Jongerenjaarverslag
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Jongerenjaarverslag

on

  • 686 views

Jongerenjaarverslag voor gemeente Papendrecht

Jongerenjaarverslag voor gemeente Papendrecht

Statistics

Views

Total Views
686
Views on SlideShare
683
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 3

https://www.linkedin.com 2
http://www.lmodules.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jongerenjaarverslag Jongerenjaarverslag Document Transcript

  • Jongeren burgerjaarverslag 2008 Tweede burgerjaarverslag voor jongeren INHOUD Dit is het tweede jonge- renburgerjaarverslag burgemeester De Bruin van van jongeren in Papendrecht in 2008. meen e he p e daa b Lees b voo - ove de gemeen e? K k dan eens op bee d he a ke e ove Doe-ge d op de webs e van de gemeen e www de vo gende pag na maa eens Heb papend ech n Papendrechtse jeugd Papendrecht. ‘Jongerenbur- Verder vertelt de burgemeester (op e nog v agen o w e mee we en heeft de toekomst gerjaarverslag’ klinkt heel deze pagina) waarom de Papen- deftig, maar het betekent drechtse jeugd zo belangrijk is. En onge en bu ge aa ve ag “Ze zijn leergierig, slim en onder- eigenlijk gewoon dat de omdat hij nog wel eens gevraagd B IDS verslag 2007 nemend”, merkt de burgemeester burgemeester voor de twee- wordt wat burgemeesters nu pre- Kurgerjaar burge Tweede bij ontmoetingen met jongeren. de keer een speciale krant cies doen, kun je daarover alles ts ee rs te NHOUD v o o r j o n g e r e r j a a r v e r s la g P ap en dr ec hrg er ja ar v er sl ag n En dat is goed voor de gemeente. heeft gemaakt. Een krant Dit is renburgehet tweede jong lezen (op pagina 3). Natuurlijk zijn Pap end rech tse burgeme rjaarverslag e- jong bu hee ft de jeu eren in Papendreester De Bruin van 2008. jo ng er en toek oms gd Papendre t cht in g voor de jeugd uit te “Ze zijn gerjaarv cht. ‘Jongere van deftig, erslag’ klinkt nbur- Verder verte burgerjaarversla “Een van de taken leerg nemend”, ierig, slim en m pleit hij voor waarin hij op een rij zet wat brengen. De Bruin: is te waken over bij ontm merkt de burgemee r- eigenlijk maar het bete heel deze pagin lt de burgemeester onde se jeugd? Waaro enburgerjaar- Lees waarom. er voor jullie ook mogelijkheden eester Papendrecht Het jonger van de burgem sociale oetingen met jong ster burgeme gewoon dat kent drech a) waarom (op voor het eerst wederzijds begrip? ord op al die vragen. te zorgen voor En dat is tse jeugd de Papen- veiligheid en goed voor eren. de este de Papendrecht keer een r voor de twee omdat hij nog zo belangrijk is. En ge- Wat antwo de Papendrechtse Lees waar de geme INHOUD Dit jaar brengt rslag uit voor de jeugd. doen verslag geeft n samenhang in n spelen daarbij om. ente. heef t gem speciale kran - wordt wat wel eens een burgerjaarve voor jongeren? Wat de nte heeft de titel ‘bouwe aarverslag heeft toekomst’. Nu meenschap. Jongererol.” waarin hij aakt. Een kran t cies doen burgemeesters nu agd gevra doet de gemee Papendrecht? Wat met de “Ons ‘gewone’ burgerj ijke aan de ook een belangr er allem op een rij zet t zen (op , kun je daarover pre- er allemaal te doen was voor e wie –> pagin Burger Burgerjaarverslag 2007 KIDS jongeren voor van Papendrecht voor aal te doen Jonger luidt het gezegd de wat pagina alles le- om zelf iets op te zetten. De ge- a1 was voor voor jullie ook 3). Natuurlijk zijn er en bur r jonge ren heeft burgemeester gerjaa Werk cente de jeugd heeft, n aan De wet hoort te handele n, zelf iets op mogelijkhe Papendrechts eerste rversla toekomst. Bouwe de gemeente tewet. te zetten. den om g 2008 succe s betekent Hoe vast in een wet, de gemeen jongerenburge rjaarverslag Tw De geme INHOUD vo eed e bu de toekomst, ligt college ente INHOUD or Dit jaar brengt Papendrecht slaat dan op het rge niet burgemees- een burgerjaarverslag uit voor het eerst Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij doet de gemeente voor voor de jeugd. Wat wederzijds begrip? Het jon ger initiatief trekt voor burgerjaarverslag voor Papendre Werkcenter jongeren jongeren? Wat doen verslag jongerenburgerjaar- brengen. rja arv voor mij als de jeugd uit te De gemeente jongeren voor Papendrecht? geeft antwoord op al die De Bruin: “Een van de taken heeft chtse Dit succes Wat heeft de vragen. de toekomst is het renburgerja burgemeester van Papendrecht ders die van de burgemeester is te jeugd voor met de “Ons ‘gewone’ waken over “Ze zijn tweede en burgemees arverslag Papendrechts jk de aandacht, veiligheid en te zorgen voor Cru yff Papendrechts initiatief trekt burgerjaarverslag aandacht heeft de titel ‘bouwen samenhang sociale nemend”, leergierig, Papendrechter jonge- ers lag niet eester en wethou alleen landelijk de aandacht, in de Papendrechtse ge- aan de toekomst’. Nu meenschap. Jongeren spelen bij ontmoetinge slim merkt gerjaarvers t. De Bruin van jongeren maar blijkt ook een groot luidt het gezegde wie En dat en onder- deftig, de burgemeeste lag’ ‘Jongerenbvan 2008. daarbij ter dus ook succes: ook een belangrijke rol.” in Papendrech maar liefst 89% van de jongeren Lees is goed n met pop ulai Cou rt is raz de jeugd heeft, heeft de waarom. voor eigenlijk maar klinkt ur- jongeren.r burgemees Aan van burgem gemeenteraad die hen die via het Werkcenter instroom- toekomst. Bouwen aan de gemeente. het heel Verder gewoon betekent t in alleen landeli een groot succes: den, heeft nu een reguliere De wet de keer ter deze vertelt –> pagina 1 baan. de toekomst, betekent voor mij als burgemees- Hoe de gemeente hoort te handelen, heeft een voor de dat pagina) de burgemeeste ligt vast in een wet, de gemeentewet. de drechtse speciale twee- omdat jeugd waarom –> pagina 2 ter dus ook aandacht –> pagina waarin gemaakt. de r (op voor de jeugd.” ees- besturen en de De gemeente slaat dan op hij er allemaal op krant wordt hij nog zo belangrijk Papen- end voor de jeugd.” Aan het college een Een r van burgemeester en wethouders 1 wat wel eens het woord burgemees- die te doenrij zetkrant cies doen, burgemeeste gevraagd is. En maar blijkt ook van de jongeren en met besturen en de gemeenteraad ter Kees de Bruin van die hen controleert. Dat is te vergelijken Cruyff was wat voor (op pagina je daarover nu zen kun rs Papendrecht die in een met voor pre- populair Court jullie zelf iets ook 3). Natuurlijk alles is te vergelijk Werkcenter jongeren de regering en de Tweede burgerjaarverslag ver- Kamer: de Burger Burgerjaarverslag KIDS op te mogelijkhede zijn le- burgem succes regering regeert en de Tweede is telt hoe het met de ge- Kamer razend zetten. controleert. Dat Tweede Kamer: de controleert haar. Diezelfde Het er 2007 n om meentelijke dienstverle- wet vraagt maar veld is De gemeente het woord aan de burgemeester verslag Papendrechts Jongeren maar liefst 89% nter instroom- Papendrechts initiatief trekt ning is gesteld. Het was te doen wat nog niet intensief werd niet INHOUD jongerenburgerjaa Het veld alleen landelijk de aandacht, van de gemeentelijke dienstverlening. eerste burgerjaarv zijn idee om dit jaar voor cor het versleten, Dit jaar voor gebruikt. Cruyff Werkcenter brengt een burgerjaarverslag Bruin van succes jongeren Papendrecht Dat gebeurt in een burgerjaarverslag doet de rverslag jongeren gemeente uit voor voor het eerst maar blijkt ook een groot Papendrechts burgemeester Papendrecht? de jeugd. Wat Papendrechtse voor voor jongeren? het eerst, waarschijnlijk alleen initiatief erslag landelijk trekt niet van PapendrechtWat Wat doen wederzijds toernooienonderlingeHet maar blijkt jeugd? succes: de aandacht, Court maar liefst ook een heeft verslag begrip? Waarom 89% vangroot succes: voor met de geeft antwoord jongerenburgerjaar- Het pleit hij Tweede dat hij aanbiedt aan bewoners die via het de den, heeft Werkcenter jongeren de “Ons ‘gewone’ op al die voor burgerjaarverslag INHOUD maar liefst 89% van de jongeren vragen. is het nu een instroom- burgerjaarverslag brengen. voor de zelfs de eerste keer in reguliere van de De Bruin: “Een jeugd uit te voor de en ge- 2008 baan. heeft dienen aan de de titel ‘bouwen burgemeester van de veiligheid is te taken Papendrechtse –> pagina luidt het toekomst’. samenhangen te zorgen waken over ter Kees de heeft zijn. waar bekers partijtjes de- 2 Nu meenteraad. de jeugd gezegde meenschap. in de Papendrechtse voor sociale burgerja de regering en maar wat is nog niet versl wie toekomst. heeft, heeft de die via het Werkcenter instroom- ook een Jongeren “Ze jongeren ge- toekomst Dit de toekomst, Bouwen de belangrijke spelen zijn nemend”,leergierig, jeugd Nederland, speciaal een Werkcenter aan rol.” daarbij renburgerjaarverslag is succes jongeren voor mij betekent De wet bij burgemeester het ter dus als burgemees- Hoe de En ontmoetingen slim merkt Papendrecht. tweede ook aandacht gemeente Lees dat is de en en Papendrechts voor de ligt vast in een hoort waarom. goed burgemeester onder- gerjaarverslag’ alleen initiatief het woord jeugd.” Aan De gemeente wet, de te handelen, voor met deftig, De jonge- den, heeft nu een reguliere maar blijkt landelijk trekt niet ter Kees burgemees- van burgemeester dan gemeentewet. slaat de jongeren. eigenlijk Bruin van ‘Jongerenbur- de aandacht, jongeren arverslag de op het gemeente. burgemeester maar te ver- die via het Werkcereguliere baan. maar liefst ook een Papendrecht Bruin van 2008. Scholieren ontwerpen besturen en wethouders college klinkt 89% vangroot succes: van en de het die via burgerjaarverslag indie controleert. de gemeenteraad gewoon in baan. het de een die heeftkeer betekent heel Verder Papendrecht den, heeft Werkcenter jongeren telt hoe ver- de regering Dat is te die vergelijken hen –> pagina een waarin gemaakt. voor dat het Jongeren betrekken nu een instroom- meentelijke met de regering en de deze vertelt reguliere ge- regeert Tweede Kamer:met 1 er allemaal speciale de de drechtse Kamer baan. ning is dienstverle- controleert en de Tweede Cruyff hij twee- pagina) de Scholieren zijn idee gesteld. Het was aan de haar. Diezelfde Kamer de populair op een Een krant wordt omdat jeugd waarom burgemeester in het eerst,om dit jaar voor van de –> pagina burgemeester te doen rij krant helpt 2 sportcentrumontwerpen gemeentelijke verslag wet vraagt Court zet hij cies wat nog zo belangrijk je artikeltje daarbij. Hip en effectief: meedenken zelfs de waarschijnlijk Dat gebeurt te doen Het is was wat zen doen, burgemeesters de Papen- wel (op Doe-geld over Nederland, eerste keer dat hij in een dienstverlening. maar veld razend voor voor (op kun eens eens. Lees Vrijwel alle Papendechtse burgerjaarverslag speciaal in meenteraad. aanbiedt intensief wat is nog is. En radiografibijvoorbeeld Werkcenter Papendrecht Hip en aan bewoners pagina je gevraagd Heb op de trum. Iedereen werkt effectief: een cor werd niet zelf jullie daarover je nog volgende osch die in een succes jongeren hard aan en ge- toernooien gebruikt. voor het iets ook 3). Natuurlijk nu pre- racen het versleten, vragen, pagina wijken kla- denken een in Papendrecht nieuw meedenken Jongeren onderlinge Cruyff op mogelijkhedenalles sportcentrum ren. Ook en ideeën, wensen dienen te zetten. en weten –> pagina 2 Sportcen- Het zijn le- of wil maar en de Tweede Papendrechts kon hierover Vrijwel betrekken zijn. waar is hetCourt KIDS Burger Burgerjaarverslag eens over –> pagina leerlingen en alle gen over Papendechtse partijtjes De er je meer alleen initiatief van scholenbehoeften mee- bekers de- gemeente om op www.papendrecht.nl de de gemeente? landelijk overlast gen over overlast van jongeren. maar blijkt trekt niet Jongeren deden aanleve- van wijken kla- website de aandacht, sportvoorzieningen zijn een volop mee. geren op hun jongeren. te en Papendrechts 2007 maar liefst ook een belangrijke er te weinig beurt klagen Jon- ver- INHOUD jongerenburgerjaarverslag van “Pa pen die via 89% vangroot succes: een sportverenigingen groep de Kijk Werkcenter in de gemeente. gebruikers gemeente: succes meester te doen dat –> dan het de Papendrechts jongeren een jaar brengt Dit eerste den, heeft Werkcenter jongeren wilde ook KIDS Burger Burgerjaarverslag alleen doet burgerjaarverslag Jon- De Bruin: is. Burge- pagina initiatief jongeren gemeente Papendrecht doet de de jongeren gemeente van die liefst ook een de aandacht, maar blijkt maar landelijk trekt burgemeester burgemeestervoor voor vooruit voor voor of instroom- ken over hen betrekken als recreant. Of als lid van Als er den, via het 89% van groot niet “Het is Wat heeft Werkcenter succes: van van voor Papendrecht? Papendrecht? de het jongeren? jongeren? jeugd. eerst Papendrecht Papendrecht nu een echt “Papendre nu een de jongeren Wat Wat doen Wat Wat doen Wat Papendrechtse instroom- reguliere voor heeft voor heeft de verslag wederzijds last, moet sprake is ‘en en’ 2 baan. met de met jeugd? –> pagina de de geeftbegrip? reguliere “Ons Waarom het nieuwe bij het De van over-. burgemeester? 2 ‘gewone’ antwoord Het jongerenburgerjaar- pleit baan. ontwerpwedstrijd meepratengemeente is Werkcenter op burgerjaarverslag al hij voor 2 succes die vragen. Wij willen je daar wat Papendrechts jongeren Sportcentrum de aan heeft burgerjaarverslag de titel brengen. alleen luidt de toekomst’. van De Bruin: maar landelijk initiatief het de jeugd gezegde ‘bouwen de burgemeestervoor de veiligheid “Een jeugd INHOUD geren op hun beurt klagen van basisscholen uit die liefst 89% een de aandacht, maar blijkt ook trekt toekomst. heeft, Nu samenhang en Papendrechts en aan voor leerlingenen schreef -den- als gemeente doen. rol den, via het niet de meenschap. te zorgen te de taken is van uit te waken heeft Werkcenter van groot voor toekomst, Bouwen deheeft wie ook in de succes: een Papendrechtse over voor belangrijke Jongeren sociale drecht De nu een de jongeren ter mij als betekent aan spelen Werkcenter jongerenburgerjaarverslag –> pagina reguliere instroom- voor dus ook burgemees- De wet rol.” het de aandacht daarbij ge- succes baan. ter woord jeugd.” ligt de gemeente Hoe Papendrechts 2007 een ontwerp echter burgemeester van –> pagina Scholieren Kees Papendrecht burgemees- Aan De gemeenteeen vast alleen jongeren in Papendrecht. van groepeen ook een Papen- houders, 2 burgerjaarverslag de in Bruin van burgemeester slaat de gemeentewet. wet, hoort te handelen, maar maar blijktlandelijk Dit 2 tientallen kelijke Werkcenter sportcentrumontwerpen telt heeft succes meentelijke hoe die het in een van besturen en dan die initiatief controleert. de gemeenteraadhet college en wethouders op den, via liefst ook een jaar doet burgerjaarverslag voor buitenbad ning met ver- de regering het 89% een de trekt doet brengt plek zijn aantrek- de Papendrechts jongeren Papendrecht trum. zijn is gesteld. de ge- dienstverle- regering Dat heeft jongeren is te van jongeren die Werkcenter groot aandacht, de de intensief werd het Cruyff eten, medewerkers alleen denken Iedereenwerkt het idee om controleert regeert de Tweede en vergelijken hen die nu niet burgemeester burgemeester gemeente Papendrecht gemeente Opdracht? maar landelijk initiatief ren. in hard aan Ook en ideeën, Papendrechteen zelfs eerst, waarschijnlijk dit jaar was Het 8 Hip aan een de succes: Kamer: met reguliere jongeren voor voor de Nederland,eerste voor van de burgemeester Tweede haar. en de Diezelfde dat werkstukken Zorgen voor jongeren. die liefst ook een de aandacht, maar blijkt trekt de instroom- voor uit Papendrecht? den, via het 89% van groot niet Jongeren leerlingen wensen nieuw en effectief: de gemeentelijke eerste plete maquettes. en heeft Werkcenter succes: een sportvoorzieningen zijn van en kon hierover Sportcen- speciaal keer Dat in dat gebeurt wet verslag vraagt Kamer voor vanPapendrecht?voor voor Werkcenter –> baan. van jongeren? jongeren? Papendrecht op, van ligweide. Dat Maak dat gemeente de nu een de jongeren wilde sportverenigingen een scholen behoeften een hij aanbiedt meenteraad. in een burgerjaarverslag te doen dienstverlening. succes pagina Papendrecht de het belangrijke deden mee- aanleve- meedenken aan Papendrechts 2 jeugd. Wat Wat eerst zieningen er voldoende zorgt instroom- ken ook reguliere wilde Wat Wat ook over hen betrekkenof gemeente. gebruikers mee. in de groep volop Jongeren bewoners alleen jongeren voor heeft doen baan. ontwerpwedstrijd betrekken als het hen voor heeft doen Wat gemeenteraad –> pagina van nie uwe bij hetbij het recreant. Of Vrijwel en ge- maar als van gen betrekken maar blijktlandelijk met de Papendrechtse met de wederzijds over Papendechtse alle die liefst initiatief aandacht 2 een basisscholen uit Sportcentrum De gemeente meepraten lid van ook de verslag Werkcenter De ontwerpen tekeningen leverde voor- nu precies? Werkcenter tientallen ontwerp voor meepraten geren overlast den, via de wijken heeft het 89% een de trekt “Ons op hun zijn, zodat succes Papendrecht Papendrecht werkt hard aan met aandacht werkstukken pletemaquettes. buitenbad leerlingen en schreef -den- plete tientallen werkstukken Papendrecht. voor in en en -den- er te op hun van jongeren. kla- weinig beurt Werkcenter groot aandacht, van niet ‘gewone’ geeft begrip? jeugd? voor uit. de taken Papendrechts jongeren aandacht recreatiebaden maquettes. voor De op, van recreatiebaden De ontwerpen ligweide. Opdracht?groep een van meester nu Als te doen klagen Jon- een de succes: jongeren antwoord recreatiebaden fun-elementen. zijn alleen jeugd voorfun-elementen. van op, en 8 er De Bruin: last, echt is. dat reguliere instroom- burgerjaarverslag Het Waarom dat fun-elementen. tekeningen ontwerpen speels entot com- zijn tekeningenDat Maak Wij moet je sprake “Het is Burge- willen daar is van ‘en en’. jongerenburgerjaar- Werkcenter op pleit succes vermaken.eigen manier zij zich wet- “In de chtse die liefst ook een de aandacht, maar blijkt maar landelijk initiatief Albert leiding glijba populair Ronde speelsen tot com- onder een blijken blijken zijnspeels totleverde baan. trekt populair Ronde drecht als wat succes –> al Scholieren jongeren den, via het 89% van groot van an niet en niet jeugdcentrum van wethouder enbovendien voor veel vormen er is com- en vormen er is kelijke echter gemeente doen. aan over- pagina aan heeft die hij vragen. voor er te weinig te doen is. Burge- Maar heeft Werkcenter succes: Winnaar der Zwemvereniging Hout mag bovendien voorde veel Zorgen plek Interval en Hannelore ontbreken.Een dede zijn ook een Papen- Papendrechts 2 sportcentrum luidt de de regering regeert nu een de jongeren Vogel vindt vindt zieningendat voor aantrek- er voldoende alleen jongeren de titel toekomst’. burgerjaarverslag jeugd dat blijken het instroom- hele zelf, xxx ontving Geul Claudia van bestaande jury reguliere zich De en en de Papendrecht jaarlijkse op hun zijn, jongeren. maar toekomst. het jeugd ‘bouwen brengen. populair Ronde vormen er is veel kunnen Lees baan. trum aan Naar klas. entreekaartjes koos het de Win, Hamburg uit naast wordt vermaken.eigen zodat voor- maar blijktlandelijk die initiatief Papendrecht ontwerpen de gezegde heeft, van de ons best Wij doen daar van en –> pagina de Lange verwachting een jaarabonnement voor winnende jeugdlid van meer sportcentrum Het misdaadmeter steeds ons best Wij doen manier zij zich trum. voor toekomst, Nu veiligheid De veiliger, er wel voor kunnen den, via liefst ook het 89% een de trekt denken denken ter mij Bouwen heeft wie samenhang burgemeester voor Bruin: het wat doet de burgemeester - zeg 2 Ti het van ontwerp. beert gemeentes van Wat een Werkcenter endweg is het zwembad het zo blijkt jeugdcentrum en elk wat daar heeft ren. Iedereen bij. echt Werkcenter groot aandacht, van Ook en en werkt voor dus als meenschap. en het betekent de ook “Een de jeugd te in 2011 nieuwe voor zijn voor dan aan te hoe gebruikers, pakken. dus en een voorbeeld is AD. uit de skatebaan, We jaar komt hebben nu niet een de succes: ideeën, ideeën, Jongeren leerlingen in hard de ook burgemees-aan Papendrecht ter woord aandacht een belangrijke de Papendrechtse de taken te in zorgenis te van uit onder leiding glijbaan succes gereed. sportcen- bij de reacties ook van Johan in 2008 Interval, het reguliere jongeren sportvoorzieningen Papendrecht jeugd.” Kees De Jongeren waken voor jongeren meenteplannen belanghebbendenniet Neem Papendecht zijn, hoe plek plan eenCruijff Court komt een instroom- een zijn wensen aan een wensen burgerjaarverslag burgemees- de Hoe wet over een een Papendrechts en bovendien voor er wel voor en elk echt kanten maar Papendrechts Een past voordat maar een besluit dat steeds (JOP)