E tourism1

857 views

Published on

Presented a

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Актуалност на темата
 • Динамична среда, в която икономическите дейности се координират чрез конкуренция и обслужват размяната на туристическите продукти и услуги.
 • E tourism1

  1. 1. Е-ТУРИЗМЪТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БАРИЕРИ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ И ТУРОПЕРАТОРИ Доц. д-р Соня Милев СУ “Св. Кл. Охридски”, Стопански факултет www.etourism.feb.uni-sofia.bg Конференция «Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика» СВИЩОВ Май 2011
  2. 2. <ul><li>Актуалност </li></ul><ul><li>Значение на е-туризма </li></ul><ul><li>Е-пазар, участници </li></ul><ul><li>Проучване </li></ul><ul><li>Методология </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Изводи </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Икономическата и финансова криза се отразяват негативно на търсенето на туристически услуги </li></ul><ul><li>Е-туризма като източник на икономически растеж и повишаването на конкурентоспособността </li></ul><ul><li>Присъствието на е-туристически пазар ще е от решаващо значение за конкуренто-способността и оцеляването на туристическите фирми в новата икономика </li></ul>
  4. 4. Покупка на туристически продукт на е-пазар <ul><li>Удобство за 78.4% от туристите </li></ul><ul><li>Свобода на избор и отсъствието на натиск при покупката за 66.4% от туристите </li></ul><ul><li>Икономията на време за 64.2% от туристите. </li></ul><ul><li>http://www . euromonitor . com </li></ul>
  5. 5. <ul><li>В периода 2002-2008 г. ръста на туристическия пазар се дължи преди всичко на е-пазара (on line) , като класическите продажби (off line) бележат спад от -0,6% на годишна основа </li></ul><ul><li>Това поражда необходимостта от проучване присъствието на българските туристически фирми – ТО и ТА на е-пазар </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Актуалност </li></ul><ul><li>Значение на е-туризма </li></ul><ul><li>Е-пазар, участници </li></ul><ul><li>Проучване </li></ul><ul><li>Методология </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Изводи </li></ul>
  7. 7. Е-пазар <ul><li>Глобална информационна структура – пазарно пространство, която чрез ИКТ свързва огромен брой продавачи (туристически фирми) и купувачи (туристи) в единна система за осъществяване на транзакции. </li></ul><ul><li>Способства за увеличаване на конкуренцията, преструктуриране на основните играчи и обогатяване на предлагането </li></ul>
  8. 8. Продажби на туристически продукти на е-пазар 2004-2009 42,1 33,2 318,6 България 229,8 52,6 727,2 Гърция 305,9 43,4 507,1 Русия 382,1 72,3 1419,1 Турция 564,1 27 230,9 Индия 2245,7 28,9 256,5 Франция 4332,7 12,2 77,7 Великобритания 4715,4 22,5 176,1 Германия 14500,7 9,1 54,4 САЩ 2004-09 млн. евро 2004-09 годишен темп на растеж % 2004-09 % Страна
  9. 9. <ul><li>Актуалност </li></ul><ul><li>Значение на е-туризма </li></ul><ul><li>Е-пазар, участници </li></ul><ul><li>Проучване </li></ul><ul><li>Методология </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Изводи </li></ul>
  10. 10. Потенциални потребители на е-туристически продукти на водещите за България емитивни пазари
  11. 11. <ul><li>Актуалност </li></ul><ul><li>Значение на е-туризма </li></ul><ul><li>Е-пазар, участници </li></ul><ul><li>Проучване </li></ul><ul><li>Методология </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Изводи </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Представеното проучване е пилотно и предварително , част от по-голямо проучване в рамките на научноизследователския проект „ Е-туризмът като фактор за конкурентоспособност на туристическите фирми в България в след-кризисния период ” по договор с Фонд „Научни изследвания” 2010-2013 </li></ul><ul><li>Обект : 103 ТО и ТА </li></ul><ul><li>Предмет : уеб страниците на ТО и ТА като тяхно “лице” и визитка на туристическия е-пазар </li></ul><ul><li>Задачи : </li></ul><ul><li>Характеристика на предлаганите услуги (качество и разнообразие) </li></ul><ul><li>Качество и съдържание на уеб страниците (атрактивност, навигация и др.) </li></ul><ul><li>Потребителска оценка </li></ul><ul><li>Изводите ще покажат слабите страни при използване на електронните услуги от българските ТО и ТА с цел да се набележат мерки за увеличаване на присъствието на туристическите продукти на е-пазара с цел увеличаване на приходите туризъм. </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Актуалност </li></ul><ul><li>Значение на е-туризма </li></ul><ul><li>Е-пазар, участници </li></ul><ul><li>Проучване </li></ul><ul><li>Методология </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Изводи </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Обект на изследване: 103 български туристически агенции (ТА) и туроператори (ТО) избрани на произволен принцип </li></ul><ul><li>Хипотеза: усилията на българските ТО и ТА са все още недостатъчни и не отговарят на туристическото търсене. </li></ul><ul><li>Методиката включва оценка по общо 63 въпроса, от които 17 в 2-степенна скала (да-не), 3 открити въпроса (в абсолютни стойности) и останалите 43 по 5-степенна скала (оценка от 1 – „най-ниска” до 5 – „най-висока”). </li></ul><ul><li>Период на провеждане на изследването декември 2010 –януари 2011 </li></ul><ul><li>Оценка по предварително зададен въпросник от студенти, който обединява обективни количествени и качествени показатели </li></ul>
  15. 15. Показатели за оценка <ul><li>предлагани услуги (брой, вид); </li></ul><ul><li>поддържан чужд език на сайта (бр.), </li></ul><ul><li>качество на информацията за предлаганите продукти и услуги, </li></ul><ul><li>атрактивност и характеристики на сайта, (канали за комуникация с потребителите; опция за персонализиране на продукти или услуги и др.); </li></ul><ul><li>възможност за он-лайн запитване, резервация и плащане; </li></ul><ul><li>потребителска оценка – породено доверие, нагласи за повторно използване на сайта и вероятност за покупка. </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Актуалност </li></ul><ul><li>Значение на е-туризма </li></ul><ul><li>Е-пазар, участници </li></ul><ul><li>Проучване </li></ul><ul><li>Методология </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Изводи </li></ul>
  17. 17. Качество и разнообразие на предлаганите на е-пазара услуги N=103
  18. 18. Предлагани услуги и дестинации
  19. 19. Езикова версия на интернет сайтовете 2009 година 2010 година
  20. 20. Регистрация в социалните мрежи Форми на разплащане
  21. 21. Форми на резервация <ul><li>В нито един сайт не се предлагат он лайн резервация на допълнителни услуги и/или трансфери </li></ul><ul><li>Изключително ниска оценка на възможностите за персонализиране на обсулжването </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Актуалност </li></ul><ul><li>Значение на е-туризма </li></ul><ul><li>Е-пазар, участници </li></ul><ul><li>Проучване </li></ul><ul><li>Методология </li></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><li>Изводи и препоръки </li></ul>
  23. 23. Оценка (1-5)
  24. 24. Препоръки <ul><li>да се актуализират интернет сайтовете периодично </li></ul><ul><li>да предлагат информация за своите продукти на повече от един чужд език </li></ul><ul><li>да поддържат профил в социалните мрежи </li></ul><ul><li>да предлагат по-опростени електронни услуги </li></ul><ul><li>да дават възможност за онлайн резервация и заплащане </li></ul><ul><li>да провеждат агресивна и обучаваща кампания, за да подпомогнат потреблението на е-услугите </li></ul>към туристическите фирми
  25. 25. Въпроси? Благодаря за вниманието . [email_address]

  ×