โครงการจิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก

7,020 views
6,205 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการจิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก

 1. 1. จิตอาสาปลูกป่าช่วยโลก
 2. 2. โลกของเราทุกวันนี้นับวันยิ่งจะร้อนมากขึ้น เนื่องจาก มนุษย์ได้ทาลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทาลาย ป่า โดยไม่คิดที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ภัยพิบัติจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้าท่วม ฉับพลัน ภัยแล้ง ดินถล่ม จึงคิดที่จะปลูกป่าเพื่อทดแทน ต้นไม้ที่สูญเสียไปเพื่อช่วยโลกให้อยู่กับเราไปนานๆ หลักการและเหตุผล
 3. 3. • ความพอประมาณ จัดทาโครงการโดนปลูกต้นไม้แต่พอเหมาะ พอประมาณ ไม่ทาเกินตัวจนตนเองเดือดร้อน • ความมีเหตุผล คิดวางแผนพิจารณาเลือกสถานที่ปลูกป่าว่าที่ใด สมควรปลูกอย่างมีเหตุมีผล • มีภูมิคุ้มกัน รู้จักสร้างจิตสานึกให้กับตัวเราเอง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ โครงการ
 4. 4. • เงื่อนไขความรู้ ศึกษาหาความรู้ก่อนจะจัดทา โครงการขึ้น • เงื่อนไขคุณธรรม เมื่อปลูกป่าแล้วเราเองก็ไม่ควรที่ จะตัดไม้ทาลายป่าควรอนุรักษ์และเริ่มทาที่ตัวเรา เป็นอันดับแรก การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ โครงการ
 5. 5. • เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มออกซิเจนให้กับโลก • เพื่อช่วยพื้นที่แห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ • เพื่อปลูกจิตสานึกให้คนหันมาปลูกต้นไม้ทดแทน • เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ วัตถุประสงค์และโครงการ
 6. 6. • เพื่อให้เยาวชนสนใจในเรื่องการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชน • ทาให้เกิดความสามัคคีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน หมู่คณะ • เพื่อให้ผู้คนสนใจในเว็บไซต์ที่เราจัดทา เป้าหมาย
 7. 7. • ปรึกษากันภายใยกลุ่มเกี่ยวกับโครงการที่จัดทา • หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสะดวกในการหาสถานที่ • ติดต่อสถานที่จัดทาโครงการ • เตรียมจัดหาต้นไม้ที่จะใช้ปลูกป่าและลงมือปฏิบัติ • ดูแลรักษาและคอยติดตามอยู่เสมอ • สรุปโครงงาน • จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล วิธีการดาเนินงาน
 8. 8. • เพื่อทาให้ป่าไม้มีจานวนมากขึ้น • คนในชุมชนเห็นถึงความสาคัญของการปลูกต้นไม้ • ทาให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มออกซิเจนใน อากาศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 9. 9. ผู้จัดทาโครงการ 1.นาย ณัฐพร คามะนาง เลขที่.15 2.นาย นัฐพงษ์ คิ้ววงศ์งาม เลขที่.16 3.นาย ภานรินทร์ จิตรธรรม เลขที่.18 4.นาย วรากร วงษ์รุ่ง เลขที่.19 5.นางสาว ธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่.30 6.นางสาว ปภัสสร ลาดวล เลขที่.31 7.นางสาว นันทิยา เรือนใจมั่น เลขที่.35
 10. 10. บ๊ายบายย

×