โครงการจิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

โครงการจิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก

on

 • 1,491 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,491
Views on SlideShare
1,467
Embed Views
24

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 24

http://www.slideee.com 24

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

โครงการจิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก Presentation Transcript

 • 1. จิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก
 • 2. โลกของเราทุกวันนี้นับวันยิ่งจะร้อนมากขึ้น เนื่องจาก มนุษย์ได้ทาลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทาลาย ป่า โดยไม่คิดที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ภัยพิบัติจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้าท่วม ฉับพลัน ภัยแล้ง ดินถล่ม จึงคิดที่จะปลูกป่าเพื่อทดแทน ต้นไม้ที่สูญเสียไปเพื่อช่วยโลกให้อยู่กับเราไปนานๆ หลักการและเหตุผล
 • 3. • ความพอประมาณ จัดทาโครงการโดนปลูกต้นไม้แต่พอเหมาะ พอประมาณ ไม่ทาเกินตัวจนตนเองเดือดร้อน • ความมีเหตุผล คิดวางแผนพิจารณาเลือกสถานที่ปลูกป่าว่าที่ใด สมควรปลูกอย่างมีเหตุมีผล • มีภูมิคุ้มกัน รู้จักสร้างจิตสานึกให้กับตัวเราเอง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ โครงการ
 • 4. • เงื่อนไขความรู้ ศึกษาหาความรู้ก่อนจะจัดทา โครงการขึ้น • เงื่อนไขคุณธรรม เมื่อปลูกป่าแล้วเราเองก็ไม่ควรที่ จะตัดไม้ทาลายป่าควรอนุรักษ์และเริ่มทาที่ตัวเรา เป็นอันดับแรก การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ โครงการ
 • 5. • เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มออกซิเจนให้กับโลก • เพื่อช่วยพื้นที่แห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ • เพื่อปลูกจิตสานึกให้คนหันมาปลูกต้นไม้ทดแทน • เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ วัตถุประสงค์และโครงการ
 • 6. • เพื่อให้เยาวชนสนใจในเรื่องการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชน • ทาให้เกิดความสามัคคีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน หมู่คณะ • เพื่อให้ผู้คนสนใจในเว็บไซต์ที่เราจัดทา เป้าหมาย
 • 7. • ปรึกษากันภายใยกลุ่มเกี่ยวกับโครงการที่จัดทา • หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสะดวกในการหาสถานที่ • ติดต่อสถานที่จัดทาโครงการ • เตรียมจัดหาต้นไม้ที่จะใช้ปลูกป่าและลงมือปฏิบัติ • ดูแลรักษาและคอยติดตามอยู่เสมอ • สรุปโครงงาน • จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล วิธีการดาเนินงาน
 • 8. • เพื่อทาให้ป่าไม้มีจานวนมากขึ้น • คนในชุมชนเห็นถึงความสาคัญของการปลูกต้นไม้ • ทาให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มออกซิเจนใน อากาศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 9. ผู้จัดทาโครงการ 1.นาย ณัฐพร คามะนาง เลขที่.15 2.นาย นัฐพงษ์ คิ้ววงศ์งาม เลขที่.16 3.นาย ภานรินทร์ จิตรธรรม เลขที่.18 4.นาย วรากร วงษ์รุ่ง เลขที่.19 5.นางสาว ธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่.30 6.นางสาว ปภัสสร ลาดวล เลขที่.31 7.นางสาว นันทิยา เรือนใจมั่น เลขที่.35
 • 10. บ๊ายบายย