse- gjennomført dette prosjektet.1851 Mysen rom på Leikanger for å vente til januar. Arne Østereng m.fl. i Innovasjon Norge Av Jan Erik Lie (Leikanger Fjordhotell), koplet oss til transportøren Schenker, Olav Hylland (Gudvangen Fjordhotell), StigTelefon 905 11 080 som kunne ordne frakten. Det ble en Johnny Buvik (Sognefjorden AS) og ArneEpost : post@lintho-steinmiljo.no kald transport fra Leikanger til Madrid, Glenn Flåten (Vesterland Feriepark) og isen var like hel og kald ved ankomst.Web : www.lintho-steinmiljo.no24 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 25
 • 14. Lettere Trenger du kurs? tyske godsbiler… Vi avholder: Mer inform asjon • Truckførerkurs gå inn på www.truc • Teleskop- og stortruckførerkurs kforer skolen.no • Kranførerkurs • Maskinførerkurs Moderne kurslokaler på Tyskland skiller seg fra de skandinaviske land Skytta Næringspark ved at det stort sett er lavere tillatt mål og vekt på bilene. Infrastrukturen er også annerledes, foruten at Tyskland har en helt annen befolkningstetthet enn hos oss. Transportkostnadene er derfor lavere enn i Skandinavia, også fordi bruken av utenlandske sjåfører er langt vanligere enn i Norge. Østeuropeiske sjåfører er mange og de er rime- ligere for transportselskapene, som i hovedsak er regionale. De landsomfattende nettverkene som DB Schenker, DHL, UPS og Dachser har store nettverk med store transport- Skreddersydde løsninger for høye krav! selskaper. H a ko i n n f ø r e r 5 å r s g a r a n t i p å f e i e - o g g u l v va s ke m a s k i n e r. Transportalternativene til Tyskland er: • Linehaul: Store godsmengder som kan distribueres via Sertifisert opplæringsvirksomhet de store nettverkene. Dermed blir den nasjonale frakten Hako markedsføres og selges av Hako Ground & Garden AS, Verkseier Furulundsvei 13, Tlf: 901 65 252 rimelig som følge av at den integreres i slike nettverk. 0668 Oslo, Pb. 73, Alnabru, 0614 Oslo. Tel 22907760. www.hako.no www.truckforerskolen.no • Pakketransport: Tyskland har et velutbygd nett for pakke- distribusjon med god frekvens og høy tetthet. Ofte vil det lønne seg med Linehaul i kombinasjon med et lokalt nettverk. Antall pakker bør være minimum 8-10 enheter GODT DEKKET MED WIIKHALL Transportplan pr. sending. Omregningsfaktoren for grenseoverskridende transport i Barents- 333 kilo pr kubikkmeter eller 1850 kilo pr. lastemeter. Ved en Linehaulløsning er omregningsfaktoren henholdsvis 200/1200. WiikHall er en rimelig, fleksibel og trygg løsning for midlertidig oppbevaring området Av Einar Spurkeland av materialer og maskinelt utstyr. Hallen kan om ønskelig utrustes med utstyr tilpasset spesielle oppgaver og endringer i behov. I forhold til et permanent bygg er bruksområdene flere og totaløkonomien bedre. Vision leveres i størrelse fra 15 meter bredde. Lengden er ubegrenset. Russland, Finland, Sverige og Norge skal utvikle transport- systemet i Barentsområdet. - Felles utfordringer skal bli til Bulklager for gjødsel i Sirevåg. felles mål, sier Torbjørn Naimak, leder av den internasjonale ekspertgruppa i Joint Barents Transport Plan. De fire landene Ring 64 83 55 00 skal jobbe med transportutfordringer og grenseoverskridende for nærmere transportruter – både når det gjelder vei, jernbane, sjø- og informasjon. lufttransport. Ekspertgruppen skal lage forslag til en felles transportplan for langsiktig utvikling av infrastrukturen i Barentsregionen. Næringsutviklingen og veksten i nordområdene gjør at trans- portløsninger over landegrensene er viktig og nødvendig. Gode transportruter er en forutsetning for verdiskapning og bosetting. Transportplanen, som skal bygge på de nasjonale prioriteringene, skal sees i lys av utviklingen i nordområdene. Gruppen skal fokusere spesielt på grensekryssende korridorer og hvordan disse går fra ressursområdene til markedene. Transportplanen skal forankres politisk i en ministererk- læring for samferdselsministrene fra de fire landene. Mer informasjon: www.vegvesen.no www.obwiik.no26 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 27
 • 15. Klokkertro på SjøveienDirektør Jarle Aakredalen og kunder. Det kan bety store forskjeller av morgendagens transportløsninger kontinentene. Sjøveien vil få en ny æra. Transittiden havn-havn er som regel kvalitetskontroll av varer, lagring,salgssjef Morten Würgler i i ansvar avhengig av hva man signerer mellom Norge og Europa. I global Vi merker at det ofte er enklere å lage 2-3 dager. De ulike rederier har for- lagerstyring, ompakking, palletering, på. Her kan vi hjelpe kunden til å velge sjøtransport har containerrevolusjonen en logistikkløsning fra større havner i skjellig anløp i Europa og ikke minst prismerking, ferdigmerking, tollager,sjøavdelingen til Schenker AS den avtalen som gir best sikkerhet og endret forutsetningene for globale Europa direkte til havner i Norge frem- i Norge, men at vi som speditør setter rådgivning og logistikkvirksomhet,har bygget et nettverk både i passer best for hans/hennes trans- fraktløsninger. for å bruke landeveien med bil. Vi har sammen utvalget av rederier etter vår sier Würgler. Videre kan kundene gjen-Norge og hos DB Schenker in- porter. faktisk stort fokus på Short Sea Ship- kundes behov, sier Würgler. Vi har også nom vårt informasjonssystem følgeternasjonalt for å kunne møte Jarle Aakredalen fremholder at det er Hard konkurranse ping om dagen, som egentlig er trafikk mellom europeiske havner. Dette har dedikert service til Nord-Norge fra Oslo med DB Schenker North Rail Express transportene via web-løsninger, spore status, få tilgang til dokumenter ogden kommende veksten i trafik- Noe av årsaken til at sjøveien hittil har meget risikofylt å drive internasjonal gitt oss gode, forutsigbare og rimelige 5 dager pr. uke. I Short Sea markedet er kjøre ut statistikk, avslutter Würgler.kvolumene til vanns. handel dersom man ikke har grun- tapt i konkurransen med bil mellom logistikk-løsninger. Vi har eksempelvis det alltid snakk om dør-dør løsninger Norge og Europa er at mange interesserSchenkerkonsernet er et bindeledd dige kunnskaper om alle prosedyrer i forbindelse med transport. Her kan skal samarbeide. Rederier, havner, va- båt to ganger i uken mellom bl.a. Tysk- land, Nederland og Norge. Dersom man for kunder med alle mulige volumer og godsstørrelser, enten det gjelder import Havnene er flaskehalsmellom kundene, store havner og mot- reeiere, speditører, transportører, kom- Havnene er ofte en begrensende faktor, en global speditør bety forskjellen på muner og statlige institusjoner skal alle får kundene til å melde inn godset tidlig eller eksport. Sjøveien er også et godt sier Aakredalen. De må være storetakerne. IT-systemene gjør det mulig å gevinst og milliontap! og vi kan planlegge transittiden, er miljøalternativ fordi store volumer fårlage løsninger med individuelle krav. -I være med. Det mangler også et sømløst nok til å ha arealer for terminaler, tilbud dør-dør mellom Europa og Norge sjøveien absolutt noe å vurdere oftere. plass i båtene, sier Würgler. crossdocking, tilleggstjenester, etc.Schenker er vi skodd for denne kampenog er klar til å utfordre andre speditør- Sjøveien dominerer basert på vilkårlige postnumre i Norge. Når godset ankommer havnen er samt kunne tilby daglige anløp meder, sier Aakredalen. Vår posisjon i -Av den globale handel skjer 90-95 Dette omfatter også fravær av oversik- sjøveien ofte mer fleksibel enn ren bil- fremføring. Containeren kan tømmes Servicenivå viktig god regularitet og pålitelighet. Det erNorge er sterk og vi skal løfte oss videre prosent via sjøtransport og da primært tlige transportplaner på nettet. -Servicenivået for sjøveien er ukjent stordriftsfordeler ved å ha store havner containere, sier Aakredalen. Godset litt etter mottakernes ønsker, mens for mange, men det er mulig å finne i stedet for mange små havner.i 2013. –Noen sier vi innbyr til aggres- med bil må den ofte tømmes omgående.siv vekst. Det mener vi er feil. Vi skal velger alltid minste motstands vei. I et globalt perspektiv fortsetter frem for den kreative speditør, sier Sjøveien er en genial løsning uten høye containerrevolusjonen. I dag ankom- Sjøveien for Europa-trafikk vil bli mer Aakredalen. Det er mulig å få dør-dør Av Einar Spurkelandvokse med fart, men vi må samtidig attraktiv fordi vi trolig unngår de storetjene penger på det vi holder på med – avgifter, kø og kaos. I 2011 var det mer for eksempel 2/3 av de varer booking av trailerlaster på samme måte globale fraktmarkedet i sjøtransport som forbrukes i USA med containere prishoppene, samt at dette er et satsn- som for lastebil, via telefon, web ellerog det skal vi gjøre fra dag 1. ingsområde for myndighetene. Gjen- på 608 millioner TEU. Av dette gikk via sjøveien. Dette vil fortsatt øke EDI. Flere rederier har faste ruter til DB SCHENKER 188 millioner TEU innom Kina. DB dramatisk de neste årene. Containere nom kampanjen Velg Sjøveien i 2012, Østlandet. Flere havner betjenes medLogistikkdrøm for va- Schenker er nr. 2 i dette markedet på dominerer i dag totalt for kombinerte der vi også var med, merket vi en stor faste ruter 1-7 ganger i uken. Skipningreeiere-Vi kan i praksis tilby alt det en vareim- verdensbasis. I Norge har vi et tilbud neppe noen annen speditør kan tilby transporter (containere og trailere) i Norge. interesse for Short Sea i alle de havner kampanjen besøkte. kan gjøres i 45 fots container som tar full trailerlast eller i trailer som kan oceanportør drømmer om. Kjøper du skjorter norsk næringsliv. Vi har den fremste skipes på Ro-Ro skip eller ferge. Inter-i Asia, så kan vi stryke de, legge ved kompetanse, nettverk over hele verden Skal sjøfrakt i økende grad benyttes -Ratene for import fra Fjerne Østen nasjonal sporing av last er mulig. Du FCL – Full Container Load: Kom-slips og merke hver enkelt pakke med og kan ta ansvar for kundenes send- av samlasterne, må rederiene innta er imidlertid fremdeles svært volatile kan få en 72 timers dør-dør transpor- plett container til og fra størrebutikkadresse i Norge, sier Jarle Aakre- inger fra produksjon i Kina til butikk i samme rolle som CargoNet på jernbane (flyktige), men for Short Sea er de mer tledetid Rotterdam-Oslo for containere industriområder og havner over heledalen. Sjøveien er inne i en spennende Norge – eller helt hjem til forbrukeren. og tilby nøytrale fremføringsløsninger stabile, fortsetter Würgler. Vi forventer ved å velge skip. Leveringspresisjonen verden.utvikling der trenden går mot stadig Markedet er spådd å vokse med 3,4 for containere langs kysten, med at 2013 blir preget av store svingninger rundt sjøfrakt har tidligere vært enstørre skip og færre aktører som tar prosent i 2013. Vi har satt oss som mål tilstrekkelig frekvens og pålitelighet i ratemarkedet fra Fjerne Østen, men vi utfordring, men dette har nå blitt en LCL – Less than Container Load:større volumer. Noe av forklaringen på å øke mye mer enn dette og ta en større som matcher fremføring via jernbane ser også at rederiene har blitt flinkere myte. Punktligheten for containerskip Faste, ukentlig avganger til og fradette er at med økende verdenshandel markedsandel. og vei. til å beregne behovet for kapasitet og til Oslofjorden varierer mellom 92-100 viktige industriområder og havnerblir det også mer komplisert å gjøre for- heller legge i opplag skip de ikke får prosent. over hele verden. sysselsatt. Den store utfordringen iretningene riktig. Selv om det har blittenklere å handle over landegrensene, Innenriks sjøtransport sliter i konkur- ranse med jernbane og bil, men sprengt Ny storhetstid 2013 er det store antall nybygg som -Tjenestene våre omfatter mange store Spesial- og bulkfrakt: Sendinger med -Sjøveien ser ut til å få en ny storhet- er på vei inn, samtidig som skrap- spesiell vekt og volum, for eksem-så har det også blitt mer å passe på. kapasitet og dårlig kvalitet på in- stid, sier Jarle Aakredalen. Vi op- og små oppgaver fra det helt enkleEnkelte vet for eksempel ikke at Bill of frastrukturen til jernbanen kombinert prognosene er svært lave. Totalt er det til det mer avanserte innenfor kon- pel maskiner, fabrikker, kraftverk, plever vekst og interesse for sjøveien forventet at kapasiteten vil øke med ca. kunst, etc.Lading er et unikt verdidokument som med kø på veiene, gir nye muligheter fra stadig nye og store vareaktører. solidering, 3PL og distribusjon. Oftekun er gyldig i original form. En kopi for samlastere, rederier og andre som 1,6 millioner TEU i 2013. ønsker kundene at varene blir ferdig Han får støtte av Morten Würgler,har liten verdi. Fraktbetingelser kan tør å satse på skip. Europeisk sjøtrans- som melder om de utroligste oppdrag pakket og merket helt frem til butikk iogså være en ukjent faktor for enkelte port vil derimot bli en svært viktig del -Det er 15-20 rederier som opererer Norge. I dette ligger ordreoppfølging, mellom Norge og utlandet og mellom med ShortSea fra Europa og Baltikum.28 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 29
 • 16. Notiser Opplærings- samarbeid Volmax Kompetanse i Vestfold og Transportkompetanse Haugesund inngår samarbeid og øker satsningen mot norske transport- og logistikk- bedrifter. -Kunder vil få tilgang til et bedre tilbud av etter- og videreutdanning av yrkes- sjåfører, nybilkurs og konsulent- tjenester, sier Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse. -Begge parter vil tilby kurs og konsu- lenttjenester under egne navn, men samarbeide om opplæringskonsulenter, kursmateriell og erfaringer på tvers av kurssteder. Dette for å kunne giSikkerhetsgodkjenning kundene et bedre og helhetlig op- plæringstilbud, sier leder av Volmax Kompetanse, Tor Martin Aabol.av flyspeditører Volmax Kompetanse er en del av Vol- max AS og leverer et bredt spekter av opplæringstjenester både til verksted- personell og sjåfører. De er leverandørFra 29. april 2013 må alle bedrifter som beskyttet mot at uvedkommende kan ha av nybilkurs og obligatorisk etterutdan-bruker flyfrakt være sikkerhetsgodkjent tilgang til varene. Likeledes kreves det ning i Vestfold, Buskerud, Telemark,av Luftfartstilsynet i Norge. DB Schen- at transportør kan fremvise en trans- Østfold og Hedmark. ker er som kjent sikkerhetsgodkjent portørerklæring hvor det bekreftes atsom flyspeditør. transport fra eksportør og til flyplass/ Transportkompetanse Haugesund flyterminal er sikret etter forskriftene. har kurssteder over hele landet og erEuropeiske og amerikanske luftfarts- en selvstendig leverandør og samar-myndigheter vil fra denne dato kreve Det må også utpekes en sikkerhetsan- beidspartner for transportnæringen ogat alle som sender sine produkter svarlig i bedriften, og denne personen billeverandører i Norge. Selskapet harmed fly skal være godkjent som Kjent må fremskaffe uttømmende politiattest. avtale med Volvo Trucks om å levereAvsender (KC – Known Consignor) i Dersom din bedrift har bedt om godkjen- kurs i forbindelse med nybillevering Scania Euro 6EU sin database. Det er fra denne dato ningsdokumenter fra Luftfartstilsynet, samt kurs knyttet til EU-direktivet omikke flyspeditører som kan godkjenne bør disse sendes inn snarest. Dersom obligatorisk etterutdanning av yrkes-eksportører som Kjent Avsender (KC). det ikke er innhentet søknad, må dette sjåfører.Kun de respektive lands Luftfartstilsyn gjøres så raskt som mulig.kan gjøre denne godkjenningen. Det vilsi at all frakt som ikke får godkjent sta- Mer informasjon og søknadsdokument- Emballasjetus som sikker vil måtte gjennomgå en er: www.luftfartstilsynet.no SETTER STANDARDENinspeksjon før den kan sendes med fly.Det være seg skanning, sniffer, håndsøk Kravene er hjemlet i Forskrift om Euro 6-motorer for lastebiler og busser. Scania har nå et bredt spekter Euro 6-motorer, fra den fem-sylindrede 250e.l., og metalldetektor for fisk. forebyggelse av anslag mot sikkerheten EU-regelverk for matemballasje er hesters motoren til vår største seks-sylindrede motor på 480 hestekrefter. Grunnlaget for alle Scanias Euro 6-motorer i luftfarten BSL SEC 1-1 og EU regelverk krevende for matprodusenter. Embal- er den seneste modulariseringen av vår motorplattform av 9-, 13- og 16-liters motorer, som gir kundene fordelerUtstyr til å utføre dette finnes på fly- nr. 300/2008 og 185/2010. lasjekonsulent Per Christian Olander med enklere vedlikehold og bedre deletilgang. Det komplette motorutvalget vil være tilgjengelig innen Euro 6 blirplasser, men det er begrensning på stør- sier til bladet Matindustrien (1-2013) atrelse på gods som kan gå igjennom en Schenker AS – flyavdelingen kan bistå påkrevd fra 31. desember 2013. mens emballasjekompetansen forvitrerskanner eller detektor. Det vil også bli våre kunder med informasjon om god- så skjerpes EU-reglene. Han menerforsinkelser, da det må være et godkjent kjenningen. emballasjefaget nedprioriteres, menvekterselskap som kan foreta denne Ny EuRo 6 DiESElTEkNoloGi – SCR oG EGR+SCR kombiNERT at de store produsentene som f.eks.undersøkelsen for å oppnå status som Kontakt: 07500 Nortura, Tine, Bama, Orkla, etc. gjør SCR etterbehandling brukes alene for to av de nye 9-liters dieselmotorene, på henholdsvis 320 og 360 hestekrefter.sikker flyfrakt. Vekterne holder stort en god jobb på dette området. Olander De nye motorene på 250 og 280 hestekrefter vil ha ett kombinert EGR- og SCR-system, likt til det vi har valgt for vår Mindre sjø-sett til på passasjerdelen på flyplassene, slår et slag for Emballasjeskolen, men 13-litere. Kunder har dermed valget mellom kun SCR eller kombinert EGR+SCR teknologi på vår 9-liters motorserie.og må tilkalles i hvert enkelt tilfelle. er skuffet over at det ikke har kommet Den samme kompakte lyddemperenheten brukes for alle rekkemotorer, og inneholder en oxicat, et partikkelfilterDet er også ekstra kostnader involvert i mateksport i gang en høyere masterutdannelse i og doble SCR-katalysatorer, samt doble urea-katalysatorer. Den komplette enheten er like kompakt somdenne prosessen. faget. lyddempere for tidligere utslippsstandarder, som gir plass til opptil 1500 liter drivstoff på en trekkvogn.For å unngå forsinkelsene eller ekstra- Produsentene har i stedet fokusert påkostnadene må bedriften søke om god- Norge eksporterte sjømat for 51,6 milli- markedsføring og kommunikasjon.kjenning som KC hos Luftfartstilsynet i arder kroner i 2012. Dette er en nedgang Han viser til at emballasjen er viktig forBodø. Denne søknaden bør sendes umid- på 1,8 milliarder kroner fra året før. For Salma-suksessen i fiskeindustrien.delbart dersom det skal være mulig å bli andre år på rad går sjømateksporten til- Olander mener den norske matvare-godkjent innen den 29. april 2013. bake. Det ble i 2012 eksportert 2,36 mil- industrien må skaffe seg egne lioner tonn sjømat, som er en nedgang emballasjeeksperter.For å bli godkjent av Luftfartstilsynet på 78000 tonn sammenlignet med 2011,kreves det at identifiserbar flyfrakt er viser tall fra Norges sjømatråd. www.scania.no 30 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 Logistikk Nettverk nr. 1 mars 2013 31
 • 17. AvsenderSchenker ASPostboks 223 Økern0510 Oslo – Norway