โครงการปลูกป่ารักษาโลก

4,564 views
4,372 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปลูกป่ารักษาโลก

 1. 1. โครงการ ปลูกป่ ารักษาโลก
 2. 2. หลักการและเหตุผล 1.เนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่ป่าลดน้อยลง พวกเรา มองเห็นจุดนี้ จึงจัดทาขึ้นมา 2.เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินา นาถ ทรงมีพระราชดาริ โครงการพิทักษ์ป่าเพื่อรักษา ชีวิต ขึ้นมา พวกเราจึงปลูกต้นกล้าเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติ ฯจานวน 12 ต้น ในวันที่ 12 สิงหา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระ ราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินานาถ
 3. 3. วัตถุประสงค์ 1.รณรงค์ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ให้ ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป 2.เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของพวกเราได้ศึกษาและ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 3.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกและสร้างจิตสานึกให้ผู้ร่วม โครงการ
 4. 4. กลุ่มเป้ าหมาย บุคคลทั่วไปที่ผ่านเข้ามาศึกษาเว็บไซต์ของพวกเรา หรือผู้ที่สนใจ
 5. 5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 1.ทาให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ 2.ทาให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้และประโยชน์ของพันธ์ไม้ 3.ทาให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเห็นถึงประโยชน์และ ความสาคัญของต้นไม้มากขึ้น 4.ทาให้ผู้ร่วมโครงงานใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ สามัคคี
 6. 6. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน กรมอุทยานแห่งชาติ (ศูนย์ย่อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สมเด็จพระศรีนครินทร์) อ.เมือง บ.เขาปูน จ.กาญจนบุรี
 7. 7. วิธีดาเนินการ 1.คิดโครงการและ คานวณความเป็นไปได้ที่จะ ประสบผลสาผลสาเร็จ 2.ติดต่ออุทยานเขตห้าม ล่าสัตว์ป่า สมเด็จพระศรี นครินทร์ 3.กาหนดวันดาเนิน โครงการ 4.ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และถ่ายภาพเพื่อนามาทา เว็บไซต์ 5.กระจายเว็บไซต์ให้ สาธารณะได้ศึกษา 6.สรุปโครงการส่ง อาจารย์
 8. 8. การนาเศรษฐกิจพอเพียงมาเกี่ยวข้อง
 9. 9. สามห่วง 1.ความพอประมาณ – เลือกทาโครงการที่เหมาะสม กับรายได้ของสมาชิก 2.ความมีเหตุผล – เนื่องจากเราไม่มีรายได้จึงต้องใช้ เหตุผลในการเลือกทาโครงการที่มีต้นทุนต่า 3.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี – มีการศึกษาค้นคว้าทาง อินเตอร์เน็ตในเบื้องต้น และโทรติดต่อสอบถามข้อมูลจาก หน่วยงานของรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องต่างๆ เช่น สถานที่ การเตรียมตัว ฯลฯ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทา โครงการนี้
 10. 10. สองเงื่อนไข 1.ความรู้ – หาข้อมูลจากสถานที่หรือหน่วยงานที่ เชื่อถือได้เช่นติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะจะเป็นข้อมูลที่ เชื่อถือได้เพราะถ้าเราคิดจะทาโครงการ เราต้องมีความ น่าเชื่อถือ 2.คุณธรรม – โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้าง จิตสานึกให้แก่ผู้ที่ร่วมโครงการ ให้เห็นถึงความสาคัญของ ธรรมชาติ
 11. 11. งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนการกรมอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด
 12. 12. เว็บไซต์ของพวกเรา http://fame1412fame.wix.com/project-is3

×