โครงการโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่

1,760 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่

  1. 1. โครงการ ชื่อโคงการ โทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่ หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยปัจจุบันมีคนติดแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ทางผู้จัดทาอยากจะนาเสนอถึงโทษ ของแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่มีผลเสียต่อร่างกาย แอลกอฮอล์มีผลเสียต่อคนที่ดื่มทาให้ขาดสติ เกิดโรคต่างๆ มากมายหรืออาจนามาถึงการเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็ง และโรคต่างๆ มากมาย ทางผู้จัดทาเลยทาโครงงานเรื่องโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่ขึ้นมาเพื่อไห้คนที่สนใจหรืออยากจะ ศึกษาเรื่องโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่ สาเหตุสาคัญที่ทาไห้โทษแอลกอฮอล์และบุหรี่มีอยู่มากมายมีอยู่คือ การที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมากหรือสูบบุหรี่อย่างมากโดยไม่คิดถึงโทษของมันที่ตามมา การที่ไม่มีคนไห้ ความรู้ถึงโทษหรือผลเสียที่ตามมาของแอลกอฮอล์และบุหรี่ เด็กควรมีพ่อแม่ไห้คาปรึกษาแนะนากับลูก ในทางที่ถูก วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาและดาเนินการสร้างโครงงานโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่ 2. เพื่อไห้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์และบุหรี่ 3. เพื่อรณรงค์ไห้การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในปัจจุบันลดน้อยลง 4. เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์และบุหรี่มากขึ้น เป้าหมาย 1. เพื่อศึกษาและดาเนินการสร้างโครงงานโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่ 2. เพื่อไห้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์และบุหรี่ 3. เพื่อรณรงค์ไห้การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในปัจจุบันลดน้อยลง 4. เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์และบุหรี่มากขึ้น
  2. 2. วิธีดาเนินการ จัดทาเว็ปซต์เพื่อเผยแพร่โครงการและจัดทาบอร์ดไห้คนได้ศึกษาหาความรู้แล้วนามาสรุปโครงการตอนหลัง ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ชนุตร์ เจียมจิระพร เลขที่ 26 ชั้น ม.5/3 นาย ศรัณย์ ศิรินิคม เลขที่ 27 ชั้น ม.5/3 นาย ศิวกร ทองนุ่ม เลขที่ 28 ชั้น ม.5/3 นาย พีรพล รัตนผล เลขที่ 35 ชั้น ม.5/3 นาย สุปรีดา มารักษ์ เลขที่ 38 ชั้น ม.5/3 ผู้ที่ให้การสนับสนุน อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม การประเมินผล ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทางผู้จัดทาคาดว่าโครงการนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์ และบุหรี่หรือผู้ที่ ศึกษาไม่มากก็น้อย โครงงานชิ้นนี้ได้รับการไห้คาปรึกษาจากอาจารย์ ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ทางผู้จัดทาเลยขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

×