โครงการปลูกป่ารักษาโลก
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

โครงการปลูกป่ารักษาโลก

on

 • 3,816 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,816
Views on SlideShare
3,816
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

โครงการปลูกป่ารักษาโลก โครงการปลูกป่ารักษาโลก Presentation Transcript

 • โครงการ ปลูกป่ ารักษาโลก
 • หลักการและเหตุผล 1.เนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่ป่าลดน้อยลง พวกเรา มองเห็นจุดนี้ จึงจัดทาขึ้นมา 2.เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินา นาถ ทรงมีพระราชดาริ โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษา ชีวิต ขึ้นมา พวกเราจึงปลูกต้นกล้าเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติ ฯจานวน 12 ต้น ในวันที่ 12 สิงหา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระ ราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินานาถ
 • วัตถุประสงค์ 1.รณรงค์ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ให้ ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป 2.เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของพวกเราได้ศึกษาและ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 3.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกและสร้างจิตสานึกให้ผู้ร่วม โครงการ
 • กลุ่มเป้ าหมาย บุคคลทั่วไปที่ผ่านเข้ามาศึกษาเว็บไซต์ของพวกเรา หรือผู้ที่สนใจ
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 1.ทาให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ 2.ทาให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้และประโยชน์ของพันธ์ไม้ 3.ทาให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเห็นถึงประโยชน์และ ความสาคัญของต้นไม้มากขึ้น 4.ทาให้ผู้ร่วมโครงงานใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ สามัคคี
 • หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน กรมอุทยานแห่งชาติ (ศูนย์ย่อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สมเด็จพระศรีนครินทร์) อ.เมือง บ.เขาปูน จ.กาญจนบุรี
 • วิธีดาเนินการ 1.คิดโครงการและ คานวณความเป็นไปได้ที่จะ ประสบผลสาผลสาเร็จ 2.ติดต่ออุทยานเขตห้าม ล่าสัตว์ป่า สมเด็จพระศรี นครินทร์ 3.กาหนดวันดาเนิน โครงการ 4.ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และถ่ายภาพเพื่อนามาทา เว็บไซต์ 5.กระจายเว็บไซต์ให้ สาธารณะได้ศึกษา 6.สรุปโครงการส่ง อาจารย์
 • การนาเศรษฐกิจพอเพียงมาเกี่ยวข้อง
 • สามห่วง 1.ความพอประมาณ – เลือกทาโครงการที่เหมาะสม กับรายได้ของสมาชิก 2.ความมีเหตุผล – เนื่องจากเราไม่มีรายได้จึงต้องใช้ เหตุผลในการเลือกทาโครงการที่มีต้นทุนต่า 3.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี – มีการศึกษาค้นคว้าทาง อินเตอร์เน็ตในเบื้องต้น และโทรติดต่อสอบถามข้อมูลจาก หน่วยงานของรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องต่างๆ เช่น สถานที่ การเตรียมตัว ฯลฯ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทา โครงการนี้
 • สองเงื่อนไข 1.ความรู้ – หาข้อมูลจากสถานที่หรือหน่วยงานที่ เชื่อถือได้เช่นติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะจะเป็นข้อมูลที่ เชื่อถือได้เพราะถ้าเราคิดจะทาโครงการ เราต้องมีความ น่าเชื่อถือ 2.คุณธรรม – โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้าง จิตสานึกให้แก่ผู้ที่ร่วมโครงการ ให้เห็นถึงความสาคัญของ ธรรมชาติ
 • งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนการกรมอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด
 • เว็บไซต์ของพวกเรา http://fame1412fame.wix.com/project-is3